logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

NĚKTERÉ POSTŘEHY A POZNÁMKY O ARABECH

Úryvek z knihy Válka mýma očima. Tato kniha byla napsána na základě deníku psaného od července 1942 do prosince 1945. Do deníku si psal své postřehy a názory jeden z největších vojevůdců, který se narodil na naší planetě, generál George Smith Patton. Uplynulo více než 70 let od napsání deníku a kam se posunuli vyznavači Koránu? Generál byl silně věřící člověk a tak nevím, jak by dnes reagoval na Arabské války, na vypalování kostelů, na kamenování a upalování žen i mužů, na teroristické sebevražedné útoky, na migraci Arabů. Možná by znovu ?osedlal? svoji 3. Armádu a vyrazil do poslední bitvy ve jménu Ježíše Krista. Jistě by se pokusil nastolit pořádek a řád nejen v Africe, v Asii, ale i v Evropě.

 

Dlouho mi trvalo, než jsem si uvědomil, jak mnoho může člověk, který se zabývá studiem dějin středověku, získat pozorováním Arabů. Všichni příslušníci naší ropou prosáklé civilizace si pod pojmem cesta představují dlouhé pásy s betonovým nebo živičným povrchem, či aspoň vykopané a zplanýrované pruhy plné vyježděných kolejí. Cesty nebo snad lépe řečeno stezky však ve skutečnosti existovaly celé tisíciletí předtím, než se někomu snilo o světodějném, revolučním vynálezu kola. A po takových cestách se stěhovali naši pradávní předkové, obutí v sandálech nebo bosí, z místa na místo ? právě tak jako Arabové dnes.

Z letadla se Arabská cesta jeví jako klikatý pás řady stezek. Tam, kde se jde dobře, může se tento komplex pěšin rozšířit na 20?40 yardů, kdežto v místech kde se musí obcházet skaliska nebo se prochází úponkovými křovisky, se stezky slévají v jedinou, aby se poté, když se stane chůze snadnější, opět rozptýlily. Nikde není ani stopy po kole, ani jediný otisk podpatku, protože Arabové buď nosí trepky bez podpatků, nebo chodí bosi. Jejich domácí zvířata jsou neokovaná a vozidla prostě neexistují.

V bezvodých oblastech jsou cesty většinou přímé, nikoli však v přísně geometrickém smyslu slova. Jsou přímé jen natolik, jak rovně dokáže jít člověk z jednoho místa na druhé, nebo jako vyschlá čára slizu, kterou po sobě zanechá při přelézání chodníku hlemýžď.

V místech při pobřeží, kde častěji pršívá, existují cesty dvojího druhu. Hlavní trasa sleduje hřebeny návrší ? z téže příčiny, proč se u nás na Západě drží na výšinách indiánské stezky, buvolí pěšiny a dokonce silnice, které stavěli první osadníci. V období sucha se hřebenová cesta čas od času zkracuje stezkami vedoucími přes nížiny, jež jsou v době dešťů nepoužitelné.

V lese jsou cesty ještě klikatější. Lidé, kteří je razili, neviděli příliš daleko před sebe, a proto je pěšina plná ohybů a sleduje pouze všeobecný směr.

Není zapotřebí přílišné obrazotvornosti k tomu, abychom si místo Araba na bílém hřebci a mužů i žen na oslech představili poutníky do Canterbury, zatímco chodec s dlouhou holí a dýkou může snadno vyvolat představu bratra Tucka, Little Johna nebo Robina Hooda. Podobají se jim nejen oblečením ? s výjimkou turbanu ? nýbrž také vousy, špínou a pravděpodobně i morálkou. A všichni hovoří, pořád hovoří. Nic jiného jim totiž nezbývá. Jen málokdo umí číst, nejsou knihy, noviny ani rozhlasové přijímače, aby se mohli nějak zabavit. Mají jen mluvené slovo ? a jsou to slova vpravdě okřídlená, protože za den dokáží urazit 40?60 mil., což jsme zjistili za bojů v Tunisku srovnáním vzdálenosti známého zdroje určité fámy s dobou, kdy jsme ji slyšeli.

Ony zvěsti sice nebyly přesné, ale všeobecně méně zkomolené předáváním než zprávy z rozhlasu. V ústním podání se o tancích často hovořilo jako o nákladních automobilech a naopak o automobilech jako o tancích, přičemž uváděné počty dosahovaly astronomických čísel, což však je přirozené. Když jsem se jednou zeptal farmáře ve Virginii, kolik vojáků kolem něj prošlo, odpověděl mi: ?Přesně to nevím, ale počítám, že jich mohlo být kolem miliónu?. Přitom dotyčný uměl číst a psát a měl radiopřijímač.

Dlouho jsem se náramně divil, když jsem viděl všude dřepět skupinky Arabů v prachu nebo blátě. Jak je možné, že nedostanou hemeroidy, je mi dodnes záhadou. Odpověď jsem tehdy dostal ve formě náhodné poznámky jednoho vojáka, kterou takovou skupinku označil za čerstvé vydání raníku.

Arabské zvyklosti při vykonávání zemědělských prací jsou podivnou směsicí starého a nového. Po boku žacích strojů a kombajnů pracují ženy Rut a Noemi [Rut a Noemi jsou jména biblických žen ? snachy a tchýně], spousta Rut a Noemi, které žnou pšenici srpy a každý snop pečlivě svazují slaměným povříslem. I když Arabové používají moderní zemědělské stroje, je zde zřejmý vliv tradičně úzkých cest ? nenaučili se totiž zapřahat tažná zvířata vedle sebe, takže vidíme žací stroj nebo samovazač tažený nikoli párem koní, nýbrž čtyřmi koňmi zapřaženými za sebou, přičemž každého pohání jeden Arab, zatímco další nebo dva obsluhují stroj. Také jsou tam sběrači klasů jako v biblických dobách.

Výmlat se provádí na špinavém mlatu tím způsobem, že po obilí přecházejí krokem nebo klusem dokola koně ? a přitom samozřejmě trousí výkaly. Někdy tam tažná zvířata chodí úplně volně, jak se jim zachce, jindy tahají malý válec. Po několika dnech této činnosti přicházejí muži a trojzubými dřevěnými vidlemi vyhazují zrní s plevami do výše, aby vítr odnesl plevy a slámu stranou. Výmlat dokončují ženy tím způsobem, že velkými plochými ošatkami miskovitého tvaru ještě jednou přehazují zrní s trusem, a zbavují je tak aspoň poloviny trusu a části ostatního svinstva.

Podivné jsou i zvyky při pohřbech. Na mnoha místech, zpravidla na pahorcích, stojí malé bílé stavby čtvercového půdorysu s kupolovitou střechou, v nichž spočívají tělesné ostatky nějakého světce. Tyto náhrobky marabutů nejsou chrámy, ani svatyně, nýbrž pouhé hroby. Přesto je zvykem pohřbívat v jejich blízkosti mrtvé, a nijak tato místa neoznačovat ? ani navršením rovu. Proto se stávalo, že naši vojáci nevědomky po těchto hrobech šlapali, co mělo za následek nepříjemnosti.

Z letounu jsou hroby soustředěné kolem hrobek marabutů nebo prostě bez ladu a skladu nakupené na nízkých pahorcích snadno rozeznatelné. Arabové se zřejmě bojí vody po smrti stejně jako zaživa.

 Jednou jsem byl svědkem pohřbu, který na mne silně zapůsobil svou drsnou prostotou. Na dně káry v čele průvodu sedělo několik starších mužů a u nohou jim ležela mrtvola zahalená bílou látkou. Polovina těla přesahovala přes zadní okraj káry a volně se kývala ve vzduchu. Za první károu následovaly další, jeden čtyřkolový žebřiňák, několik cyklistů a muži a ženy jdoucí pěšky ? celkem jich bylo asi třicet.

Vliv Arabů na Španělsko a Latinskou Ameriku se zde zvlášť výrazně projevuje s příchodem letního počasí. Pravidelně dochází k přímo epidemickému rozšíření sombrer z různobarevné slámy, přesně takových, jaká známe u nás doma ? s tím rozdílem, jelikož se zde nosí na turbanech, jsou mnohem širší.

Nikdy se mi nepodařilo uspokojivě zjistit, k čemu je vlastně dobrý turban. Obvyklé vysvětlení, že je to tropická pokrývka hlavy, nesedí, vzhledem k tomu, že mnozí Arabové, zejména v armádě, nosí turban, který pozůstává z pouhého cáru látky obtočené kolem čela, přičemž celé vyholené témě zůstává odhalené.

Dalším společným, či obdobným rysem Arabů a Mexičanů je nesmírná krutost při zacházení se zvířaty. Žádného Araba stejně jako Mexičana ani nenapadne, aby při delší zastávce sundal svému soumarovi náklad. Jestliže se zvíře odře, Arab se vůbec neobtěžuje, aby mu ránu ošetřil vepřovým sádlem, které používají Mexičané jako univerzální všelék. Nechá je prostě krvácet a spoléhá na Alláha. Když kůň zchromne, domnívá se jeho pán, že je úplně zbytečné se s ním nějak zabývat.

Všechna domácí zvířata mají na hlavách rány a jizvy a mnohá jsou slepá v důsledku hanebného zvyku mlátit je po hlavě holí. Nesmírně krutým způsobem se provádí kastrace beranů a býků. Příčinou, proč se nekastrují koně a osli, je podle mého názoru jejich tělesná konstrukce, která nedovoluje použít arabské metody.

Vnucuje se otázka, jak by to vypadalo, kdyby byli bývali Arabové křesťany. Jsem si jist, že fatalistické učení Mohamedovo a nesmírně ponížené postavení žen je hlavní příčinou zaostalosti Arabů. Jsou úplně stejní, jako byli kolem roku 700, kdežto my jsme se neustále vyvíjeli. Myslím, že by to byl námět pro několik působivých kázání o blahodárném vlivu křesťanství.

Casablanka, 9. června 1943

 

 

Generál G. S. Patton na vojenské přehlídce na nádvoří Pražského hradu v doprovodu generála L. Svobody, 27. 7. 1945.

 
Datum: 12. 04. 2017 15:39:20 Autor: Daniel
Předmět: V. B. Třebízský: Černý rytíř, 1871
"Bědovávali ti bohatýři, kteří sjíždívali se na Třebíz, že zase Jeruzalém podupán kopyty ořů osmanských, že opět nade svatým městem Bohumíra leskne se půlměsíc, kříži na potupu, bědovávali, a bohatýrská mysl jich plála touhou v hromady nakupit mrtvol saracénských."
Datum: 20. 04. 2017 11:11:15 Autor: QF17
Předmět: Arab Asad
Není tomu tak dávno, když armáda USA opět vraždila na základě "mylné" zprávy o použití ZHN prezidentem Asadem v Sýrii. Zde najdete značnou část odpovědí co se děje v Sýrii i v teritorinálních vodách kolem Sýrie. http://www.veteranstoday.com/2017/04/12/vt-provides-key-to-busting-gas-attack-phony-intercepts/
Datum: 21. 04. 2017 18:09:25 Autor: Karel B.
Předmět: Kde asi je pravda?
QF17,to co napíšu, je už pouze domněnka a nerad bych jí dehonestoval výše uvedené, ale čeho se má Asad zplynováním části své odbojné populace bát? Mezinárodního tribunálu? Však ten mu v případě jeho prohry již stejně hrozí! Co když mu Rus pohrozil, že končí s podporou (takového rozsahu)... zatáhnout do toho US je přeci pro Putina a jeho strašení západem otázka cti a defacto toho hlavního, na čem v Rusku drží svou politiku.. strach ze západu. Jak by Putin v očích svého národa vypadal, pokud by připustil, že na kolbišti, kde demonstruje svou výhru, ztrácí s USA?A tak se ptám proč 12.4.2017 Rada bezpečnosti při OSN schvalovala rezoluci požadující důsledné vyšetření chemického útoku v Sýrii. Neschválila. Hádejte, kdo ji vetoval? Rusko!!! Rada bezpečnosti má 15 členů. Proti vyšetření útoku hlasovaly jen dvě země - Rusko a Bolivie. Prej musí se to vyšetřit :-)Ptám se kdo říká pravdu a kdo lže?
Datum: 21. 04. 2017 19:27:24 Autor: Misustov
Předmět: Pravda sem, pravda tam
Nehodlám do toho politického žvanění vstupovat, přikládám pouze dva články z NETU, které částečně dávají vysvětlení proč Rusko vetovalo rezoluci. Je zajímavé proč OSN neodsoudila vraždění ve Vietnamu -My Lai, přepadení Jugoslavie, nebo Iraku EXPERT OBVINIL USA Z FALŠOVÁNÍ DAT O CHEMICKÉM ÚTOKU V SÝRII! Údaje o chemickém útoku sarinem v Sýrii, představené v Bílém domě, jsou diletantské a nemohou prokázat vinu Bašára Asada, tvrdí emeritní profesor na MIT a bývalý zaměstnanec ministerstva obrany Theodore Postol. Podle odborníka snímky fragmentů projektilu se sarinem vypovídají o tom, že projektil nebyl shozen ze vzduchu a odpovědnost za něj mohou nést povstalci. Údaje o chemickém útoku s použitím plynu sarin ze 4. dubna Sýrii byly zmanipulované, poukazuje emeritní profesor Massachusetts Institute of Technology Theodore Postol. Takže vyvstává otázka, kdo je odpovědný za tento incident, napsal Tareq Haddad, novinář International Business Times. V reakci na oficiální prohlášení Bílého domu, že prezident Bašár Asad odpovědný za sarinový útok, Postol zveřejnil tři zprávy, které přicházejí k závěru, že americká vláda nepředložila žádný ?konkrétní důkaz? o odpovědnosti Asada. ?Pečlivě jsem prostudoval dokumenty Bílého domu, a myslím, že nepřináší žádné důkazy, že by USA měly konkrétní údaje p tom, že by syrská vláda zahájila útok v Cham Šachúnu 4. dubna,? řekl Postol. ?Hlavní důkaz, předložený v dokumentu, ve skutečnosti znamená, že útok byl proveden ze země, a nikoli ze vzduchu,? zdůraznil expert. Poté, co prostudoval studoval fotografii, na které byl zachycen kráteru po bombě obsahující sarin, Postol dospěl k závěru, že projektil nemohl být shozen z letadla, protože fragmenty projektilu jsou v rozporu s touto verzí. Podle vědce byl explozivní obal připojena k plášti obsahující sarin. A obal nádoby se sarinem byl spíše poškozen shora spíše, než explozí výbušniny unitř, což by schopný analytik zjistil, uvedl. Na základě analýzy Postola byl teroristický čin spáchán protivládními rebely, neboť obec Chan Šjchún se nachází na území na jejich území. Jak Haddad připomněl, že dříve Postol pracoval jako vědecký konzultant pro Ministerstvo obrany USA a vyjasňoval podobné nepřesnosti v dokladech americké rozvědky. Zejména po chemickém útoku v Ghútě (předměstí Damašku ? pozn. red.) v roce 2013 expert sdělil, že není žádný důkaz o vině Asada, což bylo později potvrzeno OSN. V jedné ze svých zpráv Postol poznamenal, že se rozvědka zabývá ?zpolitizováním? informací. ?Tyto diletantské chyby vypovídají o tom, že zpráva Bílého domu, stejně jako dřívější zpráva o Ghútě, nebyla dostatečně zpravodajskou služnou vyšetřena, jak se tvrdí. Pokud by byli zpravodajští analytici řádně informováni o prohlášení Bílého domu, tak by dokument neschválili,? dodal Postol. ŠVÉDSKÝ PROFESOR: DŮKAZY O CHEMICKÉM ÚTOKU ASADA Zakladatel nevládní organizace ?Švédští lékaři za lidská práva? (SWEDHR) Professor Marcello Ferrada de Noli ve vysílání RT uvedl, že ?důkazy? předložené ?Bílými helmami? o chemickém útoku syrských vládních sil jsou velmi pochybné, a že bylo shledáno, že dobrovolníci z této organizace se v minulosti dopuštěli falzifikace. ?Nedokážu posoudit povahu incidentu, protože neexistuje žádný důkaz, který lze diskutovat. Existují zprávy, které v USA vyslovili úředníky, a to zejména v Pentagonu. Pak následuje svědectví, zástupců ?Bílých helem?, jejíž pravdivost je v takových případech předmětem vážných pochybností. Pokud existují důkazy chemického útoku, museli je předvést veřejnosti, než došlo k úderu na rozkaz prezidenta Trumpa v rozporu s mezinárodním právem,? říká profesor Ferrada de Noli. Nedávno profesor Ferrada de Noli ve svém časopise The Indicter uvedl, že události ve viedozáběrech organizace ?Bílé helmy? vypadají jako nakašírované. Odborníci SWEDHR si všimli, že v jednom z předchozích filmů je viděno jak ?zachránce? dítěte mu vpichuje injekční jehlu do srdce, ale netlačí na píst, takže chlapci nakonec nic nezavedli. Navíc se odborníci domnívají, že malý pacient, pokud už nebyl mrtvý během snímků, ?mohl být zabit infekcí od samotné procedury?. Na druhém videu organizace si všimli, že tři děti, kteří podrobeny ?záchranným postupům? nakonec zemřely, ale závěry ?Bílých helem?, že děti zemřely v důsledku otravy plynného chloru byly zpochybněny v lékařských zprávách nezávislých lékařů. ?Oběti chemického útoku?, podle zjištění odborníků, mohly být pod vlivem opiátů, a se vší pravděpodobností pomalu zemřely na předávkování drogami. Podle zakladatele SWEDHR, tato situace nastala již v minulosti a jejím hlavním motivem bylo poskytnout záminku pro uzavedení bezletové zóny v Sýrii. ?Dříve rovněž přicházely zprávy o chemických útocích, údajně prováděných syrskou vládou. Ale po prostudování materiálů, které poskytly Spojené státy a Velká Británie, experti OSN řekli, že to je nemožné stanovit vlastnictví těchto zbraní. Takže tato situace není nová. A opět zde bylo leitmotivem zavedení bezletové zóny v Sýrii,? zdůraznil Ferrada de Noli. Profesor podtrhl, že nová obvinění z používání chemických zbraní byla uveřejněna poté, co vládní síly zahájily útok proti ozbrojencům různých radikálních skupin. ?Syrská vláda byla obviněna z používání chemických zbraní k vytvoření potřebné politické nebo dokonce vojenské operaci proti Sýrii. Potřebují nějaký důvod, a zde jsou již představeny dřívější tvrzení o použití chemických zbraní. Ale to zcela postrádá jakoukoli logiku. Hlavním faktorem, který v této situaci je, že syrská vláda v průběhu uplynulého půldruhého roku úspěšně útočila na postavení ozbrojenců a západní vlády pochopily, že tyto skupiny nebudou moci odolat syrské vládě. Potřebovaly zvrátit situaci a potřebovaly ?casus belli? pro tento účel, upozornil expert. Marcello Ferrada de Noli také řekl, že ozbrojenci v minulosti prováděli útoky s použitím chemických zbraní, a americká a britská vláda si jsou toho vědomy. ?Nikdo se nezeptal britskéhé ministra zahraničí Johnsona, kde jsou důkazy, nichž mluvil. Existuje pouze svědectví svědků, stejně jako v předchozích podobných případech. V březnu 2015 rovněž HRW vydalo zprávu o chemickém útoku syrské vlády, který byl založen na anonymním svědectví dvou svědků, z nichž jeden byl funkcionářem ?Bílých helem?. Říkal, že slyšel vrtulník, ale neviděl ho. Nebylo video. Jediná věc, kterou ukázali bylo video z nemocnice. Analyzovali jsme záběry a viděli, že lékařská pomoc, kterou poskytovali byla inscenace," uzavřel profesor.
Datum: 21. 04. 2017 19:52:30 Autor: Misustov
Předmět: Ale nic
Škoda velice zajímavý, poučný, pěkný článek a tak se zasvinil.
Datum: 22. 04. 2017 00:18:30 Autor: QF17
Předmět: Soud v Haagu čeká na
Marně čekám na žaloby proti lidskosti a válečné zločiny podané na bývalé prezidenty z USA G.W.Bush a B.H.Obama. V současné době je na žalobu D.J.Trump. Dále bych očekával žaloby na "bezejmené" wahhábisty ze Saudi, kteří podporují stejně jako zmínění prezidenti mezinárodní terorismus. http://www.ozbrojeneslozky.cz/clanek/wahhabismus-a-saudska-arabie-zdroj-svetoveho-terorismu-a-dzihadu-v-evrope
Datum: 22. 04. 2017 00:42:54 Autor: QF17
Předmět: Není Arab jako Arab
Saudská Arábie jako diktatura a ropná velmoc. + V Saudské Arábii žije asi dvacet miliónů původních obyvatel (s občanstvím) a nesmějí vyznávat jinou víru než salafismus. Ostatně ústava je zde tvořena Koránem a Sunnou. Státním zřízením je monarchie ? rod Saúdů chápe státní území jako svůj soukromý majetek. K jeho ovládnutí mu ovšem dopomohla Velká Británie, která si tak na počátku 20. století vytvořila si tak na počátku 20. století vytvořila spojence proti Osmanům. Na druhou stranu, v té době šlo o řídce osídlené území osídlené nuznou a zaostalou společností. To změnil až ropný boom v 70. letech. Vládnoucí rod začal investovat do infrastruktury a ovšem také do zbrojení. Za něj vydal během osmi let přes 150 miliard dolarů. Na velkou část z nich si sáhly především Americké firmy. Spojenectví s USA se pak například promítlo do operace Pouštní štít/Bouře. A trvá dodnes. Má to pragmatické příčiny: Saúdové mají druhé největší zásoby ropy na světě a jsou jejím největším vývozcem. To oni tak určují světové ceny ropy, včetně toho, že je podrazili, aby pomohli oslabit Rusko po jeho vpádu na Ukrajinu. Také jsou jedním z největších poskytovatelů humanitární pomoci. Takže západní státy sice čas od času kritizují, když monarchie odsoudí k trestu tisíci ran bičem nepohodlného bloggera nebo nějakou nevěrnici (=oběť znásilnění) či čarodějnici (ano, věří na ně), ale spíše to má podobu prošení o milost pro hříšníka. + V jednom hotelu v Karlových Varech, kam jezdí tihle Arabští "čmoudi" jsem u recepce, kde postávala tahle skupina bezvěrců, jsem provokativně pozdravil ŠALOM. POKUD BY OČNÍ KONTAKT ZABÍJEL, TAK JSEM BYL ASI 5X MRTVÝ BĚHEM ZLOMKU VTEŘINY. Zdroj ozbrojenésozky.cz
Přidat komentář

Diskuse k tomuto článku byla uzavřena.

Vyhledávání

Foto týdne

Tělocvična v Charkově zničená ruským granátem. Duel pokračuje. Ukrajina zvítězí. Foto Karin Govbakh (zasláno).

Tělocvična v Charkově zničená ruským granátem. Duel pokračuje. Ukrajina zvítězí. Foto Karin Govbakh (zasláno).


Recenze týdne

Z Vídně do Paříže

1809–1815