logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Zuzana Vaverková: Zbraně a zbroje na státním zámku Hluboká

Nový svazek edice Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu

Před několika lety Národní památkový ústav (NPÚ) sestavil skupiny znalců a odborníků, které na základě grantu „Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?“ dostaly za úkol zmapovat sbírky militarií na českých hradech a zámcích, jež NPÚ spravuje. Nešlo jen o inventarizaci či katalogizaci, ale o hlubší vhled, o posouzení důvodů, jež šlechtu vedly k vystavování a sbírání zbraní a zbrojí, o vliv romantismu 19.století na tyto kolekce, o jejich zařazení do širšího, přinejmenším evropského kontextu, a o dohledání jejich původu, pokud to bylo v lidských silách. K tomu se připojila snaha zjistit,  jakou cestou se zbraně a zbroje na české hrady a zámky dostaly, a prověřit, co je pravdy na legendách, které se k mnohým sbírkovým předmětům pojí. V zadání pak stálo, že výstupem tohoto badatelského úsilí budou bohatě ilustrované publikace, přesahující rozměr pouhého katalogu. Loni a letos pak toto úsilí vydalo první plody, takže vznikla edice s podtitulem Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního  památkového ústavu, obsahující bohatě ilustrovaná díla v jednotné grafické úpravě. Samozřejmě že v ohnisku zájmu stály sbírky militarií na zámku Konopiště, ale ty jsou tak gigantické, že vzniklá publikace se věnuje pouze jednomu segmentu, jak napovídá její název Malované zbroje na státním zámku Konopiště autorů Petra Czajkowskiho a Stanislava Hrbatého. Další svazky edice jsou již komplexní a zachycují sbírky v celé jejich rozmanitosti. Jedná se o knihu Zbrojnice na státním zámku Lysice autorů Vladimíra Kočana a Romana Grónského a o letošní novinku Zbraně a zbroje na státním zámku Hluboká z pera Zuzany Vaverkové, jež po konopišťské mapuje asi druhou největší sbírku militarií na českém území, a proto si zaslouží podrobnější popis.

Jako předchozí svazky má i kniha o zbraních a zbrojích na zámku Hluboká promyšlenou koncepci. První část obsahuje text, jenž v několika kapitolách líčí původ sbírky militarií na zámku Hluboká, všímá si archivních zmínek o této schwarzenberské kolekci zbraní, vyzdvihuje poklady, jež obsahuje, a uvádí též zbraně lovecké a příslušenství. Nechybí ani kapitola o zbraních v loveckém zámečku Ohrada, obsahující též medailónky schwarzenberských dvorních puškařů.

Těžiště knihy vidí autorka v prvním pokusu zařadit hlubockou sbírku militarií do širšího historického a evropského kontextu. Proto pátrala nejen v archivních pramenech, ale též hledala analogie v zahraničních sbírkách. Pro laického čtenáře jsou pak nejatraktivnější

ilustrace, zachycující jednotlivé zbraně a zbroje. Oddíly Chladné zbraně, Zbroje, Střelné zbraně, Orientální zbraně a Ostatní předměty jsou odlišeny barvou listů, což přispívá v přehlednosti knihy. Obrázek každého artefaktu je doplněn krátkým, hutným textem, obsahujícím vročení, jeho rozměry, materiál, z něhož byl vyroben, a popis s důrazem na významné detaily a na výzdobu. Takto je podchyceno 150 položek, to nejcennější, nejvýznamnější a nejzajímavější, co hlubocká sbírka obsahuje.

Kniha je vybavena rozsáhlým poznámkovým aparátem a uzavírá ji seznam pramenů a literatury a jmenný a místní rejstřík. Celá práce je výsledkem mnohaleté snahy o rehabilitaci hlubocké zbrojnice a sbírky zbraní obecně, což z ní a z ostatních svazků edice Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu činí solidní historický pramen v oblasti, která doposud byla opomíjena a postrádala zpracování, jež by odpovídalo jejímu významu.

Nicméně uvedené publikace mají větší dosah než jen odborně historický. Ze všech sbírkových předmětů jsou to staré zbraně, které poutají největší zájem návštěvníků hradů a zámků. Meče, šavle, kordy a rapíry, muškety a bambitky a stejně tak rytířské zbroje tedy nezajímají pouze úzkou komunitu historiků, ale jsou lákavé i pro širokou veřejnost, o klubech vojenské historie a historického šermu a výrobcích replik historických zbraní ani nemluvě. Pro všechny tyto skupiny pak svazky edice Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního  památkového ústavu představují významné obohacení jejich znalostí, nehledě na to, že knížky jsou samy o sobě krásné a listovat v nich je čiré potěšení. Navíc jsou zdrojem přesného názvosloví nejen pro laiky, ale též pro autory a překladatele historické prózy a žánru fantasy, který má často středověké kulisy. Proto trošku mrzí, že Národní památkový ústav nevěnoval propagaci těchto knížek větší úsilí, takže laické veřejnosti, jejíž znalosti a hrdost na české kulturní dědictví by významně prohloubily, zůstává jejich existence utajena. Distribuci provádí NPŮ po vlastní koleji, mimo běžnou knižní síť, takže svazky edice Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu lze nejsnadněji získat prostřednictvím e-shopu na adrese https://www.npu.cz/e-shop nebo na územních pracovištích NPÚ v Brně (Herringův palác, nám.Svobody č. 8) a v Praze (Na Perštýně 356/12, Praha 1 – Staré Město). Uvedené publikace prý nejsou k dispozici ani v dárkových obchodech na zmíněných zámcích, a pokud je to pravda, nedá se to označit jinak než jako totální marketingové selhání NPÚ, jako marnění práce tvůrců, kteří publikacím o zbraních a zbrojích na českých hradech a zámcích věnovali několik let usilovné a namáhavé práce. 

Ačkoli nevyhlíží příliš atraktivně, kroužkový závěs k přilbě bacinetu patří k nejcennějším artefaktům hlubocké sbírky. Pochází z druhé poloviny 14. století a v Evropě se jich nezachovalo ani půl tuctu.

Jezdecká žlábkovaná zbroj nese kontrolní značku města Norimberku a tutéž, sice stranově obrácenou značku nese i kanelovaná zbroj v londýnském muzeu Wallace Collection.

Starým puškařům nechyběl smysl pro humor, jak dokládá kostěná intarzie na pažbě kulovnice s kolečkovým zámkem, znázorňující medvěda hrajícího na dudy.

Ve schwarzenberské sbírce jsou zastoupena i děla.

Skutečnou raritou je toto věžní dělo s deskovým závěrem, upevněným dvěma šrouby. Hlaveň je osazena na dvoudílné kované lafetě.

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Severní Korea: spořit lze od maličkostí...

Severní Korea: spořit lze od maličkostí...


Recenze týdne

Životní pouť pilota Karla Knaifla

Jeden ze zapomenutých...