logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Dy kunst gelopt vor ritter und knechten Dy kunst gelopt vor ritter und knechten

Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4o 2, fol. 1r?74v).

Kdo pamatuje začátky tzv. historického šermu v českých zemích (60. léta 20. století), jistě si připomene zoufalý nedostatek odborné literatury. Díky šermířskému mistru a publicistovi Gustavu Hergsellovi byl v knihovně Umělecko-průmyslového muzea dostupný alespoň jeho reprint tří středověkých Fechtbüchern německého mistra Talhoffera (15. století), už méně dostupná byla Hergsellova kniha Fechtkust im XV. Und XVI. Jahrhunderte a také dodnes ceněná útlá knížka šermíře a předsedy Českého šermířského klubu Riegel Jaroslava Tučka Pražští šermíři a mistři šermu (1927). Z Talhoffera hojně těžila první skupina historického šermu Mušketýři & Bandité, ti ovšem měli i to štěstí, že k jejich poradcům patřil sběratel šermířské literatury, rovněž trenér ČŠK Riegel, Vratislav Janda.

Ostatní skupiny byly odkázány komě Talhoffera na divadelní skripta dr. Plcha. V 70. a 80. letech se začaly objevovat xeroxové kopie mikrofiší získaných z německých knihoven, takže se zájemcům postupně dostávaly do rukou šermířské manuály Liechtenaura, Capo Ferra, Meyera, Didiera a dalších.

S rozvojem zájmu o historii evropských bojových umění, najmě šermu, začaly vycházet reprinty starých šermířských manuálů, především v anglickém překladu a když se rozšířil internet, vznikla možnost získat elektronické verze unikátních rukopisů zachovaných porůznu v evropských knihovnách. Díky tomu měla řada badatelů možnost prostudovat a do češtiny přeložit tituly do té doby nedostupné, ne-li zcela neznámé.

Řadu českých autorů a překladatelů těchto děl uvádí v předmluvě ke své knize Ondřej Vodička, jeden z těch, kteří přistupují k dané problematice s vědeckou erudicí a hlubokou znalostí problematiky. Vedle již vydaných titulů a časopiseckých článků jmenujme např. jeho autorský podíl na práci M.  Fabiana Šerm majstra Lichtenauera.

Ve své nejnovější práci rozebírá a překládá tzv. kodex Wallerstein. V anotaci ke knize se píše:

Militaria, duely a ozbrojené konflikty neodmyslitelně patří k ikonickým prvkům představ o vývoji středověké Evropy. Prolnutí vzkvétajících (sou)bojových nauk a rozvoje knižní kultury v pozdním středověku dalo vzniknout specifickému žánru literatury ? soubojovým příručkám, v německém prostředí zvaným Fechtbücher. Tyto prameny poskytují současným badatelům a zájemcům z řad veřejnosti strhující dobová svědectví o praktických i teoretických aspektech dané problematiky.
Předkládaná publikace je prvním českojazyčným vědeckým zpřístupněním tohoto druhu rukopisu a zároveň i pokusem o jeho zasazení do dobového kulturního kontextu. Takzvaný kodex Wallerstein, známý rovněž jako von Baumans Fechtbuch, představuje unikátní německou (bavorskou) duelovou příručku ze sedmdesátých let 15. století. Jedná se o nejstarší úspěšný pokus o sestavení kompilátu, který popisuje nauku o neozbrojeném zápasu a o boji různými zbraněmi pomocí ilustrací a zároveň i relativně rozsáhlého komentáře.

Český překlad je sázen souběžně s původním německým textem.

Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D., je vědeckým pracovník rukopisného oddělení Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Jeho výzkum se zaměřuje na dějiny pozdního středověku, zejména transformaci církevních struktur a každodennost v období husitské revoluce, a dále také na pragmatickou rukopisnou produkci 15. století, kam patří právě i duelové příručky. Praktický vhled do zkoumané problematiky získal mnohaletým studiem asijských i evropských úpolových stylů (zejm. škola Digladior).

 

Vydal Masarykův ústav AV ČR 2020

ISBN 978-80-88304-44-9

Flexi vazba, 301 stran, česky, popisky k ilustracím německo-česky, angl. resumé

218 barevných ilustrací

Rozměry 165 x 215 mm

V distribuci Kosmas cena 449 Kč

 


Autor recenze: -lk-SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Audience u císaře, Brandýs n. Labem v sobotu 18. 5.

Audience u císaře, Brandýs n. Labem v sobotu 18. 5.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí