logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

KOUZLO SBĚRATELSTVÍ

Uniikáty ze soukromých sbírek. Zbraně, zbroj a jiné skvosty

Výstava byla zahájena 12. května 2020, potrvá do 17. ledna 2021.

Ve čtvrtek 4. 6. 2020 proběhla v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích vernisáž výstavy pro pozvané hosty. Na úvod předvedli ukázku šermířského umění členové společnosti Guildam gladiatorum (evropský šerm) a Jakub Zeman se svými žáky ukázku japonského umění iaidó a sekání rozhoží japonským mečem. Ozdobou úvodní ukázky bylo bojové umění taichi v podání Martiny Slabé, vicemistryně světa a dvacetinásobná mistryně Evropy a mezinárodní rozhodčí taichi a wushu. Vystavené předmět přiblížil běem prohlídky expozice zasvěceným komentářem autor výstavy a restaurátor muzea Jan Török.

Z vystoupení hostů: Martina Slabá taiji. Foto Pavel Čejka.

Z vystoupení hostů: šerm langeschwertem. Foto Pavel Čejka.

Z vystoupení hostů: Silvestr P. seká rohož. Foto Pavel Čejka.

Následující text je oficiálním textem z webové stránky Jihočeského muzea. Foto -lk-.

Výstava představí odborné i laické veřejnosti soukromé sbírky zbraní ve složení a rozsahu, v jakém dosud nebyly nikdy prezentovány a s největší pravděpodobností již nikdy veřejně prezentovány nebudou. Unikátnost tohoto výstavního projektu je dána seskupením několika soukromých sbírek, jejichž cenné kusy či celé kolekce zbraní zůstávají drtivé většině lidí skryty...

?Řada exponátů jsou mimořádně vzácné kusy, které nevlastní ani většina sbírkotvorných organizací a památkových objektů. Tato jedinečná kolekce je doplněna o umělecké předměty ze sbírek Jihočeského muzea a dalších partnerských institucí obrazy, sochy, šperky, ukázky dobové numismatiky a faleristiky. Výstavu provází bohatý edukační program,? přibližuje autor výstavy a konzervátor Jihočeského muzea Jan Török.

Výstava je rozdělena na několik částí, které návštěvníkům představí nejzajímavější sbírkové kusy z vybraných lokalit a historických období. V každém období (viz níže) najdete výběr z nejzajímavějších předmětů, které budou na výstavě k vidění. Fotografie jsou ilustrativního charakteru a vztahují se k danému období:

 

GOTIKA A RENESANCE

Z nejstaršího období jistě patří přední místo v této výstavě skvěle dochovanému vikingskému meči, jehož původ se datuje do rozpětí 8. až 10. století. Dále je zde možnost spatřit další meče ze 13. století a jiné artefakty, jako relikviář, jehož základ pochází ze třináctého a okolní montáž z patnáctého století. Kromě skvostných renesančních zbraní (kdy mimo jiné došlo k rozvoji kordů a rapírů), můžeme vidět i mistrně pojednané zdobení helem typu Morion, či exkluzivní příklad uměleckého průmyslu té doby ? pohárku z horského křišťálu v kovové montáži z prostředí rudolfínské Prahy.

 

TŘICETILETÁ VÁLKA

Zde nacházíme zbraně, které byly přítomny jednomu z určujících období evropských dějin. Za zmínku zde stojí soubor jezdeckých mečů, pistolí s kolečkovým zámkem a dalších ukázek uměleckého průmyslu. Pozoruhodná je například mušketa s kombinovaným zámkem, opatřená ještě původním doutnákem.

 

TEREZIÁNSKÉ OBDOBÍ

Toto období je pestré na uniformní, výstrojní a výzbrojní vybavení bojových jednotek. Výstava "Kouzlo sběratelství" se může pochlubit téměř kompletní produkcí jezdeckých palašů, doplněna o soubor předmětů uměleckého průmyslu ze sbírky Jihočeského muzea.

 

NAPOLEONSKÉ OBDOBÍ

Zde jsou předností velice vzácná sbírka helem a čepic, jež jsou vzácné nejen proto, že se jedná o materiál snadno podléhající zkáze, ale i pro svou pestrost. Za pozornost stojí i velice cenná kompletní uniforma.

 

PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY

Tento soubor je unikátní svou celistvostí v rámci jednoho soukromého sběratele vůbec, navíc v kontextu k jisté nedostupnosti těchto předmětů, včetně zbraně z majetku předka sběratele, jež se konfliktu osobně účastnil. Návštěvník také bude mít možnost spatřit proslulou pruskou pušku, tzv. jehlovku, které se částečně připisuje podíl na pruském vítězství.

 

JAPONSKO

Japonská část výstavy zahrnuje několik výjimečných exponátů japonské nejvyšší muzeální kvality. Jedná se především o soubor předmětů z přímé držby japonské císařské rodiny, meč itomaki no tači s čepelí z konce 13.století zhotovenou Rai Kunitošim, semiformální cestovní pokrývka hlavy džingasa s masivním zlatým kováním, náležící císaři Kómei tennó (1831?1867) či ceremoniální dvorský meč kazaridači. Lze důvodně předpokládat, že meč od Rai Magotaró Kunitošiho představuje vůbec nejhodnotnější exponát výstavy a patrně se jedná o nejhodnotnější artefakt japonského umění na našem území. Tato část výstavy koreluje se sto lety  navázání diplomatických vztahů mezi Japonskem a Československou republikou a klade si za cíl prostřednictvím umění a kultury přispět k prohlubování vzájemného poznání a rozšiřování pozitivních vztahů mezi oběma zeměmi - Japonskem i Českou republikou. To dokládá i fakt, že výstava Kouzlo sběratelství oficiálně získala čestnou záštitu Velvyslanectví Japonska v České republice. 

 

USA

Soubor vystavených revolverů a karabin je unikátní přehlídkou nejrůznějších konstrukčních modelů té doby.

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

K výstavě je připraven interaktivní edukační program ?Čepele a střelný prach.? S pracovním listem pro žáky základních a středních škol pojednáme o vývoji zbraní, sběratelství militarií a kráse předmětů souvisejících s vojenstvím od gotiky až po divoký západ. Výstava je doplněna replikami, které si návštěvníci mohou sami osahat a vyzkoušet. Více informací a objednávky ZDE.

 

OTEVÍRACÍ DOBA

úterý?neděle + svátky (9:00 - 17:30 hodin)

 

VSTUPNÉ

základní: 50 Kč snížené: 30 Kč rodinné: 110 Kč

 

Zlatý hřeb výstavy: meč našidži gošiči no kiri koširae tači z držby císařské rodiny, signováno Rai Kunitoši, čepel konec 13. století, příslušenství 19. století a dvorský ceremoniální meč kazaridači z přímé držby císařské rodiny, signováno Kimi banzai Tomonari, 2. polovina 19. století

 

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 28. 9. 935 byl ve St. Boleslavi zavražděn kníže Václav bratrem Boleslavem I. a jeho společníky.

Výročí: 28. 9. 935 byl ve St. Boleslavi zavražděn kníže Václav bratrem Boleslavem I. a jeho společníky.


Recenze týdne

Odnes můj žal

Osudy lidí poznamenaných válkou na Ukrajině.