logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

KRÁLOVA DUCHAPŘÍTOMNOST

Historka ze života krále Friedricha.

V roce 1859 vyšlo v Německu první vydání knihy Starý Fritz v 50 obrazech, jejímiž autory byli známí malíři militarií, Richard Knötel (1857-1914) a Carl Röchling (1855-1925). Jednotlivé obrazy byly doprovázeny texty, popisujícími autentické i smyšlené příběhy o pruském králi Bedřichu Velikém, zábavné historky, anekdoty i události z bitev, dokumentující celý panovníkův život. Jedna ze scén připomíná podařený aprílový žertík (ačkoliv se odehrála v srpnu). Autorem obrázku je Carl Röchling. (Z knihy, která se dočkala řady vydání, jsme již jednu scénku přinesli - pod názvem Tabákové kolegium.)

-lk-

 

Ani velký úspěch Friedricha u Leuthenu ještě nedokázal přimět Marii Terezii, aby souhlasila s mírem. To přimělo krále, aby navázal ještě pevnější svazek s Anglií. Slavný anglický ministr William Pitt, naplněn obdivem pro Friedricha, prosadil u anglické vlády kromě zesílení hanoverské armády také roční peněžní podporu 5 milionů tolarů.

 

Naléhavěji než kdy jindy potřeboval Friedrich tuto podporu, nebo? na začátku roku 1758 trvali všichni jeho nepřátelé na plánu ho zničit. K Francouzům na západě Německa, Rakušanům spolu s říšskou armádou na jihovýchodě přidal se nyní ruský medvěd na severovýchodě říše. S mohutnou armádou vyrazil v lednu 1758 ruský polní maršál Fermor von Memel, aby zahájil loupežnou a zničující válku proti Prusku. Vtáhl do Königsbergu za skvělých slavností. S Východním Pruskem se jednalo jako s ruskou provincií a muselo holdovat carevně Ruska.

 

Jako už tak často v podobné obtížné situaci pokusil se Friedrich uvolnit tím, že se nejdříve plnou silou vrhl na hlavního protivníka. Pokusil se náhle přesunout válku na Moravu a vyrazil k největšímu Daunovu překvapení proti pevnosti Olomouc v blízkosti Vídně. Poněvadž se mu nepodařilo pevnost dobýt, rozhodl se ustoupit do Slezska. Daun mu mezitím uzavřel přechody do Slezska a celý svět byl nanejvýš napjatý, jak Friedrich v této nebezpečné situaci uskuteční svůj ústup. Vymyšleným hlášením polních myslivců, které padlo do rukou Rakušanů, posílil Friedrich Dauna v domnění, že se stahuje do Slezska, odbočil však do Čech, zatížen velkým vozatajstvem, neustále zneklidňován pandury a Chorvaty, dovedl svá vojska promyšlenými pozicemi a pochody klidně a pevně na slezskou hranici, obdivován celým světem pro svůj ústup, který byl srovnáván se slavným pochodem deseti tisíc Řeků pod Xenofontem. Při tomto ústupu byl král opakovaně ve velkém nebezpečí života. S velkou neohrožeností denně pozoroval nepřátelské pozice. Přitom se odehrála jednou příhoda, která ukázala královu chladnokrevnost v nejjasnějším světle.

 

Zvětšit...

Když Friedrich nic netuše jede kolem jakéhosi dvorce, objeví se náhle otrhaně vyhlížející pandur za stromem, otevře udiveně oči, když podle velké řádové hvězdy pozná krále, a namíří na něho mušketu. Friedrich spatří nejdříve rozcuchaný knír, když jede těsně kolem ústí muškety; ale neztratí klid. Svýma modrýma plamenýma očima se podívá na pandura, zvedne na něho hrozebně hůl a zvolá na něho polo žertem: "Ty, ty! Nemáš přece žádný prach na pánvičce!" Překvapen nechá chlap flintu klesnout, zatímco Friedrich nasadí šimlovi ostruhy a uniká rychle z dosahu střel pandurů tábořících v blízkosti.

 

? Militaria, Elka Press

 

 

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Lenin a Trockij v r. 1919 na oslavách tzv. VŘSR - zde poprvé v barvách.

Lenin a Trockij v r. 1919 na oslavách tzv. VŘSR - zde poprvé v barvách.


Recenze týdne

Strach a svoboda

Jak nás změnila druhá světová válka