logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Bratři Bělští

Bratři Bělští

Autor: Peter Duffy

Pravdivý příběh tří mužů, kteří se postavili nacistům a v lesích západního Běloruska zachránili 1200 Židů.

Peter Duffy

?Až umřu, budu slavný.? To jsou slova Tuvji Bělského, jednoho ze tří bratrů, stojících v čele největší a nejúspěšnější židovské partyzánské a zároveň záchranné organizace. Jejich dobře organizovaný oddíl nejenže zabil stovky nepřátelských vojáků, ale především umožnil velkému množství Židů uniknout nacistickému vyhlazení.

Pro oněch dvanáct set Židů, kteří v červenci 1944 vyšli z běloruských lesů, a pro generace jejich potomků se Tuvja, Asael a Zus Bělští stali legendami, uctívanými hrdiny. Hrdinství Bělských by však bylo nemyslitelné bez houževnatosti, odhodlání, stejně tak i utrpení a oběti mnoha dalších mužů i žen okolo nich.

Dramatický příběh, sledující cestu trojice sourozenců od mládí přes vpád nacistů a krutý boj o přežití až po emigraci, vystavěl autor na vzpomínkách a mnoha rozhovorech se samotnými aktéry, opíral se rovněž o informace z archivů. Výsledkem je detailní, důvěrně nahlížený obraz partyzánského života v rozsáhlých lesích západního Běloruska, které Bělským a jejich skupině poskytly jediné možné útočiště před neustávající brutalitou Němců. Příběh o židovské obci skryté mezi stromy, kterou si mnozí z jejích příslušníků zvykli nazývat ?lesní Jeruzalém?.


Text je doplněn unikátními dobovými fotografiemi, stručným poznámkovým aparátem a mapkou oblasti, v níž se děj knihy odehrává.

316 stran

331 Kč

14,5 × 21 cm

Vydalo nakladatelství Jota v roce 2014.

ISBN: 978-80-7462-710-1

 

Knihy nakladatelství JOTA lze objednat zde: www.jota.cz

 


Zápisky odstřelovače

Zápisky odstřelovače

Autor: Vasilij G. Zajcev

Příběh skutečného hrdiny filmu Nepřítel před branami.

Vasilij G. Zajcev

Když Vasilij Zajcev dorazil v říjnu roku 1942 do Stalingradu, průměrná životnost sovětského vojáka zde nepřekračovala 24 hodin. Tato statistika se však v průběhu bitvy postupně zlepšovala, mimo jiné i zásluhou skupinky odhodlaných odstřelovačů ? a Vasilij Zajcev se měl stát nejlepším z nich. Zároveň také patřil k těm šťastnějším, kteří u Stalingradu bojovali a boj přežili, aby mohli svůj příběh vyprávět. Zajcev poskytuje čtenáři jedinečný pohled do tváře války ? tváře plné hrůzné brutality a zoufalství vojáků obou stran, tváře doložené děsivou statistikou mrtvých a raněných. Jeho Zápisky jsou považovány za nejlepší záznam o stalingradské bitvě z pera přímého účastníka bojů a představují klasické dílo válečné literatury.

 

216 stran

cena: 269 Kč

13 x 20,5 cm

Vydalo nakladatelství Mladá fronta.

ISBN: 978-80-204-2413-6


Bojiště a barikády Pražského povstání

Bojiště a barikády Pražského povstání

Autor: Jakl Tomáš

Další publikace z edice Zmizelá Praha

Jakl Tomáš

Tento svazek z tematické řady edice Zmizelá Praha je věnován barikádám, tedy stavbám, které existovaly v květnu 1945 pouze několik dní, znamenaly však pro obyvatele Prahy naději na vyrovnání sil ve střetnutí s technicky výborně vybaveným protivníkem. Pražské barikády se staly symbolem květnového povstání, méně se už věnovala pozornost jejich konstrukci a rozmístění. Navíc mnohá bojiště Pražského povstání naopak pro soustavnou nepřátelskou palbu nemohla být takto opevněna. Praha měla s barikádami zkušenost z roku 1848, pro její obránce o téměř sto let později byl ovšem podstatně důležitější výcvik ve stavbě těžkých ženijních překážek v meziválečné československé armádě. Málo se také ví, že se stavbou protitankových zátarasů začali v Praze sami Němci na jaře 1945, když se připravovali vytvořit z Prahy uzel obrany na blížící se frontě.

Tomáš Jakl (1972) vystudoval archivnictví na Filozofické fakultě UK v Praze, nyní pracuje ve Vojenském historickém ústavu. Předmětem jeho vědeckého zájmu jsou především dějiny 20. století, české a československé vojenské dějiny, dějiny správy a využití fotografie jako historického pramene. Ve své publikační činnosti se zaměřuje na české a československé vojenské dějiny v období 1914?1945. Kromě odborných článků a studií je autorem a spoluautorem řady knih, např. Květen 1945 na Mělnicku, České národní povstání 1945, Zborov 1917?2007, Kniha o Břevnově, Czechy 1945 (polsky) aj., a tematicky zaměřených výstav.

V tematické řadě edice Zmizelá Praha vydává nakladatelství Paseka knihy věnované zaniklým a proměněným stavbám, ale i prostředí, v němž se odehrával každodenní život našich předků. Jednotlivé svazky nás zavádějí do světa zmizelých a přestavěných nádraží, letišť, tramvají a vozoven, průmyslových či vojenských objektů a dílen, trhů a tržnic, sportovišť či automobilových závodů, lázní a dalších míst.

Datum vydání: 3.11.2014

Formát: 170 x 240

Počet stran: 232

Vazba: vázaná

ISBN: 978-80-7432-448-2

cena: 360 Kč


Dech tmy

Dech tmy

Autor: Nicolai Lilin

Třetí autorova kniha přeložená do češtiny

Nicolai Lilin

S Nikolajem zvaným Kolyma, literárním alter egem italského spisovatele ruského původu Nicolaie Lilina, se čeští čtenáři mají možnost setkat už potřetí. Po prózách věnovaných "sibiřské výchově", jíž se hrdinovi dostalo v Podněstří, kde vyrůstal, a zážitku pekla druhé čečenské války, kam se dostal jako branec ruské armády, pokračuje Kolymova pikareskní epopej vyprávěním o návratu z války a snaze začlenit se do "normálního" života a zabít či alespoň umlčet "vraždící monstrum" v sobě. Překonat předsudky postsovětské společnosti, nedůvěřivý či přímo nepřátelský postoj okolí i vlastní pochyby se však ukáže jako nečekaně obtížný úkol, který vystaví Kolymu další zásadní životní zkoušce.

 

Nicolai Lilin (1980) pochází z podněsterského Benderu, od r. 2003 žije v Itálii. První dva díly jeho trilogie s autobiografickým hrdinou a vypravěčem Kolymou, Sibiřská výchova (2009, č. Paseka 2011) a Volný pád (2010, č. Paseka 2013), vyvolaly velký čtenářský ohlas a byly přeloženy do mnoha jazyků. Zatím posledním Lilinovým dílem je román Had Boží (2014), příběh o válce, přátelství, toleranci a nesnášenlivosti zasazený do prostředí kavkazské vesnice.

 

?Při čtení téhle knihy musíme zapomenout na to, jak obvykle vnímáme kategorie dobra a zla, a oprostit se od své citové výbavy. Je potřeba se jen pohroužit do četby, nic víc.?

                                                                        ? Roberto Saviano

                                                           o Lilinově knize Sibiřská výchova

 

Datum vydání: 24.11.2014

Formát: 130 x 200

Počet stran: 328

Vazba: brožovaná

ISBN: 978-80-7432-537-3

cena: 329 Kč


Z italštiny přeložila Helena Lergetporer


Naše moře: Rakousko-uherské válečné námořnictvo

Naše moře: Rakousko-uherské válečné námořnictvo

Autor: NTM

Poslední šance k návštěvě NTM do 30. 11. 2014

Výstava v pražském Národním technickém muzeu.

Nahlédněte do každodenního života námořníku za Velké války, jak na lodi, tak i na souši. Služba na moři nebo v loděnicích nebyla pro rekruty z českých zemí ničím neobvyklým. Na bohatém fotografickém materiálu rakousko-uherského válečného loďstva pochopíte, jak byly tyto kolosy fascinující pro tehdejší Středoevropany. Velký prostor je věnován technickému pokroku, jak v samotné konstrukci, tak i ve výzbroji válečných lodí.

Za tímto účelem si proto můžete prohlédnout dobové technické výkresy vzniklé, jak v konstrukčních kancelářích přímo u námořnictva, tak u našeho největšího výrobce lodních děl, ve Škodových závodech, a tyto své nabyté poznatky může konfrontovat se sbírkou modelů lodí Rakousko-uherského námořnictva a i s jinými sbírkovými předměty reprezentujícími jak každodenní život námořníku na lodi, tak i výzbroj, kterou užívali námořníci v boji proti svým nepřátelům na moři.

Historie válečného námořnictva je tu prezentována zejména dobovými fotografiemi, rytinami, olejomalbami, ale i dochovanými artefakty z pozůstalostí námořníků sloužících na válečných lodích i formou částí tehdejší výzbroje a výstroje. Na výstavě nechybí ani interaktivní prvky, které historii Rakousko-uherského válečného námořnictva přiblíží zejména nejmladší generaci návštěvníků.

Výstava ?Naše moře?? je pořádána v rámci projektu ?Velká válka?, který si má připomenout právě stoleté výročí vypuknutí světového konfliktu. 


Minicon 2014

Minicon 2014

Autor: KJV

Tentokrát ne až tak militární, ale přesto militantně-steampunkové téma.

Parou zahalený steampunk si žádá čím dál více pozornosti a po vydání antologií Mrtvý v parovodu (2012), Plnou parou (2013) a Excelsior, gentlemani! (2014) se mu jí začíná dostávat i od pořadatelů conů. První a nikoli poslední takovou mechanickou vlaštovkou je letošní Minicon, jenž se u této příležitosti po letech opět vrací na půdu Národního technického muzea v Praze, kde se bude o podivuhodných a parou poháněných vynálezech mluvit jistě lépe než kdekoli jinde. Celý téměř čistě steampunkový program pak proběhne dne 22. listopadu od deseti až do večerních hodin a jeho vyvrcholením bude promítání vesmírné klasiky Ikarie XB-1.

Pořádá Klub Julese Vernea a nakladatelství Argo.


Šermířská burza

Šermířská burza

Autor: Red.

Praha 8. 11. 2014 - Kulturní dům Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10

Burzy jsou určeny nejen všem milovníkům historiešermu (ať už historického nebo scénického), LARPu nebo LH, ale i široké veřejnosti. K vidění a samozřejmě i k zakoupení, jsou především zbraně a zbroje nejrůznějšího typu z dílen českých kovářů a platnéřů - meče, štíty, sekery, tesáky, kordy, rapíry, brnění a jiné. Dále také výrobky z kůže, či kůže samotné. Kostýmy ze všech možných období - gotiky, renesance, baroka - ale i kostýmy inspirované světem fantasy. A spousta dalších originálních výrobků, mezi nimiž nechybí ani oblíbená medovina, šperky, kuše, luky, stany, literatura, sklo, CD, kožešiny, látky, cínové nádobí, nože, botky...

Oblíbeným sortimentem jsou i přebytky  a bazarové zboží skupin historického šermu.

Šermířská burza funguje i jako místo pro setkání s lidmi se stejnými zájmy, výměnu zkušeností a nápadů, či navázání nových kontaktů a získaly během své několikaleté tradice přízeň stovek až tisíců návštěvníků ze všech koutů České republiky a Evropy.


Vojsko a vojenské objekty

Vojsko a vojenské objekty

Autor: Zdeněk Míka

Edice Zmizelá Praha

Další svazek z edice Zmizelá Praha se věnuje nejrůznějším aspektům přítomnosti armády v hlavním městě Praze a historickým událostem s tím spojeným. Armáda pochopitelně využívala v minulosti celou řadu specifických budov ? kasárna, velitelské budovy, zbrojnice a sklady. Jiné stavby ? jako strážnice, střelnice, cvičiště, hradby a pevnostní objekty ? nemalou měrou určovaly ráz města. Přes hlavní město se v nedávné minulosti přehnaly i některé válečné události a v neposlední řadě se zde konala vojenská cvičení, přehlídky a slavnosti. Cílem této knihy je zdokumentovat a představit čtenáři, jaké stopy zanechala vojenská přítomnost v Praze.

Zdeněk Míka (1936) vystudoval na Filosofické fakultě UK obor československé dějiny se specializací na dějiny 19. století. Od roku 1961 pracuje v Muzeu hlavního města Prahy, kde v letech 1977 až 2000 vykonával funkci ředitele. Publikoval celou řadu článků o historii hlavního města ČR.  Mezi jeho nejvýznamnější publikace patříSto let Muzea hlavního města Prahy a encyklopedická příručka Dějiny Prahy v datech. V Nakladatelství Paseka vyšly jeho knihy Zapomenuté obrazy. Praha 19. století (2007) a v edici Zmizelá Praha Sporty a sportoviště (2011) a Život v pražských ulicích (2013).

Vydalo nakladatelství Paseka

Vazba: pevná

184 stran textu, 179 čb fotografií

cena 360 Kč

ISBN 978-80-7432-505-2

 


Svatý Václav

Svatý Václav

Autor: Vratislav Vaníček

Životní drama patrona země České

Jaký byl Svatý Václav jako člověk a vladař a jaká byla jeho doba? Přední český historik představuje Václava jako charismatickou osobnost a silného panovníka s cílevědomou západoevropskou orientací. Sleduje drama jeho životního zápasu v éře proměn Evropy pod duchovním a civilizačním vlivem křesťanství, v kontextu vytváření soustavy států střední Evropy. Nově interpretuje události a osobnosti českého raného středověku: křest Bořivoje a osud jeho manželky Ludmily, otázku viny Drahomíry a Boleslava I., dobové poslání Přemyslovny Dobravy a Slavníkovce Vojtěcha, intelektuála evropského formátu. Historický osud knížete Václava skončil jeho mučednickou smrtí, ale záhy začíná jeho nekončící "druhý život" světce a garanta státnosti a politické kultury vznikajícího českého národa.

 Vydalo nakladatelství Paseka

Datum vydání: 10. 9. 2014

Formát: 170 x 240

Počet stran: 328

Vazba: vázaná

Cena 390 Kč

ISBN: 978-80-7432-501-4


Sedmý milion

Sedmý milion

Autor: Tom Segev

Izraelci a holokaust.

Autorova nejvýznamnější kniha jako první ukázala zásadní vliv holocaustu na identitu, ideologii a politiku Izraele. Na základě deníků, rozhovorů a odtajněných dokumentů autor rozebírá a přehodnocuje roli politických bojů a historických osobností, jako byli David Ben-Gurion, Menachem Begin nebo Nachum Goldmann, a dokazuje, že v kritických dějinných momentech ? aféry lodi Exodus 1947, procesu s Adolfem Eichmannem nebo v případu nacistického dozorce Johna Demjanjuka ? stát Izrael ideologicky manipuloval s národním odkazem. Sedmý milion rozkrývá nepomíjející působení těchto bolestných událostí na národní historickou zkušenost Izraele. Přelomové dílo, bez něhož se další diskuse o tématu holocaustu neobejde.

Izraelský historik a novinář Tom Segev (1945) se výrazně zasloužil o vytváření kritického pohledu na izraelské dějiny, zejména na zrod moderní izraelské společnosti a na vztahy mezi Izraelci a Palestinci. Pravidelně přispívá do největšího izraelského deníku Ha-arec a je autorem knih řady knih. Kniha Jediná, celistvá Palestina. Židé a Arabové pod britským mandátem se ocitla v New York Times Book Review na seznamu deseti nejlepších knih roku 2000. V Nakladatelství Paseka vyšla autorova kniha o známém ?lovci nacistů? Simon Wiesenthal (2012).

V roce 2014 vydalo nakladatelství PASEKA

Přeložil Václav Burian

Pevná vazba

Rozsah 544 stran

Cena 499 Kč

ISBN 978-80-7432-445-1

 SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti