logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

PLAKÁTY S VOJENSKOU TEMATIKOU 1

Úvod k volnému seriálu.

Vojenská symbolika přímo vybízela k využití na plakátech. Plakáty, tak jak je známe dnes, vznikly v průběhu devatenáctého století. Různé pamflety, vyhlášky a vylepovaná oznámení jsou samozřejmě staršího data, dá se říci, že jejich rozvoj nastává s francouzskou revolucí ve století osmnáctém a již tehdy, ne-li dříve, sloužily také k náboru do vojska a využívaly různé vojenské náměty i k účelům nemilitantním.

Na úvod našeho volného cyklu, jenž má za účel seznámit především s výtvarnou stránkou vojenských plakátů a teprve snad na druhém místě s jejich propagační funkcí, jsem vybral německý plakát z doby kolem roku 1913, využívající vojenský šarm k propagaci cigaret - spojení dnes stěží myslitelné (přinejmenším by ministr zdravotnictví musel dodat nějaký umravňující slogan a ministr obrany by si možná také přisadil…). Plakát neznámého autora dokumentuje vysokou úroveň grafické tvorby v předválečném Německu, jakož i široké komerční využití maskulinních symbolů. Kombinuje tuto archetypální vitalitu a eleganci s dobromyslným zkarikováním zástupců tří spojeneckých armád - rakouského, německého a italského důstojníka (Itálie během vypuknutí války zůstala neutrální, později vystoupila proti bývalým spojencům vojensky na straně Trojdohody).

Druhý plakát je obdobným řešením z opačné strany Kanálu - anglická reklama na lulkový tabák využívá stejných archetypů: mužnosti, elegantní uniformy, jakož i lehce karikující nadsázky. Jedná se o propagaci tabákové směsi britské firmy Ogden se sugestivním názvem "půlnoční řezaný tabák" a s ještě sugestivnějším dodatkovým sloganem "Cool as a Cucumber". To sice doslova znamená "studený jako okurka", ale v přeneseném slova smyslu je rčení podobné našemu "studený jako psí čenich". Ve spojitosti s mužně vyhlížejícím seržantem, stojícím na obrázku ve frontě na lístky na evidentně půlnoční vlak (v pozadí je čitelný nápis poslední vlak odjíždí ve 12 hodin…, to jistě reprezentuje druhý význam tohoto úsloví: Chladnokrevný (klidný) jako Angličan.

Abychom se nechlubili cizím peřím, dodejme, že anonymní plakát z konce 19. století objevil a ve svém 4. čísle pátého ročníku uveřejnil časopis "nejen pro přátele dýmky" Briar, kterému tímto kolegiálně kyneme. -lk- © Militaria, Elka Press

 

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

"Ach, jsou milé tyhle malé černošky a vůbec ne plaché!" (Zasláno.)


Recenze týdne

Tiger v bahně

Vzpomínky tankového esa