logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Ano radaru

Jen malá splátka za svobodu

Radar?

Jen malá splátka za svobodu!

Vážení spoluobčané, přátelé jsme přesvědčeni, že v rámci diskuse o zřízení radarové stanice armády USA na území ČR jsou podstatné následující body:

Radarová stanice je potřebná Radarová stanice nezahájí „závody ve zbrojení“ Radarová stanice nezvyšuje riziko napadení ČR Radarová stanice chrání Evropu i nás Radar není zdraví škodlivý či jinak nebezpečný >

USA jsou mocností, která není nepřátelská hodnotám našeho ústavního řádu; ba právě naopak, je jim velice přátelsky nakloněna, a to až tak přátelsky, že je ochotna je smluvním spojenectvím na našem území v případě nutnosti i bránit. USA jsou sice evropskou mocností, ale nikoli evropskou zemí. Amerika se nerozkládá na území Evropy a ani nemá žádné historické nároky na evropskou půdu, proto se žádná evropská země nemusí bát expanze ze strany USA. Přítomnost USA v Evropě brání vzestupu jiné evropské mocnosti, která by se stala hrozbou svým sousedům. Konečně, přítomnost USA v Evropě, neboli USA jako evropská mocnost, chrání ostatní evropské země před potenciální hrozbou ze strany jiných neevropských mocností. Základna armády USA na našem území zvýší americkou vojenskou přítomnost v Evropě. Zejména však budou mít USA v důsledku její existence v České republice svůj zájem - to zaručuje, že pokud budeme mít my sami vůli bránit svoji svobodu, již nikdy nebudeme v situaci podobné těm, kterými naše země prošla v letech 1938, 1948 a 1968, osamoceni a vydáni napospas.

Írán má vládu, která je radikálně nepřátelská vůči naší západní společnosti a jejím principům. Zároveň disponuje raketami Šahab 3 s doletem 1300 kilometrů, Šahab 4 s doletem 1900 kilometrů a vyvíjí raketu Šahab 5 (neboli Kosar), jejíž dolet bude 4000 kilometrů. Vzdálenost Teherán-Praha je 3400 kilometrů. Írán rovněž rozvíjí jaderný program a vysmívá se celému mezinárodnímu společenství.

Česká republika ani Polsko nebyly jako vhodné země pro umístění evropské části systému vybrány náhodně. Jejich poloha ve středu Evropy umožňuje lepší pokrytí kontinentu. V případě, že by projekt ve střední Evropě zkrachoval, hovoří se o možném rozmístění ve Velké Británii, což by ale mohlo znamenat nižší schopnost systému ochránit území střední Evropy, tedy i České republiky.

Vzhledem k tomu, že protiraket má být deset, může být sestřeleno maximálně 10 útočných raket. Rusko má přibližně 780 nosičů atomových zbraní (raket, bombardérů, ponorek) a asi 5700 jaderných hlavic, z toho 3300 strategických. To znamená, že americká protiraketová obrana ve střední Evropě není namířená proti Rusku, ale má chránit Evropu a Ameriku proti malému počtu raket odpálených z Blízkého východu. Útočná a odstrašující obranná kapacita Ruska touto protiraketovou obranou oslabena nebude a strategická rovnováha nemůže být v jejím důsledku jakkoli narušena. Všichni to dobře vědí. Podrážděné reakce jsou motivovány oprávněnými obavami ze ztráty vlivu, který na našem a polském území Rusko stále uplatňuje prostřednictvím spolupracovníků, kteří se rekrutují z řad komunistů a bývalých příslušníků a konfidentů totalitních tajných policií (viz např. Zpráva o prověrce vojenských zpravodajských služeb, která před několika týdny vyšla ve Varšavě, resp. zrušení polské vojenské kontrarozvědné služby Wojskowe Służby Informacyjne k 30. září 2006). Zvýšený zájem našich spojenců a na něj navazující vytvoření tlaku na podstatné zkvalitnění bezpečnostních standardů na našem území by vedl k výrazným komplikacím v činnosti takových osob. Přesně to je však v zájmu občanů České republiky.

Ano, radar je okem systému a argument, že by se mohl stát prvním cílem úderu, je věcně správný. Vztahuje se však na situaci, kdy existují dvě velmoci disponující každá značně rozsáhlou a sofistikovanou jadernou výzbrojí. Zkrátka řečeno, jedná se o situaci studené války. Tehdy skutečně platilo, že by se jakékoliv protiraketové systémy oponenta staly přednostním cílem úderu. Nicméně současná situace a hrozby, před kterými má protiraketový systém chránit, jsou naprosto odlišného charakteru, než byla ta, jíž USA čelily během studené války. Americká protiraketová ochrana má bránit USA a jejich spojence před relativně nízkým počtem méně technicky vyspělých střel, které mohou odpálit státy jako Severní Korea nebo Írán. Mohou tak učinit z mnoha důvodů: jako zoufalý poslední akt pomsty v případě, že by proti nim byla podniknuta vojenská operace ze strany demokratických zemí; jako způsob „potrestání“ spojenců USA za jejich podporu politiky USA; jako nástroj vydírání západního světa nedemokratickými a antizápadními režimy. Ať už by zaútočily z jakéhokoliv důvodu, jejich útok by byl nesrovnatelně méně masivní než ten, který byl v dobách studené války schopen podniknout Sovětský svaz. Americká protiraketová obrana je tedy dimensována právě proti takovému druhu napadení. Není namířena proti Rusku. V případě dokončení však účinně sníží možnost menších, nedemokratických a často velice nebezpečných zemí vydírat Západ pomocí malého počtu balistických střel. Do tohoto scénáře naprosto nepatří přednostní úder na radar - agresor k tomu nemá dost prostředků (dost střel, potřebně přesné technologie,…). Z druhé strany, pokud by někdy došlo k jaderné válce s Ruskem, může být obyvatelům ČR srdečně jedno, zda-li na jejím území přibude jeden cíl navíc.

Chceme-li bránit nějaké územi před balistickými raketami takovýmto systémem, lze v zásadě postupovat dvěma způsoby. Umístit základnu uvnitř bráněného území a nebo ji předsunout mimo své území směrem k nepříteli. Výhody jasně převažují u první varianty. Především je možné zasahovat střely letící ze všech směrů, k pokrytí bráněného uzemí tedy stačí postavit méně základen (což je také levnější). Není třeba drobit síly a obrana takové základny je jednodušší. Navíc je takové řešení nezávislé na veřejném mínění obyvatelstva cizího státu. Američané zvolili logicky variantu první, základny na uzemí USA jsou tak umístěny na Aljašce a v Kalifornii. Další základna kdekoliv na světě není pro obranu vlastního uzemí USA nutná. Z výše uvedeného a po zhlédnutí mapy je nepochybné, že základna umístěná v Polsku nebo v ČR má ochránit stávající americké vojenské základny v západní Evropě a nejbližší americké spojence, tedy především Velkou Británii a Polsko (a také ČR) před úderem z Blízkého východu. Americká radarová stanice v ČR naši bezpečnost neohrožuje, nýbrž zvyšuje. Nikdo nezaútočí na americkou základnu, neboť pak by čelil americké odplatě, jež by vedla k jeho totálnímu zničení; od roku 1945 nebyla napadena ani jedna jediná americká letecká, námořní, raketová či radarová základna.

Radarové vysílání funguje na frekvenci 10 GHz, tudíž nemůže rušit ani mobilní telefony nebo wi-fi sítě, které fungují na frekvenci nižší. Frekvence radaru je blízká frekvenci televizního vysílání, tudíž toto by mohlo být rušeno. Vysílání televize v pásmu 10 GHz bude ovšem tak jako tak brzy ukončeno vzhledem k postupující digitalizaci do roku 2010, tedy před uvedením radaru do provozu. Radar bude navíc na plný výkon zapínán pouze při testování nebo při případné akci. Za normálních okolností bude převážně vypnutý. Úroveň elektromagnetického vyzařování ve vzdálenosti 150 m od ústí antény je údajně srovnatelná s úrovní vyzařování ve vzdálenosti 5 cm od kuchyňské mikrovlnné trouby či ve vzdálenosti 10 cm od amatérské radiostanice. I kdyby bylo toto přirovnání přitažené za vlasy a realita by byla několikanásobně horší, je neškodnost pro zdraví člověka zjevná.

Děkujeme za pozornost a přejeme vše dobré. členové Konzervativní strany

Poznámka: text je složen z informací z různých otevřených zdrojů, jejich přehled je k disposici na www.konzervativnistrana.cz, kde jsou odkazy i na další zdroje technických údajů, informací, argumentů, analýz, odpovědí na často kladené otázky…

 
Datum: 24. 04. 2007 08:17:23 Autor: MiK
Předmět: sušení
Argumentace autora článku je zcela neznalá. Radar bude rušit ne-li přímo znemožňovat většinu komunikace v širokém okolí, předpokládá se ovlivnění spojů v celé České kotlině. V pásmu 10GHz pracuje spousta linek mezi BTS operátorů, páteřní linky wifi sítí atd. V Praze a nejbližším okolí je pásmo zcela plné. Tohle vše se bude muset přemístit kmitočtově jinam, stará technologie v ceně řádově desítky až sto tisíc za každý spoj vyhodit a zakoupit jiná dražší, a to jen kvůli tomu, že cizí mocnost chce na našem území cosi provozovat. Náklady pochopitelně pocítíme na vlastní peněžence. Udává se možnost ovlivňování funkce elektonických zařízení v letadlech na vzdálenost 60km. V tom případě budeme muset zrušit letiště na Ruzyni a přemístit jinam včetně změny leteckých koridorů. To také není zadarmo. V Británii ve školách se ruší školní wifi sítě s výkonem do 100mW údajně kvůli poškozování zdraví žáků (ponechávám bez komentáře), my si dovolíme nacpat hned vedle hlavního města radar o výkonu 500MW. Jeho vyzařování nelze srovnávat s mikrovlnkou - je řádově zcela jinde. Bral bych srovnání s otevřenou mikrovlnkou.
Datum: 24. 04. 2007 09:28:53 Autor: Frantisek Flachbart
Předmět: UZUNOGLU
První rozsudek v cause MUDr. Yekty Uzunoglu Po dvanácti letech, šesti měsících a šestnácti dnech česká justice nakonec porodila myš - zmetka. Soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Mgr. Vítězslav Rašík vynesl první rozsudek v této cause, která svou délkou i skandálností a porušováním nejen mnohých principů práva ale i základních lidských práv již dávno předčila Dreyfusovu aféru, která se odehrávala ve Francii před sto lety. Závěrečná řeč státního zástupce Judr Jeziorka bude jistě citována jako učebnicový příklad toho, co by v právním a civilizovaném státě nikdy zaznět nemělo. Mudr Yekta Uzunoglu byl uznán vinným a odsouzen k trestu odnětí svobody na dva roky s podmínkou na pět let. MUDr Uzunoglu se proti rozsudku ihned odvolal. Při vyhlášení rozsudku přišlo do malé soudní síně nejméně 14 ozbrojených uniformovaných stráží ? i jejich přítomnost symbolizovala bezpráví a násilí, které tuto kauzu doprovází od prvního již přes dvanáct a půl roku. Závěrečná řeč MUDr Uzunoglu byla skvělá a bude rozšířena elektronickým samizdatem. Na lavici obžalovaných seděl ne Uzunoglu, ale státní zástupce Jeziorek a soudce Rašík. Kauza Dr. Uzunboglu nasvědčuje, že česká justice a policie jsou skutečně v hluboké krizi a je v zájmu nás všech, abychom dosáhli nápravy. František Janouch Jaderní Fyzik Předseda Nadace Charty 77
Datum: 24. 04. 2007 11:23:19 Autor: Leonid Křížek
Předmět: Proč Uzunoglu?
Pane Flachbarte, jak se proboha causa dr. Uzunoglu týká radaru? Tohle je militární server, ne diskusní kroužek o české justici.
Datum: 30. 04. 2007 09:36:39 Autor: Leonid Křížek
Předmět: Radar v Česku ano, nebo ne?!
Vynikající článek s tímto názvem obhajující stavbu radaru v ČR je na této stránce: http://www.super.cz/moc-a-penize/14287-radar-v-cesku-ano-nebo-ne.html
Datum: 08. 06. 2007 10:34:30 Autor: madrabbit
Předmět: Nejenom to
Autor má další nedostatky. 1) Irán - nejsem si jist, jestli je systém schopen sestřelit balistické střely s dosahem 4000km, zda jsou dostatecne dlouho (pokud vubec) mimo atmosferu, kde je schopna antiraketa zasahnout (v atmosfere to nelze) 2) Nebezpečí pro Rusko není v tom, že 10 protistrel neznamená pro jejich potencial hrozbu. Jde o tom, že radar společně s dalími (Skandinavie a Anglie) jsou schopny velmi detailne sledovat testy Ruských střel a získávat vysoce přesná data nejenom o testu, ale i o samotných testovaných raketách (kombinace těchto tří radarů má mít rozlišovací schopnost 5cm - což je dostatečné pro analýzu raket i hlavic) - to je to, co Rusku hlavně vadí. 3) Líbí se mi, jak se postupne americký protiraketový destnik stava celoevropskym raketovym destnikem, aby to rozdychalo obyvatelstvo evropy a oslovenych zemi. Zatim neni tento system uvazovan jako soucast obrany NATO (jednani bude az v roce 2009). A jen tak okrajove, kdyz to bylo budovano jako ochrana USA, proc musi podstoupit vyjednavani s Polskem a nami, kdyz by mohli mit tento system na svém území - pokud je schopnet bránit místo, kde stojí. Tohle mi není jasne. Nikdo o ochranu timto systemem zajem neprojevil a nezda se mi, ze by takovouto technologii dobrovolne "cpali" do Evropy. Takze bych uvital fndovanejsi stuii o tom, jestli je schopen znicit rakety smerujici nikolv na USA ale na Evropu.
Datum: 02. 07. 2007 22:28:27 Autor: Fakír
Předmět: Ne radaru!
Zásadně nesouhlasím s vybudováním amerického radaru v ČR.Považuji to za okupaci a ovlivňování politiky ve prospěch USA. Americké žoldáky tady nepotřebujeme. Svobodu nám přinesla Rudá armáda nikoliv američtí zabijáci.
Datum: 05. 07. 2007 10:42:05 Autor: Vitězslav Řešátko
Předmět: Demagogie
Pane Fakír Vaše demagogie je nebetyčná,Rudá armáda přinesla svobodu ,k drancování naší země, možná Vám bolševikům,nikoli však národu.Ten se Vám podařilo zotročit na 40 let.Americká armáda přinesla svobodu do Evropy 3x.V první,druhé a studené válce. Jednoznačně radaru ANO a jeste větší ANO americkým vojenským základnám.Ty potřebujeme jestě nutněji!!! Vítězslav
Datum: 28. 05. 2008 10:35:37 Autor: Rad
Předmět: dar
Co je to za kecy? Co by proti nám měli Iráčani? :-) naši bratři :-) Jo jestli maj neco proti americe tak to chápu. No vlastně když dělá naše armáda žoldáky pro američany... Co vlastně američani chtějí?? mír - jasně že ne, jde jim o vykořisťování zdrojů, at už ropy.. Trochu zabočím, myslím že když padne nějakej voják v zahraničí v boji, v nějaké "americké misi" tak je to jenom jeho věc (promin hochu, ale u mě tak trochu vrah). Přece nebudu střílet po někom o kom nic nevim, kdo mi, nebo memu státu nic neudelal, jo jasně protoze to chcou američani- -jo to se zase dá někomu vlizt do prdele Je otázka kdo a proč Není vlastně zaplacenej někým aby udělal špinavou věc? Znáte to, okecat se dá skoro všechno.. třeba: "oni ti Íránci mají tolik ropy a peněz, že nemají co na práci a určitě za to nakoupí proti nám zbraně, apod... Blbci sežerou.. a pak jen stačí provést špinavou válku "s morálně čistým štítem" Samože můj názor na radar - vysrat na ně, oni pro nás nikdy nic neudelali.. To je pořád amerika, amerika. ku... nejsem komouš, ale američani od takovejch praktik nemají daleko. Nejlepší příklad je elektrárna černobyl. "No hrůza, oni ti rusáci to to snad měsíc tajili" - ale dělali OPATŘENÍ. Co takhle v havárie jaderné elektrárny Three Mile Island (USA) - až do teď američani zapírají. A s takovejma pi..... se spojujme..
Datum: 28. 05. 2008 11:59:17 Autor: Leonid Křížek
Předmět: ...a další demagog je tu
Rade, ty jsi to, co soudruh Lenin nazýval "užitečný idiot". Jestli nechápeš, co Amerika přinesla Evropě, tak sem radši nepiš, pusť se do debaty třeba na stránkách Práva. Kdyby US Army nepřišla ve 44., tak jsme tu mluvili německy. A Islám ti brzy ukáže, jak je "mírumilovný", zatím to předvádí naštěstí dost daleko od nás. Jestli pokládáš vojáky, kteří proti němu bojují, za vrahy, tak si přečti od Mrože Proč nejsem pacifista, ale radší ať ti ze základky vrátí školné a už nemudruj!
Datum: 28. 05. 2008 21:34:45 Autor: K.Bartošík
Předmět: Rudý demagog
Rade nevím jak jste stár,ale je vidět,že vidíte tvrdě rudě,asi s Vás mají soudruzi Filip,Grebeníček a spol velkou radost.Píšete,cituji:"Přece nebudu střílet po někom o kom nic nevim, kdo mi, nebo memu státu nic neudelal" A je se Vás ptám co udělai maďaři v roce 1956 slavnému SSSR,že tam vpadli a stříleli nevinné lidi.Pokud tam něco bylo,bylo to mezi maďary a né mezi Maďarskem a SSSR,co udělala bývalá ČSSR tehdejšímu SSSR,že k nám vpadli v noci jak zloději a pak zavírali a stříleli nevinné lidi.Narozdíl od Vás si tuto dobu pamatuji,byl jsem studentem střední školy.Co udělal farář Toufar komunistů,že ho mučili hůře než hitlerovští gestapáci.Co udělali sedláci,že byli zavírání,vyhánění ze svých domovů.Nemůžu si pomoci,ale po roce 1948,nastalo období strachu, politických procesů, zabíjení, drancování země a morální devastace celé společnosti.Co vám říka příklad Laušman,který zradil ČSSD,a pomohl KSČ se dostat k moci.Před Vánocemi ho StB unesla z Vídně a uvěznila. Bylo mu slíbeno, že vystoupí-li s veřejnou kritikou své činnosti a poměrů v exilu, bude v květnu 1954 propuštěn. Laušman s touto kritikou vystoupil, nicméně místo propuštění se dočkal politického procesu.V září 1957 byl B. Laušman odsouzen k 17 letům vězení. V první polovině roku 1963, den před propuštěním na omezenou svobodu, zemřel v cele. Okolnosti jeho smrti nejsou dosud plně objasněny.No a tak bych mohl pokračovat dále.Např.Grebeníček st.mlátil vězně,proč nešel před soud se obhájit,že je nevinný,asi proto,že jako všem komunistům i jemu kapala s rukou krev. K arabům jen jednu věc,na rozdíl od Vás jsem tam rok a půl pracoval,a vím co dokáží.Chceto méně Marx-Leninismu a více studovat historii,a světové dějiny!!!!!!
Datum: 29. 05. 2008 11:41:10 Autor: Petr 1
Předmět: Radar v Brdech?
MiK napsal: "...my si dovolíme nacpat hned vedle hlavního města radar...". Ono to už je asi jedno. My jsme si již dovolili umístit výkonný TV vysílač v Mahlerových sadech v těsné blízkosti obytných budov. Ten ještě navíc vysílá trvale oproti radaru, který vysílá jen impulsy. A mimochodem od čeho jsou antény v ČHMÚ nad Modřanskou roklí vedle obytných domů? Není to meteorologický radar? Takto zasažené obyvatelstvo má zcela jinou představu co je to ""hned vedle""
Datum: 17. 08. 2008 14:21:52 Autor: -lk-
Předmět: Dopis českého Honzy Hedvickovi
Odkazuji na zajímavý příspěvek ke stále probíhající diskusi o radaru. Najdete jej na této adrese: http://hedvicek.blog.cz:80/0808/napsal-mi-shaman-aneb-jak-mi-svet-stale-dela-radost
Datum: 20. 08. 2008 09:46:39 Autor: Josef
Předmět: K odkazu
Pane Křížku, argumenty pro radar uvedené v daném blogu pro informovaného člověka nejsou nijak překvapivé (a to že Iránský prezident veřejně hrozí zničením jiného státu je sám o sobě argument nejpádnější). Co mně nejvíce překvapilo byl fakt, že p. Hedvicek věcně argumentuje a v daném příspěvku omezuje své věčné sprosté nadávání. To je samo o sobě úkaz vzácný a už proto na něj upozornit stálo za to. Jinak Vás ubezpečuji, že mi vadí vulgarismus jak p. Hedvicka, tak i řady českých politiků a to bez rozdílů politické orientace.
Datum: 23. 10. 2008 10:08:14 Autor: -lk-
Předmět: O pátých kolonách
Upozorňuji na stejnojmennou úvahu p. senátora Štětiny zde: http://www.jaromirstetina.cz:80/aktuality/rijen-2008/o-patych-kolonach-1.html
Datum: 29. 10. 2008 12:09:40 Autor: Petr 1
Předmět: právo na radar
Pan Štětina se snad příliš hluboce zamýšlí. Když si přečtu co výše napsal madrabbit - že radar bude moci: "velmi detailně sledovat testy Ruských střel a získávat vysoce přesná data nejenom o testu, ale i o samotných testovaných raketách...- a to je to, co Rusku hlavně vadí. - Takže podle madrabita je porušeno svaté právo Ruska provádět nerušeně a tajně testy svých raket. A taková argumentace je o několik pater jinde.
Datum: 29. 10. 2008 23:42:07 Autor: MiK
Předmět: Radar v Brdech?
To Petr 1: Jste poněkud pomýlený. Výkony vysílačů na Žižkově jsou řádově v kilowattech až desítek kilowattů. Radar v Brdech má být nejvýkonnější, jaký kdy kde byl postaven s výkonem cca 500MW. Co se týče radaru v Modřanech, také jste opomněl uvést radary, co jsou stabilně v Praze na různých místech po silnicích. Pochopitelně jde o zařízení, která mají výkon o mnoho řádů nižší, než ten, co nám Američané cpou do Brd. Policejní radar vás ozáří daleko víc, než ten v Modřanech.
Datum: 30. 10. 2008 11:17:43 Autor: Petr 1
Předmět: Radar v Brdech
Ano máte pravdu, že"...Výkony vysílačů na Žižkově jsou řádově v kilowattech až desítek kilowattů..." Když to upřesním, tak je tam pět vysílačů o celkovém trvalém výkonu 245kW. O radaru v Brdech se uvádí trvalý výkon 170 až 200kW. Ale Vy píšete, že radar v Brdech má být "...s výkonem cca 500MW..." (pro nezasvěcené - asi 2500 krát více. Když uvážíme, že účinnost vysílače na 10GHz bude 25%, tak tepelné ztráty by byly 1500MW. Ale výkonové stupně jsou v případě uvažovaného radaru součástí anteny. Ta by tedy musela kromě užitečného vyzářit ještě 1500MW tepelných ztrát. A to jsou tři elektrárny Mělník!! Průměr anteny se uvádí asi 32m. To by se Vám ta antena roztekla a vypařila během chvilky. Příkon do Brd by byl 2000 MW :-)). Neuvádíte zdroj, ze kterého jste čerpal, ale mám o něm vážné pochybnosti.
Datum: 30. 10. 2008 12:24:52 Autor: Petr 1
Předmět: oprava
Po využití jiných zdrojů opravuji výkon na Žižkově na asi 60 kw a na Cukráku uvedených 245 kW. Výkon radaru a TV vysílače se obtížně srovnává, a proto uvedu ještě jedno srovnání pomocí trvalého ERP výkonu t.j. 845 kW TV Cukrák a 1 000 kW radar Brdy. Ostatní ponechávám beze změny. Mimochodem radar v Modřanech již není - je v Brdech - 305kW ERP. Samozřejmě uznávám, že "Velmi křehké vztahy, Hvězdy tančí a Kluci v akci" jsou důležitější než cokoliv jiného.
Datum: 01. 11. 2008 07:50:26 Autor: MiK
Předmět: pokračování opravy
Měl byste ještě pokračovat a opravit druhou část svého příspěvku. Je to krásný početní příklad bohužel zcela mimo realitu, stejně jako onen s 1 kopáčem a 10 kopáči. Nastudujte si něco o radiotechnice a najděte v něm logickou chybu! Bohužel příspěvky Petra 1 se nesou v duchu oficiální propagandy a popírají fyzikální zákony. Pokud chcete vědět zdroj, tak je jím jakákoliv učebnice radiotechniky. Jestli bude něco rušit naše komunikační zařízení, tak to bude impulsní výkon, nikoli hypotetický trvalý výkon.
Datum: 02. 11. 2008 13:14:41 Autor: -lk-
Předmět: Viz také...
...komentář Karla Steigerwalda: http://karel.steigerwald.cz:80/
Datum: 03. 11. 2008 11:28:19 Autor: Petr 1
Předmět: pro MiK
No nevím, kde jste vzal, že jsem popíral možnost rušení. Možná Vás i potěším, že stále platí "Samozřejmě uznávám, že "Velmi křehké vztahy, Hvězdy tančí a Kluci v akci" jsou důležitější než cokoliv jiného" ". Víc jsem užoval o vlivu na obyvatelstvo, který vypadá stejný. Ale dal jsem na Vaší radu (snad Vás to také potěší) a nějakou učebnici radiotechniky jsem nastudoval, takže nyní můžete začít s odborným výkladem. Ukažte Vaše znalosti a mne klidně zesměšněte. Hlavně nezapomeňte používat termíny jako "hypotetický trvalý výkon" atp. To v těch knížkách nebylo a přitom takové se mi moc líbí.
Datum: 04. 11. 2008 06:30:39 Autor: MiK
Předmět: pro Petra 1
Vliv na obyvatelstvo vypadá stejný jako co?
Datum: 04. 11. 2008 09:15:32 Autor: Petr 1
Předmět: pro MiK
Ale s tím si nelamte hlavu. Raději už začněte s tím odborným výkladem. Je vidět, že jste nabit informacemi. Zatím jste bohužel dost skoupý, tak odhoďte přehnanou skromnost a dejte sem něco.
Datum: 04. 11. 2008 13:57:13 Autor: Andreas
Předmět: hehe
MiK: tak co bude s těma 500MW už nám konečně vysvětlíte jak se tam vemou ? http://www.atmonline.cz/radar/091107b.htm http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8763 Furt tam nevidím těch 500MW ani u kritiků... ti se nám dobrali k nějakým 1,7MW takže co bude? Nic že ticho a prd. Hlavně že jsou fámy a diletantské kecy.
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 17. září 1939 Sovětský svaz napadl Polsko a podpořil tak německou invazi do Polska.

Výročí: 17. září 1939 Sovětský svaz napadl Polsko a podpořil tak německou invazi do Polska.


Recenze týdne

Mašínovi

Ve stínu šibenice