logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Pistole CZ 2075 RAMI P

Jak naznačuje poslední písmeno typového označení, tato zbraň má tělo z plastu...

České Zbrojovce Uherský Brod po poměrně dlouhou dobu ujížděl tak trochu vlak malých, subkompaktních pistolí v plnohodnotné ráži. Zájem o subkompaktní pistole, typicky odvozené od velkého služebního modelu, přitom byl na trhu se zbraněmi patrný již od 80., maximálně  od počátku 90. let 20. století. V té době ČZ Uherský Brod nabízela pouze CZ 75 Compact a zdálo se, že o vstup do segmentu kapesních zbraní ani neplánuje. Možná, že toto zaváhání bylo dáno ekonomicky nejistou dobou transformace po roce 1989. Po odeznění tohoto neklidného období a stabilizaci firmy v nových podmínkách  byl v roce 2001 zahájen vývoj, který v roce 2003 přinesl na trh nového člena rodiny CZ 75 – subkompaktní pistoli CZ 2075 RAMI. Ta měla tělo z hliníkové slitiny. O pistoli jsme psali podrobněji v č. 11/2003 SM. Závěr tohoto článku obsahovali kacířskou otázku, zda by nebylo možné „ramíka“ překonstruovat do plastového rámu. Tenkrát to byla jen spekulace, založená na logice vývoje zbrojního trhu. Ta spekulace se však již na veletrhu IWA 2005 zhmotnila v podobě nové pistole CZ 2075 RAMI P. Jak naznačuje poslední písmeno typového označení, tato zbraň má tělo z plastu. Dovolte mi nyní seznámit vás blíže s novou zbraní

CZ 2075 RAMI P je samonabíjecí krátká palná zbraň, konstruovaná především pro skryté nošení. Výrobce ji, podobně jako jejího přímého předchůdce s kovovým tělem, nabízí ve dvou rážích: 9 mm Luger a .40 Smith & Wesson. Celá zbraň vychází velmi těsně z celokovového modelu. Závěr jer uzamčený zkráceným Browningovým mechanismem, jako uzamykací element slouží kvadratický výstupek na zadku hlavně, zapadající do rozměrného výhozného okénka. Bicí a spoušťový mechanismus je opět klasický dvojčinný (SA/DA), jeho koncepce je shodná s ostatními pistolemi rodiny CZ 75, tj. při stisku spouště se táhlo spouště pohybuje vzad. Mechanismus má vnější bicí kohout. Zbraň je vybavená manuální pojistkou a automatickou blokovou pojistkou úderníku. Zbraň nemá vypouštěcí páku kohoutu. Asi v této chvíli není nutné mařit prostor podrobným popisem mechanismu zbraně, zvídavé čtenáře odkazuji na již zmíněný článek v SM 11/2003. Spíše se budu věnovat rozdílům mezi celokovovým provedením a novou zbraní s plastovým tělem.

Na velmi první pohled obě zbraně vypadají skoro zcela identicky. Pouze trochu matnější povrch prozrazuje plastové tělo. Podrobnější pohled již odhalí, že RAMI P nemá střenky, úchopové plochy rukojeti jsou ploché a nesou nepříliš hrubý pískový dezén. Z toho vyplývá, že šířka rukojeti RAMI P je o 6 mm menší než u kovové verze (26 vůči 32 mm). Celková šířka zbraně je prakticky shodná, ačkoliv výrobce udává u RAMI P 33 mm a u kovové RAMI 32 mm, naměřil jsem u obou zbraní prakticky shodně necelých 33 mm. Ostatně, jak ukazuje tabulka na konci tohoto článku, výrobcem udávané rozměry kovového a plastového provedení se v některých případech o 1 mm liší. Na zbraních jsem ale zjistil, že opravdu průkazné proměření uváděného rozdílu je poněkud sporné. Když vezmu v potaz výrobní tolerance, jsou rozměry obou provedení prakticky shodné.

Další odlišností je rozborný čep, který u plastové RAMI P slouží současně i jako záchyt závěru. Kovová RAMI záchyt závěru nemá, po vystřelení posledního náboje ze zásobníku se závěr vrací dopředu, rozborný čep je na pravé straně zbraně ukončen širokou kulatou hlavou. RAMI P se tak vlastně  vrací k ranému vývojovému provedení RAMI, které záchyt závěru má. Zda se toto uspořádání zpětně promítne i do kovové verze je ale zatím předčasná spekulace.

Změnu tvaru kupodivu doznal i závěr. Kovová RAMI má závěr s hladkými boky na kterých nese vzadu i vepředu napínací pravoúhlé drážky. Plastová RAMI P má boky v přední části odlehčené a napínací drážky jsou pouze na zadní části závěru. Hmotnost obou závěrů je přitom shodná. Závěry plastových RAMI P jsou v zadní části o něco širší než u celokovového provedení Zadní část závěru RAMI P je široká 27 mm, v přední, probrané části pak 22 mm. Kovová RAMI má závěr široký 24 mm po celé délce.

Hlavním rozdílem je ovšem tělo. RAMI P má v plastovém těle ocelový zálisek, který slouží jako nosná konstrukce, v níž je uložen spoušťový a bicí mechanismus a současně jeho horní části vytvářejí dva páry vodítek závěru. Je až překvapivé, jak vysokou míru příbuznosti se přitom konstruktérům podařilo udržet mezi kovovým a plastovým tělem a jejich vnitřními součástkami. Na první pohled prakticky nejste schopni při pohledu do těla obě zbraně od sebe odlišit. To samé platí o závěrech. Tato podobnost mě přivedla na nápad pokusit se nasadit závěr z kovového RAMI na plastové tělo. Jde to a takto vzniklá zbraň jevila všechny známky funkčnosti. Z takto vzniklého klonu jsem pochopitelně nestřílel, ale zbraň by s největší pravděpodobností byla střelby schopná.

Další pokus ale ukázal ještě hlubší míru unifikace. Zkusil jsem nasadit závěr a hlaveň s vratnou pružinou pistole RAMI P v ráži .40 Smith & Wesson na tělo pistole RAMI P v ráži 9 mm Luger. Opět vznikla zbraň, která se zdála být plně funkční, včetně podávání školních nábojů. Posledním pokusem pak bylo zkombinování závěru z kovové RAMI v ráži 9 mm Luger na tělo plastové RAMI P v ráži .40 Smith & Wesson. Tušíte správně, funguje to.

Pohled do závěrů pistolí CZ 2075, 2075 P ale i CZ 75 rozebraných k čištění a porovnání vzhledu součástek, doplněný orientačním měřením některých součástí, pak napovídá, že podobnou vysokou míru shody bychom s největší pravděpodobností našli i mezi dalšími součástmi.Také vratné pružiny všech RAMI vypadají shodně a orientační proměření jejich pracovní charakteristiky také nevykázalo žádné zásadní rozdíly.Zřejmě se tedy nejedná pouze o shodu montážních rozměrů závěrů a hlavní, ale o cílevědomou snahu dosáhnout co nejširší dědičnosti součástek. Takto široká shodnost konstrukčních dílů zbraně má pro výrobce pochopitelně nemalý význam. Výroba součástí může probíhat v mnohem větších sériích, je jednodušší i montáž zbraní, resp. skladování jednotlivých součástek. Česká Zbrojovka Uherský Brod v tomto případě dosáhla dědičnosti, s jakou jsem se nesetkal u žádné jiné mě dosud známé pistole. Uvědomte si, že zde nejde pouze o přechod na jinou ráži (byť výkonově poměrně blízkou), ale i o zásadní změnu konstrukčního materiálu klíčového dílu zbraně, jejího těla. Přitom plast má zcela nepochybně výrazně odlišné materiálové charakteristiky než lehká slitina, použitá u kovového provedení CZ 2075. Každopádně klobouk dolů před výkonem konstruktérů z Uherského Brodu. Mimochodem, skutečnost že v RAMI lze použít i 15 nebo 16-raný zásobník z velké CZ 75 je samozřejmostí. RAMI je díky tomu vhodným kandidátem na záložní zbraň pro všechny, kdo jako hlavní zbraň používají CZ 75.

Každá zbraň ale projeví svoje skutečné kvality až na střelnici. K testu jsme použili pistole CZ 2075 P v obou rážích, jako srovnávací vzorek sloužily jejich kovové protějšky CZ 2075. K nim jsme ještě přidali pro porovnání klasickou CZ 75 v provedení, v jakém je dne s vyráběna. Test proběhl na nekryté střelnici, při teplotě cca 20° Celsia, bylo mírně pod mrakem, téměř bezvětří. Všechny pistole byly prakticky nové. Na počátku jsme všechny zbraně rozebrali na čištění a prohlédli jejich provedení. Všechny zbraně byly čistě obrobené, bez hrubých stop po nástrojích, otřepů nebo jiných nectností. Žádná ze zbraní neměla nadměrné vůle. Pokud vytlačení rozborného čepu vyžadovalo poměrně značnou sílu, jednalo je o dočasný jev, který je u nových pistolí běžný. Když jsme zbraně po konci testu čistili, byl již cítit mírný pokles potřebné síly. Nová zbraň prostě potřebuje zaběhnout. Na první uchopení jsme mezi plastovým a kovovým provedením neshledali žádný podstatný rozdíl. Dva ze tří střelců vnímali menší šířku rukojeti plastové zbraně, ale to bylo vše. Rozdíl hmotností mezi plastovým a kovovým provedením (30 gramů) střelec prakticky nevnímá. Dosah všech ovládacích prvků je dobrý, ergonomie rukojeti vyhoví i střelci s malou dlaní nebo krátkými prsty. Také jejich chod měl přiměřený odpor, poloha pojistky byla jistá a spolehlivá. Elektronickým měřidlem Lyman (rozsah 0- 12 liber = 0-5 443 gram, čtení na 1 gram) jsem proměřil odpory spoušťových mechanismů všech pěti zbraní. Měřil jsem na každé zbrani 10 stisků spouště v každém režimu. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce a grafu:

zbraň

firemní přejímací podmínky

CZ 75

9 mm Luger

CZ 2075

9 mm Luger

CZ 2075

.40 S&W

CZ 2075 P

9 mm Luger

CZ 2075 P

.40 S&W

SA prům. (N)

16-24,5

25,53

20,09

19,72

18,41

24,21

SA sm. odch. (N)

neudáno

0,56

1,80

1,94

1,29

2,06

DA prům. (N)

max 55,0

53,90

55,08

55,38

54,14

51,55

DA sm. odch. (N)

neudáno

2,52

2,93

2,44

3,71

4,05

 

Předem je třeba konstatovat, že žádná ze zbraní nebyla nijak puškařsky upravovaná. Naměřené hodnoty vypovídají pouze o kvalitách konkrétních kusů, nikoliv typu zbraně. Na opravdu seriózní odvození vlastností by bylo třeba proměřit podstatně víc zbraní. I tak lze konstatovat, že naměřené hodnoty jsou velice slušné. Zejména rovnoměrnost a hladkost chodu CZ 75 (vyjádřená směrodatnou odchylkou naměřených hodnot) v SA režimu mě hodně překvapila. Je na úrovni puškařsky laděné spouště. Vyšší směrodatné odchylky v dvojčinném režimu (DA) jsou logickým důsledkem zapojení mnohem většího počtu součástí do akce. Je zajímavé, že průměrné hodnoty odporu spouště v SA a DA režimu nevykazují žádnou jasně viditelnou vzájemnou vazbu. Vysvětlení tohoto jevu neznám.

Střelecké kvality pistolí  jsme testovali napřed jednotlivými ranami z každé zbraně na vzdálenost 15 metrů, drženo obouruč, jednočinně. Zde se pětirané nástřelky pohybovaly u subkompaktních zbraní rodiny CZ 2075 a všech 3 střelců v rozmezí 7-9 cm v průměru opsané kružnice. To je vcelku velmi slušné a velmi dobře to souhlasí s testem, který jsme kdysi dělal s kovovou RAMI. Nepozorovali jsme při střelbě žádný citelný rozdíl mezi plastovým a kovovým provedením. S kontrolní pistolí CZ 75 jsme dosáhli nástřelek ještě lepších, jeden z nás dosahoval opakovaně velmi pěkné nástřelky i pod 5 cm. Je to zřejmě dáno delší záměrnou a opravdu dobrou spouští testované pistole CZ 75. Vliv hladkosti chodu na spouště na subjektivní vnímání jejího odporu lze hezky ilustrovat skutečností, že všichni tři jsme se domnívali, že její odpor je někde v rozmezí 10-15 Newton. V porovnání s CZ 75 jsme se shodli, že při výstřelu je citelně větší zdvih na ústí. I přes tento subjektivní vjem se ale zdvih ústí neprojevil výrazněji na nástřelkách. Následovaly dvojstřely na 7 metrů. Tady se nástřelky malých „Ramíků“ prakticky vyrovnaly s nástřelkami velké služební CZ 45 a držely se kolem 10 cm. Je zvláštní, že se neprojevila vyšší hmotnost služební pistole.

Kromě střelby na terč jsme samozřejmě také měřili rychlosti v2,5 (m.s-1). K měření jsme použili hradla Oehler 35 se třemi čidly na bázi 2 stopy (609,6 mm).  Výsledky měření vždy 20 výstřelů jsou přehledně uspořádány v následujících tabulkách a v grafech.

náboj 9 mm Luger

SB, 7,5 gramu, FMJ ogivál

SB, 8,0 gramu, FMJ ogivál

SB, 9,0 gramu, kom. kužel, subsonic

CZ 2075 RAMI

délka hlavně 76,5 mm

průměr v2,5 (m.s-1)

328,49

296,34

271,72

směrodatná odchylka v2,5 (m.s-1)

3,92

4,68

6,97

maximum v2,5 (m.s-1)

339,47

315,53

294,81

minimum v2,5 (m.s-1)

321,22

289,24

262,62

CZ 2075 P RAMI

délka hlavně 76,5 mm

průměr v2,5 (m.s-1)

333,45

302,95

280,64

směrodatná odchylka v2,5 (m/sec)

4,61

3,47

7,45

maximum v2,5 (m.s-1)

345,01

310,5

292,54

minimum v2,5 (m.s-1)

322,35

296,26

260,43

CZ 75

délka hlavně 120 mm

průměr v2,5 (m.s-1)

360,16

355,21

339,24

směrodatná odchylka v2,5 (m.s-1)

5,27

4,52

10,15

maximum v2,5 (m.s-1)

372,2

360,33

372,34

minimum v2,5 (m.s-1)

351,22

349,74

319,77

 

.40 S&W,

SB, 11,7 gramu, FMJ kom.kužel

CZ 2075

CZ 2075 P

průměrná v2,5 (m.s-1)

274,00

268,92

směrodatná odchylka v2,5 (m.s-1)

4,38

3,88

maximum v2,5 (m.s-1)

281,19

279,48

minimum v2,5 (m.s-1)

262,34

258,27

            Naměřené hodnoty jsou v dobrém souladu s hodnotami, které jsem naměřil při testování kovové RAMI před dvěma roky. Mimo jiné to vypovídá i o stabilitě výroby u výrobce střeliva. Pokud se podíváte na hodnoty kovové a plastové RAMI, pak zjistíte, že rozdíl mezi oběma zbraněmi je zcela zanedbatelný, v rozmezí statistického rozptylu měřených hodnot. V podstatě by  bylo možné klidně prohlásit, že všechny naměřené hodnoty z obou pistolí RAMI pocházejí z jedné a té samé hlavně. Naměřená data prakticky nevykazují individuální odchylky. Opět to souhlasí s faktem, že obě zbraně jsou si velice, velice blízké. I nadále přetrvává zajímavá skutečnost, že podzvukové střelivo Sellier & Bellot opouští 120 mm hlaveň služebního modelu CZ 75 rychlostí velmi blízkou rychlosti zvuku a že pokles jeho rychlosti v závislosti na délce hlavně byl nejvýraznější.

            Co jsem řekl o pistoli CZ 2075 v ráži 9 mm Luger platí i pro ráži .40 Smith & Wesson. Rozdíl mezi oběma zbraněmi je opět spíš individuálním rozdílem jednotlivého kusu než rozdílem mezi dvěma odlišnými zbraněmi.

            Když jsem před zhruba 2 roky testoval první kovové RAMI, vyskytlo se u ráže .40 S&W v případě nábojů laborovaných střelou s komolým kuželem několik případů nepodání. S postupem testu však samo vymizelo. Při nynějším testu všechny použité zbraně fungovaly zcela spolehlivě, bez zádržek nebo jakýchkoliv jiných problémů.

 

            Vlastní dojmy ze střelby jsou velice příznivé. Tak trochu jsem očekával, že plastové tělo CZ 2075 P bude lépe tlumit rázy při výstřelu, ale rozdíl byl pod naší rozlišovací schopností. Zbývající dva střelci na tom byli stejně. Všichni jsme si pochvalovali mířidla. Poskytují jasně čitelný záměrný obraz, hranolová muška i hledí mají zvýrazňující tečky lehounce nazelenalou barvou, která v šeru mírně fluoreskuje. Při míření střelce neruší žádné odlesky. Jak muška, tak hledí jsou uloženy v rybinových drážkách, které umožňují stranovou korekci nastřelení zbraně. Zdálo se nám, že zásobníkové šachty plastových RAMI jsou trochu volnější, než je tomu u kovového provedení. Pokusil jsem se šachty proměřit, ale posuvné měřítko neshledalo žádný rozdíl. Náš dojem má zřejmě původ v odlišném součiniteli tření kovu a plastu. Rukojeť obou RAMI poskytuje přiměřený prostor pro ruku držící zbraň a kontrola zbraně při výstřelu je celkem bez problémů. Přispívá k tomu i vystupující dno zásobníku, o které se poslední prst na rukojeti může dobře zapřít. Přesto bych jednu připomínku měl. Ačkoliv v den testování nebylo nijak extrémní vedro, ruce se nám mírně zapotily. Povrch rukojeti plastové RAMI je pokryt na bocích, čele a hřbetu nepříliš výrazným pískovým desénem, který ve zpocené ruce přece jenom klouzal. Pokud bych si plastového Ramíka koupil, asi bych uvažoval o polepení rukojeti nějakým protiskluzným materiálem. Střenky kovového RAMI skýtají svojí klasickou kosočtverečnou rybinou přece jenom lepší úchop. Také jsou trochu vyboulené směrem do dlaně, zatímco rukojeť CZ 2075 P má boky prakticky zcela rovné a dlaň ruky méně vyplní. Střenky se ale na rukojeť plastové RAMI dají snadno doplnit, třeba přilepit. Určitě je to snazší, než kdybychom potřebovali šířku rukojeti zmenšit. Ke zlepšení úchopových vlastností by se dala použít třeba samolepící páska od firmy Pachmayr, pod kterou by se dala schovat i případná vložka rozšiřující rukojeť.

           

CZ 2075 RAMI P je dalším členem široce rozvětvené rodiny CZ 75. Má všechny předpoklady k úspěchu. Je solidně vyrobená, spolehlivá a vysoký stupeň dědičnosti součástek z ní tvoří zajímavou volbu například pro policisty v civilu, kteří jako hlavní zbraň používají CZ 75. Logistické zjednodušení může být pro vetší ozbrojený sbor velmi silným argumentem. A že jich je vyzbrojených zbraněmi řady CZ 75 již hezká řádka po celém světě. Česká Zbrojovka Uherský Brod umí RAMI P i v atraktivním povrchovém designu, jednu z nezvyklých, ale velice hezkých variant vystavovala již na veletrhu IWA 2005. RAMI by tedy mohla najít cestu i do dámské kabelky. Zbývá otázka, zda ještě v rodině CZ 75 zbývá nějaký prostor pro dalšího člena? Asi ano. Pokud v Uherském Brodě zvládli technologii plastového těla na subkompaktní zbrani, možná se dočkáme varianty služební, plnorozměrné zbraně s plastovým tělem. To ale bude zřejmě závislé od poptávky na trhu.

Úplně na závěr mi dovolte poděkovat panu T. Hauerlandovi z Uh. Brodu a paní M. Fialové z pražské podnikové prodejny ČZ UB za umožnění testu a spolupráci při jeho realizaci.

 

Takticko technická data pistolí CZ 2075 a 2075 P RAMI

 

zbraň CZ 2075 RAMI CZ 2075 P RAMI
ráže 9 mm Luger .40 S&W 9 mm Luger .40 S&|W
celková délka (mm) 167 167 168 168
výška (mm) 120 120 120 120
šířka (mm) 32 32 33 33
délka hlavně (mm) 76 76 77 77
délka záměrné (mm) 125 125 126 126
hmotnost prázdné zbraně (gram) 695 695 665 665
kapacita zásobníku 10 8 10 8

CZ 2075 RAMI CZ 2075 RAMI P

 
Datum: 18. 02. 2015 10:59:36 Autor: Petr Veleba
Předmět: Rychlosti strel CZ 75
Nejak mi nesedi ty namerene rychlosti naboju SB Subsonic 140gr.ve hlavni CZ 75 120mm. Ta zmerena rychlost 340 m/s je nesmysl. Taktez SB FMJ 124 gr. je rychlost nejak vysoka. Subsoniky mam zmerene v Shadowu a tam litaly 280 m/s. Tovarni udaj SB je na tyto naboje tusim 305 m/s.
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

"Ach, jsou milé tyhle malé černošky a vůbec ne plaché!" (Zasláno.)


Recenze týdne

Tiger v bahně

Vzpomínky tankového esa