logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Napoleon's Elite Cavalry Napoleon's Elite Cavalry

Renomované britské nakladatelství Greenhill Books vydalo koncem roku 1999 pod názvem Napoleonovo elitní jezdectvo rozměrnou (26 x 36 cm) a nádherně vypravenou obrazovou publikaci, nad kterou se rozbuší srdce nejenom fandům napoleonských uniforem, ale jistě i všem ostatním zájemcům o vojenské náměty nejrůznějšího druhu.
Na 91 barevných tabulích známého francouzského kreslíře a badatele Luciena Rousselota, uveřejněných zde poprvé, jsou vyobrazeni příslušníci gardových jezdeckých pluků prvního císařství. Císařovo gardové jezdectvo tvořilo elitu elity a na Rousselotových obrazech jsou jeho příslušníci vyobrazeni ve vší nádheře, a? již při slavnostních příležitostech u dvora, v žáru bitvy či v poklidných chvílích ve vojenských leženích nebo na promenádách francouzských měst. Dosud nespatřené obrazy pocházejí z Vojenské sbírky Anne S. K. Brownové (Brown University, Providence, Rhode Island, USA). Soubor je uveden portrétem Napoleona v jeho oblíbené uniformě plukovníka gardových myslivců; 25 tabulí je věnováno dragounům, 27 jízdním myslivcům, 25 polským hulánům a 13 jízdním granátníkům. Loucien Rousselot (1900-1992) byl od 20. let dvacátého století vůdčí osobností francouzských badatelů a své obrazy vytvářel s minuciózní pečlivostí a důrazem na sebemenší podrobnost. Po léta vydával (od roku 1943) vlastním nákladem rozměrné barevné dvoulisty L'Armée Francaise, na nichž zobrazoval nejenom figury ve francouzských uniformách, ale do posledního detailu také každou součást výzbroje a výstroje. Toto jeho dílo je dnes vysoce ceněno jak odborníky, tak laickými sběrateli. Byl oficiálním malířem francouzské armády, přispíval do řady odborných časopisů a publikací a byl vyznamenán řadou cen. Autorem doprovodných textů, které popisují historii a výstroj gardových pluků, je Američan Eduard Ryan, sám pozoruhodná osobnost. Narodil se roku 1919 v Brooklynu v New Yorku, po studiích na Yalově univerzitě sloužil devět let jako důstojník válečného námořnictva a potom pracoval pro CIA. Jeho celoživotním koníčkem je sbírání vystřihovacích papírových vojáků. O tomto sběratelském odvětví napsal nádherně ilustrovanou knihu Paper Soldiers, která mapuje historii papírových vojáčků od 18. do 20. století (vydalo také Greenhill Books). S Rousselotem jej pojilo dlouholeté přátelství a on to také byl, kdo tuto dosud neznámou kolekci Rousselotových maleb objevil.

Autor recenze: Leonid KříľekSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí