logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Gorbačovova návštěva ČSSR

Michail Gorbačov ve své nejnovější knize Můj život (viz též rubrika Recenze) vzpomíná na svou čestu do Československa v roce 1969. Není bez zajímavosti si těch pár řádků přečíst a připomenout si tehdejší atmosféru v normalizační ČSSR. (Citované dílo, strany 180-181.)

Nejtěžší byla cesta do Československa v listopadu 1969. V delegaci byli Ligačov, tehdy tajemník Tomského oblastního výboru strany, tajemník ÚV Všesvazového leninského komunistického svazu mládeže Pastuchov a zástupkyně ministra školství a vzdělávání SSSR Žuravlevová. Stál před námi úkol změnit mínění o perspektivách mládežnického hnutí v Československu. V době našeho příjezdu tam existovalo 17 mládežnických organizací a žádná z nich neuznávala vedoucí roli KSČ.

 Proběhlo mnoho setkání a plamenných diskuzí v Praze, Brně, Bratislavě, o tom, jak by měla vláda získat důvěru mládeže. Ale bylo možné vytrhnout tento problém z kontextu celkové situace ve společnosti, která vedla až k 21. stpnu 1968? Říct, že jsme se cítili nepohodlně, je slabý výraz. Pocítili jsme, že vojenskou akci pěti států odsuzoval celý národ.

Praha se nacházela ve stavu poloviční paralýzy, jakési strnulosti. Kolegové nepovažovali za možné vést nás do pracovních kolektivů, sami nedělali nic. Ptali jsme se, proč nejdou "mezi lid"? A slyšeli odpověď: "Uděláme analýzu a půjdeme." Oni nejen nevěděli, s čím jít mezi lidi, ale jednoduše se jich báli.

V předvečer Dne studenstva jsme jeli do Brna, kde se rouhodli zajistit nám návštěvu výzamného podniku Zbrojovka Brno. Když jsme přišli do závodu, nikdo s námi nechtěl mluvit, zaměstnanci neodpovídali na pozdrav a demonstrativně se otáčeli - bylo to velmi nepříjemné. Velká část členů stranického výboru ostře odsuzovala postoj sovětské vlády. Vyšlo najevo, že zaměstnanci vyjádři v roce 1968 podporu vládě v čele s Dubčekem, a za účelem zlomení jejich postoje vstoupila na půdu podniku svazová vojska. V srpnui 1969 došlo v Brně znovu k masovým vystoupením proti stávajícímu režimu a proti sovětskému vměšování do vnitřních záležitostí. Situace byla velmi vypjatá, po celou dobu naší návštěvy jsme měli ozbrojený doprovod.

V Bratislavě nás překvapil celkový vzhled města: domy měly díry po střelách, na zdech byly nápisy - bez výjimky protisovětská hesla. Delegaci přijal první tajemník KSČ Václav Slavík. Vše začalo klidně, ale když někdo z naší delegace zmínil, že Lenin, který vystupoval za federalismus ve společnosti, ale kategoricky odmítal takové pojetí v budování strany, první tajemník se zvedl a odešel. Druhý den ráno se nikdo neobjevil, tak nás zachránil známý z ÚV KSČ. V poledne jsme šli na vrch Děvín, kde jsou pochováni sovětští vojáci, kteří padli při osvobozování Slovenska, poklonili jsme se, tiše postáli. Byl slunečný, teplý den. Dole se třpytil Dunaj, v dálce se zablýskla kupole vídeňského chrámu. Odjížděl jsem z Bratislavy zamyšlený a neklidný.

Překlad Jana Nevšímalová

 

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: Vylodění britských jednotek na Sicílii 10. července 1943

Výročí: Vylodění britských jednotek na Sicílii 10. července 1943


Recenze týdne

Krocení nestvůr nevědomosti

Societas incognitorum eruditorum a článková bibliografie časopisu Acta incognitorum (1976–1988)