logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Francouzsko-český šermířský slovníček

Rozdělený podle pohybů a poloh

Poznámka redakce: Tento slovníček by měl sloužit především frekventantům kursů, vyučujících klasický šerm fleretem ve stylu 18. století, ať již vycházejí ze školy nějakého konkrétního mistra, anebo z praxe a zkušeností toho kterého současného vyučujícího. V menší míře by mohl být užitečný i sportovním šermířům, neboť na mezinárodních závodech je francouzština stále ještě jazykem rozhodčích číslo jedna.

Slovníček vychází z mnoha zdrojů, inspirací byly především slovníček uvedený dr. Černohorským v závěru jeho knihy Škola Šermu fleuretem a kordem (STN, Praha 1956), obdobný slovníček v závěru Skyvovy knihy Šerm šavlí (STN, Praha 1961), pětijazyčné Sportovní termíny, vydané v Moskvě roku 1979 u příležitosti olympiády a především nová práce dr. Čivného Florett (vlastním nákladem, München 1991). Český překlad této práce chystá k vydání nakladatelství Elka Press.

Kromě toho řada lidí příspěla při tvorbě slovníčků svými radami a korekturami. Byli to Martin 'Random' Pospíšil, Jan Pavlík, Věra Hrubanová a především Sonia Schussová, která provedla i konečnou úpravu a rozdělení na tematické oddíly. Všem těmto lidem patří vděk a poděkování redakce. -lk-

 

 

Francouzsko-český šermířský slovníček

Rozdělení podle pohybů a poloh

 

 

Kroky a pohyby nohou:

Allez!                                      Vpřed! (Začněte!)

Appel                                      Vyzvání (Přidupnutí, Záraz)

Appel du pied                          Výzva přidupnutím nohou

Appeler                                   Vyzvat přidupnutím

Appelez!                                 Přidupnout! (dosl. přidupněte!)

Arrière                                    Dozadu, Vzadu, Zadní (En arr.!-Vzad!)

Avant                                      Dopředu, Vpředu, Přední (En av.!-Kupředu!)

Avec                                       S něčím (event. prostřednictvím něčeho)

Coup d'arrêt!                            Povel při výpadu dozadu (Předbod)

Céder                                     Ustoupit

Cédez en arrière                      Ústup vzad (pravou nohou = půlzákrok)

Demi-marche!                          Předkrok!

Distance, d.de combat             Rozestup soupeřů pro cvičení

En garde!                                Na střeh!

Escrimeur, Escrimeuse           Šermíř, Šermířka

Flechissez!                             Sraz! (tj. proveďte sraz!)

Marchez!                                Posun! (tj. proveďte posun!)

Marche-forcée                         Předskok

Pas                                        Krok

Rassemblez en avant!              Povel na vykročení na pozdrav dopředu

Rassemblez en arrière!            Povel na odkročení do pozdravu dozadu

Rompe, Retraite                      Odsun

Rompez!                                 Proveďte odsun! (též vojenský termín)

Rompe-forcée                          Odskok

Tenez-vouz prêts!                     Připravte se!

Tireur                                      Soupeř, Šermíř

 

 

Polohy a pohyby zbraně/ruky:

Appât                                     Opatrná výzva

Appel                                     Výzva

Brisé                                      Druh odsmyku soupeřovy čepele

Brisez!                                    Proveďte brisé!

Contre                                    Proti, Opačně

Dans                                      Na, V, Uvnitř

Dans les armes                       Na rukou (též: Ve zbraních)

De, D'                                     Od, Z (čeho)

Découvrir                                Odhalit výzvu, Porozumět (též: prozradit)

Dedans                                   Uvnitř

Dehors                                    Vně

Dessous, Sous                        Dolů, Dolní, Spodní, Pod

Dessus, Sur                            Nahoru, Horní, Vrchní, Nad

Deux                                      Dva

Double engagement                 Dvojitá změna vazby

En                                          Od, Z, V (též jiné gramat. využití)

Engagement, Pression             Vazba (dosl.: pression = magnet)

Engagez!                                Proveďte vazbu!

Estoc                                     Rapír, Končíř

Épée                                      Meč, Kord

Haute                                     Vysoko, Vysoký

Changement d´engag.              Změna vazby

Ligne                                      Linka, vbodnice

Liaison                                   Vazba spojená s přiblížením              

Opposition                              Opozice (poloha čepele ve vztahu k soupeřově čepeli)

Position                                  Poloha, Pozice

Pronation                                Poloha ruky hřbetem nahoru

Rappière                                 Rapír

Salut                                      Pozdrav

Saluez-vous!                            Pozdravte se!

Simple                                    Jednoduchý

Sur les armes                          Nad „rukou“ (dosl.: nad zbraněmi)

Supination                               Poloha ruky dlaňová

Un                                          Jeden

Un-deux                                  Dva po sobě = pohyby/ tempa

Un-deux-trois                           Tři po sobě jdoucí

 

 

Pohyby útočné:

Attaque  (a.composée)             Útok (útok složený)

Arrêter un tireur                       Předbodávat (předbodem zasahovat), Zastavovat protivníka

Battement                               Odraz, Batuta

Battez!                                    Odrazte!

Coup                                       Sek, Bod (dosl.: rána)

Coup cavé                               Bod s výhybem hrotu, vedený spirálovitě

Coup d'arrêt                             Předbod (předsek); jednoduchý protiútok, možno s úhybem vzad, (Mezibod, Záraz)

Coup de taille                         Sek vedený hrotem kordu

Coup de temps                       Bod do soupeřova tempa

Coup droit                              Přímý bod; Právo útoku

Coupé, Dégagement               Střih

Coulé, Attaque coulée             Útok smykem po čepeli, přetlak, vmyk pod vazbou, útok v opozici

Coup fourré                            Soubod

Coup opposé,Opposition         Bod ve vlastní vazbě a za současného udržení vbodnice; Bod vmykem

Coup de temps                       Předbod s opozicí = lépe: Bod/ útok do tempa, v tempu

Croissé                                  Odsmyk čepele změnou polohy (možno s přenosem)

Demi-slonge                           Krátký výpad

Développement                       Výpad (plný výpad)

Dégagé                                  Úhlový bod výhybem, dosl.: Uvolněný (tj. uvolněná čepel)

Échappement                         Bod ve sníženém výpadu

Estoquer (Estoc)                    Bodnout (Bod)

Estoquez!                              Bodněte!

Étrenner , Toucher                  Dát soupeři zásah (dosl.: být v něčem první)

Fente                                     Výpad (středně dlouhý)

F. en arrière, laterále               V. vzad, boční

F. en pasant, redoublé             V. v pohybu (posunu), prodloužený v. (dosl. zdvojený)

Fendez-vous!                          Proveďte výpad!

Flanconade                             Flankonáda (druh coulé), útok ostrým smykem po čepeli

Feinte                                     Finta, zálud, lest

Froissé                                   Odsmyk soupeřovy čepele

Froissement                           Smyk po čepeli

Chasser l'épée                        Odzbrojení soupeře (zpravidla odsmykem)

Chargez!                                 Zaútočte! Vpřed!

Prises de fer                            Body čepelí

Remise                                  Obnovení útoku

Reprise d'attaque                    Obnovení útoku, prodloužení

Redoublement radoppio           Pokračování útoku (kroky)

Révelez-vous!                          Přitáhněte zadní nohu ve výpadu

Une botte secrete                   Tajný zásah (dosl. botte: vysoká bota)

 

 

Polohy a pohyby obranné:

Cavation                                Výhyb, Kavace

Contre-parade                        Kontrakryt

Contre-riposte                        Riposta proti ripostě,  vlastní kryt a odbod proti odbodu protivníka

Contre-dégagement                Protivýhyb a bod

Défense                                 Obrana

Dégagement, d.en temps        Únik střihem čepele, Střih (únik z vazby - coupé); Výhyb do tempa

Désarmement,prise d´arme     Odzbrojení protivníka (chasser l'épée)

Échappement en arrière          Snížený výpad dozadu

Esquive                                  Protiútok s úhyby

Fente (en) arrière                    Výpad dozadu

Ligade                                    Druh odsmyku

Liement                                  Přenos

Rassemblement, rassemblé     Výhyb srazem a předklonem

Riposte, R. simple                   Vlastní jednoduchý útok po vykrytí útoku soupeře

Riposte par dégagement          Odveta s výhybem a protivýhybem

         - Contredégagement

Riposte opposée                    Odveta vmykem po krytu (s vazbou)

Riposte par liement                Odveta s přenosem

Riposte p. enveloppement       Odveta kružným přenosem

Riposte(s) composée(s)          Složená (é), vícenásobná (é) odveta (y)

Riposte tac au tac                  Okamžitá přímá odveta

Riposte à temps perdu            Tempově pozdržené odvety

Tromper l’épée                       Kružně uniknout z vazby (dosl.: zmýlit kord)

 

 

Kryty:

Cinquième                             Pátá poloha zbraně, Kvinta

Demi-cercle                           Sedmá poloha zbraně v spodní vnitřní části terče, Serkl, Septima

Demi-contre                           Kontra kryty s polokruhem

Huitième                                Osmá poloha zbraně

Octave                                  Oktáva

Parades directes                    Přímé kryty

Parade semi-circulaire            Polokružné kryty

Parade circulaire                    Kružné kryty

Parade (la)                             Kryt

Parez!                                   Kryjte!

Parades diagonales                Kryty z protipoloh (např.: ze sekondy do kvarty)

Parades à céder; En cédant    Kryt povolem

Parade d’opposition                Pevné kryty

Parade au tac;De battement   Kryty odrazem

Parades composées              Složené kryty

Plaque (En plaque)                 Na plocho

Prime (Première)                    Prvá poloha zbraně, Prima

Quarte (Quatrième)                 Čtvrtá poloha zbraně, Kvarta

Seconde (Deuxième)              Druhá poloha zbraně, Sekonda

Septième                               Sedmá poloha zbraně (demi-cercle), Serkl, Septima

Sixième                                 Šestá poloha zbraně, Sixta

Terce (Troisième)                   Třetí poloha zbraně, Terca

 

Konzultace a výuku výslovnosti nebo ucelené kurzy francouzštiny si můžete objednat u Jazykové školy Jungmann, která se na šermířskou terminologii specializuje (též korespondenční formou a zasíláním nahrávek).

Kontakt: 602 200 611, 224 225 392, mailbox@jsjungmann.cz., www.jsjungmann.cz (učebna v centru Prahy).

 

 
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Voják polských speciálních sil v Afghánistánu. Karabina je HK416, šavle vojenská polská.

Voják polských speciálních sil v Afghánistánu. Karabina je HK416, šavle vojenská polská.


Recenze týdne

Jan Žižka

Život a doba husitského válečníka