logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Prahou pod pancířem povstalců

Prahou pod pancířem povstalců

Autor: Tomáš Jakl

České květnové povstání ve fotografii.

První svazek nové ediční řady České květnové povstání ve fotografii podrobně mapuje jednu z málo známých kapitol revolučních dnů v květnu 1945 – použití bojových vozidel na straně pražských povstalců. Publikace je uvozena edicí klíčového pramene k dané problematice – „Souhrnné zprávy o bojích útočné vozby ve dnech 5. až 9. května 1945“ velitele Útočné vozby Vojenského velitelství Velké Prahy plukovníka generálního štábu Zdeňka Vltavského ze 4. června 1945. Hlavní část knihy tvoří soubor 225 unikátních dobových fotografií, které svým nezaměnitelným jazykem často korigují písemné zprávy, a především nás jakoby kouzlem dokážou přenést do vzrušených dní května 1945, které v dobrém i zlém v mnohém předznamenaly těžká poválečná desetiletí. Kniha vychází ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha a Vojenským ústředním archivem – Vojenským historickým archivem Praha.

Cena: 289 Kč

Vydává Mladá fronta

Počet stránek: 216

Vazba: brožovaná

 


Legendární 617. peruť

Legendární 617. peruť

Autor: Chris Ward, Andy Lee, Andreas Wachtel

Osudy elitních válečných letců

První dva útoky této nejznámější perutě RAF — na přehrady a kanál Dortmund–Emže — stály životy čtrnácti osádek. Poté se však ztráty dramaticky snížily. Jeden z vysokých důstojníků RAF kdysi charakterizoval 617. peruť jako nejefektivnější malou leteckou jednotku nasazenou Brity během války. Tohoto ohromného účinku dosáhla peruť jen za pouhé poslední dva roky konfliktu. Do značné míry nezávislou 617. peruť nasazovali proti bodovým cílům, jako byly kanály, sklady, viadukty, mosty nebo například německá bitevní loď Tirpitz. Nezáleželo na tom, jestli byly útoky podnikány v přízemním letu nebo středních či vysokých letových hladinách, výsledek byl pokaždé stejný — jen málo cílů zůstalo nedotčených. „Dambusterové“ taktéž měli k dispozici nejlepší velitele. Gibson, Cheshire, Tait i Fauquier byli všichni do nejvyšší míry obdarováni potřebnými vlastnostmi a současně těžili z přístupu velitele 5. skupiny, sira Ralpha Cochrana. Kniha využívá svědectví očitých svědků a oficiální dokumenty a uvádí na pravou míru mnohé omyly a legendy. Přichází s mnoha novými informacemi, včetně okolností zničení Tirpitze z pohledu německé strany. Zvláštní kapitola je věnována popisu válečného soudu zabývajícího se selháním luftwaffe při ochraně tohoto bitevního plavidla, čímž odpovídá na všechny doposud nevyjasněné otázky.

Cena: 398 Kč

Nakladatel: Jota

Počet stran: 520

Vazba: Pevná

Formát, hmotnost: 150 × 216 mm, 712 g

Vydáno: 2010/09

 


 Utajená obrana železné opony

Utajená obrana železné opony

Autor: Kolektiv

Československé opevnění 1945-1964

 Unikátní kniha trojice českých vojenských historiků je prvním zpracováním dějin pečlivě utajeného systému opevnění československých západních hranic v letech 1945-1964, které dosud představovaly neprobádanou kapitolu naší novodobé historie a období studené války. Vyčerpávající a bohatě ilustrované zmapování reaktivace vybraných objektů prvorepublikového opevnění a následující rozsáhlé výstavby polního opevnění doprovázejí kapitoly o používané výzbroji a vybavení a o soudobých válečných plánech Československé lidové armády. Autoři nezapomínají na začlenění československého opevnění po roce 1945 do kontextu evropských fortifikací a přibližují i jeho současný stav.

Vydalo nakl. Mladá fronta

Cena: 349,- Kč

Počet stran: 248

Rozměry: 195 x 255

Vazba: pevná bez přebalu

Rok vydání: 2008

Autoři: Martin Dubánek, Jan Lakosil, Pavel Minařík

 


Stín jaderné války nad Evropou

Stín jaderné války nad Evropou

Autor: Josef Fučík

Strategie vojenských bloků v letech 1945--1968

Obdobím studené války se zabývá četná literatura různého politického a ideologického zabarvení. Navzdory tomu však chybějí poznatky o válečných přípravách, operačním plánování a jaderném vyzbrojování obou vojenských bloků. Pokusem o nápravu tohoto neuspokojivého stavu je kniha renomovaného českého vojenského historika Josefa Fučíka STÍN JADERNÉ VÁLKY NAD EVROPOU, která se zabývá především opomíjenou západní stranou konfliktu, ale též skutečnostmi, které lépe osvětlují úlohu československé armády ve strategii Varšavské smlouvy. Součástí publikace je prolog Jana Ludvíka o vzniku a eskalaci studené války a závěrečná analýza toho, jak se v současnosti přes navenek vstřícné kroky jaderných velmocí i nadále projevuje dědictví studenoválečných jaderných doktrín.

Vydalo nakladatelství Mladá fronta, 2010
ISBN 978-80-204-2199-9
Formát: 232 stran, 20x13cm, česky, pevná vazba
Doporučená cena 229


Port Artur 1904?1905

Port Artur 1904?1905

Autor: Milan Jelínek

Válka začala na moři

Port Artur konečně knižně
Je zajímavé, že ač je u nás v oboru historie vojenství nejvíce frekventována druhá světová válka, v povědomí i střední a mladé generace se stále drží i militární události, které se staly mnohem dříve, ba i před Velkou válkou (1914–1918). Bohužel však, česky psané literatury (tj. i přeložené zahraniční) s těmito náměty je poměrně málo, a je-li přece jen do nějaké knihy téma staršího vojenského či válečného děje zpracováno, pak jen v podobě zmínky nebo krátké kapitoly… Mezi ony zajímavé, ale v české literatuře nijak časté „staré“ náměty patří i dobývání ruské námořní základny Port Artur na Žlutém moři v letech 1904–1905 respektive celá rusko-japonská válka. Ta, ač byla laboratoří moderního vojenství a měla významné konsekvence v politickém a územním vývoji v celé Asii, zůstává v Česku poměrně nepovšimnuta. Kdysi, v padesátých letech 20. století, u nás vyšly neúnosně tendenční Stěpanovův „Port Artur“ (překonverzovaný beletrizovaný pandán reálných událostí v Port Arturu) a memoárová a přes všechny výhrady zajímavá a dosti cenná, ale dnes už přece jen překonaná „Cušima“ Priboje-Novikova, a v r. 1939 Thiessova „Tragédie u Cušimy“ – pěkně napsaná, ale s mnoha věcnými nedostatky; a tak jediné obsáhlejší knižní vylíčení alespoň námořních událostí za rusko-japonské války je obsaženo v Hynkově a Klučinově 2. díle proslulých „Válečných lodí“ (Praha, Naše vojsko, 1986), to ostatní jsou buď stručná rámcová pojednání anebo články na dílčí témata, v časopisech a na internetových stránkách. – Nyní (září 2010) však se objevil v kamenných i internetových knihkupectvích titul „Rusko-japonská válka PORT ARTUR 1904–1905“, který tuto citelnou mezeru v české militární a maritimní literatuře zaplňuje. Jde zatím jen o první díl, ale už ten nabízí čtenářům mimořádně podrobné plejády faktů nejen o politickém vývoji ve východní Asii před rusko-japonskou válkou, ale hlavně u nás málo známá či i neznámá fakta o vzniku, provedení a výzbroji Port Arturu jako námořní pevnosti, o námořním vojenství Ruska a Japonska v pojednávaném období, včetně charakteristik výzbroje a munice, organizace flot atd.; vyvrcholením této části práce je vylíčení japonského útoku na Tichooceánskou eskadru u Port Arturu (casus belli) a boje křižníku VARJAG a dělového člunu KOREJEC u Čemulpcha. V druhém díle můžeme očekávat seznámení s dalším vývojem na moři, v němž šli Rusové od nezdaru k nezdaru (ztráty minonosce JENISEJ, křižníku BOJARIN, bitevního obrněnce PETROPAVLOVSK a smrt admirála Makarova, zničení několika torpédoborců…), ale v němž i Japonci utrpěli (potopení bitevních lodí HACUSE a JAŠIMA aj.), počteme si o vzrušujících operacích japonských barážních parníků vůči hlavnímu přístavnímu průlivu Port Arturu; také se seznámíme s armádním vojenstvím obou stran a postupem Japonců k pevnosti (bitvy u Ťin-čou a o Zelené hory a Vlčí hory); tuto část uzavře popis sevření Port Arturu Japonci koncem července r. 1904. Třetí díl otevře podrobné pojednání o bitvách na Žlutém moři (rozprášení 1. Tichooceánské eskadry) a u korejského Ulsanu (porážka vladivostockého oddílu pancéřových křižníků a potopení RJURIKU), následuje vylíčení čtyř japonských útoků na opevnění Port Artur, s uvedením dalších podrobností o těchto opevněních, budeme při zkáze posledních lodí 1. Tichooceánské, smrti generála Kondratěnka i kapitulaci pevnosti 2. ledna 1905. A tedy? Čeká nás velmi vzrušující exkurz do událostí, které před více než sto lety sledoval celý svět a které z vojenského i politického hlediska neztrácejí na mimořádné zajímavosti ani dnes...
Knihu napsal Milan Jelínek, který na jejím vzniku původně spolupracoval s Bohuslavem Tesárkem, ten však bohužel později zemřel; vydal ji AKCENT. Druhý díl knihy vyjde před vánocemi 2010, třetí v březnu 2011.
 


Dvakrát jsem ztratila syna

Dvakrát jsem ztratila syna

Autor: Johanna van Haarlemová

Nová kniha z nakladatelství PASEKA

Osobní příběh, který Holanďanka Johanna van Haarlemová vypráví, začíná uprostřed druhé světové války. Velmi mladá přivede na svět nemanželské dítě a válečné peripetie a přísné rodinné prostředí ji donutí nechat je v roce 1945 v Čechách. Svého syna Erwina nalezne teprve v sedmdesátých letech v Londýně. Přes deset let se pak tvoří most mezi Nizozemím a Británii, mezi matkou a synem, avšak v roce 1988 přichází nečekaná rána. Erwin van Haarlem je odhalen jako špion komunistického Československa a Johanna si s nevyhnutelností uvědomuje, že se stala nejen obětí války zbraní, ale i války studené a že byla celá dlouhá léta pouhou hříčkou v rukách tajné služby.
Johanna Henrika van Haarlemová se narodila v Haagu roku 1924. Po absolvování střední školy žila a pracovala dva roky ve švýcarském Neuchatelu a následujících pětadvacet let jako sekretářka ředitele farmaceutické firmy. Dnes žije v nizozemském Schaijku.
Vydalo nakladatelství Paseka
Datum vydání: 16.8.2010
ISBN ISBN: 978-80-7432-046-0
Formát: 145 x 205
Počet stran: 216
Vazba: vázaná
MOC 244 Kč
Ukázka z knihy ve formátu PDF je zde:
http://www.paseka.cz/photos/0000000298_20100818041352OAXAAZLK.pdf


Hirošima a zrod atomového věku

Hirošima a zrod atomového věku

Autor: Zdeněk Dienstbier

Cesta od atomových zbraní k nukleární medicíně a jaderným elektrárnám

Autor, který byl průkopníkem a dlouhá desetiletí klíčovou osobností české nukleární medicíny, nejprve přibližuje hrůzné následky výbuchů atomových zbraní v srpnu 1945. Následně se zabývá celosvětovou jadernou kontaminací v důsledku testů jaderných zbraní a protesty světové veřejnosti, které v 70. letech vedly ke vzniku organizace IPPNW - Lékaři za odvrácení jaderné války. Druhá a třetí část knihy je věnována mírovému využití objevu štěpení atomového jádra, zejména vzniku nových oborů medicíny. V závěrečné části publikace se autor za pomoci Ing. Z. Prouzy, CSc., věnuje jaderným elektrárnám včetně podrobného rozboru jejich havárií. Kniha je určena v prvé řadě laickým zájemcům, ale nové poznatky zde můžou najít i mladší odborníci, neboť prof. Dienstbier "byl při tom".
Nakladatelství Mladá fronta
Edice Kolumbus
Rok vydání 2010
Počet stran 312 + 8 stran příloh
Rozměry 130 x 200 mm
ISBN 978-80-204-2224-8
Maloobchodní cena 329 Kč
 


Podivuhodné příběhy druhé světové války

Podivuhodné příběhy druhé světové války

Autor: Jesús Hernández

V Nakladatelství JOTA vychází knižní novinka z ediční řady Literatura faktu a military.

Objevte méně známé stránky druhé světové války, jež spoluvytvářely každodenní realitu tohoto napjatého období!
Jesús Hernández
PODIVUHODNÉ PŘÍBĚHY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Řada kuriozit z fronty i týlu
Druhá světová válka oplývala událostmi nejrůznějšího druhu. Dějepisci se do hloubky zabývali vojenskými operacemi a politickými strategiemi, studovali bojující armády a popisovali bitvy, ale stranou nechali mnoho dodnes překvapujících příběhů.
Tyto stránky zachycují podivuhodné příběhy, jako např. původ pokrmu známého jako uhlířské špagety nebo neblahý osud lodí, které kdysi patřily Mussolinimu a  Göringovi.
Čtenář bude také zajisté překvapen zjištěním, že americký prezident Eisenhower po nástupu do úřadu napodobil projekt nacistických dálnic, že zvířata, která na bitevním poli prokázala neobyčejnou odvahu, za to by byla vyznamenána nebo že se Hitler skvěle bavil při promítání Chaplinova Diktátora…
Méně známé i zcela neznámé perličky 2. světové války, s nimiž se v běžných publikacích čtenář nesetká. Určeno všem zájemcům o neprobádané kouty historie podané svěží a zábavnou formou.
Věděli jste, že:
Hitler byl zamilovaný do Nefertiti?
Roosevelt používal obrněný vůz Al Caponeho?
Nacisté proti poštovním holubům používali sokoly?
Bitvu o Stalingrad rozhodly krysy?
Pobudovy Empire State Building narazil v roce 1945 bombardér?

Vydalo nakladatelství JOTA
Pevná vazba s přebalem / 320 stran / běžná cena 298 Kč


BRATRSTVO NEOHROŽENÝCH

BRATRSTVO NEOHROŽENÝCH

Autor: Stephen E. Ambrose

Předloha nejúspěšnějšího televizního seriálu všech dob!!!

V Nakladatelství JOTA vychází aktualizace knihy z ediční řady
Literatura faktu a military

Rota E 506. pluku 101. vzdušné výsadkové divize z Normandie až do Hitlerova Orlího hnízda

Bratrstvo neohrožených představuje práci vynikajícího historika o pozoruhodné rotě armády USA. Kromě bojových úspěchů, mezi něž patří excelentní výkony při invazi v Normandii, v bojích v Ardenách nebo v Holandsku, Ambroseho zaujal zvláštní vztah mezi jejími příslušníky, který přetrval dlouhá desetiletí po skončení války.

„Mezi těmi veterány byl evidentní tak blízký a důvěrný vztah, že dodnes zůstávají jakýmsi bratrstvem neohrožených,“ napsal po dokončení knihy v roce 1991.

Titul je tedy vedle podrobného popisu výcviku a bojů roty E od Normandie až po obsazení Hitlerova „Orlího hnízda“ v Berchtesgadenu také sondou do mezilidských vztahů elitních vojáků, popisem vzniku řady přátelství „na život a na smrt“ a v neposlední řadě také pohledem na západní frontu druhé světové války očima řadového amerického vojáka.

Prvotřídní vylíčení každodenního života elitních vojáků pro fanoušky vojenské historie, kteří ocení detailní propracovanost této knihy. Velmi čtivá a přehledná zpráva o hrdinství „bratrstva neohrožených“.

Pevná vazba s přebalem / 360 + 8 stran / běžná cena 298 Kč

Těšte se také na podzim 2010, kdy vyjde v Nakladatelství Jota oficiální knižní doprovod k desetidílnému seriálu HBO Pacifik od producentů televizního seriálu Bratrstvo neohrožených.

Pro kompletní seznam knih z edice Literatura faktu a military klikněte na odkaz:
http://www.jota.cz/literatura-faktu-a-military/

Více informací Vám ráda podá

Lucie Horská
manažerka propagace
Nakladatelství JOTA, s.r.o.

propagace@jota.cz

http://www.jota.cz

 


Kronika druhé světové války

Kronika druhé světové války

Autor: Kolektiv autorů

Druhá světová válka, 1939?1945

Podrobný přehled událostí největšího válečného konfliktu v dosavadních dějinách lidstva od prvních výstřelů na Westerplatte až po kapitulaci Japonska. Informuje o bojích na všech frontách pozemní války, námořních bitvách, leteckých akcích, ale i o diplomatických jednáních, odbojovém hnutí, utrpení civilního obyvatelstva a obětech rasového či politického pronásledování. Válečnou atmosféru přibližují dokumentární ilustrace, jejichž soubor je nejrozsáhlejší, jaký u nás dosud vyšel. Z německého originálu přeložili a doplnili Jan Gebhart, Jaroslav Hrbek, Zdeňka Kokošková, Stanislav Kokoška, Vladimír Pilát. Úvodní studie a odborná revize textu PhDr. Jaroslav Hrbek. Text je oproti originálu doplněn řadou statí, týkajících se historie Československa (resp. Protektorátu Čechy a Morava) a čs. odboje za 2. světové války. U příležitosti 65. výroční skončení války stále aktuální publikace.

Nakladatelství: Fortuna Libri

Rok vydání: 2000

Počet stran: 520

Rozměr: 296x237x33 mm

Úprava: ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile

Vydání: 1. [i.e. 2.] české vydání

Název originálu: Chronik des Zweiten Weltkriegs (vyšlo v Mnichově 1999)

Vazba:  Pevná bez přebalu, lesklá

ISBN:  80-7321-072-X

Cena  1290 Kč

Po slevě 967,50 Kč

 SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti