logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Otevřený dopis ministru vnitra

Týká se causy "Hučín"

Odesílatel: Jan Šinágl, Nejedlých 335, 267 53 Žebrák, Česká republika

příjemce:    Ministr vnitra

                mjr. Mgr. František Bublan

                Nad Štolou 3

                170 00 Praha 7

 

věc: otevřený dopis

Žebrák 3. říjen 2004

 

    Vážený pane ministře,

 

jak jistě víte začíná zítra neveřejný soud s bývalým důstojníkem BIS kpt. Vladimírem Hučínem u OS v Přerově. Jistě jste četl i celostránkový rozhovor s Vladimírem Hučínem v sobotní příloze Horizont v LN (2. října 2004), kde jsou vznesena i vážná obvinění vůči Vaší osobě. Konkrétně jste, jako vrchní ředitel operativních odborů BIS odvolal kpt. Hučína ze spolupráce ve speciálním týmu v době, kdy byl kpt. Hučín blízko odhalení pachatelů výbuchů na Přerovsku. Bylo otázkou krátké doby, kdy mohl dokázat, že jsou dílem extrémní levice napojenou na KSČM, tedy parlamentní stranu a toto nebezpečné, protiústavní a proti zájmům země a její bezpečnosti jdoucí propojení prokázat a odhalit! Dokazuje to dokument zveřejněny na internetu pod č. BIS V21/2000-BIS-2 ze dne 4. ledna 2000 ? UKONČENÍ POVĚŘENÍ. Vzhledem k tomu, že kpt. Vladimír Hučín byl po léta hodnocen jako skvělý zpravodajec, dokazuje Vaše rozhodnutí, že jste neměl zájem na odhalení tohoto propojení levicových extrémistů na parlamentní stranu KSČM.

 

Cituji ze zákona o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu:

 

"Vědom si povinnosti svobodně zvoleného parlamentu vyrovnat se s komunistickým režimem, PARLAMENT konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948?1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody, a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona. ?

 

Je pravdou, že jste na studium katolického semináře byl vyslán komunisty a choval se tam jako zpravodajec?

 

Jako ministra vnitra bych se Vás také rád zeptal, zda-li jste poskytl k nadcházejícímu soudu seznam zabavených věcí pana Hučína. Spadají pod tzv. utajované skutečnosti a i kvůli kterým má být soud neveřejný. Pro odhalení pravdy jsou však pro nadcházející neveřejný soud a jeho rozhodnutí velmi podstatné. Předpokládám, že Vám na nalezení pravdy jako křesťanovi záleží. Jedná se o tyto ?tajné? dokumenty: dopisy od členů KANu, korespondence s panem Milanem Řehákem, poznámkový sešit z vazebního vyšetřování z roku 1983 až 1984 censurovaný StB Ostrava (!). Seznam příslušníků PS-VB, seznam příslušníků LM a SČSP, jeho korespondence jako předsedy Občanské komise. Jen z tohoto seznamu vyplývá a je jednoznačně zřejmé, že se v případě kpt. Vladimíra Hučína jednalo a jedná o vyloženě politickou záležitost iniciovanou ČSSD a KSČM.

 

Dovoluji si Vás upozornit, že jste do dnešního dne neodpověděl na můj doporučený veřejný dopis ze dne 6. srpna 2004, kde Vás vyzývám k demisi a zodpovězení velmi závažných otázek. Rovněž tak jste mi nepotvrdil příjem doporučeného dopisu ze dne 23. srpna 2004, týkající se mého trestního oznámení na soudce Mgr. Michala Jelínka a Štrasburského soudu pro lidská práva.

 

S odvoláním se na Čl. 17 odst. 1 LPS a na zákon o poskytování informací Vás žádám o neprodlené vyjádření se k těmto třem mnou osobně Vám adresovaných dopisů. Jinak na Vás budu nucen podat trestní oznámení pro zneužívání pravomoci veřejného činitele, ohrožování bezpečnosti státu a porušení výše uvedeného zákona o informacích.

 

V úctě k Vašemu úřadu a k Vaší vysoké odpovědnosti

 

Jan Šinágl v. r.

 

Kopie:

Státní orgány a instituce v ČR

Veřejné sdělovací prostředky doma i ve světě

 

Poznámka redakce: Informace o Hučínově kauze jsou na internetové adrese http://www.sweb.cz/vhucin/

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Převzato z twitteru nově zvoleného prezidenta.

Převzato z twitteru nově zvoleného prezidenta.


Recenze týdne

Cesta k nesvobodě

Rusko, Evropa, Amerika