logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Krátké dějiny antisemitismu Krátké dějiny antisemitismu

Kde se zrodila nenávist k Židům a proč se pořád vrací.

Tři kontinenty a více než dva tisíce let dějin obsáhne kniha Krátké dějiny antisemitismu. Světově uznávaný judaista Peter Schäfer ukazuje, že mnohé antisemitské legendy jako lidské oběti pro židovského boha nebo představa o židovské podlosti a vychytralosti jsou takto staré. Předkládá náboženské, kulturní, národní a sociální souvislosti antisemitismu od řecko-římského starověku až po současnost. Knihu v překladu Vlasty Reittererové vydává Paseka.

V běžném povědomí se má za to, že zhoubný antisemitismus zrodila nacionalisticky vypjatá forma národních hnutí 19. století. Peter Schäfer na základě dějinného přehledu dokládá, že stereotypy, s nimiž je antisemitismus dodnes spojován, mají původ už v pradávné minulosti.

Podle překladatelky Vlasta Reittererové se kniha čte jedním dechem. „Přes rozsáhlé časové vymezení se Schäferovi daří srozumitelnou a čtivou formou postihnout zásadní dějinné momenty, které ve vztahu k židovství sehrály klíčovou roli. Jedná se o stručnou, avšak obsahově bohatou syntézu.“

Od antiky po osvícenství

Schäfer vypráví, jak se antisemitské stereotypy šířily již od antiky, jak vedly k pronásledování, ničení a zabíjení a jsou živé i po šoa. Již v předkřesťanské době se objevovala nenávist vůči Židům, ale Nový zákon této nenávisti poskytl živnou půdu v podobě legend: Pavel zaútočil na tradiční židovství, Matouš se zaměřil na vinu všeho židovského lidu a Jan vykreslil Židy jako syny temnoty.

Schäfer připomíná například středověké pálení talmudu v Paříži a motiv židovské svině, Lutherovu nenávist a výzvu ke zničení Židů v novověku, společensky akceptovaný antisemitismus v době osvícenství. Z předpeklí Výmarské republiky přes třetí říši se dostává k současnému islámskému antisemitismu i k tomu, jak dědictví antisemitismu souvisí s novým nástupem pravicových ideologií.

Co je to ten antisemitismus?

Reittererová podotýká, že závěr knihy je pro autora osobní. „Peter Schäfer jej věnuje otázce hnutí BDS (Boycott, Divestment and Sanctions Movement), jehož cílem je hospodářsky a politicky izolovat Izrael. V důsledku diskuse kolem BDS byl nucen odstoupit z funkce ředitele Židovského muzea v Berlíně,“ vysvětluje překladatelka. Podle ní se Schäfer vymezuje vůči tvrzení, že jakákoli kritika politiky státu Izrael je antisemitská, zároveň se podle něj antisemitskou stává tehdy, kdy je spolu se Státem Izrael zároveň napadeno židovstvo jako takové a oživují a uplatňují se staré stereotypy.

K aktuálnímu kontextu knihy Reittererová připomíná také nedávnou debatu kolem uměleckého festivalu a výstavy soudobého umění Documenta 15 v Kasselu. „V souvislosti s ní prohlásil izraelský sociolog Nathan Sznaider, že za problém dnešního Německa považuje, že pojmem antisemitismus každý myslí něco jiného. Radikalizaci přinesla také pandemie, naprosto iracionálním a nepřijatelným přirovnáváním protipandemických opatření k protižidovským nařízením nacionálního socialismu,“ říká Reittererová.

Peter Schäfer (1943) je světově uznávaný judaista a autor mnoha historických publikací. Učil mj. na Freie Universität Berlin a na Princeton University. Byl ředitelem Židovského muzea v Berlíně. Za svou vědeckou a publikační práci získal řadu cen a vyznamenání.

Vydalo nakladatelství PASEKA

Přeložila Vlasta Reittererová

392 stran, vázaná, 469 korun

 


Autor recenze: Red. PasekaSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí