logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Operace Mole Cricket 19

I po 34 letech zůstává nejrozhodnější vítězství Izraelských vojenských vzdušných sil (IAF) standardem. Dodnes zůstávají podrobnosti Operace Mole Cricket 19 tajné. 

Piloti se shromažďují ke startu a zahájení Operace Mole Cricket 19, červen 1982 (foto AVI BARBER).

V roce 1992, rok po rozpadu Sovětského svazu, navštívil Maj.-Gen. David Ivri, tehdy generální ředitel ministerstva obrany a bývalý velitel IAF Československo.

„Český zástupce náčelníka štábu mi řekl, že když byl v roce 1982 na škole národní obrany v Moskvě“, vzpomíná Ivri, „tak se dozvěděl, že zásah proti syrským bateriím raket země-vzduch [SAM] byl urychlujícím činitelem glasnosti v Sovětském svazu. Strategická teorie, že Západ nemá kapacity odolat systému SAM, se nepotvrdila a to vyvolalo mnoho pochybností o sovětských schopnostech obecně a o obranném sektoru především.“

Český důstojník narážel na Operaci Mole Cricket 19, pravděpodobně největší úspěch první libanonské války. Bylo to poprvé, kdy baterie sovětských raket SAM byla zničena bez nasazení pozemních sil. Během dvou hodin 9. června 1982 IAF zničily 15 z 19 baterií SAM v libanonském údolí Bekka a zároveň sestřelily 90 nepřátelských letounů.

Dodnes jsou podrobnosti Operace Mole Cricket 19 tajné. Byl to patrně největší úspěch izraelských obranných sil (IDF), jenž možná dokonce překonal Operaci Focus, zahajovací letecký úder Šestidenní války, během nějž Izrael prakticky zničil syrské a egyptské letecké síly. Minulý týden bylo 34. výročí vypuknutí první libanonské války, kdy IDF úspěšně provedly to, co dosud žádná armáda před nimi: během jedné hodiny a 50 minut zničily nepřátelský vojenský raketový potenciál.

Ve válkách následujících náčelníci štábu IDF použili obdobnou strategii. Lt.-Gen. Dan Halutz udělal to samé během druhé libanonské války v roce 2006 a Lt.-Gen. Benny Gantz rovněž, a to v roce 2014 během Operace Protective Edge. Také armáda Spojených států použila stejnou strategii během bojů s tzv. islámským státem v Sýrii a Iráku.

Neúspěch IAF v roce 1973 během války Yom Kippur byl předznamenán událostmi, k nimž došlo v noci z 29. na 30. červenec 1970. Té osudové noci Egypťané potají přepravili 10 baterií SAM 2 a 3 přes Suezský průplav. Odpoledne příštího dne dva páry izraelských pilotů odstartovaly v letounech F-4 Phantom s úkolem zničit tyto baterie, ale naneštěstí dva z nich byli sestřelení sovětskou protiletadlovou obranou.

Až do té doby se mělo za to, že F-4 Phantomy jsou proti raketám bezpečné.

Podle tehdejšího náčelníka leteckých operací, Col. Jacoba Agassiho, byl velitel IAF Maj.-Gen. Moti Hod zprávou o sestřelu šokovaný (neomluvitelně, podle Agassiho) a došel k závěru, že IDF nemají žádné prostředky zdolat hrozbu, jíž představovaly baterie SAM. O pět týdnů později bude Hod jediným odpovědným za přijetí strašlivých podmínek, s nimiž bylo nutné souhlasit, aby byla opotřebovací válka ukončena [v srpnu 1970.].

Izral nikdy nepodnikl nijaké odvetné akce za to, že Egypťané umístili na břeh průplavu baterie SAM.Brig.-Gen. Benny Peled požadoval, aby Maj. Ezra Harel, který se právě vrátil ze studií v USA, provedl důkladné prověření počítačového systému leteckých sil. „V celém svém životě jsem neviděl takový binec,“ prohlásil Harel. „Vojáci podávali hlášení, ale ta se nikdy nedostala na místo svého určení. Tok informací byl naprosto nevypočitatelný.

Když jsem byl jmenován náčelníkem automatického systému pro letecké síly, všechno jsem přeorganizoval. Ale potom vypukla válka Yom Kippur a já už jsem nedokázal provést žádná zlepšení.“

Col. Eliahu Jitzhaki, který během první libanonské války velel divizi elektronického válčení IAF byl přesvědčen, že první krok v revoluční operaci Mole Cricket 19 byl podniknut v roce 1973.

„17. října, den poté, co jsme překročili průplav, bylo nařízeno čtyřem pilotům stíhaček, aby zaútočili na baterie SAM s použitím metody » hataf« [piloti během ní letí nízko a potom vysoko a potom zase nízko]. Řekl jsem Peledovi, že tohle je sebevražedná mise. »Nojo, ale teď už se s tím nedá nic dělat – rozkazy už byly poslány. Doufejme v nejlepší,« odpověděl Peled.

„Čtyři letouny byly během operace zasaženy a šest našich pilotů bylo zabito nebo zajato,“ pokračoval Jitzhaki. „Příštího dne IAF zakázaly vzlety všech svých letounů. Velitelé letectva vzhlíželi k divizi elektronického válčení v naději, že zachrání situaci. Operace Nutcracker 23 byla plánována v plné synchronizaci s divizí elektronického válčení. Letouny letěly vysoko, splnily svůj úkol a jediný z nich nebyl zasažen. Revoluce začala.“

Po válce začal tým, jejž Peled postavil, přebudovávat letecké síly. „Hodlali jsme zde postavit velitelské centrum pro útoky na baterie SAM,“ říkal Lt.-Col. Amos Amir, v té době náčelník operací. „Velitel operací bude sedět tady na téhle židli a všechny informace o umístění baterií ze všech různých zdrojů budou proudit do tohoto počítače v reálném čase – ne kde byly před 10 hodinami. A podle těchto informací budeme řídit naše stíhací piloty, aby věděli, kam se zaměřit.“

Amir pokračoval: „První problémem, s kterým jsme se museli vypořádat, byla skutečnost, že Egypťané baterie SAM pořád přemísťovali. Dostali jsme hlášení, že jsou umístěny v určité lokaci, ale když naši piloti na dané souřadnice doletěli, SAM už tam nebyly. Během Šestidenní války to problém nebyl – když bylo nějaké letadlo spatřeno v konkrétním místě, vždycky tam ještě bylo, když tam naše stíhačky doletěly a my jsme byli schopni cíl zničit. To samé platilo pro tanky. Dokonce, i když se poněkud přesunuly, než jsme tam doletěli, tak jsme je obvykle dokázali lokalizovat někde poblíž.

Naší druhou výzvou bylo vytvořit systém kontrol. Když jsme vyslali nějaký náš letoun bombardovat baterii SAM a když ji piloti lokalizoval a úspěšně ji zničil, byli jsme šťastní. Pokud ji nedokázal lokalizovat, měl pilot pokračovat v pátrání. Až do vypuknutí války Yom Kippur jsme prováděly bojové lety tak, že vyslaný letoun shodil bomby na cíl a rychle ustoupil. Ale nyní jsme chtěli tvrdě zasáhnout nepřítele, aniž bychom se dostali příliš blízko.“

A tak se stalo, že během devíti let mezi válkou Yom Kippur a první libanonskou válkou IAF úspěšně vybudovaly prvotní letecké síly z ničeho. Letecké síly měly fenomenální komunikační síť, jež jim umožňovala udržovat kontakt se všemi složkami ozbrojených sil. Dostala dvě přezdívky, „periskop“ a „notující si skupina“, obě vyjadřovaly skutečnost, jak jsou jednotlivé složky integrovány jedna s druhou a že sdílejí společný cíl. Každá měla svou vlastní roli, ale věděla také, jak spolupracovat, aby bylo společného cíle dosaženo.

Když 6. června 1982 vypukla první libanonská válka, IAF měly takové zpravodajské schopnosti, že věděly, kde jsou v každý daný moment umístěny jejich terče. Letecké síly měly také schopnost narušit syrské elektronické komunikace a dokázaly zničit baterie raket elektro-optickými raketami na vzdálenost 40 km.

Dne 4. června 1982 teroristé pracující na základě rozkazů Abu Nidala, který žil v Iráku a nebyl členem Organizace pro osvobození Palestiny [OOP], se pokusili zavraždit velvyslance ve Velké Británii Šiomo Argova. Okamžité poté se ministerský předseda Menachem Begin podřídil nátlaku ministra obrany Ariela Šarona a náčelníka štábu Rafaela Eitana a schválil Operaci Small Pines. Byla to limitovaná operace namířená proti OOP v západních a centrálních oblastech jižního Libanonu, zasahující 40 km od izraelských hranic.

Ale Šaron a Eitan měli jiné plány.

Počkali, až bude pod kontrolou také východní Libanon, a to až k silnici Bejrút–Damašek, aby mohli vyhnat Syřany a tak jim znemožnil nadvládu na maronitskými křesťany, kteří byli spojenci Izraele. Ale aby to mohli učinit, potřebovali záminku k zahájení operace.

Předpokládalo se, že operace potrvá jeden a půl až dva dny, ale třetího dne došlo k incidentu, jenž poskytl Šaronovi a Eitanovi vytouženou záminku. Jednotka pod velením Brig.-Gen. Dana Vardiho napadla ohrazený areál Džezzine jižně od Jebl Baruch, kde byly umístěny dva prapory syrských tanků, dva pěší prapory, dvě divize komandos a dvě divize Fatahu. Útok byl ospravedlněn tím, že Syřané urychleně přesunuli do oblasti posily. Aniž by informoval Begina, Šaron schválil Eitanův požadavek, aby stíhací letouny IDF bombardovaly posily a jednotky IDF areál obsadily.

Vardi a jeho vojáci zaútočili na město a armádní základnu a většina Syřanů během útoku buď uprchla, anebo byla vzata jako rukojmí. Během útoku Izraelci úspěšně zničili 32 tanků.

Letecké síly rovněž sestřelily čtyři syrské stíhačky. V odvetu přesunuli Syřané do Libanonu pět nových baterií raket SAM 6 z jižních Golanských výšin, takže počet baterií SAM v Libanonu vzrostl na 19.

Operace Mole Cricket 19 proběhla v noci a všem letounům leteckých sil, jež se jí účastnily, byl vyhlášen poplach s předstihem. Poprvé v historii IAF bylo rozhodnuto, že Ivri bude velet jenom stíhačkám, jež měly zaútočit na syrské letouny, a že Aviem Sella bude velet stíhačkám, jež zaútočí na pozemní baterie raket SAM.

Brig.-Gen. Avi Barber, kterého Syřané zajali během operace Model 5 a drželi za války Yom Kippur jako rukojmí, velel v roce 1982 eskadře Phantomů 201. Asi polovina eskadry byla k této operaci vycvičena a druhá polovina dostala rozkaz zničit základny raket SAM tradičními metodami, pokud první tým selže.

Avšak některé piloty trápily obavy, že nemají šanci na úspěch, včetně budoucího velitele IAF náčelníka štábu Dana Halutze, podobně jako příští hlavu osobního komisariátu Aviho Gila. Avšak Barber, který se ujal velení eskadry po Sellovi, měl v operaci plnou důvěru.

V tu středu Barber dohlížel na přípravy letounů velice pečlivě. Operace měla podle plánu začít v poledne. V 10 hodin shromáždil všechny příslušníky eskadry v operačním sále. První promluvil navigátor Capt. Doron Dovrat, který důvěrně znal nejenom lokace baterií SAM, ale také veškerý libanonský terén.

Každý letoun nesl dvě elektro-optické bomby (přesně naváděné střely), z nichž každá vážila deset tun.

Podle zásady redundance každý navigátor měl shodit na každou baterii čtyři bomby. Každá bomba stála 1 milion dolarů. Navigátoři měli shodit bomby přesně do středu každé baterie. Dovrat znovu plán zopakoval, obzvláště podrobnosti, neboť bylo nanejvýš důležité, aby je navigátoři znali, přestože na tuto misi nacvičovali léta.

Potom byl na řadě Barber, aby promluvil ke skupině. Když svou řeč dokončil, hodil na zem ukazovátko, jež používal k označování cílů na mapě a dramaticky prohlásil: „Každý z vás nese na bedrech velkou odpovědnost, aby tato mise skončila úspěchem. Všichni jste se naučili létat a dostali jste všechny nezbytné nástroje. Teď konejte!“ Start operace byl odložen do 13 hodin a potom znovu do 14 h. Ve 13:45, za udržování radiového klidu, stíhací letouny jeden po druhém vzlétly.

„Letěli jsme podle připravené trasy nad mořem, až se na dohled objevilo libanonské pobřeží,“ popisoval Barber. „Když jsme byli 32 km od baterie SAM 6, identifikovali jsme svůj cíl. Slétl jsem se trochu blíže, abych se ujistil, že bomba cíl zasáhne, a potom jsem ji shodil. Náhle nám řídící středisko oznámilo »Alfa«, což znamenalo, že bomba cíl zasáhla. Uvědomil jsem si, že se právě odehrálo něco historického. Zasáhl a zničil jsem cíl na první pokus.“

Izraelským leteckým silám trvalo jenom 110 minut, aby zničily 15 z 19 baterií raket SAM.

V tu chvíli se Sella rozhodl zastavit operaci a nepokoušet se zničit zbývající čtyři baterie SAM, aby neohrozil životy pilotů. Ivri rozhodnutí potvrdil. Příštího dne byly zničeny další dvě baterie a posledního dne mise byly zničeny poslední zbývající baterie.

Celkem bylo během tří dnů Operace Mole Cricket 19 zničeno ne méně než 97 syrských letounů, aniž by byl zasažen jediný izraelský letoun.

Během operace IAF zcela zničily syrskou vojenskou bojovou způsobilost, přinejmenším na kratší a středně dlouhé období. Nyní IAF zcela ovládly vzdušný prostor a syrské vojenské síly neměly šanci přežít.

Navzdory dnešnímu měnícímu se bojišti, s asymetrickou válečnickou taktikou založenou na raketách země země – tak jak ji uplatňuje Hezbolláh v Sýrii a Hamás v pásmu Gazy –, lekce daná Operaci Mole Cricket 19 zůstává důležitou strategií izraelských obranných sil.

Převzato z listu The Jeruzalem Post. Z angličtiny přeložil -lk-. Uveřejněno bez vědomí autora.

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

"Ach, jsou milé tyhle malé černošky a vůbec ne plaché!" (Zasláno.)


Recenze týdne

Tiger v bahně

Vzpomínky tankového esa