logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Duch smaragdového kříže Duch smaragdového kříže

Kniha o dějiných svatolazarského řádu.

Chopit se zbraní na obranu slabých, bezmocných a přesilou tísněných bylo a je pokládáno za základní rytířsku povinnost a ctnost. Bránit ale ty, které už nikdo jiný bránit nechce, protože je všichni označují stejně již za smrti propadlé či za beznadějně neproduktivní a jsoucí společnosti spíše přítěží, bylo a je čestnou výsadou rytířského řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

Historickou tradicí daná skutečnost, že prvotní rytíři byli za křížových výprav sami malomocní a své poslední síly věnovali právě budování a hájení útulků jejich beznadějně nemocných svěřenců, vytváří precedens pro současné poslání řádu. Novodobí řádoví rytíři v duchu této tradice usilují budovat hospice pro postižené těmi nejzákladnějšími nemocemi dneška a pomáhat těm, kteří tuto pomoc u nás nejvíce potřebují.

Kniha přináší v přehledu dějiny tohoto řádu od jeho počátků za časů křížových výprav na Předním východě, jeho působení pod ochranou francouzských králů – období jeho skvělé slávy i úpadku. Čtenář v knize nalezne nezkreslený a pečlivě dokumentovaný přehled moderních dějin řádu od třicátých let 20. století do současnosti s ohledem na jeho působení u nás.

Zájemcům o dějiny rytířských řádů, ale i zájemcům o dějiny obecně se touto knihou dostává do rukou další část pestré mozaiky vývoje křes'anské kultury a základů evropské civilizace.


Autor recenze: JDSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí