logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Lynčování spojeneckých letců 1944?1945

...anebo Hitlerova marná snaha

Štábní major Herbert Büchs před US tribunálem 8. 6. 46 potvrdil případy lynčování zajatých spojeneckých letců ze strany německého obyvatelstva, mj. v 8/44 v Mnichově, kdy byli protileteckou obranou při bombardování Mnichova sestřeleni dva spojenečtí letci, kteří se katapultovali.

Po útěku 76 spojeneckých vojáků z německého zajateckého tábora Sagan u polského městečka Žagaň v 3/44, kdy Hitler nechal 50 z nich po jejich dopadení zastřelit, Führer na jaře roku 44 v Berchtesgadenu důrazně žádal, aby letci, kteří nouzově přistáli na německém území či byli sestřeleni, již nepožívali ochrany německé armády jako váleční zajatci, ale aby na ně armáda hleděla jako na teroristy, a byli budˇ okamžitě zastřeleni, či necháni k lynčování německému obyvatelstvu.

Führer vznesl tento požadavek na základě informací, že je někteří důstojníci Luftwaffe před lynčováním zachránili.

K vydání takovéhoto rozkazu Hitlera vybízel kancléř NSDAP Martin Bormann, jenž tvrdil, že ti důstojníci, kteří chrání spojenecké letce před lynčováním, popuzují proti armádě obyvatelstvo.

Generál Alfred Jodl (1890–1946 oběšen, 2x ženatý, pokaždé s hraběnkou, s Hitlerem se poprvé osobně setkal až v 9/39 jako podřízený gen. von Becka). Zde před Norimberským tribunálem.

Gen. Jodl z genštábu Wehrmachtu podepsal rozkaz ze 6. 6. 41 o zastřelení všech dopadených bolševických politických komisařů, a rozkaz z 28.10. 42, který nařizoval, že se se spojeneckými záškodnickými komandy, byť ve vojenských uniformách, a taktéž s ozbrojenými civilisty/partyzány) nesmí zacházet jako s válečnými zajatci, ale jako s teroristy.

Při atentátu na Hitlera v 7/44 byl nejen zraněn, ale od atentátu se i distancoval, obdržel proto od Hitlera vyznamenání za zranění.

V zastoupení Karla Dönitze podepsal 7. 5. 45 bezpodmínečnou kapitulaci v Remeši.

Gen. Alfred Jodl s rozkazem Hitlera nesouhlasil, ale měl již svojí taktiku, jak Hitlerovy rozkazy úspěšně mařit, tak jak je mařil při obsazování Dánska a Norska, kdy Hitler po zničení německých lodí před Narvikem v panice požadoval, aby se německá armáda stáhla do „neutrálního“ Švédska.

Podruhé gen. Jodl Hitlera obešel při letní ofenzívě roku 42, jejímž cílem bylo Baku, kdy se Hitler třásl strachy, že ofenzíva nepokračuje dostatečně rychle, a vyslal v 8/42 gen. Jodla, aby osobně u polního maršála Wilhelma von Lista (1880–1971) na frontě zjistil, proč ještě nedobyl kavkazská ropná pole a zastavil se v Grozném (650 km od dobytého Rostova). Jodl mu měl připomenout, že Baku měl dobýt v rámi Blitzkriegu. (Guido von List v roce 39 s vojskem „tábořil“ na Slovensku; polním maršálem jmenován po tažení do Polska, třebaže svoji misi přispět k sevření polské armády z jižního PL nesplnil.)

Gen. Jodl nejenže generála von Lista nepopohnal, ale vrátil se s výčtem Listových stížností, že stratégové nedomysleli přetažení zásobovacích linií, že Listovi vojáci již nemají ani munici ani palivo, ani podporu Luftwaffe, jejíž jednotky byly od poloviny srpna odvolány ke Stalingradu.

Když List přes Jodla navrhoval, že své předsunuté jednotky stáhne zpět k hlavnímu armádnímu sboru, rozzuřený Hitler jej okamžitě odvolal a převzal velení nad jeho skupinou A sám. Gen. List zbytek války strávil na svém rodném statku.

Za trestné výpravy jeho jednotek proti partyzánům byl List v 2/48 odsouzen US vojenským soudem k doživotí, ale ze „zdravotních“ důvodů byl v roce 52 propuštěn (dožil se 91 let).

Taktikou gen. Jodla na maření Führerových rozkazů bylo Führerovy rozkazy rozmělňovat dlouhodobou bezúčelnou byrokratickou korespondencí s nejrůznějšími armádními složkami, či je dlouhodobě bezúčelně koordinovat s říšskými bezpečnostními orgány, a když korespondence narostla do neúměrných stohů, bylo Führerovo přání odloženo ad acta.

Gen. Jodl sice podepsal výše dvě zmíněné směrnice, za které dostal provaz, ale v té době mezinárodní právo neřešilo postavení civilních obyvatel za války, kategorii civilních kombatantů zavedly až ženevské úmluvy z roku 49.

Podepsat se pod rozkaz střílení či lynčování spojeneckých letců znamenalo hrubě porušit mezinárodní právo válečné.

Ani velení letectva se nehodlalo pod takovouto směrnici podepsat, proto se Führer za pár týdnů obrátil na generála letectva Karla Kollera (1898–1951), a vyštěkl: „Proč se neřídíte mými rozkazy ohledně spojeneckých teroristů?“

Gen. Koller odpověděl: „Nevím nic o takovém rozkazu, a ani by nebyl proveditelný.“

Hitler mu ostře odpověděl: „Důvodem, proč můj rozkaz není plněn, je zbabělost důstojníků Luftwaffe, jejíž gentlemani se obávají stejného osudu, proto se raději se spojeneckými teroristy paktují“.

Hitler se poté obrátil ke Kaltenbrunnerovi a nařídil: „Ode dneška všichni dopadení spojenečtí letci budou okamžitě předáni SD a SD budou likvidováni – kdo můj rozkaz neuposlechne, bude zastřelen“.

Avšak ani Kaltenbrunner se nezamýšlel pod takovýto rozkaz na konci války podepsat, a poznamenal v rozhovoru s Kollerem, že si „Führer plete úlohu SD/Sicherheitsdienst“.

Soukromě se poté s Kollerem dohodli, že tento rozkaz Führera nechají „uležet“ vyměňováním si rozsáhlé neúčelné korespondence.

Koller poté Führerovi tvrdil, že „zajatí letci nejsou v rukou letectva, ale jsou pod dohledem armádního BdE, které letectvo o jejich pobytu ve střediscích výslechů neinformuje“.

Horká brambora tak byla přihrána na maršála Keitela, jenž se rozčiloval, že letectvo a SD tento neproveditelný rozkaz Führera jako vždy hodili na armádu, ale že ani OKW takový rozkaz nikdy nevydá. Hitler tušil, že jeho rozkaz nechtějí splnit, proto si brzy pozval Kollera k rozhovoru znovu, tentokrát zvolil jinou taktiku – požádal gen. Kollera o „radu“:

„Německá protiletadlová obrana totálně selhala, co mám udělat, aby spojenečtí teroristé neterorizovali německé ženy a děti?“

Koller na to odpověděl: „Protiletecká obrana dělá, co může, zanedbali jsme protileteckou výzbroj, spojenci mají technickou a početní převahu, je třeba protileteckou obranu posílit“, na což Hitler netrpělivě procedil: „Jestliže si spojenečtí letci uvědomí, že s nimi bude zacházeno jako s teroristy, dobře si rozmyslí, zda nad Německo ještě poletí“.

Koller: „Takový rozkaz by situaci ve vzduchu jenom zhoršil“. Hitler: „Trvám na tom, že japonská metoda je nejlepší“.

Koller využil toho, že se s Hitlerem vždy mluvilo lépe, když byl sám, a pokusil se mu nepřijatelnost takového rozkazu vysvětlit:

„Naši vojáci s rozkazem nebudou souhlasit, protože spojenečtí letci jen plní rozkazy jako naši letci. Kdybychom je neozbrojené po nouzovém přistání stříleli, co by si asi spojenci o německé armádě pomysleli? Navíc, co bychom řekli příbuzným našich letců, kdyby spojenci dělali to samé? Veškerá disciplína letectva by se zhroutila“.

Hitler na to vyštěkl: „Tak přeci jen se bojíte! Já však mám odpovědnost za německý národ, a proto trvám na splnění mého rozkazu!“

Gen. Koller okamžitě po rozhovoru s Hitlerem kontaktoval polního maršála gen. Walthera von Brauchitsch (1881–1948), jenž kontaktoval Göringa, který prohlásil, že souhlasí s jejich názorem, že jde o šílený rozkaz, který nelze uskutečnit.

Za dva týdny nato gen. Keitel podepsal OKW směrnici, ve které uváděl, že „Führer vyjádřil hluboké znepokojení nad tím, že se někteří němečtí vojáci postavili proti německému lidu“ – o zabíjení spojeneckých válečných zajatců se však nemluvilo.

Hitler si na „neposlušnost“ armády naposledy postěžoval v 3/45, když sebelítostně prohlásil, že „vzhledem k postoji letectva, které zmařilo vydání mého rozkazu, jsem nemohl zabránit spojeneckému teroru protiterorem“.

US poválečný soud řešil i osud 10 000 spojeneckých vojáků v táboře Sagan, o jejichž osudu se v Hitlerově stanu jednalo 27. 1. 45, kdy byl tábor vyklizován před postupující RA.

US poválečný soud řešil poznámku ze záznamu z porady, která zněla:

„Půjdou ve sněhu nazí a bez bot“ – US soudce tvrdil, že to řekl Göring, ale Büchs tvrdil, že to Göring nebyl.

 

 
Datum: 12. 06. 2012 10:06:02 Autor: QF17
Předmět: I když byl Jodl Hitlerův poskok
tak za vraždy spojeneckých letců opravdu nemůže. Na Hitlerův rozkaz bylo opravdu 50 letců zastřeleno, ale gestapem. Mezi zatřelenými letci byl i Arnošt Valenta. Některé letce dokonce nacisté umístili do koncentračních táborů. Velitele tábora čekal vojenský soud a několik německých údržbářů bylo zatřeleno pro liknavost, protože jim zajatci sebrali kabely pro osvícení tunelu. Dne 24.3.2012 byl odhalen pomník na městském hřbitově v Mostě, čtyřem zastřeleným letcům, kteří byli zastřeleni na neznámém místě a zde byli zpopelněny. Čest jejich odvaze.
Datum: 17. 06. 2012 10:29:41 Autor: Andreas
Předmět: Ja už to ani nečtu do konce...
Páč co řešit na článku podle kterého se v roce 1944 spojenečtí letci nad Mnichovem "katapultovali". Jak mám brát vážně jakékoliv další tvrzení když to začíná tímhle nesmyslem. A autorka se ani neobtěžuje regulerně citovat. Tak jak si mám ověřit, že ty ostatní věci také nejsou nesmysly. Dle mě další standardní kompilace pomocí google :) (A to by si možná i mohla vygooglit co to znamená katapultovat kdyby aspoň tohle uměla dobře amela smysl pro preciznost...)
Datum: 10. 09. 2012 03:00:06 Autor: Jura Jurax
Předmět: Nemám sílu
kontrolovat fakta článku, jenž začíná tvrzením, že se v srpnu 1944 nad Mnichovem katapultovali dva spojenečtí letci. Ale chtělo by to přinejmenším slohově učesat a psát jaksi víc česky. Celkově mi to přijde jako neumělý a neuváženě zkracovaný článek nebo naopak neobratná kompilace z více zdrojů, neboť text je obsahově roztříštěný. Každopádně je to neobratně přeloženo. Mimochodem, co je to probůh za hodnost štábní major? Možná by bylo lepší zachovat originální znění než překládat; ve wehrmachu, luftwaffe, kriegsmarine ani SS taková hodnost neexistuje. A Martin Bormann byl něco jako vůdcův tajemník, vedoucí hlavní kaceláře NSDAP (Leiter der Partei-Kanzlei der NSDAP) a říšský ministr, stěží však měl titul kancléře (formálně by to sice mohlo být - kancléř je titul vysokého úředníka; představený významného úřadu, kanceláře; v některých státech předseda vlády, ale Bormann tento titul neměl) - patrně opět špatný překlad bez znalosti věci Kombatant je příslušník ozbrojených sil s bojovým posláním; bojovník, frontový voják; pojem civilní kombatant mi přijde poněkud osobitý (a ač Google ženevské konvence našel, tak pojem civilní kombatant už ne. Chtělo by to vysvětlit.
Datum: 16. 09. 2012 19:08:16 Autor: Jura Jurax
Předmět: Andrea
Ženevské úmluvy z roku 49 z humanitárních důvodů uzákonily zcela nový typ kombatanta - civilního, mj. partyzána či jakéhokoliv jiného civilisty , který se zbraní v ruce bojuje proti okupační moci či proti nelegální či zločinné vlastní vládě ... A. PS : Nejde ani tak o obratnost překladu, jako o dopátrání se zdrojů,což mnohdy není otázkou ani několika měsíců, hezký večer pane Jura Jurax.
Datum: 20. 09. 2012 18:07:28 Autor: Misustov
Předmět: civilní kombatant
Ženevské úmluvy řeší vztah účastníků válčících stran a proto dělení na kombatanty a civilisty přichází v úvahu pouze v případě válečného stavu. Otázka je co je nelegální, nebo zločinná vláda a kdo ji má ji právo takto označit. Podíváme li se kterýkoliv den na net, tak se dovíme vždy od řady pisálků, že máme zločinnou nebo dokonce nelegální vládu. Naopak nikde jsem nečetl, že by někdo oficiálně prohlásil vládu Syrie za zločinnou. V podmínkách našeho státu nesmíte klást odpor lupiči ? exekutorovi, který vnikl do vašeho příbytku a zmocnil se vašeho majetku, protože jste poskytl přístřeší, před krutými mrazy bezdomovci. Tento lupič - exekutor se zmocňuje vašeho majetku v souladu se zákonem a jakýkoli odpor je trestný, rovněž tak by samozřejmě byl trestný odpor se zbrani v ruce a l? Andrea, proti vládě, která zločinný zakon vydala. V tomto případě nebude obránce svého majetku kombatant, ale zločinec, přestože zákony proti kterým klade odpor, jsou zločinné. Tyto případy tedy nepatří do našeho ranku a je nutno je řešit politicky,avšak při neochotě vládnoucí garnitury na takové řešení přistoupit, se dříve, nebo později reaguje občanskými nepokoji, které mohou přerůst v občanskou válku, nebo v lepším případě v převrat provedený ozbrojenými silami. V těchto případech nemají zpravidla pojmy civilista, kombatant, nebo dokonce civilní kombatant význam. Jak naložit s protivníkem rozhodne vítěz. Civilista ? je osoba která se nezúčastňuje válečných akcí a je proto chráněna mezinárodním právem. Za válečné akce však v tomto případě může být považována činnost, která narušuje bojovou činnost protivníka, na příklad rabování, žhářství, travičství, akce vyvolávající nepokoje obyvatelstva (znásilňování) a samozřejmě jakákoli činnost proti komunikacím. Kombatant je příslušník ozbrojených sil s bojovým posláním; bojovník, frontový voják jak správně definuje Jura Jurax. Mezinárodní právo řeší, kdo je považován za kombatanta a kdo za civilistu, obě tyto kategorie mají svoje nezaměnitelná práva a povinnosti. Civilní kombatant je tedy KOČKOPES. Na civilistu (nebojující osobu) se nesmí střílet, mohu tedy zahájit palbu na civilního kombatanta typu Andrea majícího v ruce RPG? Civilista, aby se změnil na kombatanta a měl jeho práva, musí splňovat tyto podmínky: být viditelně označený (rozpoznatelný), musí nosit veřejně zbraň, musí jednotné velení a samozřejmě dodržovat pravidla vedení války a válečné zvyklosti. Za WWII tyto podmínky splňovala řada jednotek s SSSR i v Polsku, přesto byly vražděni, proto Haagská úmluva 49 jejích status kodifikovala podrobně i když základní tři principy byly kodifikovány dříve. Za kombatanty podle této úmluvy nemohou být považovány partyzáni, kteří před sebou ženou zástup civilistů, žen, starců a dětí, samy maskovaní jako civilisté s ukrytými zbraněmi a po přiblížení se k mostu na něj zaútočí a zničí jej, viz Rausch ?Válka jako peklo?. Pokud v minulosti tyto podmínky splňoval Hitlerjugend, nebo Voksturm, tak byl považován za kombatanta. Verwolf tyto podmínky nesplňoval, tak byl záškodník a tak se s nim také nakládalo. Voják, který si oblékne civilní oblek a koná bojovou činnost, není kombatant, ale záškodník, nebo špion. Rovněž Juro Jánošík, který podle pověsti bohatým bral a chudým dával, by nesplňoval podmínky kombatanta ? jeho potomek mi jednoducho řekl, že to byl gauner. Taktéž nesplňuje podmínky kombatanta, nejenom Taliban, ale prakticky všechny teroristické organizace a skupiny. Předmětem diskuse bude operace Antropoid. Tito muži splňovali podmínku příslušnosti k ozbrojeným silám a plnili rozkaz, v okamžiku útoky byla zbraň viditelná, což by vyhovovalo i německé interpretaci válečného práva, byli však v civilu a tedy nesplňovali v tomto okamžiku standard kombatantů, jako ostatně všichni příslušníci SOE. Kdyby cílem jejích útoku byl např. maršál Rommel, mělo by se útočit v uniformě. Cílem jejích útoku však byla osoba zastupujícího říšského protektora a mnohonásobného vraha. Tato akce sice nebyla v souladu s válečným právem, ani poprava, ale můžeme ji definovat jako policejní akci,to je utracení extrémně nebezpečné bestie všemi dostupnými prostředky.
Datum: 21. 09. 2012 07:42:22 Autor: andrea
Předmět: pan misustov
Vážený pane, kategorie civilních kombatantů je významným výdobytkem úmluv o ochraně civilního obyvatelstva za války (včetně občanské) - tuto kategorii de facto již aplikoval MVT v Norimberku,který konstatoval, že chybí právní ochrana "partyzánů" , čili že válečný zločin v užším smyslu dle haagské úmluvy z roku 1907 nelze aplikovat na válečné zločiny v širším smyslu, po válce vypukly "národněosvobozenecké" boje, takže úmluvy rozšířily tuto aplikaci i na nezákonné vlády, i.e. které se nedostaly k moci legální cestou, takže ji nemůžete aplikovat na vládu Nečase ... PS Máte asi na mysli haagskou úmluvu z roku 1907, hezký den, AK
Datum: 21. 09. 2012 16:01:34 Autor: Misustov
Předmět: civilní kombatant - pokračování
Naší (Nečasovu) vládu hned v úvodu z problematiky vylučuji. Je to reakce na diskuse na netu. Přikládám výřez textu Ženevského protokolu, k diskutované problematice. V článku 3. CIVILNÍ OBYVATELSTVO odstavec ?civilní osoba? vylučuje obyvatele bojujícího proti okupantům z kategorie ?CIVILNÍ OBYVATELSTVO?. Doufám, že nebudete chtít, abych Vám pořídil seznam vlád zemí ? členů OSN, Které se dostala k moci nezákonnou cestou ( Jsou mezi nimi i členové rady bezpečnosti) Vy mi prosím laskavě předložte text o definující civilního kombatanta. A když chcete, tak definici zločinné vlády. Vyhledání netrvá měsíce, ale vteřiny. Za vyhledání děkuji. 2. VÁLEČNÍ ZAJATCI (3.ŽÚ a I.DP část III. oddíl II.) a) Status kombatanta a válečného zajatce Ozbrojené síly (OS) se skládají ze všech organizovaných ozbrojených sil, skupin a jednotek,které: - jsou pod vedením osoby odpovědné orgánu (vládě) dané bojující strany[33] - mají vnitřní disciplinární systém (který mj. zachová ŽÚ a další normy MHP) Zahrne-li strana složky veřejného pořádku či jiné do svých OS, uvědomí o tom druhou stranu. Poznámka: OS tedy nezahrnují pouze pravidelnou armádu, dobrovolnické sbory, ale i např. partyzánské jednotky. Kombatanti, váleční zajatci - každý příslušník OS vyjma ZP (a duchovních) se označuje jako kombatant[34] - kombatant má právo účastnit se nepřátelské činnosti - kombatant v moci nepřítele se stává válečným zajatcem (dále jen ?zajatec") - kombatant má povinnost odlišovat se od civilního obyvatelstva (minimálně při útoku či přípravě na útok). Pokud se v důsledku povahy bojové akce nemůže odlišit, neztratí status kombatanta za předpokladu, že nosí otevřeně zbraň: - během každého vojenského střetnutí - během doby, kdy ho může spatřit nepřítel při přípravě útoku Při nesplnění nemá po zajetí[35] status válečného zajatce, požívá však všech výhod určených zajatcům souzeným za přečin. - u pravidelných ozbrojených sil se předpokládá nošení uniformy - kombatant má povinnost zachovávat MHP. Při nesplnění má po zajetí status zajatce, avšak bude za porušení stíhán. - status kombatanta mají dále obyvatelé dosud neokupovaného území, kteří se (byť neorganizovaně) chopí zbraně proti okupantům, za předpokladu, že: - nosí zbraň otevřeně - zachovávají MHP - status válečného zajatce mají dále: - zdravotnický personál dle II.1 typu (i)2 - civilní doprovod OS ? členové leteckých a lodních posádek, váleční dopisovatelé, pracovní oddíly ap. ? musí mít pověření a průkaz příslušníka doprovodu OS - členové OS okupované země, pokud je okupační moc internuje - status válečného zajatce nemá: - vyzvědač dopadený při vyzvědačské činnosti[36]. Vyzvědačem není ten příslušník OS, který nosí příslušnou uniformu (rozvědčík), nebo pokud bydlí na okupovaném území a informace nezískává podvodně či tajnými metodami - ti mají na status zajatce nárok. - žoldnéř (nemá nárok ani na status kombatanta) ? tj. osoba, která je najata v zahraničí, není občanem bojující strany, jejím motivem je odměna (vyšší, než běžné služné), není příslušníkem oficiální vojenské mise. - žádá-li osoba o statut zajatce a je-li pochybnost ? rozhodne tribunál, do rozhodnutí se považuje za zajatce. Toto rozhodnutí má předcházet soudu za případný přečin v souvislosti s válečnou akcí. Soudu se účastní delegát OM[37]. 3. CIVILNÍ OBYVATELSTVO (4.ŽÚ a I.DP část IV. oddíl I. a II.) Základní zásada: Bojující strany jsou vždy povinny rozlišovat mezi civilním obyvatelstvem a příslušníky ozbrojených sil a mezi objekty civilními a vojenskými ? válečné operace jsou přípustné jen proti vojenským objektům a kombatantům. Civilní osoby musí být chráněny před každým aktem násilí či zastrašování[48]. - civilní osoba ? každá osoba, která není příslušníkem OS (dle II.2) ani obyvatel bojující proti okupantům. Tvoří civilní obyvatelstvo (dále jen ?obyvatelstvo") - přítomnost jednotlivců jiného charakteru nezbavuje civilní obyvatelstvo civilního charakteru - je-li pochyba, zda je osoba civilní, pokládá se za civilní - útok ? násilný čin proti nepříteli v útoku i obraně - nic nelze vyložit jako ospravedlnění útoku na civilní osoby či objekty Poskytuje se ochrana - civilnímu obyvatelstvu před útoky - civilním osobám v moci cizí strany.
Datum: 22. 09. 2012 12:24:55 Autor: QF17
Předmět: AK
Paní Andrea, vždy dokáže svým článkem vyvolat diskuzi a povětšinou diskutující zároveň částečně editují článek. Nepokládám se ovšem za editora :-)) Také jsem trochu prohledal net a zaujalo mě velice snadné vysvětlení "problému": Kdo je kombatant? Členové řádných ozbrojených sil Členové milic ? gerilová hnutí ? musí být organizované, rozlišené, nosit otevřeně zbraň, dodržovat MHP Příslušníci levée en masse ? obyvatelé neobsazeného území, kteří se při příchodu nepřítele z vlastního popudu chopí zbraně, aby bojovali proti pronikajícímu vojsku, aniž by měli čas ustavit se v pravidelné ozbrojené síly, nosí-li otevřeně zbraně a zachovávají-li zákony a válečné obyčeje. Pokud kombatant nosí civilní šaty a skrývá zbraň, aby v nepříteli vyvolat zdání, že je civilní osobou, dopouští se zakázaného aktu proradnosti (čl. 37 Dodatkového protokolu I). Zakázáno je také útočit bez rozlišování mezi civilními a vojenskými cíli (čl. 48 a 52 odst. 2 Dodatkového protokolu I
Datum: 22. 09. 2012 12:52:06 Autor: FQ 71
Předmět: to QF17
Tentokrát O.K.
Datum: 22. 09. 2012 13:58:35 Autor: QF17
Předmět: Děkuji
Nick FQ71 mě velice příjemě překvapil. Několik měsíců klidu, rozjímání a hle, nový inkognito člověk.
Datum: 22. 09. 2012 16:16:27 Autor: FQ 71
Předmět: to QF17
Žádné rozjímání, rozumné úvahy chválím.
Datum: 22. 09. 2012 16:31:40 Autor: QF17
Předmět: Nu myslím si,
že rozumných úvah jsem do militaria dal 99,9%, jenže co člověk to názor a je jedno jestli se jedná o atentát na zastupujícího řížského protektora či tento článek.
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Beze slov (zasláno).

Beze slov (zasláno).


Recenze týdne

Útek do pekla

Příběh Gustava Wendrinského