logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Gallipoli

Gallipoli

Autor: Yvette Heřtová

Místo pro tisíc britských pušek

Historie legendární bitvy o Dardanelský průliv z pera nejvýznamnější české historičky první světové války.

V únoru 1915 zahájily Velká Británie a Francie jednu z nejriskantnějších operací první světové války - pokus o obsazení Tureckem kontrolované Dardanelské úžiny s cílem probít se do Černého moře.

Po katastrofánílm výsledku námořního útoku následovalo v dubnu 1915 vylodění britských, australských, novozélandských a francouzských vojáků na Gallipolském poloostrově. Podceňovaní turci se však i zde ukázali být houževnatými protivníky...

První česká monografie o tragickém a současně heroickém gallipolském tažení nabízí strhující podrobné vylíčené bojů o Dardanely od vzniku německo-tureckého spojenectví po evakuaci posledních dohodových vojsk v lednu 1916.

PhDr. Yvette Heřtová (* 1933) vystudovala historii a mezinárodní vztahy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu pracovala v Ústavu pro mezinárodní politiku Ministerstva zahraničních věcí ČSR. V letech normalizace byla vyloučena z vědecké instituce, vykonávala nejrůznější nekvalifikovaná zaměstnání. Její nová knihza tematicky navazuje na autorčinu vysoce oceňovanou práci Zákopová válka, která poprvé vyšla právě v nakladatelství Mladá fronta v roce 1983.

Vydalo nakladatelství Mladá fronta 2010

Pevná vazba s přebalem

256 stran, 16 stran černobílá příloha

MOC 299 Kč


Odhodláni bojovat

Odhodláni bojovat

Autor: Ladislav Kudrna

Vlastenectví československých letců v průběhu druhé světové války

Kniha pojednává o doposud neznámých či opomíjených událostech našich novodobých dějin. Dnes, s odstupem 70 let od vypuknutí druhé světové války, již skutečně není možné vystupovat s tezí, že českoslovenští letci stáli od počátku až do konce věrně a neochvějně za vedením zahraničního odboje. Vlastenectví letců se v průběhu války (ale i před ní) ocitlo pod drtivým náporem válečných a politických událostí. Události jakými byl Mnichov, 15. březen 1939, nucená služba v cizinecké legii, živoření a katastrofální porážka Francie, nacionální vypětí češství, a mnoho jiných faktorů, se zcela pochopitelně odrazily na vlastenectví každého jednotlivce. Ten si potom osoboval právo nejen vyjádřit svůj názor na exilové vedení odboje, hodnotit politiku zahraniční vlády, ale i hlasitě projevit své představy na poválečné uspořádání osvobozeného Československa. Čtenáři tak vyvstane před očima zcela nový pohled na činnost našich letců po březnové okupaci českých zemí, který bude pokračovat přes Polsko, Francii až na půdu Velké Británie. Autor knihy přitom nezastírá, že se jedná o takový pohled, se kterým se jistě ne každý dokáže vnitřně ztotožnit. Tato práce odhalila řadu nových skutečností a faktů, které byly založeny na vyčerpávajícím výzkumu českých a britských archivů. Autor v ní shrnul svůj téměř desetiletý archivní výzkum. Čtenář si tak bude moci konečně přečíst, jak to opravdu bylo se vstupem českých letců do služeb německého letectva po 15. březnu 1939, s jakými obtížemi se potýkal odboj v Polsku a Francii a co to konkrétně znamenalo pro letce; nechybí ani zhodnocení průběhu těžké krize, která vypukla v řadách našeho letectva po vylodění ve Velké Británii, a jež narozdíl od krize u pozemních jednotek v Cholmondeley, nebyla doposud zpracována. Není vynechán pohled letců na palčivou německou otázku, stranou nezůstaly projevy rusofilství či obavy letců z návratu domů, a řada dalších doposud neprobádaných skutečností pojících se k činnosti československých letců v průběhu druhé světové války. Součástí knihy je rovněž bohatá unikátní fotografická a archivní příloha.
PhDr. Ladislav Kudrna, PhD. 1975, absolvoval FF UK v Praze. Obor historie. Autor knih: Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. Světové války. Libri, Praha 2003; Českoslovenští letci v německém zajetí 1940-1945. Naše vojsko, Praha 2005; Českoslovenští letci ve Velké Británii a válečné fenomény. Naše vojsko, Praha 2006; Na zemi a obloze západní Evropy. Příběh českého letce Stanislava Fejfara. Naše vojsko, Praha 2007. „Útěkář“ Otakar Černý, plukovník letectva v záloze. Jeden český osud na pozadí dvou totalitních režimů. Naše vojsko, Praha 2008. Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. Českosloveské bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím. ÚSTR, Praha 2008. Bojovali a umírali v indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. ÚSTR a Naše vojsko, Praha 2009. Pro Naše vojsko dále připravuje: Českoslovenští letci v komunistických lágrech. Českoslovenští letci, bývalí příslušníci RAF VR, a komunistická perzekuce. Českoslovenští letci na východní frontě 1944-1945. „Lacking Moral Fibre“ u Bomber Command. Problémy s bojovou morálkou prvních operačně nasazených letců 311. Československé bombardovací perutě.
Vydalo nakladatelství Naše vojsko v roce 2010
ISBN 978-80-206-1079-9
Pevná vazba
348 stran textu
MOC 399 Kč


Generation KILL

Generation KILL

Autor: Evan Wright

Válečný reportér v první linii irácké války

U zrodu knihy, jež se ve Spojených státech stala událostí, bylo odhodlání amerického novináře Evana Wrighta účastnit se invaze do Iráku v roce 2003 po boku příslušníků  průzkumného praporu námořní pěchoty USA. Jako válečný reportér s nimi v první linii prodělal strastiplnou cestu až do Bagdádu. Nejdříve v článcích pro časopis Rolling Stone a později v této knize podal pronikavé svědectví o nové podobě bleskové války i o mariňácích, kteří v ní nasazovali své životy. Píše o nich zároveň s obdivem i se syrovou otevřeností. Fascinuje ho jejich odhodlání, zdatnost, smysl pro kamarádskou solidaritu, ale vnímá také jejich opuštěnost, nezralost i brutalitu.

Spisovatel, novinář, televizní scénárista a producent Evan Wright studoval na Vassar College v New Yorku středověké dějiny. V roce 1995 začal pracovat v redakci Hustleru, později psal pro další dva slavné časopisy Rolling Stone a Vanity Fair. Za své válečné reportáže z Iráku získal prestižní ocenění National Magazine Award a vyznamenala jej rovněž Marine Corps Heritage Foundation (Nadace tradic Sboru námořní pěchoty USA).

Vydalo nakladatelství JOTA

Doporučená cena: 368 Kč

Počet stran: 400 + 16

Formát: 145 x 210 mm

Vazba: pevná vazba s přebalem


Podzim středověku

Podzim středověku

Autor: Johan Huizinga

Nové vydání vynikajících dějin středověku.

Rozsáhlá studie nizozemského historika Johana Huizingy (1872–1945) o životních a duchovních formách 14. a 15. století v Burgundsku, severní Francii a Nizozemí. Doba přelomu, v níž se o slovo začínají hlásit nové, renesanční formy, je bohatá na témata a obrazy, jejichž pestrosti autor s chutí využívá. V díle zaujímá ústřední místo umění, což koresponduje s tehdejším především vizuálním založením. Vedle forem a idejí uměleckých a náboženských autor zachycuje ideál rytířství, formy lásky, učení mystiků a každodenní život středověkého člověka. Ideální a reálné je tu často v napětí, oba póly jsou však u Huizingy vždy napájeny tímtéž duchem sklonku středověku: vášní, která je velmi živočišná a často velmi bizarní. Historická analýza se pojí s analýzou psychologickou, autor zachycuje dobové pojetí společnosti od rytířské ideje přes příklady stylizace a konvenčních forem lásky, charakterizuje roli umění v životě, rozebírá učení mystiků, typy středověké zbožnosti a chování katolické církve.

Johan Huizinga, holandský kulturní historik, se narodil 7. prosince 1872 v Groningenu a zemřel 1. února 1945 v De Steegu u Arnhemu.

Vyrůstal v rodině univerzitního profersora lékařství, po maturitě studoval jazyky, historii a antropologii v Groningenu a roku 1895 složil státní zkoušku pro učitele holandštiny a dějepisu. Po krátkém pobytu v Lipsku promoval roku 1896 v Groningenu prací o komické postavě Vidušaky ve starém indickém divadle. Od roku 1897 učil historii v Haarlemu a od roku 1903 přednášel starou indickou literaturu v Amsterdamu. Od roku 1905 přednášel historii v Groningenu a od roku 1915 působil jako profesor obecné historie v Leidenu, a to až do zavření univerzity nacisty v roce 1942. Od roku 1916 byl členem Holandské akademie věd a redaktorem kulturního časopisu De gids. Roku 1919 vyšla jeho kniha Podzim středověku, která ho proslavila. Roku 1926 podnikl cestu po USA, v letech 1927-1931 se stal děkanem fakulty a roku 1933 rektorem Leidenské univerzity. Přednášel v mnoha zemích a získal čestné doktoráty v Tübingen a v Oxfordu. Roku 1938 vyšla jeho druhá slavná kniha, Homo ludens, základní kulturně-antropologické pojednání o kulturním významu hry .
V roce 1933, jako rektor univerzity, vyloučil německého nacistického studenta ze studentské konference pro jeho antisemitský článek, což vyvolalo diplomatický protest z německé strany a přivodilo Huizingovi zákaz publikací v Německu. Po obsazení Holandska Německem roku 1942 byl nejprve internován, ale na základě lékařského dobrozdání propuštěn do domácího vězení v obci De Steeg, kde roku 1945 zemřel.
Huizinga napsal řadu historických prací o dějinách Holandska v 15. a 16. století a o různých tématech kulturních dějin jako např. : životopis Erasma Rotterdamského . Jeho sebrané spisy mají 9 svazků.

Vydalo nakladatelství Paseka 2010

Originál: Herbst des Mittelalters, překlad: Gabriela Veselá

Pevná vazba, 424 stran

ISBN 978-80-7432-027-9

Cena 429 Kč


Pod císařským praporem

Pod císařským praporem

Autor: Kolektiv autorů

VYPRODANÝ BESTSELLER ZNOVU NA PULTECH!

Kniha vyšla na podzim roku 2003 a do roka byla rozebrána. Nyní se na pulty dostává zbytek nákladu. Jedná se o ojedinělou publikace českých autorů, popisující historii armády habsburské říše od roku 1526, kdy na český trůn nastoupil první panovník z Habsburského rodu až do roku 1918, kdy se na konci první světové války Rakousko-Uhersko rozpadlo a Čechy spolu se Slovenskem vytvořily samostatný stát – Československo.

Autory textu jsou historikové PhDr. Josef Dolejší, Ing. Josef Fučík, PhDr. Petr Havel a PhDr. Jiří Pernes. Kratšími statěmi přispěli další autoři -- medailónky vojenských řádů a vyznamenání napsal známý sběratel faleristiky, RNDr. Josef Koláčný, některé popisy bitev a stať o chladných zbraní vydavatel Leonid Křížek.

Autoři sledují kulturně politický vývoj habsburské armády ve světových souvislostech, s přehlednutím k nezanedbatelné roli českých a slovenských vojáků ve všech konfliktech, kterými rakouské a později rakousko-uherské soustátí prošlo. Kniha velkého formátu 240 x 305 mm je doplněna původními barevnými i černobílými ilustracemi. Autorem celostránkových barevných tabulí je akademický malíř Karel M. Toman, znalec uniforem a zkušený výtvarník a ilustrátor. Mistr Toman, který se vydání bohužel nedožil, byl uznávaným odborníkem v oboru historie vojenství a především stejnokrojů. Je znám i diky své volné grafické tvorbě. Autorem černobílých tabulí je Zdirad J. K. Čech, přední český heraldický a faleristický odborník. Kromě původních ilustrací je text dokumentován dobovými ilustracemi.

Formát 240 x 305 mm

Rozsah 560 stran

cca 1000 barevných i černobílých ilustrací

Pevná vazba

Maloobchodní cena (vč. 10 % DPH) 1490 Kč

ŽÁDEJDE U VŠECH DOBRÝCH KNIHKUPCŮ!

Výhradní distribuce Krameriova K. D., Humpolec

http://www.krameriova.cz/

 


Bojovali a umírali v Indočíně

Bojovali a umírali v Indočíně

Autor: Ladislav Kudrna

První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii

V pořadí již osmá kniha Ladislava Kudrny mapuje doposud neznámou stránku z našich novodobých dějin. Více než 2000 československých mladíků bojovalo a umíralo v pekle první vietnamské války. Přes 500 z nich potom v daleké cizině padlo. Ve všech případech se jednalo o příslušníky francouzské cizinecké legie. Autor měl k dispozici materiály týkající se 21 těchto mužů, kteří v průběhu těžkých bojů upadli do vietnamského zajetí a následně byli po více než roce utrpení v zajateckých táborech, transportováni do „lidově“ demokratického Československa. Kniha se nevěnuje pouze bojovému nasazení našich jedenadvaceti občanů v rámci cizinecké legie, ale i tomu, co mu předcházelo a posléze následovalo. Tedy proč tito mladíci, v mnoha případech nezletilci, utíkali do zahraničí. Proč vstoupili do služeb cizinecké legie, jak probíhal drsný výcvik v severní Africe, jaký byl průběh války samotné, jaké panovaly podmínky ve vietnamských zajateckých táborech. Nechybí zpracování repatriace zajatců do Československa, podpory československé vlády Ho Či Minovu režimu. Zacházení s repatrianty po příjezdu do vlasti, jejich propagační využití, respektive potrestání. To vše, plus další aspekty pojící se k dané problematice, si bude moci čtenář přečíst v knize, která je bohatě doplněna doposud neznámými fotografiemi a archivními materiály.
Autor použil i některé materiály o příslušnících francouzské cizinecké legie, které byly předtím uveřejněny na Militarii a cituje i publikace o legii, vydané nakladatelstvím Elka Press - viz náš ediční program: http://militaria.cz/cz/link-elkapress
Vydalo Naše vojsko
Pevná vazba
Formát 170 x 240
Rozsah 400 stran
Cena 380 Kč
  


Gestapo

Gestapo

Autor: Carsten Dams ? Michael Stolle

Moc a teror ve Třetí říši

Tajná státní policie, Die Geheime Staatspolizei – zkráceně Gestapo, byla nejobávanějším nástrojem politického teroru ve „Třetí říši“. Brutálně a svévolně pronásledovala a likvidovala odpůrce režimu a všechny, kdo za ně byli označeni: socialisty, komunisty, Židy, homosexuály či „asociály“. Kdo se ocitl v pověstném vězení Gestapa, ten se odtud často nevrátil. Odpovídá však tento zažitý obraz Gestapa skutečnost? Na tuto otázku se pokoušejí odpovědět autoři knihy na základě výsledků nejnovějšího výzkumu. Ve své knize zkoumají deklarované cíle i skutečné fungování Gestapa od sklonku Výmarské republiky přes zločiny nacismu v Německu i v okupované Evropě až po procesy s úředníky Gestapa po roce 1945. Výsledkem je suverénní syntéza, založená na výsledcích nejnovějšího výzkumu.
 
Vydalo nakladatelství PASEKA

Pevná vazby

240 stran + 16 stran čb příloha

cena 269 Kč

ISBN 978-80-7432-018-7


SLZY V TEMNOTĚ

SLZY V TEMNOTĚ

Autor: Michael Norman a Elizabeth M. Normanová

Bataanský pochod smrti

V Nakladatelství JOTA právě vychází další z řady Beletrie opravdové příběhy.

Na počátku roku 1942 bojovali Američané s Filipínci proti Japoncům o maličký  filipínský poloostrov Bataan. Nelítostné boje, v podstatě první velká pozemní bitva USA ve druhé světové válce, skončily šokující kapitulací. Padlo 76 000 filipínských a amerických mužů! 

Od dubna 1942 až do konce války tak museli zajatí vojáci podstoupit tři a půl roku trvající peklo v podobě nicotných přídělů potravin, dehydratace, tvrdé práce, smrtelných chorob, mučení, vraždění a transportů do země nepřítele.

Michael a Elizabeth Normanovi předkládají drsnou románovou reportáž o tomto nelidském pochodu smrti prostřednictvím osudu hlavního hrdiny Bena Steela, postavy jako vystřižené z Hemingwayových románů. Tento farmář a nadaný výtvarník, který vstoupil do armády, aby zažil dobrodružství, zdaleka nemohl tušit, jaké hrůzy jej na Dálném východě čekají.

Podle Publishers Weekly oživuje kniha nejstrašnější muka, která Američané zažili za druhé světové války.
Další z pozoruhodných pohledů na druhou světovou válku má předpoklady zařadit se mezi velké válečné epopeje; dokáže totiž čtenáře uchvátit jako nesmrtelné knihy Na západní frontě klid nebo Hirošima.

Formát 146 x 210 mm
Pevná vazba s přebalem
Počet stran 500
Rok vydání 2010
Běžná cena: 398 Kč

Kniha Slzy v temnotě se umístila v editorském výběru The New York Times a Amazon Best Books v roce 2009.

Michael Norman, bývalý reportér New York Times, vyučuje narativní žurnalismus na Newyorské univerzitě. 
Elizabeth M. Normanová, autorka knih s válečnou tematikou, učí na Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development pod Newyorskou univerzitou. 
 
 


Nemiř na mě tou věcí

Nemiř na mě tou věcí

Autor: Kyril Bonfiglioli

"To nejskandálnější a nejrozkošnější, s čím lze zalézt pod peřinu"

„Mám rád umění a peníze a sprosté vtipy a alkohol. Jsem velice úspěšný. Za studií na poměrně slušné druhořadé internátní škole jsem přišel na to, že ve rvačce může vyhrát celkem každý, pokud je připraven vrazit soupeři prst do oka,“ charakterizuje sám sebe hned na počátku svého neobyčejného příběhu bezostyšný obchodník s uměním, zhýralý aristokrat, snob, excentrik a občasný násilník Charlie Mortdecai, hrdina jen obtížně zařaditelného Bonfiglioliho kultovního díla, milovaného svými příznivci pro jedinečnou kombinaci cynického humoru, zápletek jako vystřižených z té nejodvážnější parodie drsné školy a excesů všeho druhu vůbec.

První ze série Mortdecaiových dobrodružství, točící se kolem krádeže Goyova plátna z madridského Prada a vyděračské aféry, do níž je zaplaten obchodníkův americký klient Milton Krampf, postupně zavádí Charlieho a jeho násilnického sluhu Jocka z poklidu Londýna do čím dál bizarnějších a nebezpečnějších peripetií celého případu, zatímco počet obětí i podivných individuí, jež se staví neohroženému protagonistovi do cesty, setrvale stoupá. Nalezne Charlie cestu z pasti, u níž číhá jeho hlavní protivník, brutální šéf zvláštní policejní jednotky Martland, nebo jej čeká cesta do pekel, kde, jak tuší, nenajde jediný umělecký výtvor a ani kapku alkoholu?

Jedná se o novelu, nikoliv o literaturu faktu, a už vůbec ne vojensko-historického zaměření, ale pro odlehčení tematiky není na škodu tento quasi-detektivní thriller čtenářům Militarie doporučit.

Vydalo nakladatelství Paseka, Praha -- Litomyšel 2010

Znamenitě přeložila Michala Marková

Pevná vazba, rozsah 184 stran

cena 249 Kč

ISBN 978-80-7432-019-4


II. světová válka

II. světová válka

Autor: Donald Sommerville

Historie jednoho z nejstrašnějších konfliktů v dějinách lidstva

Vylíčení historie jednoho z nejstrašnějších konfliktů v dějinách lidstva s analýzou rozhodujících stretnutí a přelomových bitev.

Vysoce čtivé dějiny nejničivější války v dějinách lidstva podávají fundovaný komentář k politickým i ekonomickým faktorům, podílejícím se na vzniku této války, a poté se věnují popisu a hodnocení rozhodujících pozemních, námořních i leteckých bitev, jakož i analýze úspěchů či neúspěchů vojenských strategií válčících stran. Text je doprovázen zevrubným popisem všech druhů zbraní, užívaných ve válce, i charakteristikami předních vojevůdců této války. Obraz II. světové války pak doplňuje přes 500 fotografií, map a plánů bojišť, na nichž se odehrávaly rozhodující bitvy.

Vydalo nakladatelství Fortuna Libri

Pevná vazba

Fromát 225 x 295 mm

Rozsah 256 stran

Cena 449 KčSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti