logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Gangsteři z Východu

Gangsteři z Východu

Autor: Jürgen Rozh

Reálná hospodářská detektivka s vysokou politickou brizancí

Gangsteři z východu – Nové cesty zločinu

ROTH Jürgen
Narozený roku 1845, patří v Německu k nejznámějším investigativním žurnalistům. Od roku 1971 zpracovává své životní téma zvlášť naléhavě v televizních dokumentech a velmi úspěšných knihách. V této knize odkrývá nevábnou podobu demokracie, kde jsou si zločin a vysoká politika blíž, než bychom čekali.

Nová kniha od Jürgena Rotha – reálná hospodářská detektivka s vysokou politickou brizancí.
V posledních letech vybudovaly ruské, gruzínské a jiné firmy z bývalého východního bloku, agenti tajných služeb, mafiáni a privilegovaní pachatelé hospodářské kriminality neuvěřitelné sítě, které prostoupily všechny oblasti evropské ekonomiky a pronikly i do nejvyšší politiky.
„Je to zachycení reálného stavu všech těch zemí v naší bezprostřední blízkosti, které představují daleko větší nebezpečí pro demokratický základ našich států než terorismus v uplynulých desetiletích.“
Herman Lutz, prezident Evropských policejních odborů

Hlavním tématem je odhalování gangsterů z bývalého Sovětského svazu a Východu obecně a jejich prorůstání do německého, švýcarského a dalšího západního teritoria. Titul obsahuje materiály tajných služeb, výsledky sledování zločineckých bossů různých kalibrů, ale i politických a společenských špiček. Spíš než o suchou literaturu faktu jde o dramatickou mafiánskou reality show, reálnou hospodářskou kriminalitu a vysokou, pro všechny občany nebezpečnou politickou hru.

MOC 299 Kč
 Vázaná,  288 stran
ISBN 80-204-1415-0, EAN 978-80-204-1415-0

 


Války rudého muže

Války rudého muže

Autor: Miroslav Stingl

Poutavé vyprávění předního českého cestovatele a spisovatele Miloslava Stingla o válkách indiánů Severní, Střední a Jižní Ameriky.

Války rudého muže

Miloslav Stingl,
Známý cestovatel, etnograf a spisovatel, se narodil 19. 12. 1930 v Bílině. Vystudoval mezinárodní právo a etnografii.  V roce 1954 získal doktorát práv a v roce 1959 doktorát filozofie na Karlově univerzitě. Od roku 1962 do začátku sedmdesátých let pracoval v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd. Od té doby je ve svobodném povolání. Je autorem řady cestopisů a populárně-vědeckých prací.

Kniha Války rudého muže je poutavým vyprávěním předního českého cestovatele a spisovatele Miloslava Stingla o válkách indiánů Severní, Střední a Jižní Ameriky, které vedli proti bílým dobyvatelům. Setkáme se nejen s příběhy nejznámějších indiánských náčelníků, jako byli Sedící býk a Geronimo (který posloužil Karlu Mayovi jako předobraz Vinnetoua), a nejznámějších bitev, jako byla ta u Little Big Hornu, ale autor věnuje pozornost také méně známým válečným tažením jihoamerických indiánů. Kniha je strhujícím čtením o vyčerpávajících válkách, zradě, smrti i lásce, ale zejména o odvaze původních obyvatel Ameriky, kteří se často vrhali do předem prohraných a nevyrovnaných bitev, aby si zachovali svou hrdost a svobodu.

Nakladatel: Mladá fronta
ISBN: 80-204-1095-3, EAN: 9788020410955
Ilustrace: Petr Pačes
Formát: 304 stran, 20x12,5cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2004 (1. vydání)

 


Zlatý věk keltů v Čechách

Zlatý věk keltů v Čechách

Autor: Anna Bauerová

Ve snaze najít etnické, kulturní a civilizační kořeny, pokoušíme se porozumět dávným civilizacím.

Zlatý věk Keltů v Čechách

PhDr. BAUEROVÁ Anna
Vystudovala historii, dějiny uměleckého řemesla a muzeologii na Filozofické fakultě Karlovy university v Praze. Pracovala převážně v oblasti památkové péče. Napsala řadu populárně odborných publikací a statí. V posledním desetiletí se podílí na každoročním pořádání výstav inspirovaných prastarou historií naší země a doplněných sborníky. Je autorkou knih literatury faktu, především z období, které začalo hluboko v prvním tisíciletí před naším letopočtem a ve kterém se ve středozápadní Evropě – včetně území Čech – vyvinulo z předchozích pravěkých kultur etnikum Keltů.

Zlatý věk Keltů v Čechách vyvrcholil na našem území zhruba před dvěma tisící lety, v poledních stoletích starého letopočtu.
Anna Bauerová ve své knize sleduje celé tisícileté období keltského osídlení v Evropě, ale zejména u nás. Keltové zanechali mnoho hmotných dokladů o své pozoruhodné a pro nás často tajemné kultuře – od zakopaných pohádkových pokladů zlatých mincí až po kamenné zbytky rozsáhlých oppid, v nichž se soustřeďovala rozmanitá řemeslná i důmyslná obchodní síť spojující kdysi keltské oblasti střední Evropy s vyspělým antickým světem. Vlastní dějiny keltských kmenů jsou ovšem hluboce ponořeny v nepropustné mlze pravěku a až na několik dílčích zpráv řeckých a římských autorů se o nich nemůžeme téměř nic přesnějšího a podrobnějšího dozvědět. Přesto se autorce podařilo plasticky přiblížit, a to ve světle posledních poznatků vědy, průběh keltského osídlení na našem území a příčiny zániku této kultury na přelomu letopočtu. Při cestě zpět do pradávné minulosti navštívíme hradiště a oppida Keltů, seznámíme se s jejich tajemnými a nepochopitelně krutými náboženskými obřady, s jejich válečnickými úspěchy a překvapující řemeslnou zručností; s obdivem se seznámíme u jejich svérázných uměleckých výtvorů nahlédneme i do tajemného učení druidů, kteří po staletí ústně, ve vlastní paměti uchovávali staré ságy a pověsti, poznatky z astronomie a lékařství, celý ten podivuhodný keltský názor na svět, aby jej předávali dalším generacím. Poznáme, že Keltové v mnoha směrech trvale obohatili evropskou civilizaci, ale ještě častěji se budeme setkávat s otázkami, jaký skutečně byl onen zaniklý svět našich dávných předchůdců – Keltů.

Cena:249,- Kč
ISBN 80-204-1109-7
Vydala: Mladá Fronta

 

 

 


Kdy umírá vojevůdce

Kdy umírá vojevůdce

Autor: Miroslav Ivanov

Záznam o zkoumání života a smrti Jana Žižky, kdysi čeledína krále Václava, poté horlitele pro zákon Kristův obzvláštní

Kdy umírá vojevůdce.
Záznam o zkoumání života a smrti Jana Žižky, kdysi čeledína krále Václava, poté horlitele pro zákon Kristův obzvláštní

Miroslav Ivanov
(1929–1999), jeden ze zakladatelů české literatury faktu, se narodil v Jaroměři-Josefově nad Metují. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde také působil v letech 1953–1960 na katedře české a slovenské literatury. Poté byl do roku 1967 redaktorem časopisu Hlas revoluce, od té doby spisovatelem.

Kniha Miroslava Ivanova o českém vojevůdci Janu Žižkovi je zdařilou kombinací hned několika literárních žánrů. Při strohém respektování výsledků historického bádání zkušený a erudovaný autor postupuje přímo detektivní metodou, aby za pomoci poznatků vědeckých disciplín odhalil, kde byl Jan Žižka pohřben a zda se jedná skutečně o jeho ostatky či zde jde o pouhý podvrh. Proto provází čtenáře jeho pestrým životem, seznamuje nás s jeho lapkovským a pak vojenským působením doma i v cizině, motivy jeho jednání, zákruty husitské ideologie, přičemž zároveň nabízí barvitý portrét Žižkovy osobnosti, bez nánosů obrozenecké mytologie a čítankové jednoduchosti národního hrdiny.
„…Kdybych nevadil jejich (kněží – pozn. D.D) nenávisti, byl bych si nepochybně zasloužil býti počítán mezi slavné muže. Přece však mé kosti leží na tomto posvátném místě, aniž jsem se pokořil papeži, a proti jeho vůli.“ To je doslovný překlad latinského textu, zatím si nikdo nikdy poslední důležité půlvětičky nepovšiml – a přece hovoří zcela zřetelně. Napovídá, že autor věděl o papežově nenávisti vůči Žižkovi a touto formulací jako by chtěl naznačit, že papež protestoval proti Žižkově pohřbu v kostele! Proč jinak by autor epitafu zdůrazňoval a zcela přesně sděloval, že Žižka leží na „posvátném místě… proti jeho (papežově) vůli“?

Rok vydání: 2006
Počet stran: 421
Rozměr: 20,5x13,7 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 2.
Jazyk: česky
Vazba: vázaná
Nakladatelství: MLADÁ FRONTA
ISBN: 80-204-1371-5
EAN: 9788020413710

 


Rasputin

Rasputin

Autor: Edvard Radzinskij

Poprvé se čtenáři dostává do rukou seriozní zpráva o jedné z nejrozporuplnějších postav začátku 20. století

Rasputin

Edvard Radzinskij
Dramatik a spisovatel (*1936) se ve své tvorbě věnuje především historii. Největší proslulost mu přinesl světový bestseller Polední car – kniha, kterou psal čtvrt století. Dlouho jej přitahovala i osobnost Rasputina, jedné z nejkontroverznějších postav ruských dějin.  V roce 1995 se mu dostal do rukou spis ze Státního archivu, který na řadu let zmizl, aby se náhle objevil na aukci společnosti Sotheby´s. obsahoval výpovědi Rasputinových přátel, obdivovatelů a fanatických ctitelek z jeho tajného kroužku, lidí, kteří vídali Rasputina téměř každý den. S pomocí tohoto dokumentu mohl autor přeměnit Rasputinův životopis z tajemné legendy v hodnověrné, poutavě napsané vyprávění založené na dosud neznámých faktech.

Skoro negramotný sibiřský mužík Grigorij Rasputin jako jediný dokázal zbavit bolesti nevyléčitelně nemocného následníka trůnu Alexeje. Získal tím bezmeznou vděčnost a důvěru carevny Alexandry i cary Mikuláše II., posledního panovníka Ruska. Vyznal se v lidech a uměl ovládnout jejich mysl.  Dosáhl téměř absolutní moci. Měl však jednu slabost – slabost pro ženy; prostitutky stejně jako urozené dámy. Tato vášeň se mu stala osudnou. Díky jí neprohlédl léčku, kterou mu nastražili spiklenci z řad nejvyšší aristokracie.
Poprvé se čtenáři dostává do rukou seriózní zpráva o jedné z nejrozporuplnějších postav počátku 20. Století. Rasputin byl stejně zbožňován jako démonizován, měl vliv na politické dějiny  a průběh první světové války. Teprve v nedávných letech se spisovateli Edvardu Radzinskému dostalo přístupu k dosud tajným archivům carského Ruska.

Nakladatel: Mladá fronta
ISBN: 80-204-0936-X, EAN: 9788020409362
Originál: Dělo Rasputin (Živoj Rasputin), překlad: Vlasta Tafelová
Formát: 496 stran, 20,5x14cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2002


Ofenziva v Pacifiku

Ofenziva v Pacifiku

Autor: Miloš Hubáček

"Třetí svazek ""pacifické řady"" Pacifik v plamenech, Vítězství v Pacifiku) líčí průběh ofenzivních, převážně vyloďovacích operací probíhajících v letech 1943?1944 jednak na Nové Guineji a jednak ve středním Tichomoří, které vytvořily předpoklady k osvobození Filipín a nakonec k útoku na samy japonské ostrovy.

Ofenziva v Pacifiku
HUBÁČEK Miloš

Po stažení zdecimovaných japonských vojsk z ostrova Guadalcanal převzali Spojenci strategickou iniciativu a přecházeli k široce založené ofenzivě. Obrovskými rozlohami oceánu zahájili postup na západ vedený dvěma směry: z jihozápadnětichomořské oblasti útočila vojska generála MacArthura a ze středního Tichomoří síly admirála Nimitze. Pod MacArthurovým strategickým velením obsazoval ve druhé polovině roku 1943 admirál Halsey střední a severní pobřeží Nové Guineje, získávala základny na nové Brigánii, v Admiralitních ostrovech a užitím proslavených "žabích skoků" se přibližovala k jižním Filipínám. V téže době na severu Nimitz vyhnal Japonce z Aleut a v listopadu 1943 útokem na Gilbertovy ostrovy započal velké tažení středním Tichomořím. V lednu 1944 následovalo vylodění v Marshallových ostrovech a v červnu 1944 byl zahájen útok na japonské opěrné body v Marianách, na ostrovy Saipan, Tinian a Guam. V souvislosti s vyloděním na Saipanu došlo ke střetnutí japonských a amerických námořních svazů, které s definitivní platností rozhodlo o osudu císařského loďstva a jeho palubního letectva. Spojená ofenziva porobíhající v tichomoří v letech 1943 a 1944 způsobila japonským ozbrojeným silám obrovské ztráty, které Tokio nebylo s to nahradit a připravila je o řadu klíčových pozic. Ze základen v Marianách mohly americké bombardéry provádět zničující nálety na Japonsko a po skončení novoguinejského tažení stál MacArthur před branami Filipín.
Právě průběh těchto velkých invazních operací, které v Tichomoří posunuly linii fronty ao tisíce kilometrů na západ, prolomily japonské obranné linie a vytvořily předpoklady jak k útoku na Filipíny, tak k obsazení ostrovů Iwodžimy a Okinawy a nakonec vedly ke smrtelnému ohrožení domácích japonských ostrovlů, popisuje tato kniha.

Vydalo nakladatelství Mladá fronta
Vázaná, formát A5, 400 stran textu a 32 stran obrazových příloh
ISBN 80-204-0866-5

Cena: 269 Kč


Vojáci od Salaminy

Vojáci od Salaminy

Autor: Javier Cercas

"Slušný člověk není totéž co hrdina. Slušných lidí je spousta. Slušní lidé jsou ti, c ov pravý čas umějí říct ne, kdežto hrdinů je moc málo."

Když na konci španělské občanské války ustupují republikánské oddíly k francouzské hranici, rozhodnou se zastřelit skupinu zajatých frankistů. Mezi nimi je i Rafael Sánchez Mazas, zakladatel a ideolog falangy. Podaří se mu ve zmatku popravy uniknout, skrývá se v lese, až ho vypátrá anonymní republikánský voják, který ho má na mušce, ale bez vysvětlení mu daruje život. Na tuto příhodu náhodou narazí novinář a neúspěšný spisovatel, protagonista Cercasovy knihy, který se rozhodne celou událost rekonstruovat a nalézt onoho anonymního vojáka. Při psaní svého "skutečného vyprávění" narazí na celou řadu otázek, které zůstávají aktuální i dnes: co je hrdinství, jaké zločiny lze promlčet, jak se vypořádat s minulostí apod.

Javier Cercas (nar. 1962) je od r. 1989 profesorem španělské literatury na univerzitě v Geroně. Tento jeho román se okamžitě stal ve Španělsku bestsellerem, vyšel už ve čtyřiceti vydáních a byl přeložen do více něž šestnácti jazyků. Román byl také ve Španělsku zfilmován a vyslán do USA jako kandidát na Oscara.

Vydalo nakladatelství Mladá fronta

Počet stran: 226 stran

Rozměr: 137 x 208 mm

Vydání: 1. vyd.

Název originálu: Soldatos de Salamina


Kolaboranti

Kolaboranti

Autor: Borovička, Michael

1939?1945

Autor se sedmi životními příběhy evropských kolaborantů z let druhé světové války snaží odpovědět na často vznášenou otázku, zda právě Češi měli nějaký zvláštní talent na spolupráci s nepřítelem. V neposlední řadě jde však i sondu do psychologie těchto lidí: byli to většinou "vlastenečtí zrádci", muži, jejichž prvotní motivací rozhodně nebyly peníze. Prohlašovali, že zachraňují své národy v obtížné a dramatické době, a při tom byli pouhým nástrojem okupační moci. Knihu doplňuje obrazová příloha obsahující řadu u nás dosud nepublikovaných snímků.

Michael Borovička (nar. 1951) působí v současné době jako nezávislý publicista a překladatel. Specializuje se na české dějiny 19. století. Je autorem knih Kauza Karel Havlíček Borovský (1998), Pearl Harbor 1941. Ze zákulisí jednoho zákeřného přepadu (2001) a Tajné dějiny zednářských lóží (2002). Jako spolautor se podílel na vícedílné publikaci Galerie nesmrtelných (1999, 2000) a dvoudílné knize Drsný střed Evropy (2006). Je kmenovým autorem zeměpisného a cestopisného měsíčníku Lidé a země, kde publikuje cestopisné reportáže a třetím rokem již historický seriál o cestovatelích, polárnících a mořeplavcích. Spolupracuje také s měsíčníkem Dějiny a současnost a deníkem Lidové noviny.

Vázaná, 145 x 205, 288 stran, 329 Kč


Zbraně

Zbraně

Autor: Richard Holmes

Výpravná publikace vydavatelství Euromedia (Knižní klub)

Zbraně nejrůznějšího druhu -- od asyrských oštěpů po AK47 -- hrály významnou roli během celých lidských dějin. O osudu mocných říší i průběhu revolucí se rozhodovalo pomocí sekery, luku, meče či pistole. Ilustrovaná publikace Zbraně se snaží zachytit slovem i obrazem celý strhující příběh vývoje zbraní od nejstarších dob po současnost. Jádrem publikace je chronologicky pojatý komplexní přehled dějin lidských zbraní, který se nesoustředí pouze na informace o technologickém pokroku v oblasti zbraní a zbroje, ale přináší také údaje o tom, jak se jednotlivé zbraně používaly k boji, lovu či zločinu. Fotografie jedinečné kvality, jimiž je text bohatě ilustrován, zachycují širokou škálu zbraní a zbroje, od nejstarších egyptských seker přes luky a oštěpy kmenových společenství po automatické palné zbraně a granáty současných pěchotních jednotek. Chronologický výčet typů a druhů zbraní z celého světa od starověku po současnost prokládají speciální kapitoly: V oddílech pod hlavičkou Velcí válečníci jsou zachyceny různé typy vojenských jednotek a zbraní, které používaly, včetně jejich taktiky a typických metod boje, a to od řeckých hoplitů po speciální složky americké námořní pěchoty. Stránky nazvané Zbraň v detailech přinášejí detailní fotografie reprezentativních typů zbraní z každého dějinného období a jejich ovládacích mechanismů, doplněné přehledným a podrobným popisem jednotlivých částí. Unikátní, speciálně pro tento projekt zhotovené fotografie a fundované informace o každém typu a druhu zbraně činí z knihy Zbraně nejen výpravnou obrazovou publikaci pro každého zájemce o historii zbraní, ale také jedinečnou, informačně bohatou encyklopedii.


Žirafy

Žirafy

Autor: J. M. Ledgard

Bolševici zabíjeli nejenom lidi, ale i zvířata

J. M. Ledgard
ŽIRAFY

V roce 1975, v předvečer prvního máje, příslušníci tajné policie oblečení do vojenských protichemických obleků uzavřeli zoologickou zahradu ve Dvoře Králové a vydali rozkaz k likvidaci největšího stáda žiraf chovaného v zajetí na světě.
Právě tento masakr tvoří jádro pozoruhodné prvotiny J. M. Ledgarda. Autor vypráví příběh žiraf od okamžiku, kdy byly v Africe pochytány, až do jejich smrti kdesi daleko od domova, za železnou oponou. Díváme se na ně nejprve očima Emila, odborníka na hemodynamiku (krevní oběh), který má za úkol je doprovázet při jejich plavbě z Hamburku do Československa. Pak Amina, náměsíčná dívka, dělnice v továrně, náhodou zahlédne, jak žirafy přijíždějí, pocítí, jak ji probouzejí k životu, a každý den se na ně chodí do zoo dívat.
(Mimochodem jméno hrdinky odkazuje na svého času populární knihu Pučálkovic Amina, úsměvnou historku o pražské rodině, která se ujme mláděte, mylně považovaného za štěně, z něhož vyroste žirafa?)
Internetový časopis Militaria zpravidla recenzuje vojensko-historickou literaturu faktu. Avšak nebrání se aktuálním politickým tématům, jak čtenáři dobře vědí. Tato kniha, jakýsi beletrizovaný dokument, dokazuje, že bolševici vraždili nejenom lidi, ale také zvířata. Jedná se o další zločin ozbrojených složek komunistického režimu, podle zákona 198/93 "zločinného, nelegitimního a zavrženíhodného", jehož pohrobci stále ještě nelegitimně zasedají v parlamentu naší "kafkovsko-absurdní" republiky. Nejenom z tohoto důvodu považujeme za svou povinnost na tuto pozoruhodnou knihu upozornit.
"Určitě se najdou lidé, kteří řeknou: Co je komu po postřílených žirafách? Když si sedneš, začneš číst a budeš opravdu myslet na jejich zrození. Na to, jak se vzaly na tak nepochopitelném místě, jako bylo Československo. Z neznámého kouta Keni. Lodí. Přes oceán. Po Labi. Přemýšlíš o jejich cestě. Přemýšlíš o jejich zajetí. Přemýšlíš o tom, jak je brali jednu po druhé, aby je zastřelili, rozemleli, vymazali ze záznamů. Když potom dokážeš soucítit s jednou z těchto žiraf? o co více pak dokážeš soucítit s dítětem zastřeleným v Bosně?" (Lidové noviny 29. 4. 2009).
Zápletka knihy vychází ze skutečnosti. Zoo ve Dvoře Králové dosud marně čeká na oficiální vyjádření a vysvětlení, proč muselo být zlikvidováno všech jejich 49 žifar, z toho 47 v noci 30. dubna 1975. Šlo o největší stádo žiraf chovaných v zajetí na světě. U 35 žiraf se navíc má za to, že byly tou dobou březí?

O autorovi:
J. M. Ledgard se narodil ve Skotsku, na Shetlandských ostrovech, v roce 1968. Vzdělání získal v Anglii, ve Skotsku a v Americe. Je zahraničním dopisovatelem časopisu The Economist. V současné době žije a pracuje v Africe.
Novela. 229 Kč. vázaná. 280 stran ISBN 80-204-1570-X. EAN 978-80-204-1570-7. Z anglického originálu přeložila Lucie Johnová.
Cena 229 KčSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti