logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Zápasnické umění Fabiana z Auerswaldu

Zápasnické umění Fabiana z Auerswaldu

Autor: Fabian z Auerswaldu

Ringen

Autor: Fabian z Auerswaldu

Dílo Fabiana z Auerswaldu je jedním z pilířů evropských bojových umění. Krásná kniha plná účinných chvatů a triků, jak přemoci svého protivníka zápasnickým kumštem. Toto dílo by nemělo chybět v žádné knihovně. Jedná se o autentický reprint původních vyobrazení, která vytvořil Lucas Cranach mladší.

O překlad se zasloužil Per Matoušek, autor řady překladů staroněmeckých knih o rytířském umění. On sám je také zápasník a šermíř.

Do rukou se tak čtenářům dostává krásný materiál z pera středověkého zápasnického mistra. Jedná se tak o první knihu o středověkém zápasu přeloženou do českého jazyka.

Cílem autora bylo zachytit zápasnické umění v jeho slavné podobě tak, aby ho mohli cvičit i ti, kteří se ho budou chtít naučit i dlouho po tom, co už bude na pravdě Boží.

Nechť tedy slouží svému účelu v 21. století stejně, jako v době svého vzniku.

 

Vydáno 2020, Guildam Gladiatorum

Originální název Ringer kunst: funf und Achtzig Stücke, 1539

Jazyk vydání český

Vazba knihy pevná

Cena 429 Kč

ISBN 978-80-907193-1-6


Grundliche Beschreibung der ... Kunst des Fechtens

Grundliche Beschreibung der ... Kunst des Fechtens

Autor: Joachim Meyer

Čtyři svazky barevně: Šerm mečem - Šerm rapírem - Šerm tesákem - Šerm dýkou a dřevcovými zbraněmi.

Autor Joachim Meyer ((? -- 1571)

Čtyři svazky barevně: Šerm mečem - Šerm rapírem - Šerm tesákem - Šerm dýkou a dřevcovými zbraněmi.

Barevná verze díla Joachyma Meyera byla vytvořena asi o sto let později od svého prvního vydání. Původně černobílý tisk si nechal majitel vybarvit. Kniha se dochovala jako jediný exemplář a je uchována v Lipském archivu. Tento projekt je důstojným povýšením díky vkusnému vybarvení původních mědirytin. Vybarvení tvoří jistou logiku barev ošacení u vyobrazených postav. Díky tomu barevná verze usnadňuje orientaci při studiu šermířských akcí.

Dílo Joachyma Meyera podle dostupných zdrojů vyniká nad ostatními svým uceleným konceptem a velmi podrobně popsanými akcemi. Ty Joachym Meyer strukturoval tak, aby jim porozuměli i lidé, kteří se se šermem nikdy předtím nesetkali. Jeho dílo je díky tomu velmi hodnotné právě pro nás, studenty a čtenáře 21. století, kteří nemají možnost přímého kontaktu s živou linií mistrů, kteří by nás osobně zasvětili do tajů šermířského umění.

Celá edice obsahující všechny části původní knihy je druhým vydáním, doplněným o barevné ilustrace. Každá z knih má navíc svou samostatnou obrazovou přílohu na konci knihy, aby čtenáři mohli nerušeně vychutnat krásu barevných vyobrazení a netápali při vyhledávání obrázků pro studium jednotlivých šermířských technik.

Poslední část Meyerova díla obsahující šerm dýkou, s mnoha krásnými a účinnými technikami, které budou stejně účinné i dnes. Dále je v knize podrobný popis boje holí, která je základem všech dřevcových zbraní. Na to navazuje část věnovaná halapartnám, které plynně navazují na základy práce s holí. Kromě střehů, útoků a obran je v knize řada mazaných technik a cvičení, jak rozeznat soupeřův záměr a obrátit ho ve svůj prospěch. Závěrem je popsán boj dlouhou píkou s řadou krásných autentických kusů, které používali landsknechti a pěchota ozbrojená dlouhými dřevci.

 

České vydání (c) Guildam Gladiatorum s.r.o., 2021

Překlad (c) Petr Matoušek, 2014

Možno zakoupit zde: https://www.fencersguild.cz/

 


Jak umírají Putinovi kritici

Jak umírají Putinovi kritici

Autor: Ondřej Kudrna

Novičok nebo kulka

Kniha Novičok nebo kulka vyšla v nakladatelství PASEKA 30. dubna

Ondřej Kundra v nové knize rozkrývá, jak umírají Putinovi kritici

Případ vybuchlého muničního skladu ve Vrběticích a atentát na dvojitého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury má na svědomí stejná vojenská organizace ? ruská rozvědka GRU. Obě kauzy patří k mnoha indiciím, které dokládají, že ruské tajné služby a jejich speciální vražedná komanda stále častěji operují na evropském území, včetně České republiky, a jejich sebevědomí i agresivita roste. Investigativní reportér Ondřej Kundra rozkrývá v knize Novičok nebo kulka: Jak umírají Putinovi kritici pozadí těchto a dalších kauz. Kniha vychází 30. dubna.

 

V kontextu píše například o událostech kolem otravy Alexeje Navalného, vraždy čečenského velitele Zelimchana Changošviliho v Berlíně, pokusu o puč v Černé Hoře v roce 2006 či dodávky českých zbraní určené ruským agentům. Z široce pojatých souvislostí vyplývá, že nejde o izolované události, ale o propracovaný systém zaměřený mimo jiné na likvidaci kritiků Putinova režimu.

 

Autor však nabízí ještě mnohem víc než tato líčení. Obrací optiku do nitra novinářské kuchyně a líčí historii a fungování mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat, se kterou spolupracoval na odhalení jednoho z agentů v případech Skripal a Vrbětice. Je to zneklidňující a varovný pohled do temných zákoutí politických cílů Kremlu.

 

Ondřej Kundra (1980) v roce 2010 získal cenu Novinářská křepelka a v roce 2019 cenu Ferdinanda Peroutky. Je autorem životopisu Medy Mládkové Můj úžasný život (2014), knihy o ruských špionech Putinovi agenti (2016), za niž získal nominaci na cenu Magnesia Litera, dvojživotopisu fotografa a židovské dívky z jeho válečného snímku Vendulka (Paseka 2019) a spolu s Tomášem Lindnerem napsal reportážní knihu Můj syn terorista (2017).

 

Ondřej Kundra
Novičok nebo kulka
Jak umírají Putinovi kritici

200 stran, 349 korun


Dobrodružství kriminalistické balistiky

Dobrodružství kriminalistické balistiky

Autor: Přemysl Liška

Vyšlo na jaře 2021

Byl jsem požádán o recenzi nové knihy inženýra Lišky Dobrodružství kriminalistické balistiky. Autor v ní zúročil své publikační aktivity předchozích let. Sérii článků o historii kriminalistické balistiky z časopisu Střelecká revue, publikaci Osudné výstřely a některé další podklady přetavil do čtivé formy. Místy se přidržuje osvědčených autorů, Ivanova a Thorwalda.
Meritem věci je historie identifikace palné zbraně podle balistických stop na vystřelených střelách a nábojnicích, místy však autor zahrnuje celou kriminalistickou balistiku. Identifikaci palných zbraní, s kriminalistikou svázané význačné osobnosti a vybrané kriminální případy chronologicky sleduje od roku 1835 do konce 2. Světové války, respektive roku 1948. Nejprve napříč Evropou, do 1. Světové války. Pokračuje v Americe, krátce si odskočil do Egypta, aby se do Evropy tematicky vrátil ve dvacátých a třicátých létech 20. stol., ke kriminalistice u čs. policie a zejména čs. četnictva. Podrobně se zabývá v ČR první doloženou fotografickou dokumentací individuální identifikace pistole z roku 1925. Uvádí další závažné kriminální případy a připomíná historii Ústředního četnického pátracího oddělení. Uceleně předkládá osudy a uvádí publikační aktivity významných kriminalistů té doby. Přehledně setříděné citace částí odborných článků a služebních příruček dobových autorů (1922-1947) uvítají zejména badatelé, kteří se zabývají historií čs. četnictva a policie. Balistika v době nesvobody nese název kapitoly věnované Protektorátu a tehdejšímu KTU. Kniha končí poválečným obdobím a vznikem technického oddělení T u Kriminální ústředny v Praze.
Ne ve všem lze s autorem bezvýhradně souhlasit. Již na první straně knihy uvádí, že "kriminalistické balistice se věnovalo za první republiky výhradně četnictvo". Takto jednoznačné tvrzení lze považovat za předčasné. Odlišný názor jsem prezentoval již na 10. Konferenci policejních historiků v roce 2015. Plné znění o názvu Několik poznámek k historii kriminalistické techniky po roce 1918 se nalézá v katalogu konference.
Formulace na straně 12, že "Základní metodou kriminalistické balistické individuální identifikace je srovnávání obrazů" je velmi nešťastná.
Tvrzení na straně 41, že o individuální identifikaci neměl Hans Gross ani ponětí, je přinejmenším nepodložené. Byl to Hans Gross, kdo popisuje metodu snímání sešinutých stop nástroje na vyloupené pokladně pomocí navlhčeného cigaretového papíru.
Autor uvádí, že není známo, že by se v Rakousko-Uhersku až do jeho zániku v roce 1918 někdo vědecky či prakticky zabýval otázkami kriminalistické balistiky. S tím nelze bezvýhradně souhlasit. U c.k. zemského trestního soudu v Praze léta působili nejméně dva znalci, Matěj Hušer a Josef Prokop. Ti například v roce 1907 v souvislosti s případem vraždy četníka Václava Reicherta, předvedli v rámci hlavního líčení, přímo na dvoře soudu experimentální střelbu z revolveru vedenou z několika vzdáleností na doličnou přikrývku, aby doložili své závěry k hodnocení zplodin výstřelu a vzdálenosti střelby.
Pozorný čtenář nalezne i další formulace, o nichž by bylo možno diskutovat.
Stať o čs. komparačním mikroskopu lze upřesnit. Podle písemných, autentizovaných vzpomínek továrníka Jaroslava Srba byly vyrobeny podle návrhu prof. Dr. E.M. Foltina z roku 1935 tři Mikrofotokomparátory, v ceně á 45.000 Kčs. Prototyp o váze
45kg získal prof. Kriminologie UK, Dr.Polák, jenž se na vývoji podílel. Druhý odebralo ÚČPO, plk. Ježek a třetí se dostal přes Čínu do USA. Autor dospěl ke svému závěru po náročném průzkumu rozsáhlých podkladů. Lze diskutovat i jiné možnosti, jejichž indicie jsou obsaženy v autorem uváděných podkladech. Téma si zaslouží uchopit v širším kontextu přípravného řízení trestního
a z pohledu specifiky práce bezpečnostních složek první republiky, potažmo c.k. Rakousko-Uherska, praxe prvorepublikové justice, praxe místopřísežných znalců té doby a přihlédnou je třeba také ke kriminalisticko-technickým aspektům tehdejší kriminalistiky (především technickému zázemí četnické praxe). Rok 1918 není pro kriminalistiku, ani pro soudní znalectví rokem nula. Plynule navazují na předchozí rakousko-uherskou soudní a znaleckou praxi. Již v roce 1889 bylo založeno Mezinárodní kriminalistické sdružení, které pořádalo mezinárodní kongresy. Ty byly významným zdrojem rychlého šíření odborných informací po celé Evropě.
Autor při shromažďování podkladů odvedl velký kus práce. Jím formulované závěry lze hodnotit jako předčasné. Vycházejí z jeho hypotézy, že identifikace zbraní podle vystřelených střel a nábojnic provádělo ÚČPO srovnáváním jejich makrofotografií.
Domnívám se, že zmapovat a objektivně vyhodnotit historii kriminalistické balistiky na našem území, řekněme v rozmezí let 1900 - 1948, je náročný interdisciplinární úkol, který čeká na tým specialistů a policejních historiků.

Vydalo nakladatelství Euromedia Group, Praha 2021,

počet stran 280

ISBN 978-80-242-7327-3

Cena 346 Kč


Šikovatel Kurt Knispel

Šikovatel Kurt Knispel

Autor: Vlastimil Schildberger a kolektív

Vítěz bez vavřínů

Vydalo Moravské zemské muzeum, Brno 2021.

Kniha je posledním dílem autora Vlastimila Schildberga ml., který nedávno předčasně zemřel. Čest jeho památce.

Tankové eso - šikovatel Kurt Knispel - se narodil se v československém pohraničí, které se po Mnichov­ském diktátu stalo součástí nacistického Německa. Na začátku války byl odveden do Wehrmachtu. Patrně díky svému tech­nickému zaměření byl zařazen do tankových vojsk, které se v roce 1940 přehnaly západní Evropou.

Prodělal výcvik nabíječe tanku a později zastával funkci střelce a velitele. Již od počátku vojenské služby využil svůj fe­nomenální odhad vzdálenosti a předvídavost v boji, díky čemuž si připsal desítky zásahů nepřátelských tanků a děl. Pro­dělal ty nejtěžší útočné a později ústupové boje na východní i západní frontě a u své jednotky se stal legendou. Přesto však nebyl doceněn velením Wehrmachtu jako jiní tankisté. Možná to způsobila povaha rebela, vojenská neustrojenost a nekázeň. Knispelova bojová cesta jej nakonec přivedla přes Maďarsko a Slovensko na jižní Moravu, kde byl několik dní před koncem války smrtelně raněn. Přesné okolnosti jeho smrti byly dlouho neznámé a kolovaly pouze neověřené údaje. Zásadní infor­mace přineslo až nalezení jeho hrobu pracovníky Moravského zemského muzea v dubnu 2013.

V návaznosti na zveřejnění zprávy o nalezení Knispelova hrobu přišel do muzea dopis z Německa od pana Rudolfa Bartha, nabíječe jeho tanku Tiger II, který je patrně dnes posled­ním žijícím příslušníkem 503. oddílu těžkých tanků. Díky jeho osobním vzpomínkám se čtenář knihy dozví, kromě popisu bojů na východní i západní frontě, také o povaze šikovatele Kurta Knispela a posledních hodinách života tohoto legendárního velitele. Kniha je doplněna fotografickou dokumentací z těchto bojů jak z německé, tak sovětské strany. Na závěr knihy se čtenář dočte o ústupu 503. oddílu těžkých tanků na Šumavu, který je doplněn doposud nepublikovanými snímky.

Stavitele plastikových modelů tanků zaujme barevné detailní pravděpodobné vyobrazení vzhledu Knispelova tanku Tiger II a imatrikulace, která nebyla dlouho známa.

 ISBN: 978-80-7028-540-4 

  • Rozsah: 196 stran
  • Formát: 210x297 mm
  • Vazba: V8
  • Datum vydání: 2021
  • Distribuce Moravské zemské muzeum

Cena s DPH: 385 Kč

 


Kadet Hornblower

Kadet Hornblower

Autor: C. S. Foester

První díl 11dílné ságy konečně v češtině!

Hornblowerovská sága patří k nejlepším námořním románům. Odehrává se v dobách, kdy Británie zápasila o své bytí či nebytí s Napoleonovou Francií a jejími spojenci. Celý cyklus obsahuje deset románů dokončených, jeden nedokončený a několik samostatných příběhů vydaných souhrnně pod názvem Mr. Midshipman Hornblower (Kadet Hornblower).

Jedná se o dobrodružné romány, v nichž postupně sledujeme hlavního hrdinu Horatia Hornblowera od kadetských let, přes úspěšnou kariéru námořního důstojníka, až do odchodu na odpočinek. V českém překladu vyšly na konci 40. let minulého století čtyři romány ságy (Šťastný návrat, Řadová loď, S vlajícími prapory a Velitel eskádry). Česky dosud nevydaný překlad prvního dílu právě uvádíme na knižní trh. Český překlad dalších dílů cyklu bude následovat

Kromě série těchto románů je autor C. S. Forester v obecném povědomí především díky slavnému filmovému zpracování svého románu Africká královna (1935, zfilmován roku 1951 s Humphrey Bogartem a Katherine Hepburnovou). Téhož roku byl zfilmován i příběh tří ?prostředních? dílů ságy, v hlavní roli s Gregory Peckem. Ságu připomenul také britský televizní seriál, natočený v letech 1999?2003 právě podle prvního dílu, vysílaný s velkým ohlasem i u nás.

Forester původně napsal pouze jednu knihu, Šťastný návrat. Po jejím vydání pustil knihu a jejího hrdinu z hlavy. Avšak úvahy o válce proti Napoleonovi ve Španělsku (1808?1809), které byly podníceny dílem sira Omana, jakož i vlastní účast ve španělské občanské válce roku 1937, přiměly autora k napsání druhého dílu.  Třetí díl ságy se začal vynořovat z autorova podvědomí již zcela samozřejmě. Nyní již byl na světě dosti obsáhlý příběh, aby bylo možné domýšlet další souvislosti a představovat si, co dosud popsaným peripetiím předcházelo. Potom se Forester opět vrátil na dosavadní konec cyklu a pokračoval i nadále v psaní románů ?na přeskáčku?.

První díl, Kadet Hornblower, popisuje první část Hornblowerovy kariéry v Královském námořnictvu. Hornblower prožívá první dobrodružství, první úspěchy, ale i neúspěšnou důstojnickou zkouškou, a končí Hornblowerovým zajetím Španěly, aby nakonec šťastně skončil propuštěním a povýšením do kýžené hodnosti námořního kapitána. Čtenářem těchto knih byl i Winston Churchill, který napsal: Zařadil bych Hornblowera mezi 80 nejlepších dobrodružných knih.

 

Vydalo nakladatelství Yachting

Vázaná kniha, 244 stran, černobílé ilustrace

Rozměry 148 x 210 mm

Přeložil Leonid Křížek

Doporučená cena 399Kč

Vyšlo na jaře roku 2021

ISBN 978-80-904065-4-4


Husitská revoluce - stručná historie

Husitská revoluce - stručná historie

Autor: Petr Čornej

S černobílými pohledy a dnešními kritérii nevystačíme, říká autor Petr Čornej.

Oblíbený historik Petr Čornej získal za biografii Jana Žižky cenu Kniha roku - Magnesia Litera i Cenu Josefa Hlávky. Nyní líčí husitskou revoluci v nové knize, která působí jako dramatická novela. V krátkých, svižných kapitolách nově vykládá střety, zvraty i klíčové aktéry od počátku husitství po vládu krále Jiřího z Poděbrad. Kniha Husitská revoluce vychází u nakladatelství Paseka.


Čornej populární formou osvětluje evropský kontext událostí, dobovou mentalitu, náboženské souvislosti, vojenskou strategii husitů a jejich protivníků i význam husitství pro české dějiny. Po nevídaném úspěchu monografie Jan Žižka, ke které dal autor desítky rozhovorů a které se prodaly desítky tisíc kusů, se nelze vyhnout srovnávání. ?Kniha má
k Žižkovi jen velmi volný vztah, vlastně především v celkovém koncepčním uchopení husitství. Obě knihy považuji za naprosto samostatné,? vysvětluje Čornej.

Evropský kontinent se po roce 1400 zmítal v nejistotě. Církev byla rozpolcena, brány Evropy už téměř vyvraceli z pantů Turci, politický systém se ocital v krizi. Roku 1413 však svitla naděje, protože kostnický koncil měl od příštího roku konečně nejpalčivější problémy řešit. Jeho výsledkům kontinent zatleskal a vzápětí strnul nad bouří, kterou v jeho srdci vyvolala poprava Mistra Jana roku 1415. Byly to události, které zásadním způsobem zasáhly do českých, ale i středoevropských dějin, charakter českých zemí pak ovlivnily až do Bílé hory. ?Období husitské revoluce bylo nejen převratné, ale i dramatické, barvité a zajímavé, proto je i čtenářsky vděčné,? říká autor. ?S černobílými pohledy a dnešními kritérii při jeho hodnocení nevystačíme, musíme je vnímat a vykládat zevnitř, z myšlenkových souřadnic a životní reality 15. století.?

Podle redaktora knihy Viktor Bezdíčka spočívá kouzlo novinky také v tom, jak na malé ploše dokáže vykreslit celou okolní evropskou scénu. ?Ohromily mě třeba pasáže o Zikmundovi nebo motivy, které by člověk tak úplně nečekal, například vztah husitů a Židů. Z hlediska vývoje mi už u Žižky přišlo hodně zajímavé vysvětlení čáslavského sněmu jako prvního nesmělého vykročení k parlamentarismu,? říká Bezdíček, který s autorem spolupracuje dlouhé roky, kromě Žižky třeba také na svazcích Velkých dějin Zemí koruny české.

Významný český historik Petr Čornej (1951) se zaměřuje na dějiny pozdního středověku, zejména na husitství, dějiny historiografie a výzkum dějinné paměti. Před rokem 1989 pracoval v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, poté přednášel na Filozofické fakultě UK, vedl katedru dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě UK, učil na Literární akademii a od roku 2013 působí v Akademii věd ČR. Je autorem či spoluautorem mnoha knih, včetně dvou dílů Velkých dějin zemí Koruny české.

Petr Čornej
Husitská revoluce: Stručná historie
224 stran, vázaná, 299 korun


Brněnští mariňáci

Brněnští mariňáci

Autor: Jarmila Urbanová

Poslední veteráni rakouského válečného loďstva.

Jarmila Urbanová

Kniha je věnována českým námořníkům, kteří sloužili za první světové války ve válečném loďstvu rakousko-uherské monarchie a účastnili se  národního odboje na Jadranu. Po roce 1918 byli členy brněnské odobočky Československé obce bývalých námořníků. Základem jsou vzpomínky autorčina otce Františka Lněničky, sepsané svérázným námořnickým žergonem a doplněné nezbytným slovníkem i bohatou fotodokumentací. Náročnou vojenskou službu v rakouském válečném loďstvu, kde byli námořníci české národnosti nezanedbatelnou složkou, přibližují jejich osudy, sestavené z archivních pramenů a dobových dokladů, opřené o skutečné historické události.

Vydalo nakladatelství Barrister & Principal

Brno 2004

156 stran

Pevná vazba s přebalem

275 Kč


Čas riskovat všechno

Čas riskovat všechno

Autor: Clodagh Finnová

Skutečný příběh o "irském Wintonovi v sukních", Mary Elmesové, zapomenuté válečné hrdince, která zachránila desítky židovských dětí před smrtí v koncentračních táborech.

Mary Elmesová opustila skvělou akademickou dráhu a vydala se do válečné oblasti, aby pomáhala dětem ve španělské občanské válce. V roce 1939 uprchla před frankistickými oddíly, ale po vypuknutí druhé světové války pokračovala v práci pro uprchlíky ve Francii.

V roce 1942, když začalo být zřejmé, že jsou židé deportováni na smrt, v kufru svého auta pašovala jejich děti do bezpečí. Děti ji nazývaly "miss Mary" a dodnes si pamatují její vlídnost. Poskytovala jim jídlo a přístřeší a později riskovala život, aby jim pomohla uniknout z transportů do Osvětimi. Byla zatčena gestapem a uvězněna, ale po propuštění se vrátila ke své práci.

Po válce se Mary vdala a usadila a nikdy nemluvila o tom, co dělala dříve. Její příběh upadl do zapomnění.
V knize Čas riskovat všechno je konečně vylíčen tak, jak si zaslouží. Autorka Clodagh Finnová procestovala Evropu a setkala se s mnohými z dětí, které Mary Elmesová zachránila. Tato kniha překypující odvahou, hrdinstvím, dobrodružstvím a tragédií zachycuje jejich vzpomínky na ni.


Vyšlo 20. 1. 2021, EAN:9788075657343
pevná vazba s přebalem, 296 stran + 16 stran fotografické přílohy, běžná cena: 348 Kč
Originální název:
A Time To Risk All
Přeložila:
Marie Jungmannová
Goodreads: https://www.goodreads.com/book/show/36508519-a-time-to-risk-all
Ukázka:
https://issuu.com/nakladatelstvijota/docs/cas_riskovat_vsechno

Vychází také jako e-kniha.

Clodagh Finnová je novinářka, která pracovala pro listy Irish Examiner a Sunday Independent a také jako nezávislá spisovatelka a redaktorka v Paříži. Zajímá se zejména o historii a archeologii. Žije v Dun Laoghaire v hrabství Dublin s manželem a psem. Toto je její první kniha.


Dy kunst gelopt vor ritter und knechten

Dy kunst gelopt vor ritter und knechten

Autor: Ondřej Vodička

Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4o 2, fol. 1r?74v).

Kdo pamatuje začátky tzv. historického šermu v českých zemích (60. léta 20. století), jistě si připomene zoufalý nedostatek odborné literatury. Díky šermířskému mistru a publicistovi Gustavu Hergsellovi byl v knihovně Umělecko-průmyslového muzea dostupný alespoň jeho reprint tří středověkých Fechtbüchern německého mistra Talhoffera (15. století), už méně dostupná byla Hergsellova kniha Fechtkust im XV. Und XVI. Jahrhunderte a také dodnes ceněná útlá knížka šermíře a předsedy Českého šermířského klubu Riegel Jaroslava Tučka Pražští šermíři a mistři šermu (1927). Z Talhoffera hojně těžila první skupina historického šermu Mušketýři & Bandité, ti ovšem měli i to štěstí, že k jejich poradcům patřil sběratel šermířské literatury, rovněž trenér ČŠK Riegel, Vratislav Janda.

Ostatní skupiny byly odkázány komě Talhoffera na divadelní skripta dr. Plcha. V 70. a 80. letech se začaly objevovat xeroxové kopie mikrofiší získaných z německých knihoven, takže se zájemcům postupně dostávaly do rukou šermířské manuály Liechtenaura, Capo Ferra, Meyera, Didiera a dalších.

S rozvojem zájmu o historii evropských bojových umění, najmě šermu, začaly vycházet reprinty starých šermířských manuálů, především v anglickém překladu a když se rozšířil internet, vznikla možnost získat elektronické verze unikátních rukopisů zachovaných porůznu v evropských knihovnách. Díky tomu měla řada badatelů možnost prostudovat a do češtiny přeložit tituly do té doby nedostupné, ne-li zcela neznámé.

Řadu českých autorů a překladatelů těchto děl uvádí v předmluvě ke své knize Ondřej Vodička, jeden z těch, kteří přistupují k dané problematice s vědeckou erudicí a hlubokou znalostí problematiky. Vedle již vydaných titulů a časopiseckých článků jmenujme např. jeho autorský podíl na práci M.  Fabiana Šerm majstra Lichtenauera.

Ve své nejnovější práci rozebírá a překládá tzv. kodex Wallerstein. V anotaci ke knize se píše:

Militaria, duely a ozbrojené konflikty neodmyslitelně patří k ikonickým prvkům představ o vývoji středověké Evropy. Prolnutí vzkvétajících (sou)bojových nauk a rozvoje knižní kultury v pozdním středověku dalo vzniknout specifickému žánru literatury ? soubojovým příručkám, v německém prostředí zvaným Fechtbücher. Tyto prameny poskytují současným badatelům a zájemcům z řad veřejnosti strhující dobová svědectví o praktických i teoretických aspektech dané problematiky.
Předkládaná publikace je prvním českojazyčným vědeckým zpřístupněním tohoto druhu rukopisu a zároveň i pokusem o jeho zasazení do dobového kulturního kontextu. Takzvaný kodex Wallerstein, známý rovněž jako von Baumans Fechtbuch, představuje unikátní německou (bavorskou) duelovou příručku ze sedmdesátých let 15. století. Jedná se o nejstarší úspěšný pokus o sestavení kompilátu, který popisuje nauku o neozbrojeném zápasu a o boji různými zbraněmi pomocí ilustrací a zároveň i relativně rozsáhlého komentáře.

Český překlad je sázen souběžně s původním německým textem.

Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D., je vědeckým pracovník rukopisného oddělení Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Jeho výzkum se zaměřuje na dějiny pozdního středověku, zejména transformaci církevních struktur a každodennost v období husitské revoluce, a dále také na pragmatickou rukopisnou produkci 15. století, kam patří právě i duelové příručky. Praktický vhled do zkoumané problematiky získal mnohaletým studiem asijských i evropských úpolových stylů (zejm. škola Digladior).

 

Vydal Masarykův ústav AV ČR 2020

ISBN 978-80-88304-44-9

Flexi vazba, 301 stran, česky, popisky k ilustracím německo-česky, angl. resumé

218 barevných ilustrací

Rozměry 165 x 215 mm

V distribuci Kosmas cena 449 Kč

 SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti