logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Temno

Temno

Autor: Ivana Čoornejová

Stručná historie

Málokterá etapa českých dějin vzbuzovala a vzbuzuje u historiků tak protikladné soudy jako doba pobělohorská. Podle jedněch tragická epocha spojená s násilnou rekatolizací a emigrací elit. Podle druhých čas monumentální barokní kultury a vzdělanosti, doba, kdy se české země opět otevírají světu a dohánějí opoždění způsobené dramatickými konfesijními a nacionálními střety. Bez ohledu na hodnoticí stanoviska platí, že stopy baroka v české krajině jsou dodnes nepřehlédnutelné a že i misi Tovaryšstva Ježíšova často provázelo horoucí vlastenectví, jak dokazuje například působení slavného jezuitského historika Bohuslava Balbína.

Přehledný a vyvážený pohled na dobu, kterou jsme si podle Jiráskova románu uvykli nazývat temnem, přináší ve druhém svazku Stručných historií historička Ivana Čornejová, přední odbornice na dějiny jezuitského řádu a pražské univerzity.

Datum vydání: 25.05.2022
Formát: 130x200
Počet stran: 208
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7637-286-3
 
Autorka Čornejová Ivana (1950) se zabývá především 17.–18. stoletím, církevními dějinami a dějinami školství. Kromě několika desítek odborných studií se autorsky podílela například na knihách Životopisný slovník pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 1654–1773 (spolu s Annou Fechtnerovou), Kapitoly z dějin pražské univerzity 1622–1773, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Dějiny Univerzity Karlovy II. 1622–1802, Velké dějiny zemí Koruny české VIII. (spolu s Jiřím Mikulcem, Jiřím Kašem a Vítem Vlnasem) nebo na tematickém svazku Velkých dějin zemí Koruny české věnovaném školství a vzdělanosti.


Z Vídně do Paříže

Z Vídně do Paříže

Autor: Vzpomínky jednoho rakouského vojáka

1809–1815

"Vzpomínky Johanna Schnierera, c.k. zemské knížecí nadační správy v Salzburku protokolisty a registranta, kdysi oberjägera v 3. mysliveckém batalionu."

Pod tímto podtitulkem se k nám dostává vzorně typograficky a polygraficky upravená kniha vzpomínek vojáka habsburské monarchie z období napoleonských válek; těchto publikovaných pamětí je velice málo, o to je svazek cennější.

Johann Schnierer se narodil 1. 9. 1790 ve Vídni. V roce 1808 jej odvodní komise uznala schopným vojenské služby na 10 let. Tak začala jeho vojenská dráha u víděňského IR Nr 4 Hoch- und Deutschmeister, od kterého se v r 1813 nechal přeložit k 3. mysliveckému batalionu. Roku 1841 začal jako úředník c.k. zemské knížení nadační správy v Salzburgu psát svoje záznamy pro autobiografii, jejíž prvotní rukopis dokončil o 6 let později jako dvousvazkový životopis, odkaz potomkům. Zemřel v roce 1865. "Napoleonský výbor" z prvního svazku vydal r. 1914 Franz Berger. Z tohoto vydání vychází předkládaný kritický překlad Jiřího Miloty

Schniererovy válečné memoáry se staly cenným pramenem k poznání napoleonskkých válek ze strany rakouské. 

Vydal Jiří Milota, Homo desolatus, Nové Dvory 2022

S dvaadvaceti vyobrazeními od Miloslava Muškáta

Tisk a vazba H. R. G Litomyšl

Náklad 150 kusů

Knihu lze objednat na této adrese:

www.homodesolatus@post.cz

 

 

 


Podivuhodná historie sexu

Podivuhodná historie sexu

Autor: Kate Listerová

Od erotických fresek v Pompejích po moderní nevěstince.

„Touha překračuje hranice kultur, genderu i třídy,“ říká autorka Podivuhodné historie sexu

Britská autorka Kate Listerová se s osobitým humorem ujímá dějin penisu a vulvy, testů panenství, tématu afrodiziak a anafrodiziak, dějin prostituce, antikoncepce, proměn společenského vnímání masturbace nebo třeba i jízdy na kole. Mezinárodně úspěšná kniha Podivuhodná historie sexu, která kromě angličtiny vyšla například estonsky, italsky, polsky nebo rusky, je nyní dostupná také v češtině v překladu Petry Diestlerové. Vydává ji nakladatelství Paseka.

 

Kate Listerová přednáší na Trinity University v Leedsu a ve svých článcích popularizuje dějiny sexu. Pod heslem „Buďte zvědaví a nesuďte“ spustila roku 2015 projekt Whores of Yore, který dává hlas zavrženým a prostor pro nepředpojatou diskusi o sexuální tematice. Její kniha Podivuhodná historie sexu pojednává o tom, jak se v průběhu dějin měnily postoje k sexu.

„Snažila jsem se volit témata, která poskytují užitečný kontext otázkám, o nichž se dnes diskutuje, jako je gender, sexuální zahanbování, krása, jazyk a způsoby regulace touhy,“ říká Listerová. „Vybírala jsem témata blízká mému srdci, jako jsou dějiny sexuální práce, hluboce emotivní témata jako potraty a rovněž témata, která mě rozesmála, jako orgasmy na bicyklu,“ vysvětluje. Text doplňují dobové ilustrace, často překvapivé, vtipné a někdy děsivé. Například výjev na obálce je ve skutečnosti vaginální vyšetření ve vertikální pozici z francouzské porodnické příručky z roku 1822.

Sex je podle autorky jedna z věcí stírajících veškeré společenské rozdíly. „Touha překračuje hranice kultur, genderu i třídy. Příliš se nestará o naše pravidla, a jak by vám pověděl každý, koho kdy přistihli se staženými kalhotami, ještě méně se stará o zdravý rozum,“ říká Listerová.

Autorka zdůrazňuje, že lidé jsou jediní živočichové, kteří své sexuální touhy stigmatizují, trestají a ostouzejí. „Ačkoli všechna zvířata mají rituály páření, žádný pakůň nikdy nešel na terapii, protože zápolil se svým latexovým fetišem,“ píše. „Včelí královna se v jednom zátahu spáří až se čtyřiceti partnery, vrátí se do úlu ulepená semenem a svírající utrhaná přirození svých obětí, a žádný trubec ji neprohlásí za děvku. Samci paviánů si to vesele rozdávají, jak je den dlouhý, a nemusejí mít strach, že je někdo pošle do převýchovného tábora pro gaye.“

Podle překladatelky Petry Diestlerové bylo od začátku patrné, že se autorka v tématu vyzná. „Využívá solidní historické podklady, čerpá ze soudních záznamů, z lékařských textů i z krásné literatury. Některé části jsou poněkud děsivé, jako přístupy k ženské sexualitě, některé vyloženě zábavné, zejména kapitola o sexu a jízdních kolech, a všechny rozhodně dávají podnět k přemýšlení,“ hodnotí překladatelka. „Kniha ukazuje, že většina stigmat a tabu, která se týkají sexuality, je daná společností a dobou a není na nich nic věčného, přirozeného či biologicky daného.“

Z knihy podle ní vyplývá také to, že žijeme v mimořádně osvícené době, pokud jde o přístup k sexualitě. „Tento pokrok ale není samozřejmý a jsou svobody, které bychom mohli velmi snadno ztratit,“ dodává překladatelka.

 

Kate Listerová

Podivuhodná historie sexu
Vázaná, 448 stran, 489 korun


Popel a sníh

Popel a sníh

Autor: Petra Rautiainenová

Lágry i mystické pustiny. Finská románová senzace Popel a sníh připomíná brutalitu války, která zasáhla Laponsko.

Deník Guardian zařadil Popel a sníh mezi nejlepší prózy, které byly v poslední době přeloženy do angličtiny. A na Berlinale byla kniha vybrána mezi romány s nejpřesvědčivějším potenciálem pro filmové zpracování. Oceňovaný finský román Petry Rautiainenové vychází v překladu Vladimíra Piskoře u nakladatelství Paseka. Autorka ho přijede představit na pražský Svět knihy.

 

Novinářka Inkeri Lindqvistová přijíždí v roce 1947 na sever psát reportáž o tom, jak se Laponsko zotavuje po skončení války. Zároveň pátrá po osudu svého manžela, který zmizel v zajateckém lágru. Neustále naráží na to, že ti, kteří si nedávné události pamatují, odmítají cokoliv prozradit.

Historický román s detektivními a špionážními prvky se stal finskou literární senzací. Vyhrál Savonskou literární cenu a byl nominován na Cenu deníku Helsingin Sanomat a na ocenění Kniha roku knihkupecké sítě Suomalainen Kirjakauppa.

Podle překladatele Vladimíra Piskoře kniha nabízí velký historický příběh o poválečné obnově Laponska, vztahu Finů k Sámům či o finském spojenectví s Německem. „Konkrétní historické události zde slouží čistě jako kulisy pro dvě linie příběhu, který sleduje proměny hlavních aktérů ve vypjatých dějinných okamžicích. Podobné kulisy ovšem nalézáme dodnes na mnohých místech světa a v tomto smyslu je kniha Petry Rautiainenové výsostně aktuální.“

Největší překladatelskou výzvu představovaly sámské reálie. „V románu se to jimi jen hemží,“ upozorňuje Piskoř. „Naštěstí knihu redigoval vynikající znalec sámské historie i kultury Michal Kovář, jehož rozhled a cenné rady pomohly převést řadu detailů, aby zůstaly přístupné a srozumitelné i pro české čtenáře a nijak nenarušovaly plynulost textu v duchu originálu,“ říká překladatel.

Podle šéfredaktora Paseky Jakuba Sedláčka je kniha zajímavá i mimo domácí Finsko. Román již vyšel také anglicky, dánsky, německy či nizozemsky. „Promlouvá hlasem, jenž je naprosto srozumitelný i pro čtenáře, kteří nejsou detailně seznámeni s propletencem finsko-německo-ruských vztahů za druhé světové války,“ hodnotí Sedláček. „Autorku zajímají zasuté historické momenty, ale snaží se připomínat i hlubiny a tajemství lidských duší.“

Autorka Petra Rautiainenová (1988) pochází z městečka Lapinlahti v severním Savo ve východní části Finska. Vystudovala historii a ve svých odborných textech i novinových článcích se zabývá sámskou kulturou v moderním světě. Žila ve Spojeném království, pracovala v Kanadě a na Novém Zélandě, cestovala po arktických oblastech. K vydání chystá svůj druhý román, Paměť oceánu, ve kterém píše o vlivu klimatické změny na etnickou minoritu.

Petra Rautiainenová

Popel a sníh

Z finštiny přeložil Vladimír Piskoř

Brožovaná, 252 stran, 349 korun


Kronika druhé repubiky

Kronika druhé repubiky

Autor: Jiří Padevět

Smutná kapitola české historie

Druhá republika trvala velmi krátce, od podzimu 1938 do jara 1939. Přesto se na těchto z historického pohledu několika málo dnech dá velmi dobře pozorovat rozpad státu, svíraného v podstatě ze všech stran nepřáteli. Tento rozpad nezpůsobili pouze vnější nepřátelé a evropské velmoci, ale také obyvatelé Československa, pro které byla československá idea prázdným pojmem. Na osudu obyvatel druhé republiky se bohužel dá také velmi dobře pozorovat, jak snadno se společnost otočí zády k těm nejslabším, ať už to byli uprchlíci z pohraničí, političtí emigranti nebo Židé.

Vydalo Nakladatelství Academie 2022

Pevná vazba

230 x 285 mm

156 stran

Cena 395 Kč

ISBN 978-80-200-3254-6

 

Ukázka ke stažení:

https://www.academia.cz/uploads/media/preview/0001/09/0bc962cc98ebcc5a1bfd566a5cd4cce3a314f515.pdf

 


Peiperova válka

Peiperova válka

Autor: Danny S. Parker

Válečná léta velitele SS Jochena Peipera: 1941–1945

„I špatná pověst svým způsobem zavazuje.“ Tak to napsal Jochen Peiper z východní fronty domů v roce 1943. Charakterizoval tak svoje bojem zocelené postavení velitele během druhé světové války.

Kniha Peiperova válka je nové závažné dílo vojenské historie renomovaného autora literatury faktu Dannyho S. Parkera. Přináší jedinečný pohled na druhou světovou válku očima významného účastníka oné temné stránky dějin.

Příběh sleduje válečnou kariéru plukovníka Waffen-SS Jochena Peipera (1915–1976), ideálního árijského krasavce, který byl ve Třetí říši považován za hrdinu. Peiper byl v prvních letech války pobočníkem Heinricha Himmlera a poté, co získal polní velení v bojové jednotce nesoucí vůdcovo jméno, Leibstandarte Adolf Hitler, se proslavil okázalým a brutálním stylem válčení na východní frontě. Tam, v místech, kde bojoval, bylo zajímáno jen málo zajatců a rasová genocida probíhala mnohdy i bez přímých rozkazů.

Peiperova bojová skupina, převelená na Západ, vypálila městečko v severní Itálii a zabila tamního starostu a kněze. Peiper byl v přímém kontaktu s Himmlerem a dalšími vysoce postavenými osobami té doby a v příběhu má nezastupitelné místo jako legendární svědek vnitřního fungování nacistické elity – spolu s dalšími prominentními důstojníky SS, jakým byl například Kurt Meyer.

Toto badatelsky pečlivě připravené dílo nám umožňuje být svědky vrcholné, a nakonec smrtící série nacistických vojenských tažení, během nichž Peiper bojuje za Německo na všech frontách konfliktu. Kniha Peiperova válka poskytuje výmluvný pohled zevnitř na Hitlerovu válku a poté na to, jak byla temná tajemství přísně utajovaného velení překvapivě odhalena na konci války v neméně přísně utajovaném vyšetřovacím zařízením ve Spojených státech. Popsáno je i Peiperovo poválečné věznění až po propuštění v roce 1956. Stručná poznámka na konci knihy shrnuje potom posledních 20 let jeho života.

Autor DANNY S. PARKER se již v raném věku začal živě zajímat o historii druhé světové války. Dvacet let zkoumal do hloubky životopis Jochena Peipera; toto úsilí zahrnuje více než 200 rozhovorů v USA a Evropě. Kniha Peiperová válka zachycuje válečná léta této ikonické osobnosti. Autorovi jde především o zaznamenání bohaté historie druhé světové války a jejím prostřednictvím o zprostředkování osobního pohledu na stav lidstva.

 

Vydalo nakladatelství Eka Press

Přeložil Leonid Křížek

Rozsah 568 stran

Formát 160 x 240 mm

72 č/b fotografií

Datum vydání 20. května 2022

Cena 459 Kč

ISBN 978-80-87057-47-6

Výhradní distribuce KOSMAS


Šerm na ruku

Šerm na ruku

Autor: Kamil Hozák

Manchetování české školy šermířské

Autor Kamil Hozák v úvodu píše: Manchetování, šerm na ruku neboli šermování sečmo na paži je výcviková forma šermu sečným mečem nebo šavlí, při které je pravidly povolená zásahová plocha pouze ruka a předloktí soupeře. Je při ní zakázáno útočit na hlavu, trp nebo nohy soupeře. Tato disciplína byla v českých zemích praktikována u sokolských spolků v druhé polovině 19. století.

Šermování na paži bylo pro začátečníky ideální průpravou pro pozdější výcvik šermu na celé tělo.

Jako čiště samostatná forma šermu bylo manchetování praktikováno převážně z ekonomických důvodů. Spolky neměly dostatečnou materiální výbavu pro bezpečný trénink šermu na celé tělo - tedy masky a ochranné kabáty. Omezení zásahové plochy tak bylo prostředkem jak bezpečně a smysluplně trénovat šerm pouze se zbraní a dlouhou ochrannou rukavicí. 

Vydal Pardubický spolek šermířský v roce 2022

Náklad neuveden, 50 výtisků číslovaných

Formát A5

Vazba brožovaná

Vydání první 

Ilustrace Adéla Wurstová

Cena 240 Kč

 


Smrt boha smrti

Smrt boha smrti

Autor: Jaroslav Andrejs

Legendy a skutečnost kolem atentátu na Heydricha

Revidované vydání kultovní knihy vychází k 80. výročí atentátu na Heydricha.
Kniha Smrt boha smrti předkládá příběh plný odvahy a sebeobětování, ale také zrady a kruté pomsty. Autor znal dobře všechny aktéry tohoto dramatu. Vždyť to byl právě on, kdo se v knize Za Heydrichem stín z roku 1947 pokusil jako první objasnit pozadí a průběh atentátu. Původní verze této knihy je prvním uceleným dílem o atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Jaroslav Andrejs podává vyčerpávajícím způsobem svědectví o jedné z nejúspěšnějších akcí československého odboje proti nacistům. Jan Kubiš a Jozef Gabčík, to jsou jména, která budou už navždy symbolizovat hrdinství tváří v tvář nepředstavitelnému zlu. Tato kniha nám připomíná statečné československé parašutisty, ale také jejich obětavé domácí pomocníky. Jména a osudy lidí, kteří riskovali nejen svůj život, ale i životy svých nejbližších. Lidí, pro které slovo vlastenectví nebylo jen prázdným pojmem. Stovky jich nalezly smrt a na to by se nikdy nemělo zapomenout.

Ve středu 27. května 1942 v 10 hodin 35 minut vybuchla v Praze-Libni vedle mercedesu se značkou
SS-3 bomba vržená vojákem čs. zahraniční armády Janem Kubišem poté, co selhala zbraň v rukou
jeho druha Josefa Gabčíka. Atentát na zastupujícího říšského protektora a generála policie
obergruppenführera SS Reinharda Heydricha se stal skutečností. Celý svobodný svět přijal tuto
zprávu s velkým ohlasem – v protektorátu Čechy a Morava, o kterém nacisté hlásali, že je oázou
klidu a usilovné práce pro blaho Německa, byl smrtelně zraněn člověk, který stál po Adolfu
Hitlerovi a Heinrichu Himmlerovi na třetím nejvyšším místě v hierarchii třetí říše. Muž, jehož
nazývali „bohem smrti“. V historii evropské rezistence za 2. světové války jde o čin naprosto
ojedinělý – v žádné jiné okupované zemi nebyl proveden úspěšný útok na tak vysokého
nacistického hodnostáře.

 

Vychází 4. května 2022
ISBN: 978-80-7565-962-0
EAN: 9788075659620
pevná vazba s přebalem / 383 + 24 stran přílohy / doporučená cena: 428 Kč
3. vydání
Předmluva: Jan Břečka

Databáze knih:
https://www.databazeknih.cz/knihy/smrt-boha-smrti-legendy-a-skutecnost-kolem-atentatu-na-heydricha-82642
Ukázka z knihy:
https://issuu.com/nakladatelstvijota/docs/smrt_boha_smrti

Vychází také jako e-kniha.

Autor Jaroslav Andrejs (1908–2002) byl první český autor, který komplexně zpracoval příběh atentátu na Heydricha. Pracoval jako úředník, od roku 1936 žurnalista. Spisovatel chlapecké, dokumentární a zpočátku i sentimentální četby. Debutoval vzpomínkovou prózou Za našich mladých let (1943). Dostal se k unikátním informacím, které se staly podkladem jeho nejznámější knihy Za Heydrichem stín (1947). Zpracování rozšířil v knize Smrt boha smrti, která poprvé vyšla v roce 1997.

 

 


Velké dějiny zemí Koruny české XVII

Velké dějiny zemí Koruny české XVII

Autor: Jiří Pernes

Období 1948 až 1956

Největší projekt české historiografie se konečně vrací. Autor Jiří Pernes se věnuje bouřlivému a čtenářsky vysoce atraktivnímu období 1948 až 1956. Objasňuje hlavní trendy, politické a mocenské mechanismy, proměny na poli hospodářském, sociálním, kulturním i náboženském. Hlavním obsahem svazku jsou události jako vznik exilu, studená válka, militarizace Československa, válka v Koreji, politické procesy nebo události po smrti Stalina a Gottwalda.

Tak hladký průběh převratu v roce 1948 nečekali ani komunisté. Prezident Beneš se veškerému nátlaku podvolil a většina zákonodárců, včetně členů demokratických stran, nové pořádky posvětila. V důsledku militarizace země, která vyplývala z vazalské závislosti na sovětské zahraniční politice, se však komunisticky režim v Československu brzy dostal do hluboké hospodářské, sociální i politické krize, z niž se jen obtížně hledala východiska.

„Rusko od prosazování svých velmocenských, imperiálních zájmů nikdy neustoupilo,“ říká historik Jiří Pernes. „Nerespektuje mezinárodní smlouvy, dokonce ani své vlastní závazky, je schopno napadnout suverénní státy a dopouštět se i válečných zločinů. Paralela dnešní situace s tím, co se odehrávalo v 50. letech 20. století, je naprosto zřejmá,“ dodává k novému svazku Velkých dějin zemí Koruny české.

Tou nejdůležitější událostí v daném období byla podle Pernese smrt Stalina. „Měla bezprostřední dopad i na vývoj u nás. Stejně významnou událostí byl vývoj v roce 1956, konkrétně XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, jakožto důsledek mocenského boje v Kremlu, protikomunistická revoluce v Maďarsku a události v Polsku a jejich dopad v našich podmínkách,“ hodnotí Pernes.

Podle autora všichni v té době věděli nebo tušili, že komunistické Československo není samostatným státem, ale že je sovětským satelitem. „Ten pocit, vyvolaný každodenní realitou, jsem měl i já,“ říká Pernes. Teprve možnost jezdit po pádu komunistického režimu do Ruska a studovat v tamních archivech mu ukázala, jak zoufalá situace to byla. „Českoslovenští komunističtí politikové se předháněli, kdo se častěji dostane na sovětské velvyslanectví, aby tam mohl žalovat a podávat zasvěcené zprávy o tom, co se u nás děje. Právě ta naprostá servilnost nejvyšších československých představitelů vůči Moskvě a ochota uskutečnit jakékoli pokyny sovětských protektorů byla pro toto období charakteristická. A z nich vyplývalo všechno ostatní.“

Edice Velké dějiny zemí Koruny české od počátků až do roku 1945 čítá 15 dílů v 19 svazcích, obsahuje téměř 14 000 stran, 2819 obrázků a 161 map. V roce 2014 projekt získal cenu Magnesia Litera za nakladatelský počin. Období po roce 1945 budou věnovány celkem čtyři svazky, příští rok vyjde svazek XVI. 1945 až 1948.

Jiří Pernes (1948) je vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Věnuje se dějinám KSČ a komunistického režimu v Československu a také českým a moravským dějinám na přelomu 19. a 20. století, včetně vazeb na panující rod habsbursko-lotrinský.

Vydalo nakladatelstvi PASEKA

848 stran, pavná vazba

Cena 890 Kč

 


Škola šermu dlouhým mečem

Škola šermu dlouhým mečem

Autor: Petr Vytopil

Díl I.

Autor Petr Vytopil

Učebníce šermu dlouhým mečem vychází ze starých mistrů, neomezuje se pouze na překlad jejich pouček a rad, ale interpretuje je moderním způsobem s výkladem, proč staří mistři konkrétní poučky vytvářeli, co se jimi snažili sdělit a jak k nim může přistupovat člověk zajímající se o evropská bojová umění.

Tato kniha není určena historikům, ale primárně praktikujícím šermířům, pro které může být vhodným nástrojem k tomu, na co se při tréninku zaměřit. Šermíř se dozví, jak správně sekat, význam  slov "Vor, Indes, Nach, Schwache a Störke", které dle starých mistrů tvoří základ šermu mečem, jak zahájit boj a jak v boji pokračovat s úspěchem.

Paridon -- škola šermu, z. s., je z pohledu výsledků rejstříku výsledků turnajů nejúspěšnější školou šermu v České republice. Je součástí Magisteria, školy evropských bojových umění.

V roce 2022 vydalo Nakladatelství Znoyem

ISBN 978-80-908483-0-6

Formát 165 x 240 mm

Pevná vazba, 256 stran 

Stovky barevných ilustrací a fotografií

Cena 545 KčSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti