logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Zbroj a zbraně Zbroj a zbraně

Encyklopedická publikace. Zbroj a zbraně - Evropa 6.-17. století.
Ve vojenských dějinách hrál vývoj zbraní a zbroje (tedy ochrany proti nim) vždy velice důležitou roli. Jejich technická úroveň ovlivňovala způsoby boje a na druhé straně se jejich množství, cena a dostupnost promítaly nejen do organizační struktury vojsk, ale podmiňovaly především jejich kvalitu a velikost a podílely se tak přímo na rozhodování drobných i velkých mocenských konfliktů. Encyklopedická publikace významného českého historika Petra Klučiny se zabývá vývojem vojenské výzbroje na území Evropy přibližně od 6. do poloviny 17. století, tedy v údobí, v němž dominovaly takzvané chladné zbraně, sloužící k bezprostřednímu boji muže proti muži. Kniha podává především ucelenou systematiku zbraní a zbroje uvedené historické epochy spolu s přehledem jejich vývoje. Hlavní text je však doplněn také exkursy do příbuzných témat, v nichž čtenář nalezne informace kupříkladu o výrobě zbroje a zbraní v platnéřských a mečířských dílnách, o turnajích, o prvních palných zbraních, či o válečných strojích. Publikace je bohatě ilustrovaná a obsahuje na 1800 kreseb, schémat, fotografií a reprodukcí.

Autor recenze:SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí