logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Prezentace knihy Šavle světa

Kavárna MAT 27. února 2016

 

V úvodu ke knize autor Wojciech Zabłocki píše:

?Tuto knížku jsem zasvětil analýze historických šavlí z hlediska jejich využitelnosti v boji. V mých zkoumáních jsem se zabýval především všemi polskými šavlemi, tzn. užívanými na území Polska v období od 16.?18. století, a dále pak uvádím nejcharakterističtější typy šavlí okolních zemí.

O historickou sečnou zbraň jsem se začal zajímat teprve po zakončení své šermířské kariéry v roce 1964. Procházel jsem staré šermířské traktáty z 16.?17. století a je třeba říci, že počet akcí, které uměli mistři šermíři v Německu, Itálii, Španělsku či Francii značně převyšuje počet kombinací užívaných v současné době ve sportovním šermu. Ale i pro ty, které dnes užíváme, se vždy najde podobenství s těmi z tehdejších bojů.

Je třeba přiznat, že ony traktáty se týkají hlavně boje bodnou zbraní ? rapírem či kordem. Slouží snad šavle pouze k seku z koně a nepodléhá pravidlům šermířského umění, nezná kryt, odvetu, zálud, únik? Je snad celé umění postaveno na silném seku s máchnutím dobře zkoordinovaným s cvalem koně?

Podle vyprávění starších kolegů, kteří skutečně šavlí bojovali v době války nebo v duelech, se zdá, že tento názor není zcela správný. Trenér šermu Kurpiewski mi vyprávěl, že v době střetů s Buďoného kavalérií v roce 1920 s úspěchem používal akce, jež se naučil v šermírně, zálud na hlavu a seknutí do boku nebo do ruky tak, že první seknutí bylo lehké ? postačilo k tomu, aby protivník upustil zbraň; teprve druhé seknutí jej zneškodnilo.

Po několika letech se výsledky zkoumání skládající se z obrázků, popisů a fotografií, začaly ukládat do logických linií, které mě dovedly k novému způsobu klasifikace šavlí, jež je uveden v této práci. Po odpovědném uspořádání studií a na jejich základě sestavení originální klasifikace jsem připravil knižní vydání pod názvem Seky opravdovou šavlí. Dokončení tisku knihy však připadlo na konec období krize PLR roku 1989. Knihkupci a distributoři neměli důvěru k navrhovanému titulu a nakladatelství dokonce uvažovalo o skartaci celého vydání, tj. 20 tisíc exemplářů.

Z počátku kniha úspěch na knižním trhu opravdu neměla. Přesto byly postupem času všechny dostupné exempláře vykoupeny a k dostání byly pouze v antikvariátech a na aukcích, samozřejmě za vyšší ceny. Mnoho lidí mě přemlouvalo k opětnému vydání knihy, ale já byl toho názoru, že vhodnější bude připravit zcela nové vydání doplněné o zatím nepublikované jak exempláře zbraní, tak i praktické zkušenosti, které jsem nasbíral během pořádání rytířských utkání a dalších studií chladné zbraně. Kromě toho jsem se rozhodl zařadit do obsahu této práce také jednosečné kordy a dokonce i zbraně speciální, jako byly panzerstechery. Navíc uvádím některé ?památkové? šavle a rovněž takové, které bylo obtížné přiřadit k jakékoliv z navrhovaných kategorií. Tímto způsobem vznikla nová kniha, která značně rozšiřuje všechna moje dosavadní zkoumání a publikace.? Potud autor knihy.

S autorem jsem si dopisoval během práce na trilogii Historie evropských duelů a šermu a v srpnu 2015 jsem jej společně s ředitelem šermířské školy Ars Dimicatoria navštívil ve Varšavě. Podrobný popis naší návštěvy je v článku, na nějž je odkaz v úvodu.

Výsledkem našich diskusí bylo především rozhodnutí vydat novou verzi autorovy knihy, Szable swiata v českém překladu. Po překonání určitých nesnází, především v otázce nevratné zálohy pro polské nakladatelství vlastnící práva, a nákladnou úpravu nedostatečných ilustračních podkladů, byla kniha Šavle světa 1. září 2016 expedována distributorům.

S Michaelem Kňažkem, který se na přípravě knihy k tisku podílel měrou větší než malou, jsme se dohodli, že si oba a především autor zasloužíme důstojnou oslavu českého vydání. Došlo k ní ve čtvrtek 27. září v pražské kavárně MAT, kde jsem prezentoval už některé své předchozí tituly. Hlavní událostí byla samozřejmě návštěva autora, mistra Wojciecha Zabłockiho, kterému jsme kromě představení v MATu připravili i zajímavý doprovodný program v Praze.

V MATu se sešli jak sportovní šermíři, tak praktikanti nejrůznějších forem historického šermu. Tlumočníkem byl překladatel knihy pan Ing. Ivan Kroupa a poté, co patron knihy Michael Kňažko pasoval knihu do řad bestsellerů, předvedl autor Wojcich Zablocki několik šermířských akcí, tak jak jej to naučil ještě maďarský mistr Janos Kevey.

Po slavnostní prezentaci a následné diskusi, kdy asi nejzávažnější otázkou byl dotaz, jak vidí mistr Zabłocki přeměnu původně bojového umění v jakousi formu atletiky, navštívila naše čtveřice (Zablocki, Kroupa, Kňažko a já) Český šermířský klub Riegel (zal. 1902), kde mistra přivítal a provedl archivář a pokladník klubu pan Josef Šolc.

Anotace knihy je zde.

Více než slova řeknou zajisté připojené fotografie (jejich autorem je Roman Kalamar).

 

Michael Kňažko v rozhovoru s veteránem historických šermířských klání Jiřím Kadeřábkem...

...a s předsedou Českého šermířského klubu Riegel Pavlem Beranem

Vpravo jeden ze zakladatelů první skupiny historického šermu Mušketýři & Bandité Josef Šolc, člen ČŠK Riegel

 

 

Zleva Jiří Kadeříbek, Václav Luks a Milan "Lars" Štěpán, všechno veteráni historického šermu

Zleva nakladatel Leonid Křížek, překladatel Ivan Kroupa, mistr Wojciech Zablocki a Michael Kňažko

 

Přivítání a představení mistra Zablockiho

Pasování knihy na bestseler...

...a totéž v detailu

Přípitek spolupracovníků s autorem

Mistr Zablocki předvedl po prezentaci knihy několik cvičných i bojových akcí

 

Mistr Zablocki s diplomem od školy šermu Ars Dimicatoria

Závěrečné foto

 

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Tělocvična v Charkově zničená ruským granátem. Duel pokračuje. Ukrajina zvítězí. Foto Karin Govbakh (zasláno).

Tělocvična v Charkově zničená ruským granátem. Duel pokračuje. Ukrajina zvítězí. Foto Karin Govbakh (zasláno).


Recenze týdne

Z Vídně do Paříže

1809–1815