logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Rusko v předstihu na vnitřních obranných liniích

"Rovněž nás nemohou nechávat v klidu plány na rozmístění prvků systému protiraketové obrany v Evropě. Kdo má zájem na dalším kole nevyhnutelných, v tomto případě, závodů ve zbrojení? Pochybuji, že by Evropané."
Vladimír Putin na XLIII. mnichovské konferenci o bezpečnostní politice dne 10. 2. 2007

Dne 28. 6. t. r. oznámilo velení ruského válečného námořnictva, že úspěšně vyzkoušelo raketu "Bulava-M" s doletem více než 8000 km. Dne 5. 8. oznámilo totéž velení, že Rusko zahajuje sériovou výrobu těchto strategických střel pro své nejmodernější vojenské jaderné ponorky třídy Borej. Podle sdělení velitele válečného loďstva admirála Vladimíra Masorina představuje tato raketová zbraň systém, který je schopen proniknout každou dosud známou soustavou protiraketové obrany. Jednotlivá střela může nést až deset hlavic s jadernou náloží a každá může být samostatně naváděna na různé cíle.

Dne 6. 8. sdělil velitel ruských vojenských protivzdušných sil generál letectva Alexandr Selin, že Rusko aktivizovalo svou první soustavu protiraketového systému S-400 Triumf, rozmístěného kolem Moskvy. Tento systém je schopen účinně likvidovat všechna létající tělesa, počínaje výškou 10 metrů nad zemí - od bezpilotních letadel, bombardérů až po balistické rakety. V sobotu 11. 8. potvrdil prezident V. Putin v Petrohradě, že Rusko hodlá do roku 2015 vybudovat rozsáhlý protiraketový obranný systém se střelami S-400, rozmístěnými kolem velkých měst a důležitých lokalit, zachovávající na poměrně dlouhou dobu schopnost odvetného úderu na strategické pozice protivníka. Prezident Putin si ve stejný den v doprovodu velitele vzdušných sil generála Popovkina prohlédl radarovou stanici Voroněž, dislokovanou asi 50 km od Petrohradu a monitorující rozsáhlou oblast od severního pólu po pobřeží Afriky. Není pochyb o tom, že jde o pochopitelnou a očekávanou reakci země, sevřené členskými státy NATO a americkými základnami v Bulharsku, Rumunsku, Kyrgyzstánu a potenciálně ohrožené dalšími možnými základnami v Česku a v Polsku.

Ukázalo se jak lživým byl zásadní projev generálního tajemníka NATO F. Wernera, když dne 17. 5. 1990 v Bruselu prohlásil: "Již samotný fakt, že jsme připraveni nerozmisťovat vojska NATO za hranicemi území NSR, dává Sovětskému svazu pevné záruky bezpečnosti!" Zdá se, že Rusko již na podobné "záruky" nespoléhá. Boj o výhodné geostrategické pozice, přístup k energetickým a surovinovým zdrojům a především obrovské zisky zbrojařských firem, rozpoutaly další kolo nebývalého zbrojení, v němž vedou svou agresívní politiku USA, jejichž vláda je na zbrojařských lobby přímo závislá. Neznáme pochopitelně všechny závažné detaily stávajícího propojení ekonomik a finančních toků mezi Ruskem a USA. Zdá se však, že i mezi velmocemi nastává "elementární boj o přežití", v němž se Matička Rus poměrně rychle zvedá z pozice na kolenou. Za předpokladu ovšem, že mezi Vladimírem Moskevským a Georgem Washingtonským neexistuje gentlemanská dohoda o vzájemné podpoře při roztáčení kol zbrojení, jako oboustranně nejvýhodnějšího druhu podnikání. Vždyť jeden z amerických poradců prezidenta Jelcina Mr. J. Hay koupil přes nastrčenou firmu za babkou celý ruský vědecko-výzkumný ústav "Grafit" a stal se tak neomezeným vládcem vojensko-průmyslového komplexu na výrobu techniky pro kosmonautiku, zařízení pro jadernou energii a letectví. Nic není nemožné! Kdo ví, jaké hry se v ruském zákulisí hrají? Faktem zůstává, že USA nikdy nebojovaly proti agresorovi na vnitřních obranných liniích, s výjimkou koloniálních válek v 18. a 19. století, což bylo vlastně řešení rozporů mezi rodiči a dětmi. Na základě zahraniční politiky "Velkého klacku" a dnes zřetelně uplatňované Wolfowitzovy doktríny "oprávněného (?) preventivního úderu kdekoliv na světě ve prospěch USA", agrese v Iráku, Afganistánu, 737 americkým vojenským základnám ve 130 zemích světa, chystané agresi proti Iránu a Venezuele, jakož i obklíčení Ruska, lze soudit, že napětí ve světě se vyostřuje. USA budují soustavně pouze vnější obranné linie, které však slouží výhradně k agresi. Umístění radaru v Brdech, případně raket v Polsku je součástí tohoto vnějšího systému. Vzhledem k tomu, že systém americké PRO je zastaralý a jak se ukázalo i neúčinný, naskýtá se též ještě další výklad těchto snah: Je totiž důležité dostat postupně do středoevropského a východního prostoru americké vojáky - nikoliv dočasně, nýbrž "nafurt"! Mají zde být nositeli "amerického způsobu života" a "společně sdílených hodnot", které ale sdílejí především bankéři a velkopodnikatelé. Nejde o záměr čistě vojensko strategický, ale též řekněme demografický, tj. genetické vylepšení nekvalitní východoevropské populace, jako tomu bylo svého času v jižním Vietnamu, kde dosud stovky potomků hledají v USA své heroické zploditele.

Fakta hovoří naprosto jasně o tom, kdo je světovým četníkem a agresorem. Obvinění z terorismu je krycím zdůvodněním útoku proti komukoliv, zejména však na zbývající surovinové a energetické zdroje světa, nic víc! Pochopitelně, že obdivovatelům Strýčka Sama je zbytečné čímkoliv argumentovat. Jejich láska je slepá, stejně jako kdysi u milců bratrského Sovětského svazu. Kuriózní na tom je fakt, že v řadě případů jde o stejná pragmatická individua, někdy si trapně pletoucí "Da!" a "Yes!". Rusko nebude nikdy integrováno evropskými státy. Je velmocí, největším státem na světě a jedním z nejbohatších vlastníků surovinových zdrojů (tím také možným cílem agrese). Nikdo v Evropě pro ně není z tohoto hlediska rovnocenným partnerem a Evropa je si toho vědoma. Stejně tak USA, které se zřejmě rozhodly Rusko vojensky vydírat, což je ta nejméně šťastná volba - navzdory americkým 600 miliardám dolarů zbrojních výdajů ročně. (Pro srovnání Rusko a Čína vydávají na stejný účel "zatím pouze" 30 až 35 miliard dolarů ročně.)

Od poloviny 13. století se Rusko bránilo často s vypětím všech sil za obrovských lidských a hmotných ztrát na vlastním území - na vnitřních obranných liniích:

1237-1242 proti vpádu Mongolů 1240 proti invazi Švédů 1242 proti řádu německých rytířů 1382 proti vpádu Tatarů 1610 proti vpádu Poláků 1700-1709 proti vpádu Švédů 1812 proti vpádu Napoleonových armád 1853-1856 proti intervenci Francie a Anglie na Krymu 1904-1905 proti Japonsku 1914-1917 proti Německu a Rakousko-Uhersku 1918-1920 proti intervenci Anglie, Francie a Japonska 1941-1945 proti nacistickému Německu.

Samozřejmě, že jako imperiální mocnost podniklo samo Rusko celou řadu zahraničních intervencí, ale ve srovnání s dramatickou obranou vlastního území šlo vlastně jen o epizody. V I. světové válce ztratilo Rusko 1 811 000 padlých jen na frontě. Ve II. světové válce činily celkové ruské ztráty 28 000 000 lidí, tj. jednu sedminu předválečného stavu obyvatelstva.

Strašlivé zkušenosti z I. a II. světové války podnítily sovětské velení k vytvoření strategické koncepce obrany na vnějších liniích: "Již nikdy ničivou válku na vlastním území!" Tato koncepce vedla k vytvoření Varšavské smlouvy a v roce 1968 k jejímu završení rozmístěním sovětských vojsk a raketových zbraní v Československu, což bylo pokládáno za velké vítězství vojenské lobby v Moskvě. Po gorbačovovsko-jelcinovském globálním převratu, rozbitím SSSR v roce 1991, po zániku bipolárního světa a kapitálové kolonizaci zmrzačeného Ruska nadnárodní plutokracií se zdálo, že se Ruský medvěd již nikdy nevzpamatuje a nenabude samostatnosti. Kdo s tím reálně kalkuloval, zklamal se trpce. Je zřejmé, že vnitřní potenciál Ruska je nezničitelný. Proto bude Rusko i v budoucnosti vystupovat jako velmoc a těžko je mu to možné vytýkat. Jde vždy jen o to jak s takovou velmocí takticky jednat k obapolnému užitku. Netvrdím, že je to snadné. Lze se však obávat, že na naší zvenčí delegované, nelegitimní politické scéně, není nikdo, kdo by toho byl schopen. Podobná situace je v případě Číny, Indie, Vietnamu a progresivních latinsko-amerických států. Pro politické ignoranty v naší vládě je snazší tvářit se, že tyto státy vlastně neexistují, nebo produkují jen to nejhorší. Jde samozřejmě o neobyčejně velký deficit pro budoucnost, zejména pokud jde o vztahy k blízkému Rusku. Daň, kterou za to budeme nuceni všichni zaplatit, bude veliká. Naštěstí platí ve světě i jiné zákony, než-li ty, které předloží a schválí vládnoucí pidimuži v Česku. Vůbec nejde o to zase někomu z budoucích lídrů světa nadbíhat a podlézat, i když i to zase znovu zažijeme! Je nutné si uvědomit, že unipolární svět pod taktovkou USA či hlavní M šestnáctky v rukou Super American boys vstupuje do svého posledního dějství. Budoucí svět, pokud bude jaký, bude multipolární, a na to je nutné se připravit, ať se to komu líbí či nikoliv. Přibouchnuté dveře malými pidimuži před zrakem obrů se pak mohou otevírat jedině kopnutím zvenčí.

Balistická raketa Topol-M, vypálená z ruské jaderné ponorky "Jurij Dolgorukij", která z palebného postavení v Tichém oceáně přesně zasáhla cíl na střelnici v Čiže na severu Ruska, sestřelení vesmírné naváděcí družice čínským raketovým systémem a úspěchy indického jaderného programu, dávají jasný signál o pravém stavu věcí ve světě - totiž, že agresi je nutné čelit. Vůbec nejde na prvním místě o virtuální problém boje USA proti jimi vytvořené Al Kaidě a tak zvanému terorismu, ale o dovršení nadvlády nad světem - jedinovlády.

Moderní a nejmodernější raketové systémy, o nichž toho ani příliš mnoho nevíme, dovolují Rusku aktivní obranu z vlastního území - na vnitřních obranných liniích, které se právě budují na strategicky citlivých místech země - ale současně umožňují též odvetný úder z jaderných ponorek kdekoliv pod hladinou světových moří. Pokud imperiální říše minulých dob - starověký Egypt, antické Řecko, Řím, Čína a Indie - byly schopny šířit ve svém okolí vedle politické vůle též vysokou kulturu, vzdělanost a vyspělý obchod, pak byl jejich vliv přínosem. Jestliže však jde při uplatňování politické vůle jen o bohapusté rabování, vraždění, podmaňování, zhovaďování, ničení kulturních hodnot a jejich nahrazování barbarským "životním stylem", pak lze ovšem těžko někoho rozumného přesvědčit "k přijetí a sdílení společných hodnot".

 13. srpna 2007 Josef Dolejší

 Poznámka redakce: Dáváme na Militarii prostor zastáncům radaru a právu USA na sebeobrannou válku s militantním islámem. Proto je jen logické, že dáme slovo také jiným názorům.

 

 
Datum: 30. 09. 2007 22:17:04 Autor: Vousáč
Předmět: Výborně!
Takový článek by si měla přečíst drtivá většina našeho národa a ne čerpat ,,rozumy"z MfD a Lidových novin.Tleskám autorovi!
Datum: 02. 05. 2008 11:35:19 Autor: Josef
Předmět: Co číst
Na rozdíl od autora poznámky bych čtenáři doporučil vhodný dějepisný atlas. Zjistil by, že např. švédsko - ruská válka končila boji ruských vojáků na jihu Švédska. Krásná ukázka ruského boje na "vnějších obranných liniích". Stejně tak autor cudně nezmiňuje, že tato válka (tj. Severní) začala komplotem Ruska A Polska proti Švédsku, před Krymskou válkou se ruská vojska dostala skoro k Istanbulu, Rusko - Japonská válka měla příčinu ve sporech o Koreu a válčilo se na území Číny atd. Za poslední tři století bylo Rusko skutečně napadeno pouze Napoleonem a Hitlerem, v ostatních případech se o obraně nedá hovořit. Když jsem tento děsivě demagogický článek četl poprvé, myslel jsem ,že jeho autorem je soudruh Dolejš, místopředseda KSČM. Teprve později jsem zjistil, že jde jen o náhodnou podobu příjmení autora. Rusko se už celá staletí chová jako standardní výbojná mocnost. Čtenář se o tom může poučit pokud otevře vhodný dějepisný atlas, přečte si dějiny Ruska nebo třeba Umění diplomacie (Autorem je jakýsi H. Kissinger, pro mnoho našinců zřejmě dost neznámá osoba).
Datum: 06. 05. 2008 15:15:10 Autor: Dolejší
Předmět: Odpověď
Samozřejmě, že školní i jiné atlasy mám již dávno prostudované, zatím co autor komentáře se v nich stále ještě probírá. Kissinger pro mne není všeznalou autoritou, ale jeho připomenutí naznačuje kým autor komentáře je. Nehodlám s ním polemizovat, zvláště ne tónem, který sám zvolil.
Datum: 06. 05. 2008 15:53:39 Autor: Andreas
Předmět: reflexe
Celkem bych byl na tu polemiku zvědav. Ale čím více čtu věcí z myšlenkové dílny "Dolejší" jímá mě hrůza jaké nás čekají zítřky. Takže abych to shrnul. Panu Dolejšímu imponuje Ruská a bývalá sovětská síla a moc. Budiž. Jsou to pašáci a šikulové tito ruští či sovětští možná i carskoruští vědci a vojáci. Budiž. Dále se dovíme že Rusko se chová tak jak se chová vlastně logicky a v pořádku. A my bychom jakožto země v jeho bývalé sféře vlivu (pro Rusko stále v sféře dlouhodobých zájmů) měli dělat maximum proto abychom ho nezlobili. Tedy pokud možno, nemít prostředky jakékoliv obrany (že ten radar je sakra, ale agresivní zbraň, že?) Pokud možno dělat politiku jak se bude líbit Rusku. Pokud možno zvyšovat energeticko závislost na něm (jak se skvěle daří grotesce s názvem EU) a to vše jen proto až Rusko jednoho dne to tady vše zabere aby na nás bylo více hodné než kdybychom zlobili ? O tohle vám pane Dolejší jde ???? citát:" Jestliže však jde při uplatňování politické vůle jen o bohapusté rabování, vraždění, podmaňování, zhovaďování, ničení kulturních hodnot a jejich nahrazování barbarským "životním stylem", pak lze ovšem těžko někoho rozumného přesvědčit "k přijetí a sdílení společných hodnot". Toto přesně sedí na to co dělá a dělalo Rusko ve svých sférách vlivu. Přesně. Takže nevidím jediný důvod proč se těšit na jeho blahosklonnost až nás zabere. Nejsem žádným "slepým přisluhovačem USA" jak byste mě asi rád zařadil, ale když si vybírám mezi těmito dvěmi velmocemi, tak nebudu nikdy volit Rusko, a víte proč ? Protože Rusko už tu bylo... a mě těch 40let opravdu stačilo... A těch pár americkejch pitomců na základně tu bude žít za svoje prachy... desetitisíce zaostalých slovanských ožralů jsme tu od roku 1968 živili my :) nemluvě o celkovém hospodářském úpadku pod taktovkou ekonomických geniů ze SSSR :) Mno, ale amíci jsou hajzlové že ? A kdo povraždil miliony svých občanů, že by genius Stalin? Ne nějakých cizinců, prostě desítky milionů vlastních občanů... sedláky co nechtěli do kolchozů genius Tuchačevskyj nechal zaplynovat... Ale to se zjevně ve vaší literatůře nepíše, že? Ona totiž rusům příliš není vlastní úcta k životu... ani členů vlastního společenství... což je typicky asijská mentalita... a to je to co já tu mít nemusím :) Mno uvidíme... třeba bude po vašem, u čehož já doufám nebudu... a vám nepřeju abyste skončil jako polský milovník fašistů v knize Sofiina volba :)
Datum: 07. 05. 2008 08:44:08 Autor: Petr1
Předmět: Ano
Pan Dolejší napsal ""Prezident Putin si ve stejný den v doprovodu velitele vzdušných sil generála Popovkina prohlédl radarovou stanici Voroněž, dislokovanou asi 50 km od Petrohradu a monitorující rozsáhlou oblast od severního pólu po pobřeží Afriky"" Ano - já to považuji za odpovídající reakci na radar v Brdech.
Datum: 07. 05. 2008 11:38:58 Autor: Josef
Předmět: Odpověď p. Dolejšímu
Doporučuji Vám si ty atlasy znovu otevřít (což jste asi už dlouho neudělal) a nad mapami přemýšlet. Snad se alespoň naučíte nepopírat fakta, která se Vám nehodí do krámu. Mimochodem, Kissinger je u Vás zlý imperialista? Testová otázka - kdo začal Rusko - Finskou válku?
Datum: 07. 05. 2008 12:14:33 Autor: Andreas
Předmět: Josefovi
Rusko finskou válku začalo finsko :) To je přeci jasné. Byl to ze strany finska poměrně typický akt agrese. Odmítnutnout dát sousední velmoci kus svého území které obývají příslušníci stejného národa jako v ostatním finsku. To je akt agrese jako vyšitej. Např. hrdina Eduard Beneš si byl vědom že by byl ještě agresivnější kdyby odmítnul vydat území obývaná němci německu a proto nebyla válka :) Ono i disponovat protiraketovou obranou je aktem agrese, že?
Datum: 12. 05. 2008 09:14:18 Autor: Petr 1
Předmět: pro Andrease
Milý pane - vidím, že v tom tápete. Protože pan Dolejš Vám nepíše musím ho nahradit. Tedy aby to bylo jasno když má protiraketovou obranu Rusko tak je to OK, protože Rusové jsou hodní. Když ji má USA tak je to špatně, protože jsou zlí. Vždyť to již pan D. napsal v tom článku - Rusko bojuje jen na vnitřních frontách. To, že Groznyj byl zničen se nedá nic dělat - neměli se tak bránit. A pokud byl zasažen i nevinný - ten musí pochopit, že to bylo pro blaho celku - když se kácí les tak lítaj třísky. Mimochodem i když Beneš agresivně vydal pohraničí tak přesto jsme stále chtěli válku, a tak nás musili vzít pod ochranu celý.
Datum: 04. 09. 2008 09:50:57 Autor: jonel
Předmět: for everything
Škoda, mohla to byť zaujímavá debata. Žiaľ jedinci s IQ húpacieho koňa (alebo platení pracovníci príslušných agentúr?) si priestor vziaľ nedajú. Iba jedna maličkosť - žiadna Rusko-Fínska vojna nikdy nebola, bola len Sovietsko-Fínska vojna a hádajte, príslušníci ktorého národa do Ruska implementovali ideológiu svetovej proletárskej revolúcie?
Datum: 08. 09. 2008 09:22:50 Autor: Petr 1
Předmět: odpověď
To Jonel: Ano chytil jste je na švestkách. Byla To Sovětsko - Finská v. Ale asi by si zasloužili odpuštění - prostě jim to uniklo, že po implementaci ideológie proletářské revoluce ono ůzemí do té doby nazývané Ruskem se začalo nazývat Sov. Svazem. Jinak hádám a hádám - asi to nebyli jen Rusové (Lenina) ale také židé (Zinověv, Kameněv) a Gruzínci (Stalin a Berija) a ještě by se tam určitě našli i další.
Datum: 09. 09. 2008 20:45:14 Autor: wojta
Předmět: real politika
řekněme si jedno Rusko-energetická závislost,blízkost USA- spojenec, daleko ENchápu proč se bát říci nahlas,že rusko potřebujeme víc než USA,ano je pravda ,že sice v rusku vládne silná vláda ,která se nám jako zápaďanum zajídá ,ale důležité je ,že v rusku to funguje a lidé to zřejmě podporují. Pokud jde o USA vždy svoji agresi měli podmíněnou ekonomickými výhodami, a budme otevření rusko se jen snaží vrátit na svoje pozice ,které mělo jako dřívější SSSR. Jen chce,aby rusy svět bral jako rovnocenné partnery. Západ však zastává postoj házení klacků po medvědovi ,který zuří. Nelíbilo se mi bombardování Srbska ,nelíbil se mi vznik Kosova Jakožto druhého státu Albánského národa. A o válkách v Iráku a afganistánu ani nemluvím ,je tam prostě nepořádek . Můj názor je takový komunikujme ,komunikujme vyvracejme klišé a polopravdy a jednejme narovinu ,než abysme démonizovali rusy a slepě následovali USA. Snažme se pragmaticky si zvážit pro a proti.
Datum: 15. 09. 2008 08:09:43 Autor: Petr 1
Předmět: otázka
Nevím v čem spočívá ono "brát za rovnocenné partnery" ale hlavně mi není jasné k čemu to je dobré?
Datum: 12. 11. 2009 22:06:39 Autor: MIKI
Předmět: re
s odstupom času: rusko má a malo imperiálne ambície. ó aká novina, velmoc má velmocenské ambície! to taká amerika, najskôr sa dohodla s indiánmi ktorých časť dobrovolne vymrela a zbytok sA VYSŤAHOVAL do rezervácií. potom im mexiko dobrovolne odstúpilo časť svojich území, čo využilo španielsko a pozvalo ich na kubu. a to už ani neviem ako sa dostali na havajské ostrovy a filipíny, iste chceli scivilizovať miestne kmene. potom strašne schudobneli na oboch svetových vojnách za strašných ľudských obetí./v tej druhej asi300tisíc ako čechoslovákov/.potom obklopili svet sieťou svojich základní aby všade šírili pre naše dobro demokraciu............... pokračovať?? VELMOCI NIE SÚ DOBRÉ A ZLÉ. VELMOCI SÚ VELMOCI A TAK SA VŹDY SPRÁVALI SPRÁVAJÚ A SPRÁVAT BUDÚ, majú svoje geopolitické, hospodárske, energetické, a iné záujmy. Tváriť sa, alebo si nebodaj myslieť že jedni sú dobrý a druhý zlý je buď naivné alebo priam stupídne. Ale pozor je medzi nimi rozdiel, anglosasi vedia geniálne klamať a volajú to PUBLIC RELATIONS!!!!!
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Agenti STB mají minimálně jeden společný rys - všichni tvrdí, že rozhodně žádnými agenty nebyli, anebo že s STB nespolupracovali vědomě... Překlad z ruštiny: Pracuj tak, aby soudruh Filip-Falmer byl spokojen. (c) aTeo

Agenti STB mají minimálně jeden společný rys - všichni tvrdí, že rozhodně žádnými agenty nebyli, anebo že s STB nespolupracovali vědomě... Překlad z ruštiny: Pracuj tak, aby soudruh Filip-Falmer byl spokojen. (c) aTeo


Recenze týdne

Vlasovci v boji za Prahu

Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.-9. 5. 1945