logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

OLD SWORD-PLAY OLD SWORD-PLAY

Kniha o šermířském umění 16. až 18. století

Na sklonku minulého století zpřístupnil americký nadšenec Peter Valentine řadu  šermířských manuálů z různých dob, práce starých šermířských mistrů,  v elektronické formě uživatelům internetu. Jak sám píše, původně chtěl tyto transkripce použít komerčně, tzn. distribuovat je za peníze, ale pak si uvědomil, že nejsou jeho duchovním majetkem, že jejich převod do formátu PDF mu nezabral zas až tolik času -- ve srovnání s obrovským úsilím původních autorů, kteří nejenže neměli k dispozici moderní reprodukční techniky, ale hlavně museli nejprve celý život sbírat zkušenosti, aby mohli podobná díla stvořit -- a rozhodl se proto zpřístupnit jejich práci širšímu okruhu zájemců z řad šermířů a historiků zdarma. Přitom výslovně vyzývá ostatní k dalšímu bezplatnému šíření těchto děl na stránkách internetu.

V jeho duchu jsem se rozhodl zpřístupnit ty šermířské manuály, které mám k dispozici, také na stránkách Militarie. Frekvence uveřejňování bude samozřejmě záviset na mých časových možnostech, protože se musím nějak živit a veškeré redigování Militarie je nevýdělečnou a časově nesmírně náročnou záležitostí.

Jako první zde uveřejňuji dílo Alfreda Huttona, kapitána královských gardových dragounů, Old Sword-Play (Starý šerm). Kniha nese podtitulek Šermířské systémy populární v XVI., XVII. a XVIII. století s lekcemi vybranými z děl různých starých mistrů. V roce 1892 ji v Londýně vydalo nakladatelství H. Grevel & Co. Měla sloužit jako ukázka šermu "pitoreskními zbraněmi našich praotců pro praktické studijní potřeby" Huttonových současníků. Je doplněna 56 ilustracemi z děl takových mistrů jako byl Marozzo, di Gassi, Thibault, Alfieri a dalších. Vydání mělo omezený náklad pouhých 300 číslovaných výtisků!

Autor zdůrazňuje, že jej vedla snaha zpřístupnit díla cizojazyčných autorů uplynulých století anglicky mluvícím šermířům a vyjadřuje naději, že jim kapitoly o šermu dvouručním mečem, kordem a dýkou a "širokým mečem" se štítkem umožní lépe ovládnout současné zbraně -- fleuret a šavli.

Svým pojetím kniha připomíná Hergsellovo dílo Die Fechtkunst in XV. und XVI. Jahrhunderte, není ovšem tak rozsáhlé. Nicméně je to cenná informace o šermířských školách, tlumočená i dnes relativně snadno srozumitelným stylem těm, kdo neovládají starou italštinu či francouzštinu. A myslím, že takových je nás hodně.

Text knihy možno stáhnout ZDE (5,5 MB)


Autor recenze: Leonid KřížekSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Audience u císaře, Brandýs n. Labem v sobotu 18. 5.

Audience u císaře, Brandýs n. Labem v sobotu 18. 5.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí