logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Námořní publikace

Námořní publikace

Autor: Milan Jelínek

MAXMILIÁN I. / TEGETTHOFF / PAMÁTNÉ UDÁLOSTI VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA

Na nové internetové stránce Válečné lodě 1860–1945:
http://web.uhk.cz/warships/
nabízí editor a autor známý i ze stránek Militarie, Milan Jelínek, zatím tři nízkonákladové publikace, týkající se námořní historie habsburské monarchie. Se svolením autora přebíráme z jeho stránek recenze těchto publikací:

MAXMILIÁN I.
Tragické dobrodružství v Mexiku

V českých pracích věnovaných rakouskému válečnému námořnictvu si o tomto vysokém muži s vousem pokaždé přečteme sotva několik řádků, přestože je téměř legendární. Ferdinand Maxmilián, zkráceně Ferdinand Max, v kruhu rodinném Maxi. Dobře vzdělaný, scestovalý, oblíbený u dvora… Zprvu si vybral za oblast svého kariérního růstu a uplatnění císařskou marínu, ale rád by třeba i císařoval. Ano, cítil se velmi nedoceněný a stále jaksi na nesprávném místě, ba i vrchní velení nad válečným námořnictvem, jakkoli prestižní, bylo pro něj příliš nízké. (Nelze se divit i z jiné příčiny – válečné loďstvo monarchie bylo okolo r. 1860 velmi slabé, plavidla vesměs špatná…) Navíc, po sňatku s princeznou Charlottou, dcerou belgického krále, nepřestával být i od ní zahrnován zprvu opatrnými, pak stále rasantnějšími výčitkami ve smyslu, že je Maxi „pod svojí úrovní“, danou nejvýše urozenou příslušností k habsburské císařské rodině. I proto Ferdinand Maxmilián přijal jmenování na místo vrchního guvernéra v protirakousky naladěném Lombardsku-Benátsku. Neuspěl - jeho bratr, císař František Josef I., jej musel odvolat. Maxmilián se však nepoučil – nechtěl ani slyšet, že (jako liberál) vládnout neumí. A tedy, když si ho pak hlava prvotřídní mocnosti, Francie, Napoleon III. vybral na císařský trůn do Mexika, z něhož hodlal vytvořit jednak vazalský stát, jednak východisko dalších francouzských výbojů do Střední a Jižní Ameriky, polichocený Maxi s povděkem přijal. Snad ještě více byla potěšena Charlotta.
Jejich pobyt potažmo Maxmiliánovo císařování v dalekém, neustálými válkami a vnitropolitickým sváry rozvráceném, chudém Mexiku trval od roku 1864 do roku 1867. V té době Maxmilián nedokázal skoro nic – ani zemi stmelit, ani vyhrát nad svým republikánským protivníkem B. Juárezem, ani uchlácholit Spojené státy, které evropské vlivy ve Střední Americe rozhodně odmítaly, neboť jim narušovaly jejich vlastní koloniální politiku. Francouzské vojsko maršála Bazainea se nakonec na Napoleonův rozkaz z Mexika stáhlo, neboť válčení v té divné zemi stálo Paříž strašné peníze, vojsko Maxmiliána I. se zmenšilo na několik desítek tisíc a pak už jen několik tisícovek mužů, s nimiž se Maxmilián uzavřel do špatně opevněné pevnosti Querétaro ve středním Mexiku. Předtím poslal do Evropy Charlottu, aby mu sjednala pomoc a hlavně sehnala peníze na zřízení nové císařské armády. Jenže žena na své misi pozbyla rozum (zemřela duševně chorá až v r. 1927), zatímco Maxmilián byl v Querétaru zajat a poté, po formálním soudním přelíčení, s generály Miramónem a Mejíou zastřelen.
Práce „Císař Maxmilián – tragické dobrodružství v Mexiku“ zaplňuje mezeru na českém trhu v nabídce literatury o významných osobnostech rakouské minulosti. V textu Milan Jelínka lze načerpat mnoho dosud u nás nepublikovaných faktů o životě kdysi jednoho z nejpopulárnějších mužů Rakouska (jeho přítelem byl mj. i námořní důstojník W. von Tegetthoff) i jeho tragickém vyústění před popravčí zdí. Autor čerpal z mnoha pramenů a předložil jedinečnou práci, která odhaluje, co soudobý český čtenář nezná, neboť monografická práce o Maxmiliánovi u nás neexistuje.   
Apendixem práce je text „Terst na počátku 20. století“, který podrobně pojednává o tomto kdysi prvořadém rakouském přístavu rovněž s mnoha podrobnostmi, přičemž se věnuje popisu přístavu a města a přináší četné dobové údaje.

Autor recenze: Ivan Šedivý


SLAVNÉ BITVY ADMIRÁLA TEGETTHOFFA

Soudobá práce, která přímo navazuje na reprint výběru kapitol z někdejší oficiální publikace rakousko-uherského ministerstva války „Památné události J. V. válečného námořnictva“ (viz naši jinou anotaci v sekci PUBLIKACE). Všímá si největší postavy dějin rakouské a rakousko-uherské námořní historie, která zatím zůstává v naší literatuře faktu či literatuře věnované námořnímu vojenství povšimnuta jen okrajově. Přitom nebylo slavnějšího admirála monarchie, než muže jménem Wilhelm von Tegetthoff, o němž i naši prapradědové hovořívali s úctou. Totiž ač vždy v nevýhodně méně početného a technicky zaostalejšího, jemu svěřeného loďstva, Tegetthoff dokázal pokaždé obstát s vysokou ctí, ba v jedné z největších námořních bitev 19. století i zvítězit.
V této práci si v její první části všímáme politických příčin dánsko-prusko/rakouské války v r. 1864, pozemních i námořních bojů na Severním moři a Baltickém moři (bitva u Jasmundu aj.), nejvíce však samozřejmě rakouské účasti v námořní bitvě u Helgolandu. Ta byla i posledním střetnutím, v němž bojovaly těžké lodě vybavené plachtami (byť už vybavené parním strojem respektive lodní vrtulí). – Ve druhé části se podrobně zabýváme zajímavou námořní fází italsko-rakouské války (paralely prusko-rakouské války) v r. 1866. Stručně se věnujeme politickým příčinám střetnutí, zevrubně popisu situace v námořním zbrojení na italské i rakouské straně, podrobně líčíme italské pokusy o dobytí ostrova Vis (Lissa) u rakouského pobřeží Jadranu a samozřejmě jsme se zaměřili i na průběh rakousko-italské bitvy nedaleko tohoto ostrova. Jaké důsledky měl jediný zdařilý útok klounem v této bitvě na vývoj námořního vojenství? Posuzujte nad řádky této práce s námi. Jaké byly konce admirálů Persana a Tegetthoffa, uvedli jsme také… Zvídavější čtenář jistě rovněž uvítá řadu cenných detailů o tehdejších válečných lodích.

Autor recenze:  Milan Jelínek


PAMÁTNÉ UDÁLOSTI

J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA

Autentickými příběhy z oblasti námořního vojenství 19. století, zaznamenanými a reprodukovanými publicistickou až dokumentární formou, naše militární literatura bohužel šetřila a šetří. Čtenáři tzv. literatury faktu jsou tak bohužel ochuzeni o poznávání mnoha reálně prožitých událostí z dávnější doby, které byly stejně vzrušující jako námořní válečné události mnohem pozdější – boji za rusko-japonské války v l. 1904 – 1905 počínaje a střetnutími na Atlantiku či na Pacifiku v l. 1939 – 1945 konče.  
Jednou z mála výjimek, která se snaží uchovat doklady či aspoň vzpomínky na námořní události v 19. století, je tato práce. Vyšla v Praze v r. 1913, přeložena ze staršího vídeňského originálu, jehož vydání iniciovalo rakousko-uherské ministerstvo války. Vzácná knížka, původně několik samostatných sešitů, obsahuje původní, autentická vyprávění rakouských námořních důstojníků o mnoha dramatických událostech, kterými ve službě prošly císařské válečné lodě a které patřily k nejctihodnějším momentům činnosti rakouského a rakousko-uherského válečního loďstva v 19. století. Práce obsahuje množství vylíčení strhujících válečných akcí, dramatických  bojů se živly, střetnutí s piráty na Středozemním moři, dobývání pobřežních pevností…, připojeny jsou životopisy arcivévody Ferdinanda Maxmiliána, arcivévody Friedricha a admirála svob. pána z Wüllerstorf-Urbairů, nechybí ani původní slovníček dobových pojmů.
Reprint výběru je k dispozici ve II. vydání. Opět zachovává antikvární styl předlohy, neboť ten lépe než styl moderní evokuje milieu námořního prostředí, v němž dominovaly válečné plachetníky či paroplachetníky. V tomto provedení je práce v sešitovém formátu A4, má 58 stran ve vazbě žlutého kartonu s černým potiskem a obsahuje několik ilustrativních perokreseb.

Autor recenze: František Kalina

KONTAKT:
Milan Jelínek Pouchovská 747
Hradec Králové 3
503 03

milan.jelinek@uhk.cz
tel. 728710517

 


Albrecht z Valdštejna a jeho doba

Albrecht z Valdštejna a jeho doba

Autor:

Výstava nabízí nový pohled na dobu třicetileté války, na život a kulturu v českých zemích té doby.

Albrecht z Valdštejna a jeho doba
15. 11. 2007–17. 2. 2008

Výstavu, která nabízí nový pohled na dobu třicetileté války, na život a kulturu v českých zemích té doby, pořádá město Praha, Senát parlamentu České republiky a Valdštejnská jízdárna

Na rok 2007 připravil Senát Parlamentu ČR ojedinělou výstavu Albrecht z Valdštejna a jeho doba, která bude vyvrcholením celoročního projektu „Rok Albrechta z Valdštejna“.

„Rozhodli jsme se uspořádat tuto výstavu jednak proto, že Senát získal zákonem své sídlo právě v paláci, který vystavěl Valdštejn, a také proto, že osobnost Albrechta Eusebia z Valdšejna je u nás dosud vnímán jako kontroverzní, hodnocení jeho osobnosti v průběhu dějin podléhalo ideologickým pohledům. Je čas se na Valdštejna, ale také na dobu, ve které žil, podívat moderníma, nezaujatýma očima. Věřím, že celý projekt veřejnost zaujme a stane se kulturně-historickou událostí roku.“ Uvedl při zahájení projektu předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka.

Výstava se koná od 15. Listopadu 2007 do 17. Února 2008 ve Valdštejnské jízdárně v Praze na Malé Straně. Otevřeno bude denně od 10 do 18 hodin.

Součástí výstavního projektu se stanou prohlídky Valdštejnského paláce, kde rovněž proběhne doprovodná výstava přímo v historických prostorách paláce, dále kulturní pořady v průběhu léta ve valdštejnské zahradě a také valdštejnské slavnosti ve městech, která jsou s osobou Valdštejna spojena. Tedy ve Frýdlantu v Čechách, v Chebu a v Jičíně. Stranou nezůstane samozřejmě ani Praha, Valdštejnská města se v průběhu léta 2007 představí také ve Valdštejnské zahradě.

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna
Není v dnešní době tak neobvyklé, aby se lidé pocházející z velmi skromných poměrů, dopracovali moci přesahující hranice své země. Stavitel Valdštejnského paláce jim může z minulosti sloužit za příklad. Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna se narodil na chudé heřmanické tvrzi, ve dvanácti letech osiřel, ale v krátké době dokázal víc než kterýkoliv z jeho současníků. Na vrcholu své kariéry byl vévodou meklenburským, frýdlantským a zaháňským, knížetem vendským, hrabětem schwerinským, pánem země rostocké a stargardské, generálem římského císařského Veličenstva, nejvyšším polním hejtmanem a generálem Oceánského a Baltského moře. Svou životní pouť začal jako prostý voják, výhodný sňatek z něho však udělal majitele panství, zranění v tureckých válkách ho zase navedlo na dráhu vojenského podnikatele. Stal se vynikajícím stratégem, který vstoupil do evropské politiky, výrazně ovlivnil ekonomický vývoj ve Svaté říši římské a na území, které jí patřilo, vytvořil „stát ve státě“ produkující všechno, co bylo potřeba k vedení války. Jak rychle a bezohledně stoupal k vrcholu své moci, tak rychle si získával nepřátele, kteří připravili jeho pád. Když byl z císařova příkazu 25. února 1634 zavražděn, skončila jedna fáze třicetileté války; válečný konflikt však pokračoval v neztenčené míře dál.

Albrecht z Valdštejna však nebyl jen slavný vojevůdce a válečný kořistník. Kavalírská cesta, která ho v mládí zavedla do Itálie, z něj udělala velkého milovníka architektury, výtvarného umění, astronomie a astrologie. Stavební činnost na valdštejnských panstvích neměla v českých zemích a tak pohnuté době obdoby. Pracovali tu takřka výhradně italští nebo v Itálii vyškolení architekti, malíři a štukatéři, kteří ve Valdštejském paláci v Praze, v jičínském paláci a v dalších a v dalších rezidencích vytvořili nejvýznamnější památky té doby.

 


Bojujte s nepřítelem zblízka 2

Bojujte s nepřítelem zblízka 2

Autor: Correlli Barnett

Britské válečné námořnictvo za druhé světové války II.

Bojujte s nepřítelem zblízka
Britské válečné námořnictvo za druhé světové války II.

 

Druhý ze čtyř svazků čtivé historie britské námořní moci za druhé světové války líčí období, v němž Královské námořnictvo stálo samo proti námořním silám evropských mocností Osy a čelilo jednak náporu německých hladinových lodí zejména ve vodách Atlantiku, jednak snahám italského námořnictva, později mohutně podporovaného německým letectvem, o ovládnutí Středozemního moře. Autor popisuje hon na německou bitevní loď Bismarck, detailně rozebírá boje ve Středomoří a podrobuje drtivé kritice britskou strategii v letech 1940 až 1941, především pak Churchillovy snahy o ofenzivní akce bez ohledu na stávající poměr sil na příslušných bojištích. V závěru pak líčí zhmotnění noční můry britských náčelníků štábů – trojí hrozby britskému impériu – vstupem Japonska do války a zbytečnou ztrátu britských bitevních lodí Prince of Wales a Repulse při strategicky pochybené koncepci „pevnosti“ Singapur.

 

Correlli Barnett

 

Correlli Barnett (1927), britský vojenský historik, autor publikací z dějin vojenství včetně životopisů Marlborougha a Napoleona – česky vyšli Hitlerovi generálové, 1997, a Bonaparte, 2005.  Působil jako archivář Churchill Archives Centre na Churchill College v Cambridge. Je členem Královské literární společnosti a Královské historické společnosti.

 

Nakladatelství: Paseka 

ISBN: 978-80-7185-702-0

EAN:9788071857020 

Originál: Engage the Enemy More Closely

překlad: Jaroslav Hrbek 

Formát: 268 stran, 260x138 mm, vázaná

Rok vydání: 2007


Hitlerovi žoldnéři

Hitlerovi žoldnéři

Autor: James Lucas

Mistři německé válečné mašinérie z let 1939?1945.

Hitlerovi žoldnéři

Mistři německé válečné mašinérie z let 1939–1945

 

Skutečnost, že se Hitlerovi do roku 1941 podařilo obsadit většinu kontinentální Evropy, lze nepochybně přičíst účinné vojenské strategii Třetí říše a jejímu efektivnímu uskutečňování. Tytéž hodnoty napomohly Německu v závěrečném období války obstát proti spojeneckým protiútokům a oddálit konečnou porážku.

V této knize se autor zaměřil na patnáct velitelů, kteří se významným způsobem podíleli na Hitlerově válečném úsilí. Líčí jejich úlohu v německé vojenské hierarchii i výkony, kterých dosáhli na strategické či taktické úrovni. Mezi vybranými osobnostmi jsou jednak proslulé kapacity (Kesselring, Manstein, Model, Rommel), jednak pro českého čtenáře velitelé méně známí, přestože sehráli významnou úlohu. Jednotlivé kapitoly obsahují především popis akcí, v nichž se každý z nich vyznamenal.

Text postihuje většinu podstatných etap druhé světové války. Je doplněn rozsáhlou fotopřílohou.

 

James Lucas,

britský válečný veterán a historik, se po válce zabýval německou armádou a jeho studie vyvolaly mezinárodní ohlas.

 

Vazba: pevná bez přebalu lesklá, 13 x 210 mm

Počet stran: 268 stran

Nakladatelství: Naše vojsko
Rok vydání:2004
Vazba:vázaná
ISBN:80-206-0740-4


Nukleární ponorky v akci

Nukleární ponorky v akci

Autor: Weir Gary E.

Výjimečný pohled na historii sovětských jaderných ponorek.

Weir Gary E.


Nukleární ponorky v akci

 

Ze všech tajemství, která kdy Sovětský svaz pečlivě střežil, žádné nebylo chráněno tak přísně, jako informace o sovětských ponorkách. Ruské ponorky bojovali v průběhu studené války na dvou frontách: na jedné proti americkým protivníkům, a na druhé proti krutému sovětskému velení, které vědomě hazardovalo se životy svých námořníků a zavinilo mnohá umrtí, ke kterým nemuselo dojít.

Od Kubánské krize až po tragické potopení Kursku v roce 2000 - je čtenáři nabídnut zcela výjimečný pohled na historii sovětských jaderných ponorek očima přímého účastníka podmořských operací.

Vydavatelství: Naše vojsko
Datum vydání: 11/2007
Počet stran: 302
Vazba: kniha - pevné desky (vázaná)
Rozměry: 238 x 167 mm

Příloha - počet stran: 14
Barevnost: s černobílou přílohou


1916 - Verdun a Somma

1916 - Verdun a Somma

Autor: Julian Thompson

Další svazek z řady knih s faksimilními dokumenty

 

Verdun a Somma patří mezi největší a nejděsivější bitvy první světové války i celé historie. Němcům se u Verdunu podařilo téměř „vykrvácet Francii“, jak zamýšleli, současně však málem vykrvácela i jejich vlastní armáda. Britové jen za první den bitvy na Sommě ztratili 57 tisíc vojáků. Rok 1916, v němž se obě bitvy odehrály, se díky nim stal přelomovým mezníkem „Velké války“, ve kterém Ústřední mocnosti přišly o svoji velkou šanci na vítězství a neodvratně pak spěly k porážce, přestože válečná agonie trvala ještě dva roky.

 

Kniha 1916 – Verdun a Somma názorně popisuje vývoj obou bitev a strhujícím způsobem ukazuje tehdejší boje v zákopech, ve vzduchu, pod zemí nebo s prvními tanky. Nikdy dříve se český čtenář nemohl seznámit s realitou první světové války tak zblízka.

Obsahuje přes 200 fotografií a 17 podrobných bitevních map.

Velkorysý formát, reprezentativní provedení knihy vsunuté do obalu.

Publikace vznikla ve spolupráci s Imperiálním válečným muzeem v Londýně.

Autor – známý britský historik – poctivě, a přitom čtivě popisuje strategický kontext, taktické postupy i temnou každodennost obou bitev.

Do knihy je vloženo 30 faksimilií (přesných reprodukcí) unikátních dobových dokumentů, jejichž čtení usnadňuje přiložená brožura s českými překlady.

 

Autor Julian Thompson

 

Patří mezi přední britské vojenské historiky. Je významným veteránem války o Falklandy v roce 1982, nyní působí jako hostující profesor válečných věd na londýnské King´s College. Napsal řadu úspěšných vojensko-historických knih včetně: The Imperial War Museum Book of War blind Enemy Lines, No Picnic: 3 Commando Brigade in the South Atlantic a v češtině vyšlého titulu: Západní fronta: Ode Dne D až do zániku Třetí říše.

 

Vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing

http://www.melvil.cz/

Formát: 31×28 cm, křídový papír

Barevnost: plnobarevná Vazba: pevná, krabicový obal

Počet stran: 66 vnitřních + přes 100 faksimilních

Datum vydání: říjen 2007

ISBN: 978-80-903912-0-8

Cena: 1090 Kč

 


Bonaparte v Etyptě

Bonaparte v Etyptě

Autor: Jiří Kořařík

Nová kniha známého "napoleonisty"

Právě vychází:

JIŘÍ KOVAŘÍK – BONAPARTE V EGYPTĚ

Roku 1798 vyplul Napoleon Bonaparte, tehdy pouhý generál Francouzské republiky, na vojenskou výpravu do Egypta. Toto jeho druhé válečné tažení, v němž chtěl uškodit britskému obchodu i koloniální říši, bylo i pokusem o založení podobné říše, jakou se kdysi pokoušel vytvořit Alexandr Veliký. Je to příběh o střetu dvou myšlenkových světů, o toleranci i nesmiřitelnosti, nadějích, zklamáních, utrpeních, umírání i slávě, v němž projdeme výpravami do pouště, bitvami s mamlúky na březích Nilu, boji s Turky v Palestině, porážkou v námořní bitvě u Aboukiru, neúspěchem při obléhání Akry i oslnivým, leč neplodným vítězství v pozemní bitvě u Aboukiru. Kniha s podtitulem Bonapartova výprava a tažení let 1798 – 1801 odpovídá na mnoho ožehavých otázek ohledně Bonapartových plánů, činů i jeho útěku zpět do Francie a pokračuje dál skrze osudy opuštěné Orientální armády, bitvu u Helliopolis, vraždu generála Klébera, který se snažil válku v Egypě ukončit, až k podivné koloniální politice generála Menoua, jež vedla k nešťastné bitvě u Canopu a kapitulaci zbytků Orientální armády před Brity v roce 1801. Byla napsána s použitím vzpomínek desítek pamětníků, kteří s Bonapartem či proti němu táhli za slávou a současně světu odkryli zapomenutou starověkou civilizaci. Je doplněna řadou dobových vyobrazení a map.

Knihu vydává v těchto dnech třebíčské nakladatelství Akcent a pokud ji nenajdete u svých knihkupců, můžete si ji na dobírku objednat na adrese Nakladatelství Akcent, ul. B. Václavka 20, 674 01 Třebíč, nebo na e-mailové adrese: akcent@vydavatelstviakcent.cz.


ODKRYTÁ TAJEMSTVÍ PODZEMNÍCH CHODEB

ODKRYTÁ TAJEMSTVÍ PODZEMNÍCH CHODEB

Autor: Karel Pokorný

Tajné chodby, kterými se dalo uniknout z ohroženého místa, či celá jejich bludiště skrytá v podzemí jitří lidskou fantazii odedávna. Tato kniha se pokouší vnést trochu světla do tematiky.

ODKRYTÁ TAJEMSTVÍ PODZEMNÍCH CHODEB

Karel Pokorný

(*1938) se vyučil exkluzivnímu a dnes již zaniklému řemeslu rytectví not a součástí této výuky bylo studium na výtvarné škole. Po několika letech práce v ateliéru Ústředí uměleckých řemesel odešel do tiskárny Polygrafia, kde prošel pěti obory.

Je zakládajícím členem Klubu vojenské historie Praha, členem kastelologické společnosti a speleologického sdružení zaměřeného na historické podzemí.

Téměř padesát let se věnuje vojenské historii, historickým zbraním a pevnostní architektuře. Navštívil na 40 zemí, v nichž svůj zájem zaměřil na hrady a sbírky militarií. Historické podzemí je jeho ústředním a trvalým zájmem.

Tajné chodby, kterými se dalo uniknout z ohroženého místa, či celá jejich bludiště skrytá v podzemí jitří lidskou fantazii odedávna. Tato kniha se pokouší vnést trochu světla do tematiky, kterou pragmatici zařazují do říše bájí nebo ji dokonce považují za pokleslé téma. Naopak psychotronici vyzbrojeni virgulí zase nalézají chodby téměř všude, kde se vyskytují starobylé objekty světského i církevního charakteru.

S podzemními chodbami je neodmyslitelně spojováno ukryté bohatství. Proto se text věnuje také nalezeným i dosud skrytým pokladům. Čtenář se v knize dozví o místech v podzemí, která nepopisují ani odborné publikace, a bude překvapen, okolo jakých úžasných památek chodí a že o nich vůbec netušil.

Autor mnoho let své poznatky nejen shromažďuje, ale sám se akcí speleologů zúčastňuje. Mnohé fotografie a plánky nebyly ještě publikovány. Je zde uveden i poslední objev tajné chodby, kterou dosud nespatřili archeologové ani památkáři.

Kniha, která mapuje historická podzemí klášterů, hradů, kostelů a tvrzí v České republice a v části Evropy. Kromě textů, které vypráví o nejnovějších poznatcích z této oblasti, obsahuje kniha desítky fotografií a plánků podzemí, kam se obyčejný člověk tak snadno nedostane. Namátkou zmiňme např. kapitoly Vodní štoly a šacht; Královské stavby; Tajemství hradu Houska; Tajnosti hradu Sovince; Záhadné podzemí chvalské; Co byla kancléřská štola?; A konečně poklady.

ISBN 978-80-86078-77-9

Vázaná, 126x206 mm, 278 stran

Cena: 315 Kč

Vydalo nakladatelství ARSCI

Autor podepisuje fanynkám svou knihu v penzionu v obci Hovězí


Tažení v Rusku 1941?1945

Tažení v Rusku 1941?1945

Autor: Léon Degrelle

Na četné žádosti čtenářů vychází dotisk úspěného titulu o bojích za 2. světové války.

Léon Degrelle: Tažení v Rusku 1941—1945

S SS divizí Wallonie na východní frontě

Jedná se o jedinečné svědectví příslušníka dobrovolnické belgické divize SS Wallonie, Léona Degrelleho, o bojích na východní frontě. Autor, jeden z nejmladších meziválečných evropských politků, bojoval v letech 1941—1945 v Sovětském svazu, nejprve jako prostý vojín – válku ukončil v hodnosti plukovníka. Jeho líčení odyssey belgických dobrovolníků je otřesné, nicméně čte se jedním dechem. Kniha vyvolala po svém českém vydání kontroverzní reakce v tisku.

Vázáno, formát A5, č/b ilustrace, MOC 280 Kč.

K dostání u všech dobrých knihkupců.

Výhradní distribuce: Ladislav Prajsler, Krameriova Knižní Distribuce, spol. s r. o., Vosmíkova 538, 396 01 Humpolec (tel. 565-532-837, fax 565-532-837, e-mail krameriova@krameriova.cz).

 


Soldier

Soldier

Autor: R. G. Grant

Vizuální historie bojovníka. K vydání chystá Euromedia

R. G. Grant

Vojáci

Téměř souběžně s vydáním originálu (Soldier) britského nakladatelství Dorling & Kindersley připravuje Euromedia (Knižní klub) k vydání český překlad této reprezentativní publikace. Úpravou je shodná s již vydanými tituly této řady, nazvanými Bitvy a Zbraně. Jedná se o knihu velkého formátu (252 x 301 mm) o rozsahu 360 stránek, v pevné vazbě vyzdobené více než tisícovkou barevných ilustrací. Podtitulek „vizuální historie bojovníka“ pregnantně přibližuje obsah knihy. Od japonských samurajů až po americké „G. I. Joes“, od řeckých a římských falangistů až po válečníky 21. století líčí příběh mužů ve zbrani a jejich zkušenost ze všech bitev historie.

2500 let vojenské historie před očima čtenáře ožívá v osobitých líčeních přímých účastníků, v komentářích vojenských historiků, v popisu výzbroje, výstroje, táborového vybavení, taktiky a strategie jednotlivých období a území až po fotografie ze současných rekonstrukcí historických bitev a vojenské výstroje. Najdeme tu pevnosti, hrady a zámky, lodě, děla, tanky, letouny a všechno, co tvořilo výbavu a prostředí vojáků popisovaného období.

Důstojný doplněk slibně započaté řady, jejíž dosavadní svazky stály 990 Kč.

 SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti