logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Pistole Taurus PT 24/7

Brazilskou firmu Taurus asi českému čtenáři není třeba nijak zvlášť důkladně představovat. Ačkoliv její počátky byly skromné a první zbraně byly v minulosti poznamenány poněkud rozpačitou kvalitou, dnes patří Taurus mezi největší výrobce sportovních a loveckých palných zbraní světa a jejich zbraně snesou plné srovnání s požadavky kladenými na moderní zbraň. V  roce 2005 firma představila novou pistoli PT 24/7. Díky laskavosti firmy Walter, dovozce těchto zbraní do ČR, jsem měl možnost se s touto zbraní důkladněji seznámit. Dovolte mi podělit se s vámi o moje zjištění.

Pistole PT 24/7 je služební krátká palná zbraň v ráži 9 mm Luger. Má plastový rám a ocelový závěr. Závěr je uzamčený snížením zadku hlavně, uzamčení je realizováno kvadratickým výstupkem na zadku hlavně zapadajícím do výhozného okénka. Odemčení závěru je řízeno rozvidlenou kulisou na spodní straně zadku hlavně, jedná se o zkrácený (bezčlánkový) Browningův závěr. Bicí a spoušťový mechanismus je ryze dvojčinný (DAO) s přímoběžným úderníkem. Tělo pistole je z plastu s ocelovým záliskem, závěr je z nerezové oceli. Závěr může být v černé barvě nebo v matné bílé, tělo je černé. Tolik základní charakteristika zbraně.

Závěrový mechanismus a jeho ovládání nijak nevybočuje z běžných soudobých konstrukčních řešení. Podstatně zajímavější je konstrukce těla pistole a spoušťového mechanismu. Bicí mechanismus je řešen s přímoběžným, nepředepjatým úderníkem. Při každém stisku spouště napínáte plnou délku úderníku. Tohle řešení sice s sebou nese potřebu poněkud delšího kroku spouště, ale v případě, že náboj v komoře po dopadu úderníku nevystřelí, máte možnost okamžitě, bez další manipulace se zbraní, pouhým stiskem spouště zkusit náboj odpálit opakovaným nápichem zápalky. Delší krok spouště, v případě PT 24/7 je to cca 16 mm, funguje i jako bezpečnostní mechanismus a brání nechtěnému výstřelu ve stresové situaci. Na druhou stranu zastánci koncepce s předepjatým přímoběžným úderníkem tvrdí, že pokud náboj nebyl iniciován prvním dopadem úderníku, je pravděpodobnost jeho odpálení pouhým opakovaným úderem malá a že u takových nábojů je navíc vysoké riziko nestandardního vývinu rány a hrozí například zaklínění střely v hlavni. Je tedy podle nich lépe náboj okamžitě z komory odstranit a při tom se znovu předepne i bicí mechanismus. Univerzální pravda asi není, záleží na preferenci uživatele. Tělo pistole je z černého plastu, ve kterém je vsazena ocelová klec, nesoucí jak bicí mechanismus a vedoucí svými drážkami závěr. Vedení závěru je přitom poměrně dlouhé, drážky probíhají po celé délce klece. Do klece je v oblasti, kde prochází rozborný čep tělem, vsazena další ocelová vložka. Ta zesiluje držení rozborného čepu. Plocha plastového těla, na kterou naráží závěr při doběhu do krajní zadní polohy, je opatřena plechovým pancéřováním, které brání vymačkání dosedací plochy.

V konstrukci zbraně je celá řada neobvyklých řešení. Již jsem mluvil o ocelové vložce v kleci těla pistole. Ale jsou ještě další zvláštnosti. DAO mechanismus s nepředepjatým přímoběžným úderníkem je teoreticky nejjednodušší konstrukční řešení bicího mechanismu. Tato možnost u PT 24/7 zůstala nevyužita. Například vratná pružinka úderníku není navlečena přímo na úderníku, ale má své vlastní vodítko pod úderníkem. Opěrka bicí pružiny je dvojdílná. Bicí pružina, ačkoliv je uložena v dutině úderníku, má vlastní vodítko. Výstražník, integrovaný u většiny soudobých konstrukcí do modifikovaného vytahovače, je u PT 24/7 tvořen samostatnou součástkou, nesenou na vytahovači a využívající jeho pružinu. Záchyt závěru také tvoří samostatná součástka, byť se jedná o plechový výlisek. Zvláštností nejzvláštnější je přidržovač závěru – malý odpružený čep, jehož hlava vyčnívá do dráhy závěru. V závěru je proti ní poměrně složitá křivková drážka. Jediným účelem tohoto přidržovače je zabránit při rozborce sklouznutí závěru z těla pistole po vyjmutí rozborného čepu. Zkrátka, z hlediska jednoduchosti konstrukce a ekonomičnosti výroby je PT 24/7 docela dobrým naplněním hesla: „Proč jednoduše, když to jde složitě“.

Konstrukce zbraně důsledně dbala na dosažení vysoké pasivní bezpečnosti zbraně. Pistole má manuální pojistku, jejíž hmatník je vyveden na levou stranu těla pistole, zhruba v prodloužení linie hřbetu rukojeti. Zbraň se zajišťuje pohybem hmatníku směrem nahoru, tedy ve stejném smyslu, jako např. u pistolí řady Colt 1911. V zajištěné poloze manuální pojistka blokuje táhlo spouště a pohyb závěru.

Zbraň má v závěru integrovaný zámek zbraně. Ten při uzamčení zablokuje úderník a pohyb závěru. Zámek je ovládán z pravé strany závěru. Tělo zámku v uzamčeném stavu mírně vystupuje z povrchu závěru, uživatel tedy pouhým hmatem spolehlivě rozezná stav zbraně. Klíček je tvořen malým šestihranem.

Úderník je jištěn automatickou blokovou pojistkou. Pokud není stisknuta spoušť, tělo pojistky prochází drahou úderníku a neumožňuje jeho pohyb vpřed. Při stisku spouště výstupek na táhle spouště zvedne tělo pojistky a tím uvolní dráhu úderníku.

Další automatickou pojistkou je dvoudílná sestava spouště. Pokud není stisknuta spoušť, je táhlo spouště zachyceno na spoušti a není možný jeho samovolný pohyb směrem vzad.

Rám zbraně nese na své přední části integrovanou montážní lištu (Picattiny) pro osazení zbraně svítilnou nebo laserovým zaměřovačem. Na rukojeti je pryžový návlek, nazvaný Ribber Grips (slovní hříčka přeložitelná zhruba jako „žebírkovaté střenky“). Na něm jsou v oblasti čela rukojeti vytvořena jemná žebírka, do kterých se při uchopení zbraně zaboří prsty a vznikne velice spolehlivý a příjemný úchop. Jistotě úchopu také pomáhá mírně zvlněná linie čela rukojeti, prsty samy zapadnou do na své místo. Linii čela rukojeti prodlužuje také výrazné dno zásobníku.

Zásobník je dvouřadý s jednořadým vyústěním. Plášť zásobníku je ocelový, podavač a dno jsou plastové. Záchyt zásobníku vyveden na levou stranu zbraně, do kořene zadní úpony spoušťového lučíku.

Otevřená pevná mířidla mají záměrný obrazec zvýrazněn třemi bílými tečkami.

Rozborka zbraně začíná vyjmutím zásobníku, stažením závěru do zadní polohy a jeho zachycením záchytem závěru. Zkontrolujte nábojovou komoru. Nyní otočte hlavu rozborného čepu do svislé polohy a vysuňte jej směrem doleva z těla zbraně. Pokud čep v těle zbraně vázne, zkuste jím při vyjímání mírně pootáčet. Uvolněte záchyt závěru a sejměte závěr směrem vpřed z těla zbraně. Ze závěru vyjměte vratnou pružinu s vodítkem a hlaveň. Tím je běžná rozborka ukončena. Sborka probíhá identicky, jen v opačném pořadí.

Před vlastním testem jsem zbraň rozebral na čištění a proměřil elektronickým měřidlem Lyman odpor spouště. Pistole je čistě vyrobená, bez otřepů nebo stop po obráběcích nástrojích. Jak již jsem řekl, dnešní Taurusy jsou pečlivě a dobře vyrobené zbraně a ani PT 24/7 se nedalo nic vytknout. Spoušť měla odpor 34,92 Newton (průměr z 15 měření), což odpovídá služebnímu a sebeobrannému rčení zbraně. Chod spouště byl prakticky absolutně hladký, tomu odpovídá i směrodatná odchylka odporu 1,08 Newton. Ani moje ruka s krátkými prsty nemá žádný problém s pohodlným dosahem na spoušť. Chod všech ovládacích prvků byl jistý, s přiměřeným odporem. Všechny ovládací prvky jsou v dobrém dosahu ruky držící zbraň. Plnění zásobníku sice vyžaduje trochu úsilí, zejména poslední náboje již jdou poměrně ztuha, ale plnička určitě není nutná. Plný i prázdný zásobník po stisku záchytu hladce vypadne z šachty. Osobně sice preferuji stav, kdy zásobník pouze povyjede, ale to je individuální preference, kterou nikomu nevnucuji. Z hlediska ergonomie jsem si pochvaloval především rukojeť. Pryžový návlek Ribber Grip má opravdu velice dobré úchopové vlastnosti, jedny z nejlepších, se kterými jsem se až dosud setkal, sklon rukojeti přitom velmi přirozeně navádí zbraň do záměrné. Na těle pistole, na obou stranách nad přední úponou lučíku spouště jsou malá oválná vybrání. Při krátkodobém přerušení střelby v nich zcela přirozeně a instinktivně spočine ukazovák. Také zdrsnění závěru v jeho zadní části poskytuje spolehlivou úchopovou plochu pro napnutí zbraně i v případě, že máte zpocené ruce. Celá zbraň je velmi hladká, nejsou na ní žádné výstupky, které by při rychlém tasení zbraně zachytávaly o oděv nebo pouzdro.

Zbraň jsem testoval na venkovní střelnici za jasného počasí, bezvětří, při teplotě vzduchu 18° Celsia. Měřil jsem také rychlosti v2,5. K tomu jsem použil hradla Oehler 35 se třemi čidly na bázi 609,6 mm (2 stopy). Výsledky měření jsou přehledně shrnuty v následující tabulce a grafu. Tabulka pro porovnání uvádí také průměrné hodnoty rychlostí shodného typu střeliva, naměřené při jiné příležitosti z pistole CZ 75. Měřidlo pro toto měření bylo stejné, ostatní podmínky srovnatelné.

náboj

Sellier & Bellot

celopl, ogivál

7,5 gramu

Sellier & Bellot

polopl, ogivál

8,0 gramu

Sellier & Bellot

celopl, kom. kužel

subsonic, 9,0 gramu

průměrná v2,5 (m.s-1)

321,17

295,60

253,75

maximum v2,5 (m.s-1)

354,79

299,92

257,56

minimum v2,5 (m.s-1)

306,93

292,91

250,85

sm. odchylka v2,5 (m.s-1)

12,20

1,98

1,91

E2,5 (Joule)

386,81

349,51

289,74

CZ 75

průměrná v2,5 (m.s-1)

360,16

355,21

339,24

V téhle souvislosti chci říci, že se zdá, že pistoli mnohem více „chutnala“ munice s větší hmotností střely. Nasvědčují tomu velmi nízké hodnoty směrodatných odchylek naměřených rychlostí. Naopak, nejběžnější česká munice, Sellier & Bellot s celoplášťovou ogivální střelou 7,5 gramu, vykázala nečekaně vysoký rozptyl rychlostí. Příčinu se mi nepodařilo zjistit, proměřil jsem mikrometrem průměry vodicích částí střel všech tří druhů použitého střeliva, ale rozdíly byly v řádu setin milimetru. Nestačí tedy na vysvětlení právě zmíněné skutečnosti. Také je zajímavé, že se všemi třemi druhy střeliva jsem naměřil podstatně nižší rychlosti v2,5, než jaké jsem naměřil při jiných příležitostech z pistolí CZ 75. Příčinu neznám, neměl jsem možnost proměřit vývrt hlavně ani jsem neměl při testu k dispozici CZ 75. Spokojte se tedy proto s konstatováním skutečnosti.

Po celou dobu testu pistole PT 24/7 zcela spolehlivě fungovala se všemi druhy střeliva i s jejich různými kombinacemi v zásobníku. Také chování zbraně při střelbě si zaslouží jen chválu. Matný bílý povrch závěru účinně brání rušivým odleskům. Mířidla mají velmi dobře čitelný záměrný obrazec, nacílení je rychlé a instinktivní. Zpětný ráz je dobře kontrolovatelný, osa hlavně je poměrně nízko nad osou ruky držící zbraň takže zdvih ústí po výstřelu není nijak dramatický, Ribber Grip na rukojeti poskytuje dokonalý úchop a tak i navedení zbraně po výstřelu zpět na cíl je rychlé. O příjemném chodu spouště jsem již mluvil. Vyjádřeno v měřitelných parametrech – na 25 metrů, obouruč, jednotlivými ranami jsem dosahoval rozptyl pětiraných skupin kolem 12 cm, na 10 metrů, rychlými dvojstřely většinou pod 10 cm. Z tohoto pohledu tedy pistole velice příjemně překvapila. Jedinou malou připomínku si ale neodpustím – při když se vám trochu zpotí ruce, prst na spoušti klouže. Bylo by milé, kdyby spoušť měla nějakou formu zdrsnění. Pokud by se jednalo o moji vlastní zbraň, pak bych asi na hmatovou plochu spouště nalepil například kousek jemného smirku. Poslední malá zajímavost – testovaná pistole vyhazovala prázdné nábojnice s mimořádnou rovnoměrností. Když měřím rychlosti střel, střílím v sedě s oporou, poloha zbraně je tedy velmi stálá. Všech 30 nábojnic jsme našel v prostoru o průměru zhruba 35-40 cm.

Pokud mohu shrnout celkové dojmy z pistole PT 24/7, pak pistole PT 24/7 je sice poněkud nezvykle složitě konstruovaná, ale plně spolehlivá. Z hlediska uživatelských, střeleckých vlastností patří jednoznačně k tomu lepšímu, s čím se dnes můžeme setkat. Rukojeť zbraně je jednou z nejlepších, s jakou jsem se dosud setkal a celková ergonomie zbraně je vůbec její velmi silnou stránkou. Také kapacita zásobníku – 17 nábojů – je vyšší než bývalo ještě před nedávnou dobou běžné i u služebních zbraní. Vysoká míra pasivní bezpečnosti je dalším kladem. Pokud máte v oblibě pistole s přímoběžným úderníkem a uvažujete o nové zbrani, je PT 24/7 zbraní, nad kterou byste se měli vážně zamyslet.

Takticko-technická data pistole PT 24/7

ráž … 9 mm Luger

celková délka … 182 mm

výška … 142 mm

šířka … 30 mm

délka hlavně … 113, 5 mm

délka záměrné … 150 mm

hmotnost nenabité zbraně … 780 gramů

kapacita zásobníku … 17 nábojů

 

 
Datum: 15. 03. 2008 15:20:52 Autor: Kocúr
Předmět: Obrázky
Bohu žiaľ, iste veľmi zaujímavé avízované obrázky IMG_4619 až 4658 som na googli nevedel nikde nájsť. Vie niekto poradiť? Ďakujem
Datum: 15. 03. 2008 15:25:24 Autor: Petr Sýkora - ADMIN
Předmět: fotografie
Zkusím se podívat, do seznamu obrázků, ale mám dojem, že při jejich vkládání do článku došlo k chybě. Pokud je opravdu nemáme, kontaktujeme Martina Helebranta.
Datum: 15. 03. 2008 19:34:50 Autor: Leonid Křížek
Předmět: ad Obrázky
Seznam obrázků jsem vymazal, nemám je k dispozici a seznam se v článku ocitl omylem. Moje chyba, omlouvám se.
Datum: 16. 03. 2008 16:59:56 Autor: Kocúr
Předmět: Obrázky
Myslím si, že článok aj bez obrázkov je veľmi dobrý. Vďaka.
Datum: 25. 01. 2011 20:35:02 Autor: Dawid
Předmět: pistole
moc dobra ako ta zbra i text
Datum: 25. 01. 2011 20:35:34 Autor: Dawid
Předmět: pistole
moc dobra ako ta zbra i text David
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Voják polských speciálních sil v Afghánistánu. Karabina je HK416, šavle vojenská polská.

Voják polských speciálních sil v Afghánistánu. Karabina je HK416, šavle vojenská polská.


Recenze týdne

Jan Žižka

Život a doba husitského válečníka