Militaria.cz http://www.militaria.cz Tématický server z oboru vojenství cs-CZ SIGVINAIS – románský meč http://www.militaria.cz/cz/clanky/zbrane-a-zbroj/sigvinais-romansky-mec.html Na státní svátek ČR byly 28. října 2022 otevřeny nové expozice Armádního muzea Žižkov. Komplex budov byl vybudován na přelomu 20. a 30. let 20. století a slavnostně otevřen v červenci 1932. V poválečných letech zde byla expozice prvního a druhého odboje. Muzeum prošlo mezi roky 2018–2022 náročnou generální rekonstrukcí. Nabízí reprezentativní expozice mapující vojenské dějiny českého území od nejstarších dob až po současnost. Najdeme zde po několika desítkách let i předměty, které byly původně vystaveny ve Schwarzeberském paláci na Hradčanech. Pro pamětníka bylo shledání se sbírkovými předměty po tak dlouhé době konečně opět přístupné zážitkem věru pohnutým. Jsou dokonce vystaveny i legendární modely husitského vozu a metacího stroje, jejichž autorem byl odborný pracovník muzea pplk. Eduard Wagner, jenž je širší odborné veřejnosti znám jako autor několika knih o chladných zbraních a dějinách válečnictví 15. a 17. století. Bližší informace o autorovi jsou zde: http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/za-plukovnikem-wagnerem.html V jedné z vitrín je vystaven také románským meč s nápisem SIGVINAIS na čepeli. Pan pplk. Wagner o této pozoruhodné zbrani napsal studii, která původně vyšla v 2. čísle Časopisu Národního muzea (1959) a později také v 1. čísle XIX. ročníku časopisu Zpravodaj Klubu vojenské historie (1989). Protože obě periodika jsou prakticky nedostupná, domnívám se, že nebude na škodu uveřejnit zmíněnou studii i na stránkách Militarie. -lk- Tahač Hanomag SS100 NH a trpasličí ponorka Biber http://www.militaria.cz/cz/clanky/toluenove-opojeni-galerie/tahac-hanomag-ss100-nh-a-trpaslici-ponorka-biber.html „Tak to je ten Biber, pane admirále.“  Jan Žižka. Zrod vojevůdce http://www.militaria.cz/cz/clanky/miscellanea/jan-zizka-zrod-vojevudce.html Filmová recenze Landwasserschlepper a Schwimwagen 166 http://www.militaria.cz/cz/clanky/toluenove-opojeni-galerie/landwasserschlepper-a-schwimwagen-1.html Poslední léto u Ladogy Ukázka z knihy FAŠISTICKÉ HLASY http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/ukazka-z-knihy-fasisticke-hlasy.html Autor Christopher Duggan, vydala Academia KARIÉRY RAKOUSKÝCH PACHATELŮ Z IDEOLOGICKÉHO PŘESVĚDČENÍ http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/kariery-rakouskych-pachatelu-z-ideologickeho-presvedceni.html Ukázka z knihy Mathiase Gafka HEYDRICHOVI "MUŽI Z VÝCHODNÍ MARKY". Rakouský vedoucí personál bezpečnostní policie a SD 1939–1945. Eskadra beznaděje http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/eskadra-beznadeje.html Bělogvardějská eskadra operující v letech 1919–1920 v Černém moři, představovala úctyhodnou bojovou sílu, která aktivně zasáhla do průběhu občanské války v Rusku. Námořní převaha však nebyla rozhodující.  A tak její osud paradoxně určil vývoj na pozemních bojištích a později i složitou diplomatickou hru. Francouzský torpédoborec Maillé-Brézé http://www.militaria.cz/cz/clanky/toluenove-opojeni-galerie/francouzsky-torpedoborec-maille-breze-.html Po půl století opět lodička Julius Payer: monumentální obraz Záliv smrti http://www.militaria.cz/cz/clanky/miscellanea/julius-payer-monumentalni-obraz-zaliv-smrti-.html Monumentální obraz Záliv smrti (1897), 390 x 540 cm, rakouského geografa, důstojníka a výtvarníka Julia Payera (1841–1915), umístěný v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, zobrazuje tragický konec polární expedice vedené sirem Johnem Franklinem v letech 1845–1847. Peiperova válka http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/peiperova-valka.html „I špatná pověst svým způsobem zavazuje.“ Tak to napsal Jochen Peiper z východní fronty domů v roce 1943. Charakterizoval tak svoje bojem zocelené postavení velitele během druhé světové války. Kniha Peiperova válka je nové závažné dílo vojenské historie renomovaného autora literatury faktu Dannyho S. Parkera. Přináší jedinečný pohled na druhou světovou válku očima významného účastníka oné temné stránky dějin. Příběh sleduje válečnou kariéru plukovníka Waffen-SS Jochena Peipera (1915–1976) od prvních dnů na frontě až po zajetí, věznění a propuštění v roce 1956. Přinášíme ukázku týkající se neblaze proslulého incidentu u Malméd.