logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

 

Kdy vypukne válka?

Kdy vypukne válka?

Autor: Piotr M. Majewski

1938. Studie o krizi.

Kniha Kdy vypukne válka nabízí detailní popis vybraných událostí roku 1938 od ledna do října, které předcházely mnichovskému diktátu. Rozhodnutí, jež tehdy byla přijata, měla dalekosáhlé důsledky. Autor se zaobírá zákulisními intrikami, podrobně rekonstruuje diplomatickou síť vazeb, charakterizuje hlavní aktéry, kteří měli větší či menší podíl na průběhu těchto událostí a přijatých rozhodnutích. Knihu lze číst jako politický thriller, přestože vůbec neztrácí svůj vědecký charakter. Autor vychází z bohatých archivních pramenů, memoárů a knih, u čtenářů vyvolává dojem, že jsou přímými svědky popisovaných situací. Kniha se v květnu 2020 dostala do užší nominace na cenu Nike, prestižní polské literární ocenění.

Autor Piotr M. Majewski (1972) je polský historik zabývající se dějinami střední Evropy, Československa, zvlátě česko-německých vztahů v 19. a 20. století. Pracuje na Historické fakultě Varšavské univerzity. V letechh 2009-2017 byl zástupcem ředitele Muzea 2. světové války v Gdaňsku.

Vydalo nakladatelství Academia v roce 2022

Brožovaná vazba, 484 stran

ISBN 978-80-200-3290-4

Cena 585 Kč

Ukázka z knihy v PDF je ZDE.


Zítřek patří statečným

Zítřek patří statečným

Autor: Susan Travers

Strhující vzpomínky jediné ženy, která kdy oficiálně sloužila ve francouzské cizinecké legii.

Nezdolná Angličanka Susan Traversová vedla roku 1942 dva tisíce mužů při jednom z největších vojenských činů druhé světové války – legendárním prolomení Rommelova obklíčení Bir Hakeimu v libyjské poušti. Byla oslavována jako hrdinka, získala vojenskou medaili i Řád čestné legie. Její příběh je nejen svědectvím výjimečné odvahy tváří v tvář zdrcující přesile, ale také vyprávěním o epickém milostném vztahu, který se odehrál na pozadí války.

Bylo to brzy na jaře roku 1942, kdy pod nemilosrdně pálícím sluncem libyjské pouště začínalo vrcholit slavné obléhání Bir Hakeimu. Generál Koenig, velitel Svobodných Francouzů a francouzské Cizinecké legie v severní Africe, a jeho jednotky, čítající dva tisíce mužů, byli po patnáct dní a nocí obklíčeni německými jednotkami Afrika Korpsu pod vedením generála Rommela. Čelili početní přesile deseti ku jedné a neustávajícím náletům štuk a německých bombardérů Heikel a zdálo se, že jejich osud je zpečetěn. Avšak navzdory tomu, že jejich situace byla navenek beznadějná, rozhodli se odmítnout požadavek kapitulace, který k nim generál Rommel, známý jako Pouštní liška, vznesl. Namísto toho Francouzi jedné bezměsíčné noci podnikli odvážný a sebevražedný pokus proniknout přímo německými liniemi a vybojovat si svobodu. V čele jejich řad byla žena, Susan Traversová.

Tento příběh mapuje neobyčejný život Susan Traversové od dětství v privilegovaném prostředí v Anglii přes léta dospívání plná mladistvého vzdoru a večírků v elegantní společnosti meziválečné Evropy až ke spontánnímu rozhodnutí vstoupit na počátku druhé světové války do jednotek Svobodných Francouzů. S nimi se zúčastnila severoafrického tažení a po válce sloužila v Cizinecké legii jako řadový důstojník – coby jediná žena v historii, jíž se to podařilo – a prožila tolik dobrodružství, vášně, utrpení a odvahy, že by to vystačilo na sto životů.

Toto je její příběh, jejími vlastními slovy. Je to příběh mimořádné statečnosti tváří v tvář nepředstavitelně nepříznivým okolnostem a zároveň příběh hluboké lásky odehrávající se na pozadí války, v němž jeho hrdinka riskovala všechno pro zemi a pro muže, kterého milovala.

Autorka Susan Travers (1909–2003) se narodila v Londýně a během dospívání se s rodiči přestěhovala do jižní Francie. Když vypukla druhá světová válka, vstoupila jako ošetřovatelka do řad francouzského Červeného kříže a s jednotkami Svobodných Francouzů se účastnila aktivní služby nejprve ve Finsku a později v Africe a v Evropě. Byla vyznamenána Válečnou medailí a Řádem Čestné legie. Konec života prožila nedaleko Paříže.

Vydalo nakladatelství Mladá fronta

Datum vydání 22.09.2022

Z angličtiny přeložila Irmgard Kolinská

Pavná vazba, 344 stran

Formát 145 x 205

EAN 9788020460479

Doporučená cena 399 Kč


Krátké dějiny antisemitismu

Krátké dějiny antisemitismu

Autor: Peter Schäfer

Kde se zrodila nenávist k Židům a proč se pořád vrací.

Tři kontinenty a více než dva tisíce let dějin obsáhne kniha Krátké dějiny antisemitismu. Světově uznávaný judaista Peter Schäfer ukazuje, že mnohé antisemitské legendy jako lidské oběti pro židovského boha nebo představa o židovské podlosti a vychytralosti jsou takto staré. Předkládá náboženské, kulturní, národní a sociální souvislosti antisemitismu od řecko-římského starověku až po současnost. Knihu v překladu Vlasty Reittererové vydává Paseka.

V běžném povědomí se má za to, že zhoubný antisemitismus zrodila nacionalisticky vypjatá forma národních hnutí 19. století. Peter Schäfer na základě dějinného přehledu dokládá, že stereotypy, s nimiž je antisemitismus dodnes spojován, mají původ už v pradávné minulosti.

Podle překladatelky Vlasta Reittererové se kniha čte jedním dechem. „Přes rozsáhlé časové vymezení se Schäferovi daří srozumitelnou a čtivou formou postihnout zásadní dějinné momenty, které ve vztahu k židovství sehrály klíčovou roli. Jedná se o stručnou, avšak obsahově bohatou syntézu.“

Od antiky po osvícenství

Schäfer vypráví, jak se antisemitské stereotypy šířily již od antiky, jak vedly k pronásledování, ničení a zabíjení a jsou živé i po šoa. Již v předkřesťanské době se objevovala nenávist vůči Židům, ale Nový zákon této nenávisti poskytl živnou půdu v podobě legend: Pavel zaútočil na tradiční židovství, Matouš se zaměřil na vinu všeho židovského lidu a Jan vykreslil Židy jako syny temnoty.

Schäfer připomíná například středověké pálení talmudu v Paříži a motiv židovské svině, Lutherovu nenávist a výzvu ke zničení Židů v novověku, společensky akceptovaný antisemitismus v době osvícenství. Z předpeklí Výmarské republiky přes třetí říši se dostává k současnému islámskému antisemitismu i k tomu, jak dědictví antisemitismu souvisí s novým nástupem pravicových ideologií.

Co je to ten antisemitismus?

Reittererová podotýká, že závěr knihy je pro autora osobní. „Peter Schäfer jej věnuje otázce hnutí BDS (Boycott, Divestment and Sanctions Movement), jehož cílem je hospodářsky a politicky izolovat Izrael. V důsledku diskuse kolem BDS byl nucen odstoupit z funkce ředitele Židovského muzea v Berlíně,“ vysvětluje překladatelka. Podle ní se Schäfer vymezuje vůči tvrzení, že jakákoli kritika politiky státu Izrael je antisemitská, zároveň se podle něj antisemitskou stává tehdy, kdy je spolu se Státem Izrael zároveň napadeno židovstvo jako takové a oživují a uplatňují se staré stereotypy.

K aktuálnímu kontextu knihy Reittererová připomíná také nedávnou debatu kolem uměleckého festivalu a výstavy soudobého umění Documenta 15 v Kasselu. „V souvislosti s ní prohlásil izraelský sociolog Nathan Sznaider, že za problém dnešního Německa považuje, že pojmem antisemitismus každý myslí něco jiného. Radikalizaci přinesla také pandemie, naprosto iracionálním a nepřijatelným přirovnáváním protipandemických opatření k protižidovským nařízením nacionálního socialismu,“ říká Reittererová.

Peter Schäfer (1943) je světově uznávaný judaista a autor mnoha historických publikací. Učil mj. na Freie Universität Berlin a na Princeton University. Byl ředitelem Židovského muzea v Berlíně. Za svou vědeckou a publikační práci získal řadu cen a vyznamenání.

Vydalo nakladatelství PASEKA

Přeložila Vlasta Reittererová

392 stran, vázaná, 469 korun

 


Velká kniha rytířských dovedností

Velká kniha rytířských dovedností

Autor: Paulus Hector Mair

Dlouhý meč

Autor Paulus Hector Mair je známý jako autor největšího díla o rytířském umění v dějinách Evropy. Popravený jako zloděj za zpronevěru peněz z městské kasy, odkud údajně bral peníze na své velkolepé projekty. Podrobnější výzkum však poodhalil mnohem více z díla a života tohoto velikána renesančního šermu.

Poprvé v českém jazyce přináší nakladatel čtenářům možnost studovat přímo z pera Pauluse Hectora Maira, neboť tato kniha je především překladem jeho díla Opus Amplissimum de Arte Athletica z roku 1540. Jedná se o kompilát všech folií o šermu dlouhým mečem z obou traktátů, drážďanského i vídeňského. Překlad je doplněn aparátem vysvětlivek, které podrobně osvětlují nuance a odlišnosti původní tajné šermířské terminologie.

Vše ve stylu původního rukopisu s berevnými ilustracemi Jörga Breua mladšího. O překlad z originálu se zasloužil Petr v. Taffelber ve spolupráci s augsburským historikem Maximilianem Powikem, který se otázkou díla a odkazu P. H. Maira zabývá řadu let.

České vydání (c) Guildam Gladiatorum s.r.o., 2020


Pojednání o šermu

Pojednání o šermu

Autor: Michal Starzewski

Překlad a komentáře Kamil Hozák

Nejstarší polskou prací zaměřenou na pěší šerm šavlí je "Pojednání o šermu" Michala Starzewského (Traktat o szermierstwie). Tato šermířská nauka byla pravděpodobně sepsána v třicátých letech devatenáctého soletí. Publikována ovšem byla až vnukem šermířského mistra, rovněž šermířem, panem Jósefem Starzewskim, jako součást životopisného díla "Ze wspomien o Michale Starzewskim" (Krakov, 1932, nákladem rodiny).

Cílem této práce je nabídnout vlastní český překlad šermířské části Starzewského díla a v komentářích vysvětlit popsané postupy a techniky.

Vydal Pardubický spolek šermířský v roce 2022

Ilustrace Adéla Wurstová

62 stran

Formát A5

Náklad 100 výtisků

Cena neuvedena


Živí a ztracení

Živí a ztracení

Autor: Ellen Feldmanová

Jeden z nejlepších historických románů roku 2021.

Se ztrátou se lze vyrovnat. Bolest lze utišit. Ale na hanbu žádný lék neexistuje. Protože hanba není důsledkem křivdy utrpěné, ale křivdy spáchané.

Ale je to skutečně tak? Na tuto otázku a mnohé další hledá odpověď román Živí a ztracení prostřednictvím Millie Mosbachové, Židovky, která spolu se svým bratrem Davidem jako náctiletá uprchne z Německa do Ameriky. Po válce se oba vracejí do nyní okupovaného Berlína jako zaměstnanci americké armády. Millie na denacifikačním úřadě pomáhá s prověrkami Němců pro účely založení nových redakcí a nakladatelství. Sžírá ji nenávist vůči bývalé domovině a jejím obyvatelům, ale postupně zjišťuje, že nenávidět tváří v tvář není tak snadné a s vinou a nevinou to není tak černobílé, jak si před návratem myslela. A že možná nepřijela jenom hledat svou rodinu, pravdu za mlžením německých žadatelů o práci a zadostiučinění nad zubožením Německa, ale taky odpuštění.

Román z prostředí vybombardovaného Berlína, kde zoufalí vykořisťují ještě zoufalejší, kde vzdor zákazům ulicemi chodí připití okupanti v objetí s Němkami, kde vzkvétá jenom obchodování na černém trhu a kde vlkodlaci, jak se říká zarputilým nacistům, čekají na svou další šanci, je poutavou a podnětnou četbou o přežití, lásce ve všech jejích podobách a hledání síly odpouštět druhým i sám sobě.

Autorka Ellen Feldmanová vyrůstala na severu státu New Jersey v USA. Je absolventkou Bryn Mawr College s titulem v oboru moderních dějin. Po dalším studiu na Kolumbijské univerzitě v New Yorku pracovala pro tamní nakladatelství a nyní žije v New York City a East Hamptonu se svým manželem a teriérem Charliem. V roce 2009 získala Guggenheimovo stipendium a je autorkou knih Paříž tě nikdy neopustí (přeložena do dvanácti jazyků), Terrible VirtueThe UnwittingNext to LoveScottsboro (navržena na ocenění Orange Prize), The Boy Who Loved Anne Frank (přeložena do devíti jazyků) a Lucy. Román Terrible Virtue chce zfilmovat společnost Black Bicycle.

Vydalo nakladatelství JOTA 8. 6. 2022

Překladatelka Růžena Svobodová

Formát 145 x 210 mm

Pevná vazba s přebalem

Počet stran 336

ISBN 978-80-7565-084-9

Cena 398

 


Fašistické hlasy

Fašistické hlasy

Autor: Christopher Duggan

Důvěrné dějiny Mussoliniho Itálie

Kniha nabízí neotřelý a zneklidňující pohled na zemi v područí charismatického vůdce. Christopher Duggan sleduje vývoj fašismu od samých počátků až po jeho dopad na současnost a zkoumá, proč se toto hnutí těšilo takové podpoře většiny obyvatel Itálie. Zaměřuje se na to, jak mimořádnou moc měl duce nad Itálií a jak došlo k tomu, že se stal přímo zosobněním fašismu. Autor vychází ze zřídka zkoumaných pramenů, jako jsou dopisy a deníky, novinové zprávy, spisy tajné policie, populární písně a rozhlasové pořady, a zabývá se tím, jaké zkušenosti s fašismem měli obyčejní lidé, jak tato ideologie ovlivňovala politiku, náboženství a každodenní život do té míry, že Mussoliniho odkaz přetrvává v Itálii až do dnešních dnů.

Autor Christopher Duggan (1957-2015) byl profesorem moderních italských dějin na Readingské univerzitě v anglickém Berkshiru. Napsal několik knih, např. Dějiny Sicílie nebo - jako spoluautor - Fašismus a mafie, stručná historie Itálie.

 

Vydalo Nakladatelství Academia 2022

ISBN 978-80-200-3287-4

Formát 165 X 245 mm

Počet stran 472

Cena 520 Kč

Ukázku z knihy naleznete ZDE.


Historické zbraně

Historické zbraně

Autor: PdDr. Jiří Vaněk

Katalog výstavy ze sbírek Okresního muzea Brno-venkov v Ivančicich

Dnešní  "rezence týdne" se netýká novinky, ale naopak publikace, která je dnes už starožitností. Jedná se o brožovaný sešit formátu A4 vydaný Okresním muzeem Brno-venkov v Ivančicích v jubilejním 90. roce založení muzea (1894--1984). Výstava byla uspořádána ze sbírek muzea. Text a scénář výstavy PdDr. Jiří Vaněk, fotografie z archivu muzea. Grafická úprava a technická redakce Jiří Knos a Jan Šlancar. Počt stran 32, náklad a cena katalogu neuvedeny. Všech 100 vystavených zbraní je vyobrazeno na 24 černobílých fotogafiích. Stručný úvod popisuje původ sbírky a vývoj zbraní. Následuje obsáhlý a zasvěcený popis jednotlivých zbraní a seznam míst jejich výroby, puškařů, dílen a továren vyskytujících se v soupisu. Poslední stranu tvoří výběr použité literatury, který svědčí o poměrně slušném přehledu pracovníků tohoto regionálního muzea.


Berthier

Berthier

Autor: Michal Šťovíček

Napoleonův nepostradatelný maršál

Louis Alexandre Berthier zaujímá mezi Napoleonovými maršály zvláštní místo. Od r. 1796 se ve funkcích náčelníka štábu Italské armády, ministra války a náčelníka generálního štábu stal na celých 18 let nejbližším Napoleonovým vojenským spolupracovníkem, fakticky druhým nejvyšším vojenským činitelem císařství. Jeho význam pro moderní válečné umění je obrovský: vypracoval zcela nové zásady a metody štábní práce, vytvořil a řídil celoarmádní funkční a výkonnou štábní strukturu, pročež je pokládán za prvního moderního náčelníka generálního štábu. Spolu s Napoleonem tak vytvořil dvojici, která přímo ovlivnila rozvoj vojenství. Byl neúnavným dříčem s fenomenální pamětí a úžasnou odolností, výkonným a důmyslným organizátorem, plánovačem zcela nového a dosud nevídaného rozměru. Pronikl do Napoleonova myšlení a stylu velení, dokázal podle jeho dispozic i samostatně rozesílat nepřetržitě kvanta přesných a jasných rozkazů pro boj, přesuny, logistiku a veškerou službu vojsk, současně vyžadovat a zpracovávat stohy zpráv a hlášení od všech armádních složek jako nezbytné podklady pro Napoleonovo velení. Byl tak všestranným bezprostředním organizátorem a hybatelem Napoleonových armád, zároveň ale zůstával v pozadí. Nebyl vojevůdce, nevedl na bojišti žádná vojska, nebyl impozantním hrdinou bitev, přitom by bez něho žádné Napoleonovo vítězství nebylo možné. Českému zájemci o napoleonské války je dosud znám jen v obecnějších rysech a útržkovitě – tato kniha je pokusem o celistvější pohled.


Vydalo nakladatelství Akcent

Formát po ořezu: 158 x 232
Počet stran: 480
Vázaná s přebalem
ISBN 978-80-7497-430-4

Cena 499 Kč

Autor Michal Šťovíček (1954), absolvent VŠE, celkem 7 let studoval a pracoval ve Francii. Od mládí se zajímá o historii a vojenství, z největší části české a francouzsé. V současnosti překladatel z francouzštiny. . Je autorem knih Vendéské války, Francie proti Evropě, Železný maršál a Marmont.


Heydrichovi muži z Východní marky

Heydrichovi muži z Východní marky

Autor: GAFKE MATTHIAS

Rakouský vedoucí personál bezpečnostní policie a SD 1939-1945

Dne 15. března 1938 oslavovali Vídeňané po anšlusu Rakouska na náměstí Hrdinů (Heldenplatz) Adolfa Hitlera. Po válce se Rakousku podařilo stylizovat se jako „první oběť Hitlerovy dobyvačné politiky“ a nacionální socialismus představit jako čistě „německý“ problém. Zatímco výzkum pachatelů ve Spolkové republice Německo od 90. let zásadně změnil představu o osobách zodpovědných za válečné zločiny, Rakousko na to dosud stále čeká. V historické vědě bylo přitom již delší dobu známo, že například tři čtvrtiny všech velitelů vyhlazovacích táborů pocházely z bývalé rakousko-uherské monarchie. Tato reprezentativní a široce pojatá studie poprvé analyzuje 51 vedoucích pracovníků bezpečnostní policie (Sipo) a SD, což je počin, který poskytuje zcela nový pohled na ‚Ostmark‘ (Východní marku), na historii Rakouska v rámci nacionálního socialismu.

Autor Matthias Gafke,  narozený v roce 1984 v Altdöbernu v Dolní Lužici, studoval na Techniké univerzitě v Drážďaněch soudobé dějiny a germanistiku-literární vědu. V roce 2013 odpromoval na Univerzitě ve Stuttgartu touto studií.

Vydalo Nakladatelství Academia 2022

412 stran, pevná vazba

ISBN 978-80-200-3269-0

Cena 595 Kč

Ukázka knihy v PDF je ZDE.SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.

Výročí: 18. 4. 1945 Do prostoru Ašského výběžku vstoupili první američtí vojáci – průzkumná hlídka 3. praporu 358. pluku 90. divize americké armády pod vedením generála Pattona.


Recenze týdne

Ruská kocovina

Putinův svět a přízraky minulosti