logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

PÍSNĚ VOJENSKÉ 3

Třetí pokračování úspěšného seriálu.

Zvětšit...

Skutečných bojových písní, jaké vojáci zpívali na pochodech či dokonce v útoku, je víc, většina z nich ale obsahuje buď ideologii náboženskou (pro příklad nemusíme chodit daleko, stačí vzpomenout Kdož sú Boží bojovníci), vlasteneckou (Chant de départ, Marseillaise, Battle Cry of Freedom, Bonnie Blue Flag, atd.), nebo to jsou pramálo duchaplné popěvky, spíše výkřiky typu napoleonské On va leur percer le flanc. Následující ukázka není ani z jednoho, ani z druhého okruhu. Zpívá se dodnes a objevuje se v celé řadě francouzských folklórních zpěvníků. Obsahem patří k vojenským zpěvům, jichž se zachovalo jako šafránu.

Píseň burgundských lancknechtů z XV. století Reveillez-vous, Picards je píseň bojovná, plná elánu, vojácké pýchy, víry ve vítězství a výjimečnost. Je stará, datuje se z XV. století (přesné vročení je k roku 1470), opěvuje rvavé burgundské a pikardské lancknechty. Burgundští vévodové , zejména poslední z nich, Karel Smělý (Charles le Témeraire), notně zaměstnávali diplomatické i vojenské síly francouzských vladařů. Je to doba, kterou popsali kronikáři Enguerrard de Monstrelet či Philippe de Comminges, a jíž románově zvěčnil Walter Scott v Quentinu Durwardovi. Vedle urozených rytířů nacházeli v armádě (nejen burgundské) stále větší uplatnění žoldnéři, kteří vytvořili profesionální souručenství, či spíše stav. Ti burgundští se rekrutovali pochopitelně z Burgundska a severně od něj ležící Pikardie. Mezi oběma kraji se nacházelo Franche-Comté, které bylo tudíž nejvíc na ráně. Řada válek mezi Burgunďany a Francouzi se odehrávali i ve sousedních Flandrech, Artois a Vlámsku. Zpěv, který po pikardských a burgundských lancknechtech zůstal, je výjimečný: mluví bez zábran o těch, pro které se stalo válčení živobytím, je to pravá žoldácká a rabiátská píseň o lesku (a bídě) lancknechtského řemesla. V překladu jsem se snažil zachovat vše z obsahu textu. Réveillez-vous, Picards! Réveillez-vous, Picards, Picards et Bourguignons. Et trouvez la maniere d´avoir de bons batons. Car voici le printemps et aussi la saison pour aller a la guerre donner les horions. Tel parle de la guerre qui ne sait ce qu´ elle est. Je vous jure mon ame que c´est un piteux faict. Et que maint homme d´armes et gentil compagnon y ont laissé la vie, et robe et chaperon. Quand nous serons en Bourgogne et en Franche-Comté. Ce sera qui-qu´-en-grogne le temps de festoyer. Bout´rons le Roy de France dehors de ces costeaux et mettrons en nos panses le vin de nos tonneaux. Adieu, adieu, Salins, Salins et Besançon ! Et la ville de Baulne, la ou les bons vins sont. Les Picards les ont bus, les Flamands le paieront. Quatre pastards la pinte ou bien battus seront. Nous, lansquenets et reitres et soudards, si marchons sans finir ni connaitre ou nous arriverons, Priez dame Marie et saints qui lassus sont Qu´accordent longue vie aux routiers Bourguignons. Quand mourrons de malheure, nostre hacquebutte au poing. Que Dieu nostre Seigneur le paradis nous doint. Et que dans la terre ou tous nous dormirions Fasse le repos de guerre aux braves Bourguignons. Et quand viendra le temps ou trompes sonneront. Au dernier jugement quand nos tambours battront. Nous leverons banniere au ducque Bourguignon Pour aller a la guerre donner les horions. Vzbuďte se, Pikardi! (překlad J. Kovařík) Vzbuďte se Pikardi, Burgundi vstávejte, vy, kdo se chcete rvát, už rychle vyjděte. Je jaro, je náš čas, kdo chtěl by ještě spát? My zas do války půjdem rány rozdávat. Je za námi Salins, Salins a Besançon! Kraj předobrého vína, a také město Baulne. Flámové zaplatí, všechno co propijem, a ještě přidaj k tomu, nebo jim nabijem. Rejtaři, lancknechti, všechno se šikuje! Kam žoldnéř dorazí, tam všude doma je! Pannu Marii proste a všechny svaté s ní a? nad vojáky z Burgund ve dne v noci bdí. Z Burgund do Franche-Comté půjdeme bojovat. Bohatých měst tam hradby budeme dobývat. Až francouzský král začne před námi utíkat, víno, co v sklepech nechá, půjdeme ochutnat! Ten mluví o válce, kdo o ní málo ví. Já říkám, na mou duši, řemeslo je to zlý! Nejeden z vojáků, co dal se na pochod, v ní ztratil zbroj i kabát a přišel o život. Koho smrt překvapí s hákovnicí v dlani, náš Pán mu uchystá v ráji přivítání. Až v hlíně spočine, a? měkce se mu spí a v klidu odpočívá válečník statečný. Polnice zatroubí, až nadejde ten čas a k poslednímu soudu vyrazí každý z nás. Prapory pozdvihneme, budou nad námi vlát a zas do války půjdem rány rozdávat. ? Militaria, Elka Press

 

 

 

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Agenti STB mají minimálně jeden společný rys - všichni tvrdí, že rozhodně žádnými agenty nebyli, anebo že s STB nespolupracovali vědomě... Překlad z ruštiny: Pracuj tak, aby soudruh Filip-Falmer byl spokojen. (c) aTeo

Agenti STB mají minimálně jeden společný rys - všichni tvrdí, že rozhodně žádnými agenty nebyli, anebo že s STB nespolupracovali vědomě... Překlad z ruštiny: Pracuj tak, aby soudruh Filip-Falmer byl spokojen. (c) aTeo


Recenze týdne

Vlasovci v boji za Prahu

Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.-9. 5. 1945