logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Spravedlnost v Jeruzalémě Spravedlnost v Jeruzalémě

Poprvé česky vychází kniha o procesu s Eichmannem a následcích holokaustu.

Gideon Hausner

?Eichmann sedí v izraelském vězení a brzy bude postaven před soud.? Toto oznámení Davida Ben Guriona z 23. května 1960 způsobilo pozdvižení nejen v mladém státě Izrael. Proces s nacistou Adolfem Eichmannem, jedním z hlavních organizátorů holokaustu, k sobě poutal pozornost celého světa a byl označen za jednu z nejdůležitějších událostí po druhé světové válce. Proces popsal ve slavné knize Spravedlnost v Jeruzalémě hlavní žalobce Gideon Hausner, jeho dílo z roku 1966 poprvé vychází česky v překladu Martina Pokorného.

 

Zpráva o holokaustu

 

Hausner byl izraelským generálním prokurátorem teprve dva týdny, když premiér David

Ben-Gurion oznámil únos Eichmanna z Argentiny a jeho vydání spravedlnosti. Hausnerova kniha líčí obrovský tlak, jemuž účastníci událostí čelili, morální dilemata, emoční tíhu výslechu svědků, kteří se až dosud jakýmkoli vzpomínkám na realitu ?konečného řešení? vyhýbali. Soud vynesl na světlo historii nelidské brutality a odhalil, k jakým extrémům se i zdánlivě civilizované národy mohou nechat dovést vlivem zkázonosných nauk, předsudků a nenávisti.

 

Hausnerovo osobní svědectví jako první představilo celý proces od jeho příprav až po realizaci a jeho bouřlivou domácí i mezinárodní odezvu. Dnes je cenným dokumentem z historie soudnictví, ale také svědectvím o tom, jak se svět dozvídal o holokaustu a jeho následcích. Například památník Jad vašem v té době teprve vznikal a právě proces s Eichmannem přispěl k tomu, že se hrůzy holokausty dostaly do veřejného povědomí.

 

Šest milionů žalujících

 

Hausnerův projev ze soudní síně patří k nejslavnějším v historii. ?Stojím tu dnes před vámi, soudcové Izraele, a mám vést obžalobu Adolfa Eichmanna, ale nestojím zde sám. Spolu se mnou právě zde a v tuto chvíli stojí šest milionů žalujících,? začal Hausner svou řeč. ?Nemohou ale vstát, ukázat prstem na muže ve skleněné kabině a zvolat: ,Žaluji.? Jejich popel se totiž nakupil na kopcích kolem Osvětimi a na polích kolem Treblinky a spláchly ho polské řeky, jejich hroby jsou rozptýlené po celé Evropě. Jejich krev volá, ale jejich hlasy nejsou slyšet.? Už několik dnů před zahájením procesu byla Hausnerova řeč připravená tiskem a v překladu do čtyř jazyků.

 

?Proces byl výchovnou lekcí nevyčíslitelné hodnoty. Jeho dozvuky jsou živé i po padesáti letech,? napsal v roce 2011 tehdy izraelský prezident Šimon Peres v předmluvě k několikátému vydání knihy. ?Události holokaustu, jejich specifická povaha a z nich vyplývající poučení se díky němu vryly hluboko do povědomí osvíceného světa a probudily jeho svědomí. Poselství Hausnerovy knihy časem ještě nabývá na síle, podobně jako stále se rozšiřující poznatky o dějinných okolnostech holokaustu.?

Vydalo nakladatelství Paseka

Přeložil Martin Pokorný

448 stran, 399 korun


Autor recenze: Red. PasekaSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí