logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Úvahy o střílení (lidí), jak tomu zabránit a jiné?

Svůj příspěvek, v kterém si dovoluji trochu sarkazmu, uvádím moudrem, které pronesl na jedné technologické poradě, nejlepší soustružník, kterého jsem poznal. ?NIC NEUPRAVUJTE, NIC NEDOPLŇUJTE, NIC NEMĚŇTE, NECHE TO BÝT TAK JAK TO JE, JEBO TO BUDE JEŠTĚ HORŠÍ. Toto je názor pana  Einholce, jediného žida, který se celý život manuálně pracoval jako vynikající řemeslník.

Ministerstvo vnitra nereaguje na takové skutečnosti, že je možné vydat zbrojní průkaz ?E? osobám, které podnikají u nás v oblasti hazardu, prostituce a podobně. Tyto osoby bývají imigranti s neznámou kriminální minulosti [1], pocházející z regionů, kde cena člověka se stanovuje podle poptávky po lidských orgánech v západní Evropě a cena ženy k ceně velblouda, nebo oslice. Tyto osoby potom střílí po policistech, což zdůvodňují sebeobranou (za pokus vraždy policisty čtyři toky vězení) [2]. Naopak masakr, který se udal v Uherskobrodské restauraci, inspiroval Ministerstvo vnitra k revizi současného, nyní platného zákona o zbraních. Důvod k modifikaci zákona je spíše politického charakteru, prakticky novela budoucí masakry vzor ?Uherský Brod?, jak uvádím dále, ovlivní velmi spoře. Od vzniku České republiky bylo zavražděno cca 4500 lidí, z toho bylo zavražděno 8 osob to je 0,18% vrahem, který zešílel v důsledku nuceného trvalého pobytu s duševně chorou osobou, navíc tyto vraždy vůbec neovlivnily statistickou křivku četnosti na rok 2015 pravděpodobnost opakování kausy v tomto století je velice nízká, naopak se budou s vysokou pravděpodobnosti opakovat psychovraždy typu ?lesní střelec? ?Olga Hepnarová?, aniž je zde možnost účinné právní prevence.

Lze konstatovat, že současný platný zbrojní zákon je velmi kvalitní, jeho dodržování splňuje předpoklady pro bezpečné používání a manipulaci s ručními palnými zbraněmi. Navrhované změny jsou již pro laika často nadbytečné a diskutabilní. Na příklad munice ve Vrběticích byla výhradně vojenský materiál a jako takový by měl mít speciální právní dokument s navazujícími vojenskými předpisy a řády. Když vlastní střelec náboj 9 mm s modrým označením dna, tak se dostává do konfliktu se zákonem, na druhé straně jsou tisíce tun vojenské munice v civilních, často nekvalifikovaných rukou.

 V samém úvodu řešení problematiky se policejní prezidium dopustilo faulfaultu, když prosazením pětileté doby platnosti ZP dalo poslancům, kteří navrhovali 10 let znát, kdo je zde pánem. Osobně jsem zažil doby, kdy byla platnost povolení jeden rok, tedy pět let je přiměřená doba, ale? poslanci to mohou policejnímu prezidiu vrátit, mnohem bolestivěji ? na příklad, při schvalování rozpočtu, který může byt o nějaké nuly seškrtán, na příklad u nákupu automobilů, se zdůvodněním, nikoli, že je to za těch deset let, ale že i legendární NYPO používá šunky, které jsou značně opotřebené a otlučené. Zde mám takový dojem, že páni policejní prezidenti dráždí kobru bosou nohou, a nejsou ani schopni, žádným výpočtem, ani statistikou dokázat, o kolik procent se počet masakrů typu ?Uherský Brod? pětiletou platnosti zbrojních průkazů sníží. Co policie je policii, tak jejím základním nejenom právem ale i povinnosti je zabavovat předměty, ohrožující bezpečnost, najednou se objevuje jako novum v novele zákona, že policista musí zabavit zbrojní průkaz a zbraň na základě udání kdekoho, kdejaké báby postižené hoplofobii, nebo sexuální a emocionální nedostatečnosti viz Sigmund Freud.

Takové zákroky navíc něco stojí a v žádném případě to nebude ochoten hradit obviněný, je zde nebezpečí vleklých sporů, které mohou být nakonec řešeny i ve Strassburgu. Je však vhodné konstatovat, že novela se k psychotechnickým testům staví rozumně, psycholog totiž může bezpečně stanovit diagnosu pro daný okamžik, ale nespecifikuje příští hodiny a dny. Možnosti psychologa jsou prakticky demonstrovány v kause Viktora Kalivody ? lesního střelce. (Stehlíková by to možná zvládla, pomoci kávové sedliny).

Sledovat genezi masakru je značně problematické. Přímá svědectví jsou zpochybňována, často zřejmě účelově, informace si navzájem protiřečí. Vrah říkejme mu ?Kovář? byl vyučený elektrikář, na svoji odbornost byl hrdý, byl schopen vystavět rodinný domek, což odporuje tvrzení pana starosty, že měl komplex méněcennosti. V rámci budování šťastných kapitalistických zítřků přišel o zaměstnání, ztráta zaměstnání u řádných občanů končí občas tragedii ? sebevraždou, kterých je u nás více jako tisíc ročně, vraždy v důsledku ztráty zaměstnání, pokud nějaké jsou, tak výjimečně, jeho čin tedy byl ztrátou zaměstnání ovlivněn velmi nepravděpodobně. Tvrzení, že nevycházel z domu, je nutné korigovat, zřejmě nenavštěvoval hospodu, což je v lokalitách typu Uherský Brod podmínka, aby byl znám. Možná se vyhýbal uštěpačnému hodnocení exscesů a zdravotního stavu své ženy, což dráždí pavlačové drbny. Těmto informacím odporuji informace o stížnostech na jeho jednání a vystupování. Zajímavé, nikam nechodil, s nikým se nestýkal a všichni si ztěžovali. Je známo, že obyvatelé si ztěžovali na vulgární výstupy jeho ženy. Stehlíková tvrdí, že občané napsali petici, ve které žádají, aby mu byla odebrána zbraň a když jím bylo vyhrožováno, že je postřílí, tak od toho ze strachu upustili. Je to reminiscence na její mládí ve středoasijských stepích, u nás, když myslivec v hospodě po třech pivech poklepe svého souseda po rameni a řekne, ? sakra, ty vole, já tě zastřelím? tak již vyjíždí auto s modrými světly.

Lze přihlédnout ke staré lidské moudrosti ?kam čert nemůže, tam pošle ženskou?. Existují ovšem ženy, které mají v každém věku ve vztahu ke svému okolí kvalifikaci madony (přátelské, ohleduplné, tolerantní, skromné, neznající fenomén zloby, nenávisti, závisti, jejichž pouhá přítomnost vzbuzuje pocit klidu a radosti). Žena zdržující se v bezprostřední blízkosti pachatele bohužel takovou kvalifikaci neměla. Co taková osoba může napáchat lze ověřit na podobných případech[3]. Srovnávací vzorek je žena postižena schizofrenii, která po nastěhování do důchodcovských bytů prohlásila, ?že se to tady musí provětrat?, následně budila obyvatele v noci, k obyvatelům byla agresivní a sprostá, vnikala do poštovních schránek, úmyslně nechávala v noci otevřené vchodové dveře. Údajně vnikala do bytů, které si planžetou otevírala (byty nevykrádala, ale vyměňovala nádobí a příbory). Smyslem této činnosti bylo působit a ukájet se spáchaným zlem, policie její činnost sledovala, vzhledem k tomu, že její výstupy neměly charakter trestných činů, tak nemohla zakročit, její činy byly jako přestupky podstupovány radnici. Pro obyvatele, důchodce bylo vysvobozením, že ji loni na Mikuláše vzal čert, státu neschopnému zjednat klid a pořádek musel pomoci sám Satanáš.

Aplikujeme-li tyto poznatky na případ budoucího vraha, potom lze konstatovat, že jeho psychika musela být neúprosně ničena až do bodu, který se v lomové mechanice nazývá mez pevnosti, následně nastává neřízená destrukce, tam materiálu, zde psychiky. Nemocná osoba byla nesvéprávná a neodpovědná za své činy, nápravu by musel sjednávat někdo jiný. Napadání pana Kováře na veřejnosti dělala duševně nemocná žena, respektive její příbuzní ? vulgárně řečeno, blázen obviňuje druhého, že je blázen. Jakou hodnotu měly informace od takové osoby, si domyslíme. Je to běžný jev, zloděj říká o jiných, že kradou; podvodník, že podvádí; prostitutka, že druhé ženy dělají totéž.

Pachatel si telefonicky stěžoval, jmenovitě na lhostejnost úřadů. Kdyby byla postižená hospitalizovaná, tak k ničemu nedošlo, pan Zdeněk Kovář by chodil na střelnici, stavil by se na pivo a v návštěvní dny by navštívil svoji ženu. Kdo je vinen se veřejnost dozví, až současní politici včetně policejního prezidia odejdou na smetiště dějin.

V této kause se hovoří pouze o duševním stavu pachatele. Ten netrpěl duševní chorobou typu schizofrenie, nebo epilepsie, ty vznikají v mladším věku a jsou snadno diagnozovány. Forensní psychiatr diagnostikoval pachateli psychický defekt. Domnívám se, že taková diagnóza je bezpředmětná, duševně zdravý člověk by takový skutek nespáchal. Připomíná mě to posudek forenzního potápěče, že osoba utonula, protože ležela v nádrži plné vody. Významné je, zda zpráva definuje, jaký to byl defekt, jak byl diagnostikován, kdy k tomu defektu došlo. Pachatel se zastřelil, projektil a zplodiny výstřelu musely obsah mozkovny totálně poškodit ? zničit, bylo by zajímavé sdělení, jaký byl pitevní nález mozku. Domnívám se, že k iniciaci došlo, když mu duševně nemocná osoba sdělila, že byl udán na policii, že je blázen, a proto mu vezmou jeho zbraň, na které tolik lpěl. Bylo známo, že žalující osoba není zdravotně v pořádku, majitel zbraně byl permanentně ?nasraný?, což se předpokládá, v opačném případě by vzbuzoval podezření rovněž. Policista, aby učinil předpisům zadost, se rozhodl, že muže obešle a nějakým způsobem to vyřeší, náhlé selhání delikventa nepředpokládal a nelze mu to klást za vinu [4].

U nás je státní policie vojensky organizovaná, což má své nesporné politické výhody, voják má právo držet hubu a krok, proto naň mohou politici všechno svádět [5]. V Kause Uherský Brod jsou kritizováni dva zasahující policisté pro svoji pasivitu, nehledě na to, že v policii koluje pradávná sága, že když policista vystřelí služebně ze služební zbraně, tak většinou u policie končí. Jeden náš pilot, který byl ve Spojených státech a sledoval tam letecký provoz, konstatoval, že v porovnání s USA u nás není letecká, ale protiletecká inspekce (buzerace). Obdobně to bude i u policie, v USA když policista zastřelí černocha ? zloděje, tak se jej vedení zastane, i když se na protest vzbouří statisíce negrů, rabují a zakládají požáry, u nás by byl propuštěn a trestán pro rasismus. Kdo je tedy vinen za Uherský Brod? Jiná otázka je, kdy ti hoši naposled stříleli a kolik toho v uplynulém roce nastříleli ? 50 ran? Kde je zde vina?

Střelecká poznámka: policejní vysvětlovatelé se nám snažili namluvit, že zasáhnout vraha nebylo možné, protože se kryl za pultem a byla vidět jenom hlava a ruka, že to bylo stejně obtížné jako trefit tenisák. Tedy hlavu bych zde nesrovnával s tenisákem, ale spíš s basketbalovým míčem, navíc kdyby měl vystrčenou jenom ruku ? dlaň, tak by nemohl střílet, muselo být vidět rameno (ramena) a potom to mělo charakter krytě ležící figury a ta je na takovou vzdálenost zasažitelná i letmým výstřelem. Věřím, že policie se poučila a trénuje se, však při zásahu v Napajedlech se po pacifikaci dlužníka, který strašil exekutora, pochlubila svoji úspěšností. Vůbec se na to netěším, ale bude zajímavé sledovat vyjednávání policejního vyjednávače se sebevražedným teroristou, nebo připravenost policie v Praze na Národní třídě, když tam muslim vyprázdní zásobník svého kalacha. Jezdívám občas do Francie. Tamní policie je početnější, lépe vybavena, operativnější. Po Paříži chodí vojenské hlídky ? lítačky, vyzbrojené útočnými puškami, ale na dvě teroristické akce to bylo málo. Kandidát na prezidenta Donald Trump obvinil francouzského prezidenta ze spoluviny na vraždách, protože francouzská veřejnost nesmí mít zbraně. Výzva francouzské hymny, Marseillasy: ?armes, citoyens, Formez vos batallions, Marchons marchons? OBČANÉ DO ZBRANĚ vyzněla do prázdna, politici se postarali trestuhodně o to, aby občané nemohly jít do zbraně. Kdyby Francii vedli občané typu Massu, Biegard, Francie by neměla ani nástin takových problémů, byla by vedoucí velmoci na kontinentě, zastiňovala by i Rusko.

Máme-li hodnotit účinnost novelizovaného zákona na kausy vzor Uherský Brod, potom musíme konstatovat, že nemá efekt, je to speciální případ. Systém, jak chránit občana, nejenom ozbrojeného, před terorem duševně chorých lidí musí řešit ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí, financí. Tato problematika se v demokratickém světě vymyká kompetencím ministerstev vnitra. Mohu-li hodnotit zákon o zbraních z obecného pohledu, potom musím mít připomínky ke způsobu a rozsahu zkoušek vyplývajících z tohoto zákona. Problém při zkouškách jsou praktické střelby. V porovnání se zkouškami na řidičský průkaz je to jak by zkoušený sednul do vozidla, nastartoval, popojel dvacet metrů, zastavil a vypnul motor. Adepti na kvalifikaci E by měli demonstrovat větší schopnosti zacházení se zbrani. Při sebeobraně, pokud bránící se bude mířit, tak může dostat od útočníka navíc pár na hubu. Při střelbě na deset a více metrů může státní zástupce překvalifikovat § 29 trestního zákona na § 141 trestního zákona, zabití neřku-li dokonce § 140 trestního zákona, vražda. Sebeobrana probíhá v současné době zpravidla na vzdálenost cca 0,75m a proto je vhodný instinktivní způsob střelby od pasu. Tento způsob střelby se u nás nepěstuje, býval součásti policejního parkuru, než se této disciplíny zmocnili civilisté a zvorali to, jako všechno (biatlon, běžící jelen atd.). Tento způsob střelby je pro necvičenou osobu nebezpečný.

Zásadně není významné, zda osoba umí odrecitovat § 29 trestního zákona, ale zda pochopila jeho podstatu, na to je vhodnější výklad vlastními slovy. Pokud napadený využije možnosti tohoto paragrafu, potom do finále vstoupí státní zástupce a soudci, i z toho důvodu je vhodné, aby se ubráněný v předstihu seznámil a pochopil komentář a judikáty k tomuto paragrafu. Již komentář k tomuto paragrafu tradičně znevýhodňuje napadeného [6], prý útočník sám neztrácí veškerá práva, musí být také do určité míry chráněn. A co na to říká anglosaské právo? ?Útočník by měl očekávat, že s ním bude nakládáno bez milosti?, přeloženo do srozumitelné češtiny: ?Útočník nese odpovědnost za následky svého útoku?. O zjevné nepřiměřenosti, nebo přiměřenosti prostředků obrany a útoku lze mudrovat celé měsíce v kancelářích, pracovnách, soudních síních. Napadený, který může pouze postřehnout, že je veden útok, neznámé agresivity, následně má zpravidla čas zlomky vteřin instinktivně reagovat, může se pokusit provést kryt, přemístění, opustit prostor, tasit zbraň. Nemůže předvídat záměr útočníka. Po kontaktu lze možnosti útočníka odstupňovat:

1. Zmocnění se mobilu.

2. Oloupení

3. Osahávání ženy.

4. Znásilnění.

5. Způsobení zranění různé intenzity.

6. Zmrzačení.

7. Vražda.

Lze konstatovat, že anglosaské právo, které vychází ze zvykového práva sálského je v tomto případě racionálnější, předpokládá zde, že napadený nemůže předvídat, na kterém stupni se agresor zastaví a napadený může jednat, jako by se jednalo o úmysl vraždy. Český přístup, předpokládá spekulativní přístup s rozličnými analýzami, rozbory a je v praxi těžko realizovatelný. Tento způsob myšlení, ovlivnil debakl v uherskobrodské tragédii a nejenom to, je důvodem proč Češi od roku 1621 prohráli každou válku.

V závěru článku je nutné zdůraznit, že naše zákonodárství musí řešit nejenom bezpečnost, ale i použitelnost zbraní. Budoucnost je chmurná. Nepřítel sdělil, že jsme předmětem útoku. Jedná se o protivníka, který prohlásil, že zavraždění padesáti milionů je pouze technický problém, polský europoslanec, jehož děda byl zavražděn v Osvětnými srovnal SS s ISIL jako armádu spásy. General Šedivý v listopadu konstatoval: ?Neptejme se jestli, ale kdy?. Dikce současného paragrafu iniciuje pouze osobní ochranu, člověk je ochoten riskovat ?aby jej tři soudili, než čtyři nesli?, tohle riziko ale není ochoten postoupit kvůli cizím osobám.

Premiér Sobotka chová, jako jeho předchůdce Milan Hodža do poloviny září 1938 a nabádá ?nebojte se?[7], avšak chování naši vlády v porovnání s bruselskými politiky je na velmi dobré úrovni. Není účelem tohoto článku hodnotit kvalitu EU norem na zelí, banány nebo okurky, ale stanoviska ke zbraním. Junckler po pařížském teroru si myslel, že nadešel jeho okamžik, pět dnů po teroru vytáhnul návrh na zabavování zbraní, se kterým byl před sedmi léty poslán do pr. . . e; předkládá jej znovu, jako návod na zabránění terorizmu. Základní představa, jak znemožnit ozbrojení teroristů je odzbrojení občanů vyzbrojených legálními zbraněmi. Návrh neřeší skutečnost, že teroristé a zločinci si opatřují zbraně z jihovýchodní Evropy, nebo z Ukrajiny. Tento dokument, i kdyby byl platný, tak by se nedotknul přípravy, natož útoků v Paříži. Do hlavy se dere otázka ?je tak blbej, nebo si z nás dělá srandu?; autor daného dokumentu by byl vhodný pro práci na našem policejním prezidiu, mohl by tam šůrovat chodby a čistit klozety, na víc se nehodí.

?Nepotřebujeme teroristy, stačí nám špatné zákony.? Tento demagogický výkřik jsem si nevymyslel a hluboce, hluboce s ním nesouhlasím. Vyslovila jej Džamila Stehliková, za účelem propagace svých léčitelských aktivit a snahy parazitovat na uherskobrodské tragedii. Tato dáma se nezabývá pouze léčitelstvím, ale i poezii. Přikládám její poezii, pro pobavení, zejména pamětníků první polovinu roku 1953 její ?panychidu? za opilce Havla Václava. Za pozornost stojí, že tato absolventka prý šamanských škol, hodlající odhalovat nitra Čechů majících úmysl se ozbrojit, sama sebe odhaluje jako nenávistná, zlá, sprostá:

Byl Advent. Sněhový kožich Evropy trhaly teplé cyklóny,

Stromy zdobily girlandy hitchcockovských vran.

V prosinci lilo, padaly hráze. V neděli ráno se splašily zvony 

Zemřel, zemřel. Desítce egyptských ran 

Vyrovná se ta jedna. Havel zemřel. Soused ? rváč a cynik ? 

Sedl si na schody a vzlykal ? co si teď počneme sami, 

Raději by vrátil hokejové zlato? Cítil se jako viník 

Pak o Vánocích ? prý kvůli obžerství u hrobové jámy.

Dramatik absurdna měl pohřeb ve dnech čekání na Mesiáše 

A na Godota. Sestra Boromejka něco šeptala Dáše.

Neonové srdce nad Hradem ještě chvíli blikalo jako maják

Pro loď Pravdy a Lásky Made in Czechoslovakia, Born in Prague,

Než padla tma. Poutní město je znovu provincií, zapšklou jako nový vládce,

V opilosti snící o Havlově slávě, ale častěji ? o šibenicích pro zrádce.

[1] V dobách vrchního strážmistra Arazima a kriminálního rady Vacátka se zkoumala kriminální minulost žadatele o zbrojní pas kompletně, možná i od narození, jestli náhodou ten žadatel neukradnul porodní asistentce prsten, bezúhonným se zbrojní pas vydával bez problému, moje matka si pořídila pistoli jako mladá holka a měla ji až do okupace, kdy ji věnovala odboji.

[2] Viz podnikatel Skender Bojku.

[3] Duševní choroba nemusí podmiňovat takové zvrácenosti. Osoba postižená obdobně na příklad není hospitalizovaná, je doma a píše, na příklad Tatranské pohádky, které rozešle známým. Ti ji poděkují, pochválí, potěší a tak nějak iniciuji smysl žít.

[4] Počátkem šedesátých let šla skupina střelců ze střelnice, cestou se bavila o sportu, a jak to u kluků bývá, o děvčatech, u střelců nebyl pozorovatelný, žádný stres, nepokoj, nebo napětí ? navíc střelba odreagovává a uklidňuje. Skupina se rozešla v 18 hodin a ve 20,30 se jeden z nich zastřelil, důvod nebyl zcela objasněn, jednalo se o klidného, úspěšného bezproblémového člověka.

[5] To není jenom u nás, ale na příklad i ve Francii, nebo nejnověji v Německu, kde je policie kritizovaná, že zatajuje zločiny muslumanů aby hlavní pachatelka byla mimo pozornost a znovu vyhrála volby.

[6] Reálnost útoku. Útok musí skutečně existovat, nesmí být vytvořen pouze v představách obránce. Jestliže útok chybí, obránce se však domnívá, že útok přímo hrozí nebo trvá, jde o tzv. putativní obranu. Tato se ohodnotí jako skutkový pozitivní omyl, obránce by tedy mohl být postižen za nedbalostní trestní čin (zpravidla za ublížení na zdraví). Také jednání obránce při stavu nutné obrany musí splňovat určité podmínky. Fakt bezprávného útoku neznamená, že je možno útočníkovi způsobit jakoukoliv škodu. Útočník sám neztrácí veškerá práva, musí být také do určité míry chráněn. O nutnou obranu nejde, je-li obrana zcela zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku. Tímto se rozumí:

- Hrubý nepoměr mezi škodou způsobenou obranou a škodou, která hrozila vzniknout z úto­ku.

- Zjevná nepřiměřenost prostředků obrany a útoku

- Zjevný nepoměr mezi intenzitou obrany a útoku

Škoda, kterou obránce způsobil útočníkovi, může být větší než jaká mu hrozila, ale nesmí být ve zřejmém nepoměru. Od obránce není možné žádat aby vyčkával a spoléhal na náhodu, že škoda, která objektivně i podle jeho představ, nenastane, a aby nepoužil všechny přiměřené a dostupné prostředky, aby hrozící útok znemožnil a útočníka zneškodnil.

Musí tedy být zkoumán poměr mezi škodami, dále síla a úpornost útoku, charakter použitých prostředků a zbraně, situace za nichž se skutek odehrál, tělesné síly, stáří napadeného i útočníka, agresivita, pověst, opakovanost útoku apod.

[7] Říšská kancléřka, která si osobuje právo vládnout Evropou a nám poroučet, spolupracuje s nepřítelem tak, že utajuje jeho činnost.

 

 
Datum: 25. 01. 2016 20:40:46 Autor: QF17
Předmět: Ochrana rodiny a majetku
Když se zdrogovaní migranti-negři a arabáši v Kielu vrhali na bezbranné občany slavící Silvestr, tak jim jeden policejní důstojník radil ať se brání láhvemi od sektu. Naivita. Německá policie nechce zasahovat a vysvětlovat proč, kde a kdo, protože migranti pozvala do Německa Angela. Ano, ta Angela, která stála u pádu několika německých politiků a prohlásila, že se prosadí za každé situace. Její otec byl fláterník a se svoji rodinou požádal o vystěhování ze SRN do NDR. A stalo se ... Poslední obětí Angely byl Helmut Kohl. * V Německu trávím podstatnou část roku a vnímám co se tam děje. Potkávám migranty v obchodech, kde se ve třech snaží krást mají vypracovaný systém, vyhazují jídlo do popelnic i vedle nich, které dostávají zadarmo a bydlí zadarmo. Vlastně jim to platíme. Napadají školačky a vyžadují po nich sex. Naprosto nerespektují ženu a pokud žena policistka po nich chce doklady, neváhají ji napadnout. A tady selhávají represivní složky státu. + Co více si pomyslet o platnosti ZP v Česku??? V Česku vládnou soudci, státní žalobci s policií. Je nutné ukončit tuhle pyramidu moci, jenže to musí parlament a senát, nevěřím. * V Rakousku je možné si zakoupit brokovnici bez ZP a počet prodeje stoupá.
Datum: 25. 01. 2016 20:48:45 Autor: QF17
Předmět: Oprava
V Kolíně ... jenže není jen Kolín, ale Essen a další města, kde rostou mešity do nebes bez povolení ....
Datum: 27. 01. 2016 15:01:00 Autor: misustov
Předmět: V Česku vládnou soudci, státní žalobci s policií
Je-li tomu vskutku tak, že u nás vládnou soudci, státní žalobci s policií = zákon a pořádek, tak můžeme být spokojeni, je to OK. Představme si, že by tady vládli takoví, jako je Kocáb, Dinsbir junior, nebo Stehliková, která by konstatovala, že QF17 je furt v Německu, tady se v jeho bytě roztahuje jenom jeho manželka, tak mu tam ubytujeme dva nadržený Araby ze severní Afriky. Osobně bych souhlasil s vládou soudců, státních zástupců a policajtů, ti by však měli mít více pravomocí. Byla by ovšem potřeba instalovat nějaké blokády a pojistky. Jedna taková blokáda, kterou pan prezident Havel zrušil, byl institut vojenského prokurátora, pod kterého, jako ozbrojená složka spadala i policie (Nespadal pod něj obecní policajt, který jenom zabubnoval a zvolal ?Na vědomost se dává?). Kvalita těchto složek je významně znehodnocována infiltraci politiky, toto by mělo být omezeno třeba i paragrafy v trestním zákoně, to se však nestane, bylo by to omezování demokracie. V Rakousku, obdobně jako na příklad ve Francii lze koupit brokovnici bez ZP, ale řekneme-li A, potom musíme pěkně odříkat celou abecedu, tedy, za upytlačeného jelena, v České republice, krom trestního postihu se zaplatí desítky tisíc, v Rakousku to stojí, asi jako rodinný dům. S prodejem brokovnic bez ZP bych nesouhlasil, brok č. 36- ? 9,14mm má ve vzdálenosti 35 metrů účinnost větší než Škorpion, je to něco jako kartáč. Navíc identifikovatelnost brokovnic, při trestné činnosti je obtížnější než u kulových zbraní. Úvodní článek se nevěnuje každodennosti, ale čerpá z kauz Vrbětice, Uherský brod, lesní vrah, nebo nově strašení exekutora legálně drženou zbrani. Věnuje se zde pozornost možnosti získání zbraně, naprosto neznámými a nebezpečnými cizinci. Snahám o parazitování na řešení tragédie a zejména požadavky EU na odzbrojení evropského obyvatelstva v době, kdy nepřítel jednoznačně prohlásil, že zaútočí (Na seznamu cílů ISIL se nachází naše republika, ale Izrael tam není, oni vědí dobře, jak by tam dopadli, nás mají vytypované, jako snadnou kořist). Zde, tedy platí konstatování jednoho našeho generála ?Neptejme se jestli, ale kdy?. Kroky EU mají buď záměr daný nějakou transatlantickou lóži, Bildenbergem , potom by se jednalo o zločin, nebo o projev debility (toto není nadávka, ale fakt) bohužel páni v Bruselu jsou nedotknutelní. Požadavek na odzbrojení předložili v době, kdy šerifové v některých státech USA řeší otázku, jak přinutit bezúhonné obyvatele, aby nosili zbraň. Že je Merkelová dcera duchovního, je bezvýznamné. V Brně jsme měli jednoho flanďáka, jeho výzkumy vedli k založení významného odvětví vědy ? genetiky, polní maršál Montgomery byl synem biskupa, admirál Nelson syn reverenda (Toto jenom namátkou, v literatuře jich je uváděno v podstatě víc).
Datum: 27. 01. 2016 15:56:33 Autor: QF17
Předmět: Snad jen jeden
potomek fláterníka zanechal po sobě kvalitní dílo: Lemmy Kilmister! Ostatní jsou postiženi "fláternickou" výchovou. Možná si Angela špatně vyložila: miluj Araba svého, místo bližního svého. + Četl jsem něco málo o boji proti korupci. Mnoho kauz nebylo vyšetřeno a jedna za všechny. V roce 2012 vyplavala mega kauza o korupci na ŘSD. Za čtyři roky se nic nevyšetřilo o stamiliónových úplatcích a vše skončilo v koši dějin. Nikdo se obviněných neomluvil, protože se žádné důkazy nenašly. * Proč super dvojka Ištván a Šlachta dávají kauzy z jiných krajů k žalobě v Ostravě? Něco tady smrdí. + Dnes jsem si dovolil přehrát videonahrávku z Tišnova, kde měl údajně Zeman nabádat k likvidaci Sobotky AK47 Kalašnikov. No co k tomu dodat, začínám si Zemana stále více vážit nejen za jeho názor na arabáše - migranty, ale i jeho nadhled a sebeironii. * Bildenberg a další uskupení mocných rozdávají karty i nehledí na následky. Však jeden z nich je Schwarzenberg. http://video.aktualne.cz/zatim-nepouzivat-video-sobotky-se-lze-zbavit-kalasnikovem-za/r~31db6286c44a11e5a457002590604f2e/?utm_source=volnyHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=obrazok_4
Datum: 27. 01. 2016 19:48:19 Autor: misustov
Předmět: Korupce,demokracie kalašnikov
Korupce je zákonitým důsledkem partajničení a demokracie, pokud mě nevěříte tak se začti do dějin Řecka a Říma. Proslov pana prezidenta bych trochu rozhrábnul. Obecně, násilím- obrazně Kalašnikovem, odchází ti politici, co jsou skálopevně přesvědčeni, že mají absolutní pravdu, ignorují bídu, strach, která dělá z obyvatel predátory. Staufenbergovi to nevyšlo, Pinochetovi, Perónovi, Hitlerovi, Francovi to vyšlo, kalach ? jeho náhražky v důsledku mizerného předchozího řízení státu fungovaly. Pan prezident svým bonmotem připomněl neúprosnou zákonitost dějin. Do politiky se cpou lidé, kteří by se jinak neuživili, když získají moc, po které baží, tak to končí, jak pan prezident naznačil. Muckler jako právník neasistoval v jediné kause a pro neschopnost šel dělat politiku. Diktátor Franco převzal ruiny státu, Pinochet, stát zubožený, oba předali demokratickým nástupcům státní celky prosperující. Pro nás je tragédii, že v Německu je podána na říšskou kancléřku fundovaná žaloba pro porušování zákonů, překročení pravomoci a tentýž den symbolicky jakýsi nedomrdek podává žalobu na hlavu státu pro bonmot. Tyto dvě kauzy demonstrují, proč nebudeme schopni se Německu a jeho ekonomice přiblížit. Mutter plní rozkazy někoho, aby neskončila jako Kennedy. Neparoduj víru někoho. V evangeliu Kristus vysvětluje, kdo je blížní, není to každý antropoid, opičák, je to člověk mající určité parametry.
Datum: 27. 01. 2016 21:53:00 Autor: QF17
Předmět: Asi tak
Misustove a další ... pracuji a bydlím v Německu přes týden. Když jsem ukončil své aktivity v Čechách, tak jsem měl podobný náhled na Německou precisnost a dokonalost jako mnoho občanů v Česku. Dnes se své naivitě musím smát a současná situace ohledně migrantů mi řekla jedno velký NE. Určený je Angele a její politice. Původně slibovala snížení daní od roku 2016, ale nic takového nebude. Všem zaměstnancům se zvýšil solidární příspěvek původně na sjednocení Německa, bylo to 6,60 Euro ze mzdy. Vynásobte počtem pracujících. Dnes platíme skoro 9 Euro na ty negry a arabáše co neumějí číst, psát, počítat, ale mají mobilní telefony, aby se domluvili kde se sejdou. * Do nedávna jsem pracoval v Sudzucker AG a před tím ... nešetří se materiálem, tuny nepoužitých dílů a komponentů se rozřežou a odvezou do šrotu. Desítky tun asfaltu se "ekologicky" zahrnou na větších stavbách. Z toho by nejedna Česká vesnice opravila komunikace. Desítky měst jsou v Nmecku vybydlený, chybí například 1/5 obyvatelstva. V noci je zázrak potkat někoho slušnýho na ulici. Do malých měst se bez souhlasu občanů stěhují migranti, což je konečná stanice pro slušnost. SamotníNěmci jsou slušní, ale vše má své. * Stalina jsi vynechal asi záměrně, jenže jeho politika dokázala z totálně zničenýho státu udělat velmoc. Takový Sputnik na oběžné dráze dokázal nasrat nejen von Brauna. + Angela Merkel možná nechce skončit jako JFK, ale ten trumpeta chtěl stejně jako A.Lincoln sáhnou židům z FED na peníze a a omezit jejich moc. Ovšem, nevěděl, že USA vznikly díky židům a Rothschildům. Pýcha je někdy smrtelná a to pozná i Angela. * Zeman nikomu nedával návod jak se zbavit politika Sobotky. Sobotky blb to vzal za své ... komu není dáno... Podobným idiotů je v Bruselu tisíce. Bohužel.
Datum: 27. 01. 2016 21:54:59 Autor: J.Pechal
Předmět: Taky názor
Zemanovi opravdu hodně lidí připisuje mnohem větší význam, než si reálně zaslouží. Jeho politické pravomoce zahrnují šance ztrapnit sebe i republiku, ale aktivně určovat politiku CZ nemůže... Jestli se Zeman cítí ponížen, uražen a pohoršen, tak konečně pochopí jak se cítí Český občan,který má rozum a srdce, když Zeman vyzývá k boji proti uprchlíkům, kolaboruje s diktátory, jezdí za nimi, zrazuje naši zem a vykládá hanebné nesmysly. Kavárny už od velké francouzské revoluce sloužily jako místa, kde se setkávala elita a diskutovalo se mezi intelektuály. To vskutku pan prezident není! Ještě se měl vyjádřit k drahám asteroidů, co má vláda udělat pro jejich korekce, případně poradit jak se přichystat na Masopust a výrobu koblih. Názory M.Zemana mi připomínají různé exoty,kteří bez znalosti věci napíší,že nějaký generál musel jet v roce 1991 za Sadámem Husajnem do Iráku,vymodlit jejich propuštění a že až po jeho domluvě se mohli vrátit do vlasti-přitom tito vojáci bojovali na druhé straně a do zajetí se nikdy nedostali!!Holt stejná ptákovina jako Miloš Zeman připsal Ferdinandu Peroutkovi citaci, kterou Peroutka nenapsal.
Datum: 27. 01. 2016 22:12:29 Autor: QF17
Předmět: Pro pana Pejchala
Myslíte kavárníky v Paříži?? To jo, myslíte asi Robespierra, Justa i Couthona??? Pěkná kavárnická sebranka idiotů a díky jim se zrodil císař Napoleon. Krásné to časy pro Evropu. * Ano jeden generál v roce 1990 jednal se Saddámem a to generál Vacek. Saddám slušně napsáno sral na nějakou nótu od Havla. Velká a silná NATO nebyla schopná zajistit návrat Čechů z Kuvajtu a Iráku. Co vymodlil Peroutka či Zeman mě nezajímá, kdyby nebylo aféra kolem nějakého článku, tak nevím, že nějaký Peroutka byl a emigroval do USA.
Datum: 27. 01. 2016 22:34:39 Autor: QF17
Předmět: Pane Pechale
trochu jsem vám upravil jméno, ale to se občas stane i na matrice občanů. Nedávno jsem četl článek o válce mezi Kuvajtem a Irákem a musím chtě nechtě přiznat zásluhy generálu Vackovi. Podobných nót co poslal Havel dostával asi Saddám hodně a ruku na srdce, Havel byl Saddámovi u prdele, možná věděl že je žid, kdo ví?? Když vyrazil Zeman v loni na oslavu ukončení války do Číny, tak opět udělal dobře, protože 2. sv. válka skončila i začala v Číně.
Datum: 27. 01. 2016 22:58:38 Autor: J.Pechal
Předmět: Oprava
QF17.Jen jsem nepochopil Váš názor na gen.Vacka-jaké zásluhy měl a proč Sadámovi psal?Pokud se nemýlím v této době už generál Vacek byl bez funkce ve vládě a naši vojáci bojovali na opačné straně.Jen,že by mu gen Vacek radil,jak se udržet v Kuvajtu.Budu rád,když mi napíšete zdroje odkud jste čerpal.Několik mých kamarádu se této operace zůčastnilo,ale o akci gen.Vacka se nezmiňovali,ani o tom,že by se dostali do zajetí vojsk S.Husajna!!Jen vím,že zpět je opět přepravovali američané, ze Saúdské Arábie.Nebo si myslíte,že naše vojáky přepravovaly letouny S.Husajna,jaké on měl moožnosti?Ten měl dost svých starostí,neboť ?matku bitev?projel na celé čáře nemyslíte?A nějakého generála s Prahy měl určitě hluboko v paži.
Datum: 27. 01. 2016 23:16:28 Autor: QF17
Předmět: Asi tak 2
Když jsem byl poprvé v Belgii v r. 199 tak celkem byl klid, ano na toaletách svítily modrý světla a musel jsem se zeptat proč. Prý to je pro narkomany co si píchají do žil těžký si najít žílu. Negrů tak bylo celkem málo, arabášů ještě méně. Za 17 let je v Bruselu arabášů skoro polovina. Ve Francii jsem nebyl i když jsem původně chtěl jen do Provance. Paříž je černá dlouho a arabáši přibývají. Proč to píšu?? Belgie a Francie sklízí své koloniální plody. Nikdo se tak debilně nechoval a nemasakroval obyvatelstvo v koloniích jako Belgie a Francie. Anglie má rovněž svůj díl, ale přeci jen má prvky demokracie zažitý.
Datum: 28. 01. 2016 15:07:34 Autor: misustov
Předmět: Poznámky k názorům pana Pechala
Pan J. Pechal má také zajímavé názory, jenom v nich marně hledám, jak souvisí s různými způsoby střílení do lidí. Původně jsem byl Schwarzenbergův člověk, po oznámení kandidatury pana Zemana jsem přešel s tím, že alespoň bude nějaká sranda ? a ona vskutku je. Jistě, nesdílím jeho nadšení pro drony, rovněž jako ostrahu hranic před migranty nestřílejícími vojáky. Diktátoři, na rozdíl od lidskoprávních demokratů mají peníze a proto za nimi i prezident Obama. Rozdíl je zde v tom, že si naň americký daňový poplatník neotevírá dršku, jako nějaký lumpenkavárenský povaleč v Praze. My máme elity (Jako takové, nikoli co jim čouhá sláma z bot) poskrovnu, na to, aby se scházela v kavárnách. Jestli někdo (QF17)považuje za elitu Kolouška, tak to ano. Prezident Havel svými vědomostmi a intelektem nasahal prezidentu Zemanovi po kotníky. Tolik mé poznámky k názorům pana Pechala, ale nemohu souhlasit s jeho připomínáním různch exotů, kteří bez znalosti věci napíší, že nějaký generál musel jet v roce 1991 za Sadámem Husajnem do Iráku, vymodlit jejich propuštění. Tedy armádní generál Vacek nebyl ?jakýsi? na rozdíl od ženami milovaného generála Pavla. Vacek dostal hodnost za velení dvacáté motostřelecké divizi, velel armádě, byl zástupcem velitele okruhu, zatím co Pavel velel rotě. Ten ?Jakýsi? se musel znát s Husainem, protože asistoval při prodeji zbraní Iráku za velké peníze, nikoli zadarmo, jako dnes. Generál se nemodlil, ale vyjednal s Husainem, že naši montéři a technici pracující na stavbách v Iráku budou uvolněni po dokončení nezbytných prací na zakázkách, které byly Irákem objednány a nám proplaceny, pro nás to byl velmi dobrý obchod. Mezi těmito techniky byli lidé z našeho podniku, které znám. Do Prahy přiletěli normálním leteckým spojem. ?Oprava? pana Pechala z 27.01 je psána vskutku bez znalosti věci a zmateně, ale to se stává. Souhlasím s QF17 ve věci Peroutky. Osobně jej znám, protože hovořil v BBC, nebo Hlasu Ameriky, ale já jsem velmi starý člověk, generaci padesátníků a mladším nic neříká. Termín ?Zrada? je vedle výrazů ?hajzl, sviňa, vole? českými intelektuály velmi často používán, ale s jeho definici bychom se měli důkladně seznámit. Klasifikace státní návštěvy za účelem navazování obchodních a ekonomických styků jako zrada je raritou české spodiny - u našich prezidentů je typická zrada a zločin podpis přihlášky do NATO, bez referenda a vyjádření ústavních orgánů ? ti se vyjadřovali dodatečně, pod nátlakem a vyhrožování balkáské řeznice.
Datum: 28. 01. 2016 17:47:17 Autor: Mirek
Předmět: pan Pechal
Vážený pane, v Saddámově Iráku uvízli, resp. nebylo jim umožněno opustit Irák, civilisté, nevlastnící diplomatický pas. Tedy zaměstnanci pracující na tehdy kontrahovaných investičních zakázkách, dodávaných strojních zařízení a technologických celků z ČSSR,kompletovaných v Iráku, dodávaných v rámci mezinárodních smluv uzavřených ČSSR. Žádní vojáci! Nepleťte hrušky s jablky dohromady.
Datum: 29. 01. 2016 06:53:26 Autor: Misustov
Předmět: pro QF17
Infiltrace Arabášů do království Belgů není důsledek kolonializmu, protože ta neměla v arabském světě kolonie, a Belgické kongo? Ve XX století tam naděje na přežití byly větší, než po získání samostatnosti. Protože domorodci byli nuceni pracovat a za práci dostávali odměnu, byl i životní standart, pokud si vzpomínám, vyšší. Pronikání Arabů do Francie má svůj původ v národněosvobozeneckém boji. Po ukončení bojů de Gaulle umožnil loajálním Arabům z důvodu jejích osobní bezpečnosti odejít do Francie a ti tam začali přetahovat své rodiny a příbuzné. Mám dojem, že tento stav Francii vyhovuje, protože recipročně má Francie v Alžíru dominantní postavení. Tito usedlí Arabové mají v Paříži práci při údržbě a čištění města jsou hbití a zdvořilí. Pozoroval jsem, jak na náměstí Concorde opravovali dlažbu zničenou tanky po přehlídce, než se ulice uvolnily k provozu, tak dlažba byla opravená. Negři a jejích samice jsou v Paříži nepříjemní, ale na Sorbonně to je jiné, tam mají akademické vystupování, černošky jsou upravené a oblečené podle evropského vkusu bývají i velice pěkné. Africkým územím ČAD (TCHAD) musela dát Francie samostatnost na příkaz OSN k určenému datu. Francie věnovala velké úsilí a finanční prostředky k přípravě na samostatnost. Žádostem Francie ani domorodců k prodloužení přípravy na samostatnost nebylo vyhověno. Proto po vzniku samostatnosti nastal totální kolaps infrastruktury a všeho, čehož využili všichni - lupiči, nájezdníci ze Súdánu i Američani. Na žádost domorodců tam ponechala Francie několik základen Cizinecké legie, které jsou dnes oázou civilizace. Je to ukázka jak vrchnostenské orgány OSN, EU ničí civilizaci, aniž nesou jakoukoli odpovědnost, totéž lze aplikovat na odzbrojovací požadavky EU. Navíc, tento spolek má ve svém nosném pilíři ?Odzbrojení?, ale o obraně Evropy se nezmiňuje, proto je Evropě nejenom nebezpečný, ale i nepřátelský.
Datum: 29. 01. 2016 14:34:32 Autor: J.Pechal
Předmět: Mirek a Missustov
Dámy a pánové,soudruzi a soudružky.Jelikož se na nacházimeme na webu militaria-což znamená-sbírka dokladů k dějinám vojenství zbraně, uniformy, vyznamenání, archiválie aj.Nikoliv POLITIKA-viz též úvodní článek P.Misutova.Já jsem pouze napsal(speciálně pro Misutova a Mirka),že nechápu člověka,který napsal dotaz panu a.gen.Vackovi a vyčítá plk.Valovi,že ve starobní demenci zapoměl na montážníky.Otazka zněla,co s tím měl plk.Valo společného.... Pokud je mi známo,tak každý budoucí generál většinou velel rotě.Holt,pak se už kariera každého generála vyvijela jinak. Jedni,aby mohli velet 20.divizi a 1.armádě podepsali prohlášení, že souhlasí s okupací Československa, což bylo nazváno jako bratrská pomoc-nač přece bránit svoji vlast.Ti pevnější,proto nic nepodepsali a byli z armády vyhozeni, později bez soudního rozhodnutí i degradováni. Nejlépe stav po srpnové okupaci z roku 1968 zhodnotil po roce 1989 pan plk. Ing. Rudolf Kunzmann CSc,který napsal a dovolím si ho citovat:?..?Těm, kteří se normalizace spoluúčastnili a omlouvají své chování tvrzením, že tenkrát museli, říkáme: ?Tisíce nás nemuselo a vy jste museli. Neomlouvejte se takto. To si musíte vyřídit s vlastním svědomím, pokud ho máte. To Vám odpoví, kde jste byli Vy, když ? se blýskalo a hřmělo!? Měli jste stejnou možnost jako my. Na místo toho jste bez uzardění více, či méně spolupracovali s okupanty! : ?Neradi slyšíte tato slova. Pro mnohé jsme vaším černým svědomím, kterého byste se rádi zbavili. Měli byste se zamyslet nad vlastní činností v té osudové době a sklonit se před těmi, kteří svými názory a postoji nezklamali.To se asi pana gen.Vacka a možná i některých dalších asi netýká? Jiní,kteří se líbi ženám (Misutov asi závidí) v mírových silách UNPROFOR nezaváhali a podíleli se na vojenské operaci k záchraně odříznutých francouských vojáku,kteří byli obklíčeni ve válečné zoně mezi Srpy a Chorvaty-a tak dokázali,že čeští vojáci,dokáží být i bojovat. (což některým levicovým soudruhum vadí).A jak je vidět,mají asi větší důvěru v NATO,když je jim svěřená funkce:předseda vojenského výboru NATO. O nějaké vyšší funkci,se našim generálům v rámci Varšavské smlouvy mohlo jen zdát: U našich prezidentů je typická zrada a zločin,Misutov má pravu,hlavně když dají podpis k souhlasu o bratrské pomoci a k rozmístnění sovětských vojsk na našem území,na to Misustov nějak zapoměl-proč asi? Závěrem jen toto:Možná,že se Vám me vyjádření nebude líbit,ale musel jsem napsat, že Ti , kteří pamatují vládu komunistů si připomenou, že je lepší nedokonalá demokracie,než to co nám bylo předváděno před rokem 1989 (je velice smutné čtení vdovy po zesnulém M.Ransdorfovi-když mu na pohřbu vyčítá"?Nikdy bych nežádala o finanční pomoc, kdybys na úkor strany neožebračil vlastní rodinu).No a Ti mladší mají možnost nahlédnout do komunistického myšlení a soudruh M.Jakeš je názornou ukázkou toho co jsou komunisté zač a jak by nám asi vládli, kdyby se opět dostali k moci. Oni se ani ta čtvrt století nezměnili. Jsou stejní jako "kůl v plotě" Pro mě je dostačující, že se národ nikdy tak nesmál Havlovi, jako nyní Zemanovi a Klausovi. Což vypovídá o tom, jak si národ celkově Zemana a Klause považuje. Pár jejich obdivovatelů to sotva změní. Kam se podívám, s kým mluvím, tak má ze Zemana neskutečnou srandu. Čím to je?
Datum: 29. 01. 2016 18:02:06 Autor: Mirek
Předmět: pan Pechal
Tak jste nám záležitost vysvětlil, ale abych přiznal barvu, absolutně netuším souvislosti. Rok 1968 verzus téma článku Obklíčení Francouzi verzus zadržení civilisté v Iráku. Co má společného plk Valo se zadeženými civily v Iráku. A tak dále.
Datum: 30. 01. 2016 07:27:18 Autor: QF17
Předmět: pan Pechal muž mnoha oatzek
1.Nechápu, proč si stále pletete rok 1990 s rokem 1991? 2.Nechápu proč zmiňujete "okupaci" ČSSR v roce 1968, když informovaný občan zná pravdu o "socialismu s lidskou tváří) pod vedením A.Dubčeka? 3.Nechápu proč si myslíte i na základě čeho, že jednotky Unprofor, Kfor a dalších nebyly legálními okupanty společně s NATO? 4.Už vůbec nechápu proč zmiňujete zde nějakého Ransdorfa a smuteční projev jeho ženy?
Datum: 30. 01. 2016 07:54:53 Autor: Misustov
Předmět: J. Pechalovi
V zásadě, esej je věnována střílení a držení zbraní, ale vám bych nesvěřil z důvodu nebezpečí vypíchnuti si oka, nebo popíchání se na tváři, ani vidličku, takže je bezpředmětné dále diskutovat.
Datum: 22. 03. 2016 11:47:20 Autor: Misustov
Předmět: Neptejme se jestli, ale kdy
Poslední události 22.3. demonstrují, že teroristé útočí podle své úvahy, bez přihlédnutí k vyhlášeným stupňům ohrožení.
Datum: 23. 03. 2016 10:49:34 Autor: Jožo
Předmět: Neptejme se jestli, ale kdy
Evropa USA neustále kritizuje za jejich nadměrný sběr (viz obdiv.k E.Snowdenovi) Děje se to vždy až do chvíle, než se něco stane. Pak začneme žadonit, aby se o své informace Američané podělili. Neškodilo by nám trochu ubrat pokrytectví.Evropané si podobně jako Američané po 11. září 2001 budou muset položit otázku, zda jsou ochotni obětovat za bezpečí i část svého soukromí a dát tajným službám a policii větší možnosti ke shromažďování informací.
Datum: 23. 03. 2016 20:05:34 Autor: mirek
Předmět: Informace
A jak mnou, tedy občanem poskytnutá informace, pomůže tajné službě poznat teroristu? Podle čeho? čísla mých bot? seznam mých známých? Informací mají poliši a tajní přehršel, jen se v nich ztratili. O každém takovém výtečníkovi se po atentátu dozvíme: -že byl v hledáčku taj služby-. V hledáčku byl a... nic
Datum: 25. 03. 2016 02:24:46 Autor: QF17
Předmět: STB a současnost
CIA, Mossad či GRU se určitě nebudou objímat a společně řešit "ekoemigranty" směřující z Turecka do vyspělé Evropy. Turci si udělali z EU dobrou dojnou krávu a ještě špinavcemi z Afghánu či Iráku zaplemenilo svého odvěkého nepřítele ... Řecko. Ti špinavci nechtějí žít v Řecku či v Česku, protože jsme chudí a neposkytneme jim vydatné sociální dávky. Máme v Česku dost a dost, jim podobným: nějakých 600 tis. cikánů, 500 tis. ukrainců, 100 tis. vietnamců atd. Včera jsem sledovat německou tv a konečně se v jednom dokumentu začali říkat necenzurované fakta. Čím můžou negramotní pasáci koz a prznitelé dětí obohatit Evropu?? Za vším zlem hledej příčinu a najdeš odpověď. Tady je otázka i odpověď jednoznačná, USA nepotřebují stabilní Evropu a už vůbec ne, aby Unie spolupracovala s Ruskem. Kdo má chuť či sociální cítění může navštívit Katar či Saudi a zjistí, že žena je konečně věc a je rovan velbloudu. + Misustove ... teroristické útoky ve Francii a Belgii mají jednu spojitost, tyhle dva státy se chovaly v Alžíru či Kongu jako prasata a teď pociťují krutou odplatu od ještě větších primitivů. + Již jsem tady zmínil jednoho důstojníka STB, který měl působiště Praha 1 a hlídal alkáče jako byl Havel či Vondra. Nedávno mi řekl krutou realitu! Víš, my jsme sledovali a skoro všichni to věděli, ale dnes máš kamery na letištích, na ulicí, v metru, na poštách, na úřadech, u bankomatů a nejsnadnější sledování je přes mobilní telefony. TO si občané neuvědomují.
Datum: 25. 03. 2016 14:40:06 Autor: QF17
Předmět: Zbraně a demokracie
Je třeba se chránit před špinavci a různými devianty. Zároveň je důležité chránit a bránit naši pokřivenou, ale funkční DEMOKRACII všemi prostředky před islámem a "ekoemigranty" i za pomocí nabitých zbraní.
Datum: 25. 03. 2016 15:41:19 Autor: Karel
Předmět: Uprchlíci a komunismus.
QF 17,přestaňte už jako před roke 1989 ze všeho obviňovat USA,a podívejme se na tento problém s větším odstupem.Bezesporu,za současnou uprchlickou krizi může komunistický Sovětský svaz, který v rámci boje proti Západu způsobil rozvrat Afriky.Prvotní příčina rozvratu v severní Africe a nástupu radikálního islámu spočívá v padesátých letech minulého století, kdy sovětští komunisté a jejich pátá kolona v západních zemích začali vykřikovat cosi o utiskovaném lidu v koloniích-viz.Andreas Lutz:Špinavá válka 1 a 2.Jak napsal Jiří Hanzelka,že s Miroslave Zikmundem vzpomínali, jak ještě na konci čtyřicátých let minulého století se po Africe za koloniální éry, kterou oba projeli napříč ze severu na jih, dalo cestovat bezpečně. ?Za celou tu dobu se nám s výjimkou drobné krádeže nic nestalo, dnes tam běloch může být rád, že ho nezabijí,? řekl k tomu Hanzelka. To zní nyní jako utopie-proč asi?Proto,že Sovětský svaz společně se svými satelity začal v rámci oslabení Západu prosazovat tzv. právo národu na sebeurčení. Ze strany Rusů, kteří si prostřednictvím SSSR sami porobili jiné národy, to byl přitom jen obří kolosální podraz. Výsledkem byly chaos a miliony mrtvých. To je prvotní příčina rozvratu v severní Africe a nástupu radikálního islámu (před 35 roky jsem byl v pracovně v Lýbii-za italské kolonizace,tam byly postaveny,nádherné silnice,ale i železnice,která po odchodu italů byla zrušena a koloje vytrhán,nemocnice tam byly postavené USA za 2.světové války a vše co bylo v obchodech bylo od nenáviděných imperialistů ze západu.).Islámský radikalismus není záležitosti současnosti, ale mohutně ho podporovaly komunistické státy už od vyhlášení nezávislosti arabských zemí. Klasickým příkladem jsou Sýrie a Egypt, které otevřeně podporovaly muslimské radikály, jež v sousedním Izraeli vraždili ženy a děti. Ano, prvotní kořeny islámského terorismu spočívají v ukvapené dekolonizaci arabských zemí. Jestliže v těchto zemích vládli kolonizátoři, s fanatickými islamisty problémy nebyly. K uvedenému STBáku jen toto,K když jsem si prohlížel v Pardubicích svůj spis, tak jsem se divil, co péče mi STB věnovala. Nejvíce mne ovšem udivilo, kdo všechno na mě donášel a úplně nejvíc jsem byl překvapen, když jsem zjistil co ti lidé dělají a kde působí dnes. Víte komunisté vše věděli,ale že jim v listopadu bud zvonit hrana,buď nechtěli vědět a nebo už nevěděli jak dále?
Datum: 25. 03. 2016 16:39:54 Autor: QF17
Předmět: Daniel Solis
Lépe to nejde vyjádřit! ?Lidská katastrofa, která se odehrává v Sýrii před zraky celého světa, je opovrženíhodnou zradou lidské důstojnosti a zdravého rozumu. Západ se v touze po ničení a ovládání geopoliticky významných území spolčil s fanatickým absolutistickým středověkem islamistického běsnění, aby byl společnými silami zničen zdravý rozum, důstojnost, slušnost, pořádek a mír v dané oblasti a posléze v celém světě. Loutka muslimského bratrstva Turek Erdogan ruku v ruce s Francií, proradným Katarem, licoměrným Spojeným královstvím, zlovolnými Spojenými státy a ambiciózním Izraelem se rozhodl rozpoutat armageddon, třetí světovou válku, která přinese světu zničení, bídu a utrpení.?
Datum: 25. 03. 2016 17:02:59 Autor: QF17
Předmět: Karle
Mě jsou komunisté i pseudodemokraté u p.... Taliban i Al kajda vznikly díky podpoře USA a dnes se amíci desítky let motají v Afghánu v bludném kruhu a desítky tisíc mrtvých duší rovněž. Nějaký C. Powell si vymyslel chemické a jaderné zbraně v Iráku a statisíce Iráčanů poslala NATO pod zem. Pomoc vojsk NATO trpícím Lybijcům vr. 2011 totálně rozvrátila celou zem a opět desítky tisíc mrtvol jako na Via Appia. Co takový Majdan na Ukraině?? Ovšem Sýrie se totálně rozvrátit nějak nepovedla demokratům z Wall Streatu a Turkům. "Ekoběženci" ovšem z uvedených států směřují do Evropy za "lepšími" zítřky. Ať hledám a hledám, tak jsem v migraci "špinavců" nenašel Ruskou stopu.
Datum: 25. 03. 2016 18:08:36 Autor: Karel
Předmět: QF17
QF 17,můj příspěvek se týkal počátku toho co se děje v Africe dnes. Problém je jinde, Rusko blokovalo řešení Syrské krize, má přeci právo veta. Důsledek je patrný dnes ... .Proč nenapišete,že Rusko se jiz v 60. letech v Africe angazovalo a budouci teroristy z Afriky jsme cvicili i u nas. Civilizovaná část světa se poučila. Rusko se zřejmě nepoučilo -- proto ty tisíce mrtvých na Ukrajině, proto sestřelování aerolinek, proto mlčení, když se strefí do nemocnice. Spějeme-li ke zkáze, je to díky tomu, že putínismus nemá žádné civilizované zábrany. Víte QF 17,Každá ideologie je už ze své podstaty totalitní, páč má jediný účel - ovládat lidi. Fašismus a komunismus byly dvě totalitní ideologie, které rozpoutaly 2.SV. Kdyby ale nevznikla v druhé polovině 19. století komunistická ideologie, nevznikla by ani ta fašistická, založená právě na boji proti té totalitní ideologii první. Dva kohouti na jednom smetišti a obyč lidi mezi nimi. Kdyby ti naši čs. legionáři o té občanské válce v Rusku 1918-1920 spolu s kozáky a bělogvardějci rozprášili tu bolševickou lůzu, byli bychom dnes jinde, nemuseli bychom zastavovat Hitlera, nemusely být poválečné hysterie s třídním nepřítelem, byli bychom v tržní ekonomice a demokracii, nezatížení nějakými pitomými ideologiemi a se spoustou peněz v kapse....Jenže oni ti bolševici v Rusku o občanské válce tehdá byli financovaní a podporovaní zbraněmi a technikou z Německa, paradox, co? Komunismus oproti fašismu ale zabíjí ve světě lidi dodnes. Tak co je zrůdnější?Je jen škoda,že světu dnes schází osobnosti R.Regana a baronky M.Thatchero
Datum: 25. 03. 2016 18:23:39 Autor: QF17
Předmět: Karle
Chci důkazy, že na Ukraině byla Ruská armáda během majdanu i po něm, chci důkazy, že Ruská armáda sestřelila civilní dopravní letadlo, chci důkyzy, že vědomě zničilo nemocnici (amíci naprosto vědomě několikrát) chci důkazy, že Ruský komunismus rozpoutal 2. světovou válku. Krym sem určitě nemotejte, byla to a je autonomní republika se svým parlamentem i např. státní hymnou.
Datum: 25. 03. 2016 22:42:09 Autor: Karel
Předmět: Dekolonizace
Budete se divit, ale počátek dekolonizace není možné připisovat Stalinovi, ten je v tom zatažen až jako druhý v pořadí. "Čestné" čelní místo obsadily USA s prezidentem F.D. Rooseveltem. Dokladují to paměti CH.de Gaulle. FDR správně viděl problém, který nastane po skončení války pro rozjetý průmysl USA. Jeho řešení bylo - dekolonizace v zájmu vývozu vlastní produkce. Což se mu podařilo. Stalin byl jen druhý v závěsu s politickými proklamacemi, neměl co vyvážet a suroviny nepotřeboval.
Datum: 26. 03. 2016 02:01:11 Autor: QF17
Předmět: Karle, Karle
opravdu nevíte skoro nic o historii a dějepis vydaný v roce 1995 je asi vaším (9.ZŠ) hlavním zdrojem. A to je pro mě opravdu málo!
Datum: 26. 03. 2016 13:42:45 Autor: Karel
Předmět: Dekonolizace
Pane QF17 musím dementovat,že článek Dekonolizace není poslaný s mého počítače a jen mě mrzí,že někdo dokázal zneužit mé jméno. S úctou Karel B. K Vašemu názoru,z 25. 03. 2016 18:23:39 se vyjádřím až po velkonocích,neboť musím sáhnout do svého archívu a teď se momentálně věnuji vnoučatům.
Datum: 27. 03. 2016 21:00:38 Autor: Misustov
Předmět: O střílení, po delší době
O střílení, po delší době Svoji esej jsem pro nedostatek spolehlivých informací doslova ?vařil z vody?, používáním dedukční metody při psaní. ? K uvedení básně Džamily Stehlíkové, mě inspirovala báseň vojína Jasánka ?zemřel a žije?, včetně vystoupení poručíka Hamáčka v nesmrtelných Černých baronech.? Shodou okolnosti se několik dnů na to, problematikou uherskobrodské tragédie zabývali novináři, použili informací získaných od police, které upravili tak, aby budily senzaci. Po odmýšlení bombastických frází lze konstatovat, že se jedná o pohled na tuto kausu z jiného úhlu, ale v zásadě shodný. Jsou tam informace, které jsem pří psaní eseje nemohl znát, zejména nabubřelá informace, že v lékařských záznamech byla od roku 1999 informace, že manželé trpí paranoiou, to je nadměrnou podezíravosti, (takové poruchy mohou změnou podmínek samovolně odejít, samozřejmě v tomto případě nikdo neřekne ?pane doktore, soused zhebnul a proto již nikoho nepodezírám?. Tato psychická porucha není důvodem k nevýdání, nebo odebrání zbrojního průkazu, navíc je velice těžko stanovit její diagnosu, uvádí se sice že, tato porucha postihuje 15% lidí, ale odchylka od tohoto údaje je ?10%. Ostatně i na tomto Webu se vyskytují články, jejich autoři vyjadřují podezíravost a konspirační teorie, přesto bych autory nepovažoval za nebezpečné. Nebezpeční jsou zde ti, kteří demonstrují nenávist, lhostejno, zda je to žena, nebo muž. Dále je otázka, zda se jedná o přirozenou opatrnost, negativní zkušenosti s prostředím liberální demokracie, prostředí ve kterém žije a podobně. ? V zásadě bylo konstatováno v souladu s eseji, že vinu nese duševně chorá žena i když vina je zde stejnoměrně rozdělovaná, ovšem pachatel je mrtev a nemůže se bránit. Doslovné znění z tisku: ?Z dokumentů je jasné, že nemocní manželé až do posledních dní před masakrem nedostali lékařskou pomoc, kterou jejich stav vyžadoval. K rozvoji psychické choroby muže přispělo soužití s ženou, u které lékař diagnostikoval těžkou parafrenní schizofrenii?. Lékaři manželek se maximálně zajímají, zda mají manželé nějakou přenosnou chorobu, nikoli zbraň, nebo rybářské náčiní, jiný případ by byl, kdyby se o toto zajímal lékař pacienta. Strážci zákona od psychiatričky manželky věděli, že muž může být sobě i okolí nebezpečný, je zde otázka proč graduovaná psychiatrička nekonzultovalo ošetřujícího lékaře pana Kováře, ale ihned policii, zde zase já podezírám z udavačství. Tyto informace mohla získat psychiatrička jedině od svoji pacientky, zdeformované nemocnou osobou, která chtěla takto svému muži ublížit. ? Vláda nakonec usoudila, že se provede revize zákona o zbraních, nikoli prověření lékařské péče, zřejmě to je levnější, připomeňme si štábního praporčíka Arazima, který ve třicátých letech nechal přistavit pro jednoho duševně chorého nikoli auto s modrými světly, ale sanitku. Revidovaný zákon bude tak účinný, jako odzbrojovací návrhy Evropské Unie, jeho účinnost není možné při nejlepší vůli zvýšit. Jakou účinnost mají diletanty prosazované psychotesty, demonstruje případ Lesního střelce. Lidské zrůdy jsou vynalézavé a budou se snažit vymyslet metodu, která nebyla doposud použita. Vrah mající inteligenci ?lesního střelce?, Viktora Kalivody, pokud bude mít kvalifikaci chemika je schopen vyrobit i technologicky obtížný organofosfát; tabun, sarin, soman, VX, s těmito jedy je schopen usmrtit i několikanásobně větší množství lidí, než bylo 14. prosince v Paříži.? Revidovaný zákon poskytuje možnost beztrestně škodit úmyslně občanům. Vniknutí do bytu, bez soudního příkazu, kdykoli a jakýmkoliv způsobem. Může nejenom způsobit hmotné škody [1], ale i psychickou újmu a poškození dobré pověsti, toto zákony neřeší, na rozdíl od zákonů říše Rakousko-Uherské a Československé republiky za Masaryka a Beneše, tehdy takové nepravdivé obvinění stálo pachatele ?půl gruntu, možná i víc?.? Článek jsem uvažoval pouze v rozsahu problematiky uherskobrodské tragédie, posléze jsem považoval za vhodné jej rozšířit o problematiku mnohem závažnější a to invazi do Evropy, včetně zahájení teroru. Šokující je postoj EU k legálně ozbrojeným občanům. Velebné tóny marseillasy volají ?občané do zbraně?, zkurvenina, zvaná EU parazitujíci na tak zvaných evropských hodnotách volá po odzbrojení. S odstupem doby zde konstatovat, že neschopnost vrcholných orgánů Evropy, včetně přílišné tolerance netolerantních muslimů podněcuje útočníka k vyšší aktivitě. Cituji: ?Hlava jordánské vlády uvedla, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ?je přesvědčen, že regionální problémy mohou být vyřešeny v duchu radikálního islámu". Jordánský panovník poznamenal, že ?skutečnost, že teroristé jsou odesíláni do Evropy, je součástí turecké politiky?. Dalším podnětem pro útočníka bude realizace nějaké příručky, kterou chystá EU. Tato příručka má teroristům vysvětlit, že odpalování bomb na veřejných místech je nevhodné. Útočník si opětně prověří, že vedení EU je na nižší intelektuální úrovni. Můžeme připustit, že z tohoto pohledu je existence EU pro naši existenci nebezpečná? V tomto ponurém prostředí musíme vzít za vděk prohlášení ministerského předsedy pana Sobotky v Bruselu, že snahy o odzbrojení řádných občanů ohrožují naši obranyschopnost. V únoru uspořádal ředitel centra transatlantických vztahů, exministr obrany Alexandr Vondra k problematice požadavků EK konferenci. Na konferenci se vložil do diskuse bývalý příslušník speciálních izraelských jednotek Itay Gil, který prohlásil, že zlého střelce, může naopak zlikvidovat jenom hodný střelec, tento poznatek jistě v původním jazyce a pronesený jinde má svůj půvab, zde v Česku novinářští debilové měli ironické poznámky, ovšem, až bude praní špinavého prádla tak zalezou jako Peroutka. Itay Gil se věnoval výcviku ve střelbě v Izraeli, což vzbudilo na stránkách novin zděšení, že nastane u nás jakási izraelizace. Toto je zlé znamení, protože jak se známe, že když si dáme metu dosáhnout v sebeobraně úrovně Izraele, tak se dostaneme při velkém stažení na třetinovou, až poloviční úroveň. Když začneme ihned na začátku slevovat, tak zůstaneme na nule, bude to taková svazarmovština. Zajímavý poznatek byl, že v Izraeli zastavují většinu teroristických útoků v prvním sledu ozbrojení civilisté, ale upozornil, že tito lidé musí být dobře trénovaní. Osobně k tomu připomínám, že u nás bude nutné upravit legislativu. Za dnešní situace je prakticky realizovatelná jenom osobní ochrana, kdy mohu kalkulovat, zda je lepší když mě budou tři soudit, nebo čtyři ponesou. Zásah se střelnou zbraní ve prospěch záchrany spoluobčana je riziko, protože když zraněný musluman prohlásí ?já jsem ji nechtěl zabít, nikdo mě nedokáže, že jsem věděl, že není moje, byla sama a já jsem se chtěl jenom sexuálně uspokojit? tak statečný zachránce půjde za katr.? Pokračování příště.
Datum: 28. 03. 2016 01:18:48 Autor: QF17
Předmět: Patton a muslimové
Dovolím si přidat něco málo z knihy od nejschopnějšího generála západní fronty G.S.P. Válka mýma očima. Je to válečný deník, který svým obsahem je stále aktuální, pro sluníčkáře a další hlupáky ... deník ukončen v roce 1945. + Strana 49 až 52: "Dlouho mi trvalo, než jsem si uvědomil, jak mnoho může člověk, který se zabývá studiem dějin středověku, získat pozorováním Arabů. Dlouho jsem se náramně divil, když jsem viděl všude dřepět skupinky Arabů v prachu či blátě. Jak je možné, že nedostanou hemeroidy, je mi dodnes záhadou. Nikdy se mi nepodařilo uspokojivě zjistit. k čemu je vlastně dobrý turban. Obvyklé vysvětlení, že je to tropická pokrývka hlavy, nesedí, vzhledem k tomu, že mnozí Arabové, zejména v armádě, nosí turban, který pozůstává z pouhého cáru látky obtočené kolem čela, přičemž celé vyholené zůstává odhalené. Všechna domácí zvířata mají na hlavách rány a jizvy a mnohá jsou slepá v důsledku hanebného zvyku mlátit je po hlavě holí. Vnucuje se otázka, jak by to vypadalo, kdyby byli bývali Arabové křesťany. Jsem si jist, že učení Mohamedovo a nesmírné ponížené postavení žen je hlavní příčinou zaostalosti Arabů. Jsou úplně stejní jako byli kolem roku 700, kdežto my jsme se stále vyvíjeli. + Generál George Smith Patton
Datum: 29. 03. 2016 21:56:42 Autor: Karel
Předmět: QF17
Pane QF17,25.3.2016 jste napsal :Chci důkazy, že na Ukrajině byla Ruská armáda během majdanu i po něm, chci důkazy, že Ruská armáda sestřelila civilní dopravní letadlo, chci důkazy, že vědomě zničilo nemocnici (amíci naprosto vědomě několikrát) chci důkazy, že Ruský komunismus rozpoutal 2. světovou válku. 1.pokud se nemýlím,tak v srpnu 2015 V Rusku unikly informace o počtu padlých a zraněných ruských vojáků na Ukrajině, zemřelo jich tam 2000 a zraněno bylo 3200. Čísla zveřejnila na internetu Dělovaja žizň, která ale odstavec s počty obětí záhy odstranila. Informaci převzal i americký Forbes. Zde Ekonomická Dělovaja žizň zveřejnila čísla v materiálu o zvýšení platů vojáků v roce 2015, kde se věnuje kompenzaci inflace. Jeho součástí byl původně i odstavec o náhradách vojákům, kteří se účastnili v letech 2014 a 2015 bojů na Ukrajině. V něm stálo, že vláda Ruska přijala důležité rozhodnutí o peněžních náhradách pro vojáky.Dále se zde uvádí,že : ?K 1. únoru 2015 se celkově zaplatilo odškodné rodinám více než 2000 padlých vojáků a 3200 vážně zraněným vojákům, kteří byli uznáni za invalidy,? napsal ruský web.Věřím,že i tohle bude pro Vás málo.Přečtěte si pár knížek příkladně o historii kosmického programu v Rusku a USA, a pochopíte, kdo lže a zatajuje.Demokracie ze své podstaty neumožňuje výrazné zatajování a podvádění veřejnosti narozdil od totalitních režimů.Ale klidně si můžete věřit, čemu chcete. 2. Rusko na schůzi Rady bezpečnosti OSN odmítlo návrh skupiny pěti zemí na zřízení mezinárodního tribunálu pro vyšetření okolností katastrofy malajsijského dopravního letadla ...." čili Rusko zabránilo mezinárodnímu vyšetřování, aby se vůbec nějaký viník našel.....pročpak asi? Tím se,ale fakticky přiznalo .. Jak těm Rusům mám pak věřit? Kdo bránil vstupu mezinárodních vyšetřovatelů? Kdo se na po sestřelení na soc. sítích chlubil sestřelením ptáčka? Kdo na Ukrajině sestřelil 16 vojenských letadel a helikoptér?Američané mají na svědomí taky několik tragických omylů, ale rozdíl je, že se vždy přiznali, vzali na sebe odpovědnost a nabídli aspoň finanční kompenzaci.Však i při minulém útoku na civilní letadlo KAL 007, Rusáci mlžili a vykládali hlouposti,že šlo o letadlo plné kamer, které měly odhalit jejich tajnou obranyschopnost.Pokud si toto sestřelení pamatujete,tak si jistě vzpomenete,po jaké době až tehdejší SSSR přiznalo tento sestřel.Kdyby Rusko mělo svědomí,tak by zpřístupnilo vyšetřovatelům všechno, co s případem může souviset. Takhle se nepřímo přiznává, že za to může. To,co tehdy předváděl p.Lavrov, je bratrství a rovnoprávnost v čistě ruském podáni. 3. Pane QF17,Vy už jste jako p. Putin, ten také na paktu Molotov-Ribbentrop říkal,že tam nebylo nic špatného. Víte oni mohli zůstat "mírovými holubičkami".A tyto holubičky vtrhly do Estonska, Litvy, Lotyšska a Besarábie a anektovaly je, kryty OKW z Berlína. 17. září 1939 holubičky vtrhly do Polska a anektovaly dobrou třetinu polského území, čímž uskutečnily 4. dělení Polska (nebo,že by to ze strany SSSR internacionální pomoc). V zimě téhož roku sovětské "mírové holubičky" vtrhly do Finska. Tam měl SSSR ztráty v poměru ztrát byl 1:50!Takže první část osvobození Finska nevyšla.! A to jsme ještě nezmínili, jak soudruh Molotov gratuloval J.v. Ribbentropovi k dobytí Paříže!A též jste zřejmě nic neslyšel o největší ruské ekonomické delegaci všech dob v Berlíně v zimě 1940, kdy Británie bojovala o přežití a zbytek Evropy byl obsazen nácky? Nesmíme,též zapomenout na to,že v noci, z 23. na 24.srpna 1939 se v Kremlu konala pitka. Zde můžeme citovat ze vzpomínek Ribbentropa : ? Cítil jsem se, jako mezi svými Parteikamaraden, jako mezi starými nacistickými přáteli.? Stalinův přípitek Hitlerovi : ? Já vím, jak německý národ miluje svého Vůdce.Je to velký člověk. Rád bych připil na jeho zdraví.? Najednou objevili, že mají společné cíle, metody, chování a především morálku. Právě v té době bojovaly miliony komunistů proti nacizmu,někteří z nich za ostnatými dráty koncentračních táborů a ve Stalina věřili.Na důkaz dobré vůle předal dokonce Stalin uvězněné německé komunisty Hitlerovi a paradoxně některým zachránil život, protože v gulagu byla jejich smrt zcela jistá. Dějiny píší vítězové a to Vy moc dobře víte. A tak prostě neříkáte celou pravdu. Faktem ale je, že SSSR se na válku připravovala s Německem, Německo zásobil surovinami, s Německem si bratrsky rozdělili Polsko a to velmi plánovitě dopředu. Proti plánu pak zaútočili na Polsko o pár týdnů později . A tak škraloup ležel hlavně na Hitlerovi. Proti plánu se Německo válkou v Evropě ale mnoho nevyčerpalo a tak konečné osvobození Evropy od fašismu Sověty se nekonal. Místo toho se konalo jedno fiasko za druhým s obrovskými ztrátami až k Moskvě.Německo včas pochopilo Stalina a jeho masivní koncentraci armády hned u hranic a zaútočilo na připravující se na útok Sovětskou armádu na hranicích v červnu 1942. Pakt R-M řešil mj. rozdělení části Evropy do sfér vlivu Německa a SSSR. Do sféry sovětského vlivu patřilo Pobaltí, Finsko, část Polska. Takže pokud není na paktu R-M nic špatného, tak není v logice Putina nic špatného ani na vznesení mocenských nároků na území, ohledně nichž si kdysi plácli s Německem. Zajímavá paralela tkví v tom, že v r. 1939-1940 napadl Stalin bez vyhlášení války všechny dotčené státy a připojil je ke svým územím. A jakpak chcete obhájit zvěrstva, který probíhaly na částech polského území, který zabralo CCCP a který jen tak mimochodem po válce nevrátilo, jak chcete obhájit Zimní válku, anexi Pobaltí?Na závěr jen doplnění, po uzavření sovětsko-německého paktu o neútočení 23. srpna 1939 se změnil i oficiální sovětský postoj k československým záležitostem. Ve dnech 14. a 16. září 1939 Sovětský svaz oficiálně de iure uznal existenci Slovenské republiky, slovenský vyslanec Fraňo Tiso do Moskvy dorazil 11. prosince 1939.
Datum: 29. 03. 2016 22:32:15 Autor: Mirek
Předmět: Karel
Velice se omlouvám za neúmyslné zneužití Vašeho jména. Teprve dnes jsem si všiml své chyby. Mirek
Datum: 30. 03. 2016 18:23:05 Autor: Misustov
Předmět: pokračování
Dovoluji si následně navázat na některé diskusní příspěvky. 23.3. Jožo klade otázku, zda jsou Evropané a Američané ochotni obětovat za bezpečí i část svého soukromí a dát tajným službám a policii větší možnosti ke shromažďování informací. Nejprve trochu historie, vyšetřovatel pražského gestapa Heinz Pannwitz referuje, že pražská úřadovna gestapa byla zahlcena takovým množstvím informací, že je nemohla zpracovávat, ale pouze registrovat. Obdobná situace byla, nebo je ve Spojených státech. FBI v obrovském množství rozličných informaci měla i informace o možném útoku na newyorská dvojčata, ale současně tisíce jiných informací na možné cíle, které měly stejnou, nebo i větší váhu, z tohoto lze usuzovat, že příval informací zahltí systém a dochází zde k jevu obdobnému pumpáži u reaktivních motorů letadel. Problematika zde je však daleko rozsáhlejší, vadí nám i charta lidských práv. Charta vznikala před více jako šedesáti lety, za naprosto jiných podmínek a proto současnému dění nevyhovuje, postrádá článek práva občana na obranu svého života, zdraví a majetku; postrádá represe za její nedodržování, Charta lidských práv nezakazuje muslumanům vykonávat svoji potřebu na křesťanských hrobech, ty jsou chráněny pouze prohlášením kancléřky ?my to zvládnem?. Deklarace práv člověka 1789 byla vynucena Robespierovým terorem. Napoleonův Cod de civil se mohl opírat o trestní zákoník, naproti tou je OSN Charta lidských práv plácáním, které je možné nedodržovat, musí však být vhodné mocenské prostředky. Miliarda muslimů Chartu lidských práv neuznává, ale požaduje, abychom ji dodržovali v jejich prospěch. ? Slátanina, která vznikla v nějaké tansatlantické zednářské lóži, zvaná ?Evropské hodnoty? je pouze seznam slabých, napadnutelných míst evropských míst a nemá mnoho společného se skutečnými evropskými hodnotami.? Mirek 23.3. se pozastavuje nad problematikou, jak má poznat teroristu, on jej vskutku pozná v pravý okamžik málo kdo. Nebezpečí teroru se dá poněkud - nikoli absolutně snížit, nevpuštěním, nebo minimalizováním přítomnosti muslimů v teritoriu, jiná možnost není. Tuto otázku jsem diskutoval a byl jsem upozorněn, že je nebezpečí výpadů a infiltrace ze zahraničí s následným bleskovým stažením, tyto nájezdy se mohou podstatně ztížit obnovením státní hranice a její zabezpečení nikoli plotem, ale zátarasy, elektrickými překážkami a minovým polem, je to tvrdé, ale byla nám vyhlášena válka za účelem zřízení kalifátu, tuto skutečnost veřejnost bere tak jak brala požadavky agresora před Mnichovem ? bohužel.? QF17, 25.03 upozorňuje, že jsme všichni sledovaní, tato skutečnost je ale dvojsečná. Kamerový systém zaručuje bezpečnost, kterou pro vysokou mobilitu lidí lze jinak těžko zaručit [2]. Prostřednictvím mobilu byla nalezena řada lidí, zejména dětí. Elektronického systému sledování může být zneužito v případě příkazu Bruselu, aby byly sledovány osoby mající negativní vztah k EU a tak zvaným evropským hodnotám. K tomu se rovněž vyjadřoval Karel: ?K když jsem si prohlížel v Pardubicích svůj spis, tak jsem se divil, co péče mi STB věnovala. Nejvíce mne ovšem udivilo, kdo všechno na mě donášel a úplně nejvíc jsem byl překvapen, když jsem zjistil, co ti lidé dělají a kde působí dnes,? a k tomu se vyjádřím zase já, moji kamarádi, kteří byli ve vězení za politickou činnost, náboženství, převaděčství, se shodovali, že v jejich dokumentaci se estébáci uváděli pod krycími jmény a fízlové pokud se vůbec uváděli, tak jména byla odstraněna, Karel potom musel být vyšetřován a souzen pro jiné, než politické tehdy trestné činy, kriminalita, šmelina, černota.? Karel, svými šesti sty slovy dává najevo, že článek ?Úvahy o střílení (lidí), jak tomu zabránit a jiné?? jej vůbec nezajímá, na problematiku kašle, nedotknul se ji ani jediným slovem. Jeho úmyslem bylo nalepit se na tento článek, jako nějaký parazit a přinutit zájemce o problematiku, aby se věnoval nikoli střelbě, ale jeho nenávistné ideologii. Toto je leninská metodika, praktikovaná u nás hlavně tak v padesátých létech. Obdobně jako nyní Karel, v roce 1946 při volbách komunisté přelepovali volební plakáty jiných stran plakáty svými ? VYVEZEME V JEDNÉ KÁŘE, NĚMCE, ZRÁDCE, ŠMELINÁŘE; REPUBLICE VÍCE PRÁCE, TO JE NAŠE AGITACE; FERDINAND VYVÝŽEL PŠENICI, ĎURIŠ VYVEZE NĚMCE, a podobné?. Tento člověk nadává komunistické lůze a sám metodiku této lůzy používá, jaký je potom mezi nimi rozdíl? Je to v zásadě zákeřnost a podlost, říká se ?vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá, proto by se dalo říci, že Karel = USA, avšak osobně znám několik Američanů, kterým ten Karel nesahá po paty, Osobně hodnotím Američany spolu s Němci za nejlepší etnikum, se kterým jsem se setkal.? Karel přece může napsat samostatnou studii na různá, jemu blízká témata, na příklad ?Hodní Američané a zlí Rusáci? nebo ?Madeleine Albrightová a smrt 500 000 iráckých dětí, stála zato?; nebo ?Vyvraždění vesnice My lai?. Svého času jsem na letišti v Berlině čekal na svůj pražský spoj, přitom jsem zpozoroval jednoho člověka z té sovětské lůzy v admirálské uniformě, která mě přitahuje jako černá díra, navázal jsem tedy kontakt a zjistil jsem mimo jiné, že jeho otec byl také voják, stejně jak jeho děda a jiní z rodiny. Byla to ruská šlechta, současně sdělil, že po revoluci všichni přešli na stranu revoluce, byla to podle Karla ta pravá, nefalšovaná lůza; ti čeští sedláci, kteří v únoru 1948 jeli s povozy do měst podpořit komunisty a donutit Beneše k podpisu demise lůza nebyla. Koresponduje to s citací prologu k prvnímu vydání Hitlerova Mein Kampf v češtině od profesora Bauera ?měli bychom se zamyslit sami nad sebou, zatím co ruskou revoluci mezi negramotnými rolníky a dělníky vyvolala intelektuální elita a šlechta, německou ? uprostřed univerzit- jen jeden malíř pokojů. ?????????????????????????????????????????????????????????????????? [1] Policie vnikla do bytu podnájemníka, odezíraného obchodem s drogami, přitom zničila zakázkově vyrobené dveře, majitelka vilky obdržela pouze částečnou náhradu. [2] Starší paní odpočívajíc na lavičce v Brně ? Denisovych sadech, byla vyrušena policistou, který ji ukázal kabelku, reakce byla: Ježíš, to je moje kabelka, kde jste ji našel? Policista: byla vám zde na lavičce ukradena, díky kamerového systému byl zloděj okamžitě dopaden, nebojte, se nyní je na medvídka (spután). Samozřejmě, když je kamera vybavena pro noční vidění, potom je možné sledovat intimní sexuální aktivity.
Datum: 01. 04. 2016 21:46:19 Autor: QF17
Předmět: Střílení do ocelových ptáků
Tak nějak jsem tušil, že Karle povedete ideologický boj, který je opravdu mimo střelbu, ale zároveň jsem nějak vytušil, že se zmíníte o letu KAL 007. Nějakou předtuchou jsem si přečetl oficiální a pravdivou zprávu před týdnem o tomto incidentu. + Posledním, kdo přiznal krutou realitu o této hře na policajta a zloděje bylo Japonsko! 24.12.2015 22:24 Japonské ministerstvo zahraničí dnes odtajnilo řadu dokumentů z období 70. a 80. let minulého století. Některé z nich se týkají incidentu z roku 1983, kdy do sovětského vzdušného prostoru pronikl jihokorejský Boeing 747 a následně byl sestřelen.  Verze vysoce postaveného pracovníka japonského Vojenského zpravodajství z roku 1997 hovoří o tom, že USA jihokorejské letadlo záměrně vyslaly do vzdušného prostoru SSSR, aby uvedly do činnosti utajované a za normálních okolností "tiché" systémy obrany. Washington se tak snažil získat informace o protivzdušné obraně na Dálném východě, která byla v roce 1982 modernizována a výrazně posílena. Boeing letící 1. září 1983 do Soulu s 269 lidmi na palubě opustil stanovenou trasu letu a pronikl nad Kamčatku a Sachalin, kde byl jeho let ukončen. Nynější japonské informace prakticky potvrzují tehdejší sovětskou verzi, že civilní let byl zneužit pro americkou špionáž. O co vlastně šlo? Psal se rok 1983 a boeing 747 jihokorejských aerolinií se 1. září v noci při letu z Anchorage na Aljašce do Soulu opět z nepochopitelných důvodů vydal nad Kamčatkou do vzdušného prostoru Sovětského svazu. Právě v té době probíhalo na Kamčatce rozsáhlé vojenské cvičení, jehož součástí bylo i cvičné odpálení balistických střel a prověření nových protileteckých systémů. Mohlo právě to být důvodem, proč ?kdosi? v Pentagonu rozhodl o tom, že bude letadlo navedeno na svůj nedobrovolný cíl? Odchylka od letové trasy byla 600 kilometrů. Proč? Odpověď se sama nabízí. Sovětský svaz vyměnil podstatnou část radilokátorů na Sachalinu a Kamčatce v roce 1982 (NATO neznalo jejich účinnost) a hlavně se konala první zkouška rakety SS-25. Dopravní letadlo s 269 osobami na palubě bylo satřelono, ale lidská těla se nikdy nenašla .... joko několikrát. Dno v místě, kde se měl KAL 007 zřítit, je jen asi 120 metrů pod hladinou. Pátrání v tak mělkých vodách by nemělo být problém. Tam, kde se měl zřítit KAL 007, však potápěči žádná těla nenašli. ?Letadlo bylo plné odpadků, lidé tam ale nebyli žádní. I v tom nejmenším havarovaném letadle se najdou kufry, tašky, či aspoň ucha od nich.  Jinou skupinu, ohledávající také stroj na inkriminovaném dně, šokovaly tři věci. Spousty elektronické aparatury neodpovídající civilnímu letounu. ?Byl jich snad celý náklaďák. Kilometry magnetofonových pásek ? a kvanta papírů, jenže ne novin či časopisů, jaké si člověk bere do letadla, ale bílých o formátu A4 s jakousi služební dokumentací?, uvedl záchranář pracující na místě. Jediné lidské tělo nenašel ani tento druhý tým. Zato japonští potápěči vylovili z míst, kde se měl zřítit KAL 007 katapultážní křeslo od McDonell-Douglas typu ACES II zřejmě ze stíhačky F 15 a součástky z letounu EF-111, specializovaného na radioelektronický boj a také úlomky z křídla amerického špionážního letounu SR-71. + Pilot a letecký odborník Michael Brun, nominovaný Francií do týmů šetřících letecké katastrofy, svou vlastní expertízu uzavřel kategoricky: ?Té noci došlo nad Sachalinem k letecké bitvě se vším všudy. Ne k tomu, že by Osipovič odpálil raketu na korejský letoun, zbloudilý omylem, ale k razantnímu střetu sovětského a amerického vojenského letectva. Se sestřely a ztrátami minimálně z americké strany. V průběhu bitvy, trvající několik hodin, pronikla desítka amerických výzvědných strojů různého typu, pro rušení radioelektronické komunikace i doprovodných stíhačů, do sovětského vzdušného prostoru zcela záměrně a byla tu letouny sovětské protivzdušné obrany likvidována.? + Jak ovladat letadlo na dálku? Snadno, protože všechna dopravní letadla vyrobená v USA tuto vymoženost mají. Původní systém, použitý poprvé v roce 1978, pro dálkové navádění boeingů byl do dnešních dnů velmi zdokonalen. Pentagon má údajně k dispozici několik mobilních verzí tohoto zařízení, které může být nasazeno kdekoli na světě. Prý se vejde na přívěs nákladního vozu. Vše je propojeno přes satelit. Zařízení je ve výzbroji vzdušných sil armády USA a jmenuje se RQ-4 Global Hawk. Pro Pentagon je vyrobila v režimu utajení firma Northrop Grumman Corporation. Je jasné, že nejen oficiální místa, ale i mediální mainstream podobné dohady okamžitě onálepkuje jako ?divoké konspirační teorie?. Právě proto je ale důležité připomenout, kde začínala dlouhá řada ?podivných? tragédií, která se sobě tolik podobají: Přes 11. září 2001, přes malajská letadla až k březnové havárii německého airbusu v Alpách. Ať chceme, nebo ne, tato ?náhodou? ztracená letadla totiž stejnou ?náhodou? jsou milníky novodobé dobyvatelské historie Spojených států. + To je asi vše co jsem našel o podvodu s KAL 007 a můžeme klidně říkat tomuto letu Bond, James Bond.A střílení zde opravdu bylo, což naplňije částečně článek od Misustova :-)
Datum: 03. 04. 2016 22:32:13 Autor: Karel
Předmět: Střílení do ocelových ptáků
QF 17,s Vašim názorem ohledně letu KAL 007, ,nemůžu absolutně souhlasit,neboť nikde jste neuvedl zdroj,kde jste čerpal a který by si mohli přečíst i Vaši oponenti.Váš příspěvek mi připomíná dokument, který odvysílala ruská stanice Rossija 1 a kde se tvrdí,že Varšavská smlouva bránila sovětské spojence před ?agresivním? NATO a sovětská invaze do Československa v srpnu 1968 byla nutná,Nevím jak Vy,ale já jsem srpen 1968 prožil,tak že velmi dobře vím o čem píší.A tak to hodnotím i Váš názor ohledně letu KAL 007. Já jsem osobně čerpal z http://technet.idnes.cz/sestrel-korejskeho-boeingu-747-kal-007-du8-/vojenstvi.aspx?c=A130902_142835_vojenstvi_kuz a http://technet.idnes.cz/sestreleni-letu-kal-007-0ue-/vojenstvi.aspx?c=A130904_151239_vojenstvi_mla.Články napsal Ing. Radek Panchartek, který vystudoval leteckou akademii a věnuje se popularizaci vojenské techniky a tak nemám důvod mu nevěřit.Nikde se zde neuvádí věci,které uvádíte Vy.Osobně to co píšete Vy jsem též na razil na pro Ruských webech.Závěrem si jen říkám co vede QF17 k tomu psát věci,které jsou v rozporu s realitou.Že by další agitátor?
Datum: 04. 04. 2016 00:15:55 Autor: Karel
Předmět: Mám právo mít vlastní názor?
Pane Misutove,nemohu si pomoci,ale kde chybí argumenty, vytáhne se vždy něco smyšleného,kdy jsem,musel být podle Vás být vyšetřován a souzen pro jiné, než politické tehdy trestné činy, kriminalita, šmelina, černota??Víte,za první já jsem nikdy netvrdil,že jsem byl souzen.Já jsem pouze napsal,že když jsem si četl svůj spis, tak jsem se divil, co péče mi STB věnovala-nic více nic méně.Vy si myslíte,že každý musel být souzen,když na něj STB vedla záznam?Jinak pokud vyrůstate na malé vesnici,tak si lze vyvodit,kdo dělal předsedu MNV a kdo předsedu ZO KSČ,taktéž po přestěhování do města,jsem ihned zjistil,kdo dělá předsedu uliční organizace KSČ,kdo žádal,abych byl brán na pohovory za své názory.A po otevření archívů (práskaču),jsem tam našel dost svých kolegů,kteří byli ochotni donášet-dodnes jsem neměl zájem to některému sdělit.Pane Misutove,rozesmál jste mě svým názorem,že dělím své názory na ?Hodní Američané a zlé Rusáky".Já jsem si řekl,že po roce 1989 budu vždy říkat své názory otevřeně,nikomu nenadávám,nikoho neurážím,říkám jen svobodně to co si myslím-a nebo už to nelze?.Za svůj dlouhý věk,jsem na bývalé sovětské a současné ruské politice nic pozitivního nenašel (stačí si přečíst dvoudílnou knihu:"Černá kniha komunismu",nebo knihu od A.N.Jakovleva :"Rusko plné křížu") - co se od této doby na Ruské POLITICE změnilo? Pro mě zhola nic.Pokud Vy si myslíte,že ano prosím,já Vám to neberu,ani Vás za to neodsuzuji,máte na to plné právo.Když už píšete urážlivě o Madeleine Albrightové,proč na jednou zapomínáte na genocídu národu Ruska,kterou na nich páchali Ti inteligentní soudruzi,kteří "jistě"pocházeli s ruské šlechty,když všichni přešli na stranu revoluce (jisto jistě se podíleli též na popravě ruského cara a jeho rodiny).Nebo zase nemá pravdu,když napíši,že Stalin povraždil třikrát více lidí než Hitler." Historie se nám může a nemusí líbit. Můžeme ji obdivovat nebo z ní zvracet. Ale nejhorší by bylo, kdybychom ji zapomínali, potom se s jistotou zopakuje."Jinak se musím velice ohradit proti tomu,jak proti mě používáte slovo lůza.Ja jsem toto slovo použil jen jednou ve spojitosti s československými legiemi,kdy toto slovo používál náš soused který byl jako praporčík v legii (vrátil se v roce 1921) při hovorech s mým dědou,který též bojoval v Rusku (když mluvili o rudých),.A já nemám důvod jim nevěřit Jinak jste v mém odsuzování zapomněl napsat,že česká inteligence a sedláci (doufám,že sedláci i v roce 1948 vezli LM i zbraně na svých povozích,když táhli na hrad) seděli po roce 1948 v soudních síních a volali,aby všechny co rozvracejí republiku byli pověšení.Pokud je mi známo,tak na hrad v roce 1948 táhli pouze studenti,za účelem podpořit presidenta E.Beneše,aby demisi nepřijal.Jelikož sám pocházím ze selské rodiny,tak s Vašim názorem nemůžu souhlasit-znám jen sedláky,kteří v padesátých letech,si vezli na svých povozech jen skrovný majetek,když museli opustit své grunty (asi to měli za odměnu,že vezli v roce 1948 LM zbraně).Opět ji k této tematice si lze nají dokumenty. .Přemýšlel jsem, co dělá okcident špatně. Jednou z těch věcí je, že o životě za východními hranicemi u nás nikdo nic neví. Zatímco každému nešvaru na území západní civilizace je věnována velká pozornost, rusové si svůj švajnerajch pečlivě střeží. Neznamená to, abychom my cokoliv tajili, ale je nutné ukázat, jak se tam žije. Jsem přesvědčena, že 70 % lidí u nás by se nestačilo divit a minimálně 50 % lidí by si konečně začalo vážit toho jak to dnes u nás vypadá. A těch zbývajících 30 % v tom má jasno 25 let.Závěrem,chci jen říci,že Misutovovy názory mi někdy připomínají názory presidenta M.Zemana,který v září 1996 prohlásí: ?Základní motivací pro pobyt v politice je zabránit v úspěchu těm, kteří, kdyby k nám dnes přišli Číňané, si zítra nechají zešikmit oči na praktické chirurgii, pozítří se nechají infikovat žloutenkou, aby měli tu správnou barvu pleti, a popozítří začnou psát do svých kádrových dotazníků, že již od dětství milovali rýži.?A ejhle v roce 2016 už je pan President nejlepší kamarád s čínským prezidentem. Vyčítat Zemanovi proměnu názorů by ale bylo zbytečné. ?Jenom idiot nemění své názory,? zní jeho oblíbený bonmot.Misutov si neuvědomuje,že pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Misutova to,ale někdy neplatí.
Datum: 04. 04. 2016 17:53:22 Autor: Misustov
Předmět: to Karel
Buďte tak laskav a vyjádřete se k meritu mé připomínky a nekličkujte, v Armádních novinách by váš příspěvek bez diskuze vymazali. Moje námitka zní: ?Karel, svými šesti sty slovy dává najevo, že článek ?Úvahy o střílení (lidí), jak tomu zabránit a jiné?? jej vůbec nezajímá, na problematiku kašle, nedotknul se ji ani jediným slovem. Jeho úmyslem bylo nalepit se na tento článek, jako nějaký parazit a přinutit zájemce o problematiku, aby se věnoval nikoli střelbě, ale jeho nenávistné ideologii.? Na dotaz, zda máte právo na svůj vlastní názor, nereaguji, protože takto se ve venkovské hospodě domáhá pozornosti osoba po zkonzumování 8 piv, a to tak dlouho, až dostane pár facek. Pokud by se muslim zeptal, zda má právo vykonat svoji velkou potřebu, tak by dostal odpověď ?Ovšem, ale nikoli na křesťanském hřbitově?, tedy ano, máte právo vyjádřit svůj názor, ale nikoli na cizí úkor.? S tím rozesmátím nelžete. Informace o povozech zemědělců jsem vyčetl z únorových novin 1948. Protože Ďuriš jim tehdy sliboval církevní a velkostatkářskou půdu, tak je to docela pravděpodobné. I já se musím velice ohradit, slovo lůza jsem proti Vám nepoužil a to ani ve snu, je to termín pro sociální skupinu, ovšem když příslušník jiné sociální skupiny používá metody lůzy, to bude myslím nějaký defektní typ, možná zrůda. Vaše výhrady jsou ekvivalentní s postojem ministerského předsedy k útočné pušce Kalašnikov. Vaše doporučení ?Stačí si přečíst dvoudílnou knihu: "Černá kniha komunismu", nebo knihu od A.N.Jakovleva: "Rusko plné křížu? ? děkuji, ale já se populárně poučným knížkám pokud možno vyhýbám, nehledě k tomu, že tam není nic o zbrojním zákonu, asi o muslimských teroristech. Doporučoval jsem, abyste napsal svůj článek, který si jistě rádi přečteme, uvedl jsem příklady. Můžete napsat o tom, že Madeleine Albrightová nikdy a to ani před americkým prezidentem, při udělování vyznamenání neřekla ?a smrt 500 000 iráckých dětí stála zato? (Madeleine Albright says 500,000 dead Iraqi Children was "worth it), navíc Albrightová není Američanka, ale Madla ze Smíchova, Můžete také napsat esej ?Spojené státy opakovaně dávají nůž na krk zemím, které nechtějí dělat to, co od nich potřebujeme ?Obama?. Jsou to prosím hypotetické návrhy. Musím tolerovat váš výrok ?doufám, že sedláci i v roce 1948 vezli LM i zbraně na svých povozích, když táhli na hrad.? Psal jste to po půlnoci, zřejmě po návratu z hospody. Vaše narážka ?proč najednou zapomínáte na genocidu národu Ruska, kterou na nich páchali Ti inteligentní soudruzi? odpovím jednoduše, není to předmětem studie, vy moc představivosti nemáte, že ne? Ukažte mě, kde moje názory ve článku ?úvahy o střílení lidí? připomínají názory pana prezidenta (to chcete urazit mě, nebo pana prezidenta??). Co pletete do uherskobrodské tragédie a muslimské invaze Číňany?? Prostudoval jsem si Technet, tragický let KAL 007, tato studie se v zásadě neliší od toho, co napsal QF17. Podstatně podrobnější je článek ?Ruleta po americku.? Této kauze se věnuje více autorů a článků nikoli ruské, ale západní provenience, kteří jdou do větší hloubky, než QF17. U svého nepřítele QF17 oceňuji výběr zajímavého článku a vtipnou reakci ?A střílení zde opravdu bylo, což naplňuje částečně článek od Misustova?, tedy vlk se nažral a koza zůstala celá. Ostatně i toto je téma, kterému by se Karel mohl věnovat speciálním článkem.
Datum: 08. 04. 2016 15:42:33 Autor: Misustov
Předmět: Vraždy legálními zbraněmi, podle EU
Vraždy legálními zbraněmi, podle EU. Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC) projednával návrh dokumentu na omezení civilních zbraní v Evropě. Kritika na tento dokument směřovala na skutečnost, že zpracovatel návrhu tohoto paskvilu nebyl dost ambiciózní, protože údajně bylo v průběhu deseti let v Evropské unii spácháno s legálně drženými zbraněmi 63 000 vražd. Paní zastupující Německo si dovolila předsedu upozornit, že v tomto období nebylo spácháno tolik vražd ani celkově, v důsledku této připomínky bylo toto tvrzení upraveno na ?legální zbraně přispěly k celkovému počtu více než 63 000 vražd?. Když ona dáma znovu upozornila, že ani toto není pravda, předsedovy ruply nervy a sdělil ji, že pokud nepřestane obtěžovat, tak že na ni pošle policii ? tento člověk je nebezpečný a neměl by vlastnit zbraň, při svých odzbrojovacích aktivitách se instinktivně drží zásady, podle sebe soudím tebe. Toto je pracovní styl komise, která chce ovládat své satelity. Po prostudování celého článku [1] lze konstatovat, že manažment, který chce vládnout Evropě, by nebyl schopen ve Střední Evropě řídit ani obec o stu popisných číslech. Jistě jsou tam informace o mimořádných kvalitách a intelektu Lady Fondové, ale i o hulvátství některých členů Evropské federaci myslivců. EESC je v současnosti u nás sledován v souvislosti s jeho odzbrojovacími aktivitami, ale zaslouží si pozornost i jiných kompetentních institucí, a to ze zorného úhlu ekonomiky, jak přispěl rozvoji evropské ekonomiky, pokud by argumentoval s Eurem, potom i kníže Schwarzenberg konstatoval, že místo aby euro pomáhalo Evropě, tak Evropa musí pomáhat Euru, a že si dovede představit Evropu bez Eura, a Šengen? Ten je pro ekonomiku kontraproduktivní. Jako sociální výbor, by měl prezentovat svoji práci v této oblasti, co podniknul pro pomoc autochtonním Evropanům (původním obyvatelům EU) bez domova a nezaměstnaným, vědí vůbec kolik je v Evropě nezaměstnaných, asi ne. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [1] střelecká revue 4/16, ČERSTVÉ ZPRÁY Z EU. V toto měsíčníku jsou interesantní informace na toto téma - doporučuji
Datum: 10. 04. 2016 15:08:46 Autor: Karel
Předmět: Misutov
Pane Misutove,vidím,že jakákoliv diskuze je s Vámí zbytečná.Jediné co umíte,je urážet,snažit se protivníka ponížit a nikdy nejste schopen přiznat,že by někdo mohl mít pravdu odlišnou od Vaši!Jinak Víte urážka od lidí,jako jste Vy mě nemůže vyvést s míry-neboť se jistě držíte hesla podle sebe soudim Tebe.Nejsem ani první a asi ani poslední,který se drží hesla moudřejší ustoupí.Nejlépe to vyjádřil T.G.Masaryk ve svém moto:"Tož s voly se trkat nebudu." Rozesmála mě Váše věta: "Na dotaz, zda máte právo na svůj vlastní názor, nereaguji, protože takto se ve venkovské hospodě domáhá pozornosti osoba po zkonzumování 8 piv, a to tak dlouho, až dostane pár facek".To jistě máte z vlastní zkušenosti.Jinak by jste to nemohl vědět!!!Závěrem Vám přeji plno čtenářu,kteří Vám budou přitakat.Já už na Vaše příspěvky rezignuji.
Datum: 10. 04. 2016 19:54:11 Autor: Misustov
Předmět: Karel
Vážený pane Karle, Vy jste si vskutku myslel, že jsem v životě nebyl v hospodě? Zmínka o hospodě měla snad nějakou následující větu, tu jste asi přehlédnul, nebo snad úmysl? Jsem nemile překvapen, že vás urážím, můj článek má určité specifické zaměření a já pouze chci, aby se polemika týkala tohoto tématu, nic víc, nic méně, toto je prosím odborný Web, tomu říkáte urážky a ponižování? Nebo snad považujete za urážku, doporučení, abyste napsal svůj vlastní článek? Tvrdíte: Že nejsem schopen přiznat, že můžete mít pravdu odlišnou od té mé; toto je ale neadresné, tedy to zkonkretizovat: Když budu tvrdit, že v Izraeli zastavují většinu teroristických útoků v prvním sledu ozbrojení civilisté, a Vaše odlišná pravda bude, že ve středu galaxie je gigantická černá díra, tak musím být schopen přiznat, že máte pravdu. Onehdy Jste si nemohl pomoci, že mě došly argumenty, i když tam o žádném dokazování ?argumentech nebyla řeč, bylo to prezentování mých vědomostí a to je podstatný rozdíl. Z Vaší strany, Vážený pane Karel by bylo vhodné používat uvážlivěji terminologii. Slouží Vám ke cti, že Vás urážka od lidí jako jsem já, nevyvádí z míry, mě občas vyvádí z míry, když někdo mě přičítá výroky, které jsem nikdy neřekl, to ale naštěstí není váš případ. Madelein Albrightovou jsem neurážel, pouze čerpal z anglických textů a pro upřesnění jsem podrobněji specifikoval, nehledě k tomu, že to byly namátkové náměty na článek. Jsem pohnut, že ctíte citáty Masaryka, osobně mám něco troch jiného ?Odpusť mě moje viny, tak jako já odpouštím svým viníkům.
Datum: 24. 05. 2016 19:18:32 Autor: Misustov
Předmět: Nic nezlepšujte, nebo to bude ještě horší
Novela zákona Předseda parlamentního výboru pro bezpečnost pan Roman Váňa referuje v SR 5/016 průběh novely zákona o zbraních. S uznáním lze kvitovat, že kvalitativní práce našich orgánů je o nějaký řád vyšší, než je v Bruselu. Naši zákonodárci reagují uvážlivě, naproti tomu u Bruselu je patrné, že je po atentátech postihlo něco jako amok. Pro nás je pozoruhodný přístup, ve věci vypuštění § 70 týkající se pravomoci vlády nařídit v případě válečného stavu, nebo ohrožení odevzdání zbraní. K problematice psychotestů si dovoluji prezentovat bohužel moji osobní zkušenost, koncem padesátých let minulého století jsme se vraceli se střelnice, byla to pohodová klidná, situace, cestou jsme se bavili o střeleckém sportu a jako mladí kluci o děvčatech, asi v 18 hodin jsme se rozešli a asi ve 20,30 se jeden z nás zastřelil, jednalo se o kluka bezproblémového, klidného, na pracovišti perspektivního. Na této tragédii můžeme usoudit, že ani zde, by eventuální psychotest toto nebezpečí neodhalil. Jistě, nemám námitky ve věci laserových zaměřovačů, ale u nás je nešvar, pokoušet se těmito instrumenty ozařovat letící letadla. Univerzita obrany se o tento problém zajímala a provedla výzkum, ze kterého vyplynulo, že laserový paprsek je v horizontální poloze po několika desítkách metrů zcela nezajímavý, ale ve vertikální poloze, po překonání asi třiceti metrů, neztrácí dále svoji intenzitu a je schopen i ve velkých výškách nebezpečně zasáhnout pilota a zejména při přistávacích manévrech přímo ohrožuje životy stovek lidí. Použije-li se laserový zaměřovač, potom se přesnost a pravděpodobnost ozáření ? zásahu mnohonásobně zvětší, bude proto žádoucí takovéto akce a pokusy, ať se zaměřovačem, nebo bez, kvalifikovat jako trestný čin útoku na letadlo a nečekat, až bude případ Uherský brod mít mamutí reprízu.
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Potyčka migrantů s řeckou policií v přístavu Mytilene poté, co místní obyvatelé zablokovali přístup do uprchlického tábora Moria na severovýchodním Egejském ostrově Lesbos.

Potyčka migrantů s řeckou policií v přístavu Mytilene poté, co místní obyvatelé zablokovali přístup do uprchlického tábora Moria na severovýchodním Egejském ostrově Lesbos.


Recenze týdne

Vlasovci v boji za Prahu

Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.-9. 5. 1945