logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Unikátní rukopisná mapa obléhání Olomouce roku 1758

Vzácná mapa z Olomoucké vědecké knihovny

Jde o unikátní rukopisnou mapu zachycující obléhání olomoucké bastionové pevnosti pruskými vojsky za tzv. sedmileté války v roce 1758. Raritní je především díky neobvykle přesnému zákresu pruských obléhacích prací, prováděných od května do počátku července roku 1758. Manuskript  totiž zachycuje podrobné rozfázování těchto aktivit obléhatelů, a sice takřka den po dni. Pro větší přehlednost je inkriminovaný postup zároveň barevně diferencován. Podobné rukopisné exempláře (viz např. mapa s francouzskou legendou uložená ve Vojenském historickém ústavu v Praze)  nebo četnější tištěné plány, buď nedisponují rovnocennou přesností (převažuje zjednodušující schematismus) nebo postrádají výše zmíněný a tudíž zcela unikátní zákres s podrobným rozfázováním.

Rukopisná mapa je zasazena do jednoduchého černě vyvedeného rámu, v jehož pravém horním rohu se nachází číslice 2, což nepřímo odkazuje na větší mapový soubor. Naopak v pravém dolním rohu je umístěn název Belagerung von Olmütz in Ao. 1758. Mezi nimi je potom vepsána krátká poznámka. Při zevrubnějším pohledu na mapovou výplň zjistíme, že společně s vlastním zákresem podoby nedávno dokončené olomoucké bastionové pevnosti (s uliční sítí vnitřního města), je vyobrazeno i její bezprostřední okolí s říční sítí, přičemž autor neopomenul barevně odlišit eventuální zátopovou a bažinatou oblast. Nechybí ani měřítko (sáhy), silniční síť a zákres sídel (Neředín, Slavonín, Hejčín, Černovír, Klášter Hradisko a Nové Sady). ­­

Vraťme se však k raritnímu zákresu pruských obléhacích prací, které se dle očekávání rozvinuly na západní straně pevnosti (ve směru od Tabulového vrchu). Plukovník Balbi, který řídil veškeré obléhací práce (byl tudíž zodpovědný i za špatně zvolenou taktiku i směr útoku), se rozhodl směřovat útok proti jižnímu rohu západní fronty pevnosti, kde se nacházely  bastiony č. 7 a 8 s předsunutou kontrgardou a s ravelinem č. 29. Zákres je natolik precizní, že zohledňuje nejen postupné budování zákopových paralel – tj. obléhacích linií, které se postupně přibližovaly k hradbám, ale reflektuje i konkrétní rozmístění pruského dělostřelectva, přičemž neopomíná rozlišovat ani typy jednotlivých baterií (tj. děla, moždíře, houfnice). Uvádí dokonce jejich konkrétní počty. Mapa nám tedy umožňuje zcela detailně sledovat jednotlivé fáze pruského postupu až na vzdálenost pouhých pár desítek metrů od  bastionu č. 7, kde se jejich postup definitivně zastavil.  U každého nově vybudovaného a barevně diferencovaného úseku navíc nechybí důležitý časový údaj o jeho vzniku. Zachycena je i pravá zákopová větev ve formě kryté cesty vycházející z první paralely (budovaná mezi 3. až 7. červnem), která měla bezpečněji a rychleji zajišťovat přísun munice z dělostřelecké laboratoře ve Slavoníně.    

Přesné datum vzniku rukopisu bohužel neznáme. Pravděpodobné je, že mapa byla nakreslena buď ještě přímo v roce 1758 nebo těsně po tomto datu. Více poodhalit roušku tajemství nám nepomůže ani filigrán umístěný na foliu. Stejný problém máme i s anonymním autorem. Nicméně je v této věci zajímavé, že ačkoliv jsou místopisné názvy, jakož i poznámka na okraji listu psány německy, tak popisky u sapérských prací aj. (mj. zkratka Epaul. = epaulement čili ochranný násyp.) jsou provedeny ve francouzštině. Možnou pruskou provenienci navíc podporuje fakt, že osazení jednotlivých paralel se až nápadně shoduje s dobovými pruskými prameny. 

Rukopisná mapa evidovaná pod sig. M IV 8 se tak zcela jistě setká se zájmem vojenských historiků, ale i dalších zájemců, kteří si ji mohou prohlédnout v digitální knihovně map Vědecké knihovny v Olomouci (http://mapy.vkol.cz/).

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

"Ach, jsou milé tyhle malé černošky a vůbec ne plaché!" (Zasláno.)


Recenze týdne

Tiger v bahně

Vzpomínky tankového esa