logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Můj soused odstřelovač

Opožděný příspěvek k diskusi, která zuřila na stránkách Militarie i jiných periodich před delším časem.

Dnes začnu objevováním hned několika „Amerik“ naráz. Úkolem novin je přinášet informace. A mnoho zpráv spíš negativního charakteru, stejně jako i mnoho událostí v individuálním životě je nepříjemných nebo bolestných. Přesto si náš deník  denně kupujete a denně v něm čtete o mnoha věcech neradostných, jako by jich snad váš život nenabízel dost. Nepodezírám vás, že byste noviny četli proto, abyste se „utěšili“ zjištěním, že někdo je na tom ještě hůř než vy. Prostě chcete vědět, co je nového. Normální lidská, a nejen lidská, vlastnost. Přitom vás mnohé tragédie, o nichž si přečtete, nechávají lhostejnými. Není divu, člověk by se musel zbláznit.

S čím se ale kupodivu mnoho z vás stále nesmířilo, je existence odstřelovačů. Téměř šokující je však zjištění, že vám nevadí ostřelovač. Toho byste brali i za souseda, a ještě byste si k němu chodili půjčovat vajíčka. Pokrytectví? Nikoli. Možné vysvětlení nesouhlasu s tímto výrazem podává čtenář V.D.: „Rád bych znal Váš názor na – podle mého – plevelný výskyt slova odsřelovač. Několikrát se před časem objevilo i v Lidových novinách a v poslední době na mne útočí i z plakátů na jakýsi film. Podle Příručního slovníku jazyka českého lze výraz odstřel použít pouze v souvislosti s odstřelem zvěře, zatímco činnost snipera je ostřelování a sniper je ostřelovač, tedy bez ‚d‘. Nebo už bezmyšlenkovitým užíváním slova odstřelovač vznikl nový úzus?“

Ústav pro jazyk český palbu opětuje poměrně podrobným rozborem obou výrazů: „Ostřelovat znamená střílet na někoho nebo na něco z dálky, například ‚ostřelovat město‘. Odstřelovat je protějšek dokonavého slovesa odstřelit, tj. zastřelit někoho, něco (a tím odstranit), např. ‚surově odstřelovat zajatce‘; myslivci ‚odstřelují zvěř‘.“ Ostřelovač by tedy podle Ústavu pro jazyk český měl být „ten, kdo někoho nebo něco ostřeluje: střílí z dálky, ohrožuje cíl palbou; zásah sice nelze vyloučit, ale nemusí se ani předpokládat. Střelba není jednorázová, ale opakovaná, v dávce apod. – ostřelování města může trvat i dny a týdny.“ Proti tomu „odstřelovač“ své cíle střelbou likviduje, a to zpravidal jedním, přesně zacíleným výstřelem. Sniper je elitní střelec; má špičkovou zbraň s (infračerveným) dalekohledem apod., která je mu svěřena po speciálním výcviku. Měl by se nazývat odstřelovač.“

Kolega v redakci odpovídá popíračům odstřelovače mnohem stručněji: „Nechte toho, nebo vás nechám oprásknout!“

Text je uveřejněn bez vědomí autora, kterého se nám nepodařilo oslovit.

 
Datum: 13. 04. 2011 14:57:25 Autor: misustov
Předmět: Odstřelovač- sniper
Ústav pro jazyk český má pravdu. Ostřelování (rušivá palba) je naprosto něco jiného jako odstřelování. Ostřelování provádí (provádělo) zpravidla dělostřelectvo. V bojovém řádu pěchoty, před válkou je rovněž takto definovaná nepřímá palba těžkých kulometů. Oproti tomu odstřelovač takovouto palbu nevykonává. U této profese platí pravidlo: Výstřel ? zásah. V britském odborném tisku, na který se odvolával článek v periodiku ?Vojenský profesionál? se kvalifikace odstřelovače - též elitního střelce a podobně, odlišuje od kvalifikace Snipera. Odstřelovač je bojovník, který výhradně plní svůj úkol, tj. ničí protivníka z pevného postavení. Jsou to zejména policejní odstřelovači. Legendární Zajcev prováděl svoji činnost, jak ji známe také jako odstřelovač. Za odstřelovače se považují i Japonci přivázáni a střílející z korun stromů, tedy činnost odstřelovače se vzdáleně podobá myslivci, který je na čekané, na posedu. Sniper naproti tomu je samostatně operující střelec, který dle svého uvážení ničí vybrané cíle. Jeho pohyb po bojišti je obdobný pohybu pátrače, jehož činnost také supluje. Konfrontujeme-li jeho činnost s mysliveckou praxi, tak je tato něco, jako myslivec na šoulačce. Ve vojenské praxi existuje u nás termín odstřelovač. Existoval předpis pom. Pěch.7 Odstřelovač v boji a pom. Pěch. 17 Příprava odstřelovače. Obdobný americký předpis TC 23-14 SNIPER training and employment používá termín SNIPER. Oba předpisy specifikuji shodně jak statickou činnost odstřelovače, tak pohyb Snipera po bojišti. A z mého pohledu - ačkoli je rozdíl mezi těmi předpisy více jako padesát let, jsou po taktické stránce asi z osmdesáti procent shodné. Termín odstřelovač se objevuje v novinách, televizi a pod v souvislosti s Uličkou odstřelovačů v Sarajevu, činnosti odstřelovačů na Středním Východě apod. Zde je vhodné připomenout, že odstřelovač ničí vojenské cíle definované mezinárodním právem. Používá-li však někdo taktiku odstřelovače k zabíjení civilistů, žen, dětí, starců, tak to není odstřelovač, ale vrah. Sniper si nemůže dovolit vystřelit ani po méně významném vojenském cíli, aby se neprozradil, natož po civilistech. Ačkoli je smrtící účinnost Sniperů a vojenských odstřelovačů ze všech vojenských profesí nejvyšší, nebo jedna z nevyšších, (co výstřel, to zásah), mají paradoxně na válečných zločinem minimální vinu.
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Potyčka migrantů s řeckou policií v přístavu Mytilene poté, co místní obyvatelé zablokovali přístup do uprchlického tábora Moria na severovýchodním Egejském ostrově Lesbos.

Potyčka migrantů s řeckou policií v přístavu Mytilene poté, co místní obyvatelé zablokovali přístup do uprchlického tábora Moria na severovýchodním Egejském ostrově Lesbos.


Recenze týdne

Vlasovci v boji za Prahu

Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.-9. 5. 1945