logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Zpráva o procesu

Kafkovský proces s Vladimírem Hučínem v Přerově a dopis ústavním činitelům

Ve dnech 4

Ve dnech 4.?6. 10. pokračovalo u Okresního soudu v Přerově hlavní líčení s bývalým důstojníkem BIS Vladimírem Hučínem. Vzhledem k tomu, že dva soudci ? přísedící abdikovali ze svých funkcí, změnilo ze složení senátu a celý proces musel začít od začátku. Protože obhajoba našla v samotném spise důkaz o tom, že jeden z nových soudců se vyjádřil v rozhovoru s jedním svědkem tak, že si na Hučínovi smlsne, vznesli obhájci námitku podjatosti vůči tomuto soudci, kterou senát posléze zamítl. Jelikož o druhém novém soudci věděla obhajoba, že byl vysokým funkcionářem SSM, vznesla námitku podjatosti i vůči tomuto soudci. I ta byla zamítnuta, stejně tak námitka podjatosti vůči celému senátu, který předchozí dvě námitky zamítl. Proti všem těmto usnesením podali obhájci stížnost, o které bude rozhodovat Krajský soud. První dopoledne tedy soud řešil jen tyto procedurální otázky.

Po skončení této části líčení, požádali obhájci soud, aby připustil účast veřejnosti, což senát opět zamítl, ačkoliv dlouhým trváním procesu se původně utajované skutečnosti staly veřejně známými nebo jejich tajnost již vyvětrala.

Po zamítnutí i této žádosti začala přítomná veřejnost dávat najevo svoji nespokojenost hlasitým předčítáním stanov SSM pod okny soudu.

V úterý, druhý den procesu se však v prováděném důkazním řízení žádná tajnost rovněž neobjevila a veřejnost složená především ze starých politických vězňů z 50. let, zůstala nadále vyloučena z účasti na jednání. Když ani třetí den, ve středu, se do probrání posledního bodu obžaloby nehovořilo o utajovaných skutečnostech, začala veřejnost přítomná na chodbě soudu skandovat: ? Chceme veřejný proces, pusťte nás dovnitř.? Potom bylo v jednací síni slyšet sborově zpívat hymnu. Předseda senátu přerušil jednání a nechal povolat policii, aby vyklidila budovu soudu. Krátce potom se obhájci JUDr. Stanislav Devátý, JUDr.Milan Hulík a důvěrníci obžalovaného, paní Zdena Mašínová a pan John Bok, stali svědky otřesně brutálního policejního zákroku, který popisují ve své výzvě premiérovi, ministrovi vnitra a policejnímu presidentovi, otištěné rovněž v tomto čísle Polygonu.

Po skončení zákroku, po kterém zůstal u soudu jako smutný pomník prázdný invalidní vozík pana Františka Cigánka, nacházejícího se v důsledku zákroku policie v době psaní této zprávy ve vážném zdravotním stavu na jednotce intensivní péče v přerovské nemocnici, hodlal předseda senátu pokračovat v hlavním líčení. Vzhledem k tomu, že oba obhájci kvůli svému rozrušení odmítli pokračovat ve své obhajobě, bylo líčení odročeno na neurčito.

žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž

Vážený pane ministerský předsedo, Vážený pane ministře vnitra, Vážený pane policejní presidente,

od pondělí 4.10. jsme se účastnili jako obhájce a důvěrníci procesu s bývalým důstojníkem BIS Vladimírem Hučínem. Byli jsme svědky toho, jak předseda senátu Mgr. Jelínek opakovaně zamítl žádost obhájců, aby hlavní líčení pokračovalo za účasti veřejnosti. Prohlašujeme, že ani třetí den jednání (6.10.) a to do projednání posledního bodu obžaloby, nezaznělo v prováděném důkazním řízení nic tajného, nic co by mělo společného s jakýmikoli utajovanými skutečnostmi.Tedy nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost státu.

Z tohoto důvodu byla podle našeho názoru oprávněná i žádost veřejnosti o účast na tomto hlavním líčení. Veřejnost shromážděná v budově soudu se chovala klidně a ukázněně. Posléze skandováním začala vyjadřovat svoje ústavou zaručené právo účastnit se tohoto soudního jednání. V tomto okamžiku přerušil předseda senátu jednání a vyzval policii, prostřednictvím justiční stráže, o vyklizení chodby před jednací síní. Krátce na to jsme byli svědky brutálního policejního zákroku, jaký jsme naposledy viděli v lednu 1989 na Václavském náměstí. Zákroku o to otřesnějšího, že směřoval především proti starým lidem, bývalým politickým vězňům z 50.let, kteří byli nejdříve surově od sebe odtrháváni, následně bezohledně smýkáni po zemi a schodech až před budovu soudu a někteří z nich byli vysvlečeni do spodního prádla. Několik osob bylo při této akci zraněno.

Téměř 80letý dlouholetý politický vězeň pan František Cigánek, invalida pohybující se jen o berlích, v důsledku brutálního zákroku policie zkolaboval. Přivolaná záchranná služba jej odvezla do nemocnice na jednotku intenzivní péče, kde se ve vážném zdravotním stavu nachází dosud.

Konečně jsme poznali, co tak upřímně myslíte. Protože v demokratické zemi je obvyklé, že odpovědní činitelé po takovémto excesu podřízených podávají demisi, vyzýváme vás i my upřímně, abyste z titulu své přímé a politické zodpovědnosti okamžitě odstoupili ze svých funkcí.

V Přerově dne 6.října 2004

Obhájce JUDr Milan Hulík Důvěrníci: Zdeňka Mašínová, John Bok

 
Datum: 13. 10. 2004 09:46:05 Autor: Leonid Křížek
Předmět: Iluze právního státu
Redakce má k dispozici dopis pana Werner ministrovi vnitra, v kterém mu klade otázky ve vztahu k V. Hučínovi (formulované podle otevřeného dopisu paní H. Catalanové z 10.4.2004, zveřejněného v Novém Polygonu č. 3/2004). Pro jejich závažnost je ve zkrácené formě opakujeme: 1. Jak MV odstraňuje trestuhodné nedostatky, lépe řečeno neplnění zákona č. 107/2002 Sb o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé StB, vč. zpřístupňování personálních svazků všech příslušníků StB, uvedených jmény nebo čísly v dokumentech žadatelů? 2. Za působení v BIS jste byl nadřízeným bývalého politického vězně V. Hučína, kpt. BIS. Podílel jste se na jeho odvolání z týmu "Výbuch", který se zabýval také objasňováním dosud nevyřešených teroristických útoků v Přerově, vč. pumového útoku na tamější kancelář KPV. Co bylo pravou příčinou (nikoliv formálním důvodem) k propuštění V. Hučína z BIS? 3. Co si myslíte o tom, že jako klíčový svědek byl proti V. Hučínovi opakovaně použit bývalý spolupracovník StB Vlastimil Švéda (krycí jméno Slávek) - člověk, který byl již v r. 1977 znalci uznán jako neléčitelný druhotný psychopat? 4. Zajisté znáte osobu Jana Prince, ředitele BIS Olomouc, u StB vedeného jako "vlivová osoba". J. Princ lhal, že KPV Olomouc ho doporučila do BIS. Co učiníte, aby svědectví J. Prince v případu V. Hučína nebylo věrohodné? 5. Víte o tom, že v souvislosti s odposlechem telefonu V. Hučína a jeho matky byli odposloucháváni novináři, členové KAN a další? 6. Podílel jste se na ukončení zpravodajských akcí s krycími názvy Silon, Dýka, Lípa, Špunt, Hrob, Barel, Podkova a Gorila? 7. Jako teolog a bývalý farář asi máte výčitky svědomí z toho, že jste se spolu s dalšími podílel na hanebné likvidaci V. Hučína vykonstruovánými obviněními. Jste pro veřejný proces s V. Hučínem? Pokud ano, co pro to učiníte? Pan Werner v dopise také vyjadřuje obavy mnoha občanů této republiky: "Již dlouho je mi jasné, že Česká republika není právní stát a podle řady případů soudím, že je skutečně také státem policejním, jak se vyjádřil I. M. Jirous. Je pokračováním státně byrokratické totality ve vnějším rouše demokratickém. Alespoň z hlediska obyčejného občana. Svědčí o tom i rozsudek 6 měsíců s podmínkou 1 roku pro V. Hučína, vyhlášený soudkyní Mgr Žanetou Steinbachovou dne 12. února 2004 u Okresního soudu v Přerově, a to za protikomunistickou činnost souzenou původně komunistickými soudy v roce 1984. To byla inkvizice na objednávku mocných, kteří brání veřejně ukázat, jací lidé "pracují" a škodí v justici, u policie a ve státní správě za peníze nás občanů, jimiž pohrdají." (Konec citátu.) Bez komentáře.
Datum: 14. 11. 2004 11:49:21 Autor: Jan Šinágl
Předmět: Mgr. Michal Jelínek opět ?exceluje? a slušní lidé se n
28.července 2004 byla 75letá maminka pana Vladimíra Hučína, paní Anna Bučinová, vyváděna hrubým a primitivním násilím, dvěma mladými policisty ze soudní síně OS v Přerově z nařízení výše jmenovaného předsedy senátu. Totéž potkalo i 71letou paní Zdenu Mašínovou a mnoho jiných z přítomné veřejnosti - bylo téhož dne opakovaně vysíláno v televizi. Pan Hučín měl údajně prohlásit: ?Ty budeš vykázán jednou tak, že se pos?..?. Nic takového jsem nezaslechl, rozhodně pan Hučín tento údajný výrok, neřekl tak - pokud vůbec řekl - aby to slyšel celý soudní sál. Umím si představit, že něco podobného mohl říci svým obhájcům ? to by bylo lidsky naprosto pochopitelné. Tohoto ?soudce? jsem měl tu ?čest? sledovat při jeho ?práci? desítky hodin. Tento údajný výrok si naprosto zaslouží a doufám, že bude jednou také proveden a naplněn! Kdo by, Pro Boha, mlčel, když jeho vlastní, bezbranná máma, je násilím vyváděna jako nebezpečný zločinec ze soudní síně. Pan Hučín prokázal neskutečnou míru sebeovládání ? velmi dobře věděl, jak by se jeho obrana vlastní mámy proti němu jako obžalovanému obrátila a komu by se hodila. 2.listopadu 2004 ?napařil? Mgr.Jelínek panu Hučínovi za tento údajný výrok pokutu 5000 Kč. Vyjímám z podané stížnosti pana Hučína: Usnesení postrádá jakýkoli právní základ. Vladimír Hučín tento výrok popírá, není mu známo, že by takový výrok pronesl. Je možné, že byl pronesen někým jiným, pokud byl vůbec pronesen. Pan Hučín navrhuje, aby usnesení bylo zrušeno. ?Soudce? Jelínek samozřejmě zamítl. Forma a obsah Platební výzvy ukázkově doplňují povahu a charakter tohoto soudce. Není hoden tohoto postavení, královsky placeného z daní poctivých občanů jejichž zájmy by měl hájit dle svého nejlepšího vědomí, svědomí a v úctě ke právu a spravedlnosti na které přísahal. Vyjadřuji svým občanským postojem a činem co si o tomto ?soudci? a jeho chování myslím! Připojuji se k již probíhající výzvě na Internetu a posílám 1 Kč v obálce na adresu: Pan Vladimír Hučín, Lančíkových 10, 750 00 Přerov. Připojte se i vy, připojením zpáteční adresy na zadní straně a slovem ANO připojím váš podpis na podporu veřejného soudu s panem Hučínem ? můžete přiložit i váš názor k rukám páně Jelínkovým. Podpisy mohutně přibývají každým dnem. Lidé už dávno pochopili, že už se nejedná jen o pana Hučína, ale, že už jde především o ně samé. Občané, máte ještě týden čas, navštivte poštu raději už dnes! Nemůžeme si pochopitelně dovolit všem dárcům osobně poděkovat. Přijměte prosím, předem touto cestou tlumočené, osobní poděkování pana Vladimíra Hučína za vaši stále rostoucí podporu finanční i morální. Děkuji vám i za petiční výbor na podporu veřejného soudu! ?Soudci? Jelínkovi bude tato částka, případně jeho zástupci, v termínu, osobně, slavnostně donesena, či dovezena a předána, za účasti kontrolních orgánů, sdělovacích prostředků, podle platných předpisů, nařízení a platných zákonů ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR, jakož i s nimi souvisejícími dodatky, doplňky, úpravami, odkazy, výjimkami a doporučeními všech vyšších soudů České republiky. Zvláštní důraz bude kladen na zajištění bezpečnosti celé akce, kde doufáme a plně spoléháme na naše důvěrně nám známé a osvědčené pracovníky justiční stráže a policie ČR v Přerově o jejichž schopnostech a spolehlivosti jsme se měli tu čest již mnohokráte osobně přesvědčit. Věříme, že opět prokážou svůj charakter a nezklamou své nadřízené ? a sami sebe! Případné vzniklé vícenáklady, či nechtěné a neúmyslné škody všeho druhu, spojené s plněním tohoto zákonného nařízení, se dobrovolně zavazuje prováděcí realizační tým na místě, se vší dokonalostí a úctou k tomuto humánnímu a spravedlivému rozsudku, s radostí a ulehčením, s mírou a snahou o nejvyšší možnou dokonalost a ve smyslu všeho výše uvedeného realizovat, tak, aby skvělá práce OS v Přerově nebyla ani v nejmenším narušována a občané se i nadále mohli radovat a těšit s výsledky jejich skvělé a pro společnost tak důležité práce ? PRÁCI ČEST, SOUDRUZI!
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Tělocvična v Charkově zničená ruským granátem. Duel pokračuje. Ukrajina zvítězí. Foto Karin Govbakh (zasláno).

Tělocvična v Charkově zničená ruským granátem. Duel pokračuje. Ukrajina zvítězí. Foto Karin Govbakh (zasláno).


Recenze týdne

Z Vídně do Paříže

1809–1815