logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Patrioti proti Hitlerovi

Patrioti proti Hitlerovi

Autor: Wolfgang Venohr

Cesta k 20. červenci 1944.

Tato kniha je příběhem velkého spiknutí, „konspirace“ (hraběte Clause Schenka von Stauffenberga) proti Adolfu Hitlerovi. Začíná na přelomu let 1942/43, kdy na Volze bojovala o svůj život 6. armáda, a končí v předvečer 20. července 1944, v den atentátu na Hitlera.

Samozřejmě že již dříve existovali odpůrci nacistického režimu. Bitva u Stalingradu však znamenala především pro mladší důstojníky wehrmachtu, kteří se do té doby do politiky nevměšovali, velký zvrat. Od této doby byla ve hře existence Německa. Hrabě Fritz-Dietlof von der Schulenburg: „Vzali jsme na sebe tento čin, abychom zachránili Německo před nesmírným strádáním.“ Navíc se od druhé poloviny roku 1942 ještě důstojníci dozvídali o zločinných akcích ve frontovém zázemí, které dosud považovali za nemyslitelné.

Co bylo až dosud vždy přehlíženo a zatajováno: patrioti německého odporu vedli boj na dvou frontách. Bojovali proti Hitlerovi, aby odvrátili zkázu Německa, a vzpírali se spojencům, kteří chtěli zničit jednotu a nezávislost Německa. Důsledně proto odmítali jakoukoli spolupráci s válečnými nepřáteli.

V konfliktu mezi věrností a odpovědností položili život tři polní maršálové, tři generálplukovníci, třináct generálů, dvacet jedna vysokých důstojníků generálního štábu. Polovina aktivních spiklenců (kolem sto šedesáti osob) byla důstojníky wehrmachtu.

V čem spočívaly pohnutky spiklenců, jak spiknutí vzniklo a fungovalo, jaké plány existovaly pro budoucnost Německa?

Wolfgang Venohr názorně, poutavě a detailně rekonstruuje poslední rok a půl před atentátem. Kde to jen bylo možné a dovolovaly to zdroje – dopisy, memoranda, vzpomínky, spisy, osobní výpovědi – dostali slovo osobně účastníci odboje a němečtí patrioti. Vznikl tak autentický dokument německých dějin nutící k přemýšlení.

Wolfgang Vonohr

narozen 1925 v Berlíně, promocí ukončil studium historie a germanistiky na FU v Berlíně. Potom působil v různých německých denících, od roku 1965 do roku 1985 jako šéfredaktor a televizní producent. Dnes žije jako novinář na volné noze v Berlíně.

Cena: 355 Kč
ISBN: 978-80-206-0917-5
Rozměry: 162 x 232 mm
Počet stran: 300
Vydavatel: Naše vojsko


Hitlerova mládež útočí

Hitlerova mládež útočí

Autor: Leo Kessler

Kessler znovu útočí (na čtenáře)

Přeživší příslušníci elitního pluku Wotan, který byl na ruské frontě zdecimován, mají nyní svými zkušenostmi vyztužit nově formovanou SS divizi skládající se převážně z mladistvých dobrovolníků. To se veliteli Wotanu, von Dodenburgovi, pranic nezamlouvá – až spojenci zaútočí, bude nezkušená mládež hromadně povražděna.
Naskytne se však řešení – skupina generálů nabízí von Dodenburgovi, aby se podílel na atentátu na Hitlera, pak bude moci být uzavřen se spojenci mír. To však přináší morální dilema, které von Dodenburg není schopen vyřešit. Události nečekají a von Dodenburg musí vést své staré veterány i nezkušené děti do boje proti invazním silám, bez naděje na vítězství. Osud rozhodl, a jeho mladí spolubojovníci zemřou dříve, než začali skutečně žít.

Autor knihy Leo Kessler (vlastním jménem Charles Whiting) znovu prokázal svou schopnost barvitě, se smyslem pro dramatičnost a napětí, přiblížit čtenářům kruté roky 2. světové války. Na válečné téma napsal dlouhou řadu knih. V příbězích frontových vojáků i důstojníků přitom vycházel z vlastních zážitků a materiálů získaných přímo na bojištích, neboť sám peklo této války prožil.
Narodil se roku 1926 v anglickém Yorku a už v šestnácti letech dobrovolně vstoupil do britské armády. Prošel aktivní službou v Evropě – sloužil v Belgii, Holandsku, Německu u 52. průzkumného pluku. Po válce vystudoval univerzitu a poté, co prošel různými zaměstnáními, rozhodl se pro profesionální dráhu spisovatele. Vydal přes 200 knih, které zahrnují celou škálu témat a žánrů od vojenské historie a špionážní faktografie až po beletristická zpravování oné děsivé kapitoly lidstva, která zanechala své krvavé stopy po celém světě.
Charles Whiting zemřel v srpnu roku 2007.

Vydalo nakladatelství BARONET
Rok vydání: 2008
ISBN: 978-80-7384-088-4
Počet stran: 216
Rozměry:125 x 200 mm
Překladatel: Jan Lusk
Cena: 219 Kč


Rommelova poslední bitva

Rommelova poslední bitva

Autor: Leo Kessler

Další román populárního autora.

Válka v Africe se v roce 1943 chýlí ke konci. Maršál Rommel, a s ním celý jeho Afrikakorps, je slabý, poražen generálem Montgomerym a v nemilosti u Hitlera. Chtěl by získat ještě alespoň jedno velké vítězství a zdá se, že nejvhodnějším protivníkem budou nezkušení Američani, kteří se právě vylodili v Tunisu. Veterán nadporučík Scharf je tedy vyslán s elitní Brandenburgovou jednotkou přes neprostupnou poušť, aby zaskočil Američany, vedené nerozhodným generálem Fredendallem, jenž místo toho, aby vyhledával nepřítele, raději opevňuje vlastní pozice. A tak Rommel obrací nováčky ze zámoří na útěk a získává své poslední vavříny - jen aby se rok poté na vůdcův rozkaz otrávil.

Autor knihy Leo Kessler (vlastním jménem Charles Whiting) znovu prokázal svou schopnost barvitě, se smyslem pro dramatičnost a napětí, přiblížit čtenářům kruté roky 2. světové války. Na válečné téma napsal dlouhou řadu knih. V příbězích frontových vojáků i důstojníků přitom vycházel z vlastních zážitků a materiálů získaných přímo na bojištích, neboť sám peklo této války prožil.

Narodil se roku 1926 v anglickém Yorku a už v šestnácti letech dobrovolně vstoupil do britské armády. Prošel aktivní službou v Evropě – sloužil v Belgii, Holandsku, Německu u 52. průzkumného pluku. Po válce vystudoval univerzitu a poté, co prošel různými zaměstnáními, rozhodl se pro profesionální dráhu spisovatele. Vydal přes 200 knih, které zahrnují celou škálu témat a žánrů od vojenské historie a špionážní faktografie až po beletristická zpravování oné děsivé kapitoly lidstva, která zanechala své krvavé stopy po celém světě.
Charles Whiting zemřel v srpnu roku 2007.

Vydalo nakladatelství BARONET
Rok vydání: 2008
ISBN: 978-80-7384-108-9
Počet stran: 216
Rozměry:125 x 200 mm
Překladatel: Patrik Ungermann
Cena: 219 Kč


Souboj titánů

Souboj titánů

Autor: David Glantz

Příspěvek k sovětsko-německému konfliktu za 2. světové války

Kniha Davida M. Glantze a Johnathana M. House shrnuje nejnovější poznatky k bezpochyby největšímu vojenskému střetu historie - sovětsko-německému konfliktu za druhé světové války.

Otevření ruských archivů po rozpadu SSSR umožnilo historikům nahlédnout dramatické válečné údobí let 1941-1945 z nového úhlu. Dosavadní analýzy totiž často vycházely pouze ze "západního" pohledu a omezených zdrojů, jež měli badatelé k dispozici během studené války.

Čtenář se tak seznámí s přehledným popisem i analýzou všech důležitých vojenských operací, ať již se týkaly německého pokusu o blitzkrieg, sovětských chyb z počátku bojů, válečného zvratu či sovětského převzetí ofenzivní iniciativy až po vítězný vstup do Berlína a operace v Mandžusku.

Protože většina nových pramenů pochází z Ruska, klade tato kniha důraz na sovětský úhel pohledu, podobně jako předchozí historické práce zdůrazňovaly německou verzi událostí. Výsledkem je mimořádně lidský příběh o velitelských chybách, vojenské adaptaci pod tlakem války, rozvratu a utrpení gigantických rozměrů i neuvěřitelné odolnosti německých a sovětských občanů. Pochopení tohoto příběhu je pro historiky podstatné pro opravu některých mylných generalizací o druhé světové válce.

Vydalo nakladatelství JOTA.
Formát: 132 x 205 mm
Vazba: pevná s přebalem
Počet stran: 512 + 16
MOC: 398 Kč
www.jota.cz

 

 


Udělali si sami

Udělali si sami

Autor: Přemysl Liška

V Mladé frontě nyní vychází publikace Udělali si sami od Ing. Přemysla Lišky. Anotace je doplněna rozhovorem s autorem.

Podomácku vyráběné nebo upravované střelné zbraně jsou přinejmenším od poloviny 19. století stále aktuálním fenoménem. Mohou to být dětské pokusy, experimenty vynálezců
a „vynálezců“, nástroje zamýšlené k spáchání zločinu nebo sebevraždy. Jindy se jedná o zbraně lovců a pytláků, v některých částech světa slouží k výzbroji různých guerill. Kniha předního českého odborného publicisty se zabývá všemi těmito aspekty za pomoci bohatého původního obrazového doprovodu.

349 Kč | vázaná | 240 stran + 40 příloha
ISBN 978-80-204-1874-6

Ing. Přemysl Liška, CSc., je dlouholetý šéfredaktor odborného časopisu Střelecká revue, redaktor časopisu Policista a autor řady úspěšných knih o historii kriminalistiky a o střelectví
a související legislativě.

Rozhovor s autorem:

Mohl byste nám vaši knihu UDĚLALI SI SAMI / PŘÍBĚHY PODOMÁCKU VYROBENÝCH A UPRAVENÝCH STŘELNÝCH ZBRANÍ v krátkosti představit? Jinými slovy: o čem je – a o čem naopak není?

Především řeknu, že kniha neobsahuje výkresy, přesné popisy ani návody k amatérské výrobě nebo k úpravám zbraní. Čtenáři si možná uvědomí, že dělení do kapitol vychází z technických hledisek, z jednotlivých konstrukčních principů. O dosud komplexně nezpracovaném fenoménu domácké, zakázané a zpravidla trestné výroby střelných zbraní v minulosti i v současnosti se pak pojednává spíš v souvislostech společenských a kulturních.

Z rozsahu a záběru vaší knihy je patrné, že se tématu podomácku upravených a vyrobených zbraní věnujete už dlouho. Kdy a jak jste se k němu vlastně dostal?

Vystudoval jsem konstrukci zbraní a mám za sebou víc než dvacetiletou praxi kriminalistického experta v oboru zbraní a balistiky. Soudním znalcem v oboru jsem dodnes. Při těchto činnostech se s podomácku vyrobenými zbraněmi setkáváte automaticky. Musím ale říct, že mě jejich problematika vždycky zajímala, snad proto, že se občas objevují konstrukčními nápady, nad kterými zůstává rozum stát - tedy v negativním smyslu. Před lety jsem se tím zčásti zabýval i ve vědecké práci.

Ve své knize se věnujete zejména příběhům a případům z českého prostředí, i když v závěru nechybí ani krátký exkurz do zahraničí. Jsou výtvory českých zbraňových kutilů nějakým způsobem výjimečné či specifické?

Nemyslím. S obdobami konstrukcí, které se objevují u nás, se můžete v té či oné formě setkat prakticky po celém světě. Obecně se dá říct, že jejich výroba nejvíc kvete tam, kde je ztížena nebo vyloučena možnost legálního přístupu obyvatel ke zbraním standardním. To se ostatně celá desetiletí potvrzovalo i u nás.

Dá se u nás s podomácku upravenými či vyrobenými zbraněmi setkat i v dnešní době, kdy v podstatě není problém legálně nebo i nelegálně sehnat kvalitní tovární výrobky?

Domácká výroba zbraní má ze společenského a zčásti i technického hlediska dvě hlavní formy. Jednu bych nazval lidová tvořivost, druhá spočívá v systematickém obstarávání zbraní pro potřeby kriminálního podsvětí. Jakmile se po roce 1990 českým občanům umožnil přístup ke standardním zbraním, byť samozřejmě regulovaný a registrovaný, intenzita zmíněné lidové tvořivosti poklesla, ale na dlouhé řadě příkladů se můžeme přesvědčit, že tento jev zcela nevymizel. Dříve u nás téměř neznámá, nelegální, ale ve skutečnosti řemeslná výroba zbraní na kšeft a s určením pro zločince se naopak v 90. letech minulého století rozvinula do nebezpečně velkých rozměrů a dosud se ji podařilo potlačit jen zčásti.

Vaše kniha je opatřena opravdu bohatým obrazovým doprovodem, který zachycuje zbraně z mnoha státních i soukromých sbírek. Jsou některé z těchto kolekcí přístupné veřejnosti?

Bohužel nikoliv. Nejrozsáhlejší mně známou sbírku podomácku vyrobených nebo upravených zbraní má pražské Muzeum Policie ČR. Ve stálých expozicích z ní ale vystavuje jenom zlomky, loňská a letošní výstava byla první výjimkou. Sbírky zbraní Kriminalistického ústavu Praha a OKTE policejních správ krajů nejsou a nebudou veřejně přístupné a totéž asi platí o sbírce brněnského Ústavu soudního lékařství. V expozicích některých našich i zahraničních muzeí pak podomácku vyrobené zbraně bývají představeny spíš jen jako kuriozity a nanejvýš několika málo kusy.

V knize najdeme mnoho tragických, trapných a někdy i poněkud černohumorných příběhů. Který z nich sám považujete za nejbizarnější?

Asi všechny, které jsou spojeny se sebevraždou. Člověk vynaloží velkou míru duševní a řemeslné námahy, pracuje třeba rok i déle na tom, aby pak s konečným produktem ukončil svůj život. Nepřipadá mi to k smíchu. Ten jev mne ale stále překvapuje a neumím ho pochopit, i když se vyskytuje se železnou pravidelností.

Považujete vaši knihu za vyčerpávající zpracování daného tématu, nebo se k němu chcete v budoucnu ještě vrátit a věnovat se například také vězeňské výrobě zbraní či podomácku připravovaným výbušninám? Nebo již máte jiné publikační plány?

Kdyby někdo chtěl tohle téma zpracovat vyčerpávajícím způsobem, bylo by to celoživotní dílo a sepsal by několik tlustých knih. Já jsem řadu zajímavých problémů musel odbýt krátkou zmínkou nebo odkazem. Úloha zbraní ve vězeňské subkultuře by možná stála za úvahu, to je zajímavé specifikum. Naopak výbušninám se věnovat nechci. Nejsem pyrotechnik ani výbušninář a nadto si myslím, že toto téma by nešlo zpracovat tak, aby se nedaly vyčíst návody... Další publikační plány možná mám, ale zásadně o nich nemluvím. Snad je to i pověrčivost, ale hlavně jde o to, že jsem dost zaměstnaný odbornou novinářskou prací, která mne řadu let živí. Psaní knih prozatím považuji za volnočasovou aktivitu, a volného času se moc nedostává.

 


Charkov 1942

Charkov 1942

Autor: David M. Glantz

Anatomie vojenské porážky ze sovětského pohledu

Přes masivní vydávání ovětské produkce o dějinách druhé světové války za předchozího režimu, nebo právě proto, jsou naše znalosti tohoto největšího konfliktu lidské historie stále velmi kusé.
Nakladatelství Jota se již desetiletí snaží aspoň zčásti zaplňovat ona „bílá místa“, která v prvé řadě souvisí s bojovými akcemi sovětsko-německé války.
Autor knihy, jeden z nejvýznamnějších amerických vojenských historiků, David M. Glantz, je již čtenářům znám z publikací, vydaných naším nakladatelstvím. Po knihách Od Donu k Dněpru (Jota 2003), Největší Žukovova porážka (Jota 2005) a Souboj Titánů (Jota 2005) se nakladatelství vrací k tématu sovětsko-německých bojů v létě 1942, v nichž sovětský neúspěch v bojích o Charkov přinesl následný německý postup až na Volhu a Kavkaz. Českému čtenáři se úplné informace o této „zapomenuté“ bitvě dostávají poprvé.
V této knize Glantz využívá donedávna přísně tajné studie sovětského Generálního štábu o bojových akcích v oblasti Charkova na jaře 1942 a ve svém vlastním textu poskytuje erudovaný odborný a doplňující komentář.
Bojové akce u Charkova v květnu 1942 byly jedním z nejdůležitějších střetů německo-sovětské války, ve kterém se rozhodovalo, zda se sovětské armádě podaří využít oslabení německého protivníka a bude pokračovat ve svých ofenzivních akcích ze zimy 1941/1942, či zda německá armáda převezme opět strategickou iniciativu a bude schopna realizovat své plány na rok 1942 - dosažení Volhy a Kavkazu. Sovětská strana zahájila ofenzivní akce jako první, přes značnou početní převahu je však nedokázala dovést k plánovaným cílům a nakonec, po německém protiútoku, utrpěla zdrcující porážku.
Vzhledem k této porážce byla sovětská vojenská historiografie tradičně opatrná při jakémkoli popisu bojových akcí u Charkova na jaře 1942. V polovině padesátých let se ale tato porážka stala prvkem politického boje a tehdejší sovětský vůdce ji využil při svém útoku na Stalina. Během následujících tří desetiletí pak bylo odtajněno dostatek materiálů, aby obě strany sporu - odpůrci i oslavovatelé Stalina - mohly argumentovat ve prospěch svých představ. Díky tomu mohl také autor knihy využít dostatečné množství literatury sovětského původu, aby - jako první na světě - vytvořil komplexní obraz jedné z nejdůležitějších bitev druhé světové války.
Vzhledem ke skutečnosti, že kniha byla poprvé vydána v devadesátých letech minulého století, rozhodlo se nakladatelství ji redakčně doplnit o nejnovější informace, aby český čtenář dostal komplexní dílo na základě dnešního stavu poznání. Veškeré redakční doplňky se nacházejí v poznámkovém aparátu a redakčnímu zásahu za účelem zvýšení kvality publikovaných fotografií podlehla také fotografická příloha.
Kniha dává českému čtenáři možnost srovnání mezi úrovní sovětské vojenské historiografie z počátku padesátých let (jež však byla určena pro omezenou skupinu osob) a americkou vojenskou historiografií let devadesátých. Pokud má čtenář zájem, může nahlédnout také do překladů sovětských historických děl let šedesátých a sedmdesátých, určených však pro širokou čtenářskou obec. Názorně tak uvidí, jak se komunistická propaganda snažila skrývat pravdu o historii druhé světové války hlavně před vlastním ovládaným obyvatelstvem.

Vydalo nakladatelství JOTA

Vyšlo 29. 6. 2006
MOC: 368 Kč
Formát 132 x 205 mm, pevná vazba s přebalem, počet stran 456 + 16

 


Čluny útočí

Čluny útočí

Autor: Steven Wilson

Další zajímavá kníha z produkce nakladatelství Baronet

Na jaře 1944 připravují spojenci největší invazi, jakou svět kdy spatřil. Ale Hitlerovo námořnictvo má téměř na dosah novu zbraň, která by dokázala poslat na dno lamanšského průlivu celou spojeneckou flotilu. Klouzajíce po vlnách bezkonkurenční rychlostí, vezou Mořští orlové na svých palubách palebnou sílu, jež by příslušela daleko větším lodím. Pod velením Richarda Reubolda, bývalého letce a neohroženého vůdce, hrozí nepolapitelné S-čluny rozvrátit spojeneckou ofenzívu. Den D se neodvratitelně přibližuje a britští námořní velitelé musí zapomenout na své rozepře a najít strategii, jež by odvrátila hrozící katastrofu.

Steven Wilson, absolvent historie na univerzitě v Tennessee, je kurátorem knihovny a muzea Abrahama Lincolna v Harrogate, Tennessee. Kromě toho, že je expertem na historii americké občanské války se vášnivě zajímá o druhou světovou válku.

Vydalo nakladatelství BARONET
Rok vydání: 2008
ISBN: 978-80-7384-089-1
Počet stran: 368
Rozměry:125 x 200 mm
Překladatel: Milan Lžička
Cena: 279 Kč


Bouře směřuje na Balkán

Bouře směřuje na Balkán

Autor: GLANTZ, David M.:

Sovětské přípravy na útok proti Rumunsku na jaře 1944.

Amerického historika Davida M. Glantze již není třeba čtenáři představovat, neboť jeho knihy o sovětské armádě za druhé světové války jsou již u nás velmi dobře známy. V tomto případě jde o úplnou novinku, která byla ve Spojených státech amerických dána na vánoční trh a český čtenář ji tak získá s půlroční prodlevou. Bojové akce na Ukrajině na jaře 1944 navíc u nás patří ke sledovaným, neboť se na nich podílela i československá zahraniční jednotka. Kniha ukazuje, jaké byly sovětské strategické záměry v končícím třetím roce Vlastenecké války a jak byly naplňovány historické ruské aspirace ohledně ovládnutí Balkánu a přístupu k volným mořím. Kniha poskytuje odpověď na skutečnost, jak se Sovětskému svazu podařilo využít tzv. osvobozenecké mise k ovládnutí států jihovýchodní a střední Evropy.

Vydalo nakladatelství JOTA

Vyšlo 29. 5. 2008
Cena: 398 Kč

Formát 145 x 210 mm
Vazba pevná vazba s přebalem
Počet stran  488

 


Gestapo

Gestapo

Autor: Sven Hassel

Jeden z nejpopulárnějších světových autorů, s otřesnou autentičností a nelítostnou působivostí, vypráví příběh, který již nelze zapomenout.

Román Gestapo nabízí otřesný pohled do týlu druhé světové války, kde se zbabělec stačil proměnit ve statečného, hlupák a vrah ve figuru, která vzbuzuje panický strach, a ten, kdo nemá charakter ale zato dostal do vínku bezostyšnou schopnost plavat ve špinavých vodách, v bezohlednou zrůdu. Všichni se však cítí nevinní, protože přece "pouze" plní rozkazy nadřízených, a jak praví jedna z nejodpornějších postav knihy, "v týhle zemi je zákon, podle kterýho je přemejšlení zakázaný".
Nejnenáviděnější a nejobávanější z Hitlerových přisluhovačů během sadistického řádění plného krve, vilnosti a vraždění měli rozličný původ. Přicházeli ze všech společenských tříd - byli mezi nimi pruští aristokraté, obyčejní dělníci, patologičtí vrahové - ale jedno měli společné, vstupovali do jednotek Hitlerovy tajné policie - gestapa. A v něm byli přetaveni - pomocí biče, bot a ostruh - v lidské roboty určené k ničení. Byli těmi nejdespotičtějšími z despotů - poslušnými otroky šíleného führera odhodlaného ovládnout celý svět. Gestapo rozpoutalo brutální, sadistické, barbarské peklo, které vstoupilo do historie pod názvem nacistické Německo.

Vydalo: Nakladatelství Baronet
Překlad: Jiří Krejčí
ISBN: 978-80-7284-073-0
Počet stran: 376
Cena: 229 Kč


Vznik a pád Třetí říše

Vznik a pád Třetí říše

Autor: William L. Shirer

Historie Hitlerovského Německa

Vznik a pád Třetí říše Williama L. Shirera představuje klasické dějiny nacistického Německa. Hitlerův režim a jeho vlastní život nalezly svůj epilog uprostřed ohořelých rozvalín Berlína dvanáct let poté, kdy přišel k moci. V tomto krátkém období zlověstný Hitlerův duch a ideologie zbavená morálky odlidštila mnoho Němců a roznítila strašlivý konflikt druhé světové války.

William L. Shirer měl výjimečné postavení, odkud mohl pozorovat nacistické Německo. Jako dopisovatel v Berlíně byl svědkem mnoha událostí, jež sám popsal. Slyšel projevy Hitlera v Říšském sněmu v den zahájení války a referoval o sílícím pronásledování německých Židů. Po válce se zúčastnil norimberských procesů a získal zvláštní souhlas nahlédnout do všech přejatých německých dokumentů. Pro Vznik a pád Třetí říše spojuje v sobě důkladnost pohledu vynikajícího reportéra se směrodatnými studiemi talentovaného historika.

Již první vydání knihy Vznik a pád Třetí říše se stalo mezinárodním bestsellerem. Význam této dokonalé zprávy Williama L. Shirera vydané ve zkrácené verzi, zdůrazňuje a doplňuje 400 pečlivě vybraných fotografií. Bohatství dokumentárního materiálu zvyšuje hodnotu knihy jako základní četby všech, kteří jsou fascinováni touto neklidnou dobou.

Cena: 699 Kč

ISBN: 80-206-0804-4

Rozměry: 215 x 300 mm

Počet stran: 254

Vydavatel: Naše vojskoSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti