logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

NATO a Rusko: Válka o Sevestopol?

Rusko začíná být nepříjemně zblízka obklopeno členskými státy NATO, ale není to asi mlhavě formulovaný článek pět zakládající smlouvy NATO o tom, jak si členské státy NATO přijdou nezištně v případě „prokázaného“ napadení navzájem na pomoc, který Putina znepokojuje.

Putin moc dobře ví, že v Bukurešti Ukrajina a Gruzie získaly dost, třebaže Akční plán členství (MAP), který je předstupněm vstupu do NATO, jim udělen formálně nebyl. Dostalo se jim pevného ujištění, že budou do NATO přijaty.

Vlk (Putin) se nažral a koza zůstala celá.

Putin na schůzce Rusko–NATO výhružně hřímal: „Vždyť Ukrajina není ani stát! Její západní část patří do střední Evropy, ale tu důležitější východní část jsme Ukrajině dali mi! „Putin poté NATO důrazně naznačil, že jestliže se Ukrajina stane členem NATO, rozhodně se jím nestane ve stávajících hranicích, čímž učinil narážku na rusofonní poloostrov Krym (s hlavním městem Simferopol). Na Krymu dnes žijí poté, co Stalin nechal 1944/45 deportovat převážně do Uzbekistánu za kolaboraci s nacisty krymské Tatary (údajně 2 milióny), kteří zde 1942 vyhlásili nový islámský Krymský chanát, převážně Rusové (v 60. letech byli krymští Tataři rehabilitováni, vrátit se mohli až roku 1988, majetek jim však vrácen nebyl a jejich reintegrace je problematická) 60%, Ukrajinci a 12% krymských Tatarů.

Poloostrov byl kdysi sídlem Skythů, Ostrogótů, 1243 sem vpadli Tataři a vytvořili zde 1443 Krymský chanát s vazalstvím na Osmanskou říši (1521 obléhali Moskvu, 1571 ji vypálili, při svých nájezdech do Ruska a na Ukrajinu odvlekli do otroctví do osmanské říše na tři milióny zdejších Slovanů, 1663 podnikli nájezd až na Moravu, který až 1783 připojila k Rusku Kateřina Veliká. Za krymské války 1853–56 většina z nich odešla do Turecka. Za občanské války 1918–21 byl Krym střediskem kontrarevoluce, poté připojen k RSFS.

Rusové se nikdy nesmířili s tím, že tato výspa carského impéria za Kateřiny Veliké byla 1954 Nikitou Chruščevem přičleněna jako autonomní správní jednotka (Autonomní krymská republika) k Ukrajině, a proto 1992 sponzorovala její vyhlášení nezávislosti na Ukrajině – Kyjev situaci vyřešil tak, že 1995 zrušil ústavu AKR a vyhlásil novou ústavu, která definuje Krym jako součást Ukrajiny.

Strategická námořní základna Sevastopol je v podstatě „svobodné město“ pod přímou správou Kyjeva. Zde kotvící bývalá sovětská černomořská flota byla 1997 rozdělena na část ruskou a ukrajinskou a námořní základna byla pronajata Rusku, ale jen do roku 2017 s tím, že další prodloužení nebude.

Ruská flota bude muset přístav opustit a ruská média již dnes dennodenně spekulují, co se stane, zda Rusové opravdu ze Sevastopolu odejdou, aby jej přenechali NATO, bude-li Ukrajina do NATO přijata, jak ji o tom Washington horlivě ujišťuje. Kyjev marně prohlašuje, že ukrajinská ústava zakazuje rozmístění cizích vojsk na svém území, Moskva Kyjevu nevěří a obává se, že v zeměpisné zóně Černého moře bude neprodyšně obklíčena státy NATO: Tureckem, Bulharskem, Rumunskem – vstupem Ukrajiny a Gruzie do NATO by se kruh na březích Černého moře definitivně uzavřel. Rusko, které zde udržuje rozsáhlou flotilu, by přišlo o přístup do Středozemního moře.

Již v roce 1994 Boris Jelcin bouřil proti přijetí Polska do NATO (přijato 1999), v roce 2002 Putin líčil katastrofický scénář pro případ, že budou do NATO přijaty baltské státy (začlenily se do NATO 2004)…

Obránce lidských práv Andrej Mironov z nevládní protiputinské organizace Memorial tvrdí, že Moskva se NATO bojí především pro jeho schopnost „demokratizace“ , protože ruští činitelé podporují demokratizaci jen slovně, ale opravdu demokratizovat Rusko nechtějí, proto Putin vynalezl pojem „řízené“ demokracie shora. Kandidatura do NATO sice demokracii nezaručuje, ale kritéria, která je nutno pro budoucí členství splnit, jsou základem, od kterého se demokracie může odrazit, a to především v armádě.

V ukrajinské a gruzínské armádě již vládnou daleko větší demokratická pravidla než v ruské. Nepanuje již v nich brutální šikana často končící smrtí týraného, které se bujně daří v ruské armádě. Jejich branci již nejsou jako ruští posíláni na vybírání brambor či na stavbu soukromých paláců pro své velitele.

Bývalý ministr obrany Ukrajiny Anatolij Grytsenko Moskvě vzkazuje, aby se zamyslila nad tím, proč její bývalí vazalové klepají raději na dveře NATO a nikoliv na dveře postsovětského vojenského paktu Organizace smlouvy kolektivní bezpečnosti (třebaže Kazachstán a Arménie jsou členy jak promoskevskésho vojenského paktu, tak individuálního akčního plánu partnerství NATO). Možná je to tím, že Putin, tesknící po sovětském impériu, po celých osm let na ně jen cenil zuby a výhružně vrčel: hrozil použitím síly (v Bukurešti Putin dokonce citoval „železného“ Otto von Bismarcka: „není důležitý úmysl, ale vojenský potenciál „), embargem, přerušením dodávek ropy a zemního plynu… Čím více však Moskva cení zuby, tím více její sousedi stojí o členství v NATO, jak potvrzují dva šéfové postsovětských států, Uzbek Islam Karimov a představitel Turkmenistánu Gurbanguli Berdimuhammedov, kteří usilují o větší spolupráci s NATO.

NATO je v tomto regionu obratnější při používání tzv. soft power, tj. ovlivňování vedené jinými než silovými prostředky…

 
Datum: 07. 05. 2008 08:57:47 Autor: Petr1
Předmět: Pro andreu
Napsala jste ""Rusové se nikdy nesmířili s tím, že tato výspa carského impéria za Kateřiny Veliké byla 1954 Nikitou Chruščevem přičleněna jako autonomní správní jednotka (Autonomní krymská republika) k Ukrajině, a proto 1992 sponzorovala její vyhlášení nezávislosti na Ukrajině "" Ať to čtu jak chci tak mi to nedává smysl - není to zas nějaká blbost?? - proč by Ukrajina sponzorovala vyhlášení nezávislosti Krymu??
Datum: 07. 05. 2008 16:55:05 Autor: andrea
Předmět: petrovi
Je to naprostá blbost, správně má být "a proto sponzorovali "(ne sponzorovala), páchám sama dost překlepů, píši rychle v časové tísni, ale navíc i se objevují překlepy, které nepáchám já, jako např, Sevestopol a neustále flota místo flotila ... takže se omlouvám za všechny překlepy, nesprávnosti při přepisech, protože si jména ověřuji jen v anglické verzi wikipedie , takže je nesprávně přepisuji do češtiny, a také se omlouvám za všechny možné další hloupé věci, kterých se ještě dočtete ... Andrea
Datum: 12. 05. 2008 09:43:59 Autor: Petr 1
Předmět: doplnění
V článku se píše ""Na Krymu dnes žijí.... převážně Rusové"". Ano to je pravda. Je to ale trochu jiná sorta. Tam se totiž nemohl po Tatarech přistěhovat kdo si zamanul. Bylo to uzavřené území a na přístupové cestě po Karelské šíji byl "kontrolnyj punkt". Tuto oblast si mohli zvolit za své bydliště zaslužilí členové KGB. Moji ruští přátelé o nich říkali, že promarnili příležitost když si nepožádali o autonomní republiku - v ústavě SSSR bylo, že když nějaká národnost v oblasti získá (nevím už jaké) procento z obyvatel může obdržet autonomii. Nazývala by se ""Avtonomnaja Respublika KGBnije"".
Datum: 12. 05. 2008 10:34:12 Autor: Redaktor
Předmět: "Flota"
V češtině se slovo "flotila" nesprávně používá zcela notoricky jak v beletrii, tak v odborné literatuře. Anglické "fleet" se správně překládá jako "flota" nebo "loďstvo". Flotila je malá flota, tedy pár lodiček, v angličtině "flotilla". Tedy například US 7th Fleet se správně překládá Sedmé loďstvo nebo 7. flota. Psal o tom už Eisner, "Mrož" Novotný i moje maličkost, vše marno... Jinak, Andreo, množství překlepů v Tvých textech je tak kolosální, že samotná redakce zabere delší čas než asi napsání článku. Není divu, že se tam potom vloudí i nějaký můj překlep.
Datum: 12. 05. 2008 15:55:13 Autor: andrea
Předmět: redaktor
Děkuji za výklad slova flotily , to jsem nevěděla , a omlouvám se za ty překlepy . Ty poslední dvě věty opravdu sedí, tak mě pošli někam do propadliště dějin ...
Datum: 12. 05. 2008 15:58:52 Autor: andrea
Předmět: petrovi
Velmi zajímavé informace za které moc děkuji .
Datum: 29. 05. 2008 06:53:42 Autor: andrea
Předmět: MOW chce Sevastopol
Aktualizace článku :11.5.08 starosta Moskvy Jurij Lužkov při své návštěvě Krymu vykřikoval, že přístav Sevastopol musí být připojen k Ruské federaci, což ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov komentoval jako "oprávněný požadavek většiny Rusů, který neohrožuje státní suverenitu Ukrajiny " ... Kyjev okamžitě prohlásil Lužkova za osobu non grata/nežádoucí a zakázal mu vstup na Ukrajinu, na což MOW odpověděla zákazem vstupu pro ukrajinského poslance Vladislava Kaskiva ze strany Naše Ukrajina /NU-NS Narodnaja Samooborona,bývalého vůdce občanského sdružení PORA,které sehrálo klíčovou úlohu v tzv. oranžové revoluci z 04, a za osobu non grata prohlásila náměstka ukrajinského ministra spravedlnosti Evžena Korničuka.
Datum: 02. 06. 2008 07:59:29 Autor: andrea
Předmět: Rogozin : "Ze Sevastopolu neodejdeme ..."
Aktualizace článku : Po výkřicích Lužkova a Lavrova,že Sevastopol patří Rusku, ukraj. prezident Juščenko podepsal 20.5. dekret předvídající, že do dvou měsíců bude přijat zákon o odchodu ruských sil ze Sevastopolu (13.000 mužů) k původnímu domluvenému datu (2017). Zvláštní vyslanec ruského ministra zahraničí Vladimir Dorochin však škodolibě naznačil, že se možná Moskvě podaří Kyjev uplatit podstatným zvýšením sazby nájemného (dnes za základnu platí 100 miliónů dolarů ročně) ... 23.5. ruský velvyslanec při NATO Dmitrij Rogozin v moskevském rádiu Echo prohlásil, že " město Sevastopol je neoodělitelnou součástí ruské flotty kotvící zde již 225 let, a proto ruská flotta z přístavu nikdy neodejde, i kdyby se Moskva měla o Sevastopol s Kyjevem soudit u mezinárodních soudů ... "
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Smutný konec kasáren Jiřího z Poděbrad (dříve Josefská). Architekt Achille Wolf 1857-1861.

Smutný konec kasáren Jiřího z Poděbrad (dříve Josefská). Architekt Achille Wolf 1857-1861.


Recenze týdne

Napoleon a jeho první mamlúk Roustam

Napoleonské osobnosti