logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |

 

Vládní vojsko

Vládní vojsko

Autor: J. Kalousek

Třetí svazek řady "Otazníky našich dějin" se věnuje v historické literatuře zcela opomíjenému fenoménu, kterým je vládní vojsko. To působilo nejen v českých zemích v nelehkém období protektorátu, ale na sklonku 2. světové války také v Itálii. Autor se pokouší objektivně popsat vznik, strukturu a v neposlední řadě i roli, kterou jak velení tak vojáci sehráli.

“Platný jako vládní vojsko v Itálii”. Okřídlené rčení, které se však z povědomí vytrácí společně s pamětníky italské anabáze českých vojáků v období druhé světové války. Označuje neschopnost, zbytečnost, zmar. Co však se skrývá za termínem vládní vojsko? Máme vůbec povědomost o osudech příslušníků tohoto vojenského tělesa? Můžeme se oprávněně ptát, zda se vládní vojáci zařadili do odboje proti okupantům, nebo nám nezbude nic jiného než konstatovat jejich podíl na represích proti obyvatelům protektorátu? Často se setkáváme s osočováním Čechů z kolaborace, kterou vedou ve svůj vlastní prospěch, a dokonce pro taková tvrzení můžeme najít věrohodná svědectví. Podobně však nacházíme prameny potvrzující zapojení příslušníků našeho národa do odboje. I ve vládním vojsku můžeme najít oba póly této velmi široké škály. Příběh vládních vojáků je třeba vnímat především jako příběh lidí ve složité době. Hodno?me proto příslušníky vládního vojska co nejobjektivněji a přemýšlejme, jak bychom se v obtížné situaci, již jim bylo dáno prožívat, zachovali na jejich místě.


OLD SWORD-PLAY

OLD SWORD-PLAY

Autor: Alfred Hutton

Kniha o šermířském umění 16. až 18. století

Na sklonku minulého století zpřístupnil americký nadšenec Peter Valentine řadu  šermířských manuálů z různých dob, práce starých šermířských mistrů,  v elektronické formě uživatelům internetu. Jak sám píše, původně chtěl tyto transkripce použít komerčně, tzn. distribuovat je za peníze, ale pak si uvědomil, že nejsou jeho duchovním majetkem, že jejich převod do formátu PDF mu nezabral zas až tolik času -- ve srovnání s obrovským úsilím původních autorů, kteří nejenže neměli k dispozici moderní reprodukční techniky, ale hlavně museli nejprve celý život sbírat zkušenosti, aby mohli podobná díla stvořit -- a rozhodl se proto zpřístupnit jejich práci širšímu okruhu zájemců z řad šermířů a historiků zdarma. Přitom výslovně vyzývá ostatní k dalšímu bezplatnému šíření těchto děl na stránkách internetu.

V jeho duchu jsem se rozhodl zpřístupnit ty šermířské manuály, které mám k dispozici, také na stránkách Militarie. Frekvence uveřejňování bude samozřejmě záviset na mých časových možnostech, protože se musím nějak živit a veškeré redigování Militarie je nevýdělečnou a časově nesmírně náročnou záležitostí.

Jako první zde uveřejňuji dílo Alfreda Huttona, kapitána královských gardových dragounů, Old Sword-Play (Starý šerm). Kniha nese podtitulek Šermířské systémy populární v XVI., XVII. a XVIII. století s lekcemi vybranými z děl různých starých mistrů. V roce 1892 ji v Londýně vydalo nakladatelství H. Grevel & Co. Měla sloužit jako ukázka šermu "pitoreskními zbraněmi našich praotců pro praktické studijní potřeby" Huttonových současníků. Je doplněna 56 ilustracemi z děl takových mistrů jako byl Marozzo, di Gassi, Thibault, Alfieri a dalších. Vydání mělo omezený náklad pouhých 300 číslovaných výtisků!

Autor zdůrazňuje, že jej vedla snaha zpřístupnit díla cizojazyčných autorů uplynulých století anglicky mluvícím šermířům a vyjadřuje naději, že jim kapitoly o šermu dvouručním mečem, kordem a dýkou a "širokým mečem" se štítkem umožní lépe ovládnout současné zbraně -- fleuret a šavli.

Svým pojetím kniha připomíná Hergsellovo dílo Die Fechtkunst in XV. und XVI. Jahrhunderte, není ovšem tak rozsáhlé. Nicméně je to cenná informace o šermířských školách, tlumočená i dnes relativně snadno srozumitelným stylem těm, kdo neovládají starou italštinu či francouzštinu. A myslím, že takových je nás hodně.

Text knihy možno stáhnout ZDE (5,5 MB)


Trevír: Útěk z lágru

Trevír: Útěk z lágru

Autor: Leo Kessler

Nový strhující příběh z řady próz o historii elitního pluku SS Wotan za 2. světové války.

Nový strhující příběh z řady próz o historii elitního pluku SS Wotan za 2. světové války. Jednotka SS se tentokrát ocitá v soukolí bojů na německo-belgické hranici. Blíží se konec roku 1944, blíží se zjevně i konec snu o německém vítězství. A tehdy padne do rukou Wotanu muž, který dobře ví, že nesmí být poznán. Americký generál Horowitz je totiž zasvěcen do mnoha podrobností nadcházejících vojenských akcí...


Monte Casino

Autor: Sven Hassel

Hrdinové slavné válečné ságy se dostávají do bojů o italské Monte Casino.

Hrdinové slavné válečné ságy se dostávají do bojů o italské Monte Casino. Na svazích svaté hory proti sobě bojují muži jako divá zvěř. Na jedné straně Hitlerovy pancéřové jednotky, vojáci, kterým je jedno, kdo ve válce zvítězí, kteří chtějí jen přežít. A přežívají v krvi, strachu, jako krysy. Pronásleduje je pach mrtvých těl a není hrůzy, které by nebyli svědky, ponížení, které by neprožili ? jen vydržet ohnivé peklo Monte Casina.


Bojoval jsem u Varšavy

Bojoval jsem u Varšavy

Autor: Helmuth Nowak

Sága nadporučíka Nowaka.

Po porážkách u Kursku a Kyjeva se na německý wehrmacht řítí jedna katastrofa za druhou. Nadporučík Nowak uvízl za sovětskými liniemi a cestou ke svým se připojil k SS legii belgických dobrovolníků. Nový rok 1944 mu přinese další obklíčení a zoufalý ústup Běloruskem až k Varšavě. Hledání jistot, o něž by se mohl opřít, ho přivede k válečnému sňatku, hned vzápětí se však musí vrátit na frontu...


Překvapivý útok

Překvapivý útok

Autor: John Kerrigen

Z historie pluku SAS.

Francie, listopad 1944. Generál Le Clerc, velící francouzské 2. obrněné divizi, se navzdory rozkazům amerických armádních velitelů, rozhodl vytáhnout na symbol síly Francie, město Strasbourg. Churchill mu poskytl podporu, na jejímž hrotu při útoku přes pohoří Vogézy na alsaské pláně má být právě 1. pluk SAS vedený Rorym O’Sullivanem. Pluk nebojuje jen proti Němcům, zákeřným francouzským maquis či komunistům, ale zdržují jej i Američané. Poutavý román, pokračování série mapující tajné dějiny SAS, je založen na skutečných událostech, má rychlý spád a je plný akce.


A nebylo návratu

A nebylo návratu

Autor: Fritz Blankehorn

Autor popisuje bez patosu a přece velmi poutavě svůj vlastní příběh z východní fronty a ze zajetí.

Autor popisuje bez patosu a přece velmi poutavě svůj vlastní příběh. Jako mladý poručík přišel koncem roku 1944 na východní frontu, kde se účastnil dramatických ústupových bojů německého wehrmachtu a kde v obleženém Královci padl do ruského zajetí. Následovaly těžké roky v zajateckých táborech na Urale a nakonec i š'astný návrat do vlasti. Kniha zaujme svou otevřeností a nesmírně zajímavými postřehy očitého svědka dramatických událostí.


Operace Dlouhý skok

Operace Dlouhý skok

Autor: Leo Kessler

Během konference takzvané "Velké trojky" v listopadu roku 1943 v Teheránu chystal Hitler atentát,

Během konference takzvané "Velké trojky" v listopadu roku 1943 v Teheránu chystal Hitler atentát, který měl naráz skoncovat s třemi vůdčími postavami spojenců. Plán operace nazvané Dlouhý skok je velice odvážný. Spojenecká kontrarozvědka připravuje opatření, Teherán se hemží agenty - a v této složité situaci vyráží do své akce četa příslušníků SS. Oblečeni jsou do amerických uniforem a všichni dobře ovládají angličtinu. Skupině velí seržant Kane - napůl Američan, napůl Němec a od počátku se potýká s problémy... Víme, že atentát se nezdařil, ale román čtenáře seznámí s mnohdy dosud neznámými skutečnostmi.


Bojiště zítřka

Bojiště zítřka

Autor: James F. Duningham

Autor varuje před potenciálním nebezpečím kybernetické války.

Autor varuje před potenciálním nebezpečím kybernetické války, kterou lze považovat za novou vlnu terorismu. Pearl Harbor by se mohl opakovat, tentokrát ovšem v jiné podobě. Novými zbraněmi se stávají počítačové super viry, monstrózní červi a zombie, které mohou zničit obrovské množství dat a které mohou vyřadit z provozu elektrárny, továrny, zásobování palivy, vesmírné satelity, ozbrojené síly, miliony počítačů a dokonce části Internetu. James F. Dunnigan vysvětluje pravidla kybernetické války – jak by probíhala a jak se my, obyčejní lidé, můžeme bránit.


Americký hrdina

Americký hrdina

Autor: Charles Whiting

Život a smrt Audie Murphyho.

Skutečný příběh chudého a negramotného farmářského synka z Texasu, který se stal nejenom nejslavnějším vojákem americké armády, ale též hrdinou čtyřiceti celovečerních filmů. Audie Murphy získal ve 2. světové válce snad každé bojové vyznamenání, které Spojené státy za hrdinství udělují. Prošel půl Evropy v krutých podmínkách, a v ještě krutějších střetnutích s protivníky zabil 240 nepřátelských vojáků. Časopis Time po jeho smrti konstatoval: \"Audie náležel do jiných, dřívějších a jednodušších časů. Časů, kdy odvaha byla vším a boj ctností. Takoví jako on se už dnes nerodí.\"SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Meč SIGVINAIS z expozice Armádního muzea Žižkov. Viz nový článek uvnitř čísla.

Meč SIGVINAIS z expozice Armádního muzea Žižkov. Viz nový článek uvnitř čísla.


Recenze týdne

V oblacích

"Jedinečná monografie malíře, který významně ovlivnil svět plastikového modelářství."