logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

ČIŠTENÍ KOSOVA A ČIŠTĚNÍ

Když dva dělají totéž, není to totéž...

Zvětšit...

Rozdíl je padesát let plus, a vše v čem se mezitím svět změnil? Nakolik se vyměnila populace a nakolik odumřely emoce? Zřejmě ne velmi. Britský Daily Mail informoval dne 6. srpna 1945 z pera Rhody Churchill o pochodu smrti, aneb čištění Brna Revoluční gardou, a okolnosti jsou shodné s těmi o jakých se dnes dozvídáme z Kosova. F. A. Voight, ve čtvrtletníku The Nineteen Century and After, III/ 1945, popisuje shodně purifikaci Bodenbachu, čili Podmokel.

Brno 30. května 1945.

Krátce před devátou večerní byli všichni občané německé národnosti vyzváni, aby se seřadili před svými bydlišti. Ženy dostaly deset minut na přípravu na cestu ... musely odevzdat všechny šperky, kožichy a peníze a pod namířenými zbraněmi vyvedeny z města směrem k rakouské hranici. Rakušané je odmítli přijmout a Češi pustit nazpět. Zůstaly pod širým nebem, kde je ráno počalo střežit několik Rumunů. Dvacet pět tisíc mužů, ale hlavně žen a dětí muselo absolvovat tento pochod z Brna... Rakušanka ve věku 70 let, Italka stará 86 let. Ušetřeni nebyli ani Židé, a němečtí antinacisté, navrátivší se právě z nacistických koncentračních táborů. Tolik na ukázku z Rhody Churchill.

Zvětšit...

Zvětšit...

Jedno ze středisek Sudetoněmeckého odborového hnutí byly Podmokly. Když bylo město okupováno Rusy, nastala vlna drancování a znásilňování, které stejnou měrou zasáhla Čechy i Němce. Někteří ovšem dostali od okupační správy „antifašistické osvědčení" a byli ušetřeni. Když bylo město předáno české správě, byla všechna tato osvědčení zrušena a Němci bez rozdílu vyhnáni anebo zahnáni do táborů. SNB, většinou mladí muži připomínající vystupováním SS, nemilosrdně používali biče a pažby pušek. Drancování zahájené Rusy pokračovalo a někteří lidé byli za ukrývání cenností zavražděni.... Deportovaným bylo povoleno vzít si s sebou jedno zavazadlo, ale cestou ke hranicím o ně byli pravidelně okradeni příslušníky českých jednotek, které cesty kontrolují... (F. A. Voigt)

Obdobnou zprávu podává, ale tentokrát z tábora v Ratboři u Kolína, kde byli skoro výhradně zadržováni Češi obvinění z provinění proti národní cti, G. E. Gedy 9. října 1945 v London Daily Herald. Události v tomto táboře byly roku 1947 interpelovány národně socialistickým poslancem Horou, na základě článků statečného novináře Michala Mareše. Poslanec a sociálně demokratický starosta Kolína, do jehož pravomoci tento tábor (a další) patřil sice přiznal zavraždění 22 osob, ale prohlásil, že i když jsme třeba dali zadržet více lidí než bylo třeba, nikomu jsme tím neublížili... (mezi utýranými byl i legionář a zborovský hrdina Suldovský z Velimi, který byl ubit strážným Kárníkem, za asistence některých členů frekventantů školy SNB, když do tábora přišel rozkaz k jeho propuštění). Občané Kolína si nakonec vynutili jejich trestní stíhání. Na základě presidentova dekretu 115/46 Sb. ze dne 27.X. 1945, bylo zastaveno.

Zvětšit...

Zvětšit...

Ostatně, Košický vládní program přece praví: Budou zřízeny tábory pro konfinování německých a maďarských příslušníků, kteří měli jakoukoli spojitost s nacistickými a fašistickými organisacemi, s jejich aparátem a s jejich ozbrojenými a teroristickými organisacemi. Vše bylo tudíž legální. A nám přece jde o tuhle kontinuitu legality. Hodně dnes slyšíme o tom, že odsun byl vlastně naplnění Postupimské dohody. Konference v Postupimi se sešla 17. července a trvala do 2. srpna 1945. Rozkaz podplukovníka Vovsa velícího České Lípě, nese datum 14. června 1945.

Naši slovanští bratři v Kosovu nečiní tedy nic víc, než i co my jsme činili. Jedině snad, že své občany, když už použijí železnici, na rozdíl od nás nevyváží dobytčáky, ale osobními vlaky. Také jim ovšem chybí ta u nás používaná výmluva, že to vše bylo jen reflexí na nacistický režim.

Zvětšit...

© Militaria, Elka Press

 

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Voják polských speciálních sil v Afghánistánu. Karabina je HK416, šavle vojenská polská.

Voják polských speciálních sil v Afghánistánu. Karabina je HK416, šavle vojenská polská.


Recenze týdne

Jan Žižka

Život a doba husitského válečníka