logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

SS: Peklo na východní frontě

SS: Peklo na východní frontě

Autor: kolektiv

SS:Peklo na východní frontě Východní fronta byla dějištem jednoho z rozhodujícívh tažení 2. světové války. Kniha je podrobným vyprávěním o všech stránkách války Waffen-SS na východní frontě: o bitvách, organizaci, taktice a výzbroji. Účinek zvyšuje více než sto pozoruhodných fotografií. Váz., 192 str., 195 x 245 mm Cena: 359 Kč Vydalo nakladatelství Svojtka&Co.

SS:Peklo na východní frontě Východní fronta byla dějištem jednoho z rozhodujícívh tažení 2. světové války. Kniha je podrobným vyprávěním o všech stránkách války Waffen-SS na východní frontě: o bitvách, organizaci, taktice a výzbroji. Účinek zvyšuje více než sto pozoruhodných fotografií. Váz., 192 str., 195 x 245 mm Cena: 359 Kč Vydalo nakladatelství Svojtka&Co.


Hitlerova mládež

Hitlerova mládež

Autor: kolektiv

Hitlerova mládež Hitlerjugend ve válce a míru 1933-1945. Podrobná historie Hitlerovy mládeže, nacistické organizace, která ovlivnila miliony německých dětí. Detailní popis činnosti a vývoje. Bohatě ilustrováno skvělými černobílými fotografiemi. Váz., 192 str., 190 x2 45 mm Cena: 299 Kč Vydalo nakladatelství Svojtka&Co.

Hitlerova mládež Hitlerjugend ve válce a míru 1933-1945. Podrobná historie Hitlerovy mládeže, nacistické organizace, která ovlivnila miliony německých dětí. Detailní popis činnosti a vývoje. Bohatě ilustrováno skvělými černobílými fotografiemi. Váz., 192 str., 190 x2 45 mm Cena: 299 Kč Vydalo nakladatelství Svojtka&Co.


The Hussite Wars 1419--36

The Hussite Wars 1419--36

Autor: Stephen Turnbull

409. svazek edice Men-at-Arms

V edici Men

V edici Men-at-Arms britského nakladatelství Osprey, populární i u nás, vyšel letos jako 409. svazek sešit věnovaný Husitům. Tato základní řada není příliš obsáhlá (48 stran) a tak přinášené informace jsou víceméně jakýmsi rozšířeným slovníkovým heslem na dané téma.Tak tomu je i v tomto případě. Stephen Turnbull, známý především díky svým monografiím o japonských samurajích, se nyní zaměřil na další "exotické" téma -- na české Husity. Zevrubně popsal vznik hnutí, zasadil je do kontextu dobové situace v Evropě, načrtl portréty hlavních vůdců, připojil stručnou chronologii, popsal průběh válek Husitů proti vnitřním i zahraničním nepřátelům a dvě třetiny textu věnoval organizaci, taktice a výzbroji husitských armád a částečně jejich protivníkům. Černobílé ilustrace zahrnují několik dobových ilustrací, fotografie zbraní a husitského válečného vozu z muzea husitského hnutí v Táboře a reprodukce výtvarných reflexí freskou Mikoláše Alše z radnice v Písku počínaje a basreliéfy z památníku na Vítkově konče. Informativní text je vcelku věcný, očividně konzultovaný s (nejmenovanými) pracovníky táborského muzea, s drobnými chybami (překlepy v českých slovech, tendencí chápat zdejší prostor jako součást německé sféry vlivu a spekulacemi o možné ofensivní roli vozové hradby). Uváděné prameny jsou až na dvě výjimky (Bartoš, Šmahel) anglické a německé, mnohdy z minulého století, ačkoliv v textu autor cituje i kroniku V. V. z Březové, Husitský válečný řád a Tomanovo Husitské válečnictví.

Ačkoliv odborná úroveň textu by se dala s přimhouřením jednoho oka akceptovat, horší je to s barevnými ilustracemi. Jejich autorem je Angus McBride, v kterém nalezlo nakladatelství Osprey nepochopitelnou zálibu, nebo? mu nechalo ilustrovat už na 30 svazků edice. Jeho figury vypadají jako voskové loutky oblečené v hadříky, jsou zakomponované do kýčovitě nepřesvědčivého prostředí, ony "detaily jimž není rovno" (slogan z obálky) na něž jsme byli zvyklí u řady výtvarníků předchozích, zcela chybí. Jeho Žižka je evidentně obkreslen podle Kafkovy sochy na Žižkově (jedna z nejméně přesvědčivých podob válečníka) a tváře a postavy Husitů připomínají spíš nějaké mužíky ze stepí či Cikány, než české sedláky a šlechtice jež by bylo možné nalézt na středověkých iluminacích a deskových obrazech. Maně si přitom vzpomínám, jak před 10 lety redaktoři Osprey odmítali svazek věnovaný Husitům vydat s poukazem na to, že by nezaujal dostatečně široké publikum, že je nutné zaslat další a další reprodukce domácích dobových vyobrazení a že není možné akceptovat českého výtvarníka, neb to odporuje politice nakladatelství (přitom řada polských a ruských autorů toto tvrzení vyvrací). Nad McBridovými mazanicemi se musí plk. Wagner obracet v hrobě.

Stephen Turnbull: The Hussite Wars 1419--36, ilustrace Angus McBride, Men-at-Arms No. 409, Osprey Publishing 2004
Cena 399 Kč, k dostání v knihkupectví Krakatit, Jungmannova 14, Praha 1


GOEBBELS - Pán myšlenek Třetí říše

GOEBBELS - Pán myšlenek Třetí říše

Autor: David Irving

Historik David Irving je prvním badatelem, který kdy prozkoumal 80 000 stránek Goebbelsových deníků. Z tohoto pokladu, k němuž bylo nutné přidat šest let výzkumné práce v západních archívech, vytěžil Irving první úplnou biografii Hitlerova důvěrníka a génia zla. Své dílo opírá autor důsledně o archívní prameny, přičemž vyvrací řadu legend, týkajících se Třetí říše, jež přetrvaly v učebnicích dějepisu mnohde až do dnešních dnů. Představuje vynikající historickou studii a je zároveň úchvatným příběhem monstrózního zla. Kniha obsahuje 40 stran obrazové přílohy

Historik David Irving je prvním badatelem, který kdy prozkoumal 80 000 stránek Goebbelsových deníků. Z tohoto pokladu, k němuž bylo nutné přidat šest let výzkumné práce v západních archívech, vytěžil Irving první úplnou biografii Hitlerova důvěrníka a génia zla. Své dílo opírá autor důsledně o archívní prameny, přičemž vyvrací řadu legend, týkajících se Třetí říše, jež přetrvaly v učebnicích dějepisu mnohde až do dnešních dnů. Představuje vynikající historickou studii a je zároveň úchvatným příběhem monstrózního zla. Kniha obsahuje 40 stran obrazové přílohy


Velká válka na moři, I. - V. díl

Velká válka na moři, I. - V. díl

Autor: J. Hrbek

Události první světové války na světových mořích a oceánech, a to vždy jeden díl  jeden válečný rok (1914–1918). Text je čtivý, napínavý, autor líčí jednotlivé bitvy, námořní i výsadkové operace, všímá si role námořní moci v mezinárodní politice a při zrodu aliancí i okolností, za nichž byly rozpoutány závody v námořním zbrojení. Přesné a podrobné údaje o válečných lodích bojujících států, o jejich velikosti, rychlosti a výzbroji a detailní informace o osudech jednotlivých lodí, jejich potopení či vyřazení ze služby. Seznam literatury a rejstřík (osob, lodí i lokalit) spojující všechny svazky. Text doplňují bokorysy lodí, dokumentární fotografie, přehledové textové tabulky a názorné mapky. (brož., 1. díl 258 str., 2. díl 226 str., 3. díl 324 str., 4. díl 236 str., 5. díl 344 str.)

První svazek pentalogie Velká válka na moři. Rok 1914 zaujme čtenáře nejen tématem, u nás dosud podrobněji nezpracovaným, ale i svou koncepcí. Najde tu čtivý, napínavý text, líčící jednotlivé bitvy, námořní i výsadkové operace, a zároveň přesné a podrobné údaje o válečných lodích bojujících států, o jejich velikosti, rychlosti a výzbroji. A nalezne tu i detailní informace o osudech jednotlivých lodí, jejich potopení či vyřazení ze služby. Své líčení začíná autor na přelomu 19. a 20. století, všímá si role námořní moci v mezinárodní politice a při zrodu aliancí i okolností, za nichž byly rozpoutány závody v námořním zbrojení, a popis námořních operací zakončuje na přelomu prvního a druhého kalendářního roku války. Přináší schémata organizace loďstev hlavních protagonistů na začátku války a seznam válečných lodí Brazílie, Britského impéria a Bulharska. Druhý svazek pentalogie Velká válka na moři 2. Rok 1915 líčí námořní operace v druhém kalendářním roce 1. světové války. Mocnosti Dohody se tehdy pokusily dosáhnout zásadního obratu ve vývoji celého konfliktu a využít své převahy na moři k útoku na Cařihrad, jenž měl vyřadit Turecko z války a obnovit námořní spojení s Ruskem, jehož válečné úsilí již začínalo ochabovat. Autor se však zabývá nejen pokusem britského a francouzského loďstva vynutit si průjezd Dardanelskou úžinou a pozdějším vyloděním na Gallipoli, jež vedlo ke krvavým bojům na tomto poloostrově, ale i námořními operacemi na ostatních evropských mořích a prvním tažením německé neomezené ponorkové války, vedené v rozporu s mezinárodním právem. Součástí knihy je i druhá část seznamu válečných lodí všech států účastnících se 1. světové války, která přináší detailní údaje o velikosti, rychlosti a výzbroji válečných lodí Francie, Itálie a Japonska včetně informací o jejich osudu, potopení či vyřazení ze služby. Třetí svazek pentalogie Velká válka na moři 3. Rok 1916 je věnován především největší námořní bitvě 1. světové války, k níž došlo na konci května 1916 mezi britským a německým loďstvem u Skagerraku a která svým rozsahem zdaleka překonala všechny předchozí námořní konflikty. Ve střetnutí 250 válečných lodí obou stran s více než 100 000 námořníky na palubách udávalo tón 58 bitevních lodí a bitevních křižníků, jež po sobě střílely z téměř 600 těžkých děl, vrhajících granáty o váze několika metrických centů na vzdálenost až 20 kilometrů. Během jediného odpoledne a následujícího večera kleslo ke dnu 25 válečných lodí obou stran a zahynulo 8 500 britských a německých námořníků. Kniha si ovšem všímá i operací na ostatních bojištích a každodenního zápasu o nadvládu nad námořními komunikacemi. Zařazena je i třetí část seznamu lodí, přinášející informace o velikosti, rychlosti a výzbroji válečných lodí Německa a Portugalska, včetně jejich osudu, potopení či vyřazení ze služby. Čtvrtý svazek pentalogie Velká válka na moři 4. Rok 1917 popisuje okolnosti rozpoutání a průběh nového tažení neomezené ponorkové války, vedené Německem sice v rozporu s mezinárodním právem, ale zato s velkou efektivitou. Přestože německé ponorky svými akcemi na přístupech k Británii málem srazily tuto velmoc na kolena, přivedla neomezená ponorková válka nakonec do konfliktu na straně Dohody Spojené státy americké, jejichž materiální a lidská síla sehrála v porážce Německa rozhodující úlohu. V témže roce však z války po četných porážkách a dvou revolucích vystoupilo Rusko a bojové akce na východoevropských mořích načas ustaly. Součástí knihy je i závěrečná část seznamu lodí přinášející technicko-taktické údaje o válečných lodí Rakouska-Uherska, Rumunska, Řecka, Spojených států a Turecka včetně informací o jejich osudu. Poslední svazek pentalogie Velká válka na moři 5. Rok 1918 se zabývá námořními operacemi závěrečného roku 1. světové války, zejména dopadem britské námořní blokády na válečné hospodářství Centrálních mocností, přináší rámcové vylíčení ruské občanské války a intervence Dohody ve východoevropských a severoevropských vodách a detailně popisuje neslavný konec německého loďstva na britské základně Scapa Flow v červnu 1919. Přináší hodnocení námořních operací 1. světové války a rozbor výsledků bojů na moři. Je dotažen až po Washingtonskou konferenci o námořním odzbrojení (1922), jež tvořila součást versailleského systému. Přináší bohatý seznam literatury a podrobný rejstřík osob, lodí a zeměpisných lokalit pro celou pentalogii.


Triumfy a prohry

Autor: Sestavili S. Förster, M. Pöhlmann, D. Walter

Popis 24 bitev světové historie zařazených do širšího historického kontextu

Kniha s podtitulem Slavné bitvy světových dějin od Salamíny po Sinaj na první pohled připomíná takové tituly jako Reganovy Rozhodující bitvy anebo Fullerovy Rozhodující bitvy Západního světa. Není však pouhým souhrnem bitevních výjevů -- zasazuje bitvy do širšího historického kontextu v duchu následujícího konstatování sestavovatelů knihy:

"Bitvy rozhodují o výsledku válek a války mění svými důsledky chod dějin, a proto historiografie, která ignoruje dějiny vojenství, upadá nakonec do nebezpečí, že zkreslí jejich obraz. Seriózní dějiny vojenství se ale nesměji zvrhnout do podoby záliby v uniformách a zejména se nesmějí stát pouhými dějinami bitev -- když jsou naštěstí za námi časy, kdy tupé odříkávání dat velkých vojenských událostí tvořilo pevnou součást výuky historie. Jako stoupenci myšlenky, že vojsko a vojenské dějiny nejsou v poslední instanci samoúčelné, zachycují mezinárodně renomovaní specialisté význam bitev počínaje antikou až po současnost, zasazují je do historického kontextu, popisují a interpretují jejich následky, jejich mystifikaci i oběti, které si vyžádaly a to ve snaze přispět k tomu, aby byla válka konečně vyřazena z reportoáru řešení konfliktů mezi státy."

Sestavovateli 24 kapitol jsou profesor Stig Förster, Dierk Walter (odborný asistent nejnovějších obecných dějin na Bernské univerzitě) a Markus Pöhlmann (historik a odborný redaktor). Autory jednotlivých kapitol jsou převážně němečtí historikové, ale najdeme tu i jména Američanů, Švýcarů a jednoho Izraelce. Výběr bitev se nesoustředil jenom na konflikty "Západního světa", jsou zde popsány i bitvy v Asii a Africe, známé i zasuté v zapomnění. Českého čtenáře jistě zaujme kapitola o bitvě u Hradce Králové (1866), nazvaná Odděleně pochodovat, společně udeřit.

Ačkoliv interpretace jednotlivých bitev nepřináší vcelku nic převratného, jedná se o důmyslné rozbory a mnohdy překvapivé zasazení do geopolitického kontextu. Každá kapitola je doplněna mapkou (což stále ještě není u českých edicí podobných titulů samozřejmostí) a černobílou reprodukcí příslušného bitevního výjevu. Autorem kvalitního překladu německého vydání je dr. Vladimír Cinke (přeložil také Boje ve Východní Africe).

Nakladatelství Albatros, Praha 2004
324 stran, mapy, černobílé ilustrace, doporučená cena 260 Kč


Zbroj a zbraně

Zbroj a zbraně

Autor: Petr Klučina

Encyklopedická publikace. Zbroj a zbraně - Evropa 6.-17. století.

Ve vojenských dějinách hrál vývoj zbraní a zbroje (tedy ochrany proti nim) vždy velice důležitou roli. Jejich technická úroveň ovlivňovala způsoby boje a na druhé straně se jejich množství, cena a dostupnost promítaly nejen do organizační struktury vojsk, ale podmiňovaly především jejich kvalitu a velikost a podílely se tak přímo na rozhodování drobných i velkých mocenských konfliktů. Encyklopedická publikace významného českého historika Petra Klučiny se zabývá vývojem vojenské výzbroje na území Evropy přibližně od 6. do poloviny 17. století, tedy v údobí, v němž dominovaly takzvané chladné zbraně, sloužící k bezprostřednímu boji muže proti muži. Kniha podává především ucelenou systematiku zbraní a zbroje uvedené historické epochy spolu s přehledem jejich vývoje. Hlavní text je však doplněn také exkursy do příbuzných témat, v nichž čtenář nalezne informace kupříkladu o výrobě zbroje a zbraní v platnéřských a mečířských dílnách, o turnajích, o prvních palných zbraních, či o válečných strojích. Publikace je bohatě ilustrovaná a obsahuje na 1800 kreseb, schémat, fotografií a reprodukcí.


Zatím dobrý

Zatím dobrý

Autor: Jan Novák

Bestseller nakladatelství Petrov

Dostal jsem vcera darek - knizku. To mam rad, protoze si ji muzu precist a pak nechat. Kdyz dostanu jako darek Becherovku, tak z toho nic nemam, protoze nepiju a zase ji nekomu dam. O tuhle knizku jsem si rekl, byl jsem tedy dotazan co bych chtel, rekl jsem, ze knizku, zadny cesky sklo, pudinky a zadnou becherovku. Priputovala po trase Plzen, Zurich, Mnichov, Philadelphia, Miami. Je to knizka americkeho spisovatele Jana Novaka s nazvem Zatim dobry - Masinovi a nejvetsi pribeh studene valky, vydana nakladatelstvim Petrov, zabyvajici se zivotem bratri Masinu, jejich rodiny a pratel.

Ackoliv osobne znam a nebo jsem se alespon potkal s temer kazdym, kdo v Americe napsal cesky vic jak jednu stranu a dalo se to cist, tak Jana Novaka osobne neznam (ale timto ho zvu na navstevu :-) ). Jeho romany Milionovy jeep a Striptease Chicago jsem ale cetl hned v polovine osmdesatych let, kdyz vysly v 68 Publishers. Novak pouziva dobrou cestinu emigrantskeho ditete, ktere je vzdelavano a mysli v anglictine, ale kvuli rodicum nezapomel cesky. Sloh je znacne neuroticky, tekajici, rychly, navic v pritomnem case a s rytmem jazyka naprosto neslovanskym. Ale cte se to moc dobre. Proste kdyby Hemingway umel psat cesky, ale porad byl Hemingway, tak by psal jako Jan Novak.

No a pak ta kniha ma pro dnesni Ceskou republiku uplne strasidelne tema - Masinove. Dnesni neo-komunisticka vlada, parlament a media plna komunistickych kolaborantu dostavaji vyrazku za usima jako prasata kdyz maji cervenku, jen slysi jmeno bratru Masinu. A jak bylo pred par dny oznameno, tak arogantni skret sedici na prezidentskem stolci Ceske republiky, Vaclav Klaus, odmitl bratrum Masinum a jejich spolubojovnikum udelit statni vyznamenami, na ktere byli navrzeni. Cesti pseudointelektualove s temnou minulosti si oddechli - protoze, jak pravili ve svych komentarich z minulych tydnu, "oni na to maji svuj nazor". I ja s tim souhlasim. Bratri Masinove, Milan Paumer a jejich zavrazdeni druzi a rodiny jsou nejvetsimi postavami modernich ceskych dejin - rekneme poslednich 500 let - vetsimi postavami nez byl Stefanik, Masaryk, o komunisty tolik oblibenem Benesovi ani nemluve, a udelovani jim jakehokoliv vyznamenani dnesnim rudym fasistickym rezimem Ceske republiky, navic z rukou nekomunisty (nikoliv anti-komunisty) a celozivotniho kolaboranta Vaclava Klause, by bylo urazkou techto nejvetsich hrdinu, ktery kdy cesky narod mel.

Vetsina ctenaru sice nebude znat ani to hlavni, co se odehravalo v letech 1951 az 1953, co je ale v tehle osmisetstrankove knize navic jsou udalosti predtim a potom - predtim je to rodinna historie otce a dalsich pribuznych bratru Masinu a cast potom popisuje mnohalety teror, ktery nastal v macese vlasti po uspesnem uteku do zapadniho Berlina. Nejen vrazdy nevinnych pribuznych a dlouholete vezneni ostatnich, ale i popis jak vypadal (pod dohledem StB) zivot sestry obou bratru - Zdeny Masinove a jejich babicky. Zdena Masinova jeste v roce 1995 v udajne svobodne Ceske republice nemela pristup k dokumentum z pripadu a vlastne si ani nebyla jista, zda na ni na StB nedonasel jeji vlastni manzel (nebudu napinat, nedonasel).

Ostatne i popis rodinneho zazemi a udalosti leta predtim, nez se oba bratri stali hlavnimi aktery, je velmi dobrodruzna cetba. Pribehy pozdejsiho generala Josefa Masina (otce obou bratru) za prvni svetove valky, jeho aktivity behem nemecke okupace, muceni na Pankraci a smrt z rukou nacistu. Drasticke pribehy vezneni jeho manzelky (matky bratru), pribeh svagra Borka, ktery se vydaval za Nemce a pritom vozil bomby do Berlina (nez byl taky uveznen), pribeh babicky Emmy, ktera zachranila oba bratry pred poslanim na vychovu do Nemecka (jako se to stalo detem z Lidic), valecne pribehy obou bratru, kteri tesne po valce dostali jako jeste mali kluci vyznamenani od prezidenta Benese Za chrabrost. Po precteni teto knihy nikdo nemuze pouzit tu znamou hlupackou ceskou vymluvu "nemam o tom dost informaci".

Jen udalosti do roku 1945 by presvedcily vetsinu lidi, aby se sebrali, odesli a na ceskou kotlinu navzdy zapomneli. Jenze Masinove tam zustali a pak prisli dodnes nepotrestani rudi fasiste, rudi zlocinci a vrazi - komunisti a utrpeni zacalo nanovo. Rodina nedavneho valecneho hrdiny byla opakovane vystehovavana z jejich majetku - napred ze statku, pak z domu v Podebradech, pak z jakehosi maleho bytu, vzdy do horsiho a horsiho. Oba bratri byli opakovane zatykani a muceni na Pankraci, kde pred deseti lety byl mucen jejich otec. Oba bratri stale ziji - nazivu musi byt aspon cast jejich komunistickych mucitelu - proc nema ceska spolecnost zajem na vysetreni a potrestani techto komunistickych prasat?

Ctirad byl pak poslan na tri roky do uranovych dolu (v jeho dvaceti letech), Josef byl drzen v normalnim kriminale (pokud je tedy na kriminale neco normalni). Prikori, ktereho se bratrum a jejich rodine dostalo je neuveritelne. A od stejneho rezimu (nezapomenme ze dnesni Ceska republika ma s tehdejsi CSR "pravni kontinuitu") by dnes meli Masinove prijmout statni vyznamenani? Od prezidenta-kolaboranta? Vzdyt by to bylo nemoralni! Stejne jak kdyz vidivam sceny z Hradu, jak Klaus vyznamenava byvale (dnes polepsene) politicke vezne. Z prezivsich hrdinu minulosti se stali posetili blazni a prijimaji stuzky a kousky plechu z rukou kolaborantu svych tyranu a mucitelu. To je jako by Adolf Hitler jezdil jednou rocne do Auschwitzu a vyznamenaval vybrane Zidy za poslusnost a ukaznenost!

V knize najdou zajemci velke mnozstvi detailu z one slavne rijnove prochazky do zapadniho Berlina v roce 1953, ale mne jako obvykle zaujalo neco uplne jineho. Co se stalo potom. Pro Masiny a Paumera zivot prave zacinal, vzdyt nejstarsimu bylo pouhych 23 let, zacali zit normalni zivot v normalni zemi, tak jak si zaslouzi kazdy clovek - ovsem pro jejich rodiny a zname to vsechno skoncilo. A to je prave ten bod, kde zacina me vlastni nepochopeni pro Ceskoslovensko, nepochopeni komunistickeho rezimu te doby a nepochopeni komunistickeho rezimu Ceske republiky dneska, nepochopeni pro vsechny omlouvace komunistickych zverstev minulosti i soucasnosti, od posledniho omlouvace komunistu nekde v pohranici, protoze dostal byt po odsunutych Nemcich az po ultimatni omlouvace komunistu Vaclava Havla a Vaclava  Klause, kteri nemeli charakter a odvahu s nimi skoncovat. A s komunisty musi byt skoncovano. Komunismus je system, ktery svou zvireckosti a poctem obeti predcil nacismus.

Po uspesnem uteku Masinu a Paumera do zapadniho Berlina byla Masinova rodina az na dve vyjimky vyvrazdena. Masinove porad ziji, proc by nemeli stale byt nazivu i komunisticti vrazi jejich rodin? Lide, kteri s jejich akcem ci utekem nemeli nic spolecneho byli muceni, zavirani za nic na desitky let, jejich zivoty byly kompletne a nenavratne zniceny. Stryc bratru Masinu Borek Novak, valecny hrdina z druhe svetove valky a povalecny komunista byl popraven na lamacim stole na Pankraci spolecne s Vaclavem Svedou a Zbynkem Janatou. Jejich matka zemrela ve vezeni, pohrbena v neoznacenem hrobe na dablickem hrbitove. Rodina Vaclava Svedy byla pozavirana, vcetne manzelky, jeho bratru a rodicu. Podobne u rodiny Hradcu. Zivoty nevinnych lidi proplytvany a zniceny.

Proc cesky narod ma takovy odpor k potrestani komunistickych vrahu? (Protoze cesky narod je personifikaci komunistu?) A potrestani by meli byt. Kdyby byla opravdova spravedlnost, tak by komuniste meli byt vystrileni i s jejich rodinami. A zasypat je vapnem, aby nesmrdeli! A nebo je lepsi zachazet s komunisty humanne a pribuzne nechat nazivu? Komunistum nebyl nikdy zkriven ani vlasek na hlave za priserne zlociny, kterych se dopustili, naopak byli chraneni levicovym pseudo-filosofem Vaclavem Havlem, kteremu komunisti prezidentstvi darovali i kolaborantem Vaclavem Klausem, kteremu komunisti ke zvoleni prezidentem pomohli.

Knihu Jana Novaka - Zatim dobry (Masinovi a nejvetsi pribeh studene valky) dostanete v kazdem ceskem knihkupectvi. Pokud ji nemaji, meli by byt schopni vam ji objednat z nakladatelstvi Petrov. Pokud vam nebudou ochotni ji objednat - prestante v takovem knihkupectvi nakupovat.

Jan Novak - Zatim dobry (Masinovi a nejvetsi pribeh studene valky) Rok vydání 2004. Rozsah 800, ISBN 80-7227-194-6. Doporucena cena 490 Kc. Adresu nejblizsiho distributora najdete na adrese http://www.ipetrov.cz

Pozn. redakce: Knihu Barbary Mašínové o Odbojové skupině bratří Mašínů -- tentokrát nikoliv román, ale literaturu faktu s dosud nepublikovanými podrobnostmi -- vydá ke konci roku 2005 nakladatelství Maldá Fronta.


Vládní vojsko

Vládní vojsko

Autor: J. Kalousek

Třetí svazek řady "Otazníky našich dějin" se věnuje v historické literatuře zcela opomíjenému fenoménu, kterým je vládní vojsko. To působilo nejen v českých zemích v nelehkém období protektorátu, ale na sklonku 2. světové války také v Itálii. Autor se pokouší objektivně popsat vznik, strukturu a v neposlední řadě i roli, kterou jak velení tak vojáci sehráli.

“Platný jako vládní vojsko v Itálii”. Okřídlené rčení, které se však z povědomí vytrácí společně s pamětníky italské anabáze českých vojáků v období druhé světové války. Označuje neschopnost, zbytečnost, zmar. Co však se skrývá za termínem vládní vojsko? Máme vůbec povědomost o osudech příslušníků tohoto vojenského tělesa? Můžeme se oprávněně ptát, zda se vládní vojáci zařadili do odboje proti okupantům, nebo nám nezbude nic jiného než konstatovat jejich podíl na represích proti obyvatelům protektorátu? Často se setkáváme s osočováním Čechů z kolaborace, kterou vedou ve svůj vlastní prospěch, a dokonce pro taková tvrzení můžeme najít věrohodná svědectví. Podobně však nacházíme prameny potvrzující zapojení příslušníků našeho národa do odboje. I ve vládním vojsku můžeme najít oba póly této velmi široké škály. Příběh vládních vojáků je třeba vnímat především jako příběh lidí ve složité době. Hodno?me proto příslušníky vládního vojska co nejobjektivněji a přemýšlejme, jak bychom se v obtížné situaci, již jim bylo dáno prožívat, zachovali na jejich místě.


OLD SWORD-PLAY

OLD SWORD-PLAY

Autor: Alfred Hutton

Kniha o šermířském umění 16. až 18. století

Na sklonku minulého století zpřístupnil americký nadšenec Peter Valentine řadu  šermířských manuálů z různých dob, práce starých šermířských mistrů,  v elektronické formě uživatelům internetu. Jak sám píše, původně chtěl tyto transkripce použít komerčně, tzn. distribuovat je za peníze, ale pak si uvědomil, že nejsou jeho duchovním majetkem, že jejich převod do formátu PDF mu nezabral zas až tolik času -- ve srovnání s obrovským úsilím původních autorů, kteří nejenže neměli k dispozici moderní reprodukční techniky, ale hlavně museli nejprve celý život sbírat zkušenosti, aby mohli podobná díla stvořit -- a rozhodl se proto zpřístupnit jejich práci širšímu okruhu zájemců z řad šermířů a historiků zdarma. Přitom výslovně vyzývá ostatní k dalšímu bezplatnému šíření těchto děl na stránkách internetu.

V jeho duchu jsem se rozhodl zpřístupnit ty šermířské manuály, které mám k dispozici, také na stránkách Militarie. Frekvence uveřejňování bude samozřejmě záviset na mých časových možnostech, protože se musím nějak živit a veškeré redigování Militarie je nevýdělečnou a časově nesmírně náročnou záležitostí.

Jako první zde uveřejňuji dílo Alfreda Huttona, kapitána královských gardových dragounů, Old Sword-Play (Starý šerm). Kniha nese podtitulek Šermířské systémy populární v XVI., XVII. a XVIII. století s lekcemi vybranými z děl různých starých mistrů. V roce 1892 ji v Londýně vydalo nakladatelství H. Grevel & Co. Měla sloužit jako ukázka šermu "pitoreskními zbraněmi našich praotců pro praktické studijní potřeby" Huttonových současníků. Je doplněna 56 ilustracemi z děl takových mistrů jako byl Marozzo, di Gassi, Thibault, Alfieri a dalších. Vydání mělo omezený náklad pouhých 300 číslovaných výtisků!

Autor zdůrazňuje, že jej vedla snaha zpřístupnit díla cizojazyčných autorů uplynulých století anglicky mluvícím šermířům a vyjadřuje naději, že jim kapitoly o šermu dvouručním mečem, kordem a dýkou a "širokým mečem" se štítkem umožní lépe ovládnout současné zbraně -- fleuret a šavli.

Svým pojetím kniha připomíná Hergsellovo dílo Die Fechtkunst in XV. und XVI. Jahrhunderte, není ovšem tak rozsáhlé. Nicméně je to cenná informace o šermířských školách, tlumočená i dnes relativně snadno srozumitelným stylem těm, kdo neovládají starou italštinu či francouzštinu. A myslím, že takových je nás hodně.

Text knihy možno stáhnout ZDE (5,5 MB)SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti