logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

V pekle nebeských výšin V pekle nebeských výšin

Kapitán Haškova regimentu Ludvík Purm (1885-1953)

Novinka známého vojenského a leteckého historika Jiřího Rajlicha. Ve svých publikacích se již desítky let věnuje osudům českých a slovenských letců, původně převážně z období druhé světové války, ale v posledních letech také aviatiků rakousko-uherského c. a k. mocnářství. Připomeňme jeho stěžejní dílo na toto téma, Na křídlech Světové války (2014). Na stejné téma ovšem publikoval v českých i zahraničních periodicích téměř dvě desítky původních specializovaných studií. Po letech mlčení o vojácích ?černožluté? monarchie, v jejímž rámci jsme ?300 let trpěli? dochází, nejen díky současnému autorovi, k serióznímu mapování účasti obyvatel zemí Koruny české ve Velké válce.

Tématem předkládané publikace je život Ludvíka Purma, setníka c. a k. monarchie a pozdějšího kapitána čs. armády v záloze. Pocházel ze severních Čech z česko-německo-židovského prostředí a z toho vyplývá, že se pohyboval prakticky po celý svůj život na pomezí jazykovém, národnostním, ale i náboženském se všemi danými specifiky. První roky války strávil jako důstojník ?Haškova? pluku v marasmu srbského, černohorského a italského bojiště. V těch zbylých se na zákopy díval shora ? nejprve jako letecký pozorovatel, pak jako stíhací pilot a velitel s čím dál menšími vyhlídkami na přežití. Zkáza c. a k. armády a rozpad habsburské monarchie zestihly Purma na Piavě jako velitele stíhací eskadry, jedné z pouhých pěti, které rakousko-uherské letectvo vůbec mělo.

Důvody, proč si autor vybral osud zrovna Ludvíka Purma? Bezpochyby se jednalo o význačného důstojníka rakousko-uherského letectva, který nejenže velel postupně několika leteckým setninám (Fliegerkompagniím, zkráceně Flikům), ale na konci války dokonce celé stíhací letecké eskadře; dalším impulsem mohla být skutečnost, že na jeho osobě lze velice názorně ilustrovat transformaci identit v průběhu let podmíněnou vnějším ať přímým či nepřímým tlakem. K iniciačním stimulům k sepsání biografie ale mohla patřit i skutečnost, že se historikovi podařilo vypátrat a kontaktovat dosud žijící Purmovi příbuzné, dvě stále žijící dcery, jejich rodiny a další rodinné příslušníky, rozeseté na obou polokoulích. Díky jejich zájmu a ochotě se měl příležitost dostat k velkému množství unikátních fotografií a dokumentů.

Při koncepci knihy autor zvolil chronologickou posloupnost, kterou ovšem na příslušných místech doplňuje řadou vsuvek, samostatných textových bloků a životopisů dalších rakousko-uherských pilotů. Tím včleňuje text do dobových souvislostí a rozšiřuje text nad rámec jednoho životopisu ? Purmovy osudy se totiž protnuly s cestami dalších osobností z různých oblastí.

Dokumentární líčení nás uvádí na severoitalské nebe let 1917?1918. Rakousko-uherské stíhací Albatrosy, Bergy a Phönixy čelí britským Camelům, Bristolům, italským Spadům a Hanrietům. Rytířská utkání i nemilosrdné bitvy na život a na smrt. Ostřílení veteráni i nezkušení mladíčci. Ctižádost, odvaha, strach i zbabělost vysoko nad krví a blátem zákopů. Únik před plameny hořícího stroje má jediné řešení ? kok do hloubky bez padáku. Kdo někdy viděl film Flyboys (2006, u nás uváděný pod názvem Rytíři nebes) bude vědět, o čem je řeč.

Typografická kvalita kniha odpovídá vysokému standardu nakladatelství: kvalitní papír, kvalitní reprodukce barevných i černobílý fotografií a barevných kreseb, pevná vazba. Kniha je doplněna stručným anglickým resumé. Osobně postrádám jmenný rejstřík, ale to je snad jediná chyba na kráse vynikající a záslužně publikace.

Autor PhDr. Jiří Rajlich, PhD. (1964), je vojenský a letecký historik, absolvent historie na Filosofické fakultě UK v Praze, pracovník Vojenského historického ústavu a ředitel jeho historicko-dokumentačního odboru, předseda redakční rady čtvrtletníku Historie a vojenství a člen redakční rady měsíčníku Letectví a kosmonautika. Zabývá se především dějinami československého letectva a letecké války v Evropě. Kurátor řady muzejních výstav a expozic, autor několika stovek časopiseckých studií a článků, autor nebo spoluautor více než čtyřiceti knižních monografií, publikovaných doma i v zahraničí. 

Autor je laureátem literární Ceny Miroslava Ivanova (2003), byl vyznamenán Záslužným křížem ministra obrany III. st. (2002) a II. st. (2005), je členem týmů VHÚ několikrát oceněných státní cenou Gloria musaealis (2002, 2003 a 2006) a držitelem titulu Vojenský manažer roku 2006.

 

Knihu vydalo v roce 2019 nakladatelství Svět křídel

Autor: Jiří RAJLICH  

ISBN: 978-80-7573-051-0

Obálka: Jiří SOUČEK

Ilustrace: Jan MÁČE

Cena: 450,- Kč

Formát: 165 x 235 mm, 368 stran, pevní vazba, 650 barevných fotografií

 

Ukázka z knihy je ZDE.

 


Autor recenze: -lk-SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 27. 5. 1942 atentát na Heydricha.

Výročí: 27. 5. 1942 atentát na Heydricha.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí