logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Malostranské humoresky

Malostranské humoresky

Autor: Karel Pecka

Kniha povídek o životě lidí v nerudovském koutě Prahy v osmdesátých letech.

Na Malou stranu se Karel Pecka přestěhoval z panelákového sídliště v roce 1979. Jako signatář Charty 77 čelil ze strany StB častým domovním prohlídkám, což byl hlavní důvod, proč začal psát pouze kratší texty. Tak vznikly Malostrnské humoresky. Veselé i vánější, vtipné nepovrchní příběhy, vyprávějící s humorem, nadsázkou, ale i pochopením o pestrosti života na Malé Straně 80. a 90. let. Humoreskami prochází plejáda rozmqanitých postav a postaviček, anonymních i slavných. Z té druhé skupiny zde potáváme třeba spisovatele Ludvíka Vaculíka, režiséra Miloše Formana při pražském natáčení velkofilmu Amadeus, nebo prezidenta Václava Havla v polistopadové povídce Spiknutí dobrodějů

Výtvarné stránky se ujal ilustrátor Jiří Slíva, který originálně a zároveň vkusně svým nezaměnitelným rukopisem toto jedinečné dílo obohatil.

Kniha kromě ůvodních tří sešitů z 80. let obsahuje rovněž čtyři povídky z období po Listopadu '89, které vyšly (již po smrti autora) samostatně v souboru Svůdnost černé barvy v roce 1998.

"Zvídavě jsem se uchýlil k Nerudovi, a když jsem nově četl jeho povídky, psané před sto lety, vyvstalo zřetelně, že zaznamenávám podobný vid, a jak velikým Mistrem on vůbec byl. Pokračoval jsem pokorně s tím, že když budou Múzy milostivé, mohlo by se mi snad podařit nastínit obraz Malé Strany po stoletém odstupu."

Karel Pecka

Druhé vydání

V roce 2023 vydal Daniel Pagáč

Ilustroval Jiří Slíva

ISBN 978-80-88342-34-2

Doporučená cena 490 Kč

Rozměry 155 x 215 mm

Pevná vazba, 408 stran

 

 


ODKAZ

ODKAZ

Autor: Barbara Masin

Pět přátel. 24 000 nepřátelských vojáků. Tajemství, které mohlo změnit průběh očekávané války.

Kniha ODKAZ byla jednou z inspirací scénáře filmu Bratři. Ten bude do kin uveden 26. 10. a je nominován na Oscara. U příležitosti premiéry VYDÁVÁME DOTISK tohoto úspěšného titulu (již čtvrté opravené a doplněné vydání).

K dostání u všech dobrých knihkupců. Výhradní distribuce firma KOSMAS s.r.o.

Synové generála Josefa Mašína, hrdiny druhého odboje popraveného nacisty, chtěli jít ve šlépějích svého otce – stát se vojáky svobodné Československé republiky. Komunistický puč v únoru 1948 zhatil jejich sny o svobodné vlasti a čestném povolání vojáka. Krátce po skončení druhé světové války vypukla válka studená; zdálo se, že třetí světová válka je na spadnutí. Prozatím však probíhala válka jiná – občanská válka, kterou proti obyvatelům vlastní země vedli českoslovenští komunisté. Pro ty, kteří s totalitním rudým režimem nesouhlasili, to byla válka vyhlazovací. Pro bratry Mašíny byla volba jasná – po vzoru svého otce zahájili spolu s několika přáteli odboj proti nepřátelům své vlasti. Jejich síly však byly ve srovnání s mocným nepřítelem žalostně slabé. Rozhodli se proto odejít na Západ, vstoupit do armády Spojených států a účastnit se v jejích řadách rozhodujícího střetnutí mezi svobodným světem a komunistickými utiskovateli. O vypuknutí třetí světové války nepochybovali – cožpak je o tom Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa téměř každodenně neujišťovaly?

K ilegálnímu odchodu na Západ zvolili trasu přes Východní Německo – v rozděleném Berlíně hodlali přejít do západního sektoru. Netušili, že se stanou štvanci, proti kterým nasadí vláda NDR tisíce příslušníků ozbrojených sil, včetně vojáků okupační sovětské armády. Z pěti přátel – Zbyňka Janaty, Václava Švédy, Milana Paumera, Ctirada Mašína a Josefa Mašína nakonec došli do cíle cesty jenom poslední tři.

Dcera Josefa Mašína líčí ve své knize nejenom příběh jejich odbojové skupiny, vrcholící dobrodružným probíjením se přes Východní Německo do Západního Berlína, ale také osudy rodiny Mašínů počínaje první světovou válkou přes okupaci až po padesátá léta.

Její kniha se od dosud vydaných publikací na stejné téma liší jednak šíří a komplexností záběru, za druhé dosud nezveřejněným faktem, že bratři přinesli na Západ zpravodajskou informaci o připravované vzpouře v československé armádě. A nejenom to – popisuje v historické literatuře dosud nezveřejněná fakta o službě trojice přátel v americké armádě, o jejich rozčarování z neochoty Západu vybojovat zápas o svobodu středoevropských a východoevropských států silou a končí úvahou o stavu české společnosti a jejím vztahu k třetímu odboji po převratu roku 1989.

Vzrušující příběh z pera kronikářky nejpovolanější, napsaný strhujícím stylem, dokazuje, že spor o odbojovou skupinu bratří Mašínů, který dodnes rozděluje českou společnost, je sporem o charakter národa.

Autorka knihy Barbara Masin je dcerou jednoho ze tří přeživších hrdinů této knihy. V dětství často slýchávala od otce úryvky napínavého příběhu.

Kromě angličtiny mluví plynně německy a francouzsky a domluví se česky, což jí v uplynulých třech letech pomáhalo v rozsáhlém výzkumu archivních pramenů ve Spojených státech, v Anglii, Německu a v České republice. Kromě toho zpovídala množství očitých svědků a účastníků událostí, jejichž svědectvími doplnila osobní prožitky hlavních hrdinů. V roce 2001 prošla společně se svým otcem Josefem Mašínem znovu celou trasu útěku.

Výzkum prováděla ve Státním archivu USA, v Německém státním archivu (Bundesarchiv) v Lichterfelde u Berlína, v Public Rekord Office v Londýně a ve Státním archivu v České republice. Nalezla stovky stránek závažných dokumentů vztahujících se k případu, protokolů a pracovních zápisů týkajících se obrovské štvanice, stejně jako hodnocení operací východoněmeckých vojáků a důstojníků na všech velitelských stupních.

 


Odnes můj žal

Odnes můj žal

Autor: Katěrina Gordějevová

Osudy lidí poznamenaných válkou na Ukrajině.

Ruská nezávislá novinářka a válečná reportérka v souboru literárních reportáží nazvaném Odnes můj žal zachycuje osudy lidí těžce poznamenaných válkou na Ukrajině. Zvolená forma rozhovorů, ať vedených přímo nebo na dálku prostřednictvím komunikačních technologií, dodává jejímu svědectví na bezprostřední působivosti.
Autorka čtenáře seznamuje se širokým spektrem lidských typů, situací i dilemat, a tak mu přibližuje nejrůznější uprchlické osudy doslova na dotek. Zaznamenává třeba i sny, domýšlí, dovyslovuje nevyřčené věty, otázky, odpovědi či jen povzdechy. Čtyřiadvacet epizod, jejichž počet symbolicky zvolila podle osudného únorového data ruského vpádu, začíná na rusko-estonské hranici a obloukem sklenuje tamtéž, mezitím však čtenáře provede řadou míst – od Berlína přes Vratislav až po Moskvu –, z nichž nejbližší může českému publiku být Brno s divadlem Husa na provázku. Závěrečnou kapitolu pak rodačka z Rostova na Donu koncipuje jako osobní vyznání.
Kniha v ruském originále teprve vyjde, souběžně se připravují překlady do řady jiných jazyků.

Nakladatelství Maraton 2023

Vazba brožovaná, 328 stran, česky

Formát 14,5 × 20,4 cm

978-80-88411-25-3

Cena 438

 


Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě

Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě

Autor: Petr Wohlmuth

Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě

První svazek nové ed. řady Militaria academica přináší šest studií věnovaných tématu vojenské služby v dlouhém 19. a 20. století, jež je zde pojato v interdisciplinárním duchu, zarámovaném do přístupu známého jako „new military history“. Autoři se věnují kulturním dějinám prusko-rakouské války 1866, opomíjeným kulturním souvislostem fenoménu geografické dislokace jednotek rakouské a rakousko-uherské armády, unikátnímu, nově objevovanému historickému prameni, jímž jsou památníky z vojny, skrytým třídním privilegiím v Polské lidové armádě po roce 1945, traumatickým zkušenostem a paměti na povinnou základní vojenskou službu v normalizačním Československu a konečně účasti vojáků základní služby v Československém samostatném protichemickém praporu nasazeném během první války v Zálivu v letech 1990–1991. Publikace je vybavena obrazovým doprovodem a rejstříkem.

V roce 2022 vydalo nakladatelství Scriptorium

Editor Petr Wohlmuth

Formát A5, brožovaná, 176 stran

počet černobílých vyobrazení: 26

náklad: 300 výtisků, cena 220 Kč

ediční řada: Militaria academica

ISBN 978-80-7649-047-5

 


Krev, čest a hrůza

Krev, čest a hrůza

Autor: Petr Wohlmuth

Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747.

Kniha nabízí analýzu dobové kultury války a jejích proměnných, jejich vzájemného vztahu a jeho rekonfigurace v průběhu boje o nizozemskou pevnost Bergen op Zoom v kulminačním bodě války o rakouské dědictví v roce 1747. Alternativní způsob práce s prameny, který opouští chápání vojenského střetu podle klasických konzervativních šablon vojenské historie, vede autora k závěru, že dobově mimořádný a dramatický boj o pevnost Bergen op Zoom se odvíjel primárně od zásadního nedorozumění mezi útočníky a obránci ve smyslu kultury války, přdevším otázek vojenské cti a s ní spojených legitimních způsobů vedení boje.

Autor Megr. Petr Wohlmuth absolvoval obory historická sociologie a obecná antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Krlovy, kde je v současné době doktorandem a externím vyučujícím. Ve svém výzkumu se zaměřje na symbolickou historickou antropologii a kulturní dějiny války a vojenství s důrazem na evropské fortifikace a egodokumenty, vzniklé během významných obležení převážně z období raného novověku.

V roce 2017 vydalo nakladatelství Scriptorium

Formát B5, vázaná, 480 stran

Počet barevných vyobrazení: 16

Počet černobílých vyobrazení: 15

Náklad: 400 výtisků, cena 418 Kč

ISBN 978-80-88013-49-5


S Napoleonem i proti němu

S Napoleonem i proti němu

Autor: Benedikt Peter

Válečné vzpomínky 1806–1818

Autor pamětí, Oberwachtmeister Benedikt Peter (1785–1863), patří k těm účastníkům napoleonských válek, o nichž máme k dispozici jen značně neúplné informace a z velké části jsme odkázáni na to, co o sobě napsal on sám. Příběh nad¬strážmistra Benedikta Petera je velice osobní, vůbec ne rozmarný a málokdy sledující velkolepé souvislosti, přesto je ale hluboce pravdivý, až působí jako zpověď. Léta Páně 1809 vytáhl Peter jako čtyřia¬dvacetiletý jízdní myslivec do svojí první války, v níž zažil bitvy u bavorského Abensbergu a Eggmühlu i rakouského Lince. O tři roky později táhl do Ruska, kde jej čekala jatka v bitvě u Borodina a po nich ústup ruskou zimou se slavně neslavnou bitvou na řece Berezině. V roce 1813, druhý den bitvy u Lipska, přešli württemberští jezdci na stranu protinapoleonské koalice a Petera i jeho druhy čekaly ještě tři roky, kdy měl bojovat proti císaři Francouzů. Paměti jsou úžasný, životem napsaný příběh, který udivuje stylem, kompozicí i sevřeností, jaké by nikdo nečekal u muže, který se číst a psát učil jako samouk po svém prvním povýšení. Peterovo vyprávění plyne jak voda a je v něm tolik silných míst, že to občas bere dech. Peterův příběh rozhodně patří k tomu nejlepšímu, co v široké škále vzpomínek a pamětí na napoleonské války vzniklo. Kromě toho je jedním z mála německy psaných pramenů, které jsou k dispozici v českém překladu. Překlad doprovodil obsáhlými poznám¬kami historik Jiří Kovařík.

Dne 1. 9. 2023 vydalo Nakladatelství Elka Press

Přeložil Jiří Ohlídal

Rozsah 224 stran

Formát 148 x 210 mm

Černobílé fotografie

Cena 309 Kč

ISBN 978-80-87057-49-0

Výhradní distribuce KOSMAS (10% sleva)

Kniha je v distribuci KOSMAS k dostání i jako e-book

Ukázka z knihy ZDE.

 


Bitva u Slavkkova

Bitva u Slavkkova

Autor: Jakub Samek, Dalibor Gregor

The Battle of Austerlitz

Kniha představuje bitvu tří císařů ve světě známou jako Austerlitz a je stručným výkladem historického průběhu bitvy v kontextu moderních historických rekonstrukcí.

Každoročně se na přelomu listopadu a prosince u příležitosti výročí bitvy u Slavkova sjíždí na jižní Moravu tisícovka „napoleonských vojáků“ z celé Evropy, aby ji během zimního víkendu "rekonstruovali" v největší pravidelně konané vzpomínkové akci, kterou Projekt Austerlitz pořádá od roku 1998. V roce 2017 francouzský armádní generál Gobilliard, prezident Asociace držitelů Čestné legie, prohlásil: "Poprvé v životě jsem viděl takto provedenou ukázku a manévry, o kterých jsem se učil na vojenské akademii Saint Cyr!"

Kniha vychází v edici „Do kapsy“ a je vhodným dárkem do zahraničí a k slavnostním příležitostem.

Váz., formát 110 x 135 mm, 96 stran
Texty: čeština, angličtina,
V roce 2019 vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor
FOTO: Ing. Dalibor Gregor
TEXT: Jakub Samek

Cena 200 Kč

Zakoupit lze ZDE.


Mezi pakárnou a službou vlasti

Mezi pakárnou a službou vlasti

Autor: Jiří Hlaváček (ed.)

Základní vojenská služba (1968-2004) v aktérské reflexi

Kolektivní monografie je věnována zkoumání reflexe dnes již neexistujícího institutu povinné prezenční vojenské služby v širším časovém záběru od nástupu tzv. normalizace v Československu po roce 1968 až do plné profesionalizace české armády v roce 2004. Základní vojenská služba představovala od konce 18. století jeden z důležitých mechanismů fungování moderních evropských národnostních států, jehož prostřednictvím chtěla vládnoucí moc disciplinovat, indoktrinovat, socializovat a v případě ohrožení mobilizovat své občany k obraně stávajícího společenského řádu. Předkládaná kniha se snaží najít odpověď na otázku, do jaké míry byla tato mocenská ambice v druhé polovině 20. a na počátku 21. století úspěšná, a to prostřednictvím analýzy aktérské reflexe zástupců několika generací mužů, kteří byli nuceni v této době povinnou vojnu absolvovat.

Autor Mgr. Jiří Hlaáček, Ph.D. (1987), působí jako výzkumný pracovník Ústavu pro soudobé dějina AV ČR a jako vědecko-pedagogický pracovník na Fakultě humanitních studií UK. Od roku 2018 je předsedou České asociace orální historie. Badatelsky se zaměřuje zejména na metodu orální historie, militární dějiny a paměťová studia.

Vydalo nakladatelství ACADEMIA 2022

ISBN 978-80-200-3332-1

EAB 9788020033321

Pavná vazba, 448 stran

Cena 495 Kč

UKÁZKA Z KNIHY

 

 


Neviditelná moc

Neviditelná moc

Autor: Jacques de Saint Victor

Mafie a stát v moderních evropských demokraciích

Mafie se sice zrodila na troskách feudálního systému, ale její rozmach nastal až s rozvojem demokracie a kapitalismu. Záhy zapustila kořeny v Neapoli, na Sicílii a v Kalábrii a za svůj rozkvět vděčí zločineckým paktům, které uzavírala s částí politické a společenské elity.

Kniha rekonstruuje politické dějiny mafií a jejich expanzi na evropském kontinentu. Autor mapuje jejich kolébku a nachází první aktéry příběhu: zkorumpované šlechtice, bezskrupulózní prominenty, zbohatlé statkáře, nájemné vrahy… Odkrývá neviditelné vazby těchto „kriminálních sekt“ na rodící se demokracii a sleduje jejich dobývání Ameriky.

Se studenou válkou se objevuje spekulantská mutace mafiánských sítí a autor rozplétá metody jejich parazitování na liberální ekonomice. Jsme v době rozmachu obchodu s drogami, vzniku daňových rájů, kompromitace vatikánské banky a skandálů s nemovitostmi, kdy si mafiánští bossové podávají ruce s politiky, průmyslníky a finančníky. Po pádu Berlínské zdi v Evropě rostou nové neprůhledné skupiny, které tento „model“ využívají k dobývání dalších území…

Autor Jacques de Saint Victor, francouzský historik (1963) působí na univerzitě Sorbonne Paris Nord. Zaměřuje se na politické a práávní dějiny Francie a Itálie. Tématu italských mafií věnoval tři knihy, vedle toho publikuje přeevším k ideovým souvislostem Francouzské revoluce. Jeho kniha Neviditelná moc obdrela od Francouzské akademie cenu za nejlepéší esej a vyšla též v italštině. Kromě odbornch prací je Saint Victor také autorem cestopisného eseje o starořímské via Appia a románu o madame du  Barry, který již vyšel v českém překladu.

Vydalo nakladalteství MARATON 2023

Přeložil Marti Pokorný

360 stran

Vazba brožovaná

ISBN 978-80-88411-11-6

Cena 458 Kč

Ukázka z knihy ZDE


Král Sobol aneb putování Mórice Beňovského

Král Sobol aneb putování Mórice Beňovského

Autor: Jean-Christophe Rufin

Historický román s parametry velkofilmu

Námětem románu jsou životní osudy světoběžníka a osvícence slovenského původu Mórice Beňovského (1746–1786). Autor se inspiroval jeho rozsáhlými paměťmi, sepsanými v osmdesátých letech a vydanými poprvé v roce 1790, kdy se staly světovým bestsellerem.

Rámec románu tvoří vyprávění hlavního hrdiny a jeho družky na návštěvě u Benjamina Franklina. Barvité líčení jejich životních osudů – od pohnutého dětství, účasti v polském boji proti ruské okupaci přes zajetí a pobyt v trestanecké kolonii na Sibiři až k útěku a strastiplné plavbě z Kamčatky kolem Číny až do Evropy – nakonec ústí k důvodu návštěvy: Poté co se usadili na Madagaskaru, Beňovský dokázal usmířit tamní obyvatele, a ti ho dokonce prohlásili za krále. Původně však na ostrov přijel z pověření francouzského panovníka, a ten trvá na tom, že si chce území podmanit a učinit z něho zásobárnu nerostů, a zejména otroků. Beňovský žádá Franklina o pomoc a podporu. Na Madagaskaru vidí reálnou možnost, jak uskutečnit osvícenské ideje, vyhnout se podrobení místních obyvatel, a naopak jim – a tak i sobě – dát svobodu…

Autor Jean-Christophe Rufin, hlavní profesí lékař, je čelnou osobností humanitárního hnutí (mj. zakládajícím členem organizace Lékaři bez hranic) a působil jako diplomat (2007–2010 francouzským velvyslancem v Senegalu). Roku 2008 byl zvolen do Académie Française, nejprestižnější francouzské instituce s fixním počtem čtyřiceti členů. Jako spisovatel obdržel v roce 1997 Goncourtovu cenu za prvotinu a v roce 2001 „plnoprávnou“ Goncourtovu cenu (tj. nejvýznamnější francouzskou literární cenu), v roce 1997 Prix Méditerranée ad. Je autorem devíti románů a sedmi esejistických knih. Česky vyšly romány Adamova vůně (2008) a Červený obojek (2014) a esejistické knihy Nesmrtelná túra do Compostely (2015) a S leopardem v patách (2017).

 Přeložil Tomáš Havel

V roce 2023 vydalo nakladatelství Maraton

Počt stran 280

Vazba brožovaný s klopami

ISBM 978-80-88411-15-4

Cena 388 KčSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti