logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

D'ARTAGNAN

Krátké seznámení se životem slavného hrdiny

Zvětšit...

Dumasův d´Artagnan byl vnukem nobilitovaného obchodníka se suknem z Lupiacu, synem Bertranda de Batz a Francoise de Montesquion, sídlících na tvrzi Castelmore u gaskoňského Auch. Jeho plné jméno znělo Charles de Batz de Castelmore, přídomek d´Artagnan začal užívat po souhlasu Ludvíka XIII. podle uprázdněného titulu předků z matčiny linie. Datum narození není navzdory tvrzením některých francouzských autorů známo, klade se do značně širokého rozmezí let 1610-1620. Gaskoňský synek se vydal za vojenskou dráhou do Paříže, kde začal sloužit v pluku Francouzských gard pod velením vévody de Grammont a do jednotky pana des Essarts, což by mohlo znamenat, že d´Artagnova dráha vedla přes gardu kardinála de Richelieu.

V době počátků Cromwellovy revoluce navštívil v průvodu pana d´Harcourt Anglii. Pak se stal šlechticem kardinála Mazarina a pravděpodobně i jedním z jeho důvěrníků pro diplomaticko-špionážní službu všeho druhu, ať již v boji proti frondě či jako spojka mezi Mazarinovým exilem v Německu a Francií. Dík Mazarinovi se stal d´Artagnan kapitánem francouzských gard a tři roky sloužil v Turennově armádě. Při znovuvytvoření Šedých mušketýrů byl jmenován jejich podporučíkem. Vzhledem k tomu, že vévoda de Nevers bral funkci velitele zcela formálně, byl d´Artagnan faktickým velitelem Šedých mušketýrů. Doprovázel Ludvíka XIV. do hraničního Saint-Jean-de-Luz, kam si král jel pro nevěstu, španělskou infantku Marii Terezii, a účastnil se i slavnostního vjezdu královského páru do Paříže. O rok později byl d´Artagnan v Nantes pověřen mimořádně choulostivým zatčením vrchního intendanta financí království Nicolase Fouqueta, kterého po vynesení rozsudku eskortoval i po piemontské pevnosti Pignerol.

Zvětšit...

Zvětšit...

Po Mazarinově smrti byl d´Artagnan králem jmenován kapitánporučíkem Královských mušketýrů, tedy jejich vrchním velitelem po králi, a brigádním generálem jezdectva. V té době se oženil s Charlottou-Annou de Chancley, paní de Sainte-Croix, s níž měl později dva syny. V roce 1672 zastával úřad guvernéra dobytého města Lille. V následujícím roce se v čele Královských mušketýrů vypravil do Holandské války. Byl zabit ranou z muškety do hlavy při útoku na předsunutou redutu při obléhání Maestrichu dne 25. června 1673. Po d´Artagnanově smrti sepsal bývalý kapitán pluku de Champagne Sandras de Courtilz apokryfní d´Artagnanovy Paměti, v nichž leckteré pasáže prozrazují dobrou informovanost. Tyto paměti inspirovaly Dumase k napsání jeho slavného románu.

 

Podrobnosti o d´Artagnanově životě viz: Jiří Kovařík, D´Artagnan a ti druzí. Skutečné osudy románových hrdinů I. Tempo, Třebíč 1998. ? Militaria, Elka Press

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Potyčka migrantů s řeckou policií v přístavu Mytilene poté, co místní obyvatelé zablokovali přístup do uprchlického tábora Moria na severovýchodním Egejském ostrově Lesbos.

Potyčka migrantů s řeckou policií v přístavu Mytilene poté, co místní obyvatelé zablokovali přístup do uprchlického tábora Moria na severovýchodním Egejském ostrově Lesbos.


Recenze týdne

Vlasovci v boji za Prahu

Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.-9. 5. 1945