logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Do zbraně, náš tunel je ohrožen!

Do Nového roku 2013 vstupuje Česká republika v situaci, kterou by vnější, nezasvěcený pozorovatel mohl právem interpretovat takto: Země se chystá na válku, která hrozí vypuknout každým dnem!

Militaria.cz jistě nejsou žádný bulvární plátek a k tomuto tvrzení mají dobrý důvod: už týden jsou sloučeny funkce premiéra a ministra obrany do rukou jednoho muže, už týden je to posvěceno podpisem hlavy státu a nejvyššího velitele ozbrojených sil Václava Klause. Kdybych byl zpravodajem dejme tomu brazilské televize, už týden bych horečně pátral, co že se to v té Střední Evropě děje a proč to vojenská organisace NATO ponechává bez povšimnutí. Nechystá se konflikt mezi „neutrálním“ Rakouskem a „atomovým“ Českem kvůli Temelínu? Nechystají se nad řekou Moravou vzdušné souboje českých Grippenů a slovenských Migů 29? Nebo se snad na Ostravsku k sobě prodolovali havíři a nyní hrozí podzemní střet Poláků ze severu a slovenských gastarbeitrů v českých barvách z jihu?

 Nakonec bych zjistil, že jde vlastně o „metaproblém“, metaarmádní, nad armádní (řec. meta = nad, srov. methoda od meta hodon – nad cestou). Je to problém politický, který se armády vůbec nedotýká a ponechává ji též v naprostém klidu. Zeptáte-li se kteréhokoli českého vojáka, byť i vysoké šarže, projeví holý nezájem: „Ano, vždycky jsou tu civilní velitelé, president a ministr obrany. Kdo to momentálně je, to není naše starost.“

Pokud ctěného silvestrovského čtenáře zajímají pouze úzce vojenské záležitosti, může teď přestat číst a jít se věnovat Silvestru. S výjimkou otázky vyzbrojení českého letectva, už bude dál řeč jenom, s prominutím, o politice, konkrétně o obsazení postu ministra obrany ČR.

Současný český premiér

Petr Nečas je standardní macchiavelista, v dobrém i ve zlém (jak pro koho). Toto oprávněné označení přirozeně předpokládá lhaní, úskoky, podraznictví, změny i zdánlivě principiálních názorů podle potřeby, prostě univerzální obmyslnost.

Začít můžeme už u jeho působení ve vládě M. Topolánka, v jejíchž posledních dnech mj. zvedl spolu s ostatními ruku pro nákup nefunkčních a armádě nevyhovujících letadel CASA. (Proto se později připojil ke Kalouskovu jekotu proti vydání tehdejší ministraně obrany V. Parkanové k trestnímu stíhání a bez jakýchkoli důkazů obvinil "policejní plukovníky", že chtějí sestavovat vládu.) V téže vládě též hlasoval pro Martinem Bursíkem navržené usnesení vlády o dodržování lidských práv v Číně – ohledně Mongolska. Načež poměrně nedávno protestoval na kamery na jakémsi vystoupení v Brně v duchu V. Klause proti "Dalajlámismu". Už krátce po volbách provedl výměnu na postu ministra průmyslu ve prospěch pana Dlouhého, „kmotra z Hluboké“ (ministrem se stal jeho člověk, dnešní 1. místopředseda ODS Kubů), která de facto vyhnala ze strany ODS původního kandidáta na resort, nesmírně schopného jihočeského poslance Doktora.

Ve své vládě vyměnil P. Nečas až na tři TOPkaře už úplně všechny. Na některých ministerstvech i dvakrát. Výměna ministra je standardní macchiavelistický taktický manévr, snadný zvláště jde-li o ministra vlastní strany. Z ministrů za ODS byli proto vyměněni všichni, někdy i zcela nezdůvodněně. Tak vyměnil  – v rámci boje o ovládnutí středočeské ODS  – úspěšného ministra zemědělství Fuksu za "všehoschopného" kladenského podržtašku Bendla. Pak zase odvolal populárního ministra Pospíšila  – dodnes nevíme proč. Toho bleskově nahradil brněnským advokátem Blažkem, mužem s velice nedobrou pověstí, který pak trapně zdržoval jmenování Lenky Bradáčové vrchní státní zastupitelkou. (Voličové to pak Pospíšilovi jakožto lídrovi kandidátky kompenzovali vítězstvím v krajských volbách v Západočeském kraji.)

Do prosince 2013 vstoupil Nečas novým tahem na hrací desce zvané vládní kabinet ČR. Přesvědčil nejmenší koaliční stranu LIDEM, aby souhlasila s výměnou „svého“ ministerstva dopravy“ za MO ČR, dosud v držení ODS. ODS tak získala finančně lukrativní ministerstvo dopravy (K. Schwarzenberg to kdesi sarkasticky komentoval: volební kampaň se blíží, bude potřeba hodně peněz), ale zároveň, jak se posléze ukázalo, měl Nečas v úmyslu pustit LIDEM ministerstvo obrany jenom de iure (do funkce ministryně přemluvil K. Peake – dost dlouho se tomu bránila), ale de facto si je ponechat nadále v rukou, a to prostřednictvím čtyřhvězdičkového generála Vlastimila Picka, teprve 4 měsíce ve výslužbě, spíše salónního generála než vojáka, v letech 2003–2007 náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Tahle „škatulata“ jsou mnohnásobně podezřelá. Především byl v jejich rámci odvolán ministr obrany Alexandr Vondra poslední ministr za ODS v této vládě a poslední disident ve vysoké politice vůbec. Ten má za sebou, ještě z minulého volebního období v Topolánkově vládě, ošklivé podezření z účasti na korupční kauze PROMOPRO, což jej dlouhodobě politicky ničí. Prohrál tak na podzim opakovanou kandidaturu do senátu a nekandidoval kvůli tomu ani na žádnou stranickou funkci na kongresu ODS v Brně.

Trapný Nečas jej odvolal, ale zároveň prohlásil, že je to nejlepší ministr obrany, jakého jsme kdy měli. Kupodivu se jej nikdo nezeptal proč tedy to odvolání: Mám-li úplně nejlepšího ministra daného resortu, tak si jej vážím a neodvolávám jej! U Nečase už to ale asi každému připadá normální.

Má ale toto Nečasovo (a potažmo i Klausovo) vysoké hodnocení ministra Vondry nějaké reálné opodstatnění? Jistě že ano! Vondra je vyhlášený amerikanofil, dlouholetý velvyslanec v USA, známý a oblíbený ve strukturách NATO. V poslední době byl navíc vyjednavačem v kauze pronájem stíhaček Grippen. A právě tam je skryto čertovo kopýtko celého problému.

Stíhačky pro armádu ČR

Když se armáda počátkem 90. let rozhodla k přezbrojení letectva, vyměnili jsme nejdřív své Mig 29 s Poláky za rovněž sovětské helikoptéry Sokol. Prý nevýhodně, ale to není podstatné. Důležité naopak je, že jsme nerezignovali na nadzvukové letectvo, jak by bylo u státu našeho geopolitického umístění, našeho rozměru a naší ekonomické situace normální, neposlechli jsme hlasy spojenců z NATO, že stíhačky jsou to poslední, co by od ČR potřebovali, a že máme dát peníze raději na transformaci armády, na dosažení její maximální kompatibilnosti se silami NATO. Udělali jsme dokonce pravý opak: místo abychom se spolehli na ochranu svého vzdušného prostoru sousedním Německem a Polskem (samozřejmě za úplatu, ale řádově levnější, než kolik stojí provozování vlastní stíhací letky), pronajali jsme si v neutrálním Švédsku nadzvukové stíhače, a to takové, jakými v NATO není vyzbrojeno ŽÁDNÉ LETECTVO KROMĚ MAĎRSKÉHO, dokonce ani letectvo spoluvýrobce Grippenů, Velké Británie.

O tom, že celá tato transakce byla spojena s masívní korupcí, není dnes už žádných pochyb, kupř. britští novináři se pod změněnou identitou dostali k našemu exministru zahraničí za soc. dem. KAVANOVI (krycí jméno Kato), který jim to na kameru potvrdil – vysílala i naše TV. Nikomu se sice zatím individuálně nic nedokázalo, ale o korupci, spojené s původně nákupem a posléze pronájmem Grippenů, není pochyb. Pronájem teď končí a naše armáda opět stojí před alternativami: prodloužit pronájem, pronajmout či koupit letadla jiná nebo na nadzvukovou letku rezignovat? Rozum velí rezignovat, avšak korupčníci velí prodloužit, protože z toho koukají další stálé korupční peníze. A tak A. Vondra jednal se Švédy a s ním, jako další hlavní vyjednavač, jednal též generál Picek, náčelník Generálního štábu AČR (2007–2012), který ovšem neumí anglicky, takže představa, jak se Švédy jedná rusky (to ze svých předlistopadových stáží v SSSR umí), je docela humorná.

Po odchodu Vondry měl být nositelem kontinuity v jednání právě generál Picek, v září penzionovaný, od 18. září 2012 už jako civilista první náměstek ministra obrany, který setrval ve funkci i po nástupu Karoliny Peake.

Klíčový je generál

Ing. Vlastimil Picek (* 25. října 1956 Turnov) je armádní generál armády České republiky v. v. V letech 1977–1990 byl členem KSČ (před tím 2 roky kandidátem členství v KSČ), pak nestraník. Je jisté, že svého času přísahal věrnost nejenom komunistické straně, ale i cizí mocnosti, která okupovala jeho vlast, což samo o sobě hraničí s vlastizradou.

Do KSČ vstoupil v témže roce, kdy StB uvyslýchala k smrti profesora Jana Patočku; kdy začali být kriminalizováni signatáři Charty 77; kdy vyloučení komunisté až dávno přikládali do kotlů, čerpali jako geologové v maringotkách vodu nebo myli výlohy; kdy desetitisíce občanů odešly za svobodou do exilu; kdy jiní zase emigrovali z ekonomických důvodů, na což sice měli ze znění Všeobecné deklarace lidských práv plné občanské právo, ale to jim bylo upíráno pod sankcí zastřelení na hranicích, a to vojáky té armády, do které vstoupil „profesionál“ V. Picek.

Vstoupil-li tento ČECH do KSČ v situaci, kdy tu vrcholila totalitní tzv. normalizace, nemůžeme si o vhodnosti takového člověka pro vrcholné funkce v demokratické armádě myslet nic dobrého. Armáda, to není jenom odbornost (u důstojníka armády státu NATO ovšem samozřejmě zahrnující znalost angličtiny), ale především pevný CHARAKTER! Ten ovšem generál Picek postrádá objektivně a proto je jeho přítomnost ve vedení armády a státu, 22 let po protikomunistickém převratu, neomluvitelná. (Za ta léta už přece někteří naši vojáci absolvovali i West Point!)

Neutrální, nezasvěcený pozorovatel, kupř. z bývalé NDR, něco takového stěží pochopí. Exkomunista jako náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky? Absurdní! Zdejšího znalce to ale nepřekvapuje. Tolerance V. Klause k exkomunistům je příslovečná, před posledními presidentskými volbami se neštítil jít do jejich poslaneckého klubu a říci si o hlasy. Co se V. Havlovi navyčítalo okolo jediného, těsně popřevratového „povinného Slováka“ Mariána Čalfy! V. Klaus měl ale kolem sebe komunisty vesměs: Kočárník, Dyba, V. Dlouhý, bankéř Salzman, osmašedesátníci T. Ježek a J. Stráský….

Nedosti tomu: Dlouholetým ředitelem jeho sekretariátu a tajemníkem je rocker Ladislav Jakl (1959), v roce 1991 pozitivně lustrovaný poslanec ČNR za OF (musel odstoupit). Dále je tu protekční syn stalinisty J. Hájka Petr (1951), ředitel tiskového odboru Kanceláře presidenta republiky a z kraje i tiskový mluvčí, 1978–89 zástupce šéfredaktora Květů pro ideologii. Klausovi blízký je spolek D.O.S.T. s fašizujícími elementy jako antisemita Bátora nebo exministr Dobeš (dle V. Klause nejlepší ministr školství, jakého jsme kdy měli). Do takové squadry ovšem generál Picek hladce zapadá. Jeho dlouhodobým hlavní úkolem je zřejmě dotáhnout do konce obnovení pronájmu Grippenů.

Nedorozumění Nečas x Klaus

O tom, že jako personalista je Petr Nečas absolutní břídil zde bylo již podáno sdostatek důkazů. Jeho posledním přehmatem bylo instalování Karoliny Peake do funkce ministryně obrany. Tentokrát se sice nezmýlil v jejích schopnostech ministerstvo vést. Hrubě se ale spletl ohledně jejího charakteru, který neprojevil předpokládanou poddajnost. V. Klaus je chytřejší, obával se toho a Peake na obranu nechtěl! Nečas si svůj manévr ale nenechal vymluvit, a tak ji V. Klaus sice jmenoval, ale s jedovatou, dehonestující a „politicky nekorektní“ poznámkou na kamery: "Křehkou dívenku si neumím jako ministryni obrany představit ". Zkušenou 37 letou právničku (právní kancelář Baker&McKenzie) s 5 letou politickou praxí (pravda, hlavně v pražské komunální politice, ale ta je docela ostrá) a matku dvou desetiletých dětí označí za "křehkou dívenku" jenom zákeřný pitomec.

Vzpomeneme-li, že na MO jsme už měli i astrologa a další Lidovce nepříliš vojenského výzoru, že tam byli korupčník, novinář a diplomat Kühnl (na poslední den svého úřadování, už v demisi, podepsal nákup Pandurů) a pro podezření z napomáhání korupce vyšetřovaná rovněž právnička, ale také zpěvačka, politická turistka Vlastička Parkanová (OF, ODA, KDU-ČSL, TOP 09), nepřicházela K. Peake na MO ČR s průpravou o nic horší. Konečně, obézní A. Vondra také neabsolvoval základní vojenskou službu, na 100 metrů by mu Karolína utekla i s batohem na zádech; kilometr v terénu by Vondra, na rozdíl od K. Peake, neuběhl vůbec.

Řekne-li nejvyšší velitel naší armády, že „vojáci novou ministryni nepřijmou", je to už za hranou ústavnosti, je to navádění k neposlušnosti. Vojáci demokratického státu nemají co koho přijímat nebo nepřijímat, vojáci mají POSLOUCHAT rozkazy velitelů. Tím druhým nejvyšším  – po prezidentovi  – je v ČR ministr obrany, bez ohledu na to, jde-li o muže či ženu, mladého nebo starého.

Profesionální voják je profesionální proto, že na rozdíl od dobrovolnického milicionáře nezkoumá kompetentnost svého velitele, ale plní jeho rozkazy.

Karolína Peake,

rozená Karolina Kvačková (* 10. října 1975 Praha) je česká politička a právnička, od července 2011 místopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí v kabinetu Petra Nečase. Do dubna 2012 působila jako 1. místopředsedkyně Věcí veřejných, z nichž vystoupila podle vlastního vyjádření pro nespokojenost se sebereflexí strany a praktikováním politiky výhrůžek a ultimát. Bezprostředně poté oznámila vznik názorové platformy, která v květnu 2012 vyústila do vzniku nové politické strany LIDEM  – liberální demokraté – a s ní vstoupila, na místo VV, do vládní koalice a tím zachránila Nečasovu vládu před pádem. Každá pomoc musí být ovšem darebákem jednou potrestána, vděk k macchiavelismu nepatří.

Nová politická strana se ihned stala terčem znevažujících útoků z nejrůznějších stran. Kupříkladu I jinak uvážlivý a seriózní Karel Hvížďala napsal, že jde o „stranu-nestranu, která nevzešla z voleb a jen se odštěpila ze zkorumpovaných Věcí veřejných.”

Quod licet Iovi, non licet Bovi? Nevzpomínám si, že, když Unie svobody s Janem Rumlem v čele udělala totéž, totiž NEVZEŠLA Z VOLEB A JEN SE ODŠTĚPILA ZE ZKORUMPOVANÉ ODS, protestoval proti tomu kdokoli se stejným sarkasmem. Naopak: K. Hvížďala proti tomu tehdy neprotestoval vůbec, chválil to! V čem ale J. Ruml oprávněněji kritizoval V. Klause a jeho špinavými penězi vyfutrovanou ODS, než dnes K. Peake kritizuje V. Bártu a jeho VV? Že tu není žádný „Pepa z Hong-Kongu“?

Obecně nahlíženo měl premiér Nečas pravdu v tom, že K. Peake není nijak zvlášť nevhodná pro vedení resortu obrany. Nevidím jediný rozumný důvod, proč by naši generálové měli mít problém poslouchat, co jim řekne K. Peake nebo jakýkoli jiný politik, pověřený vedením MO ČR (velitelé z generálního štábu se také v tom smyslu na kamery vyslovili). Kolik ministrů dnešní české vlády jsou odborníci v daném resortu? Družinářka Hanáková? Chemik Kalousek? Hospodský a lesník (dle vlastních slov) Schwarzenberg? Co měl kdy exstarosta Kladna Bendl společného se zemědělstvím? Životní prostředí vede přímo záhubce ekologie! Odborníci jsou jen na zdravotnictví  – lékař  – a pak nestraníci na školství a vnitru. Ministr spravedlnosti, to je přímo kozel zahradníkem!

S jakými předchůdci ve funkci může být K. Peake srovnávána: Antonín Baudyš, Vilém Holáň, Miloslav Výborný, Michal Lobkowicz, Vladimír Vetchý, Jaroslav Tvrdík, Miroslav Kostelka, Karel Kühnl, Jiří Šedivý, Vlasta Parkanová, Martin Barták, Alexandr Vondra. Není K. Peake potenciálně lepší, než nejméně polovina z nich?

V zastupitelské demokracii prostě nejsou ministři od toho, aby rozuměli odborně resortu, na to si musí umět přivést lidi. Jestli dnes někdo z politiků neumí najít správné lidi, je to bohužel právě P. Nečas. Nemůže být sporu o tom, že sebrat LIDEM dopravu, vnutit jí obranu a pak bez předchozí dohody předpokládat, že se tam K. Peake bude podřizovat gen. Pickovi, byl podraz non plus ultra. Karolína Peake jej 13. prosince 2012, den po svém nástupu do funkce, z funkce odvolala. Dočkala se přitom i hlasitého souhlasu své právnické kolegyně V. Parkanové, která jakožto vydaná k trestnímu stíhání za nákup letadel CASA, zjevně ví, o čem mluví.

V poslanecké sněmovně svůj krok K. Peake zdůvodnila tím, že je výdobytkem demokracie, aby v nejužším vedení Ministerstva obrany zasedali civilisté, a že výměna nejbližších spolupracovníků nového ministra je u nás zcela standardní, a že odvolání dvou lidí opravdu není, jak avizovala, žádný personální „kobercový nálet“. Všude jinde se po nástupu nového ministra vyměňuje běžně daleko víc lidí.

Peake 21. prosince ve videorozhovoru pro iDnes.cz k jeho odvolání řekla: „Podcenila jsem blízký vztah mezi armádním generálem Pickem a prezidentem Václavem Klausem. Vědět to, byla bych opatrnější, nechtěla jsem udělat krok, který by pan prezident vnímal jako nějakou schválnost proti němu.

Kdo získal, kdo tratil?

ODS velice získala. Nejenom lukrativní ministerstvo dopravy, ale nakonec má zpátky i ministerstvo obrany – vede je sám P. Nečas.

Déle bude odloženo projednávání zákona o financování politických stran, velká protikorupční novela o obcích, krajích a Praze a nebudou se projednávat ani zákony o státní službě a o státním zastupitelství. To vše bude ODS nejspíš vyhovovat. Vláda nepadne, na to se určitě nenajde až do řádných voleb dost (101) hlasů.

Tratil macchiavelista Nečas vůbec něco? Na své pověsti či důvěryhodnosti určitě ne, tam je na nule už dávno. Nemá už co ztratit kromě jediného: premiérského křesla! To by mohl způsobit odchod LIDEM do konstruktivní opozice.

Takový postup by znamenal konec dnešní koalice. Pokud by TOP 09 neustoupila od svých posledních prohlášení a nesetrvala v nastalé dvojkoalici, znamenalo by to pokračování rekonstruované, jednobarevné, ultramenšinové vlády ODS, kterou by držela nad vodou masa opozičních poslanců, pro které by předčasné volby znamenaly definitivní odchod z politiky.

Kteří by to byli? Část TOP 09, všichni poslanci VV a LIDEM a všichni "volní radikálové". Celkem cca 40 poslanců.

Že něco takového nemá v EU obdoby?

OPOZIČNÍ SMLOUVA TAKÉ NEMĚLA A VYDŽELA CELÉ 4 ROKY!

 

 
Datum: 01. 01. 2013 18:30:20 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Ministr obrany premiérem a vice versa
Stejná personální unie (premiér a ministr obrany v jedné osobě) předcházela v roce 1981 vyhlášení válečného stavu v lidovém Polsku. Tam ovšem byl předsedeou vlády generál a hrozil vpád bratrských armád.
Datum: 02. 01. 2013 23:23:06 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Kontrasignace amnestie
Svým podpisem stvrdil P. Nečas svou naprostou lhostejnost k elementární morálce. Ostentativní křesťan nenahlédl, že když už chce V. Klaus leckoho omilostnit, měla by v amnestii být alespoň podmínka, že pachatelé napřed musí hmotně odškodnit oběti a ne že si půjdou na svobodu užívat lup!
Datum: 05. 01. 2013 00:47:20 Autor: K.Bartošík
Předmět: Názor
Na tento web chodím rád,jen proto,že se vyhýbal současné politice a proto zůstaňme jen u té military. Nekritizujme ty, kdo šli do politiky a dělají to (podle nás) špatně. Kritizujme ty, kteří by to uměli lépe a do politiky nešli. Kdo nic nedělá nic nezkazí. Nadávat na politiky je snadné a laciné. Jít se se svou kůží na trh (do politiky) a vzít na sebe odpovědnost a nechat si nadávat, je jistě těžší než jen nadávat.
Datum: 05. 01. 2013 15:06:56 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: politika
Promiňte, ale představa historie vojenství bez těsné vazby na dobovou politiku je naivní. Pokud má jít o výzbroj naší současné armády - Pandury, CASA, Grippeny - popř. o její nedávné - generál Picek - i současné - V. Klaus - velení, není prostě možné od souvislostí zaslepeně odhlížet. Jak známo, válka není než extrémní formou politiky!
Datum: 05. 01. 2013 19:16:42 Autor: L. Křížek
Předmět: panu Bartošíkovi
Pane Bartošíku, autor této brilantní analýzy nikomu nenadává. Politické úvahy tu neuveřejňuji ne proto, že bych před současnou politickou situací zavíral oči, či proto, že bych se politice vyhýbal, ale prostě proto, že politické komentáře psát neumím. Situace v nejvyšším velení státu a řízení ministerstva obrany je SAMOZŘEJMĚ téma nanejvýš vhodné pro Militarii. Mimochodem, autor úvahy se politicky angažoval, ale jako mnoho slušných lidí byl z politiky "odejit". Nyní je to u nás aréna mafiánských kmotrů, jak mimochodem opět dokázal "vrtošivý stařík" svou skandální amnestií.
Datum: 07. 01. 2013 16:39:24 Autor: Misustov
Předmět: Pouze několik poznámek
Články ?ČESKÝ RASPUTIN? nebo ?50 let od zveřejnění Solženicynova Ivana Denisoviče Šuchova? jsem si se zájmem přečetl ale nekomentoval, protože jejích vztah k militarismu je úměrný článku o nitridování ocele ke gynekologii, nebo něčemu podobnému, nemám tedy k tomu co říci, ovšem článek ?Do zbraně, náš tunel je ohrožen!?, to je jinačí kafe. Ve článku se vyskytují poněkud neobvyklé výrazy a proto i já si je dovolím použít. Pan Bartošík mi zajisté promine, že občas opustím fundamentální militarismus a zabrousím do čisté politiky. A nyní k samotnému článku. Nejprve panu Bartošíkovi krom přání všeho nejlepšího v Novém roce sděluji, že bych rád šel dělat politiku, bohužel z finančních důvodů nemohu jezdit do Arabských emirátů hrát golf, což je základní podmínka vstupu do vysoké politiky. Občas si sice zahraji minigolf, ale to je tak ke vstupu do politiky trampské, nebo chatchtařské osady. Ve vysoké politice bych zásadně nedělal ministra obrany. Generál Krejčí v roce 1937 pohrozil demisi, pokud nebude uzákoněná dvouletá prezenční služba, protože za tehdejších podmínek byla republika nehajitelná a toto platí i dnes. 1) Odsuzuji vládu jejího veličenstva a vládu francouzské republiky, že si dovolili zavést letadla, jakými v NATO není vyzbrojeno žádné letectvo, první je ?Hawker Siddeley Harrier?, druhý, ?Dassault Rafale?. Taktéž se stejného důvodu musím odsuzovat vládu české republiky za zavedení stíhacího letounu Grippen. Nelze omluvit skutečnost, že mě fascinuje výměna motoru Grippena během několika minut na leteckém show, ani skutečnost, že Grippen je schopen odstartoval z dálnice, když se provoz v jednom prohu na několik minut přeruší. 2) ?Podle sebe soudím Tebe?. Než jsem si dovolil napsat několik řádků o římské legii, věnoval jsem několik týdnů pěknému a zajímavému studiu, vzdor tomu, že dějiny starověku jsem studoval na univerzitě. Obdobně si myslím, že pokud by si autor článku prostudoval technické, letové a ekonomické parametry, letounů NATO, tak by se mimo jiné dozvěděl, že letová hodina Gripenu stojí 4 700 dolarů, u F-16 7 000 dolarů, u Rafale to je 16 500 dolarů a u Eurofighteru až 18 000. Rovněž ceny jsou zajímavé. 3) K výroku: ? Pronájem teď končí a naše armáda opět stojí před alternativami: prodloužit pronájem, pronajmout či koupit letadla jiná, nebo na nadzvukovou letku rezignovat? Rozum velí rezignovat.? Nedovolával bych se v tomto případě jakéhosi rozumu, je to diskutabilní a nebezpečné. 4) Není pravda, že Nečas Vondru odvolal, ten se funkce ministra obrany vzdal, z vlastní vůle. Ten tlustý majitel modré knížky vykonal kousek dobré práce, zejména v tom směru že odstřihnul Omnipol od státního penězovodu. Vondra si byl vědom, že nemá na řízení tak významného resortu a vybral si jako svého zástupce armádního generála Picka. Modrá knížka nemá v současné době vliv na řízení resortu obrany. Absolvování PŠ, nebo vojenské katedry VŠ nenahradí byť i jediný týden služebního pobytu ve štábu NATO. 5) HODNOCENÍ OSOBNOSTI. Winston Churchill ve svém pověstném projevu pátého října 1938 v úvodu ocenil práci a klady ministerského předsedy Chmberlaina a po tomto úvodním článku následuje několik stran ? co věta, to žíravina, nekritizoval jenom skutečnost, že PVO Spojeného království je zajišťována nejlepšími dvojplošníky té doby (o druhu stíhaček hovoří skrytě), stav flotily, armády, ale i jeho aktivitu v Mnichově. Když jsem zpovídal hrdinu SSSR akademika Fjodorova, tak ten nesršel oheň a síru a ?fašističeskie zachvatčiky?, přestože mu ustřelili nohu, ale střídmé hodnotil, co udělali dobrého a co zlého. Osobně se vsadím o bečku rumu, že na Adolfu Hitlerovi po pečlivém studiu najdu deset pozitiv, aniž by utrpěla gloriola jednoho z největších zločinců dějin. Nečasovi, třebaže jej nenávidím, musím přiznat, že zdůvodnění odvolání Peak bylo perfektní, navíc jako absolvent katedry fyziky má v porovnání s Peak vyšší rozumový potenciál. 6) V kapitole ?Klíčový generál Ing. Vlastimil Picek? není jedno jediné pozitivum, což hodnocení generála krajně zpochybňuje. Kapitola se vyznačuje politickým fundamentalizmem a nenávisti. Když jsem se jako malý kluk zajímal o stav rytířský tak mi hrabě Belcredy řekl, že Bůh se nás nebude ptát, kde jsme byli, ale na to, co jsme dělali. Toto se dá aproximovat i na pana generála. Prosím o vysvětlení co to je ?OVŠEM neumí anglicky?, taktéž jaký je pramen, že ve Švédsku jednal v ruštině. Pokud znám důstojníky, tak od majora výše mají nejméně STANAG 2, STANAG 1 má v armádě i četař. Je možné, že když jej Paeke oslovila: ?Kiss me deary?, tak koukal s otevřenou hubou. Podstatné je, že by kapíroval na ?Cluster, Fall out, They began to rake the woods with guns and mortal ? atd. Generál Picek se učil ve škole azbuku stejně jako já, pan Leonid Křížek, pan Karel Bartošík i pan Petr Pavlovský. V hodnostech, které Picek zastával do roku 1989, mohl jezdit do Ruska maximálně na dovolenou do Suchumi, nebo pokud byl raketýr, tak na ostré střelby. V době kdy Picek vstoupil do armády, střežilo hranice ministerstvo vnitra, nikoli armáda a Češi odcházeli do zahraničí pololegálním způsobem přes Jugoslávii, nebo po získání devizového příslibu přímo. Tehdy letěl Kantorkův kreslený realistický fór: ?Vaše žádost o legální vystěhování nepřichází v úvahu, ale soukromě vám mohu poradit abyste odešel ilegálně a pak si v zahraničí upravil vztah?. Zelenou hranici ilegálně se pokoušeli překročit Dederoni, kriminálníci, nejvíce a to úspěšně příslušníci pohraniční stráže, o tomto se můžete přesvědčit ve statistikách PS. Matně si vzpomínám - v této době nezahynul na zelené hranici v drátech, na minách nebo zastřelením nějaký Čech, výjimkou byl pokus dvou recidivistů, prorazit pomoci uneseného autobusu s rukojmími. Generál Picek má u obecného lidu větší renomé, jako celá vláda včetně Peak, tak jako celá armáda a policie se těší podstatně větší důvěře, než politický suterén, zvaný parlament. 6) Prostitutka podezírá, obviňuje druhé ženy, že jsou kurvy, zloděj podezírá druhého ze zlodějen, aniž by měl nějaké důkazy. Neslyšel jsem zločince přiznat, že krade, tuneluje, dává- přijímá úplatky. Tito lidé neříkají, že kradou, ale že kradou všichni ostatní jenom oni ne. Tomuto jevu se v psychoanalýze říká přenos viny. Házení špíny, moralizování, horlivé komentování, která, kdy a s kým, jalové poukazování na korupci, přehnaný antikomunismus, antikapitalismus, antifašismus, signalizuje, že s autorem něco není v pořádku, Toto jsem si nevymyslel, ale přečetl. 7) Poznámka k výroku ?Vojáci demokratického státu nemají co koho přijímat nebo nepřijímat, vojáci mají POSLOUCHAT rozkazy velitelů. Tím druhým nejvyšším ? po prezidentovi ? je v ČR ministr obrany, bez ohledu na to, jde-li o muže či ženu, mladého nebo starého? je docela humorná, Posledním ministrem resortu schopným velet byl v této eseji neuváděný armádní generál Vacek. Nehledě k tomu, že u nás je od roku 1918 druhým nejvyšším velitelem náčelník generálního štábu, ministr obrany je na prosazování zájmů a politiky vládnoucí kliky. Je docela humorná představa jak Peake dává rozkazy, vždyť to ani neumí, jako civil který neprošel příjimačem umí nanejvýš prskat. Aby si někdo nemyslel, že jsem antifeminista ? ve voj. Nemocnici mě pani doktor Hy?.ová seřvala jako pruský desátník a od této doby ji zbožňuji. 8) Pro ministra obrany není nutné, aby běhal s batohem v terénu. Letitá praxe v advokátní kanceláři, ani dvojnásobný porod nekvalifikuje k řízení silového ministerstva. Zlé jazyky také říkají, že Pake by neprošla alianční prověrkou, proto tak náhlé odvolání, cituji: ?Ještě ani nestačila do křesla ministra obrany usednout a její manžel Charles se už stal pravidelným návštěvníkem v Nekázance, kam podle důvěryhodných informací dochází za pravou rukou Richarda Hávy a klíčovým mužem Omnipolu Jozefem Pigou. A aby toho nebylo málo, jedná Peake o nástupu na ministerstvo obrany s jedním z klíčových vyslanců Omnipolu ve státní správě Václavem Irovským. S mužem, který by měl připravit pro Omnipol privatizaci Leteckých opraven Malešice (LOM), kterou Vondra odmítal, nebo alespoň atraktivních pozemků, které LOM v Malešicích vlastní. A Hávův muž Irovský by měl dokonce podle některých informací nastoupit na MO jako generální sekretář nebo náměstek. Ještě by bylo dobré, podřadit pod něj LOM a VOP (Vojenský opravárenský podnik), aby byla celá transakce ve prospěch Omnipolu jednodušší. Jestli nad Českou republikou bdí nějaká vyšší moc, tak alespoň doufejme, že Charles Peake se svými novými přáteli nebude zařizovat provize za prodloužení pronájmu Gripenů. To by se taky mohlo stát, že by je Švédi omylem poslali přímo na transparentní účet LIDEM. Ale to asi nehrozí, vždyť jak se nechala slyšet prostořeká (ale o to ambicióznější) místopředsedkyně LIDEM Dáša Navrátilová: "kdyby to byly špinavé peníze, tak by se přeci na našich účtech neobjevily." Takže peníze za Gripeny bude muset příští vláda asi zase dohledávat v daňových rájích. Lze jen doporučit Charlesi Peakovi, ať se přitom případně vyhne Švýcarsku, Gibraltaru a Panenským ostrovům, protože jak lze soudit podle příkladu MÚS, to už bezpečné destinace nejsou. Co říci závěrem? Snad aby se všichni protikorupční strážci naučili do budoucna jedno nové slovíčko - MRAP. (obrněné vozidlo proti minám). Uvidíte, že o nich ještě hodně uslyšíme?. Tolik Vít Bárta. Článek volá DO ZBRANĚ, NÁŠ TUNEL JE OHROŽEN, nedefinuje však, co je to NÁŠ, KOHO,ČÍ ? 9) Obligátní hodnocení doby, ve které generál zahajoval svoji vojenskou dráhu, chronicky postrádá kontradikce. Je záslužné připomenutí jednoho z nekonečné řady zločinů STB ? k smrti vyslýchání tehdy jakéhosi Patočky, avšak by se mělo alespoň odhadnout, kolik tuto zimu zmrzne bezdomovců a kolik jich zmrzlo tehdy. Mělo by se porovnat, kolik majetku v tomto období uloupila nevinným občanům STB a kolik majetku za poslední roky uloupili exekutoři, (Za loupež v tomto případě považuji oloupení nic nedlužících osob a dlužníků, kterým byl zabaven majetek vyšší než je civilizovaném světě obvyklé). Pokud se zde někdo demagogicky dovolává demokracie, potom by bylo vhodné uvést ve kterém civilizovaném státě je členem vládní koalice strana mající počet členů a příznivců menší jak 0,1 desetiny procenta. Není poukazováno na skutečnost, že máme dobře organizovanou levici, kde vedoucí socialisté jsou pozorně sledovány KSČM a ta zase KSČ, naproti tomu pravice postrádá důvěryhodnou politickou strukturu, ODS nevykazuje klasickou politickou činnost, je to něco jako sicilská Camora, ostatně vznikla obdobně z tehdejších Vexláků, kteří se v době socializmu vylíhli z lumpenproletariátu. TOP stojí na dvou základnách pilířích, osobě Karla knížete ze Schwarzenbergu a vcelku důvěryhodné, avšak nestátotvorné skupiny starostů, zbývající odpad je identický ODS (Zde si dovoluji upozornit, že v znám velké množství slušných lidí ? členů a sympatizantů těchto uskupení). LIDEM nemá charakter politického uskupení, ale Gangu, postrádající, členy i sympatizanty. Krom Peak na osobách zde hodnocených nezůstala jediná niť suchá. Pustíme li se do politiky nemilitantní, potom je vhodné konstatovat, že primárním zdrojem všech trablů nejsou žádní Klausové, Kalouskové, Nečasové, Peakové, ale před dvaceti lety narychlo na kolenou spíchnutá ústava. 10) Autor článku používá až nestandardně ostrá slova v porovnání i s jeho jinými články (Wien bleibt Wien, utajen interbrigadista a jiné) šokuje mě proto jeho neurvalé rozhořčení nad až intimně něžným termínem ?křehká dívenka?, tomuto subjektu národ říká převážně jinak, stačí se podívat v netu na diskusní stránky. Tato oslovení jsou vulgární, ale co použit biologicky neutrálního pojmenování ? samice rodu homo sapiens? Klaus může být všechno jenom ne pitomec, pokud ovšem autor ovládá řešení slovních rovnic o několika neznámých, diferenciální a integrální počet jako pan prezident Klaus, tak se o tomto můžeme bavit. Závěrem poznamenávám, že eseje politického charakteru mají čtenáře orientovat, motivovat, tento článek však vykazuje výrazně klasické znaky nihilizmu a anarchizmu. Krom volání po reinstalaci Peak, maximálně motivuje čtenáře, aby si přiložil na spánek pistoli a stisknul spoušť.
Datum: 07. 01. 2013 21:03:43 Autor: QF17
Předmět: Musím se
přiznat, opravdu nevím jak na tento stav polické kultury reagovat. Jíž velice dlouho je mi Česká politika jedno a necítím se právoplatným občanem tohoto státu. Možná jednou nastane revize stavu v jednání Havla, Klause či Zemana, ale to již zde nebudeme. Jedno vím jistě, tento stát stojí na kolenou díky jim a ....
Datum: 08. 01. 2013 00:29:08 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: O VĚCECH NEVOJENSKÝCH
1. Za uplynulých 22 let u nás vstoupila do vysoké politiky řada pro mne důvěryhodných lidí, kteří, pokud vím, ke golfu nikdy nepřičichli, tím méně v Arabských emirátech a podobných destinacích. Kupříkladu: Pavel Bratinka, Jan Kalvoda, Hana Marvanová, Jan Ruml, Václav Benda, Rudolf Battěk (autentický sociální demokrat), Dr. Alena Hromádková, Josef Lux, Jan Sokol, Pavel Tigrid, Karel Schwarzenberg (známý antisportovec), Martin Bursík (občas příliš do leva), Mudr. Moserová, Milan Uhde? Pravda, většinou nebyli dlouhodobě úspěšní. 2. ?Generál Krejčí v roce 1937 pohrozil demisi, pokud nebude uzákoněná dvouletá prezenční služba, protože za tehdejších podmínek byla republika nehajitelná a toto platí i dnes.? Kdybychom byli solitér v situaci Izraele, měl byste pravdu ? tam je povinná služba tříletá a pro ženy dvouletá, navíc všichni každoročně několik týdnů cvičí! My jsme ale členy NATO a jsme spojeneckými státy obklopeni. Zbytek si laskavý čtenář domyslí. 3. V textu není jediný argument podporující tezi, že se ? jakožto malí a centrálně situovaní členové NATO ? neobejdeme bez nadzvukového letectva. 4. ?Nečasovi, třebaže jej nenávidím, musím přiznat, že zdůvodnění odvolání Peake bylo perfektní, navíc jako absolvent katedry fyziky má v porovnání s Peake vyšší rozumový potenciál?. Absolvent fyziky může být klidně ?fachidiot? bez širšího rozhledu a může to být i nebezpečný šílenec (srov slavné drama F. Dürrenmatta). Dosažené vzdělání v politice nevypovídá o ničem. T. G. M. měl také pouze humanitní vzdělání. 5. ??Bůh se nás nebude ptát, kde jsme byli, ale na to, co jsme dělali.? Přesně! Co dělal potenciální generál Picek od roku 1975? Zavázal se ke kandidátství do KSČ, v roce 1977 do ní vstoupil. Přitom jí přísahal věrnost a přísahal jí také SSSR. To vše prokazatelně UDĚLAL! Z angličtiny jsem jej nezkoušel, ovšem po obvinění ze strany K. Peake, že anglicky neumí, jsem neslyšel ani nečetl jediný hlas, který by to vyvracel. A že by se leckomu určitě hodilo to vyvrátit! 6. Závidím panu doktoru Misustovovi jeho přehled o tom, v jakých hodnostech mohli čeští důstojníci do roku 1989 jezdit do Ruska. Já to sice tak dobře nevím, ale vím, že do SSSR jezdili, a že SSSR byla okupační mocnost (představte si třeba české policisty, kteří za Protektorátu jezdí pravidelně služebně do Reichu ?na ostré střelby?). 7. ?Generál Picek má u obecného lidu větší renomé, jako celá vláda včetně Peake.? (Správně česky NEŽ, ne JAKO.) Jak to víte? Existuje věrohodný průzkum? Ale i kdyby, Dubček měl svého času U obecného lidu obrovské renomé a přitom to byla než bolševická vlastizrádná bublina! 8. Děkuji za nahrávku na smeč! Je-li celoživotní komunista, armádní generál Vacek, mustrem pro velitele naší armády, tak potěš Pánbůh. Co takhle pozvat si poradce z Ruska, tam takových mají dodnes věrtel! Jaký to byl Václav Havel koumák, že jej jmenoval ministrem obrany! Důstojníka Varšavského paktu! 9. Pokud je K. Peake tak apriorně nevhodná pro funkci ministra obrany, proč ji P. Nečas na tu funkci vybral a proč jí do ní tlačil? Je známo, že to ministerstvo nechtěla, že chtěla zachování statu quo, tedy s LIDEM na ministerstvu dopravy! 10. ?Zlé jazyky? také říkají, že Peake by neprošla alianční prověrkou?". Proč to ty zlé jazyky premiérovi neřekly dávno před jejím navržením do funkce? Premiér má přece k dispozici informace celé BIS. ?Zlé jazyky? to věděly, ale BISka ne? Nebo to před Nečasem utajovala? 12. Argumentovat proti uvyslýchání největšího českého filosofa XX. století, ?jakéhosi Patočky?, umrzlými bezdomovci je ubožácké. Podobně by se dalo argumentovat proti utýrání Pavla Wonky v kriminále (teď bude mít 30. výročí) počtem obětí metylalkoholu ? ten se před Listopadem také tolik nedistribuoval. Můj celkový dojem z textu je ten, že podle názoru autora tu před Listopadem byly daleko lepší poměry než dnes ? typicky bolševická argumentace. Nevím, jak kdo, já si to nemyslím. Vstávaje, lehaje děkuji Pánu Bohu, že jsem se dožil pádu komunistického režimu!
Datum: 08. 01. 2013 01:35:06 Autor: L. Křížek
Předmět: Jenom stručná glosa...
...Nejenom pro zde diskutující. Mnoho lidí lituje změny režimu v 1989. Já (přes veškeré výhrady k současné politické reprezentaci) NELITUJI.
Datum: 08. 01. 2013 05:12:59 Autor: pavel rampír
Předmět: témata
Tedy já lituji že tato stránka začíná být kolbištěm pro zcela politická témata. Ať se přizpěvky tohoto druhu ocitají na desítkách stránek Idnes, Lidovky,atd....Zde by bylo dobré si od toho oddechnout. Děkuji, Pavel Rampír
Datum: 08. 01. 2013 06:48:19 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Argumentace subjektem
Lituji, ale musím se bránit tam, kde jsem byl napaden. Konečně nečíst tuto polemiku není až tak intelektuálně náročné, stačí jedno kliknutí :-). Doufal jsem že některá slova, napsaná zjevně "pod adrenalinem", vezme autor s omluvou zpět. Nestalo se, a tak mi nezbývá než obrana protiútokem: "...přehnaný antikomunismus, antikapitalismus, antifašismus, signalizuje, že s autorem něco není v pořádku". Takováto "argumentace subjektem" (protivník nemůže mít pravdu, protože je apriorně méněcenný, věřte mi, "něco s ním není v pořádku"), to je skutečně "eristický majstrštyk" hodný polemického Einsteina, to nemůže argumentačně vyvrátit ani Bůh všemohoucí! Klobouk dolů, kam na takové nápady chodíte? Zpět ke standardní polemice: Tady prosím nejde pouze o nějaká tzv, bezpečnostní rizika. Chápu, že pro NATO mohou být do jisté míry důvěryhodní i bývalí důstojníci nepřátelskýh armád, tedy armád Varšavské smlouvy. Konečně v v Bundeswehru byli v 60.letech někteří bývalí důstojníici III. Řiše. My zde ale uvažujeme o něčem jiném, totiž o vnitřní politice demokratického státu, 22 let po protitotalitním, antikomunistikém převratu! Státu, který má odhlasovaný zákon o zločinnosti komunismu a o odporu proti němu. Z jeho aspektů nutno konstatovat, že jakkoli tu byla řada povolání, která bylo možné bez "červeného řidičáku" v kapse vykonávat jenom výjimečně (místa v diplomacii a zahraničních službách vůbec, vedoucí místa ve vědeckém a vysokoškolském světě, de facto veškerá vedoucí místa - systém nomenklatury) není nikde řečeno, že i v totalitě je slušný člověk morálně oprávněn taková místa zastávat, ba že je vůbec morálně oprávněn k jakékoli profesi! Především obecně platí, že v darebáckém režimu nedělá slušný člověk kariéru (např. za Protektorátu a tedy ani za Druhého protektorátu, tzv. normalizace). V takovém režimu prostě musí zůstat řada míst, která jinak - bez zjevné kolaborace - není možné zastávat - slušnými lidmi neobsazena. Nikde není řečeno, že je třeba být vojákem, policistou, dozorcem vězení či lágru, že jde o nějakou "vytouženou profesi", na kterou mám talent, a proto i nárok! Platí, že některé povolání jsou v darebáckém režimu prostě TABU. Za komunistické totality to byla prakticky všechna, při kterých režim svěřil člověku střelnou zbrań a učinil z něj ozbrojenou složku moci: armáda, policie, tajná policie, vězeňská ostraha, pohraničníci, milice, závodní stráž atd. Dovedeno do krajnosti: není pravda, že v totalitě jsou všechna povolání "košer", že ve všech je možné zůstat slušným člověkem! Kat je přece také povolání!
Datum: 08. 01. 2013 07:30:11 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Jsou tu absolventi západních vojenských učilišť?
Omezme, prosím, další polemiku (aby se nerozlézala do šíře) na období "normalizace", tedy po roce 1970, na období, kdy byl náš stát vojensky okupován. V té době se určitě nikdo nemusel stát důstojníkem z povolání. A naopak nikdo nemůže říci, že šel do armády z vlastenectví, v přesvědčení, že sovětská okupace znamená "národní dobro". Lidem, kteří vstoupili do armády totalitního státu do roku 1985, do "perestrojky", je dnes nejméně 50 let. Zdrcující většina normalizačních důstojníků je starších. Není nejvyšší čas, aby odešli do důchodu? Vždyť za těch 22 let demokratického státu jsou tu, pokud vím, i takoví čeští vojáci, kteří absolvovali West Point!
Datum: 08. 01. 2013 14:36:06 Autor: Misustov
Předmět: to L. Křížek
Předpokládám, že tato narážka neplatí na mně ? viz moje veškeré příspěvky. Navíc jsem schopen pořídit soupis příslušníků moji rodiny zabitých bolševikem, nebo v boji s bolševikem.
Datum: 08. 01. 2013 16:00:26 Autor: L. Křížek
Předmět: to Misustov
Nikoliv. :o)
Datum: 08. 01. 2013 17:12:18 Autor: Misustov
Předmět: to Petr Pavlovský
Ad. Lituji, ale musím se bránit tam, kde jsem byl napaden. (Nenapadejte a nebudete napaden, také nesuďte a nebudete souzen). Myslím, že válčiště bylo vymezeno obdobím 2012. Vybírat si jiné válčiště po zahájení diskuse to není fér. Patřím psychologicky do skupiny, která má vlohy ke koncepčnímu myšlení jsou to dobří projektanti a horší detailisté, konstruktéři, tedy pole vámi navrhované je pro mne každopádně nevhodné. Pokud postaví fundamentalistický ideolog oponenta do takto úzké ohrady, tak jej ? bezproblémově udělá?, navíc můj oponent nereaguje dokonce na celé věty, ale pouze z nich vytrhuje. To také bývá taktika kantorů, když chtějí udělat žáčka. Pokud máme diskutovat ve striktně vymezeném období, potom můžeme zahájit: Naháněla STB v tomto vymezeném období větší, nebo menší hrůzu než exekutoři posledního desetiletí, podotázka- oloupila STB více nebo méně občanů než demokratičtí exekutoři ( 2011 byl jeden milion exekucí, 2012 přibližně stejně) není zde zahrnuta loupežná činnost soukromých vymahačů provozující svoji činnost se souhlasem demokratické vlády a opravdu demokraticky zvoleného parlamentu ? tak a můžeme diskutovat, údaje sedmdesátých let ani v náznaku neznám. Jako jsem poukazoval výše, je pro mne směrodatné, co člověk dělal, nikoli kde byl, navíc jsem lechtivý na moralizování. Pan Pavlovský má pravdu, v té době se určitě nikdo nemusel stát důstojníkem z povolání. Ale v té době kdyby dal ruský maršál rozkaz, tak musím obléci uniformu, převzít tankovou četu a jet směrem na Rýn nechat se zabít, pokud ovšem nezabiju já, takový je krutý zákon bitev. K problematice vojenské služby, vlastenectví, ideologie odkazuji na bohaté memoáry německých autorů. Na přednášce dějin čs. Armády bylo vysvětleno, proč se Poláci a zejména Maďaři na rozdíl od nás neustále a úspěšně bouřili ? měli národní šlechtu a tím i velitelský sbor. Ti se nevyhýbali dobrovolné sužbě v armádě, protože jejích země byla vojensky okupovaná Habsburky. My Češi jsme na válek Habsburků dodávali pouze kanónenfutr a platili. Vážený pane doktore, pokud oboustranně není vůle diskutovat čí tunel je ohrožen, dovoluji si dát protinávrh, respektujme návrhy pánů Pavla Rampíra, Karla Bartošíka iQF17 jsou to velice rozumní lidé. Přesto ?přehnaný antikomunismus?- zapřisáhlý antifašista, jeho rodiče optovali německé občanství on osobně hitlerjugent. Velitel závodní jednotky, LM v minulosti údajně vedoucí národně socialistické mládeže. Kdyby se tito a jiní tak neexponovali tak jsem po jejich minulosti nepátral. ?Jakýsi Patočka? byl tehdy, byl tehdy vskutku neznámý, navíc pro mne byl největší český filosof XX. Století Prof. Josef Tvrdý ubitý v mauthausenském kamenolomu.
Datum: 08. 01. 2013 18:09:48 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Estébáci kontra exekutoři
Exekutor kontra estébák 1. ?Naháněla STB v tomto vymezeném období větší, nebo menší hrůzu než exekutoři posledního desetiletí?? *** Dobrá otázka. Odpověď: Jak komu. Odpůrcům totality určitě i ve vzpomínkách nahání větší hrůzu StB, a to i v tom případě, že jim dnes hrozí nějaké exekuce. Exekutoři nejdou po nikom z politických důvodů. Nejdou po politických odpůrcích, ale po lidech, kteří neplatí své dluhy. Neoprávněným exekucím se lze bránit soudně. StB, která kašle na jakékoli zákony, nikoli. *** Je tu též institut ?osobního bankrotu?, který umožní ochranu před exekucí a dlouhodobý splátkový kalendář. Před StB vás ochránil jedině závazek spolupráce s nimi nebo smrt. *** Exekutor určitě nikoho fyzicky nemučí, natož aby jej umučil, nedostane nikoho na desítky let do kriminálu, natož do Jáchymova či jiné uranové šachty a už vůbec ne na popraviště. Také nikoho nevydírá přes příbuzné v kriminále, pomocí kompromitujících materiálů, odposlechů, atd. Nevím, jak vy, ale já, pokud bych měl alternativu, beru rozhodně exekutora! *** 2. ?Ale v té době kdyby dal ruský maršál rozkaz, tak musím obléci uniformu, převzít tankovou četu a jet směrem na Rýn nechat se zabít??. Ano a v tom je právě ten rozdíl. Vy byste v takové situaci byl násilně zmobilizovaným civilistou, který, pokud se nevzepře, musí jít bojovat, stejně jako museli jít naši dědové ? civilisté ? za I. světové války. Ovšem lidé, kteří se stali v totalitním režimu DOBROVOLNĚ vojáky z povolání, by v takové situaci nebyli násilně a proti své vůli zmobilizováni! Oni by prostě šli dělat to, co dobrovolně přísahali: bojovat za socialismus! *** 3. Pokud jde o válečné paměti německých autorů, jako jejich čtenář zásadně odlišuji memoáry vojáků, kteří se po roce 1933 dobrovolně stali (nebo z minula zůstali) vojáky z povolání a vzpomínkami těch, kteří byli prostě jako civilisté odvedeni a neměli alternativu. *** 4. Máte pravdu, superlativy na téma absolutní ?velikosti? vědců, umělců, státníků atp. jsou nekorektní, nesystémové, protože nedokazatelné. Omlouvám se.
Datum: 11. 01. 2013 17:40:35 Autor: Misustov
Předmět: Čtení na víkend pro pana Pavlovského
Vážený pane doktore, dovoluji si vás upozornit, že oloupenému je naprosto jedno, zda loupež byla provedena z politických, nebo jiných důvodů. Podstatné je že přichází o majetek, který v potu tváře často tvořili celé generace. Exekutoři a vymahači dluhů jdou i po majetku osob, které nic nedluží. Majetek a kterého se zmocnili, si převážně ponechávají, příklad: Z osmi tisíc exekučně zabavené částky exekutor odevzdá několik desítek korun za lékařský poplatek, který dlužník zapomněl uhradit, a zbytek je prakticky jeho. 40 až 70% exekucí je vedeno proti lidem, kteří nic nedluží. Exekutor skutečně nikoho nemučí, ale ponechává jej pozvolna degenerovat, umírat nemocemi, podvýživou, chladem. Teoreticky se můžeme u soudu bránit, stejně jako se teoreticky mohli bránit zemědělci v padesátých letech, avšak majetek je zpravidla zpeněžen dříve, než je zahájen soud, ostatně proč se musíme soudit o svůj majetek, když nic nedlužíme. Jedná se zde o loupeže pod státní ochranou, přepadený nesmí použít paragraf 29 tr.z. ?Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.? V tomto spočívá zločinnost dnešní vládní garnitury. Proto, ať se s ní stane v budoucnu cokoli, nebudu ronit slzy. Kdyby ve Spojených státech- našem vzoru, vniknul nějaký vymahač dluhů do bytu, dokonce za nepřítomnosti majitele, tak by byl zastřelen jako prašivý pes. Zda je nebezpečnější STB, nebo exekutor, o tom budou občané demokraticky rozhodovat za osmnáct měsíců. Vládní oligarchie, včetně vaše milované Peak dělá vše proto, aby příští vládu sestavoval Filip. Odskáčeme to všichni a vy ?Vstávaje, lehaje děkujete Pánu Bohu, že jste se dožil pádu komunistického režimu!?. Že to nejsou moje fabulace, cituji, co napsala Veronika P.: ?Přišla mi 20let stará pokuta na DP 206,- Kč jelikož tenkrát byli školní pernamentky a já ji zapoměla přišlo mi nyní 252 000,- uhradit za vzniklé náklady, nechápu, jak může soud povolit takové vysoké % úroky. Samozřejmě počkali 20 let do té doby se mi nikdo neozval, je to lichva nic jiného. Platíme s manželem již 2 roky a 2 roky ještě budeme platit 7500 měsíčně. Nevím, jak si můžou mladí lidé vůbec v této době pořídit dítě, když jim to stát absolutně znemožní. Je nutné něco s tímto systémem udělat?. Ta Veronika P. asi nebude volit ODS, TOP, VV, LIDEM, nebo brčálovou partaj. Vážený pane doktore, dříve než mě budete dále poučovat, doporučuji Vám si napřed na NETu tuto problematiku prostudovat zejména VEB ?EXEKUCE - ZRCADLO SPOLEČNOSTI. Doporučuji vám se s problematikou exekucí na tento specializovaný VEB přestěhovat, tam najdete možná pro vaše vývody pochopení a nebudeme znečišťovat ušlechtilé, plnokrevné Militarie takovým svinstvem. Osobně nic asi nedlužím, ale děsí mě představa, že mám někde dvacet let nějaký zapomenutý dluh, nebo že mi chybí doklad o zaplacení. Majitel podniku nabízel mému synu odprodej tohoto podniku, ten k mé nelibosti odmítnul, zakrátko se ukázalo, že dobře udělal, nastala krize, ztráta zakázek a podnik zkrachoval, kdyby podnik patřil synovi, tak by měl desítky milionů dluhů a my bychom přežívali pod mostem a v kanálech. Takto končí řada nadšených občanů, kteří se nechali vládnoucími oligarchy přesvědčit k podnikání, pouze s neochvějnou vírou v neviditelnou ruku trhu, bez zkušeností, bez známosti, lobbistů, vlivu, kmotrů. Tady zase děkuji pánu Bohu Já. Z pudu sebezáchovy začínám proto uvažovat, že navštívím naši komunistickou poslankyni, doktorku práv, dříve soudkyni a budu ji motivovat, aby zorganizovala hromadnou žalobu těchto nešťastníků i u mezinárodního soudu. Domnívám se, že pokud povedou žalobu ti, kteří nic nedlužili, a ti kterým byla uloupena částka větší, než je v civilizovaných zemích zvykem, byla by naděje na úspěch. Zádrhel je, že to komoušům zvedne body, co mi poradíte?? Onu poslankyni samozřejmě nehodlám kontaktovat z nějakých ideologických důvodů, ale pro její zkušenosti a organizační zázemí. Uvádíte, že máte zkušenosti s StB, z textu: ?Před StB vás ochránil jedině závazek spolupráce s nimi nebo smrt? se dá usoudit, že to jsou zkušenosti nejpozději ze šedesátých let, Poslední politická poprava se totiž konala 1960. Kdysi jsem chodil s lepou děvou, jejíž strýc byl kněz, konzistorní rada, který při výslechu vypadnul stébákům z okna. Také jste jim vypadnul z okna? Byl jste bit olověným nebo normálním pendrekem? Drtili vám varlata (tzv. telecí bečení), nebo pouze vám lámali klouby? Vyprávějte! Čtenáře to bude velice zajímat. O mne se StB začala zajímat v roce 1987 a to už běžela perestrojka. Tehdy si mne zavolali na zvláštní oddělení podniku a dožadovali se informace o jisté dámě, která se angažovala nikoli v sabotování spartakiády, ale v jiných věcech, například umožnila ve své vilce konspirační schůzku Václava Havla a chartistů. Poté mě vyzvali, abych o ni podával zprávy a na vyštěknutí mé otázky ?jaké?? pouze mlhavě naznačoval ?Samozřejmě ne jakou má kabelku?. Reagoval jsem slovy: ?Sděluji vám, pokud dovím, že kdokoli, nikoli pouze tato dáma, porušuje zákony této republiky, tak to neprodleně oznámím prokurátorovi?. Moje drzost mu vyrazila dech a po nějakém slintání mě propustil. Náš technický náměstek mi později sdělil, že jej v této věci navštívili a mě ujistil svoji podporou, byl velice oblíben, nikoho neudělal, ani mne nesundal z poměrně významného postu (On sám je na Cibulkově seznamu). Dále jsem nebyl osobně obtěžován, ale odposloucháván a sledován. Šel jsem s onou dámou kolem medláneckého letiště, za námi asi ve vzdálenosti 10 metrů šla dvojice mladíka a křehké dívenky, když jsme měnili rychlost, oni také, nakonec jsme si sednuli na mez, oni nás se zřejmou nevoli přešli, ale když jsme se po desíti minutách zvedli, tak, dvojice seděla asi 15 metrů za keřem. S dr. Šabatou jsme šli do příměstské restaurace, cestou jsem se několikrát ohlédnul, zda nás někdo nesleduje a po vstupu do restaurace jsem provedl průzkum okolí. V restauraci po jisté době vrchní nervózněl a já pozoroval, že jsme fotografování. Mezitím naše dáma měla takovou dávku drzosti, že jela na mezinárodní kongres Helsinského výboru do Moskvy, kde přednesla ruský překlad Šabatova stanoviska, shrnující mínění českých disidentů. Dovedete si představit jaký pocit, bezmocnosti (kongres pořádaly sovětské orgány) a vzteku v tomto případě měli stebáci? (dr.Šabatovi cestu nepovolili). K vašemu bodu 2. (08. 01. 2013)Snažil jsem se vás motivovat k přemýšlení, proč je nutné pro zachování národního/státního útvaru, aby tento měl samostatný velitelský sbor i za vlády okupantů a proč bylo Rakousko-Uhersko a nikoli Rakousko-Česko, ale nepodařilo se mě to. Pozoruji, pane doktore, že jste fascinován přísahou. Někdo je fascinován šůrováním a rajony, jiný se zápalem vzpomíná, jak srazil kufry a hlásil ?Soudruhu kapitáne? a on to byl generálplukovník Rusov ? náčelník generálního štábu, to se vždy baví celá společnost. Můj známý, na vojně týlař s dojetím vzpomíná, jak je jeden zastupující důstojník od bigošů vytáhnul do terénu, vyfasovali cvičné náboje a celý den si hráli na vojáky, no někoho fascinuji holinky a někoho hodinky. Zřejmě vás nefascinuje jenom vojenská přísaha, ale i přísaha Peake ?na její holý pupek?. K Vašemu bodu 4. (08. 01. 2013)Předpokládal jsem, že si memoáry prostudujete, lidská psychika není zdaleka tak jednoduchá. Poločech Walter Nowotny nastoupil do Luftwaffe jako stihací pilot. K tomuto druhu zbraně se nastupuje zásadně dobrovolně u Luftwaffe, RAF, USAF i Czech Air Force . Nowotny byl přesvědčen, že hájí domovy, majetek a životy svých spoluobčanů, tak je také doposud v Rakousku uctíván, jiný pohled je, že bránil nacistické Německo a jeho zvěrstva. Kde je zde spravedlnost? Nadneseně, patří Walter Nowotny do pekla, nebo do ráje? 10. března 1953 sestřelil poručík Šrámek F-84E Thunderjet. Po revoluci se snažil setkat již plukovník Šrámek se sestřeleným pilotem, ten mezitím zemřel, ale když o této příhodě rozprávěl s jiným americkým stihacím pilotem, ten událost přijal s plným pochopením, byl to klasický bojový střet a podali si ruce ? naopak jeden náš správný antikomunista mu vyčinil a dokonce si před ním odplivnul, co byste udělal vy? K Vašemu bodu 4. (08. 01. 2013) Ten je zbytečný. Zde pouze jsem se svěřil, koho považuji za největšího českého filozofa XX, století, nikoho jsem nepřesvědčoval, pro někoho to může být i Jan Werich, zkrátka někdo má rád holky a někdo vdolky. Nyní per partes k dřívějším příspěvkům. Neustále se objevují tvrzení, že nejhorší doba komunistické vlády byla sedmdesátá léta. Tuto dobu nazývá pan doktor Pavlovský Druhý protektorát. Dovoluji si demonstrovat periodizaci, této doby. PERIODA I. Období na přechodu čtyřicátých a padesátých let, do roku 1953 (v této periodě byli takoví Wonkové na denním pořádku). PERIODA II. Období 1954 až 1957. PERIODA III. Období 1958 až 1960. Období vlády Alexandra Dubčeka ? (podle pana Pavlovského bolševické vlastizrádné bubliny) bylo pro absolventy period I. a II. obdobím klidu a jistoty. Proti těmto obdobím, zejména období I. byl pana Pavlovského Druhý protektorát sranda. Možná, že Picek proto v této době nastoupil službu v armádě, nevím. Jak jsem výše uvedl, nejsem detailista, proto vás nebudu poučovat, kde se dovíte o jazykových schopnostech generála Picka. Datum (08. 01. 2013) Váš článek: Obrana protiútokem: " ...přehnaný antikomunismus, antikapitalismus, antifašismus, signalizuje, že s autorem něco není v pořádku atd.." Vysvětluji blíže -přehnaný antisemitismus Tomáse de Torquemada signalizoval, že něco není v pořádku a vskutku - byl to Žid. Tento protiútok přesto akceptuji, budu napříště používat termíny ?Fundamentelistický , extremistický?, spokojen?? A kam na takové nápady chodím? Nezlobte se, literaturu neuvedu, protože jak víte, jsou lidé, kteří mají hlavu jenom proto, aby na ni nosili klobouk. Tvrdíte že ?Absolvent fyziky může být klidně ?fachidiot? bez širšího rozhledu? plně akceptuji, ale prosím, abyste si přečetl celou větu. Nečas takový Fachidiot skutku je. Pozice, ve které se nachází řešitelná za: a.) Demisi, b.) Vypracováním nové ústavy a demisi, c.) Přivázáním si cihly na krk a skokem do Vltavy následovat sv. Jana Nepomuckýho. Vaše glosa ?6. Závidím panu doktoru Misustovovi (nejsem Misustovov) jeho přehled o tom, v jakých hodnostech mohli čeští důstojníci do roku 1989 jezdit do Ruska.? Tedy, do Ruska mohli jezdit vojáci všech hodností, pokud nevykonávali základní prezenční službu, ale do štábu Varšavského paktu, obdobně jako do štábu Severoatlantického paktu jezdili generálové a jako jejich podžtaška plukovníci, maximálně podplukovníci, nepodezírejte mě prosím, že znám hodnosti ČSLA, Pan Picek tehdy takovou hodnost neměl, mohl být něco kolem kapitána. Raketýři jezdili do Ruska na ostré střelby s technických důvodů. U nás to nebylo možné z prostorových důvodů a hustoty obyvatelstva. Vaš názor : 5. ? ?Bůh se nás nebude ptát, kde jsme byli, ale na to, co jsme dělali. Přesně! Co dělal potenciální generál Picek od roku 1975? Zavázal se ke kandidátství do KSČ, v roce 1977 do ní vstoupil. Přitom jí přísahal věrnost a přísahal jí také SSSR.? Tento názor je malinko deformovaný. Váš výklad činnosti je: ? zavázal se a vstoupil?. Vskutku jsou to slovesa, modlit se je také sloveso a této skutkové podstaty využívali politruci, když se v jídelně před obědem nějaký chasník z Horehroní nebo ze Záhoří pokřižoval. Jejích reakce byla až překvapivě identická s reakci vaši. Otázky pána Boha co jsem dělal, budou například: Jak jsem dodržoval válečné právo a zvyklosti, lidská práva, zdali jsem byl exekutorem, nebo jim napomáhal, zda jsem konal dobré skutky, jak jsem byl ohleduplný, jak jsem akceptoval Kantův kategorický imperativ - ten mě přikazuje ve srozumitelné češtině, abych se k druhým choval, jak si přeji, aby se on choval ke mně. Vaše ?8. Děkuji za nahrávku na smeč!? ? smečoval jste ale nepřesně ? kdo umí, ten umí, U generála je profesně jedno, zda se jedná o nacistu, nebo komunistu, podstatné je, že umí velet. prof. Hrbek, extrémní normalizátor, který nebyl akceptovatelný ani pro Bilaka, byl mezinárodně uznávaný neurochirurg (Vy byste samozřejmě k němu na operaci nešel a raději skonal). Obdobně Profesor Navrátil mezinárodně uznávaný kardiochirurg se před každou operaci modlil a soudruzi o něm i jeho modlitbě hovořili s uznáním. Píšete: ?Mustrem pro naši armádu?, nechtěl jste náhodou napsat ?pro naše ministry obrany?? O nich je přece řeč. Pro RAF, byla mustrem taktika Göringovy Luftwaffe. Pro Montgomeryho, Patona, Eisenhowera, Rybalka, Malinovského byl mustr, Rundstedt, List, Reichenau, Student, Kleist, Manstein, Rauss, Mideldorf. Pro Heydrichuv Sicherheiddist byl mustr Sectret Service, pro SAS, SEAL,RANGERS DELTA je mustr Guevarova ?Partyzánská válka? a mustr, nemustr příručky Werwolfu, se pro jistotu překládaly doslova. Naštěstí v těchto ohledech snad nemáte na naši obrannou politiku vliv. Václav Havel je pro vás prezident, žádný goumák, bez něj byste byl topič v kotelně. Obdobně, kdybych měl já v hlavě to, co měl TGM v koleně, tak bych si také jinak vyskakoval, tedy žádné ?jen??. Toto by bylo vše k Vaším příspěvkům. Existují záhady, které lidstvo iritují, například Jantarová komnata, Železná maska, Jack rozparovač, Šifra mistra Leonarda, kdo střílel na letadlo ve kterém letěl plk. Sochor z Izraele. Mezi takové záhady také patří kardinální záhada Vašeho článku, ?Ohrožený tunel?, kdopak jej dělá? Termín ?Náš? je totiž obecný nic neříkající termín. Byl bych velice vděčen, kdybyste to konečně prozradil. V hluboké úctě Misustov.
Datum: 11. 01. 2013 18:53:56 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Nezdá se vám,
že jsme se od problematiky vojenství, resp. obrany republiky, vzdálili příliš? Omlouvám se, ale já zde o svých zkušenostech s StB (počínaje rokem 1977) referovat nebudu. Stačí, že jsem negativně lustrován, a že v Pardubicích má můj svazek, před všechny skartace, téměř 200 stránek.
Datum: 11. 01. 2013 21:10:23 Autor: Misustov
Předmět: zdá se mě
Byli jsme příliš vzdáleni.A to jste ještě navrhoval zabývat se 70 lety. Udělal jsem maximum abychom se k problematice přiblížili. Jste kouzelník a umíte z toho vybruslit jako Peake,já to beru. Jenom prosím prozraďe, kdo dělá ten tunel.
Datum: 12. 01. 2013 02:46:34 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Bližší nátělník než deštník
To víte, každý polemik se snaží zamířit především tam,kde si je nejjistější v kramfleích, což jsou pro mne 70. léta. Tunel ozřejmila po mém soudu amnestie: dělají jej ti velcí gauneři, které omilostnila. V oblasti armády pak ti, kteří rozhodovali o nejdražších spornýh nákupech: Pandury, CASy. O pronájmu Grippenů. Ten má už delší dobu v kompetenci vlastizrádce Picek. Za tuneláře tedy považuji jeho a všechny ty, kterým záleží na tom, aby ten tunel dokončil. V první řadě je to, bohužel, president Klaus, Bůh mu buď milostiv (historie nebude!)!
Datum: 13. 01. 2013 08:44:27 Autor: Misustov
Předmět: jsem rád, že jste mi ovjasnil, jak je to s ti tunelem
Trochu mě mrzí, že jsem psal o sobě, aniž jsem se dočkal reciprocity, naštěstí můj článek prošel cenzurou ? koncept byl podrobnější. Osobně dávám politické polemice přednost v hospodách třetí kategorie, nejraději po půlnoci a stránky Militarií přednostně používám k rozšíření mého obzoru. Nevím, kolik pan Doktor Pavlovský, ale já přípravě na politickou polemiku věnuji velice málo času. Naopak římským legiím a bitvě u Gaugamel jsem věnoval týdny velice zajímavého studia, včetně návštěvy moji alma mater. Doma byl nábytek zavalen knihami. Podlaha se změnila v bitevní pole, byla poseta dětskými kostkami a krabičkami zápalek, které představovali falangy, manipuly, centurie, nemám totiž program PC pro modelování. Výsledkem tohoto velice zajímavého studia je několik řádek v Militariích a moje spokojenost z dobrodružství poznání. Dojmy pana Pavlovskýho jsou vcelku správné, ale útržkovité. Tunel dělají amnestovaní i neamnestovaní lidé. Dokumentaci ke stavbě tunelu navrhli politici a schválili poslanci antikomunistického zaměření. Je to zákon, zakazující MO nakupovat, bez překupníků. Pan doktor, který má nesporně velké zásluhy o naši kulturu, nepostřehl, že penězovod napájející Omnipol uzavřel tlustý majitel modré knížky, kterého by Peake hravě v terénu předběhla. Zatím se nezměřil čas pana generála Picka na MO, udávaná dlouhodobost má rozměr 120 slovy stodvacet dnů. Taktéž nekomentuje skutečnost, že na MO mají rozhodující slova držitelé modrých, nikoli vojenských knížek. Vlastizrada je jednoznačně právně definovaný termín, který by graduovaná osoba ve střízlivém stavu neměla vyslovovat jinak, než v souladu s příslušným paragrafem. Jako jsou globálně nejzprofanovnější pojmy mír, svoboda, demokracie, lidská práva, tak jsou v zemích koruny české zprofanovány pojmy, etika, čest, charakter, morálka, proč tomu tak je, jsem vysvětloval v pasáži o přenosu viny. Termín vlastizrádce je degradován na nadávku, jako blbec, vůl, pitomec, hajzl atd. Pokud bychom akceptovali generála Picka jako vlastizrádce, potom musíme dát za pravdu těm, co nálepku vlastizrádce dávají realizátorům vstupu do NATO, nebo podporovatelům brdského radaru, to je chladná logika. V období Druhého protektorátu byla Sovětská vojska v této zemi umístěna nikoli z mocenských důvodů, ale aby to měla blíže k Rýnu. Tato země byla Sovětským svazem ovládnuta již ve výše uvedených PERIODÁCH I. a II. kdy jsme se místo národních písní učili častušky, Ježíšek aby jej nezavřeli, se musel maskovat jako děda mráz, zavedla se sovětizace uniforem, přebíraly se vojenské řády a předpisy, probíhaly soudy a popravy na běžícím pásu, stěny budov byly popsány blbými hesly, jako na příklad MÍRU MÍR. Nechápu, jak tuto dobu pan doktor nekomentuje, možná nebyl na světě. Mám dojem, že 70. Léta, ve kterých kde je pan doktor silný v kramflících, byla pro něj trauma. Trauma člověka neformuje, ale deformuje, obdobně kriminál. Za toto člověk samozřejmě nemůže být kritizován. Připomíná mi to však mé vrstevníky, jak jsou silní v kramflících při výčtu svých chorob.
Datum: 14. 01. 2013 04:58:06 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: politika
S nesmírným potěšením kvituji, že se kolega Misustov (předpokládám, že naše doktoráty pocházejí z téže UK) rozhodl pokračovat, ?polemika má láska?. 1. Nejsem, na rozdíl od přítele Křížka militárista, mám jenom rád historii jako takovou. Vím tedy i leccos z dějin vojenství jako součásti politických dějin (daleko méně již o vojenské technologii apod., to mě moc nebere). Zajímají mě dějiny válek, nikoli průběh bitev. Kvůli tom ale snad nejsem nevěrohodný, dokonce se domnívám, že lidí mého typu je o řád víc než militáristů ? čímž doufám fandy militárií nijak neurážím, Leo je opravdu již 40 let můj kamarád. 2. Tunel, o kterém jsem psal, se samozřejmě vůbec netýkal amnestie, tenkrát o ní nikdo mimo okruh V. Klause neměl ano tušení. Souhlasím samozřejmě s názorem pana kolegy, že jeho podstatnou složkou byl ?zákon, zakazující MO nakupovat, bez překupníků?. Neklame-li mě paměť, prosadil jej svého času darebák Kalousek. Vím tedy, že tento ?penězovod, napájející Omnipol, uzavřel tlustý majitel modré knížky?; slouží mu to ke cti a já to ani slůvkem nezpochybnil. 3. ?Vlastizrada je jednoznačně právně definovaný termín?, ovšem pouze v demokratickém, právním státě. Tím naše Čtvrtá republika (1948 - 89), či, chcete-li, Druhý protektorát, rozhodně nebyly. Proto si stojím za tím, že voják z povolání, (nikoli násilně odvedený), který vstoupil do totalitní politické strany, vykonávající příkazy okupační mocnosti a přísahal jí i okupační mocnosti věrnost, je vlastizrádce. To se s věrností vlasti vskutku neslučuje. 4. Dávat na roveň naše členství ve Varšavské smlouvě a v NATO, to je perfidní demagogie. Do Varšavské smlouvy nás přivedla totalitně vládnoucí KSČ. Nevstoupit si tehdejší vláda ČSR nechtěla a ani nemohla dovolit, Stalin by jí okamžitě zničil. Naproti tomu do NATO nás nikdo nenutil, naopak, sami jsme o vstup žádali a já den vstupu dodnes považuje za nejšťastnější den v dějinách českého národa, protože dává naději, že už nás nikdy nikdo nebude okupovat. 5. Nikdo nám samozřejmě nenutil ani brdský radar (na rozdíl od sovětských raket, které u nás byly tajně rozmístěny před Listopadem). Patřil jsem samozřejmě k těm, kdo si jej tu toužebně přáli, ani ne tak z důvodů vojenských, jako symbolických. 6. Nevím, co bych měl komentovat na rusifikaci našeho života za Čtvrté republiky, jsa ročník 1944 dostával jsem to sežrat od první třídy se vším všudy, otec byl v akci 20 000 do výroby zahnán k revolverovému soustruhu v ČKD Stalingrad ? normálka. (Měl štěstí, jeho kamarádi šli do lágrů.) K večerní maturitě mě bolševik pustil až v roce 1967, bylo mi 23 let. To je snad dostatečně vypovídající. Pokud jde o trauma, tak to mám z let 60. a nikoli 70. Byv roku 1960 úředně ?vyloučen ze všech středních škol v ČSR?, pracoval jsem od září v ČKD Sokolovo jako pomocný dělník, 4 roky, pak dva roky ZVS, pak opět rok jako topenář v OPBH. Když jsem maturoval, končili moji vrstevníci vysokou!
Datum: 14. 01. 2013 10:15:39 Autor: Misustov
Předmět: Au revoir , Monsieur
Z těch 20 000 co odešlo do výroby, jsem část znal, byli mezi nimi i komunisté, ti to dostali navíc jako stranický úkol. Většina odešla časem na vyšší posty, než před odchodem do výroby zaujímala, ( do útvarů zahraniční odbyt). I z těch co ve výrobě zůstali, zaujali často významná postavení vedoucí provozu atd. Někteří přestudovali z humanitních směrů na technické atd. ?Vlastizrada je jednoznačně právně definovaný termín?, ovšem pouze v demokratickém, právním státě. Tím naše Čtvrtá republika (1948 - 89), či, chcete-li, Druhý protektorát, rozhodně nebyly?. OMYL vlastizradu definují zákony Třetí říše a ji podobné. Pakliže nemohu s někým diskutovat kolik má Grippen vrtulí, tak to nemá cenu. Navíc jsem zatlačen do pozice, která, vyvolává dojem, že minulý režim obhajuji. Jsem ovšem ochoten dále diskutovat, na příklad jakou kadenci má Tk vz.37
Datum: 14. 01. 2013 12:23:04 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: právo
O tom, že ať už vědomě či nevědomě minulý režim obhajujete nemůže být pochyb! Vy jej totiž legitimizujete, např. tím, že jeho zákonnost stavíte na stejnou (legitimní) úroveň jako zákonnost demokratického státu. Neuvědomujete si, že když nad téhož jmenovatele postavíte dokonce i zákony Třetí říše, dostáváte se do pozice naprostého mravního nihilismu. (Doufám, že nebudete tvrdit, že zákony nesouvisejí s obecným vymezením mravnosti.) Důvod je, filosoficky viděno, sémantický. Nacistický, komunistický i dnešní režim vesměs hovoří o svých zákonech a právu, ale každý pod těmi pojmy rozumí něco jiného. Komunisté se dokone občas podřekli, protože hovořili o "socialistické zákonnosti" (tak se za "normalizace" jmenoval i odborný právnický časopis) a o "třídním právu". Nacisté měli zase kupř. Norimberské zákony, rasové zákony, atd., atd. Krátce: nazývá-li nějaký režim své platné právní normy "zákony" (kupř. dnes režimy ruský, čínský, běloruský, kubánský, venezuelský, severokorejský,režimy islámské atp.) neznamená to ještě, že jde o zákony ve smyslu významu tohoto pojmu v dnešní euroamerické civilizaci. Pomocí takových "gumových" zákonů a takového pojetí práva dostával své oběti, např. generála Píku, na šibenici prokurátor Vaš. Nebyly to snad platné zákony? Byly, ale byly to zákony zločinné. Konečně celý K 231 se jmenuje podle paragrafu jednoho z nich. Z toho samozřejmě plyne o rozdílné pojetí dalších pojmů, jako např. vlastizrada či velezrada. Tou bylo za naší III. a IV. republiky kupříkladu nepřátelství k SSSR. Poslankyni ČSL HELENU KOŽELUHOVOU, neteř bří Čapků, za to v září 1946 zbavili mandátu (dnes zela nepředstavitelné). Zajisté, že se tak stalo podle platného zákona a práva, ale jakých? Pověstný Lex Schwarzenberg byl samozřejmě také zákon, odhlasoval jej přee parlament III. republiky. Navzdory tomu, že jak Fr. Schwarzenberg (1913), tak i Karel Schwarzenberg (1911) byli účastníky II. odboje a bojovali v květnovém povstání. Můj článek ve vás rozhodně nemohl vzbudit naději, že se mnou budete moci diskutovat o počtu vrtulí či o kadencích střelných zbraní (můj samopal měl těh 30 střel venku za 7 sec.), každému čtenáři muselo být jasné, že se týká politiky a ne technologie. Pokud jste si chtěl podiskutovat o technologii zbraní, nevím, proč jste tuto polemiku vůbec začínal.
Datum: 14. 01. 2013 17:50:34 Autor: Misustov
Předmět: to Pavlovský
Konstatoval jsem, že trestní zákoník III. říse měl ustanovení o vlasizradě. A unavujete mě moralizujte si s kým chcete, ale nikoli se mnou. Jedno jsem vám řekl Au revoir , Monsieur
Datum: 15. 01. 2013 10:26:13 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: ZÁKONY
Třetí říše obsahovaly mimo jiné i tzv. Norimberské zákony. Tím je o zákonech III. říše řečeno vše! (O zákonech komunistického režimu platí totéž, srov. K 231.)
Datum: 20. 01. 2013 07:53:06 Autor: Misustov
Předmět: Samá záhada
Samá záhada Majetnictví tunelu na MO zůstává dále záhadou. Řešení podle typového postupu ?Tuneluji všichni, amnestovaní i neamnestovaní, jenom já ne? je nedostatečné. Je však na čase se věnovat další záhadě, a to sabotáži spartakiády. Nejprve je nutné i objasnit situaci ve školství okolo roku 1960. Tehdy již vysokoškoláci vyhozeni se studii v únoru 1948 ve značné míře svá studia ukončili a promovali, nejenom v exilu, ale i na naších univerzitách. Odpromovali i ti co na počátku padesátých let nebyli připuštěni k maturitě z důvodu víry. Kamarád Kája se stal lékařem a později primářem na chirurgii, kamarád Jenda absolvoval s úspěchem vysokou školu chemichokechnologickou, později byl tajně vysvěcen na kněze a dokonce na biskupa ? pochovali jsme jej před vánocemi. Bratr Orko, skaut si odpykal svoji účast v protistátní skupině Jana Masaryka, odmaturoval a pracoval ve výzkumáku, bratr Mat odsouzený ze stejného důvodu, maturoval na stavební průmyslovce a svoji karieru končil jako stavbyvedoucí, (původně chtěl být lékař). Kriminály začínali opouštět první amnestovaní. V této době se dopustil někdo sabotáže spartakiády. Položil jsem tuto otázku vojenskému prokurátorovi, ten řekl, že osobně kausou ?sabotáž? nedozoroval, ale v případě sabotáže neexistoval přestupek, ani přečin, ale natvrdo trestný čin, žádná podmínka, z toho logicky vyplývá, že ani vyloučení ze studia na všech středních školách. Na moje doplňující sdělení, že se jedná o sabotáž spartakiády, se srdečně rozesmál s konstatováním, že je to něco jako sabotáž vystoupení Suchého ? Šlitra v Semaforu. Rozhovor probíhal za ostrého severáku, při teplotě mínus sedm stupňů Celsia, pocitová teplota -12 C. Dále, jsem kontaktoval dámu, která byla v této době ředitelkou střední zdravotní školy. Konstatovala, že kdyby se přihlásil nějaký Petr Pavlovský z Prahy a složil přijímací zkoušky, tak by jej přijala a kdyby byly přijímačky vynikající, tak navzdory sebenepříznivějšího posudku z místa bydliště by byl přijat rovněž. Nedovede si rovněž představit, jak by se zákaz studia na všech středních školách vydával, jediná možná právní cesta by bylo vládní nařízení, zákonné opatření, nebo zákonem, což by byla samozřejmě blbost. Pokusme se toto tajemství objasnit příměrem: Román Most ? Walter Forst a Standartenfýrer. - Gymnázium se shromáždilo v aule k oslavě fýrerových narozenin. Jeden profesor upozornil, ?něco tu páchne?, vskutku vzduchem se linul zápach, něco jako moče. Mezi shromážděnými žáky nastal nepokoj, vzrušení a útěk z auly. Na zemi byly nalezeny střepy zkumavky a stopy čpavku. Nastalo přísné vyšetřování, ale současně snahy zahrát případ do autu. Výjimku tvořila profesorka tělocviku, která trvala na důsledném prošetření a předání případu gestapu. Do případu se vložil student Walter Forst. Vniknul do sprch, kde se sprchovala profesorka tělocviku. Vstoupil a patřil ji jako Afrtodité (nebo Valkýru?), profesorka sice spustila obligatorní jekot, následně slovo dalo slovo a dvojice vyjela na kolech do přírody, krásně si užívali, nějaký týden nato, profesorka Walterovi sdělila, že . . . jaksi . . je v tom, Walter ji doporučil, aby řekla, že ji to udělal jeho otec SS Standartenfýrer, že tomu každý bude věřit, ona mu dala sice facku, ale udání bylo dáno k ledu. Kdyby se Walter Forst dožil konce války, tak by byl antifašista, dokonce sabotér. Tehdy na nějaké střední škole probíhal v roce 1960 nácvik na spartakiádu. Jeden čiperný studentík se postaral o to, aby dvě spartakiádní cvičenky otěhotněly, a nejenom, to pracoval na oplodnění několika dalších. Toto by skutku mohlo na příslušné škole vážně narušit přípravu spartakiády. Co tedy s tím? Cvičenky byly starší patnácti let a dobrovolně spolupracovali. Paragrafy trestného zákona tedy nebylo možné použít, muselo se tedy sáhnout pouze k vyloučení z příslušné školy. Protože jednání studentíka, nebylo v rozporu se zákony, není ani možné nazvat studenta sabotérem. My mladí jsme takovému hochu neříkali sabotér, ale s pochopením, kaňour (od slova kanec). Čas běžel 60, 70, 80 a byl zde samet a vše se překvalifikovalo, Takový zloděj, který ukradl Trabanta, se přestal označovat jako zloděj, ale jako sabotér, který zabavením Trabanta zabránil jeho majiteli, výběrčímu příspěvků KSČ vybírat peníze pro tuto zločineckou organizaci. Rovněž čiperný svůdník si upravil svůj profil, když mu to nepomohlo, tak rozhodně neuškodilo. Toto je asi nejpravděpodobnější varianta. Jiné spekulace, na příklad destrukce spartakiádního stadionu nepřichází v úvahu, to by se nezvládlo s kilogramem semtexu, ale bylo by potřeba vagony trinitrotoluenu, což by neuniklo pozornosti orgánů a také by se to neřešilo pouze vyloučením ze školy. Nakonec spartakiáda nebyla lidmi chápaná jako politická akce, lidé byli rádi, že si mohou zacvičit, alespoň na chvíli se sejí v nějaké jiné společnosti, muži se potěšili krásou našich žen a dívek. Politiku v tom mohlo spatřovat pouze několik komunistů (také i antikomunistů), s duševní úrovní kreténa. Tajuplnost článku samozřejmě nekončí. Bude zajímavé řešit na přiklad otázku, jak souvisí Norimberské zákony s teplotou 231 stupňů Kelvina.
Datum: 23. 01. 2013 13:38:57 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: právo
Vaši usilovnost chválím, o když jsem si nikdy nemylel, že se v této kauze budu muset hájit ještě po půl století. Zatím jsem ve svém archivu našel tento dokument, jehož opis vás možná trochu upokojí, originál je u mne k nahlédnutí): Školský a kulturní odbor Národního výboru hlavního města Prahy Staroměstské nám.4,Praha1 V Praze dne 3. 1. 1966 čj.: škol/2 - 4016/1965 Soudruh Petr Pavlovský Ovenecká 29 Praha 7 Věc: Petr Pavlovský, žádost o zrušení vyloučení ze studia na výběrovýh školách. Vyřizuje: Koutná, linka 8365 Školský a kulturní odbor Národního výboru hlavního města Prahy vyhověl Vaší žádosti z 2. 12. 1965 a zrušuje Vaše vyloučení ze studia na výběrových školách, které vyslovil svým rozhodnutím čj. škol/2-3419 z 29. 6. 1960. Podejte si tedy v termínu přihlášku ke sttudiu při zaměstnání na některé pražské škole pro pracující. Vedoucí odboru: v z. Dr. K. Rakovič v. r. Kulaté razítko NVHMP č. 14 Vzhledem k zákonu o volném přístupu k neutajovaným informacím máte možnost jít si další podrobnosti v archivu dopátrat. Pokud byste k tomu potřeboval moji plnou moc, milerád Vám ji vystavím, protože se za celou záležitost sebeméně nestydím, ba právě naopak. Další dokumenty k případu bych jenom uvítal!
Datum: 23. 01. 2013 18:53:20 Autor: Misustov
Předmět: děkuji, nemám zájem
Vyloučení se konalo v Praze, ale nikoli v celém československu. Nemím důvod vím nevěřit.
Datum: 27. 01. 2013 05:51:46 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: ostatní jistě také ne
Vyloučen jsem byl výslovně ze "studia na všech výběrových středních školách ČSR" (ČSSR jsme se stali až pár měsíců poté. Jinak jste, doufám, již nahlédl, že ať už čtenáře Militárií moje názory na aktuální českou politiku zajímají nebo ne, moje "kádrové pozadí" je může zajímat sotva. Alespoň do dnešního dne se tu nikdo k takovému zájmu nepřihlásil. Od zavěšení mého původního textu uplynuly právě 4 týdny. P. Nečas je i nadále ministrem obrany v.z. Čersvě zvolený president už stačil vyzvat jeho vládu k odstoupení. Pravda, do 7. III. ještě může nového ministra obrany ČR jmenovat V. Klaus, ale osmým březnem (narozeniny T.G.M.) počínaje to bude mít v rukou Miloš. Při své známé zlomyslnosti a pomstychtivosti (Nečas vyzval příznivce ODS aby volili K. Schw., čímž se postavil názoru V. Klause) by mohl Nečase zcela ztrapnit a v souvislosti s Mezinárodním dnem žen jmenovat zpátky K. Peake. Vzhledem k tomu, že během volební kampaně neušetřil tuto stranu svých posměšků ("nikým nevolená strana", jako kdyby Paroubkova LEV 21 volená byla, o Unii svobody smutné paměti nemluvě) právě tohle asi nehrozí. Tipuji jmenování nestraníka. Jinak lze očekávat "návrat mistra zábavy", možná, že Miloš nahradí zesnulého Vladimíra Dvořáka a s Jiřinkou Bohdalovou obnoví Televarieté.
Datum: 28. 01. 2013 20:54:34 Autor: Misustov
Předmět: DIALOG O NIČEM
1. Ad ?Od zavěšení mého původního textu uplynuly právě 4 týdny?. K tomu v souladu s mým dříve uvedeným konstatováním: ?Můj oponent nereaguje dokonce na celé věty, ale pouze z nich vytrhuje?, poznamenávám, že za dobu uváděnou autorem se přihlásili tři diskutující, s tím, že článek do ?Militarií? nepatří, samozřejmě včetně temného kádrového pozadí. Já na autora reaguji, protože to je něco jako, jako ?Cesta do študákovy duše?, alespoň si ji mohu přečíst a celkově vyhodnotit. 2. Národní výbor Hlavního města Prahy nebyl kompetentní rozhodovat, koho přijmou v Paprikášově do školy, to již zde bylo jasně konstatováno odborníkem. 3. SVAZARM, kde jsem v této době zastával funkce v odborných sekcích na krajské úrovni, byla dobrovolná organizace, nebyli tam žádní politruci, když tam někdo dělal binec, tak se mu řeklo: ?Vypadni? a tím to končilo (Výjimka byla při výcviku branců). Nikdy se chování a vystupování člena neřešilo s jeho zaměstnavatelem, nebo školou. Když tam nějaký komunistický fundamentalista chtěl řádit, tak členové jednoduše odešli, on tam zůstal jako kůl v plotě a posléze šel dělat bordel (karieru) jinam. Tyto skutečnosti nemůže pan doktoe vědět, protože jako antikomunistický fundamentalista od okamžiku, kdy jste spatřil světlo světa, nemohl být v organizaci, která kopírovala sovětský DOOSAF ? nebo že by??? Tomáš Krystlík píše v tom smyslu, že mu jsou podezřelí fanatičtí antikomunisté a to koresponduje s mým názorem, že někdy není s autorem něco v pořádku. Platí tedy nadále, že vyloučení ze školy se konalo po spáchání nějakého nemravného skutku. Zmiňoval jsem se o politickém klimatu této doby ve školství, i když se blýskalo na časy, nebyla to žádná idylka. Sebepitomější vtip na prezidenta republiky se řešil po linii SNB ? STB ? prokurátor ? soud, nikoli vylučováním, to nastalo v důsledku víceleté absence z důvodu uvěznění. 3. V návaznosti na poznámku o pomstychtivosti pana prezidenta Zemana upravuji svůj dialog (7. 1. 2013) následovně: ?Prostitutka podezírá, obviňuje druhé ženy, že jsou k...y?. ?mstivá individua druhé, že jsou pomstychtiví, atd.?. S případnými námitkami se laskavě obraťte na Sigmunda Freuda. 4. Na samotný konec, aby zde bylo alespoň nějaké novum, tak si dovoluji upozornit na jednu vlastnost pana prezidenta, kterou jeho nepřátele stydlivě zamlčuji, a to, že je alergický na hloupé lidi. Tito lidé často teatrálně své schopnosti předvádí, a Miloš to nadšeně prožívá. Pan prezident má matematický mozek a vysoký IQ. Jeho vědomosti a schopnosti historické analýzy jsou bohužel poplatné a na úrovni interpretace Zdeňka Nejedlého, tedy čecháček.
Datum: 29. 01. 2013 10:30:53 Autor: Anton Špelec
Předmět: NEJNOVĚJŠÍ
Na zprávu BND (Bundes-Nachrichten-Dienst), že podle reakcí na ?Novinkách.cz? hodlá M.Zeman po inauguraci vyhlásit Německu válku, reagovala kancléřka Angela Merkel okamžitým telefonátem B.Obamovi. Tento ji uklidnil slovy ?Pokud by vás napadla Čína, tak USA stojí na vaší straně, na Putinovo Rusko, by mělo stačit NATO a s těmi Čechy si nelámejte hlavu! Na to máte hasičský sbor v Pasově?"
Datum: 29. 01. 2013 12:13:13 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Pokud jde o SVAZARM,
nenapsal jsem nic jiného, než že jsme jako středoškoláci, kteří se SVAZARMEM neměli vůbec nic společného, museli navičovat v roce 1960 spartakiádní skladbu, která byla presentována jako "skladba SVAZARMU". Jistě, byla to dobrovolná organizace, podobně jako Svaz žen, SČSP, požárníci atd., ale my jsme tu skladbu museli nacvičovat místo tělocviku, tedy nedobrovolně. Čs. armáda mi, jakožto armáda totalitního a zločineckého režimu, jejíž vojáci byli mj. nuceni střílet po prchajících na hranicích, byla z duše odporná. Proto mi byl zcela cizí i "svaz pro spolupráci" s ní. Nic o něm nevím, nevěděl jsem a ani vědět nehci.
Datum: 13. 02. 2013 02:48:43 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: politika
Před šesti nedělemi jsem tu uvažovak nad možným koncem této vlády, kde je premiér zároveň ministrem obrany. "Takový postup by znamenal konec dnešní koalice. Pokud by TOP 09 neustoupila od svých posledních prohlášení a nesetrvala v nastalé dvojkoalici, znamenalo by to..." Jsme o 6 týdnů starší, ale i chytřejší. Nečas je sice ministrem obrany pořád, ale za měsíc nastoupí president, který jasně deklaroval, že che nové volby co nejdřív. A když M. Zeman něco chce...Tím spíš že totéž chtějí i KSČM, ČSSD a TOP 09 (ta to jenom nemůže řít nahlas). Navíc tam Zdemanovi mezi prvními vlezla K. Klasnová, a tak, než se nadějeme, máme ve sněmovně poslanecký klub VV+SPOZ, podobně, jako máme v senátu klub SPOZ+KSČM.
Datum: 13. 02. 2013 06:52:18 Autor: pavel rampír
Předmět: politika pro pavlovského
Poslouchejte,dlouho jsem se zdržel komentáře. Běžte si se svými komentáři na Idnes, Lidovky,atd... Tam se můžete předvádět jak je Vám libo. Na této stránce čekám zcela něco jiného a myslím že nejsem sám.
Datum: 13. 02. 2013 08:32:59 Autor: Misustov
Předmět: vysvětlení
Ten monolog je psán, jak jste si povšimnul po půlnoci.On to nechtěl v hospodě nikdo poslouchat.
Datum: 21. 02. 2013 10:51:00 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Ministr obrany jé téma pro tento blog,
netvrďte mi, že ne! Uplynul další týden a my jej pořád ještě nemáme. Znamená to z vojenského hlediska vůbec něco? Neukazuje to na nepotřebnost takového ministra, popř. celého ministerstva?
Datum: 21. 02. 2013 14:34:43 Autor: QF17
Předmět: ???
Nakouknul jsem co zde nového a zjistil jsem pro mě zajímavý fakt, nemáme ministra obrany. Ptám se, potřebujeme vůbec nějakého ministra? Potřebujeme vůbec politiky? Poslance? Senátory? Vládu a prezidenta? Já je nepotřebuji. Nechme je v klidu "chcípnout" na smetišti Českých dějin-tam patří všichni od Havla až po Bohdalovou. Zeměřme se na podstatnější a příjemnější dění kolem nás. Militaria.cz
Datum: 22. 02. 2013 13:12:22 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Jestli vám dobře rozumím,
chcete říci, že nepotřebujeme stát. To je nenová myšlenka, o "postupném odumírání státu" mluvil už Lenin. Komunistiký stát ale byl napopak čím dál tím mohutnější, aby mohl řídit vše a každého, do detailů. Prostě totalita. Zrušením státu byste ovšem dosáhl druhého extrému. Zatímco v totlaitě má na jakékoli násilí monopol stát, bez státu by se jej mohl dopouštět beztrestně úplně každý. Zkuste si to představit.
Datum: 22. 02. 2013 14:06:09 Autor: QF17
Předmět: ???:
Promiňte mi, za moji možná chybnou formulci své myšlenky. Já opravdu nepotřebuji České politiky a stydím se za ně, když oni sami nemají stud. Pak trochu překvapeně zírám, když se mě na stav politické kultůry ptají např. kamarádi z Ch. Já to nevím a jsou mi ti Havlové či Novákové jedno .... Slovo totalita platí i dnes na poměry v CZ. Nebo si myslíte, že ne? PREZIDENT, VLÁDA, PARLAMENT, NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI ATD. OVŠEM VRCHOL DIKTATURY-TOTALITY JE SPOLEČENSTVÍ BILDERBERG. To je vše ode mne k ukončení diskuze o současné politice v CZ
Datum: 23. 02. 2013 05:22:34 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Blábolíte,
kdyby tu dnes byla totalita, byl byste už dávno v kriminále! Pouštěl jste si takto veřejně pusu na špacír přede Listopadem, hrdino?
Datum: 23. 02. 2013 10:02:20 Autor: Martin
Předmět: 2PP
- těžko říct, jak by si lidé pouštěli ústa na špacír; máme rok 2013. je podivuhodné, jak bývá při srovnávání režimů zcela opomíjena časová rovina a určitý obecný zeitgeist (kdy např. v USA býval neblahé paměti označen za komunistu každý, kdo se "nehodil do krámu" a podle toho s ním bylo nakládáno - mmch dnešní "boj proti terorismu" není nevhodnou analogií) - snad každý dnes ví, jak dvojsečný mocenský nástroj cenzura je. u "moderního" spravování moci je spíše výrazně preferován tlak na autocenzuru. především je ale společnost natolik atomizována, myšlení lidí fragmentováno a hodnoty zrelativizovány, že cenzura de facto není zpravidla nutná. proč taky? oficiální opozice je spíše (jde o obecnou systémovou věc, rozhodně nemám v úmyslu démonizovat opoziční smlouvu apod.) "polovinou" střídající se vládnoucí skupiny (ovšem opět - žádná česká specialita, takhle za h***o to stojí +- všude...to jen my si stále hýčkáme své komplexy méněcennosti) a reálná opozice je tak řídká, že už pouze na základě její nepočetnosti (= nenormálnosti) není těžké označit její příslušníky za šílence, extremisty atp. atd. - s panem QF17 často nesouhlasím, ale Vaše ironie ("hrdino") je s odpuštěním ubohá - mohl jste urazit někoho, kdo tehdy opravdu trpěl a o kom nic nevíte. jinak máte zvláštní (a vpravdě komplexní) měřítka pro posuzování míry totality ve společnosti... S pozdravem M.
Datum: 23. 02. 2013 14:29:18 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: "Podle toho s ním bylo nakládáno" - jako u nás?
Víte o jediném případě, kdy byl v USA nekdo popraven z politických důvodů, např. za napomáhání či propagování komunismu a pod.? (Nemluvím o zcizení tajemství atomové bomby a jeho předání nepřátelské mocnosti, to není politika, to je vojenství.) Petr Nečas začátkem roku prohlásil, že koalice vybere nového ministra obrany po prezidentských volbách. Post byl původně vnucen straně LIDEM na místo ekonomicky zajímavějšího ministerstva dopravy, které zhabala ODS. Ani měsíc po volbách koalice o obsazení tohoto ještě nejednala, zdá se, že to ministerstvo snad vůbe nepotřebujeme. V současné době chce předseda vlády přijít s návrhem, aby se ministrem stal staronový 1. náměstek resortu, odborník, exgenerál Vlastimil Picek. Co dělal potenciální ministr Picek od roku 1975? Zavázal se ke kandidátství do KSČ a za dva roky, v době, kdy stateční podepisovali Chartu 77, do ní vstoupil. Přitom přísahal věrnost nejenom KSČ; přísahal jí, velezrádně - profesionální voják - také okupantovi - SSSR. Vysmívaná Karolina Peake generála nadále odmítá. Právem!
Datum: 23. 02. 2013 15:17:05 Autor: QF17
Předmět: Magna charta libertatum
1)Prosím nezaměňovat s Chartou 77! Člověče, myslel jsem, že již nebudu na vaši politickou agitaci, která mi velice připomíná PŠM na vojně REAGOVAT. Co se zde stále snažíte obhajovat a kritizovat? Dal jsem vám menší nápovědu, ale koukám, že asi nevíte jak s ní naložit. Ta nápověda zní: Bildenberg. 2)B.Clinton byl agentem KGB, to ví skoro všichni. Odsouzen nebyl, jeho totiž prosadilo společenství Bildenberg. V.Picek možná byl komunista-napátrám po tom, odsouzen nebyl a myslím si, že napáchal podstatně méně škod, než "stříkající" Bill. Vy vnímáte jen tu "komunistickou" totalitu, ale ona ta totalita je celosvětová. Napadlo vás, např. proč jsou Američani v Afganistánu? Určitě tam nestaví školy jako Češi:-) 3)Charta vznikla díky komunistům, oni byli ti stateční a zakládající členové věrni straně, KGB a STB. Kde berete takové iluze o odboji Chartistů. Ano, našlo několik naivních členů, ale ti pocítili vše s plnou parádou-bohužel, např. Ing. Zbyněk Čeřovský. Politika, která mě nezajímá a vás svým způsobem fascinuje je pokračováním toho, co muselo nastat od vzniku samostatného Československa-Masarykův stát až po Husákovo doporučení, aby prezidentem byl Havel atd. Pro ukrácení chvíle: http://bnw-nwo.wz.cz/history/charta77.htm http://www.cibulka.com/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/mir/9.htm
Datum: 23. 02. 2013 16:00:21 Autor: Misustov
Předmět: Odvěkému nepříteli QF17
Pan Pavlovský označil QF 17 za hrdinu, a on vskutku hrdinou je. Když individuum Šakal vyléval na mě splašky, tak QF17 i když se jej to netýkalo, naopak byly mířeny na jeho odvěkého nepřítele, zareagoval jako gentleman a hrdina. Intelektuál, doktor filosofie Pavlovský, který svoji společenskou vrstvu pokládá za ?užitečné idioty? tyto splašky akceptoval. QF17 mě však štve, protože se s ním nemohu dohadovat a musím mu dát za pravdu. Ponechme stranou společenství Bilderberg, ale totalita v zemích koruny české je. Termín ?totální? se používá ve vědě běžně, v militariích rovněž, viz Clausewitz. Avšak politická totalita je systém neomezené moci, tato moc nemusí být násilná a to pro českou kotlinu sedí. Současná vláda má asi osmi procentní důvěru, politický suterén, parlament okolo tří procent a přece vládne, jak? Pomoci Peake a jejího gangu ?Lidem?. Sám předseda vlády se netají skutečnosti, že vláda nemůže padnout, protože stojí na hlasech politiků, kteří tuto příležitost již nikdy mít nebudou. Peake potom zbude nefunkční mlýn na Řásnovce a může si potom zpívat ?nemelem, nemelem??. Současný český totalitní systém je fenomenální. Nacizmus potřeboval desetitisíce příslušníků Gestapa, KSČ tisíce příslušníků Stb , tito lidé museli být placeni. Pan Nešas však platí jenom deset poslanců včetně Peake, a je to OK. I když kritizujeme ministerského předsedu, ten není tak národu nebezpečný jako Pavlovským milovaná Peake, například tím, že svým hloupým zásahem umožnila export a následný nedostatek léků nezbytných pro udržení života. Tím bude usmrceno více lidí, než bylo popraveno komunisty. Pavlovský klade demagogicky rovnítko mezi totalitu a teror. Nikoli- jsou to dvě neidentické osy. Teror je použitelný všude, zejména v Pavlovským milované demokracii, viz Maxmilian Robespiere : ?Demokracii vybuduji terorem?. QF17 neblábolí, to Pavlovský s nechuti bere na vědomí, že se s ním nechce bavit a nechat se od něj urážet. Přesto si myslím, že Jiřinu Bohdalovou by měl ze svého seznamu vypustit, desetiletí nás bavila a zato nemůže, že se mocným líbila. Totéž na příklad Karel Gott, i ten Richard Wagner nemohl za to, že se jeho hudba bude jednou líbit Hitlerovi. Já také nebudu nadávat Lucince Bílé pro její obdiv k prezidentu Klausovi. Pavlovský nadává intelektuálům do užitečných idiotů, protože podle něj nekladou rovnítko mezi nacizmus a komunizmus, ale že existuje rovnítko mezi Pavlovským a komunismem, to je patologická nenávist, to si nepřipouští. Myslím, že QF17 může diskusi s Pavlovským opustit, je totiž jak jsem uvedl o ničem. Je to vskutku jako v hospodě, tam se říká ? Je osm a žádný ožralý?, - Pavlovský píše ?Uplynul další týden a ministra pořád ještě nemáme?. Když jsem diskutoval s doktorem Pavlovským, tak se přiznám, psal jsem zpaměti, protože je to o ničem. Naproti tomu, když diskutuji s QF17, ať již o zbrojním potenciálu Leningradu, samopalech, tancích, roku 1938, Benešovi, tak musím jít pěkně hluboko do literatury, map, atlasů a musím sakra pěkně přemýšlet, což je na můj stárnoucí mozek lék. Závěrem QF17 sdělím, že mám ještě jednoho hrdinu, ten je z ranku na který hází Pavlovský hnůj, protože přísahal, vlasizradil a tak dále. Tomu jako veliteli PVO bylo oznámeno, že polsko-československou hranici narušil zemědělský letoun a letí jižním směrem. Rozkaz zněl ?sestřelit?. Proč nebylo použito letectvo nevím. Velitel nařídil bojový poplach, zaujal své místo na VS, raketová rampa se natáčela, počítač je zapnutý, velitel sleduje, vyhodnocuje a to tak dlouho, až se pilot dostal do hraničního pásma a nebyl jej možné sundat. Ten podplukovník riskoval prokurátora a svoji karieru, nechal toho kluka žít a odletět do země pruhů a hvězd, daleko od Moskvy. Své rozhodnutí nadřízeným perfektně zdůvodnil. Bylo to hrdinství, zatím co pan Pavlovský se zmohl pouze na zbabranou sabotáž spartakiády. Fakt je, že kdyby v jeho sektoru letěl B-52, nebo Fantom, tak by rozhodoval úplně jinak.
Datum: 24. 02. 2013 00:03:45 Autor: QF17
Předmět: No no, Starý Vlku
Stejně si nezůstaneme nic dlužni :-)v diskuzích, které mají logiku a hlavně řád, či naopak?. Dej snídani svému nepříteli ... jenže, já jsem podle své manželky Žid a proto nedostaneš nic. Je mnoho "tichých" hrdinů mezi námi. Můj větší bratranec 190cm já jen 182cm říká: hrdinové mlčí.
Datum: 24. 02. 2013 14:03:36 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Souboj?
Pro anonyma! (Leo, seriózní blogy anonymy nedovolují! "3)Charta vznikla díky komunistům, oni byli ti stateční a zakládající členové věrni straně, KGB a STB." Napsal QF 17. Mezi prvními členy, popř. i mluvčími Charty 77 byli: V. Havel, J. Patočka, O. Bednářová D. Němcová, P. Landovský, V. Benda, M. Kubišová, S. Karásek,I. M. Jirous, V. Malý. To všechno byli komunisti a KGBáci? Nebyl podle vás KGBák i Ježíš Kristus? Jestli ve své paranoie takto veřejně označíte i jednoho z prvních signatářů Ch77, mého přítele, nedávno zesnulého českého básníka a překladatele Jana Vladislava, budu nucen Vás vyzvat na souboj. Jak jistě víte, právo volby zbraní budu mít jako uražený já. Za sekundanta volím L. Křížka!
Datum: 24. 02. 2013 14:38:16 Autor: Misustov
Předmět: QF17
QF17 Přijmi to, bude sranda.
Datum: 24. 02. 2013 20:12:29 Autor: QF17
Předmět: Asi se moc nezasmějeme
Dějiství první: Projev, na který se nesmí zapomenout! Slova Václava Havla v roce 1989-Výtah Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků ?. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno funkční období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika?. Možná se ptáte o jaké republice sním. Odpovím vám: o republice lidské, která slouží člověku a proto mám naději, že i člověk poslouží jí ?. Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají ?. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování ?.. Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury ?.. Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot , musí prostě naši ekonomové přijmou prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné NEJDE TO. Myslím si, že pro zasmání to stačí a teď pro někoho zavládne smutek. Karel Schwarzenberg a Václav Havel připravovali v 90. letech dohodu s Německem, která by sudetským němcům umožnila návrat a navrácení majetku. Bylo to v květnu 1991, kdy V.Havel společně s H.Kohlem vypracoval v rozhovoru mezi čtyřma očima pětibodový balíček. Ten mimo jiné navrhoval pro sudetské Němce možnost návratu, získání státního občanství a na jeho základě i možnost získat prostřednictvím kupónové privatizace půdu a majetek. Nabídka to byla velkorysá, ale naštěstí se nerealizovala. Píše o tom rakouská novinářka Barbora Tóthová?.. Dotýká se na několika stránkách Schwanzerbergovy role v usmiřování Němci, kterou je dobré si připomenout pro pochopení i nedávných událostí na české polické scéně, kdy Schwarzenbegr pozval do Prahy na historicky první návštěvu bavorského premiéra H.Seenhofera a mluvčího landsmanšaftu B.Posselta. Autor: Adam.A. Bartoš Ona totiž mezi rodem Havlů a Schwarzenbergů byla určitá paralela. Dnes tolikrát zmiňovaný pracovní lágr v Letech měl pro rod Schwarzenbergů strategický význam a jedním z členů vedení tábora byl člověk jménem Havel. Nejedná se shodu jmen, to v žádném případě. I když je rod Havlů židovského původu, tak nikdy nepoznali ?Arbeit mach frei?. Proč asi?
Datum: 24. 02. 2013 20:16:37 Autor: QF17
Předmět: Ovšem, česká politika dokáže zázraky
Requiem: Charta 77 a její partička byla a je právem kritizovaná z pera a úst pana Ing.Zbyňka Čeřovského, Petra Cibulky, Petra Spálovského či Jiřího Wolfa- Tohoto pána si dovolím citovat: Petr Cibulka tomuto člověku řekl: ?Vašku, jsi prase!? a měl do dnes má pravdu. V.Havla jsem nikdy za kamaráda nepovažoval. Byl to podrazák a já s ním zkončil už v den, kdy se nechal propustit z vězení v květnu 1989 na podmínku.Podle interního předpisu ministerstva vnitra-tento předpis se vztahoval na celý východní blok-propuštěn z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody na podmínku či ze zdravotních důvodů nebo na prezidentskou milost mohl být odsouzený, jen v to případě, že podepsal spolupráci s STB či jinou složkou MV. Neexistovala vyjimka! Stačí se jen podívat na materiály VONSu, kolik disidentů bylo propuštěno z vazby a z výkonu trestu na tento ?zrádcovský? pardon. Nic totiž není zadarmo. Z prvních 217 signatářů Charty 77 z 1.1.1977 bylo 156 bývalých komunistů, mezi nimiž se nalézají jména osob, výrazně zkompromitovaných přímou nebo nepřímou účastí na teroru komunistů v padesátých létech, jako ku příkladu : František Krigel, Ladislav Lis, Zdeněk Mlynář, Ludmila Jankovcová, Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský, Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Ladislav Kolmistr, Jiří Hájek, Miloš Hájek, Jiří Ruml, Oldřich Hromádko, Karel Šiktanc, František Šamalík, Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jarmila Taussigová, Věnek Šilhán, Libuše Šilhánová, Bedřich Placák, Jaroslav Šabata, Jan Štern, Jiří Kantůrek, Rudolf Zukal, Luděk Pachman, atd. Chartu 77 řídilo přibližně 70 až 85 lidí, jejich jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými a podobnými svazky (zájmové a finanční nevyjímaje). Jsou to především rodiny: Havlových, Dienstbierových, Pithartových, Šabatových - Uhlových - Müllerových - Tesařových, Němcových, Paloušových, Bednářových, Kynclových, Hromádkových, Dobrovských, Rumlových, Mlynářových, Pelikánových, Slánských, Šternových-Kantůrkových, Freundových, Tominových, Korčišových, Paynových, Kocábových, Placákových, Princových, atd. Všechny tyto více nebo méně rozvětvené rodiny jsou komunisté nebo jejich potomci, svobodní zednáři a jejich potomci, a židé. Nyní přibližně 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel, zaujalo pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu. Je nejvýš pravděpodobné, že nejdůležitější materiály, týkající se Charty a jejích prominentů, byly z FMV odstraněny ještě před 17.11.1989. Kupř. magnetofonové kazety s nahrávkami jednání mluvčích Charty, jejího vedení, jednání s některými zahraničními diplomaty apod., které vedení Charty předávalo StB, zmizely (záznamy o jejich existenci v osobních materiálech důstojníků StB byly patrně přehlédnuty). Rovněž byly odstraněny osobní materiály vůdců Charty 77: V. Havla, J. Dienstbiera, Zuzany Dienstbierové, Petra Uhla, Jar. Šabaty, A. Šabatové, L. Hejdánka, V. Bendy, J. Gruntoráda, M. Palouše, Kantůrka, E. Kantůrkové, Vl. Chramostové, M. Kubišové, Zd. Jičínského, M. Motejla, Dr. Danisze, Zd. Rychtského, P. Pitharta, J. Urbana, P. Kučery, I. Fišery, J. Hájka, A. Marvanové, P. Šustrové, J. Rumla, R. Slánského, W. Komárka, M. Zemana, V. Klause, V. Dlouhého atd. Autor: Petr Cibulka Omlouvám se, Ježíše Krista jsem v seznamech a jiné lidi nehledal, jsou mi naprosto jedno stejně jako všichni jmenovaní. Jen jsem chtěl pobavit několik stovek věrných čtenářů. A tak si tady žijem:-))
Datum: 24. 02. 2013 20:25:02 Autor: QF17
Předmět: Sekundant
Neznám Petra Cibulku a žádného Chartistu. Myslím si, že jsem nebyl ničím ošizen i když si začínám Petra Cibulky vážit. Musel jsem kvůli vaší učité "neznalosti" přečíst to, co mě nikdy nezajímalo. Pochopit Chartu není tak těžké, ale sepsal vše opravdu zabere několik desítek minut. Nebudu vám posílat za můj elaborát fakturu:-)), ale již mě ohledně tohoto odporného tématu neobtěžujte.
Datum: 24. 02. 2013 20:27:14 Autor: L. Křížek
Předmět: Pro PP a ostatní
Petře, chápu některé diskutující, kteří zůstávají v anonymitě. Mazal bych je v případě, kdyby překročili velmi křehkou hranici slušnosti. Některé invektivy velkoryse ignoruješ, za to si Tě vážím; a podle mého názoru se diskuse pořád ještě drží v oněch hranicích... Jinak rád Ti budu sekundovat v jakémkoliv duelu. Protože Tě znám jako charakterního člověka. Bez ohledu na to, že Tvoji loayalitu vůči pres. Havlovi nesdílím, tam spíš souhlasím s QF17. Mockrát jsme to probírali, není důvod zde mé argumenty opakovat. Ztotožňuji se se závěry Analýzy 17. listopadu Mirka Dolejšího, mého dobrého známého a taktéž charakterního muže. Poněkud nešťastné jeho argumenty vůči Židům přijetí Analýzy poškodily, ale pokud uvážíme, že to byl interní materiál vyžádaný KPV a že se jeho prognóza vyplnila na 90 %, nemohu, než smeknout klobou.
Datum: 24. 02. 2013 20:29:49 Autor: Daniel
Předmět: to all
Pánové, tak koukám, jak jste se rozjeli a jak staří rivalové svorně zametají podlahu s dr. Pavlovským, kterého už osočili z lhaní, opilosti, zbabělosti, zbabrané sabotáže spartakiády a dokonce sestřelování/nesestřelování US letounů. Některé ataky jsou skutečně podpásové, absenci smyslu pro humor nemluvě (v dlouhodobé tradici některých diskutérů). Nechte mě hádat, čím vás PP nasr**. Tím, že má v palici jasno, umí to formulovat, nepodléhá emocím a nečastuje protivníka nelichotivými přívlastky a dokonce jej ani nesnižuje spekulacemi o jeho motivech, myšlenkách a charakteru. Mluvím teď o etické úrovni diskuse, nikoliv o tom, kdo má v otázce ministerstva obrany (téma navýsost militantní, pane Bartošíku) a české politické scény pravdu, resp. o podstatě sporu. Někde to tu zaznělo, nemlaťte prázdnou slámu a chopte se pera a napište vlastní úvahu či odbornou stať pro tyto stránky (neplatí samozřejmě pro ty bílé vrány, které nejen diskutují, ale také tu publikují). Těším se na vaše fundované příspěvky.
Datum: 24. 02. 2013 20:49:33 Autor: Misustov
Předmět: Hrdinové mlčí QF17
V úvaze o umírání za vlast jsem konstatoval, že vychloubači, mluvkové, křiklouni,ti když zahřmí se nápadně rychle zmenší a zkrotnou. V tomto jsme tedy zajedno. Hrdinství není profese ale okamžitá reakce. QF17 okamžitě reagoval verbálním útokem na Šakala a proto nepochybuji, že stejně bude reagovat, když se někdo ocitne v kritické situaci. Ale víte co? Přejdeme na hořlavost benzinu a hořlavost tanků, je to zajímavější, tam nám do toho nebude mluvit nějaký novodobý politruk.
Datum: 24. 02. 2013 22:39:24 Autor: QF17
Předmět: For Daniel
Musím vás trochu uklidnit, mě P.Pavlovský ničím nezranil a neurazil i vážím si jeho některých názorů, ale svým vyhraněným názorem dle mého úsudku poškodil jména některých svobodomyslných občanů. Jestli je premiérem Tonda či Bořivoj nic pro mě neznamená. Prachy si musíme vydělat, já i má manželka. Na stát, co zde po velvet vznikl, se nikdy nemůžu spolehnout, protože stát ve své funkci již několik dekád-let nefunguje. Ovšem, nikdy mě nenapadlo, že přijde korupčník-mesiáš Klaus-Pružinsky a udělá za veledílem Havla vykřičník v podobě amnestie:-)) A díky bádání pro odpovědi na PP jsem sjistil určitou provázanost, kterou napsal a zažil Petr Spálovský.
Datum: 25. 02. 2013 08:56:58 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Antisemito,
"když je rod Havlů židovského původu" (takové označení jsem naposledy zažil za Slánskiády), jak to, že hladce prošli Protektorátem? Do koncentráku šel přece i mnohý Halbjude (srov. bratři O. Pavla).
Datum: 25. 02. 2013 09:46:21 Autor: QF17
Předmět: Antisemitismus
je nepřátelství nebo předpojatost vůči Židům. Uklidním mnohé, nejsem antisemita a to lze snadno dohledat i zde. Vážím si Židů, zajímám se o jejich kulturu a války s Araby vč. techniky. Pro znalce je určitým pojmejmem jméno Chajim Bar Lev. To na vysvětlení něčího omylu. Očekával jsem, že má připomínka v "Dějiství první" na národnost V.Havla nezůstane bez reakce. Proto možná ještě více popudím některé "pravdoláskaře" sdělením, že V.Havel byl členem KsČ do roku 1967. Proč někteří Židé museli do likvidačních táborů jako zmínění bratři Popper a něktří nemuseli? Zde odpověď: Rodina Havlů patřila k prominentním Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s Gestapem a SD (Sicherheitsdienst). V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili rezidentůru SD a zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Autor:p.listy
Datum: 25. 02. 2013 10:55:17 Autor: Misustov
Předmět: Danielovi
O Danielovi jsem se někde, někdy příznivě vyjádřil, nyní jsem trochu konsternován. Daniel totiž dal celou diskusi do jednoho hrnce a zamíchal. Udělal tedy z toho ?Eintopf?. Snaha přitom bývá problematiku roztřídit a řešit PER PARTES. Naneštěsti dal do hrnce ingredience, které tam vůbec nepatří. Tedy otázka sestřelování/nesestřelování- QF17 jsem dal kompliment za něco, co se Pavlovského ani v náznaku netýká a pouze QF17 jsem prohodil, že je i jiný hrdina a to důstojník, který dostal rozkaz ?Sestřelit? a on povel ?Pal?, nedal. Pohraničník ve věži rozkaz ?Pal? splnit musel, ale nemusel trefit, naproti tomu protiletadlovou řízenou střelou se netrefit zemědělský letoun nedá. Důstojník jej nechal žít a to je nádherný pocit. Ve svém životě jsem zachránil dva lidské životy a je to pocit, který nevymizí, přitom své jakési úspěchy v technice a ve vědě jsem vypustil z hlavy. Kdykoli se setkám s kolegou, který byl v týmu, tak mě to vždy připomíná, i když je to událost čtyřicet let stará. Dále, nevím, o jaké opilosti mluvíte, moje formulace měla naprosto jiný smysl. Pokud píšu o zbabrané sabotáži, měl byste to chápat jako ironii. Pavlovský totiž žádnou sabotáž nedělal, ani dělat nemohl ? potvrzeno osobou nejpovolanější, vojenským prokurátorem. Pane kolego, hádáte a samá voda. V palici mají jasno Misustov a QF17 a to že PP má formulaci jako mívali zástupci velitele pro věci politické neboli politruci, na co jsme nezávisle upozornili. Pouze bych to doplnil v tom smyslu že, je to něco jako ?Anticharta?. PP vskutku nečastuje protivníka nelichotivými přívlastky. Až se uskuteční souboj, tak tam pošlu ty, které urazil, oni mu nafackuji. Zametáme s Dr. Pavlovským podlahu? Víte já si své kamarády a známé špinit nenechám. Prosím Vás, co chápete pod pojmem emoce? Některé příspěvky PP jsou emociální od A do Z. Formulace ?týden uplynul a ministra obrany nemáme?, je vskutku jasná rovněž jako: ?Jsme o 6 týdnů starší, ale i chytřejší. Nečas je sice ministrem obrany pořád, ale za měsíc nastoupí president, který jasně deklaroval, že chce nové volby co nejdřív. A když M. Zeman něco chce...Tím spíš že totéž chtějí i KSČM, ČSSD a TOP 09 (ta to jenom nemůže řít nahlas). Navíc tam Zdemanovi mezi prvními vlezla K. Klasnová, a tak, než se nadějeme, máme ve sněmovně poslanecký klub VV+SPOZ, podobně, jako máme v senátu klub SPOZ+KSČM.?
Datum: 26. 02. 2013 11:21:48 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Nafackování a MO ČR
S tím nafackováním bude jistá potíž, spočívající v mém dělnickém mládí a co z toho pošlo - zeptejte se L. Křížka. (Nápověda: Vojnu jsem trávil v Dukle Holýšov.) Jinak je úsměvné, jak zde většinu lidí ostentativně nezajímá tak výsostně militární téma jako je ministr obrany. Jenom z posledních let: J. Tvrdík, J. Šedivý, M. Kostelka, K. Kühnl, V. Parkanová, A. Vondra (nemluvě o astrologovi Baudyšovi). Nejméně na polovině ulpělo podezření z korupce, M. Barták a V. Parkanová jsou dokonce vyšetřováni policií. Jakoby žádná jiná židle ve vládě nebyla tak horká. Nikdo se nehrne, ministrem je pořád Nečas na vedlejšák. Tohle opravdu není téma pro militaria.cz? Vždyť historie je i to, o se stalo včera!
Datum: 26. 02. 2013 12:22:31 Autor: Misustov
Předmět: Odpověď
Zcela výjimečné, opakuji výjimečné, reaguji. 1. Dukla Holýšov, to je horší jako modrá knížka. 2. Dr. Pavlovský není schopen pochopit, že druhým mužem ve velení armády je od roku 1918 náčelník generálního štábu. Ministr obrany je u nás od toho, aby tuneloval, loboval ve prospěch vládnoucí oligarchie. Výjimku možná tvoří socialistické období. Ministr za první republiky prosazoval hypomobilitu armády, aby velkostatkáři, zbytkový statkáři měli odbyt sena, slámy a ovsa, naopak potlačoval motorizaci, Jasné? Od roku 1937 stavby neúčinného opevnění, aby s vládou spřátelení stavební firmy měly Job. Bylo to stejné jako dnes stavba dálnic. 3. Téma by bylo alespoň pro někoho trochu zajímavé, kdyby nemělo blouznivý charakter a mělo alespoň minimální věcnou a odbornou úroveň. To co se zde předvádí má úroveň hospody třetí cenové skupiny po půlnoci. Realita příspěvek napsaný po půlnoci po návratu z hospody.
Datum: 27. 02. 2013 04:21:20 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Hezky jste se odkopal
Pozitivní "Výjimku možná tvoří socialistické období." Rozuměj: Kdy já jsem byl lampasákem ČSLA. Jenže ona to byla, ze zákona, armáda "zločinného a zavrženíhodného režimu", nichts Wahr?
Datum: 27. 02. 2013 15:36:34 Autor: Martin
Předmět: pane Misustove,
nechci Vám do toho mluvit, ale hlavou zeď neprorazíte...
Datum: 27. 02. 2013 15:52:02 Autor: Misustov
Předmět: Martinovi
Děkuji. Já vím že nakonec budu dokopán k tomu, abych se stal komunistou.
Datum: 27. 02. 2013 18:07:43 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Co se v mládí naučíš...
kdy vás vyškrtli? Co jste dělal po odchodu z armády? Mě už jste tu vyzpovídal až do 15 let věku, tak se také pochlubte!
Datum: 27. 02. 2013 18:30:09 Autor: Misustov
Předmět: vám potom nic není
Něco jsem o sobě napsal. Vy vůbec nic. Z armády jsem odešel po skončení dvouleté základní vojenské služby. A neobtěžuje, jste drzý.
Datum: 27. 02. 2013 22:12:22 Autor: L. Křížek
Předmět: Pro Misusova a Pavlovského
Vážený pane Misustove, je mi líto, ale tentokrát nemáte pravdu, pan Pavlovský jednak o sobě napsal v diskusi řadu osobních údajů (takže není pravda, že o sobě "nenapsal vůbec nic"), a kromě toho, když uveřejnil tento článek, tak jste se mně e-mailem zeptal o koho se jedná, abyste ho mohl správně titulovat; na to konto jsem Vám poslal poměrně podrobné jeho carriculum vitae, takže o jeho životě víte v podstatě totéž co já. *** Oba pánové, prosím vás, skončete tuto diskusi, protože už nedebatujete o daném tématu, ale začínáte navzájem na sebe útočit invektivami. Děkuji a zůstávám s úctou k vašim akademickým hodnostem a inteligenci.
Datum: 27. 02. 2013 22:31:47 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: jSTE PROKAZATELNÝ LHÁŘ!
Tak já vám to NIC SHORA OCITUJI: "...jsem negativně lustrován, a že v Pardubicích má můj svazek, před všechny skartace, téměř 200 stránek....jsa ročník 1944 dostával jsem to sežrat od první třídy se vším všudy, otec byl v akci 20 000 do výroby zahnán k revolverovému soustruhu v ČKD Stalingrad ? normálka. (Měl štěstí, jeho kamarádi šli do lágrů.) K večerní maturitě mě bolševik pustil až v roce 1967, bylo mi 23 let. To je snad dostatečně vypovídající. Pokud jde o trauma, tak to mám z let 60. a nikoli 70. Byv roku 1960 úředně ?vyloučen ze všech středních škol v ČSR?, pracoval jsem od září v ČKD Sokolovo jako pomocný dělník, 4 roky, pak dva roky ZVS, pak opět rok jako topenář v OPBH. Když jsem maturoval, končili moji vrstevníci vysokou! ...Vaši usilovnost chválím, o když jsem si nikdy nemylel, že se v této kauze budu muset hájit ještě po půl století. Zatím jsem ve svém archivu našel tento dokument, jehož opis vás možná trochu upokojí, originál je u mne k nahlédnutí): Školský a kulturní odbor Národního výboru hlavního města Prahy Staroměstské nám.4,Praha1 V Praze dne 3. 1. 1966 čj.: škol/2 - 4016/1965 Soudruh Petr Pavlovský Ovenecká 29 Praha 7 Věc: Petr Pavlovský, žádost o zrušení vyloučení ze studia na výběrovýh školách. Vyřizuje: Koutná, linka 8365 Školský a kulturní odbor Národního výboru hlavního města Prahy vyhověl Vaší žádosti z 2. 12. 1965 a zrušuje Vaše vyloučení ze studia na výběrových školách, které vyslovil svým rozhodnutím čj. škol/2-3419 z 29. 6. 1960. Podejte si tedy v termínu přihlášku ke sttudiu při zaměstnání na některé pražské škole pro pracující. Vedoucí odboru: v z. Dr. K. Rakovič v. r. Kulaté razítko NVHMP č. 14 ...Vyloučen jsem byl výslovně ze "studia na všech výběrových středních školách ČSR"(ČSSR jsme se stali až pár měsíců poté). Jinak jste, doufám, již nahlédl, že ať už čtenáře Militárií moje názory na aktuální českou politiku zajímají nebo ne, moje "kádrové pozadí" je může zajímat sotva....nenapsal jsem nic jiného, než že jsme jako středoškoláci, kteří se SVAZARMEM neměli vůbec nic společného, museli navičovat v roce 1960 spartakiádní skladbu, která byla presentována jako "skladba SVAZARMU". Jistě, byla to dobrovolná organizace, podobně jako Svaz žen, SČSP, požárníci atd., ale my jsme tu skladbu museli nacvičovat místo tělocviku, tedy nedobrovolně. Čs. armáda mi, jakožto armáda totalitního a zločineckého režimu, jejíž vojáci byli mj. nuceni střílet po prchajících na hranicích, byla z duše odporná. Proto mi byl zcela cizí i "svaz pro spolupráci" s ní. Nic o něm nevím, nevěděl jsem a ani vědět nechci"... Tak tohle všechno jste mě přiměl zde o sobě napsat a pak napíšete, že jsem O SOBĚ NENAPSAL NI. Netvrdím, že jste drzý, na etiketu si nepotrpím. Tvrdím, že jsem teď doložil, že jste lhář!
Datum: 01. 03. 2013 13:29:07 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Pan domácí má pravdu
Polemiky je třeba vést ad rem a nikoli ad hominem - konečně já si zde s osobními útoky nezačal, jenom jsem se bránil, jak každý může nahlédnlout shora.. Proto se nadále nebudu vyjadřovat ke svým oponentům, ale výhradně k tematům militárním, jakým je např. rezort ministerstva obrany ČR. Alespoň jednou týdně. Na neobsazenost příslušného křesla jsem si tu postěžoval naposledy 21. II. Máme 1. března a pořád nic. V médiích jsem zatím zahytil jedinou zmínku: Na dotaz proč ne Picek odpověděl K. Schwarzenberg, že jako náměstek ministra je dobrý, ale že ministrem by vysloužilý generál být neměl. Jinak že pořád čeká, koho premiér navrhne. Pikantní je na tom ovšem skutečnost, že původně šlo o výměnu ministerstev - obrany a dopravy - mezi ODS a LIDEM. Takže by v této logice jeden očekával, že nového ministra obrany nebude navrhovat P. Nečas (dopravu dostal), ale jeho koaliční partner, strana LIDEM.
Datum: 01. 03. 2013 23:33:45 Autor: QF17
Předmět: Domácí přisluhovač
Mě celkem letectvo zajímá a je jedno jestli se jedná o rok 1940 či součastnost, ale všem zainteresovaným občanům jisté je , prostě buď ten SAAB bude, či nebude. Stejně to spodina zaplatí.
Datum: 01. 03. 2013 23:34:26 Autor: QF17
Předmět: Domácí přisluhovač
Mě celkem letectvo zajímá a je jedno jestli se jedná o rok 1940 či součastnost, ale všem zainteresovaným občanům jisté je , prostě buď ten SAAB bude, či nebude. Stejně to spodina zaplatí.
Datum: 02. 03. 2013 11:24:01 Autor: Misustov
Předmět: to QF17
QF17 mě musí furt provokovat, tentokráte výrokem ?prostě buď ten SAAB bude, či nebude. Stejně to spodina zaplatí?. Který je bohužel v jádru pravdivý. 29. Ledna, nevím kterého roku, bude to asi deset let, kdy se jednalo o nákupu Grippenů. Tehdy ve Svazu letců byla diskuse jaký letoun. Přihlásil jsem se nesměle o slovo a vyslovil jsem se pro Grippen. Můj názor a důvody byly akceptovány, na to jsem oprávněně hrdý, bylo to od lidí, kteří mají odlétáno tisíce hodin. Co čert nechtěl, po nějakém čase, kdy problém nabíral reálnou podobu, se v MF DNES objevil článek ?Zbytečná investice? Nelenil jsem, naslinil tužku a napsal článek také. Jak to v demokratických, netotalitních státech bývá, není cenzura a článek pochopitelně nevyšel, proto jsa inspirován QF17 jej zveřejňuji nyní. Tedy: Zbytečná investice? Ředitel institutu klinické a lékařské medicíny se ve svém článku (MF DNES 29.1.) táže mimo jiné jaké budou náklady na 36 stíhaček, zda nám pomohou snížit úmrtnost, zda příští generace uživí naše stíhačky atd. Předchůdce pana ředitele, doktor Jesenius, před čtyřmi sty lety možná uvažoval podobně, možná ano, možná ne, jistě však jeho kolegové, direktoři zvažovali, zda je potřeba stíhaček, pardon - kyrysníků a zda je nutné vůbec zaplatit armádu. Následující mlata na Bílé hoře v důsledku toho dopadla tak, jak dopadla. MUDr. Jesenius byl o hlavu kratší a úroky z ušetřených nákladů na armádu platí obyvatelstvo české kotliny, již téměř 400 let dodnes. Pan ředitel patří ke skupině občanů, kteří se snaží čtenářům vsugerovat, že naši spojenci po nás vlastně nic nechtějí, že nás chtějí pouze chránit. Proto v jeho výčtu otázek postrádám na př. kolik nadzvukových stíhaček mají jiné země NATO, nebo zda ve společenství NATO náhodou také neplatí mušketýrská zásada "Jeden a všechny a všichni za jednoho". Shodou okolnosti je v tomtéž čísle MF český sportovec hodnocen jako "vychytralý ". Myslím, že tuto vlastnost má u nás více lidí a nejenom sportovci. Autor se dále táže, zda jsou stanovena bezpečnostní risika země. Nejsem voják, ale mám podezření, že tato risika již byla definována, byť ne pro veřejnost. Na přelomu století jsem se dozvěděl, že pokud udrží lékaři na uzdě nemoci typu AIDIS a pokud bude zachován mír v přijatelných mezích, tak nás bude na konci století asi sto miliard. Doufejme, že se demografové mýlí. V opačném případě bude pravděpodobně nejdostupnější potravou pro lidstvo - lidské maso a stíhačky budou hrát významnou roli, zda potomci pana ředitele budou, či nebudou, zkonsumováni a když ano, tak kým. Na to jak silnou potřebujeme armádu a tím i letectvo dává odpověď Jominy - "Branná moc země má být tak veliká, aby ji nebylo nutné použít". Nevím, proč autor váže zdravotní stav země a údržbu dálnic na těch sto miliard co budou stát ty stíhačky a nikoli na ty stovky miliard co byly a ještě budou vytunelovány, ostatně peníze o kterých je řeč, pokud za ně nekoupíme stíhačky, stihne podobný osud, že by tedy zdravotnictví z nich něco dostalo, nepřichází v úvahu tak, jako tak. KONEC A stalo se, jak jsem blouznil, po letech vyskočila aféra, ve které se prokázalo, že jeden z největších tunelářů ve zdravotnictví je kdo? No přece Ředitel institutu klinické a lékařské medicíny. QF17 musím poněkud opravit následovně: Občan českého státu, aby se stal chudinou, musí udělat stojku a peníze, které z něj vypadnou, budou A) použity na nákup Grippenů, nebo B) Vytunelovány. Ředitel institutu klinické a lékařské medicíny mněl smůlu letadla se sice nekoupila, ale kdyby se ani nepronajala, mohl být tunel ještě větší. Osobně musím být naštván, protože se moje prognóza splnila. Nyní můžeme se zájmen sledovat, jak se splní předpověď kohosi z Prahy, že pomstychtivý Prezident Zeman jmenuje 3,14k ministrem obrany. (prosím aby se v tomto případě nepoužíval termin "SPODINA" ale chudina, uráží to všechny poctivé lidi v potu tváře vydělávajíci peníze na svoji obživu) Pokračování příště
Datum: 02. 03. 2013 16:38:41 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Grippeny
"...kolik nadzvukových stíhaček mají jiné země NATO...?" Dobrá otázka, ale žádá si ještě pár doplňujících: Kolik z těhto nadzvukových stíhaček v letectvech jiných zemí NATO, jsou Grippeny? Nemá je už pouze Maďarsko? A proč je nemá letectvo spoluvýrobce, Velké Británie? Proč je má pouze letectvo nečlena NATO - Švédska?
Datum: 02. 03. 2013 17:57:59 Autor: QF17
Předmět: Trochu jsem
přestřelil, spodinou jsem nemyslel slušné občany i když někteří jsou na hranici bídy. Mám pocit, že skoro všichni, kdo sedí v parlamentu či v dozorčích radách mají takový názor. Co takový M.Benda ví o životě jak by vystačil s měsíčním platem 15000.-Kč. No raději zpět k JAS 39. Ano, JAS má ve výzbroji Švédsko, Maďarsko, Česko, JAR, Thajsko a jeden UK. Do této malé rodiny se přidalo Švýcarsko. To bude ovšem platit o 50% méně za pronájem než CZ. Možná šance na smlouvání. JAS vůbec není špatný stroj, jenže jsou tu jiní a NATO si svoje odbytiště velice bedlivě chrání. I když JAS používá motory z USA-F18 Super Hornet. Švédové prostě zbraně umí. Jestli si někdo dá otázku: potřebujeme stíhací-bombardovací letadla a odpoví ne, tak je hlupák. A to se ani neptám, kolik má vrtulí a míst ke stání ...
Datum: 02. 03. 2013 18:36:59 Autor: Misustov
Předmět: to QF17 pokračování
JAS 39 Gripen pokračování Zkrácený a upravený článek Lukáše Visingra ( Bez vědomí autora) týkající se zavádění Gripena ve Švýcarsku a jeho další exportní ambice. Tabulkové údaje a hodnocení bohužel není možné přenést což je velký nedostatek. Česko není jedinou evropskou zemí, která o pořízení švédských strojů vyjednává. Chorvati dostali nabídku na osm gripenů 10. října, novou nabídku zkoumají také Bulhaři (rovněž mají zájem o osm strojů). Dánsko chce pořídit třicet letounů, Nizozemsko dokonce 85, výhledově by své letectvo mohly modernizovat Rumunsko nebo Slovensko. V Česku se gripeny staly synonymem korupce která měla jejich pořízení provázet. Nikdo sice nešel za mříže, například exministr zahraničí Jan Kavan však úplatky nevědomky přiznal ve švédské televizi. Za méně peněz méně muziky Mezi stíhačkami platí za lehký stroj, který má vedle generačně rovnatelné konkurence některé parametry nižší (např. méně zbraňových závěsníků či menší dolet) i provozní náklady. Lidově řečeno, za méně peněz méně muziky.Poměrně zajímavý příklad nabízí Švýcarsko. To si jako neutrální země zajišťuje svou obranu samo. V srpnu potvrdilo, že koupí 22 gripenů za 3,3 miliardy dolarů (63 miliard korun) včetně podpory zahrnující náhradní díly i výcvik pilotů. Testovací gripen, generačně novější než například ty "české", se Švýcarům předvedl začátkem října na leteckém dni.zavádění gripenů ve Švýcarsku se neobešlo bez určitého rozruchu. Začátkem letošního roku totiž unikla na veřejnost zpráva švýcarské komise, která nové letouny vybírala. Gripen z ní vyšel výrazně hůře než možní konkurenti (francouzský stroj Rafale a mezinárodní projekt Eurofighter Typhoon). V provozních nákladech jde o stamiliony ročně Proč se Švýcarsko zdánlivě nepochopitelně rozhodlo a vybralo si stroje, které z testu vyšly nejhůř? V provozních nákladech jde o stamiliony ročně Proč se Švýcarsko zdánlivě nepochopitelně rozhodlo a vybralo si stroje, které z testu vyšly nejhůř? Publicista Lukáš Visingr odmítá analogii s Českou republikou, kde vojáci původně odmítli dopravní letouny CASA jako nevýkonné a politici je přesto koupili. "Ze švýcarských dokumentů jsem získal dojem, že tamní letectvo mělo trochu velké oči a stanovilo si požadavky, které Švýcarsko nemůže využít," řekl iDNES.cz. Upozornil také, že se původní testy konaly se starší verzí gripenu, než o kterou Švýcarsko stojí (ta za konkurencí také zaostala, ale už ne o tolik - pozn. red.). "Zrovna Švýcarsko je zemí, kde kdyby byl nějaký dodavatel podezřelý z pokusu o korupci, tak by s ním velice rychle 'vyrazili dveře'. Na to jsou velice citliví," dodal Visingr. Když se oprostíme od úvah, který výrobce nabídl například větší investice, důležitým kritériem provozu jsou náklady na provoz. Podobná čísla berme s rezervou, prakticky stejnou hodnotu udává česká armáda na letovou hodinu měřenou pouze spotřebou paliva. Modernizovaný gripen, který kupují Švýcaři, bude mít provoz o něco nákladnější. Podle dostupných údajů však přesto platí, že provoz jiných typů letadel je dražší. Koncept gripenu, vyvíjeného od roku 1979, se trefil do doby, kdy zejména menší státy touží po levnějších strojích.Zbrojovka Saab navíc může těžit i z toho, že vývoj F-35, amerického nástupce rozšířené "efšestnáctky", provází zpoždění a nárůst ceny. Výrobce gripenů stále doufá, že kvůli nekonečně dlouhému vývoji F-35 dojde Dánsku a Nizozemsku, které se na projektu podílejí, trpělivost a budou místo amerických stíhaček hledat jiné stroje. Zóna Gripen Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý upozorňuje ještě na jeden aspekt: více zemí se stejnou technologií by mohlo sdílet část nákladů. Pořízení gripenů v jedné zemi může povzbudit ostatní okolní státy."Výhodnost by byla umocněna, kdyby se někteří naši partneři připojili k České republice - tedy Slovensko (kdyby opustilo MiG 29), Chorvatsko, Maďarsko a možná nově i Rakousko (kdyby změnilo názor na používaný typ letadel pod tlakem nákladů na eurofightery). Vytvoření takové "zóny Gripen" by při koordinovaném postupu mohlo přinést řadu výhod, včetně finančních slev od dodavatele," napsal Šedivý Náklady na letovou hodinu nejsou zanedbatelnou položkou. Například zhruba 2 200 letových hodin, které za rok nalétá 14 českých gripenů, stojí kolem 190 milionů korun ročně.Prestižní vydavatelství Jane's uvádí, že letová hodina Gripenu stojí 4 700 dolarů, u F-16 7 000 dolarů, u Rafale to je 16 500 dolarů a u Eurofighteru až 18 000. Kvůli nejednotné metodice je ovšem třeba brát čísla s rezervou, uvádí Jane's
Datum: 02. 03. 2013 20:23:34 Autor: QF17
Předmět: JAS 39
Nevím jestli mají Švýcaři větší oči než Thajci, ale novější verze F/N má své výhody oproti starší verzi u CZ C/D: větší dolet o 500km=1300km, vzletová nosnost větší o 2000kg, větší trup tím i větší zásoba paliva a lépe konstruovaný podvozek, více závěsů na křídlech pro zbraně. Slováci s igem už moc parády neudělají, lítá snad jen několik strojů 3? Ceny za provoz letadel je celkem objektivní, také jsem našel podobné údaje.... No, mě se dolet 800km nezdá zrovna velký. To zvádl i Me 109 :-)
Datum: 03. 03. 2013 07:11:32 Autor: QF17
Předmět: JAS 39
Motor převzatý z F18 má větší tah o 15%, což není málo.
Datum: 03. 03. 2013 09:33:02 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Pání militaristé, prostá otázka
Jsou-li Grippeny nejvýhodnější, proč je v tuto chvíli máme jen my a Maďarsko, tedy ani GB ne? Na prodej jsou už přece nejméně 15 let! I kdyby byly levnější či kvalitnější, proč je to argument pouze pro nás a Maďary? Jsou vojáci ostatních států NATO hlupáci?
Datum: 03. 03. 2013 10:45:12 Autor: Misustov
Předmět: prostá odpověď
Antikomunista se s lampasákem nebaví
Datum: 03. 03. 2013 11:40:19 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Opět osobně
opět ad hominem! Copak s tím nikdy nepřestanete?
Datum: 03. 03. 2013 12:06:14 Autor: QF17
Předmět: F4, F16, Tornado
Možná by nebylo špatné dohledat si záčátek vývoje např. F16 či Tornada. O dosluhující F4 snad ani nemá cenu zmiňovat. Stroj F16 byl zavedený do výzbroje v roce 1978 a Tornado 1979. Kdo má F16 ze státu z aliance NATO ve výzbroji? Holansko, Dánsko, Belgie, Portugalsko, Turecko, Polsko, Itálie, Řecko a Norsko. To jsou státy, které až vyjímky nemají vlastní vývoj či kapacitu k montáži. Proč F16 není ve výzbroji UK, D, F, SP a dalších Evropských států je celkem jasné, mají vlastní stroje nebo stroje vyrobeneé konsorciem, cena a provozní náklady. Propastný časový rozdíl u zavádění F16 a JAS 39 je příčinoun, proč zatím není JAS39 rozšířený u států aliance. Stále F16 patří mezi kvalitní stroje a jejich služba má končit v +-roce 2025. JAS39byl zavedený do výzbroje v roce 1996. To snad stačí na vysvětlení. Jako doplnění je dobré si přečíst napsané včera t.j. 2.3.2013. Pokud přidá něco pan Rampír či jiný odborník, budeme o něco více moudřejší :-)
Datum: 04. 03. 2013 19:30:20 Autor: Misustov
Předmět: to QF17 pokračování II.
POKRAČOVÁNÍ II. Velitelství letectva Švýcarské konfederace provádělo při výběru vhodného letounu rozsáhlé porovnací testy, které jsou dokumentovány v rozsáhlé, podrobné zprávě. Lukáš Visingr přiložené grafy shrnul do tabulky. Protože na tomto Webu není možné tabulku instalovat, přikládám zjednodušenou textovou informaci o hodnocení typů, které přichází v úvahu pro švýcarské letectvo, jde o následující stroje: Gripen (U tohoto typu je hodnocení v závorce směrodatné pro model přicházející v úvahu a hodnocení bez závorky hodnocení modelu 2008 tedy používané CZAF), Typhon a Rafale. Střežení vzdušného prostoru (v míru) Gripen-4,2 (5,3); Typhon- 6,5; Rafale.- 7,0. Obrana před nepřátelskými letadly Gripen-4,6 (5,7); Typhon-6,5; Rafale-7,3. Doprovod a ochrana vlastních letounů Gripen-4,8 (5,6); Typhon-6,5; Rafale-7,4. Vzdušný průzkum Gripen-5,4 (5,8); Typhon-5,4; Rafale-7,6. Útoky na pozemní cíle Gripen-5,1 (5,8); Typhon-5,8; Rafale-7,5. Z těchto zveřejněných údajů lze usuzovat, že dva Gripeny v bojových akcích bohatě nahradí jednoho Rafale, který je něco jako Rojls- Royce mezi bojovými letouny, při zhruba stejné pořizovací ceně a provozních nákladech 2 x 4700 USD/ za hodinu u Gripen; 16 500USD/ za hodinu u Rafale; a u Typhon dokonce 18 000USD/ za hodinu. Nezanedbatelná je možnost vzájemné kooperace dvou strojů při bojových operacích a při eventuální ztrátě jednoho stroje klesá bojová hodnota operující jednotky na padesát procent a u Rafale, Typhonu na nula procent. Gripen má velice snadnou údržbu. Výměna motoru se v současnosti udává do jedné hodiny i na leteckém dnu v Hradci bylo možné sledovat výměnu motoru za dobu okolo 40minut. Natankování se provede za deset minut. Letoun byl projekčně uvažován pro starty a přistání na silnici. Start na dálnici je možné provést během velmi krátkého přerušení provozu, asi na dobu tří minut, i když se dá předpokládat, že během intenzivního leteckého provozu budou tyto intervaly delší. Projekt letounu s využíváním dálnic počítal a stroj má ve svých genech schopnost letu při velkém úhlu náběhu, velmi přesný sestup, rychlé klesání a nízkou přistávací rychlost. Tyto vlastnosti jej předurčuji i k možnému použití jako palubních letadel, i když se s touto alternativou původně nepočítalo. Současná geopolitická situace si začíná vyžadovat, aby pobřežní státy důrazněji hájily své teritoriální vody. Velmoci a rádoby velmoci začínají nikoli pošilhávat, ale přímo agresivně si přisvojovat části moří, která doposud byla považována za volné moře, zejména v oblasti šelfů. Viz Severní ledový oceán, Jihočínské moře, kde si Čína nárokuje oblasti, které ke kontinentální Číně nepřiléhají, v oblasti východočínského moře imperialistické zájmy Lidové Číny ohrožují japonská teritoria. Tyto rozsáhlé mořské oblasti bude stále obtížněji hlídat leteckými silami z pevniny. Taktéž Brazílie a Indie si pořizuje, nebo uvažuje o nasazení letadlových lodí. Tyto letadlové lodě budou úměrné možnostem majitelů, tedy nejaderné a relativně menší, používání letounů typu F18 by proto bylo problematické. Toto je výzva pro Švédy, aby svůj prozřetelnosti předurčený Gripen modifikovali pro použití na letadlových lodích, protikorozní ochrana, zpevněná trupu, podvozku, přistávací hák a jiné. Tato varianta bude pro iniciativní, ale vydrancovanou Českou republiku nezajimavá. Z Primátora Ditricha dělej, co dělej, by Gripen asi neodstartoval. Přitažlivější pro nás bude možná možnost tankování za letu.
Datum: 07. 03. 2013 07:42:34 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: DiTTrich František
1801 - 1875, "purkmistr" pražský 1870 - 1873. Musel řešit následky květnové povodně 1872.
Datum: 10. 03. 2013 18:33:05 Autor: Daniel
Předmět: Primátor Dittrich
No, pan M. měl zajisté na mysli PARNÍK Primátor Dittrich, zpopularizovaný v knize Žaka a Rady Vzpoura na parníku Primátor D. Viz např. zde: http://www.svatojanske-proudy.cz/paroplavba/htm/paroplavba3.htm
Datum: 11. 03. 2013 22:35:19 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Pravopis
Ovšem, i já jsem tu trilogii v mládí četl: Vzpoura...(aluze na slavný román Vzpoura na lodi Bounty), Dobrodružství šesti trampů, Tajnosti žižkovského podsvětí. Zde mi šlo ovšem o pravopis jména Dittrich.
Datum: 13. 03. 2013 06:42:40 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Ministr obrany ČR chybí už 3 měsíce
Nebo chybí jenom de iure, ale de facto ne? Tuto diskusi jsem zde zahájil ne Silvestra článkem, který na závěr konstatoval: "ODS velice získala. Nejenom finančně lukrativní ministerstvo dopravy, ale nakonec má zpátky i ministerstvo obrany ? vede je sám P. Nečas." Tehdy se čekalo, že jde o stav pouze krátkodobý, tím spíš, že mu předcházela ona výměna ministerstev. O to absurdnější je, když v půli března trvá na MO ČR nadále bezvládí (včera v TV kritizoval Šedivý) a P. Nečas se drze vymlouvá na to, že nového ministra nemůže jmenovat kvůli koaličním partnerům. Připomínám, že na počátku vyla ta VÝMĚNA, tedy že ODS dostala dopravu a za to se zřekla obrany, což mělo svůpj výraz ve jmenování K. Peake. Tím, že ji Nečas odvolal, nezměnil nic na skutečnosti, že ODS už nemá co navrhovat ministra obrany - měla by jej opět navrhnout LIDEM, protože za něj odevzdala do té doby "své" ministerstvo dopravy. Samozřejmě, souhlas s novým členem vlády je věcí premiéra, ale jeho navržení nikoli. Na vině je zřejmě skutečnost, že vláda vládne bez platné koaliční smlouvy. Quo usque tandem?
Datum: 15. 03. 2013 15:48:06 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Dočkali jsme se!
Ministrem obrany se stal generál, od roku 1975 kandidát, 1977? 90 člen KSČ. Věrný přísaze do poslední chvíle. ?Jako major v záloze těžko mohu uvěřit, že velitelem armády byl totální sráč. On seděl na vládě a říkal: CASY jsou úžasný a já je chci. Kdybych měl připustit, že se nechá zmasírovat od nějakýho podělanýho náměstka, tak si armáda nezaslouží ani korunu," prohlásil loni v létě ministr financí Miroslav Kalousek. Řeč byla o někdejším šéfovi generálního štábu Vlastimilu Pickovi, který se v kauze CASA nakonec postavil za nákup a o náměstkovi ministryně obrany, MUDr. Bartákovi. Hlasovala o něm tehdy Topolánkova vláda v demisi, a to jednomyslně. Pro byli tedy nejenom všichni ministři za ODS (včetně Nečase a Vondry), ale i za Zelené (K. Schw., Bursík a dnešní předseda SZ Liška) a za KDU-ČSL (mj. Parkanová, Kalousek). Média tehdy už nejméně tři neděle psala o tom, jak jsou CASY špatné a předražené a jak je armáda nepotřebuje, protože jsou nevhodné. To se i potvrdilo, dones jsou částečně nefunkční a v praxi byly použity pouze k převozu zvířat z pražské ZOO do Španělska (gorila) a do Mongolska (koně Převalského). Zvířátka mám rád, někdy radši než lidi, ale asi by se to dalo pořídit levněji. Oním ?podělaným náměstkem? Kalousek mínil exministra obrany Martina Bartáka. ?Jestli se generálplukovník nechal zmasírovat od nějakýho neurochirurga, tak neměl bejt nikdy ani desátník,? říkal Kalousek. Vicepremiér Karel Schwarzenberg ještě na začátku letošního roku prohlašoval: "Nejsme Nikaragua, aby se ministrem obrany stal generál." Vacek, Baudyš, Kühnl, Tvrdík, Vondra, Picek, jeden lepší než druhý. A to se všichni posmívají Karolíně.
Datum: 16. 03. 2013 05:32:01 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Kalousek si nevidí do úst
Píše se rok 2008 a náměstek ministryně obrany Parkanové Martin Barták v rozhovoru pro deník Týden.cz připustil, že generál Vlastimil Picek nesouhlasil na generálním štábu AČR s nákupem letadel CASA. Generální štáb Armády České republiky je součástí Ministerstva obrany České republiky a jejího náčelníka, který podléhá přímo ministru obrany, navrhuje vláda. Kdyby Picek nakonec s nákupem nesouhlasil, ve funkci by skončil. Podobně jako už dříve v životě musel volit mezi kariérou a čistým štítem. Rozhodl se jako vždycky.
Datum: 18. 03. 2013 16:17:53 Autor: Karel Říha
Předmět: Gen. Picek
Já v Litoměřicích sloužil, pan Picek byl údajně v budově mezi štábem a PŠ. Neměl jsem to štěstí, neznal jsem p. Picka. Kdo ho znal ?
Datum: 19. 03. 2013 09:47:57 Autor: Misustov
Předmět: pro Daniela
Daniel správně usuzuje, že M. měl na mysli onen legendární parník, o kterém četl jako usmrkaný kluk před více jako šedesáti lety a proto jeho správnou transkripci si nemusel pamatovat. Její vyhledávání na půdě by bylo neefektivní vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nezávaznou metaforu ( jaký by byl rozdíl kdyby napsal z parníku Vyšehrad dělej, co dělej, by Gripen asi neodstartoval). Navíc mým spolupracovníkem byl po mnoho let pan Ditrich, tedy přirozeně se mi v paměti toto jméno upřednostňuje. Ostatně smyslem článku bylo navodit smysluplnější atmosféru. Opravovat název nějakého pražského parníku je stejně úsměvné, jako plotňák opravoval cajzla, že v Brně najezdí šálina, ale šalina.
Datum: 20. 03. 2013 06:31:43 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Největší aktuální minus ministra Picka
se týká jeho služby v genštábu. Sice odmítal nákup letounů CASA, dával za genštáb ministerstvu obrany i vládě odmítavá stanoviska, ale nakonec masáži Jaroslava Kopřivy a Martina Bartáka (kteří podle více svědectví obranu v té době skutečně řídili, nikoli dnes stíhaná Vlasta Parkanová) podlehl. Na vládě nakonec potupně kývl na letadla, o něž armáda nestála. To souvisí s jeho léty v KSČ. Picek není hrdina, zachoval se jako zbabělec. Měl si stát na svém, neuhnout. Tak si představuji vojáka z povolání. Picek kýval za bolševika, aby se udržel v armádě, a kýval i později jako velitel genštábu. Jmenování generála je volbou z nouze. Ukazuje na to, že ODS nemá lidi, nemá schopné, slušné politiky, které by mohla na vedení klíčových ministerstev nabídnout a vrátit to vyhandlované ministerstvo také nechce - o je doma, mto se počítá. Pokud se už nějaký politik (úředník) či nějaká politička (úřednice) najde, pokud by byl či byla vhodná, do této vlády odmítá vstoupit, aby si nezkazil či nezkazila jméno. Smutné. Generál Picek je všecko možné, jenom ne hrdina. Ale hrdina je ten poslední, koho by Petr Nečas do své vlády hledal.
Datum: 28. 03. 2013 09:51:07 Autor: Misustov
Předmět: Největší aktuální plus generíla Picka
Generálové podávají demise v případech, kdy jsou jim se strany nadřízených kladeny překážky vylučující splnění pověřeného úkolu, nebo požadovány nesplnitelé úkoly. JAK TO VYPADÁ V PRAXI? WWII. Východní fronta. Velitel HEERESGRUPPE NORD (16 a 18 armáda), její velitel polní maršál Ritter von Leeb podal demisi v roce 1942, protože mu do výkonu funkce diletantsky fušoval jakýci ein böhmische Gefreiter, který měl odbornou kvalifikaci maximálně na patrouillee Führer (velitel hlídky). Erich Manstein, který byl zaměstnán jako polní maršál a jako takový vytrvale oponoval vůdci, (po jedné poradě v předpokoji pracovny Adolfa Hitlera poznamenal ?panebože to je ale idiot?) ten demisi sice nepodal, ale byl propuštěn,[ protože nebyl v KSČ, tak asi není ani zbabělec]. Ten se poté uchýlil na své zaplevelené statky a hodlal dále hospodařit. Naproti tomu armádní generál Picek žádné statky nemá, aby dělal konstruktéra, projektanta, technologa, na to nebyl připravován. Kdyby se řídil představami Pavlovského, (v tomto případě prakticky o nic nešlo,) to by byl nikoli hrdina, ale kretén a v tom našem Česku musel živit jako hajzlpuc. A JAK TO BYLO U NÁS? Profesor Masaryk, pozdější prezident osvoboditel, před svým odchodem do exilu nabádal české politiky, aby zachovali rakouské soustátí, protože v opačném případě nás pohltí Německo. Není účelem této eseje analyzovat, proč se tak nestalo. Představy československé generality na obranu teritoria měly poměrně veliké spektrum, na jehož jeden konec (v rozsahu mých omezených znalostí) mohu položit armádního generála Vojtěcha Lužu a na druhý konec armádního generála Ludvíka Krejčího. Armádní generál Vojtěch Luža byl stoupencem názoru, že nejlepší obrana je útok. Ve dvacátých letech plánoval obranu Slovenska, ve které předpokládal po odražení útoku Maďarů protiútok a přenesení bojů na maďarské území. Akceptoval strategii bleskové války svého pravděpodobného protivníka generála Guderiana. Pochopil taktické možnosti tanků, které preferoval, ve všech druzích boje. Byl odpůrcem pevnostních linií a předvídal, že tank plně nejenom nahradí, ale překoná ve většině případů statická opevnění. Armádní generál Ludvík Krejčí nebyl velitelem divize, ale jako náčelník generálního štábu měl jinou pozici a musel respektovat nikoli pouze vojenskou, ale i obecnou strategii. Jako zkušený válečník upřednostňoval manévrový boj, avšak respektoval přání ustrašených politiků a připravoval proti svému přesvědčení defenzivní boj v pevnostech. Cituji výstřižek WEBu -Mobilizace československé armády tedy: ?Československá generalita nemohla příliš rázně odmítat laické požadavky politiků, přestože je považovala spíše za projevy opevňovací psychózy než za takticky promyšlené úvahy. Ale právě vrcholní činitelé politických stran rozhodovali o armádních rozpočtech, a tak z pohledu armády jim nebylo radno odporovat. Někteří politici měli dlouhé prsty? konec citátu. Generál Krejčí tedy respektoval moudro Pavlovskýho (31.12.2012) ?Profesionální voják je profesionální proto, že na rozdíl od dobrovolnického milicionáře nezkoumá kompetentnost svého velitele, ale plní jeho rozkazy.? Naproti tomu nemohl respektovat jiné Pavlovskýho moudro (20. 03. 2013) ?Měl si stát na svém, neuhnout. Tak si představuji vojáka z povolání?. Generál Krejčí podal demisi z jiného důvodu a jindy-nebyla však přijata. Ministrem obrany tehdy byl amatér František Machník ? agrárník, organizující prodej sena a ovsa armádě. Předválečná příručka vojáka československé armády obsahuje diagram a pokyny pro vojáka, když se ocitne v dělostřelecké palbě. Při čelní palbě měl se přemístit na levou, nebo pravou stranu a při boční palbě vpřed, nebo vzad. Takový manévr může provést voják, nebo družstvo a tak se vyhnout zničující palbě. Pohyby na bojišti se provádí í za účelem výhodnějšího palebného postavení, tedy výhrady proti budování opevněných linií měly svá opodstatnění. Betonová pevnůstka, nevyjímaje pevnostní skvost, jako byl Řopík takovýto manévr udělat nemůže, leč politici rozhodli a tak se stavělo. Na výstavbu opevnění bylo vyčleněno 100 miliard Kč (tank stal tehdy něco méně než jeden milion), on to totiž byl pro vlastenecké stavební firmy Job obdobný, jako je nyní stavba dálnic, i když dozor armády nad stavebními pracemi byl tvrdý a nekompromisní. KASTA POLITIKŮ v systému státu má výsadní postavení, Rolník, dělník, řemeslník si vlastníma rukama v potu tváře vydělává na chléb svůj vezdejší. Politik si vydělává mlácením hubou. Dělník když ukončí práci tak uklidí, zramuje a jde domů. Politik zavře hubu a tím má zramováno, může jít rovněž domů. Tito politici v polovině třicátých let usoudili, že tatík Masaryk měl s tím osamostatňováním a následným požíráním Německem asi pravdu. Rýsovala se chmurná vidina obživy jinak, než mletím pantem, proto museli jednat. Prosadili budování opevnění, ať se to nějakému Lužovi líbilo, nebo ne. Generál Luža poslechnul a následně v souladu s moudrem vz. ?Pavlovský 31.12.012?, asi byl zbabělec. Ale co generál Picek?? Statečný to muž, který má odvahu vlézt mezi takovou svoloč. Cituji Fendrycha, na kterého Pavlovský zapomněl: ?Lepší Vlastimil Picek než Karolína Peake. Jedva se tato dáma usadila v křesle ministryně obrany, rozjela tam nebývalou čistku. Vyhazovala i lidi, kteří měli resort očistit od špinavých zakázek. Brzy se ukázalo, že její záměry nemusejí být úplně průzračné.? Srovnáním projevů Peake a Picka lze konstatovat, že pan generál má mnohem vyšší intelektuální potenciál o odborném nemluvě. Byl schopen hodit i kompliment Peake. Český chlap by se s Kalouskem vyrovnal ranou do zubů, jaké to bylo ?chlapské? vyrovnání Picka s Kalouskem zůstává záhadou. Peake, jako ministryně sdělila, že bude řešit v armádě uniformy, kdypak jsme viděli na ulici vojáka v uniformě? Je to obdobné, jako kdyby prezident koncernu General Electric sdělil, že jeho prioritou budou pracovní oděvy - montérky zaměstnanců. Picek naopak sdělil rozsáhlý seznam problematiky, kterou hodlá ve funkci ministra řešit. Tento problém se dá zevšeobecnit, v Rakousku se při průzkumu veřejného mínění zjistilo, že polovina Rakušanů by dala přednost vládě odborníků, před vládou politiků a pět procent by si přálo vojenskou vládu. Kausa prakticky ukazuje, že vláda odborníků by byla pro Českou republiku výhodnější než vláda politiků. Pavlovský 20. 03. 2013 obviňuje pana generála ze zbabělosti. Ve věci CASA se zachoval jako českoslovenští generálové před Mnichovem ve věci výstavby pevností, nebo citovaný polní maršál Manstein - nakonec všichni kývli. Armáda tento výrobek sice nepotřebuje, ale civilní sektor si jím dopravuje opice, o co tedy jde? Proč taková zrůdná demagogie? Připomíná mě to McCarthyho, který se ze svého antikomunismu zbláznil. Problém lze postavit jinak, a to kolik Brenů by se za tyto peníze dalo koupit, zádrhel je, že z Uherského Brodu nějaké provize neplynou, maximálně nějaká propiska a oběd v závodní jídelně. Že general Picek ovládá odbornou angličtinu STANANG 3 se dá bez obtíží vygoglovat. Tvrzení, že ve Švédsku mluvil rusky je plácání, ruština je ve Švédsku tak srozumitelná, jako sanskrt. K problematice tak zvaného zbabělého chování. Osobně nejsem schopen zbabělost definovat, ale Zbabělec je ten, kdo opustí svůj týmový subjekt z důvodu vlastního bezpečí. Toto se v žádném případě nedá aplikovat na generála Picka. Postup Francie v září 1938 je možný kvalifikovat jako zbabělý. Postup Spojeného Království, protože nebylo v týmu s ČSR, patří do jiné kategorie defektů. Kapitán křižníku, který opustil konvoj, protože v severním Atlantiku se vyskytnul bitevník Bismarck, se nedopustil zbabělosti, ale nekázně, dal přednost štvanici před plněním rozkazu, naopak zbabělý by byl kapitán křižníku, kdyby při přiblížení bojových plavidel protivníka opustil eskortovaný konvoj.
Datum: 28. 04. 2013 20:45:41 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Dejme vydělat Polákům!
"Pokud by se vláda se Švédy nedohodla... Česko by se obrátilo na některého ze spojenců NATO, aby po nezbytnou dobu chránily republiku jeho letouny. Za tuto službu by Praha spojencům platila. V podstatě by šlo o stejnou misi, jakou české letectvo už několikrát poskytlo pobaltským státům, které nadzvukové stroje nevlastní." IMHO daleko nejlepší alternativa! Jako stát zcela uvnitř NATO nadzvukové stroje nepotřebujeme! Od toho jsme - na rozdíl od Rakouska nebo Švýcarska - členy NATO - abychom mohli alianci přispět účinněji a levněji něčím jiným než stíhačkami!
Datum: 03. 05. 2013 18:09:22 Autor: Misustov
Předmět: SI TACUITSSES , PHILOSOPHUS MANSSISSES.
Jeden náš politik hodnotil mezinárodní vztahy a bezpečnost v Evropě jako velmi dobré, vlády okolních zemí jsou přátelské, ale upozornil, že stačí dvě volební období a situace se může změnit v náš neprospěch. K tomu lze dodat, že válečné konflikty začínají pro napadeného nečekaným a mnohdy kuriózním způsobem. Z toho vyplývá, že stát, který chce zachovat svoji suverenitu, a integritu musí být všestranně připraven. Z tohoto pohledu Pavlovský, který rozumuje co je pro obranu české republiky zbytečné, zapomněl uvést ponorky. Osobně znám a stýkám se dvěma Poláky a jednou Polkou, se kterými mám nadstandardní přátelské styky, snad mi dovolí trochu kyseliny. Tedy, Polákům dáváme vydělávat nákupem potravin. Proč proboha jím chce Pavlovský dát vydělat další peníze prostřednictvím supersonicku? Možná proto, že Poláci protestovali proti anulování mnichovské dohody Velkou Britanii a Francii, možná za agresivní protičeské postoje Velkopolských šovinistů, možná za zničení pomníku generála Šnejdárka, kdo ví? V předcházejících komentářích jsem upozorňoval na skutečnost, že zloděj obviňuje druhé se zlodějen, tunelář z tunelování, prostitutka z prostituce, a k tomu musím dodat, vlastizrádce obviňuje druhé z vlastizrady, Pavlovský totiž prskal v tom smyslu jedovaté sliny na generála Picka. Navržené alternativy se vyhodnocují pomoci hodnotové analýzy. Tuto metodu nepochybně ovládá pan prezident Zeman, rovněž jako pan prezident Klaus. Pavlovský však nemá potřebné předpoklady k takovému alternativnímu hodnocení, jak tedy dospěl k závěru, že IMHO daleko nejlepší alternativa! Jako stát zcela uvnitř NATO nadzvukové stroje nepotřebujeme! Podle této humorné logiky nepotřebují tuto techniku státy NATO lokalizované západně od nás [Belgie, Holandsko, Francie a možná i Německo]. Před válkou jsme podle tehdejších Pavlovských také nepotřebovali zatahovací podvozky u letadel, a jak to dopadlo? Několikrát jsem na tomto Webu citoval výrok Antoina Henriho barona de Jomini: Branná moc toho, kterého státu má být tak silná, aby ji nebylo nutno použít. Pavlovský to však nečte, nebo nechápe. Na kanónech osmnáctého století bylo odlito logo ?Poslední argument krále?. Dnes by toto mělo být napsáno na trupech supersonků. Pavlovský má nesporně pravdu, že nadzvukové stroje nepotřebujeme k obraně pražského loutkového divadla, avšak budeme je potřebovat, když nějaký stát ? člen NATO se bude chtít sloučit s Českou republikou a nám se to nebude líbit. Supersoniky budeme potřebovat, když nějaký Mečiaruv následovník se rozhodne připojit ke Slovensku Jihovýchodní Moravu, protože tam žijí Moravští Slováci. Rovněž tak když si někdo bude myslet, že nám Slezko nepatří, protože tam žijí Waserpoláci. Tyto situace nejsou zcela vymyšlené a v nedávné historii se vyskytly. Budeme je potřebovat, když nějaký úspěšný Heideruv nástupce se rozhodne, že zbaví Evropu jaderného nebezpečí vojenským obsazením Temelína, za nadšeného aplausu evropské brčálové pakáže, která do evropských struktur prorostla, jako rakovina. Jakpak se zachová NATO, za koho se postaví, když to budou to interní konflikty států NATO? V předcházejících diskusích bylo věnováno poměrně dost prostoru letecké technice, Pavlovský se v nich dozvěděl, že o Gripeny má zájem Rakousko a Švýcarsko, avšak neví, nebo nezohlednil skutečnost, že tyto státy jsou neutrální a podle Pavlovského logiky by ani žádné letectvo nepotřebovali, toto se ale do jeho fabulací nehodí, nákup supersoniků tedy svalil na jejích neúčast v NATO. Omyl, jsou to státy, mající staleté dějiny a zkošenosti, jejichž politici a administrativa má řádné vzdělání, v tomto případě z dějepisu. Tyto vědomosti jsou schopni indukovat a učinit závěr, na rozdíl od našich politiků. Vědí, že bezbranná babička je ve vhodném okamžiku vítaným cílem útoku a stejně by byl na tom bezbranný stát, tedy smlouva, nesmlouva, bezpečnost teritoria je na prvním místě a proto se patřičně připravují. Pro Rakousko je Česká republika spolehlivým a bezpečným sousedem na 99,5 procent, ale zbývá 0,5 procenta a s tímto se musí kalkulovat. Vědí, že smlouvy a pakty se dělají proto, aby se v rozhodný okamžik porušily. Zrada Francie v Mnichově 1938 vstoupila učebnicově do dějin. Liberman prohlásil 71 let po Mnichovu, že Izrael nebude, jako Československo obětované Hitlerovi a Pavlovský vnucuje veřejnému mínění naivní a dětinskou víru v jakési NATO. Ví on vůbec, že na zasedání NATO zpochybnil německý politik závazek NATO pomoci napadenému? Potom se svými postoji dopouští možná velezrady nikoli generál Picek, ale Pavlovský ? a vůbec pro koho pracuje? Jeho recitování ? jsme členy NATO - jsme členy NATO? je dětinské, pakty a smlouvy se mění během několika hodin na bezcenné cáry papíru, ale vybudování letectva a PVOS trvá desetiletí. Pavlovský svým rozumováním dokazuje, že o těchto skutečnostech nemá ani tušení. Na tomto Webu diskutující pan Bartošík 27. 01. 2012 referuje, že rumunský president Ion Iliescu roku 2002 na summitu NATO upozornil ?Půjdeli do tuhého,budeme my,Rumuni bojovat a Češi pořádat summity. Interpretaci k tomuto jsem podal na jiném místě. Nám nezbývá než vzdát hod jasnozřivosti tohoto státníka. Rumuni budou bojovat i za Čecháčky a ti místo, aby je podpořili takovými devadesáti letouny, podle návodu Pavlovského uspořádají summit a dokonce možná i představení v loutkovém divadélku pro cikánské uprchlíky, vyjde jím to nesporně levněji než stíhačky. Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc téměř před čtvrt stoletím napsal: S velkými rozpaky jsem ve 4. čísle zpravodaje [ZPRAVODAJ KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE ZO SVAZARMU ] pročetl stať P. Pavlovského Válka a boj z hlediska filozofického. Celý článek se přes proklamovaný titul ? nesl spíše, nežli v duchu filozofie v rovině historizujícího rozumování?. . Další je co věta, to žíravina. Za čtvrt století se v prostoduchých článcích Petra Pavlovského bohužel mnoho nezměnilo, i když má v současnost velké možnosti a nepřeberné množství informací, které je ale nutno studovat. Tehdy si hrál na filosofa a dnes na stratéga. Vysvětlení: [Moudro starých Římanů: SI TACUITSSES , PHILOSOPHUS MANSSISSES. My ? latiníci? to překládáme do srozumitelné češtiny: Kdybys byl mlčel, tak jsme ani nepoznali, že jsi blbej ].
Datum: 06. 05. 2013 02:37:23 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: Katastrofický scénář?
Opravdu odmítám uvažovat alternativu, že nás bude chtít vojensky anektovat některý se států NATO a aliance k tomu bude nečinně přihlížet. NATO není Varšavská smlouva!
Datum: 06. 05. 2013 09:44:34 Autor: Misustov
Předmět: Katastrofický scénář
Katastrofický scénář plně chápu. Osobně dvě hodiny po půlnoci nejsem ochotě přemýšlet, ani jak se jmenuji, natož o NATO, navíc v préteritu. I v pravé poledne mnohé lidi myšlení bolí a nahrazuji jej dětinskou vírou.
Datum: 06. 05. 2013 09:57:00 Autor: QF17
Předmět: Naivita je špatná vlastnost,
kterou trpí poměrně velká část populace. Z velké části za ni mohou média. Vymývání mozků stanicemi BBC, CNN je názorná ukázka jak se dílo daří. Podle jejich scénáře jedou další televizní stanice, noviny, radio atd. Stále omýlaná teroristtická organice Al Kaida, 11. 9. 2003, Lýbie, Egypt, Afgánistán, Irák, Sýrie atd. je dílem "vlastenců" z USA, UK, F, IL a dalších zaiteresovaných vládců z různých společenství. Co za tím vším je je snad jasné, peníze - obchod, nerostné bohatství, vliv a nadřízenost. Lidské blaho a mír nikoho z nich nezajímá. Občas je této nomenklatuře vládců něco nepovede, ale to je neodradí a najdou si jinou oběť či cíl. Pan Pavlovský patří mezi ty naivní, ale chápu to, takových je 90% občanů jak z USA tak z CZ. Opravdu není NATO jako VS a EU? Dám jeden příklad za všechny. KYPR! Je členem unie a na svém území je anektovám státem NATO, Tureckem. Děje se něco? Nic. Protože nemá co nabídnout z výše uvedených a tak má smůlu. Turecko ovšem USA potřebuje, zrovna teď v uměle rozpoutané občanské válce v Sýrii.
Datum: 07. 05. 2013 06:59:45 Autor: Petr Pavlovský
Předmět: NATO
Za dobu existence aliance se už nejméně čtyřikrát schylovalo k řecko - turecké válce. Kdo jiný jí zabránil, než NATO? Na teorie velkého, tajného spiknutí, skrytého před celým světem, nevěřím. Mluví se o nich už po staletí (Sanhedrin a pod.), ale nikdy se to nepotvrdilo.
Datum: 07. 05. 2013 09:38:41 Autor: Misustov
Předmět: Držme se podstaty
Gró příspěvku QF17 byla nepoužitelnost NATO ve vnitřních sporech svých členů. Jeho obvyklý prolog je záminkou panu Pavlovskému, aby veplul do bezpečných vod. Probíhající diskuse hodnotí, zda má Rumunsko a ostatní nárazníkové státy nakoupit nadzvukové stíhačky, a umožnit tak Česku bezpečné pořádání summitů, když půjde do tuhýho. Návazné otázky jsou, zda se máme poučit z dějin, zda jsou uzavřené smlouvy a pakty platné až do skonání světa. Mimo diskusi: Není rozhodující, zda NATO zabránilo ozbrojenému konfliktu čtyřikrát, nebo patnáctkrát, rozhodující je, že NATO- Turecko se vojensky zmocnilo Kypru, který je od úsvitu dějin řecký a Řecko je rovněž členem NATO. Rozhodující je, jak se NATO zachovalo v případě Jugoslávie, která ve stalinistické době chránila jih Evropy, neustále nabourávala snahy Sovětů o hegemonii, pro nás byla bezpečným azylem a útěkovou cestou. Tato statečná země byla po plyšáku zeměmi NATO jako bezcenná zlikvidovaná ve prospěch muslumanů.
Datum: 07. 05. 2013 22:26:41 Autor: QF17
Předmět: Na co kdo věří je mi jedno
a nehodlám nikoho přesvědčovat. Pokud si někdo myslí, že vše je dílem náhody a štěstí, tak by si měl prohnat kulku hlavou. Nechám Francouzkou revoluci, Bostonskou čajovou válku, vraždu JFK atd. a připomenu nedávnou historii. V 80 tých letech v Polsku vznikla Solidarita a vůdčí osobnosti si do dnes pamatuji: Walesa, Gemerek a Mazowiecky. O Solidaritě a jejich předácích se denně psalo v Českých novinách a kecalo v TN. Prostě to byl klín do socialistického systému podporovaný západem. V Čechám skoro ve stejný čas vznikla Charta 77 vedená komunistickou stranou pod dozorem STB. O jejich předácích a mluvčích se v Českých medií nepsalo a nemluvilo. Neznal jsem Havla, Rumla či Vondru. Tuhle partičku si strana hýčkala a pokud si někdo myslí, jak stateční byli a že na ně STB byla krátká, tak by stačil jeden den a po Chartě by zbylo jen "veledílo" Dopisy Olze. Západní civilizace vždy pohrdala východem, ale .... Prostě trh, nerostné bohatství a konkurence je hybatelem. Ze dne na den padala "opona" východu a z Charty se najednou stávala "odbojová" organizace. Soudruzi se oklepali a hle, na scénu vystoupala jako mohutná Sekvoje Chátra 77. Z Rakouska se přihnal jejich kamarád Schwarzenberg a další komunističtí "spáči" Tygrid, Mlynář, Škutina atd. Začalo "krájení" koláče, Havel a Scharzenberb na vzdory Benešovým dekretům jako první okradli stát. A pak nastal okamžik, který vEvropě jen sopka Katla překonala, z letadla sestoupila Madleine Albright. Se směšnou češtinou si získala skoro všechny občany a politiky. Havel a jeho souputník Scharzenberg dychtivě čekali hlavní dějiství a to přišlo. Tahle štěnice M.A., kterou za 2. světové války zahránili Srbové se jim za vše odvděčila válkou a ztrátou území. Blb Havel hlasitě tleskal a kníže jen pokyvoval hlavou, tak se se domluvilo a stalo. Ona - M. Albright měla stát před soudem Bělehradě a soudit by ji měl Miloševič a další. To ona a USA rozpoutaly válku na balkané. Právem je nazývaná "balkánská řeznice". Do Kosova se hrnuli "vandráci" z Albánie. Původní Srbští občané hnali muslimové jako dobytek a tahle štěnice M.A. si zde ukrojila po vzoru Havla a knížete mohutný koláč ve formě mobilní a telekomunkační sítě. Z Kosava se stalo výcvikové centrum pro Al Kaidu pod dohledem specialistů z USA. Proč z USA? Protože si "amící" v Kosovu založily mohutnou vojenskou základnu. A protože peníze nesmrdí, tak "amíci" dozorují nad obchodem s drogami. To vlastně dělají i v Afgánistánu. Děkuji svému nepříteli za připomínku, po válce jsem si udělal do rozstřílené Jugoslávie výlet, pracoval jsem pro Srbskou firmu a bylo mi z toho zle.
Datum: 08. 05. 2013 18:09:35 Autor: QF17
Předmět: OPRAVA
Byl to prostě klín nepodporovaný západem - SOLIDARITA.
Datum: 31. 05. 2013 20:09:44 Autor: Misustov
Předmět: Gripen ano, či ne
Zkrácený výňatek z Czech Defence Industry security Rewiew August 2012 Offsetový program Gripen přinesl České republice 25,6 miliardy korun Zpráva, kterou schválilo Ministerstvo obrany České republiky, zachycuje roční plnění programu průmyslové spolupráce, provázejícího pronájem 14 stíhaček Gripen od švédské vlády. Nejvýznamnější události roku 2011. 1. K prosinci 2011 program vytvořil kumulativní hodnotu 25,6 miliardy Kč. 2. 100% hodnoty offsetového závazku bude splněno před termínem. 3. Nepřímý offsetový závazek splněn 4. Přímé offsety spojené s obranou a letectvem budou splněny do roku 2014. 5. Offsetové transakce dosáhly v roce 2011 objemu 1,87 miliardy Kč. 6. V roce 2011 byl zaregistrován nový přímý offset ? akvizice majetku společnosti E-COM společnosti Saab. 7. K prosinci 2011 bylo registrováno celkem 49 offsetových transakcí. ?Je nám velkým potěšením oznámit, že jsme splnili náš celkový závazek v rámci Offsetového programu před termínem. Významným okamžikem offsetového programuGrippen byla v roce 2011 akvizice společnosti E-COM ze Slavkova, výrobce virtuálních simulátorů, společnosti Saab. Saab je velmi potěšen, že rozšířil své podnikání v České republice také do oblasti simulátorů,? říká Begt Littke, ředitel programu Gripen pro českou republiku ?Offsetový program Grippen? je jednim z nevýznamnějších a nejúspěšnějších programu resortu Ministerstva obrany ČR. Dosavadní výsledky byly prezentovány v dubni 2012 Podvýboru pro akvizice ministerstva obrany a obchodu s vojenským materiálem Poslanecké sněmovny parlamentu., kde byly velice příznivě přijaty. Cílem společnosti Saab je vytvářet offsetové projekty, které přispějí k dlouhodobému ekonomickému růstu jejích partnerů v sektoru obrany a i v civilní sféře. Český offsetový program Gripen s sebou nese smluvní závazek k navázání průmyslové spolupráce v objemu 130% hodnoty smlouvy na pronájem Gripenů, což představuje 25,545 miliardy Kč, Offsetová smlouva požaduje přímé offsety ve výši minimálně 20% hodnoty celkové offsetové smlouvy. Tento program běží od června 2004 do 31. Prosince 2014. Všechny aspekty Offsetového programu se řídí Dohodou o programu průmyslové spolupráce, dvoustrannou smlouvou uzavřenou mezi společnosti Gripen international a Ministerstvem obrany ČR. V závěru jsou uváděny letecké síly, kde je Gripen nasazen, mino jiné Britská škola testovacích pilotů (ETPS) jako platformu pro školení pilotů v létání na vyspělých stíhačkách na celém světě. Konstatuje se, že Gripen je plně kompapabilní v rámci NATO. Na samý závěr lze konstatovat, že tunel se někomu nepovedl, vzdor mohutnému volání do zbraně. Z těch 25 miliard by se dalo něco nepozorovaně odpařit.
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

V tomto týdnu si připomínáme výročí vyvraždění carské rodiny (17. 7. 1918). Na snímku car v zajetí v Tobolsku.

V tomto týdnu si připomínáme výročí vyvraždění carské rodiny (17. 7. 1918). Na snímku car v zajetí v Tobolsku.


Recenze týdne

Dějiny druhé světové války

Nové vydání jedinečné a vyčerpávající publikace o historii druhé světové války od nejvlivnějšího britského armádního spisovatele.