logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Kniha o bitvě u Marenga a válce roku 1800

Kniha o bitvě u Marenga a válce roku 1800

Autor: Jiří Kovařík

...aneb Waterloo naruby

V září by se měla na knihkupeckých pultech objevit nová kniha Jiřího Kovaříka s názvem  Bitva u Marenga a s podtitulem Waterloo naruby.  Je nejen příběhem slavného střetu mezi Bonapartovou armádou a rakouskými vojsky, ale i vylíčením celé války roku 1800, která zuřila v Itálii i v Německu. Začíná urputnou obranou Janova, pokračuje přes zapomenuté bitvy u Stockachu a Biberachu, kulminuje Bonapartovým přechodem Alp a následnými střetnutími u Montebella i Marenga a končí rozhodujícím vítězstvím celé 2. koaliční války u Hohenlinden. Boří mnohé napoleonské mýty i legendy a dokládá, jak málo chybělo, aby se proslulá bitva u Marenga změnila pro Napoleona Bonaparta ve Waterloo. Válečnická sláva a politická kariéra proslulého Korsičana tak mohla skončit o patnáct let dříve... Knihu doprovázenou řadou dobových ilustrací i map vydává nakladatelství Akcent; netrpěliví či od dobrých knihkupců vzdálení zájemci si ji mohou objednat na dobírku na adrese: Nakladatelství Akcent, B. Václavka 20, Třebíč.

 


Nihonto

Nihonto

Autor: Bohumil Planka

Katalog výstavy japonských mečů

Na podzim 2005 proběhla v Muzeu policie ČR v Praze mimořádná výstava japonských mečů (viz recenze zde http://www.militaria.cz/index.php?ac=recenze&idr=135&sba=detail&pozice=0 ).

Česko-japonská společnost, která spolu s Muzeem policie, Náprstkovým muzeem a pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR tuto výstavu organizovala, vydala k této příležitosti reprezentativní katalog (v rámci oslav deseti let činnosti jedné ze svých sekcí, Společnosti pro studium japonského meče). Pro účely výstavy se podařilo shromáždit jedinečnou sbírku japonských mečů, doplněnou dokumentárními materiály a exponáty, jež vystavené meče uváděly do širšího kontextu. Katalog se snaží tuto sbírku zdokumentovat ? a zároveň všem milovníkům a sběratelům japonských mečů poskytnout praktický návod, jak japonský meč posuzovat, popisovat a katalogizovat, stejně jako pokorně obdivovat.

Katalog lze objednat na internetové stránce společnosti Nihonto kenkyukai http://nihonto.manga.cz/ kde lze nalézt nabídku dalších publikací o japonských zbraních a zbrojích, jakož i informace o činnosti společnosti.

 


Válka v Pacifiku

Válka v Pacifiku

Autor: Kolektiv

Od Pearl Harboru po Tokijský záliv

Příběh krutých bojů na pacifickém bojišti ve 2. světové válce s bohatou obrazovou dokumentací výstroje a výzbroje bojujících stran.

 

Tato bohatě ilustrovaná kniha, sepsaná uznávanými odborníky na dějiny vojenství, nabízí ucelený přehled o dění na pacifickém bojišti v letech 2. světové války. Kniha postupně líčí a analyzuje významné operace a strategii, které vedly ke konečné porážce Japonska.

Dr. Stanley L. Falk, Hlavní historik Amerického letectva

 

V rozlehlých prostorech Tichého oceánu a Asie, ohraničených na severu trvale zaledněnými Aleutskými ostrovy, na jihu pobřežím Austrálie, na východě Himalájí a na západě přístavem Pearl Harbor, na jehož dně dnes leží válečná loď Arizona i se svojí posádkou, nikdy nedošlo ke konfliktu rozsahem srovnatelným s válkou, kterou zde svedli spojenci Američanů s japonský císařstvím. Válka, která se v Tichomoří rozpoutala, byla střetnutím rozdílných kultur, které tropické ostrovy přeměnilo na krutá bojiště. Velká města byla zničena zbraněmi hromadného ničení. Konflikt, který 2. světovou válku povýšil na střetnutí skutečně celosvětového rozsahu, skončil japonskou kapitulací.

Tato kniha umožňuje čtenáři pochopit příčiny vzniku, vývoj a výsledky tohoto konfliktu. Je prací deseti uznávaných odborníků v oblasti dějin vojenství. Srozumitelně a zevrubně přibližuje významné skutečnosti všech fází války v Pacifiku.

Archivní fotografie, které dokumentují práci autorů, byly získány v řadě zemí, včetně Japonska, Spojených států amerických, Austrálie a Velké Británie. Geografickou složitost pacifického bojiště čtenáři přibližují četné mapy, které kromě obecných geografických informací přinášejí podrobnosti o jednotlivých bitvách. Zvláštní pozornost je věnována útoku na Pearl Harbor, který čtenáři přibližuje samostatné barevné dioráma. Další barevné ilustrace zachycují některé typy letadel a podobu uniforem používaných oběma bojujícími stranami.

Zájemcům o vojenské dějiny a sběratelům militárií je především určeno 49 dvoustran s barevnými fotografiemi uniforem, zbraní a dalších předmětů, které připomínají dobu a události války v Pacifiku. Jsou zde představeny i předměty dříve patřící známým osobnostem spojeným s touto válkou, například kopie japonského kapitulačního protokolu, kterou vlastnil generál Douglas MacArthur.

Svým zpracováním, odbornou úrovní výkladu a bohatou obrazovou dokumentací se kniha řadí k nejlepším dílům svého druhu. Čtenáři nabízí podrobnou kroniku událostí na jednom z nejpozoruhodnějších bojišť 2. světové války.

Z anglického originálu WAR IN THE PACIFIK, vydaného nakladatelstvím Salamander Books Ltd, Londýn, přeložil Ing. Petr Tůma.

Vydalo nakladatelství NAŠE VOJSKO, v roce 2006

Počet stran: 304

Formát: 247 x 334 mm

 


Moderní cizinecká legie očima výsadkáře

Moderní cizinecká legie očima výsadkáře

Autor: "Špalek"

Doporučená četba před vstupem do francouzské cizinecké legie

Francouzská Cizinecká legie je opředena mnoha mýty a často nešťastně zkreslována veřejnými médii. Moderní cizinecká legie očima výsadkáře dává jedinečnou možnost nahlédnout do jejího zákulisí a dovědět se, jak opravdu vypadá, a to z pohledu samotných legionářů. Autorem je knihy je Čech, jenž podrobně popisuje vše od přijímacích testů a základního výcviku až po jeho službu v 2. výsadkovém pluku Cizinecké legie v Calvi na Korsice. (Čtenář jistě pochopí, že není uvedeno pravé autorovo jméno, ale pouze jeho přezdívka ?Špalek?.)

Jedná se vskutku o originální svědectví, je to jenom jedna ze dvou knih, o kterých vím, že se zabývají životem v současné cizinecké legii. Autor byl pětiletou službou očividně zklamán, zvláště vztahy mezi mužstvem a veliteli, avšak snaží se o nestranný pohled. Překvapující je zjištění, že dnešní výcvik, jakkoliv fyzicky náročný, není rozhodně určený pro supermany a a mnohdy dokonce nikterak nepřevyšuje úroveň výcviku v profesionální české armádě. Čtenář, který něco ví o celé historii cizinecké legie, bude mít možnost porovnat úroveň nejenom výcviku, ale i charakter trestů, národnostní složení legie, motivaci legionářů a postoj k dezertérům s dobami dávno minulými a bude žasnout, jak se dnes liší například již od situace v padesátých letech 20. století, o krutých podmínkách v Alžírsku na konci století 19. nemluvě.

Je pozoruhodné, že nejpočetněji jsou v legii zastoupeni (po Francouzích a občanech bývalého SSSR) právě občané bývalého Československa.

Jen málo příslušníků hledá dnes v legii příležitost k válčení; většina hledá možnost začít nový život, získat vyšší vojenskou kvalifikaci, řešení svízelné sociální situace, možnost získat francouzské občanství, případně ?dobrodružství?. Válečníky typu Otty Wagnera bychom zde nenašli. Paradoxně z toho vyplývá největší frustrace dnešních legionářů ? pět let prodělávají tvrdý výcvik bez naděje, že tuto kvalifikaci někdy uplatní v praxi.

Svědectví ?Špalka? lze vřele doporučit každému, kdo snad o vstupu do legie uvažuje. A rozhodně je zajímavou informací o stavu legie pro ty ostatní.

Kniha je doplněna mnoha originálními fotografiemi, které dosud nebyly nikde publikovány.

Vydalo nakladatelství NAŠE VOJSKO, s. r. o., v Praze 2005

Počet stran: 178 + 50 stran fotografií

Pevná vazba, formát: 166 x 238 mm

 


Krev a mráz - 3. vydání

Krev a mráz - 3. vydání

Autor: Hassel Sven

Otřesný příběh německé tankové jednotky z období bojů o Moskvu. Führerovy rozkazy zněly jasně: Na Moskvu! A tak se mocné tankové pluky vrhly do akce: zabíjet, znásilňovat, razit si cestu nezměrnými ruskými pláněmi? Měla to být nejkrvavější z Hitlerových válek, válka, ve které se ruští pěšáci vrhali pod pásy tanků, kde ženy bojovaly stejně neohroženě jako muži, kde německá děla rozsévala smrt v ruských i v německých řadách. Portu, Drobečka, Barcelonu a ostatní vůbec nezajímá, kdo nakonec válku vyhraje, bojují na ruských pláních, kde pod vrstvami sněhu leží zmrzlá krev a lidská těla. Bojují o holý život? Brož. 368 str., 199,- Kč

Otřesný příběh německé tankové jednotky z období bojů o Moskvu. Führerovy rozkazy zněly jasně: Na Moskvu! A tak se mocné tankové pluky vrhly do akce: zabíjet, znásilňovat, razit si cestu nezměrnými ruskými pláněmi? Měla to být nejkrvavější z Hitlerových válek, válka, ve které se ruští pěšáci vrhali pod pásy tanků, kde ženy bojovaly stejně neohroženě jako muži, kde německá děla rozsévala smrt v ruských i v německých řadách. Portu, Drobečka, Barcelonu a ostatní vůbec nezajímá, kdo nakonec válku vyhraje, bojují na ruských pláních, kde pod vrstvami sněhu leží zmrzlá krev a lidská těla. Bojují o holý život? Brož. 368 str., 199,- Kč


Diktátoři

Diktátoři

Autor: Richard Overy

Hitlerovo Německo a Stalinovo Rusko

DIKTÁTOŘI

Hitlerovo Německo Stalinovo Rusko

 

Richard Overy

 

Více než půl století po jejich smrti stále leží na moderním světě dlouhý tmavý stín jejich diktátorství. Důsledky působení jejich destruktivních a vražedných režimů nemají v historii obdoby. Oba muži aktivně vystupovali v největší a nejnákladnější válce lidských dějin. Nicméně milióny Němců a Rusů je nadšeně podporovaly a obdivovaly.

 

V této hluboké analýze dvou režimů a dvou národů hledá renomovaný britský historik odpovědi na základní otázky ? Jak je možné vytvořit diktátorský režim, jak funguje a jaká jsou pouta, která vážou diktátora a národ tak pevně dohromady? Overy v knize podává pozoruhodnou a sugestivní zprávu o rozdílných způsobech, jimiž se Stalin a Hitler dostali k moci a zneužili svůj národ.

 

Richard Overy: Profesor historie na Kong´s College v Londýně je autorem mnoha prací s tématem druhé světové války a Třetí říše. V roce 2001 obdržel cenu Samuel Eliot Morison Prize za svůj přínos vojenské historiografii.

 

Z anglického originálu The Dictators vydaného nakladatelstvím Punguin Books v roce 2004 přeložily Hana Řeháková a Květa Macáková.

Vydala nakladatelství Pavel Dobrovský ? BETA a Jiří Ševčík, Praha ? Plzeň 2006-05-19

 

Počet stran 696 (doplněno černobílými fotografiemi)

Cena: 499 Kč

 


Film Hell's Angels

Film Hell's Angels

Autor: Režie: Howard Hughes

...nyní na DVD!

Film Hell?s Angels (Pekelní andělé) není o tetovaných vousáčích v kožených bundách na super silných motorkách, ale o pilotech z první světové války. Stal se jednou z inspirací vysoce ceněného životopisného filmu Martina Scorsese LETEC, líčícího osudy Howarda Hughese.

            Miliardář Hughes byl producentem a režisérem Pekelných andělů, nejdražšího filmu své éry. Hughes nelitoval žádných nákladů při natáčení vzrušujících vzdušných soubojů mezi britskými a německými piloty; v pro do té doby nevídané filmové letecké souboje shromáždil neuvěřitelný počet 133 většinou originálních letounů. Letecké scény berou dech i dnes, více než 70 let po natočení snímku. Přesto je film nejpozoruhodnější patrně z toho důvodu, že se v něm poprvé objevila v hlavní roli Jean Harlow. Howard Hughes najal pro natáčení řadu bývalých vojenských pilotů a jedno letadlo dokonce sám pilotoval, avšak havaroval a polámal si několik kostí.

            Film se odehrává za 1. světové války a vypráví příběh tří kamarádů z Oxfordu: dvou bratrů (Ben Lyon a James Hall) a jednoho Němce (John Darrow). Když jsou všichni tři povoláni k letectvu, aby bojovali na rozdílných stranách, jsou rozpolcení mezi poslušnost své vlasti a svým svědomím. Jean Harlow hraje onu ?fame fatal?, která se ocitá mezi třemi muži a je tím pravým dráždivým kořením výpravného dobrodružství. V kategorii nejlepší film byl snímek nominován na Oskara. Film trvá 127 minut, je černobílý, nicméně v restaurované verzi dostupné na DVD jsou některé sekvence tónované a některé kolorované. Celkem vzato dokáže i přes své stáří a některá dobová klišé zaujmout, pochopitelně především oněm fascinujícím scénám leteckých soubojů.


Rudý letec

Rudý letec

Autor: Manfred von Richthofen

Upozornění na anglickou internetovou verzi

Kniha Rudý letec nakl. Revi je už dávno rozebraná, ale zájemce, kteří čtou anglicky, lze nyní upozornit na internetové vydání von Richthofenovy knihy Der Rote Kampfflieger (1917). Vychází z původního anglického překladu J. Ellise Barkera vydaného v roce 1918 pod názvem The Red Battle Flyer.

Kniha vyšla ještě v průběhu první světové války a tehdejší propaganda a censura jí dost ublížily. Naneštěstí kapitán von Richthofen, známý jako Rudý baron, válku nepřežil, takže toto je jediné dílo svého druhu, které mu lze připsat. On sám považoval knihu za příliš domýšlivou a před svojí smrtí napsal, že už dlouho je jinou osobností.

 

Úvodní slovo C. G. Greye k anglickému vydání z roku 1918 je také zajímavým čtením. Vypovídá hodně o postojích, které se během čtyř krvavých válečných let mnoho nezměnily. Pojem čestné smrti z rukou „úctyhodného“ nepřítele byl i ke konci války pořád ještě velice silný.

 

Anglickou verzi knihy najde zájemce na internetové adrese http://www.richthofen.com/

 

Zajímavý článek o okolnostech smrti von Richthofena je také zde, na Militari, s desítkami fotografií – na adrese:

http://www.militaria.cz/index.php?ac=clanek&idcl=248&idkat=14&uin=a0170e5697bb

 


Mýlka

Mýlka

Autor: Jareš Antonín

Autor, emigrant, jeden z věrných přispěvatelů torontského nakladatelství Publishers 68, se vrací ke svým zážitkům z pražského povstání v květnu 1945. Bez patosu a věrohodně líčí pocity a zvraty v osudech prostých bojovníků všech čtyř stran bojujících ve městě či mířících na Prahu ? symbol konce války, kde má proběhnout snad již poslední, ovšem neméně krutá bitva. Váz. 280 str. 219,- Kč

Autor, emigrant, jeden z věrných přispěvatelů torontského nakladatelství Publishers 68, se vrací ke svým zážitkům z pražského povstání v květnu 1945. Bez patosu a věrohodně líčí pocity a zvraty v osudech prostých bojovníků všech čtyř stran bojujících ve městě či mířících na Prahu ? symbol konce války, kde má proběhnout snad již poslední, ovšem neméně krutá bitva. Váz. 280 str. 219,- Kč


Ďáblův pancíř

Ďáblův pancíř

Autor: Leo Kessler

Další příběh z cyklu Válečné lítice

Na podzim 1944, v pátém roce války, se pluk SS Wotan standartenführera von Dodenburga stal \"Vůdcovou údernou brigádou\", elitní jednotkou německého wehrmachtu, a šel od bitvy k bitvě v posledním zoufalém pokusu zvrátit situaci ve prospěch Říše. Jeho muži, přes své mládí ostřílení veteráni, kteří se na bojištích po celé Evropě proměnili v brutální stroje na zabíjení, nevzývali věrnost národu, vlasti ani Vůdci. Byli oddáni pouze svým kamarádům, milovanému veliteli a své zbrani. Zasvěceni smrti, věděli, že jejich obávaná stříbřitá lebka s hnáty na přilbě je usvědčuje coby válečné zločince, a tak neznali strach a nelítostně bojovali proti zdrcující přesile za dávno ztracenou věc. Když spojenecká vojska stála před německým \"posvátným městem\" Cáchami, i největším optimistům bylo jasné, že Hitlerova válka je ztracena. A v tomto rozpoložení se v Cáchách objevili von Dodenburgovi muži v černých uniformách a v uších jim zněl führerův rozkaz město udržet. Úderný pluk SS Wotan tak nakonec bojoval i na německé půdě Autor knihy Leo Kessler (vlastním jménem Charles Whiting) napsal na válečné téma řadu knih. Příběhy frontových vojáků i důstojníků si nemusel vymýšlet. Popsal vlastní zážitky přímo z bojišť, protože peklo druhé světové války sám prožil Narodil se roku 1926 v anglickém Yorku a už v šestnácti letech dobrovolně vstoupil do britské armády. Prošel aktivní službou v Evropě - sloužil v Belgii, Holandsku a Německu u 52. průzkumného pluku. Po válce vystudoval univerzitu a poté, co prošel různými zaměstnáními (pracoval např. jako redaktor, korespondent, přednášel na vysokých školách), rozhodl se pro profesionální dráhu spisovatele. Vydal přes 200 knih, které zahrnují celou škálu témat a žánrů od vojenské historie a špionážní faktografie až po beletristické zpracování oné děsivé kapitoly lidstva, která zanechala krvavé stopy po celém světě.SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti