logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

O válce a byznysu

Tři příklady a analogie na závěr

Válka je násilný akt,  jehož cílem je donutit protivníka aby jednal v souladu s naším přáním. O válce,  Carl von Clausewitz (*1780  +1831)

 

Fyzická síla je prostředkem, úplné podřízení protivníka je cílem ke kterému směřuje nasazení tohoto prostředku.

Válka představuje krajní vyhrocení úsilí zaměřeného k dosažení našich cílů.

Válka není izolovaný čin stojící v prostoru odděleně od svého okolí a času. Válka je vždy krokem jak vojenským, tak i politickým.

Válka není jednorázový čin, skládá se z jednotlivých kroků, z nichž hlavním je bitva. Bitva sama je složena z nižších celků, z nichž hlavním je boj.

Strategie je umění složit jednotlivé kroky tak, aby válka splnila svůj cíl.

Taktika je umění vést boj nejefektivnějšími možnými prostředky.

Taktika i strategie je umění přiměřenosti a pohybu v čase.

Na možné boje z hlediska jejich důsledků musí být nahlíženo jako na skutečné.

Dvojí cíl boje: okamžité cíle a cíle strategické. Okamžité cíle musí být v souladu s cílem války.

Chápání boje jen z pohledu jednoho cíle vede k nesprávnému pochopení cíle druhého a celku.

Rozložení sil v prostoru, čase a ekonomické - strategická rezerva.

Bitvy se vyhrávají krveprolitím a manévrem. Čím větší vojevůdce, tím více manévru a tím méně krveprolití.

Citáty, Winston S. Churchill (*1874  +1965)

Tři příklady:

příklad  I.) francouzské tažení v roce 1940

 

1.    Překvapení

·      Spojenci nečekali možnost průniku tanků kopcovitým, lesnatým terénem Arden

·      Maginotova linie jako celek nesplnila svoji úlohu

 

2.    Strategie

·      francouzská a britská armáda nenasazovala tanky jako celek, ale jako posílení pěchoty

·      německá vojska rozdělila Spojence na dva oddělené celky, rozbila tak jejich velení a zásobování

 

3.    Taktika

·      nezabývej se tělem, uveď ve zmatek hlavu

·      zbraní proti tanku není tank, ale protitankové dělo

 

4.    Důsledky

·      nečekaně nízké ztráty

·      kompletní zhroucení fronty a vůle k odporu protivníka v mimořádně krátké době

 

Analogie:

 

            Po dlouhá léta byla oblast přístupových sítí v telekomunikacích považována za přirozený monopol. Politické vlivy ale neumožňovaly telekomunikačním naplno využít tuto výhodu a nasazení monopolních cen. Hlavním zdrojem zisků pro telekomunikační operátory byly mezinárodní hovory.

            S rozvojem nové technologie se výrazně snížila prahová kapitálová hranice nutná ke vstupu na trh. Navíc rozvoj kabelových televizí a datových služeb umožnil novým operátorům najít nový zdroj zisků mimo klasickou telefonní službu.

            V současné době náhle mnozí přední operátoři zjišťují, že se mezi ně a zákazníka vklínily nové společnosti, provozující především přístupové sítě. Tyto společnosti mohou nyní tradičním gigantům diktovat podmínky, za jakých jsou ochotny používat jejich přenosové služby. Poskytování dálkových přenosových služeb se tak náhle stalo podobnou komoditou, jakou je klasická telefonie. Dnes již technologie umožňuje velmi pružnou volbu poskytovatele přenosových dálkových služeb. Mnozí z nových, lokálních operátorů používají pro volbu poskytovatele přenosových služeb techniky a nástroje, jaké známe například z finanční burzy. Například opce, futures, ...

 

příklad  II.) africké tažení v roce 1941-42

 

1.   Vybrat si místo a čas

·      pouštní kyvadlo - Rommel uměl vnutit protivníkovi v počáteční fázi svůj způsob boje a vybíral si čas i místo střetnutí

·      bitva u Alem Halfa a  druhá bitva u El Alamejnu - Montgomery vnutil Afrikakorpsu statický druh boje, pro který byla jeho 8. (britská) armáda lépe připravena

 

2.   Umění logistiky

·      klíčové postavení Malty pro zásobovací linie ve Středomoří

·      zásobování pohonnými hmotami

·      železnice

 

3.   Síla ducha

·      zaklínadlo pouštní války znělo - Rommel

·      bitva u Alam Halfy - kouzlo je zlomeno, Spojenci si dokázali, že mohou Afrikakorps porážet

·      morálka - odchod Němců do zajetí

 

Analogie:

            Mobilní telekomunikace zaznamenala v nedávné době pronikavý rozvoj. V porovnání s klasickou telefonií má stále ještě své nedostatky, ale například kvalita přenosu hlasu s nástupem nového standardu GSM vzrostla natolik, že v digitální síti prakticky nelze odlišit zdroj a přenosovou cestu hovoru po klasické pozemní síti od hovoru vedeného přes GSM.

            Popularita mobilní telefonní služby ale byla dána již v době semidigitální technologie NMT. Již v jeho případě se ukázalo, že nedostatky v kvalitě přenosu hlasu jsou plně vyváženy mobilností stanice. Telekomunikační operátoři dnes  již musí chápat, že mobilní telefonie představuje vážnou konkurenci. Nejen pro jejich tradiční doménu v přístupových sítích, ale i pro dálkové hovory. V některých případech lze přes mobilní telefony v síti jednoho mobilního operátora dosáhnout meziměstských hovorů za cenu místního hovorného.

            Lze říci, že ačkoliv mobilní telefonie v dohledné době nenahradí plně klasické pozemní linky, již dnes z tohoto odvětí odčerpává znatelné procento výnosů. Nově vznikající aplikace pro tuto službu pak dávají dobré šance dál tuto základnu rozvíjet.

 

 

příklad  III.) Slavkovské slunce - bitva tří císařů v roce 1805

 

1.   Znát své cíle a své zdroje

·      Napoleonova armáda na hranici svých možností. Zima na krku a daleko od domova

·      Grande Armée byla početně slabší než koalice a musela zajišťovat veškerá dobytá uzemí.

·      Napoleon věděl, že musí zničit koalici jako samostatně jednající sílu na evropském válčišti .

 

2.   Strategie

·      večer před bitvou - volba místa a postupu

·      Pratecké návrší - Napoleon manévrem dosáhl lokální převahy na středním úseku bojiště a roztrhl vojsko protivníka na dvě části

·      ústup k Zatčanským rybníkům – Koalice ztratila vůli k odporu.

 

3.   Politický akt

·      smlouva o francouzsko - rakouském neútočení  =  vytvoření nárazníku

·      potlačení Koalice a možnosti efektivního spojení  finančního potenciálu Anglie a lidského potenciálu Ruska

·      umožnění konsolidace domácích poměrů

 

Analogie

            Datové služby a Internet byly v době svého vzniku považován za záležitost úzce omezenou. Buďto na okruh akademické obce, zaměřený především na jednoduchou a nenáročnou výměnu dat nebo naopak na přenos velkých objemů dat v reálném čase. Klasická telefonní síť byla považována za pouze za nosné médium. Až do nedávné doby byl Internet a datové služby považován za celkem neškodnou a nevýznamnou oblast, která příliš neovlivňuje klasické oblasti činnosti telekomunikačních operátorů.

            Nárůst počtu počítačů v domácnostech a našem denním životě, jejich dostupnost a platnost jako pomocníka vedly k prudká dynamice vývoje internetovských služeb a Internetu jako platformy. Vznik technologie World Wide Web a aplikace vytvořené na této platformě zcela změnily poměr sil. Dnes již jsou ve většině rozvinutých zemí datové služby a služby na bázi chápány jako důležitý zdroj příjmů. Firmy, které začínaly celkem nenápadně  jako poskytovatelé těchto služeb dnes úspěšně konkurují klasickým operátorům. Naopak, začínají pro ně představovat vážnou hrozbu a v některých případech si vynucují například fúze velkých společností s různým zaměřením.

            Na rozdíl od klasické telefonie datové služby a informatické služby nejsou komodita. Jejich podstata nabízí dostatek možností jak odlišit svůj produkt od produktů konkurence a lze tak vybudovat i loajálního klienta. Hrozba telefonie přes Internet (Voice over Internet), levné, relativně vyhovující metody k přenosu hlasu útočí náhle přímo na samu podstatu klasických telekomunikačních operátorů. Neodvažuji se teď vyslovit kategorický soud, ale obávám se, že tento trend je dnes již jasně dán a veškeré příznaky (rozvoj Home Bankingu, elektronického obchodu, virtuálních obchodů, ...) naznačují, že tato hrozba je trvalá a vážná. Mnohem větší význam bude mít ten, kdo nabídne zákazníkovi zajímavý obsah.

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Potyčka migrantů s řeckou policií v přístavu Mytilene poté, co místní obyvatelé zablokovali přístup do uprchlického tábora Moria na severovýchodním Egejském ostrově Lesbos.

Potyčka migrantů s řeckou policií v přístavu Mytilene poté, co místní obyvatelé zablokovali přístup do uprchlického tábora Moria na severovýchodním Egejském ostrově Lesbos.


Recenze týdne

Vlasovci v boji za Prahu

Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.-9. 5. 1945