logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

 

Krocení nestvůr nevědomosti

Krocení nestvůr nevědomosti

Autor: Dominik Melichar

Societas incognitorum eruditorum a článková bibliografie časopisu Acta incognitorum (1976–1988)

„Učená společnost“ Societas incognitorum eruditorum (SIE) představovala jedinečné a zároveň uzavřené společenství lidí, kteří se nehodlali smířit s kulturním a vzdělávacím diktátem totalitního režimu tzv. normalizačního Československa.

Za hranicí legality vytvořili svobodné prostředí k šíření vědomostí napříč obory: od literární vědy či estetiky přes fyziku, matematiku či teologii až po hromadnou dopravu nebo olympijské hry. Programově se přihlásili k první učené společnosti na území habsburské monarchie, osvícenské Societas incognitorum eruditorum in terris Austriacis. Vědecké zaměření opírající se především o polemiku coby nezbytnou součást mechanismu sebevzdělávání a kultivace však obohatili o herní aspekt a recesi.

Páteří přítomného svazku je článková bibliografie samizdatového časopisu Acta incognitorum, jejž SIE vydávala víceméně s měsíční periodicitou téměř třináct let (1976–1988). Jde nejen o nejdéle vycházející a kompletně dochované české literární samizdatové periodikum období do roku 1989, ale také o jedinečný zdroj představující neoficiální kulturu z mimořádně osobní perspektivy.

Úvodní studie Dominika Melichara činnost SIE analyzuje a sleduje vývoj diskutovaných témat a polemického prostředí vytvořeného na stránkách Act incognitorum díky neobvyklé žánrové pestrosti, zahrnující vedle beletristických, esejistických či publicistických textů také příspěvky deníkové, zachycující společenský život členů SIE.

Články v digitální formě lze nalézti ZDE, je tam i řada vojensko-historických statí.

Knihu vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR v roce 2024

Autor Dominik Meliachar

Počet stran 424

Formát 14,2 × 20,8 cm

ISBN 978-80-7658-075-6

Cena 343

 


MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Autor: NAPOLEON BONAPARTE, EMMANUEL DE LAS CASES

Starší titul, ale stojí za připomenutí

Když byl Napoleon po bitvě u Waterloo v roce 1815 internován na vzdáleném ostrově Svatá Helena, doprovázel ho mimo jiné věrný hrabě de Las Cases. Po celou dobu svého pobytu na ostrově zaznamenával do deníku Napoleonovy vzpomínky, úvahy a myšlenky. Padlý císař se hodně soustředil na „poslední dějství“ svého životního dramatu – útěk z Elby, závěrečných „sto dnů“ svého panování a osudnou bitvu –, ale věnoval se i šťastnějším dobám své dráhy, literatuře, dějinám a dalším tématům. A protože je kniha psána živým, kultivovaným jazykem, zdaleka není jen historickým dokumentem, ale patří do klasické francouzské literatury stejně jako další proslulé memoáry. Český překlad byl pořízen jako první s přihlédnutím k novému francouzskému vydání podle původního rukopisu, objeveného teprve v nedávné době. Přeložil, úvodní studii napsal a poznámkami opatřil Aleš Pohorský.

Vydalo nakladatelství Academia

ISBN978-80-200-2720-7

EAN9788020027207

Rok vydání 2020

Vazba pevná

Rozměry239 x 165 x 41 mm

Doporučená cena: 750 Kč

Cena po slevě: 600 Kč

 


Kalich a půlměsíc

Kalich a půlměsíc

Autor: Miroslav Houška

Alternativní historie s prvky fantasy.

Bitva u Lipan dopadla obráceně!  Vznikl jiný svět než ten, který známe. V něm se v roce 1453 husité vydávají na pomoc Konstantinopoli obležené vojskem Osmanské říše.

Autor Miroslav Houška vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze. Působí jako advokát, organizátor vzpomínkových akcí k významným výročím českých dějin a průvodce po památkách. Autor knihy Svatý Václav — Jiný příběh (2019), spoluautor knih Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845 (2016) a Almanach Kalich (2020).

Vydává nakladatelství Elka Press

Kniha vyšla 7. května 2024 při příležitosti 590. výročí bitvy u Lipan (30. 5. 1434).

1. vydání.

Brožovaná vazba , formát A5 (148 x 210 mm), rozsah 192 stran.

Ilustrace na obálce Milan Fibiger, grafické řešení obálky Kevin V. Ton

ISBN 978-80-87057-53-7

Cena 199 Kč

Distribuce Kosmas, s.r.o.


Antikomunistické manifesty

Antikomunistické manifesty

Autor: John Vincent Fleming

Čtyři knihy, které formovaly studenou válku

 Předmětem fundované a čtivé Flemingovy práce je čtveřice vlivných knih, které formovaly studenou válku: Tma o polednách (1940) maďarského novináře a intelektuála Arthura Koestlera, Ze tmy (1941) německého námořníka a dělnického aktivisty Jana Valtina, Zvolil jsem svobodu (1946) sovětského inženýra Viktora Kravčenka a Svědek (1952) amerického žurnalisty Whittakera Chamberse. Všichni autoři byli pravověrnými komunisty, které trpká deziluze přivedla k odklonu od jejich ideologie; všichni o tomto zvratu napsali emotivní svědectví.

Příběhy všech těchto čtyř knih a jejich autorů zasazuje John V. Fleming do širokého historického kontextu třicátých až padesátých let 20. století a rozebírá je ve všemožných souvislostech od politologických, literárněkritických až po psychologické. Především ukazuje na téměř fatální iluze levicové a částečně i liberální západoevropské veřejnosti ve vztahu ke stalinismu, komunismu a Sovětskému svazu zejména po druhé světové válce i obdobnou situaci americké veřejnosti hlavně během války. Nebezpečí vlivu stalinských komunistických stran na Západě a jejich sympatizantů bylo všeobecně podceňováno. Při demaskování vražedné a nelidské povahy sovětského systému sehrály – jak Fleming přesvědčivě ukazuje – čtyři analyzované knihy, „antikomunistické manifesty“, velice důležitou roli a napomohly k porážce stalinistických sympatizantů a k reorientaci západní veřejnosti a politických reprezentací směrem k obraně demokratických a liberálních hodnot.

 

Autor John Vincent Fleming Po čtyřicet let na Princetonské univerzitě přednášel v rámci komparatisticko-medievalistické specializace anglickou, francouzskou a latinskou literaturu. Habilitoval se prací The Roman de la Rose. A Study in Allegory and Iconography (1969, Román o růži. Rozbor po stránce alegorické a ikonografické), nicméně do srdcí mnoha studentů se zapsal přednáškovým cyklem věnovaným anglickému bardovi Geoffreymu Chaucerovi a jeho Canterburským povídkám. Úžeji vymezený profesní zájem pak promítl do díla An Introduction to the Franciscan Literature of the Middle Ages (1977, Úvod do františkánského písemnictví v období středověku). Ač od roku 2006 na odpočinku, dál rozvíjí své zájmy, zejména knihvazačství a literární kritiku. Vytrvává i v publikační činnosti, o čemž svědčí mezi jiným knihy The Dark Side of the Enlightment (2013, Odvrácená strana osvícenství) a Luís de Camões. The Poet as Scriptural Exegete (2017, Luís de Camões. Básník jako vykladač Písma). V češtině se jeho přístupně podané dílo slavící úspěch mezi laiky i akademiky objevuje poprvé.

 

Vydalo nakladatelství Maraton 2024

Originální název: The Anti-Communist Manifestos, 2009

Překlad: Pavel Pokorný

Počet stran: 384

Jazyk vydání: český

Vazba knihy: měkká / brožovaná

ISBN: 978-80-88411-19-2

Cena 468 Kč


Ukrajina

Ukrajina

Autor: Radomyr Mokryk, Soňa Koškinová

Osobní svědectví a geopolitické pozadí rusko-ukrajinské války.

Tři autoři, tři pohledy na válku. Každý pozoruje zápas o Ukrajinu ze svého úhlu. Každý z nich si také žije svůj osobní válečný příběh. Těch cizích slyšeli, viděli, vyfotili, popsali i zapomněli tisíce. Mnohé jim ale utkvěly v paměti a osobně je zasáhly.

Ukrajinský historik Radomyr Mokryk, který se z bezpečné Prahy po začátku invaze vrátil na Ukrajinu a i přes svou ryze humanistickou povahu dobrovolně podstoupil vojenský výcvik. Svým vyprávěním přibližuje geopolitické a historické pozadí konfliktu, který doutná již celá staletí.

Ukrajinská novinářka Soňa Koškinová, která se s dcerou, matkou a kocourem po únoru 2022 dočasně odstěhovala do Prahy. Někteří z jejích nejbližších spolupracovníků a kamarádů ale zůstali, za což zaplatili svým životem – jejich příběhy s námi v této knize sdílí.

A fotografka Iva Zímová, světoběžnice s českým a kanadským pasem, která nevypráví příběhy lidí a míst slovy, ale fotografiemi. Jediný snímek dokáže zachytit to, nač jsou někdy slova krátká.

Jedinečná publikace, která kombinuje geopolitický a historický pohled na současnou rusko-ukrajinskou válku s osobním svědectvím a příběhy skutečných lidí. Texty jsou doplněny unikátními fotografiemi Ivy Zímové a předmluvou Petry Procházkové.

Překladatel: Jitka Dědicová

Vydalo nakladatelství JOTA

Počet stran:208

Formát knihy:185x225

Vazba:pevná s přebalem

EAN:9788076892330

ISBN:978-80-7689-233-0

Datum vydání:19.7.2023

 


Primitivní rebelové

Primitivní rebelové

Autor: Eric Hobsbawn

Vydalo nakladatelství Academia 2023.

Knihu tvoří studie věnované primitivním formám společenské agitace, jakými jsou například sociální zbojnictví, tajná vesnická společenství, rolnická revoluční hnutí milenialistického typu, mafie, preindustriální městské gangy a dělnická náboženská bratrstva. Výklad se zaměřuje na oblast západní a jižní Evropy, především na jižní Itálii, Sicílii a Andalusii, v období od Francouzské revoluce. Publikace se pokouší nalézt odpověď na otázku, do jaké míry je tato hnutí možné pokládat za reformní či revoluční, v čem spočívá podstata jejich revolučnosti, jakou roli mohou sehrát v politickém životě zemí, v nichž se objeví, a zda a za jakých podmínek se mohou transformovat či začlenit do „moderních“ politických hnutí. Eric Hobsbawm (1917–2012) byl významný britský marxistický historik a intelektuál. Zabýval se především obdobím tzv. dlouhého 19. století, nástupem industriálního kapitalismu, nacionalismu, ale i dějinami 20. století.

Autor Eric Hobsbawn (1917--2012) byl významný britský marxistický historik a intelektuál. Zabýval se především obdobím tzv. dlouhého 19. století, nástupem industriálního kapitalismu, nacionalismu, ale i dějinami 20. století.

Z angličtiny přeložil Martin Štefl.

Vydalo nakladatelství Academia 2023

978-80-200-3206-5

Cena 475 Kč


Ruská kocovina

Ruská kocovina

Autor: Shaun Walker

Putinův svět a přízraky minulosti

Připomínáme starší titul, ale stále aktuální:

Rozpad sovětského světa vedl v Rusku k dlouhé a bezvýchodné kocovině, na niž Putinův režim aplikoval jednoduchý lék: Národní hrdost. Téma vítězství ve Velké vlastenecké válce však přináší mnohá nebezpečí spojená s temnými proudy dějin. Cílené manipulaci podléhá historie vzdálenější i nedávná.

 Do pozitivního obrazu Ruska se nehodí vzpomínky na Stalinovy oběti, Gulag či deportace, ale mizí také pravda o čečenské válce, o olympiádě v Soči nebo o Krymu. Čím víc se Rusko upíná k minulosti, tím víc si zavírá cestu k solidní vizi budoucnosti a reálnému řešení problémů. Reportér Shaun Walker se nezaměřuje jen na Putinovu politiku. Navštívil různé kouty rozlehlé ruské říše a přinesl zprávu o ztracené generaci: Svůj stát ztratily miliony Rusů, kterým se politici dokola snaží navrátit smysl života a pocit sebeurčení, třeba i metodami naprosto cynickými.

Autor Shaun Walker strávil více než deset let v Moskvě, z toho šest let jako zahraniční korespondent britského deníku The Independent. Nyní zde působí jako reportér deníku The Guardian. Studoval ruské a sovětské dějiny na Oxfordské univerzitě.

V roce 2019 vydalo nakladatelství PASEKA

Pevná vazba, 336 stran, fm A5

ISBN 978-80-7432-955-5

Cena 389

 


 Kordy a rapíry z českých sbírek 16. - 18. století II. díl

Kordy a rapíry z českých sbírek 16. - 18. století II. díl

Autor: Vladimír Šindelář

Kniha volně navazuje na první díl, vydaný roku 2018.

Kniha dokumentuje bohatství sbírek státních i soukromých. V textové části knihy se zájemci dočtou o tom, jak se česká šlechta učila v zahraničí šermířskému umění, které pražské budovy jsou spjaty s historií šermu a jak to bylo s výukou šermu u pážat. Hlavní restaurátor pražského Vojenského historického ústavu Petr Moudrý popisuje restaurování dvou historických rapírů, archeologové Mgr. Petr Žákovský a PhDr. David Vích mapují archeologické nálezy kordů a rapírů na našem území. Najdeme zde i kapitolu o několika zajímavých soubojích nebo o pobočných zbraních, jak je zachytily dobové šlechtické portréty. V závěru nechybí obsáhlý seznam použité literatury.

Obrazová část obsahuje barevné snímky 84 kordů a rapírů ze státních i soukromých sbírek, především ze zámků Žleby, Frýdlant, Opočno, Lysice a Rožmberk. Oproti prvnímu dílu je tentokrát každé zbrani věnována celá dvojstrana, kde je zachycen líc, rub i celkový pohled, to vše spolu s rozměry a váhou jednotlivých zbraní.

Vydalo Muzeum Milevska

Autoři Vladimíř Šindelář a kolektiv

Formát 225 x 270 mm

Pevná vazba, 288 stran

ISBN 978-80-907449-5-0

Cena 550 Kč


Meč a člověk

Meč a člověk

Autor: Kolektiv

Vybrané kapitoly k dějinám mečů a lidí

Kdy se v tuzemsku meč poprvé objevuje? S jakým sociálním prostředím je meč spojen? Jaká je symbolická role meče v různých dějinných epochách? Lišilo se postavení meče ve střední Evropě od mečů v Japonsku? Na tyto i mnohé další otázky se pokouší odpovědět kniha s bohatým obrazovým materiálem, která vyšla u příležitosti konání interdisciplinární konference nazvané „Meč a člověk“. Konference proběhla v roce 2022 v prostorách Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jejím pořadatelem byl tamní Archeologický ústav.

 • Rok vydání:
  2023
 • Vazba:
  brožovaná (V4)
 • Počet stran:
  160 stran
 • Vydání:
  1.
 • ISBN:
  ISBN 978-80-7694-026-0


Za svobodnou Paříž

Za svobodnou Paříž

Autor: Martin Dugard

Obsazení, odboj, osvobození 1940-1944

Strhující vyprávění o hrdinství, touze po svobodě a obětování se za správnou věc během bojů o Paříž za druhé světové války.

Květen roku 1940. Hitlerova vojska vtrhla do Francie a svět byl znovu ohromen drzou, zničující bleskovou válkou, jež vyvrcholila dobytím Paříže. Napadená země se během několika týdnů zhroutila a její metropole, ono „město světel“ zaslíbené intelektuálům a umělcům, ctěné pro svou atmosféru bezstarostnosti a svobodomyslnosti, se ocitlo pod nacistickou nadvládou.

Okupanti rozpoutali teror, proti němuž se začal formovat vlastenecký odpor. Nacistům padlo za oběť více než sto dvacet tisíc Pařížanů, bezpočet dalších prošel věznicemi gestapa a skončil v koncentračních táborech. Čím déle nepřítel držel město ve svých spárech, tím větší hrozba na jeho obyvatele doléhala. Zbývala jim jediná naděje: invaze do Normandie, mnoho měsíců intenzivně připravovaná Brity a Američany.

Byly to ale především jedny z největších postav této válečné doby, které měly osud francouzské metropole od počátku v rukou. Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, George S. Patton a Charles de Gaulle, řídící odboj z londýnského exilu, svými rozhodnutími rýsovali kontury dramatu, rozehraného mezi květnem 1940 a srpnem 1944.
Beletristicky laděný text doplňují situační mapky bojišť a fotografická příloha.

„Mezi přežitím a vítězstvím je ještě dlouhá cesta.“
Winston Churchill

Přečtěte si ukázku: https://www.jota.cz/za-svobodnou-pariz.html

Datum vydání: 31. ledna 2024
ISBN: 978-80-7689-054-1 / EAN: 9788076890541
pevná vazba s přebalem / 408 stran / doporučená cena: 498 Kč
Originální název: Taking Paris: The Epic Battle for the City of Lights
Přeložil: Martin Nový
Goodreads:
https://www.goodreads.com/book/show/57486208-taking-paris
Databáze knih:
https://www.databazeknih.cz/knihy/za-svobodnou-pariz-obsazeni-odboj-osvobozeni-1940-1944-525018
Vychází také jako e-kniha.

                                                                      ***

Martin Dugard (*1961) je americký autor a spoluautor řady knih, většinově zaměřených na historické události a postavy z různých epoch. Jeho díla mnohokrát obsadila první místo v seznamech nejprodávanějších titulů sestavovaných deníkem The New York Times, některá se dočkala i televizního zpracování. Je rovněž podepsán pod scénářem k celovečernímu filmu, přispívá do časopisů, vede vlastní blog a působí jako trenér vytrvalostního běhu.

                                                                      ***

„Kniha Za svobodnou Paříž se čte jako filmový scénář, který vás rychle vtáhne do děje. Jako byste se sami ocitli na Elysejských polích a spolu s Pařížany osvobozovali jejich město od nacistů.“
Andrew Roberts, autor knihy Churchill: Předurčen osudem

„Martin Dugard předkládá čtenářům napínavý příběh osvobození Paříže, v němž plasticky ožívají významné osobnosti druhé světové války. Kniha plná objevných informací je svižným vyprávěním o nasazení obrovských lidských a materiálních zdrojů s jediným cílem: vyhnání okupantů z francouzské metropole. I přes tisíce již publikovaných stran na válečné téma se autorovi podařilo představit boj Francouzů v dosud nevylíčené podobě. Hrdinů je mnoho a Dugardův mistrovský počin jim všem vzdává náležitý hold.“
Brian M. Sobel, autor knihy The Fighting Pattons

„Vynikající práce.“
The Washington Post

„Dugardova kniha staví pomník Paříži za druhé světové války, tak jako jej postavil Londýnu Erik Larson ve svém Churchillově portrétu válečného premiéra. Historická skutečnost v přitažlivém hávu beletrie.“
James Patterson, spisovatel a scenárista

 

 SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 27. 5. 1942 atentát na Heydricha.

Výročí: 27. 5. 1942 atentát na Heydricha.


Recenze týdne

Krocení nestvůr nevědomosti

Societas incognitorum eruditorum a článková bibliografie časopisu Acta incognitorum (1976–1988)