logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Instrukce pro šermíře

Šermířská memoranda, Řád tělocvičny, Řád výborovny

Ve této rubrice jsem před časem uveřejnil pokyny italského mistra Lambertiniho (1870), Kterak se chovati v šermírně, viz:

http://www.militaria.cz/index.php?ac=clanek&idcl=109&idkat=6&uin=003fc323f33a

Podobné pokyny jsou zajisté vyvěšeny i dnes v nejedné šermírně. Naposled jsem se s nimi setkal při turnaji veteránů v šermírně sportovního oddílu Orel v Hradci Králové. Netýkají se ani tak chování v šermírně, jako spíše úvah o šermu jako takovém, ale o to jsou zajímavější. Pro informaci je zde přepisuji:

 

ŠERMÍŘSKÁ MEMORANDA

Nohy šermíře udržují vhodnou vzdálenost. Neslouží k honbě protivníka, ani k útěku před ním.

Paže i nohy začínají v hlavě.

Čepel je dost silná, aby ukázala naše přednosti, ale příliš slabá, aby zakryla naše nedostatky.

Vždy musíš vědět co a proč děláš. Avšak dělej jen co znáš, co umíš, nač máš! Ale neměla by to být chudoba primitivů.

Primitivismus je záhuba šermu. Nepodléhej mu a chraň se před ním!

Prožívej své i cizí akce s vnitřní účastí a s odborným hodnocením. To je základ pokroku i vývoje.

Ovládej tempové situace!

Šermířské tempo jsou přesné míry a váhy šermířských akcí v čase i prostoru -- přesně, včas a dynamicky vhodně je správně.

Šermířské tempo je produkt mozku. Pečuj o jeho kvalitu! Buď uvolněný, ale pozorný, skrývej svůj záměr, stojí-li za to!

Myšlení činí z rvačky šerm a z šermu umění.

Být připraven na vše a dělat co je třeba. To je podstat úspěchu.

Trénink je kolektivní příprava a výchova individualit.

Poznej umění druhých a hledej svou vlastní cestu! Bezhlavě nekopíruj!

Volný šerm má spoustu variant. Nesetrvávej u jedné!

Poznej, pochop, nauč se, vyzkoušej, účinné používej!

Ovládej více než potřebuješ, snáze vybereš správné!

 

Další zajímavé dokumenty na téma chování se v šermírně jsme nedávno objevili při pořádání archivu 1. českého šermířského klubu Riegel (zal. 1902). Zajímavé dokumenty z tohoto archivu budu postupně uveřejňovat i na webových stránkách Rieglu http://www.sportovni.net/oddily/14941/

Dnes Vám přináším přepis Řádu pro tělocvičnu a Řádu pro výborovnu (z dvacátých let minulého století, kdy Riegel ještě šermoval v Měšťanské besedě):

 

ŘÁD PRO TĚLOCVIČNU:

Začátečníci cvičí školu s mistrem, pokud reflektují na výcvik, každodenně od 5 do ½ 7 hod. ve dnech volného šermu, pokud jde mistr  k dispozici.

Šermíři pokročilí, reflektující na činné účastenství jakékoliv úpoly, event. turnaje, šermující školu s mistrem: v pondělí, ve středu a v pátek od ½ 7 hod. večerní.

V úterý, ve čtvrtek a v sobotu škola za těchže podmínek pro pány, nehodlající trainovat; i v ostatních dnech, pokud je mistr volný.

Škola předem jest závaznou podmínkou. Po odbyté škole, ve čtvrtém měsíci cvičení může býti členem výboru, ustanoveným k dennímu dozoru za souhlasu mistrova jednotlivcům povolen šerm volný (assaut). Maximum 2–3 assauts, netrvající déle 10 minut.

Pro tato assauts není dovoleno používati dlouhých planchí.

Pánové nastupují ku škole v poradu, v jakém nastoupili do šermírny, dle podpisů na tabuli umístěné v šatně.

Pánové jsou bez výjimky povinni:

                  a) uposlechnout každého vyzvání dozorčího člena (viz čl. 4.) V případě neuposlechnutí udělí dozorčí člen důtku. Nebylo-li důtky dbáno, má dozorčí člen právo, člena pro tento večer z dalšího cvičení vyloučiti. V dalším případu oznámí dozorčí člen záležitost výboru.

                  b) objeviti se ku cvičení v šermírně v korektním dresu cvičebním: kabátec s límečkem, kalhoty z pevné látky, punčochy. Střevíce neb boty bez podpatků. Ruka budiž chráněna příslušnou rukavicí. Příslušná chránidla žádoucí. Maska budiž pevná, úzkého pletení, chránící dostatečně temeno i krk. Pro šavli náloketník.

V případě, že oděv, neb výzbroj neodpovídá dle zdání dozorčího člena šermírně klubu, může šermíř až na další ze šermírny vyloučen.

Pánům doporučuje se dbáti připojených lékařských rad.

Šermíři a členové klubu vůbec jsou povinni zachovati v šermírně po dobu cvičení naprosté ticho. Hlasité vykládání jednotlivých chodů, vyjímaje výklad cvičitele, neb mistra, pokřikování, hvízdání, zpěv atd. jest přísně zakázáno: rovněž tak kouření v šermírně.

Pp. šermíři vchází do šatny pavlačí, malým vchodem, kde odkládají svrchní šat a oblékají dress. Není dovoleno vyjma v úboru cvičebním, přes šermírnu vcházeti do šatny. Zbraně do šatny nositi a v šatně odkládati jest zapovězeno. Stejně i výzbroj. Každý z pp. šermířů dejž opatřiti svoje zbraně i součástky výzbroje a dresu svým monogramem. Kouřiti v šatně z důvodu zdravotních i bezpečnostních se nedovoluje.

Koupelny jest každému členu volno použíti, z ohledu na ostatní členy však po dobu co nejkratší.

Každou škodu, způsobenou na majetku klubovém dle odhadu vymáhá dozorčí člen dne na jednotlivci.

Stejně i peněžité pokuty, výborem diktované. (Viz pravomoc pokladníka.)

 

ŘÁD PRO VÝBOROVNU:

Výborovna otevřena jest v saisoně od 1. 10. do 31. 5. ve všední dny od 5 do ½ 11 hod. večerní, v neděli a ve svátek od 10 do 12 hod. polední.

Pánové, kteří zůstanou ve výborovně po ½ 11 hod. večerní, platí příspěvek na osvětlení per K 0,20 za každou započatou hodinu. Schůze výboru jsou vyjmuty.

Hry dovolené: šachy, dáma.

Posílati klubovního sluhu před 8. hod. večerní pro pokrmy a nápoje není dovoleno.

Přinesené pokrmy odevzdávají se sluhovi, který je v přiměřené úpravě servíruje.

Do výborovny vchází se po odložení klobouku (hole, deštníku) a svrchního šatu. Jinak není dovoleno do výborovny vstupovati. Vcházeti do výborovny v dresu šermířském, vyjímaje naléhavé záležitosti klubu, není dovoleno.

Na pohovku výborovny není dovoleno klásti nohy, stejně i na židle a na stůl. Na podlahu nesmí se plivat, oklepávat popel z doutníků, cigaret apod. Přísně zakázáno jest stoupati na židle a stoly, bráti zbraně do klubovny, pokřikovati na ulici z oken , či naopak, házeti z ulice do oken, neb z oken na ulici jakékoliv předměty.

Hosté, nešermíři, přijímáni jsou denně do 8 hod. večerní.

Hosté, šermíři, používají místností klubových a povolením výboru, za podmínek, jako členové klubu.

Nad výborovnou vede dozor v nepřítomnosti správce domu dozorčí člen.

Jest péči těchto pánů, aby po 10. hod. večerní bylo ve výborovně a v místnostech klubu vůbec vyvarováno zbytečnému hluku.

Výbor určuje dny i pořad tzv. panských večerů. Kromě členů a zvaných hostů nemá k těmto večerům nikdo přístup.

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Bez komentáře (zasláno).

Bez komentáře (zasláno).


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti