logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Sirény z Dunkerque

Sirény z Dunkerque

Autor: Leo Kessler

Špionážní hra na konci druhé světové války

V květnu 1940 se takzvaná podivná válka chýlí ke konci a německá tajná služba se pokouší zaplavit Anglii svými informátory. Desátého května je Francie napadena a britská armáda ustupuje do Dunkerque. Mnoho času do napadení města nezbývá a tak Dalby a Mackenzie přicházejí s plánem zničit veřejný dům, který německé informátorky používají jako základnu ke sledování pohybů jednotek, a zajmout "pianistu" - radistu vysílajícího z doverského hradu. Pokud se jim to nepodaří, znemožní německý útok na Dunkerque únik britských vojsk do o Anglie.

Autor knihy Leo Kessler (vlastním jménem Charles Whiting) znovu prokázal svou schopnost barvitě, se smyslem pro dramatičnost a napětí, přiblížit čtenářům kruté roky 2. světové války. Na válečné téma napsal druhou řadu knih. V příbězích frontových vojáků i důstojníku přitom vycházel z vlastních zážitků a materiálů získaných přímo a bojištích, neboť sám peklo této války prožil.

Narodil se roku 1926 v anglickém Yorku a už v šestnácti letech dobrovolně vstoupil do britské armády. Prošel aktivní službou v Evropě – sloužil v Belgii, Holandsku a Německu u 52. průzkumného pluku. Po válce vystudoval univerzitu a poté co prošel různými zaměstnáními (pracoval např. jako redaktor, korespondent, přednášel na vysokých školách aj.), rozhodl se pro profesionální dráhu spisovatele. Vydal přes 200 knih, které zahrnují celou škálu témat a žánrů od vojenské historie a špionážní faktografie až po beletristické zpracování oné děsivé kapitoly lidstva, která zanechala své krvavé stopy po celém světě. Charles Whiting zemřel v srpnu 2007.

Počet stran: 216

Rok vydání: 2008

Nakladatelství: Baronet

Cena: 219 Kč

ISBN: 978 80-7384-156-0


Dobyvatel Bonaparte

Dobyvatel Bonaparte

Autor: Jiří Kovařík

První italské tažení 1796?1797

V nejbližších dnech se na knihkupeckých pultech objeví kniha historika a autora literatury faktu Jiřího Kovaříka „Dobyvatel Bonaparte“. Má sice podtitul „První italské tažení 1796-1797“, zahrnuje však i události, které této kampani předcházely počínaje obléháním Toulonu
roku 1793, kdy dostal neznámý dělostřelecký důstojník Napoleone Buonaparte poprvé příležitost ukázat svůj talent. Počátkem jara 1796 stanul v čele Italské armády, nejubožejší ze všech vojsk republiky, a vedl ji od vítězství k vítězství. Tažení, které začalo bitvou u Montenotte a dobytím Piemontu, pokračovalo vpádem do Lombardie s legendárním přechodem mostu u Lodi, odražením rakouské ofenzívy u Castiglione, třídenním zápasem u Arcole, bitvou u Rivoli a skončilo na jaře 1797 během pochodu k Vídni, kdy byl uzavřen v Campo Formiu mír. Kniha, napsaná s použitím vzpomínek desítek pamětníků a dokumentů, mimo jiné odpovídá i na otázku, odkud se talent mladého generála vzal a v čem spočívaly principy války, které uplatnil. Doplňuje ji kolem stovky ilustrací a na tři desítky map. Vydává Akcent Třebíč.

 


Malý slovník starého vojenského názvosloví

Malý slovník starého vojenského názvosloví

Autor: Jan Vogeltanz

Výkladový slovník z 18. století

Výkladový slovník vychází z dobové encyklopedie z poloviny 18. století a seznamuje čtenáře s významem řady pojmů z oblasti vojenské historie, které byly ve své době běžně známy, ale dnes, zvláště po zrušení povinné vojenské služby, upadají v zapomnění. Publikace je určena nejen odborným badatelům (archivářům, historikům, etnologům a muzejníkům), ale i laickým zájemcům. Slovník je doplněn řadou původních obsahově sdělných ilustrací, které v zásadě postihují vývoj vojenských stejnokrojů, výstrojních součástek, zbraní apod.

Ilustrace Jiří Procházka

váz., 144 stran, cena 269 Kč
ISBN 978-80-7185-928-4

Jan Vogeltanz (1945) vystudoval český jazyk a dějepis na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval v Okresním muzeu Klatovy a Muzeu Chodska v Domažlicích. Podílel se na vydání Příběhů Jindřicha Hýzrla z Chodů a na zpracování Dějin hmotné kultury II. Pro nakladatelství Paseka se jako spoluautor podílel na zpracování ilustrovaných publikací o čs. legiích 1914–1918, čs. armádě 1918–1995, čs. zahraničních jednotkách 1939–1945, vládním vojsku a slovenské armádě v téže době. Tyto publikace vyšly v letech 1998 a 2001. Zabývá se dějinami vojenství, zvláště vývojem uniforem.


 


Trafalgar

Trafalgar

Autor: Jiří Kovařík

TRAFALGAR - ANATOMIE NÁMOŘNÍ BITVY

Nakladatelství Elka Press vydává 21. října 2008 (v den 203. výročí bitvy) novou knihu oblíbeného autora Jiřího Kovaříka. Svazek nazvaný Trafalgar aneb anatomie námořní bitvy má rozsah 496 stran a je doplněn mnoha černobílými ilustracemi (dobové malby, portréty, mapky, schémata). Námětem je bitva u španělského mysu Trafalgar, svedená 21. října 1805 mezi 33 řadovými loďmi francouzsko-španělské floty admirála Villeneuva a 27 britskými řadovými loďmi admirála Nelsona, který zde padnul. Jedná se o jeden z největších a nejproslulejších námořních střetů v dějinách. Dílo si skutečně zaslouží podtitul Anatomie námořní bitvy. Líčí Tragalgar na základě vyprávění mnoha očitých svědků od admirálů a kapitánů po prosté členy posádek všech zúčastněných národností. Přibližuje i zásady bojové taktiky plachetních lodí, manévrů, dělostřelby a plavby samotné. Popisuje vše, co bitvě předcházelo od úniku spojeneckého loďstva přes složitou plavbu do Karibiku a zpět, střet u mysu Finisterre až po tečku za Trafalgarem, bitvu u mysu Ortegal. Odpovídá i na otázku, zda admirál Villeneuve skutečně zhatil Napoleonovy plány na invazi do Anglie.

Pevná vazba, 496 stran, černoblílé ilustrace, MOC 309 Kč.

Ukázka z knihy je zde:

http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/bitva-u-trafalgaru.html

Autor Jiří Kovařík (* 1950) je cenami ověšený historik, autor literatury faktu a překladatel. Napoleonským a koaličním válkám věnoval řadu knih. Dvakrát získal Cenu M. Ivanova,a jednou Cenu E. E. Kische a v roce 2008 výroční cenu Mladé fronty. První jeho prací byl překlad Marbotových Pamětí pro nakladatelství Elka Press.
V nakladatelství Elka Press vyšel také před nedávnem pod názvem Napoleonův kavalerista jeho překlad pamětí kapitána Parquina.

Obě knihy můžete zakoupit u všech dobrých knihkupců, objednat na adrese nakladatelství, anebo přímo u výhradního distributora, kterým je firma
Krameriova Knižní Distribuce, spol. s r. o.,
Vosmíkova 538,
396 01 Humpolec
Tel. 565-532-837, fax 565-532-837, e-mail krameriova@krameriova.cz

Lze objednat také v nakladatelství Elka Press: elkapress@iol.cz

 


Medieval Combat

Medieval Combat

Autor: Hans Talhoffer

Reprint šermířského manuálu z 15. století.

Středověký šerm, to nebylo bezhlavé sekání, srážky čepelí a záležitost hrubé síly, jak nás o tom tak často přesvědčují filmové a divadelní scény. Bojovníci ve středověku měli propracovanou práci nohou a těla, schopnost posoudit a ovlivnit načasování akce, dokázali využívat vzdálenosti a techniky šermu ke zvýšení účinku přirozených sečných charakteristik svých mečů. Tyto dovednosti doplňovali technikami úchopů, zápasu, kopů a srážení protivníků, stejně jako vyrážením zbraně či jiným odzbrojením soupeřů. Každý útok v sobě zahrnoval obranu a každá obrana protiútok.
Techniky středověké boje chladnou zbraní popisuje a detailně zobrazuje německý šermířský mistr Hans Talhoffer ve svém rukopise Fechtbuch z roku 1467. Je to nejenom jedinečný historický dokument, ale také obrazová příručka boje, užitečná i pro současné adepty středověkého šermířského umění. Tento i další Talhofferovy rukopisy jsou známy české šermířské obci hlavně díky tomu, že jejich reprinty vydal koncem 19. století v Praze známý šermířský mistr Gustav Hergsell. Jejich starožitná němčina není ovšem každému srozumitelná a tak zájemci o tento druh šermu jistě uvítají reprint s texty přeloženými do moderní angličtiny, který vydalo známé londýnské nakladatelství Greenhill Books pod názvem STŘEDOVĚKÝ BOJ.

Talhofferův šermířský manuál s profesionálně vyvedenými ilustracemi předvádí veškeré finesy středověkého šermu, jak v případě „soudních soubojů“, tak ve volném šermu. Kromě ukázek šermu s jednoručním a dvouručním mečem ve zbrojích tu najdeme instrukce pro zápas a boj dřevcovými zbraněmi, dlouhým mečem, dýkou, mečem a štítkem mezi soupeři neoděnými ve zbrojích, jakož i ukázky jízdního boje.

Anglický reprint přináší 268 dobových Talhofferových ilustrací (reprodukovanými černobíle) s instruktážními popisky. Kniha v pevné vazbě, formátu A5, má rozsah 320 stran. Je doplněna zasvěceným úvodem a ve formě poznámek jsou přidány i původní německé popisky k ilustracím. Za cenu necelých 12 liber se jedná o skutečně levný přírůstek šermířské knihovničky.

Překladatel a editor: Mark Rector

 


Moje paměti

Moje paměti

Autor: Radola Gajda

Další vydání pamětí největšího českého vojevůdce moderních dějin.

Paměti R. Gajdy (1892-1948) zachycují dramatickou epizodu novodobých dějin – legendární střet českých legií s rodící se bolševickou mocí. S našimi legiemi projdeme celou sibiřskou anabází, zúčastníme se důležitých událostí, které měly prvořadý význam pro politický vývoj v Rusku. Podrobný popis bojů, viděných očima jednoho z hlavních aktérů, přispívá zásadním způsobem k osvětlení dlouhou dobu tabuizovaných úspěchů naší vojenské historie.

Radola Gajda
Na svět přichází 14. února 1892 v Kotoru jako Rudolf Geidl. Za první světové války bojuje v legiích na území Ruska a získává titul generála.
Jeho kariéra v Československé armádě vrcholí roku 1926, kdy se stává náčelníkem hlavního armádního štábu. Ještě téhož roku je však za své postoje proti skupině Hradu a za přípravu převratu degradován a propuštěn z armády.
Je zvolen předsedou Národní obce fašistické, založené podle italského vzoru. Později zastává silné protiněmecké postoje, dokonce navrhuje Němce z republiky vyhnat.
V lednu roku 1933 dochází v brněnských židenických kasárnách k pokusu o puč. Akce končí fiaskem — zatčen je i Gajda, který s pučisty udržoval kontakt a v případě úspěchu měl nastolit v zemi diktaturu. Je potrestán šesti měsíci těžkého vězení.
Těsně před vypuknutím války stojí Radola Gajda v pozadí dalšího převratu, namířenému proti prezidentu Háchovi. Snaha vyvolat demonstraci končí neúspěchem, ale později Gajda získává post předsedy tzv. Českého národního výboru a chce z něj vytvořit protektorátní vládu. Němci se však soustřeďují na kruhy kolem prezidenta Háchy, čímž Gajdova politická kariéra končí.
Po válce je odsouzen na dva roky, ale po započítání vazby, kde téměř přišel o zrak, je vzápětí propuštěn. Život politického dobrodruha končí v Praze 15. 4. 1948.

Cena: 298 Kč
Vychází: 11. 8. 2008

Další informace ráda podá:
MgA. Zuzana Slováková
manažerka propagace
Nakladatelství JOTA, s.r.o.
Škárova 16, 612 00 Brno
Tel.: +420 539 086 583
Mob.: +420 737 259 004
slovakova@jota.cz

www.jota.cz


Putování za krásami a záhadami jihozápadních Čech

Putování za krásami a záhadami jihozápadních Čech

Autor: Karel Pokorný

Vydalo nakladatelství ARSCI v Praze roku 2008.

Ke skloubení estetického zážitku a dotyku se záhadami podněcuje nová kniha znalce historických objektů a jejich podzemí. Vyzývá k výletům do míst, která zatím nedoceněna stojí stranou návštěvních tras, nebo jsou sice v popředí turistického zájmu, ale návštěvník se mnohé z místních tajemství často nedozvídá. Autor poutavě seznamuje se zákulisím života urozených i těch, kteří jim na jejich sídlech sloužili, a zmiňuje se o podzemních pokladech, nalezených nebo jen dokladovaných, ale dosud neobjevených.

Autor Karel Pokorný (nar. 1938), původním povoláním rytec a typograf. Od poloviny 80. let se zaměřuje převážně na výzkum historického podzemí hradů, zámků, tvrzí, starobylých měst i církevních staveb. V nakladatelství ARSCI vydal knihu Odkrytá tajemství podzemních chodeb (2007):

http://www.militaria.cz/cz/link-recenze?item=odkryta-tajemstvi-podzemnich-chodeb

Formát A5

Rozsah 112 stran

Pevná vazba

Doprovozeno barevnými a černobílími ilustracemi i č/b kresbami a plánky

Fotografie Kamil Pokorný, Jiří Jakubše a archiv autora

Ilustrace Kateřina Bittmanová

Cena 274 Kč

www.arsci.cz/e-shop

 


TITANIC

TITANIC

Autor: Judith B. Geller

VÝSTAVA ARTEFAKTŮ

OD 5. 6. 2008
PRAHA – LUCERNA VELKÝ SÁL
OTEVŘENO DENNĚ OD 10:00 DO 21:00 HODIN

Titanic vymysleli jeho konstruktéři v roce 1907 a v roce 1912 ho postihlo neštěstí; krátká existence, ale naplněná dramatem hodným řecké tragédie. Ten příběh se vyprávěl už mnohokrát, ale zatím nikdy tak dojímavě a naléhavě jako prostřednictvím artefaktů, které se představují na této výstavě. Tyto trojrozměrné předměty, po důkladném odstranění nánosů mořského bahna a po pečlivě provedené konzervaci, hovoří o lodi a 2 228 osobách lépe než slova a obrazy, protože se společně s plavidlem skutečně vydaly na cestu historie.
 Přestože jsou tyto artefakty často skromné, jsou hmatatelným dokladem o společnosti na počátku dvacátého století. Díváme se na ně a zkoumáme naše člověčenství. Úplně samozřejmé věci jako keramický kelímek na zubní pastu, pánský motýlek nebo dětské kuličky na hraní nám připomenou křehkost života a význam milovaných bytostí. Kus rozbitého stroje nás přinutí zamyslet se nad naší přílišnou závislostí na technice. A kdysi třpytivé zlaté hodinky, které v ledových vodách severního Atlantiku ztratily ruku, která ne nosívala, nás varují, že ani pevné zdraví nás neochrání před tragédií.
 Ty věci tam byly. Patří k lodi a k lidem, kteří se na ní plavili. Nejsou vystavovány proto, aby zahnaly bolest ze ztráty, ale aby zdůraznily význam vzpomínky a oslavy všech, jejichž životy byly a budou neúprosně změněny spojením s legendárním královským poštovním parníkem Titanic.

 


Osení v bouři

Osení v bouři

Autor: Herbert Brunnegger

Vzpomínky nejmladšího vojáka 3. říše.

Již v roce 1938 se Herbert Brunnegger ubytoval v kasárnách SS a ve svých 15 letech se stal nejmladším vojákem Třetí říše. Jako příslušník krizové divize Waffen-SS-Divizion Totenkopf se účastnil bojů na nejnejkrvavějších bojištích - od Francie po kotel u Demjanska, v zimních bouřích u Charkova i při německé ofenzívě u Kursku v roce 1943. Po několika zraněních je nasazen v Itálii a nakonec prožívá rozpad německé armády již v Brandenburgu.

Autor líčí idealismus i kamarádství panující v jednotce, které pomáhá překonat těžké bojové podmínky, ale zejména podává autentická svědectví z bojišť, jimiž prošel.

Herbert  Brunnegger se ve svých 15 letech stal nejmladším vojákem Třetí říše. Jako příslušník krizového divize Waffen-SS-Divizion Totenkopf se účastnil bojů na nejkrvavějších bojištích. Ve svých vzpomínkách se snaží o co nejobjektivnější popis svých válečných zážitků.

Vydalo nakladatelství BARONET

Rok vydání: 2008
ISBN: 978-80-7384-102-7
Počet stran: 294
Rozměry:145 x 215 mm
Překladatel: Tomáš Kurka
Cena: 279 Kč


Pražská výstava o zločinech ruské armády v Čečensku otevřena

Pražská výstava o zločinech ruské armády v Čečensku otevřena

Autor:

Naprosto otřesná výstava v Emauzích.

PRINCIPIIS OBSTA, SERO MEDICINA PARATUR,
CUM MALA PER LONGAS CONVALUERE MORAS

Zlu se hned z počátku postav, dlouhým váháním zesílit může
a pozdě pak přichází lék.

* * *

Každý, kdo má snad ještě nějaké iluze o Rusku by ji měl v Emauzích navštívit - i ti bez iluzí! Potrvá do pátku 29.srpna – otevřeno bude vždy odpoledne od 13:00 do 18:00 hodin. Autor výstavy pan Adam Bukowski z Polska doporučuje vstup mládeži až od 16 let.

Žádná známá média se nedostavila, žádný novinář nepožadoval informace, přestože byla média informována. Radiožurnál pořádání výstavy oznámil. Nevím, zda-li opakovaně jak běžně u jiných akcí činěno?

Celá výstava bude u mne po jejím skončení po delší čas deponována. Pokusím se zorganizovat další výstavy po Čechách a na Moravě. Případní zájemci se mohou ozvat.

Zvukové záznamy a přiložené fotografie nepotřebují komentáře – lidé byli zaživa roztrháni transportéry i koňmi…

To má být svět bráněný prezidentem Václavem Klausem?! Dnes máte možnost od 17:00 hodin, na Hradčanském náměstí v Praze, u pomníku TGM vyjádřit svůj názor nad skandálními postoji a vyjádřeními prezidenta České republiky. Stává se už směšnou figurou a hanbou naší země, jak o tom svědčí i fotografie pořízená před restaurací „Krásný Ztráty“, kde byli včera hosty ruští disidenti v čele s paní Gorbaněvskou. Nebrali si servítky a jejich komentáře a vyprávění jen navazovaly na obsah výstavy v Emauzích…

Jan Šinágl, 26.8.2008

- - - - - -

Praha, EMAUZY, otevření výstavy o Čečensku

Zahájení: Jan Šinágl, Adam Bukowski, Jaromír Štětina
http://www.pecina.cz/files/Sinagl/EMAUZY-Cecna-Sinagl-Bukowski-Stetina-250808.WMA

Historický přehled a úvahy Karla Mrzílka
http://www.pecina.cz/files/Sinagl/EMAUZY-Mrzilek-250808.WMA

Knižní novinka na ruském trhu?!
http://www.pecina.cz/files/Sinagl/AGORA-novinka-dejepis-250808.WMASEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti